Sidor

söndag 31 januari 2010

Det röd-gröna exprementet saknar politik och ideér för framtiden

För den som ser på TV debatten just nu så är det uppenbart att det röd-gröna exprementet saknar alla ideér om hur man skapar nya jobb och kanske det viktigaste av allt, man saknar en trovärdig energipolitik vilket är direkt förödande för vårt energiberoende län.

VM GULD I BANDY! Vilken succe för Franco och hans spelare

VM Guld i bandy känns riktigt bra och vilken succe för Franco Bergman som ny förbundskapten!

Följer vi upp med ett OS guld i hockey om ett par tre veckor i Vancouver?

Oacceptabel väntan på körkortstillstånd för unga!

Gefle Dagblad skriver om långa väntetider när ansvaret har gått över från Länsstyrelsen till Transportstyrelsen för att handlägga körkortstillstånd. Det är fullständigt oacceptabelt att inte två statliga myndigheter kan samverka med varandra så att övergången blir smidig.Man borde haft regelbundna planeringsmöten så att inte individer kommer i kläm. Skärpning!

Jag och min Volvo 142 - roligt youtube klippp

Jag och min Volvo 142, tips på ett roligt youtube klipp som kom från Boden idag..
(klicka på rubriken)

http://www.youtube.com/watch?v=M6All4ScRu8

S gör om nomineringsvalet till riksdagen efter valfusk.

Den statliga Radiokanalen Sveriges Radio rapporterar att socialdemokraterna i Östergötland gör om sitt nomineringsval till Riksdagen efter valfusk. (klicka på rubriken).

I årets val kommer det att bli jämnt och många aktiva socialdemokrater kommer att ta till alla medel för att försöka styra valet och det kommer att sätta en oerhörd press på de opolitiska tjänstemännen att förhålla sig neutrala.

Ett exempel på att Gävle kommun gynnar (s) är att man nu liksom man gjorde förra valet, är att man annonserar för kommunens pengar till visionsmöten i de olika stadsdelarna med kommunalrådet. Det är en typisk partiaktivitet som det socialdemokratiska partiet borde betala, och inte Gävle kommuns budget.

Det är många tjänstemän som säkert känner en oro för vad som kommmer att hända efter valet när alliansen tar över ledarskapet i stadshuset men det finns ingen anledning till oro. Det finns inget motsatsförhållande med att Gävle kommun kommer att ställa om sin verksamhet med att bli serviceminded och vara till gagn för kommunmedborgarna och en god personalpolitik för de kommunanställda. Sjukfrånvaron i privata företag är väsentligt lägre jämfört med offentliga arbetsgivare och en förklaring är just att man i privata företag har en god personalpolitik.

lördag 30 januari 2010

Aftonbladet skriver om elchocken - men då tycker väl vänsterpartiet och miljöpartiet att allt är bra?

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill förändra Sverige radikalt genom att göra en skattechock på såväl inkomstskatterna som energiskatterna. MP med 16 miljarder i höjda energiskatter och vänsterpartiet har nog inte något övre tak på skatter utan är nöjda när vi närmar oss 100 % i skatt.

Aftonbladet (klicka på rubriken) skriver nu om verkligheten för oss vanliga svenskar och de elräkningar vi drabbas av. Tänk då på att vänsterpartiet och miljöpartiet vill snabbavveckla kärnkraften - vad skulle det betyda för elpriserna och vad skulle det betyda för jobben i länet?

Hans från Skellefteå värdig Robinsson vinnare!

Jag har följt Robinsson till och från i TV4 och enligt min min uppfattning så är Hans från Skellefteå en värdig vinnare. Heja Norrland!

LOV- lagen om valfrihet - hur långt har man kommit i Gävleborg?

På måndag kommer jag att vara med i en pressträff där Björn Mårtensson tidigare kommunalråd i Ovanåker, numera konsult, skrivit en rapport om hur kommunerna i länet har infört LOV, lagen om valfrihet, som handlar om att pensionärer får välja den hemtjänst som passar dem.

Så här ser pressinbjudan ut som skickats ut:

Hur långt har kommunerna i Gävleborg kommit med införandet av LOV, Lagen om valfrihet? Rapport från Björn Mårtensson AB lämnas över till statssekreteraren vid socialdepartementet Ragnwi Marcelind måndag den 1 februari.

Björn Mårtensson har gjort en inventering avseende LOV (lagen om valfrihet) och nuvarande status när det gäller dess införande i några utvalda kommuner i Gävleborg.

Inventeringen omfattar också alternativa driftsformer i övrigt inom välfärdsområdena.

De utvalda kommunerna i Gävleborg är: Gävle, Ockelbo, Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig. Det är KS ordförande i respektive kommun som intervjuats.

Intervju har skett med regionstyrelsens ordförande i Gävleborg. Dessutom har regionchefer/ombudsmän i de fackliga organisationerna Kommunal samt SKTF intervjuats om deras synpunkter på LOV. Företrädare för pensionärerna tillika kunderna till LOV har kommit till tals genom intervjuer med regionala företrädare för SPF.

Björn Mårtensson presenterar rapporten för media och statssekreterare Ragnwi Marcelind vid en pressträff på måndag den 1 februari.

Vilka möjligheter och hinder har kommunerna sett vid införandet av LOV och hade regeringen kunnat göra införandet av LOV obligatoriskt istället för frivilligt? Vad tycker kommunernas företrädare?

Obama satsar på att småföretagen ska anställa - 5 000 $ per person!

CNN rapporterar (klicka på rubriken) att Obama kommer att ge en skattereduktion på
5 000 dollar per person som de anställer i form av en skattereduktion.

Det är bra att presidenten lägger fokus och kraft genom att rikta skattelättnader mot den som ska fatta beslutet om att anställa, företagaren. Det är i varje företagares huvud som beslutet ska tas, ska jag anställa en person till?

För de allra flesta är det ett mycket stort och viktigt beslut att ta om man ska anställa en person och det politiken kan göra är att minska trösklarna för företagaren att anställa och att göra det mindre riskfyllt att anställa.

För samhället är det en mycket stor vinst för varje person som går från arbetslöshet till arbete så fokus i politiken måste alltid ligga mot företagarna och deras villkor, för vi andra kan bara tycka vad näringslivet ska göra, det är företagarna som ska fatta beslutet om anställning.

40 miljarder mindre till svenskarna med miljöpartiets politik enligt deras egen uträkning

Miljöpartiet vill höja energiskatterna med 16 miljarder enligt deras budgetmotion i Sveriges Riksdag och med över 40 miljarder totalt sett. (klicka på rubriken så kommer du dit)

Vad betyder det för oss som bor i länet och är bereonde av bil? Är det fördubblat bensinpris i jämnförelse med vad vi betalar idag som är målet för Miljöpartiet?

Miljöpartiet vill också införa en särskild ungdomsskatt genom att fördubbla arbetsgivaravgifterna för 18-25 åringar, i en tid då vi har extremt hög ungdomsarbetslöshet vilket pekar mot alla forskarresultat om vad som gör att företag anställer. En röst på s är en röst på vänsterpartiet och miljöpartiet.16.2 Skatteförslag

Miljöpartiets skatteförslag sammanfattas i tabell nedan. Tabellen är uttryckt som
avvikelser från regeringens budgetförslag. På avgörande punkter har vi stora
invändningar mot regeringens skattepolitik. Vi har tidigare motsatt oss införandet av
jobbskatteavdraget som skapat en skillnad i beskattningen av olika inkomster samt
omläggningen av fastighetskatten som minskat rörligheten på bostadsmarknaden och
ökat skillnaden i beskattning av olika tillgångsslag. Reformerna har sammantaget lett
till stora skattesänkningar för grupper med relativt höga inkomster och vi menar därför
att justeringar behöver göras som leder till en mer rättvis fördelning av skatteuttaget.
25 COMETR Competitiveness Effect of Environmental Tax Reforms – policy brief march 2007
85
mp401.doc/FLn 2009-10-06
NUMMER DELAD
[ ]
Skatteförslag
MP-förslag avvikelse
regeringen
Periodiserad
nettoeffekt offentlig
sektor
2010 2011 2012
Direkt skatt på arbetsinkomster - förvärvsinkomstbeskattningen
Förstärkt jobbskatteavdrag, steg 4 10 10 10
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer -1 -1 -1
Reformerad skattereduktion för arbetsinkomst 1,1 1,1 1,1
Cykel som skattebefriad friskvård -0,25 -0,25 -0,25
Reformerad förmånsbeskattning bilar 0,5 0,1 0
Föräldraavdrag -1 -1 -1
Indirekt skatt på arbetsinkomster – socialavgifter m.m.
Nedsatt arbetsgivaravgift för småföretag -10 -10 -10
Nedsatt arbetsgivaravgift för enmansföretag -0,5 -0,5 -0,5
Höjda arbetsgivaravgifter för 18-25-åringar 11,9 11,8 11,9
Höjd löneskatt äldre 0,8 0,8 0,8
Nedsatta arbetsgivaravgifter i FOU intensiva företag -0,5
Skatt på kapitalägande – kapital- och egendomsskatter
varav: - sänkt tak för uppskrovs belopp -0,215 -0,215 -0,215
Rödgrön omläggning av fastighetskatten (netto) 0 0 0
Skatt på konsumtion m.m. – energi- och miljöskatter
Höjning av koldioxidskatten 1 öre (skatten sänks också ett öre till följd av
indexering) -0,29 -0,26 -0,24
Koldioxidskatt på naturgas och gasol vid drivmedelsanvändning -0,01 -0,01
Energiskatteavdrag för vindkraft -0,06 -0,06 -0,06
Slopad avfallsförbränningsskatt 0,06 0,28 0,23
Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper 0,12 0,2 0,28
Följdändringar i den viktbaserade fordonsskatten 0,1 0,1 0,1
Slopad skatt på gödselmedel 0,27 0,27 0,27
Effektskatt på kärnkraft + höjd fastighetskatt på vattenkraft 2 4 4
Höjd koldioxidskatt med 12 öre 2009, 43 öre 2010, 5 öre 2011. 3,24 14,85 16,2
Skatt på flygresor 1,5 3 3
Effekter av höjd koldioxidskatt industrin samt jordbruk och skogsbruk,
eldningsolja m.m 0,5 1 1,5
Full koldioxidskatt på torv 0 0 0
Kilometerskatt 6,5
Höjd skatt på alkoläsk 0,27 0,27 0,27
Skatt på fluorerade växthusgaser 0,1 0,1
Registreringsskatt båtmotorer 0,06 0,06
Höjd el-skatt för industrin 0,25
Övriga skatter
Rödgrön ROT-hushåll -2,5 -2,5 -2,5
Rödgrön Skol-ROT -0,4 -0,40 -0,40
86
mp401.doc/FLn 2009-10-06
NUMMER DELAD
[ ]
Första jobbet avdrag -0,40 -0,40 -0,20
Slopad uttagsskatt på vindkraftskooperativ -0,01 -0,01 -0,01
Summa 15,73 31,3339,69
Avgår kommunala inkomstskatter (pga sänkt skatt för pensionärer) 1 1 1
Statliga skatteinkomster 16,7 32,3 40,7

Miljöpartiets politik gagnar inte Gävleborgs län utan leder till högre arbetslöshet och fattigare människor!

Miljöpartiet skriver på sin hemsida:

"Den gröna politiken utgår från en grön vision om ett radikalt annorlunda samhälle än dagens"

För den som bor i Stockholms innerstad med tillgång till tunnbelbana och det stora samhällets resurser är det kanske naturligt att man tycker att det är för mycket bilar i trafiken och för lite varg och björn i naturen men för oss som bor och verkar utanför tullarna i Stockholm är verkligheten helt annorlunda.

Vi är beroende av bilen för att kunna skjutsa och hämta våra barn till fritidsaktiviteter och vi är beroende av låga energipriser för att ha råd att värma upp våra hus, vi är beroende av låga energipriser för vår industri för att vi ska ha ett jobb att gå till och vi vill inte ha ett borttagande av jobbskatteavdraget som har gett oss 2-4000 mer per månad i ökad realinkomst.

Miljöpartiet tror inte på fri handel mellan länder. I deras partiprogram står det:

"En liten global överklass upprätthåller och förstärker orättvisor genom diskriminerande handelsavtal och överlägsna ekonomiska och militära maktmedel."

Vad skulle det betyda för dig som arbetar på Iggesund - Sandvik - Korsnäs och andra exportföretag om MP skulle få ett stort inflytande på politiken? Energipriserna skulle öka kraftigt kombinerat med att företagen inte skulle få sälja sina produkter fritt på världsmarknaden. Vill vi ha ett sånt Gävleborg? Mitt svar är nej,det vill vi inte och en röst på socialdemokraterna är en röst på miljöpartiet som enligt deras eget partiprogram vill ha ett radikalt annorlunda samhälle.

Vill de fackliga organisationerna ha högre arbetslöshet?

Den svenska modellen ska prövas i årets avtalsrörelse. Politikerna ska inte lägga sig i parternas lönebildning men det är mycket märkligt att facken numera säger att det är helt ok att företag slås ut och att det inte gör någonting att arbetslösheten stiger medan arbetsgivarna, företagen, värnar jobben och varnar just för att arbetslösheten stiger kraftigt när lönerna stiger för mycket.

Är det därför LO rasar i medlemsantal? Medlemmarna förstår inte varför LO ledningen vill höja skatten med 2 000 - 4 000 per månad genom kraftiga skattehöjningar. Medlemmarna förstår inte varför inte facken värnar jobben och medlemmarna förstår inte varför man vill att Miljöpartiet ska få veto över svensk energipolitik som leder till kraftigt dyrare energikostnader för både privatpersoner och företag. Det medlemmarna har förstått som lämnar facken är att LO inte ser till medlemmarnas bästa utan att man är en stödapparat till det socialdemokratiska partiet och därför lämnar man helt enkelt facket och väljer att vara med i a-kassan istället.

Jag tror att facket kommer att bli politiskt oberoende där man enbart kommer att driva frågor som är bra för medlemmar liksom arbetsgivarorganisationerna har gjort.

Grattis Ida Long som tog hem musikpriset 2009

Den statliga radion Sveriges Radio Gävleborg har utdelat sitt årliga musikpris och det blev Gävlebon Ida Long som tog hem musikpriset 2009. Ett stort grattis till Ida!

fredag 29 januari 2010

Har Sven Bergström centerpartiets riksdagsledamot mutats av vänsterexprementet?

Radio Gävleborg (klicka på rubriken) rapporterar om att Sven Bergström från Centerpariet Gävleborg överväger att fälla den framgångsrika alliansregeringen i kärnkraftsomröstningen i Riksdagen. Vill han bli ihågkommen som den som fällde den framångsrika alliansregeringen eller har han blivit lovat någonting av vänsterexprementet?

Att alliansen har en väl avvägd och balanserad energiöverenskommelse till skillnad från socialisterna är en stor styrka men det kanske inte Sven Bergström gillar utan vill nu mot sin partiledning så split?

För vårt extremt energiberoende län där mer eller mindre alla jobb kommer från basindustrin som måste få tillgång till energi till en relevant kostnad är det viktigt med långsiktiga spelregler och det vore en stor olycka för jobben i vårt län om Peter Eriksson Miljöpartiet blev energiminister. Skärpning Sven!

Det finns massor av jobb för ungdomar i Norge - men det är få som verkar vilja åka dit.

Söderhamnskuriren skriver om att det är svårt att få arbetslösa ungdomar att åka till Norge och arbeta, där det finns många lediga jobb.

Jag tycker att vi i första hand ska stimulera svenska företag att anställa ungdomar genom att ha relevanta ingångslöner och överenskommelser mellan parterna som underlättar för företagen att anställa och behålla ungdomar men i avvaktan på att man hittar sitt drömjobb i Sverige så varför inte prova ett jobb i Norge för att skaffa sig arbetslivserfarenhet?

Söderhamnskuriren skriver:

Arbetslösheten bland unga mellan 18 – 24 år uppgår nu till 24 procent.
Och arbetsmarknaden är mycket kärv. Men det finns jobb i Norge – och de som vill söka jobb där kan få en rejäl uppbackning från Resurscentrum.
Ändå är det svårt att få unga att ta steget att flytta till jobben.

De flesta av de 500 arbetslösa ungdomarna fångas upp av Resurscentrums ungdomssatsning Högtrycket.

Där jobbar Magnus Nilsen som konsult. Han är bekymrad över att så få unga inte vill – eller vågar – släppa taget och ge sig i väg till platser där det faktiskt finns jobb.

Resurscentrum har fått pengar från Europeiska Socialfonden för att stimulera unga att söka jobb i Norge. Där finns bemanningsföretaget Student Consulting, som förmedlar jobb i hela Norge.

Nu i februari ska man försöka få ihop en grupp inför nästa resa.

– Intresset är svagt, trots att vi har ett bra upplägg. Förra svängen fick i väg åtta ungdomar, och det var flera som hoppade av.

Det blir vinter i Sverige!

Det verkar vara en chock för SJ och Vägverket att det blir vinter varje år i Sverige.

Ikväll står tågen stilla och vägverket verkar ha glömt bort att man måste sanda och grusa en hal väg som E4:an. Vem tar ett personligt ansvar för att verksamheten inte fungerar? Att en väg som E4:an inte fungerar en vanlig vinterdag i Sverige är helt oacceptabelt. Politikerna sätter ramarna och anslår resurser men sedan måste ansvariga chefer se till att det faktiskt fungerar i praktiken.

Försäkringskassan vill veta vilka sexuella vanor funktionshindrade har! Kan man kränka människor mer än så?

SVT Gävle - Dala rapporterar ikväll om ett förslag från Socialstyrelsen och Försäkringskassan där man genom att ställa frågor om funktionshindrades sexuella vanor ska klarlägga behovet av personlig assistans. Det är alltså ett tjänstemanna förslag som ska skickas till politikerna för beslut.

Frågan är bara hur man tänker om man vill kartlägga funktionshindrades sexuella vanor och toalettbesök? Det är extremt kränkande och frågan är vilken människosyn man har när man tar fram ett sådant underlag? Det är en sak att ta fram likartade regler för personlig assistans men att ställa frågor om sexuella vanor?

Från statliga SVT Gävle-Dala hemsida: (klicka på rubriken för hela inslaget)

Funktionshindrade i Dalarna och i hela landet upprörs nu över ett nytt förslag från Socialstyrelsen och Försäkringskassan för hur man ska beräkna behov av personlig assistans.

Förslaget innebär att de funktionshindrade ska besvara en rad närgångna frågor om exempelvis toalettbesök.

Det är på regeringens uppdrag som det nya förslaget håller på att tas fram. Det ska så småningon resultera i ett riksomfattande instrument för hur man bedömer funktionshindrades behov av personlig assistent, och se till att kriterierna blir desamma över hela landet.

Hittills har flera handikapporganisationer medverkat vid arbetet, men nu hoppar de av i protest mot de intima frågorna. I sin nuvarande form innehåller instrumentet 91 sidor med frågor som den funktionshindrade ska besvara.

Även i Dalarna har planerna fått upprörda reaktioner.

- Inte ens polisen ställer så här intima frågor som handlar om allt från vad du äter till dina sexuella vanor. Det är absurt, säger Veronica Hedenmark från Falun.

Tänk om Lars Ohly styrt din löneutbetalning - då hade den varit 2 500 kronor mindre den här månaden!

Alliansregeringen har konsekvent sänkt skatterna för vanliga löntagare. För en normal lön handlar det om cirka 1500 kronor per månad som skatten har sänkts.

Den skattesänkningen har Lars Ohly röstat emot och han och vänsterpartiet vill tvärtom höja skatten med cirka 1 000 kronor per månad för en barnskötare, sjuksköterska, Sandvik anställd eller Korsnäsanställd.

Det betyder alltså att en barnfamilj får minst 4 000 mindre per månad!! att röra sig om han hamnar i regeringen. Det skulle slå tufft mot barnfamiljernas ekonomi men det skulle också skada samhällsekonomin då konsumtionen skulle sjunka kraftigt.

Det vore första gången i Sveriges moderna historia som ett parti som nyligen kallade sig kommunister hamnar i regeringsställning. Facit för hur det går för länder som har styrts av kommunister kan man se i det forna östblocket. Vill vi verkligen ha det så? Min gamla farfar som försvarade landet under andra världskriget och som röstade på (s) hatade kommunister för deras människosyn och deras syn på marknadsekonomi och dom ska Mona släppa in i Regeringen?

En bra anledning för dig att engagera dig för en alliansseger!

Charlotte Lind från Växbo skriver en bra insändare i Ljusnan om ultraljud i Bollnäs

Landstinget Gävleborg (socialdemokraterna) har tagit bort ultraljudet i Bollnäs så nu måste mammorna åka ner till Gävle eller Hudiksvall för att göra ultraljudet.

Charlotte Lind har reagerat mot den här förändringen, liksom många blivande föräldrar gjort, och hon har en bra insändare i Ljusnan idag så klicka på rubriken så kommer du dit.

JO riktar hård kritik mot Försäkringskassan - med all rätt!

Statliga SR Ekot rappporterar (klicka på rubriken) om hård kritik mot Försäkringskassan för långsamma utbetalningar och ett märkligt beteende där man ifrågasatt andra myndigheters utredningar.

Det är självklart viktigt att utbetalningar skall ske i tid, och att utredningar ska ske snabbt. För de individer som det handlar om, kan det skilja mellan mat på bordet eller inte. Vad finns det för företagskultur på Försäkringskassan? Sätter man kunden i centrum och arbetar för att förbättra sin service?

Försäkringskassan är ett försäkringsbolag som vi alla betalar premier till via skattsedeln och klarar inte de av sitt uppdrag kanske man ska lägga ut den här verksamheten på entreprenad där politikerna upphandlar tjänsten utredningar och utbetalningar för att säkerställa att vi som medborgare får den service vi ska kunna förvänta oss.

torsdag 28 januari 2010

Brynäs IF vinner igen. TACK - TACK

Brynäs vinner igen och skapar en välbehövlig glädje för alla i vintermörkret!

Tack för att ni muntrar upp oss och skulle ni vinna SM-guld så vore det nästan för bra för att vara sant..

Vilket perspektiv har Landstinget Gävleborg? Kundens eller byråkratens?

Arbetarbladet skriver om hur krångligt det har blivit för de som ska ha högkostnadsskydd för besök i sjukvården i Landstinget Gävleborg. (klicka på rubriken)

Byråkraterna på landstinget försvarar förändringen genom att det blir enklare för dem, men glömmer helt bort vem man är till för, oss kunder / patienter som besöker Landstinget Gävleborg. Det krävs en rejäl attitydförändring bland byråkraterna och efter valet ska vi hjälpa dem att förstå för vem man är till.

Så här säger en sann byråkrat i Arbetarbladet:

Varför börjar inte högkostnadsskyddet gälla automatiskt?

– Patienten har rätt att välja från vilket besök frikortet ska gälla, därför kan vi inte skicka ut det automatiskt och vi har inte resurser att ringa runt till alla patienter och fråga, säger Måns Kjerstensson.

Ännu krångligare blir det om patienten tillhör någon av de privat drivna hälsocentralerna. Då blir det svårare att i efterhand få exempelvis ett sjukhusbesök registrerat eftersom de hälsocentralerna inte har tillgång till landstingets datasystem och inte kan se om räkningen är betald.

Då måste patienten själv hålla reda på besöket och på något vis kunna bevisa att räkningen är betald. Eller så får man be personalen där ringa till landstinget och kolla.


Måste det vara så krångligt? Det är ju de äldsta och sjukaste som behöver högkostnadsskyddet mest.

– Det finns säkert de som tycker att det blir krångligare men vi tycker ändå att det är försvarbart eftersom vi får färre betalningsflöden att administrera och det innebär en ganska stor besparing, säger Måns Kjerstensson.

Vad kommer att hända med friskolorna om vänsterpartierna vinner valet? Bra insändare av Linus i Arbetarbladet

Linus E Ohlson, Moderata Ungdomsförbundet ställer frågan om vad som kommer att hända med skolan om vänsterpartierna kommer till makten. (klicka på rubriken)

Eller i klartext - hur många friskolor kommer att försvinna? Engelska skolan? Gävle Praktiska gymnasium? Göransonska skolan i Sandviken? osv, osv.

onsdag 27 januari 2010

Leksand förlorade ikväll - är det dags igen för sammanbrott?

Leksand brukar spela bra till kval och sedan bryta ihop. Är det början till sammanbrottet vi såg ikväll när man förlorade hemma mot Troja?

Jag ser gärna Leksand i elitserien istället för Södertälje. Heja Leksand!

Statsminister Fredrik Reinfeldt dominerade fullständigt debatten i radio enligt de flesta proffstyckare!

Expressen skriver: (klicka på rubriken för hela artikeln)

"Synd för Fredrik Reinfeldt att detta var radio. För sällan har han dominerat så fullständigt som i radioduellen i P1. Den sömnige och teknokratiske Reinfeldt från söndagens Agenda var som bortblåst. I stället fick vi höra en statsminister som gick på offensiven i fråga efter fråga och pressade Mona Sahlin till ett famlande försvarsspel. Till och med i debatten om sjukförsäkringen tvingades Sahlin på reträtt. Fortsätter det så här kommer de rödgrönas övertag i opinionen att smälta bort med snön."

Jag lyssnade också på radiodebatten och vissa stunder blev Mona Sahlin helt tyst och det var när Fredrik ställde frågor om jobbpolitiken, och det kanske inte är så konstigt med tanke på att s bara pratar nivåer på a-kassan. Det är som att de har glömt bort att det är jobb som människor vill ha, med 100 % lön och inte en a-kassa.

Över 100 Hoforsbor gav Spar-Arne sitt stöd i Hofors idag - och Arne har även mitt stöd.

Arbetarbladet (klicka på rubriken) skriver om det stora stöd Spar-Arne har i Hofors efter kommunens agerande mot honom.

Är det kanske första tecknet vi ser i vår region på att man nu vill tänka själv och inte per automatik köper det "makten" säger? Det vore en välgärning i så fall.

Tjänstemännen på Tekniska kontoret i Gävle skrev nyligen en debattartikel i lokalmedia att det beror på nationell lagstiftning att man inte kan flytta cykelställ. Det är så dumt så vem trodde man skulle tro på det?

Gävle behöver ta ut en tydlig kompassriktning för att slippa segla vilse in i 10-talet säger en av Sveriges skickligaste framtidsforskare

Vilken väg tar Gävle?

Gävle behöver ta ut en tydlig kompassriktning för att slippa segla vilse in i 10-talet. Budskapet kommer från framtidsforskaren Ivars Jegers från Forsbacka.
- Jag kanske är okunnig. Men jag vet inte vad Gävle vill. Vad vill vi göra med havet bortom rännan? Vad är syftet? säger han i nätupplagan av tidningen Affärer. (klicka på rubriken)

Jag håller med Jegers. En otydlig kommunledning vars enda mål är att bevara och behålla makten förlamar inte bara Gävle utan hela länet, och priset för misslyckandet betalar alla de som är arbetslösa.

Sänkt sjukersättning med de röd-grönas utkast till ny sjukförsäkring

Statsminister Fredrik Reinfeldt och Cristina Husmark Pehrsson skriver om det utkast till alternativ som nu finns från de röd-gröna på DN debatt. (klicka på rubriken.)

Som framgår av artikeln blir det alltså sänkt sjukersättning för de svagaste grupperna i samhället med de röd-grönas utkast. Vi ska också komma ihåg att under förra mandatperioden när S hade makten sänkte man ersättningen för förtidspensionärer kraftigt till 62.5% så oavsett regering så måste diskussionen handla om hur man får tillbaka människor i arbete. Fredrik och Christina skriver:

”Sänkt sjukersättning i de rödgrönas förslag”

Regeringen attackerar den rödgröna oppositionen: Deras sjukförsäkringsförslag leder till sänkt sjukersättning för de mest utsatta i samhället. Oppositionens förslag till sjukförsäkring – som presenterades i förra veckan – kommer att bryta den positiva trend för antalet sjukskrivna som vi sett under senare år och kostnaderna kommer att öka med minst 3 miljarder kronor. En tydlig brist är att förslaget missar att det finns personer med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga. Uppskattningsvis handlar det om cirka 1 000 personer per årskull. Dessa saknar sjukpenninggrundande inkomst. De kommer med oppositionens förslag att få sänkt ersättning med 2 120 kronor i månaden jämfört med dagens lägstanivå, skriver Fredrik Reinfeldt och Cristina Husmark Pehrsson.

Socialdemokraterna har djupa interna konflikter i Bollnäs

Ljusnan skriver om (klicka på rubriken) att Socialdemokraterna i Bollnäs har djupa och svåra interna konflikter. Deras konflikt underlättas säkert inte av att de inte har någon politik att vara stolt och nöjd över och prata om heller.

Det kan inte vara roligt att gå till val på att chockhöja inkomstskatterna, försämra för förtidspensionärer, tillsammans med Miljöpartiet kraftigt höja energiskatten och bensinskatten och till på det sakna en politik för arbete och företagande...

tisdag 26 januari 2010

Brynäs fortsätter att spela allianshockey!

Brynäs tog bonuspoängen mot Luleå ikväll i sudden death, snyggt jobbat Brynäs.

Jag påstår att Brynäs spelar allianshockey. Alla ställer upp för laget och spelar mot ett gemensamt mål för hela lagets bästa, precis som i alliansen som vill Sveriges bästa.

Alliansregeringen har gett Sandviken en yrkeshögskola!

Arbetarbladet (klicka på rubriken) skriver om att det är klart med en yrkeshögskola i Sandviken och kommunalrådet jublar över att alliansregeringen har ordnat en yrkeshögskola till kommunen. Ja, det finns många anledningar till att vara glad att vi har en alliansregering som prioriterar rätt i politiken.

Snyggt jobbat Maud Olofsson mfl

Regeringen har hela tiden hållit huvudet kallt. Det ska vara en privat köpare av SAAB, staten ska inte äga och tillverka bilar. Detta till skillnad från det röd-gröna exprementet där både Lars Ohly (som är emot bilar) och Mona Sahlin sagt att staten borde köpa in SAAB och tillverka bilar, oklart för vem. Peter Eriksson och Miljöpartiet har som politisk affärside att motverka alla bilar i allmänhet och biltillverkning i synnerhet så det är högst oklart vad som hade hänt om de haft makten just nu.

Nu har man hittat en som det verkar mycket bra marknadslösning för SAAB rapporterar DN. (klicka på rubriken)

Det är en bra lösning som nu innebär att den kompetens som finns inom SAAB kan tas tillvara och att man förhoppningsvis får fram bilmodeller som vi kunder vill köpa.

Företag som tillverkar produkter som inte vi kunder vill köpa har en svår framtid oavsett vad man som politiker tycker.

Thoresens (s) hämnd på en företagare i Hudiksvall -läsvärd artikel i HT!

Hudiksvalls Tidning (klicka på rubriken) skriver om en företagare som vill bygga ut sin butik i Hudiksvall och skapa 4-5 nya jobb. Det är en mycket, mycket stor ekonomisk investering som borde mötas med glädje och uppmuntran från kommunledningen i Hudiksvall. Tror du att det är så?

NEJ NEJ, för företagaren är engagerad i Moderaterna och helt plötsligt blir tomtpriset dubbelt så dyrt mot för vad som är rimligt enligt den marknadsmässiga bedömning som är gjord av företagaren Jonas Holm.

I Gävle har kommunledningen också medverkat till att ett företag förhindras i sin affärsverksamhet och där handlar det om 2-3 jobb som inte blir till, och lägg till det de här 5 jobben så har vi helt plötsligt 8 jobb som inte blir till, bara den här månaden. Hur länge har länets invånare råd med att att gå på a-kassa för att socialdemokraterna hindrar länets utveckling? Det rimliga är att länsinvånarna får riktiga jobb, som skapas i riktiga företag med 100 % lön!!

Läsvärd ledare i Expressen om Wanjas falska väska!

Expressen skriver: (klicka på rubriken)

LO-Wanjas väskproblem

Socialdemokraterna är nog inte helt nöjda med sitt nya, skämtsamma smeknamn - Louis Vuitton-vänstern - efter debatten om Sahlins dyra väska. Synd att det ska behöva ses som ett öknamn.
Vuitton är ett företag med stolta traditioner av hantverk och design. I långt över hundra år har man tillverkat väskor. Och man har varit mycket skicklig på handel, entreprenörskap och produktförädling: kapitalismens kärna. Det är sådant som skapar välstånd.
Men LO-basen Wanja Lundby-
Wedin bär på ett annat bagage: en falsk Louis Vuitton-väska. Antagligen tyckte hennes pressekreterare att det var skönt att kunna säga att den var fejk. Då slapp man diskussionen om arbetarledaren som förlorat markkontakten med sina väljare. Och ingen brydde sig heller nämnvärt om Wanjas accessoar. "Alla" har väl köpt fuskprylar på semestern.

Lundby-Wedin borde nog slå en signal till fackordförandena på Louis Vuitton-fabrikerna i bland annat Frankrike och höra vad de tycker om den massiva kopieringen. Metoderna för att göra väskorna har inte förändrats avsevärt sedan 1800-talet och tillverkningen är mycket arbetsintensiv. De stora resväskorna kan ta upp till 60 timmar styck att göra.
Europa varken kan eller vill konkurrera med låga löner på världsmarknaden. Däremot med kunskap och design, innovation och tradition.

Framför presskonferens

Vi har just avslutat presskonferensen för Framför på Slottet i Gävle. Framför arrangeras av Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen, Handelskammaren,kommunerna i Gästrikland och Svenskt Näringsliv för att synliggöra Gästriklands 50 mest framgångsrika företag.

Årets företag har ökat sina anställda med 40% de sista 4 åren och tänk om alla företag i Sverige hade gjort detsamma.

måndag 25 januari 2010

Helt orimligt av Försäkringskassan!

Expressen skriver om Patric från Åkersberga som är i stort behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring.

Expressen skriver:(klicka på rubriken för hela artikeln)

"Cp-skadade Patric: "De tar ifrån mig mitt liv"
Patric Melin, 37, är gravt cp-skadad och har haft personlig assistent 122 timmar i veckan. Nu kommer Försäkringskassans dom: - Du har bara 4,45 timmars grundläggande behov i veckan. Patric är förtvivlad. - De tar ifrån mig mitt liv, säger han. "

Regeringen har inte förändrat sin lagstiftning på området utan det är Försäkringskassan som numera gör sin egen tolkning över vad som är grundläggande behov. Det är inte rimligt att en svårt sjuk funktionshindrad som behöver en omfattande hjälp med allt ska förnedras genom att man drar in den personliga assistansen på det här sättet enligt min mening. Krävs det lagändringar för att Försäkringskassans personal ska inse att svårt funktionshindrade behöver ett omfattande stöd så borde lagen förändras. Man borde även överväga att ge den funktionshindrade juridisk hjälp mot Försäkringskassan i form av ett rättskydd för den som drabbas på det här sättet ska våga och orka processa mot Försäkringskassan om det krävs. Den som är i beroendeställning gentemot det allmänna brukar sällan våga "bråka" för att få igenom sin rätt och därför borde Regeringen säkerställa en rättsäkerhet för den enskilde.

Heltaggade Moderater i Ockelbo!

Jag var med på Ockelboföreningens årsmöte ikväll och det verkade vara heltaggade Moderater som nu ska ut och kämpa gemensamt för en allians seger i allmänhet men Moderat seger i synnerhet i kommunen för Sveriges bästa.

Gemensamt kom vi fram till att det finns minst tre bra anledningar till att arbeta tillsammans för att vi får en fortsatt Regering under ledning av Fredrik Reinfeldt:

1. Mona Sahlin som statsminister - hur går det då för Sveriges ekonomi?
2. Lars Ohly som utrikesminister - skämmer vi inte ut oss då inför omvärlden?
3. Peter Eriksson som energiminister - vem kommer då att ha råd att köra bil eller värma upp sitt hus?

MUF största ungdomsförbund enligt artikel på Politikerbloggen - Bra jobbat MUF!

Muf är det största politiska ungdomsförbundet.Det visar siffror från Ungdomsstyrelsen enligt en artikel på politikerbloggen.se .

MUF är ungefär tre gånger så stort som SSU och jag ser fram emot en lika stor skillnad i Riksdagsvalet senare i höst bland unga väljare. Bra kämpat MUF!

Sifforna från Politikerbloggen:


Moderata ungdomsförbundet: 6820
Ung Pirat 4120
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet: 3224
SSU: 2162
Liberala ungdomsförbundet: 1091

Hade jag haft Facebook hade jag också gått med i gruppen för att stödja Spar-Arne

Arbetarbladet (klicka på rubriken) skriver om Hoforsbornas stöd för Spar-Arne.

Jag reste ett antal år som säljare och besökte bl a Spar-Arne, redan när han hade sin butik i Årsunda - och hade jag haft Facebook hade jag gått med i den grupp som tydligen finns där enligt Arbetarbladet.se för att stödja honom. Jag har nog aldrig träffat någon som är så omtänksam om andra som honom.

Spar-Arne är mycket omtyckt av ortsborna som nu har startat en Facebookgrupp för att stödja honom. Redan under helgen hade 638 personer gått med.

”Han borde i stället få pris för sitt engagemang och stödande för Hofors många idrottsklubbar. Jag har aldrig någonsin träffat någon butikschef trevligare än Arne, och kommer heller aldrig att göra”, skriver internetgruppens grundare Linus Magnusson.

Och nu på onsdag planeras en demonstration. Det är tänkt att tåget ska gå från centrum upp till kommunhuset, där folk vill visa sin ilska mot bygg- och miljönämndens beslut att bötfälla Spar-Arne.

Nu ska hobbykurser bort från Högskolan, exempelvis Orkidéer i teori och praktik

Aftonbladet skriver om (klicka på rubriken) om att Regeringen avser att rensa i Högskornas kursprogram genom att ta bort hobbykurser.

Det är på tiden, jag delar helt ministerns uppfattning som motiverar sin ståndpunkt på det här sättet i Aftonbladet:

Högskoleminister Tobias Krantz anger två skäl till att förbjuda hobbykurser:

– Allmänheten ska känna förtroende för verksamheten inom högskolan, de ska veta att pengarna går till akademiska kurser. Och studenterna ska inte lockas att gå kurser som högskolorna påstår är akademiska, men inte är det. Det är att lura studenterna.

En anledning att högskolor och universitet anordnar hobbykurser kan vara att det ger mer pengar.

Hälften av deras inkomster beror på hur många som börjar studera, hälften på hur många som tar examen:

– Ett sådant system kräver att regeringen tydligt tar initiativ och pekar ut vilka kurser som är akademiska, säger Krantz.

I Gävle kan man exempelvis läsa fördjupningskursen i
Ornitologi II 7,5 högskolepoäng

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i ornitologi, ex inom reproduktion, födoval, ruggning, anatomi, beteende mm. Det är en påbyggnadskurs av kursen Ornitologi I. Beskrivning av fågelsamhällen i Sverige och jämförande studier med fåglar i Europa. Inventeringsmetodik. Praktiska övningar av några fångstmetoder. Sveriges engagemang i internationella naturvårdsorganisationer inom ornitologi. Kursen ges kvällstid och några lördagseftermiddagar.

http://utbdb.hig.se/webkat/kurs.php?kurs_id=53461&amne_grupp_id=77796

Hur stor löneökning motsvarar jobbskatteavdraget i Gävleborg?

Nu när januarilönen kommer för de flesta den här veckan så kan man ju undra vilken löneökning som skattsänkningen motsvarar? Eller hur mycket mer löneökning vi har fått tack vare skattesänkningen? Jag har läst en undersökning nyligen som ger svaret.

I Sverige så ger det fjärde steget i jobbskatteavdraget minst en dryg hundralapp mer per månad av lönen efter skatt. Sedan 2006 innebär skattesänkningarna att landets 3,6miljoner löntagare har fått ökade inkomster efter skatt som motsvarar ett lönelyft på 11,6 procent. För varje år motsvarar det en löneutveckling på 2,8 procent - bara i skattesänkningar!

Resultaten för Gävleborg visar att skattesänkningarna motsvarar en årlig löneökning på 2,78 procent. Inom länet finns de största vinnarna i Ljusdals kommun, där man genom skattesänkningarna fått ett lönelyft på 2.85 procent extra. I Ockelbo har man fått 2.53 procent, lägst i länet. I Gävle motsvarar skattesänkningen ett lönelyft på 11,71 % för de senaste 4 åren eller 2,81 per år, ett avdrag som de röd-gröna vill ta bort och ersätta med stora skattehöjningar, oklara hur stora de ska bli för en vanlig barnfamilj.

Minst 12 000 nya jobb i Sverige tack vare Rot och Rut avdrag

SVD skriver på nätet (klicka på rubriken) att det har skapats minst 12 000 nya jobb i Sverige tack vare rot och rut avdrag.

SVD skriver:

"Minst 12 000 nya jobb har blivit resultatet av rut- och rot-avdragen för hushållsnära tjänster och byggjobb. Och statskassan har fått ett tillskott på åtskilliga miljarder, enligt en undersökning som Företagarna gjort.Det innebär cirka 20 000 årsarbeten, beräknat på att Skatteverkets utbetalningar för helåret 2009 beräknas bli cirka sju miljarder kronor för rot-avdragen. Intresseorganisationen Företagarna gör sedan antagandet att om hälften skulle varit svartjobb eller inte utförts alls utan avdraget så innebär det totalt 10 000 nya jobb. Med antagandet att 30 procent varit svartjobb eller inte utförts alls blir antalet nya jobb cirka 7 000."

Det är alltså dessa jobb som är hotade om det blir en ny regering som vill avskaffa avdragsrätten för hushållsnära tjänster och försvara vanliga människors livspussel.

Pengarna behövs i klassrummen - intressant ledare i HT

HT skriver i sin ledare idag om den rapport som Lärarnas Riksförbund tagit fram angående hur stor del av lärarnas tid som används i klassrummet med eleverna.

HT skriver;(klicka på rubriken för hela ledaren)

"Men den rapport som Lärarnas Riksförbund presenterade i förra veckan visar att det är värre än vad man kunnat ana. Både för skattebetalarna och för eleverna. Den skrämmande slutsatsen i rapporten är att av alla resurser som satsas på skolan i kommunerna går bara hälften till undervisningen. Hälften!Det är inte bara dåligt. Det är dessutom betydligt sämre än andra jämförbara OECD länder.Visst, en skola består inte bara av undervisning. Det finns kringkostnader som måste finnas för att allt ska fungera. Men att bara hälften av resurserna går till undervisning är riktigt illa."

Gävle liggger riktigt lågt på lärarfackens skolranking och tyvärr kommer hela länet ut rätt dåligt, som vanligt när nationella rankingar genomförs på olika områden, och det krävs ett helt nytt ledarskap i länet för att vi ska råda bot på det här problemet. Om vi inte rustar våra barn och ungdomar med kompetens - hur ska de då klara framtidens krav hos arbetsgivarna på kunskap, som är det Sverige måste konkurrera med mot låglöneländer?

söndag 24 januari 2010

Fredrik ställde frågor om sjukförsäkringen men fick inga svar av Mona

Det var en intressant debatt ikväll. Vi missade den direktsända debatten eftersom vi skjutsar döttrarna på söndagkvällar men såg den nyss, inspelad. Innan jag såg inslaget så hade jag hört den statliga nyhetskanalen SR rapportera från den och hade man enbart hört det så hade fått en helt annan uppfattning om hur det gick. Där hade man ett mycket långt citat från Mona Sahlin där hon lovade allt till alla och så hade man kort klipp från Fredrik där han var i försvarsposition.

Det var en mycket stor skillnad att faktiskt se Fredrik ställa frågorna till Mona om det röd-gröna exprementets preliminära och ofinansierade sjuköverenskommelse.

Som Fredrik mycket riktigt påpekade så har det socialistiska alternativet tagit fram en gräns på 58 år för att någon ska kunna bli förtidspensionär. Vad skulle det betyda för en svårt sjuk 30 åring som kanske har skadat sig i en trafikolycka? Vad skulle det betyda för den som föds svårt sjuk och inte kan ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden? Mona gav inga som helst svar på dessa frågor.

Det är många som har trott, och det kanske inte är så konstigt med tanke hur debatten har varit under hösten, att det socialistiska alternativet har mer pengar än alliansen och därför verkligen kan trolla med ett trollspö och göra fler friska och ge högre ersättningar till alla. I själva verket så är det så att alliansen försöker rätta till många års systemfel där exempelvis den som varit sjukskriven har räknats som arbetande i den officiella statistiken så trots att vi är världens friskaste befolkning så var vi mest sjukskriven. Det tjänade det politiska systemet på, och den som fick betala priset var den som blev förtidspensionär med 62.5 % i ersättning som förtidspensionär.Man dolde helt enkelt arbetslöshet som Jan Edling tidigare LO utredare har visat i sina utredningar.

Numera så är det tydligt att myndigheterna måste göra allt som står i deras makt för att få tillbaka människor i arbete och inte i passiv sjukskrivning.

Alliansregeringen har allt att vinna på att alternativen synliggörs. Passiv sjukskrivning med låg ersättning (62.5% som förtidspensionär när s hade makten) eller en möjlighet att komma tillbaka via arbetsförmedlingen med en finansierad rehabmöjlighet och då få 100 % lön.

Sedan måste man ju beundra SVT för att verkligen göra allt man kan för att hjälpa Mona. Efter debatten mellan Fredrik och Mona kör man ett inslag om vargjakten där det framställs som att det är Jägarförbundet som fattat beslutet om vargjakt och inte Sveriges Riksdag och som en extra bonus tar man in Margot Wallström som sitter och ler ikapp med programledaren och säger ödmjukt att hon ska bidra till att vara med i valrörelsen för socialisterna.

Hur tänker SVT när man lägger en sådan programplanering i årets första riktiga partiledardebatt?

SVD skriver om var SD har sitt starkaste stöd i opinionen - unga LO medlemmar och hos arbetslösa

Sverigedemokraterna når för fjärde gången i följd över fyraprocentsspärren till riksdagen enligt SVD idag. SD har sitt starkaste stöd bland unga män som är LO-medlemmar eller arbetslösa. Det är kanske naturligt att den som inte har fått ett jobb tror på enkla lösningar och alltså är det en aktiv jobbpolitik och ett gott företagsklimat som kommer att hålla SD borta från att få ett politiskt inflytande i länet.

Tyvärr toppar Gävleborgs län de flesta rankinglistor från fel håll, men det vore att hoppa i galen tunna att ge SD ett politiskt inflytande. Att (s) inte har lyckats länet står klart men det finns en allians redo att ta över ledarskapet även i vårt län och då får väljarna en politik för arbete, en bättre skola och en värdig äldreomsorg.

Nu ska man komma ihåg att det bara finns en opinionsmätning som räknas, och det är den som sker på valdagen, och avgörandet ligger i våra egna händer genom att möta väljare dag efter dag fram till valet på olika sätt och om den politiska debatten handlar om sakfrågor så kommer vi att vinna valet.

Framför diplomutdelning på Slottet på tisdag kväll

På tisdag den 26/1 är det diplomutdelning på Slottet av Landshövdingen till Gästriklands 50 mest framgångsrika företag. Kriterierna är att man har funnits som AB i 5 år har minst 4 miljoner i omsättning och att man har minst 4 anställda och att man växt med lönsamhet under 5 år.

Det är en bra aktivitet som syftar till att uppmärksamma jobbskaparna i regionen.

I socialdemokraternas Gävle får inte förskolebarnen leka ute på vintern

Statliga Radio kanalen P4 Gävleborg har ett inslag idag (klicka på rubriken) om att förskolebarnen på Nordangårdens förskola i Gävle har tvingats hålla sig inne den här vintern. Det kommunala bolaget Gavlefastigheter som förvaltar förskolan har inte skottat lekplatsen intill förskolan där snön nu är alldeles för djup för barnen.

Det är självklart helt oacceptabelt att inte småbarn får leka ute och försvaret från det kommunala fastighetsbolaget att det är en allmän lekplats, och att det är därför man inte skottar, är om möjligt ännu konstigare. Ska man inte inte kunna leka i en lekpark på vintern i Gävle?

Politik handlar alltid om att prioritera rätt.

Fredriks jobbpolitik mot Monas utanförskapspolitik på Agenda ikväll

Idag är det äntligen dags för årets första partiledardebatt mellan Statsminister Fredrik Reinfeldt och oppositionsledaren Mona Sahlin i den statliga nyhetskanalen SVT Agenda. Mot en enig allians som tagit ansvar för Sverige i en extremt svår ekonomisk kris står ett vänsterexprement där Lars Ohly och Peter Eriksson kan ingå i en regering. Vad skulle det betyda för Sveriges energipolitik och behov av tillgång av energi till rätt pris?

Vad betyder vänsterpartiets krav på utträde ur EU för de anställda på Sandvik, Korsnäs, Iggesund mfl företag där alla som arbetar där vet att deras jobb faktiskt hänger på att man får exportera sina produkter till länder utanför Sverige utan handelshinder?

Jag ser fram emot en sakpolitisk debatt ikväll där det blir tydligt för väljarna att Fredrik står för en arbetslinje och Mona för en utanförskapspolitik, som sakta men säkert gör Sverige fattigare för det är bara arbete och export som skapar intäkter för ett land.

lördag 23 januari 2010

Spela yatzy på alliansens sätt eller på socialistiskt vis - vilket ger högst poäng?

Vi är några vänner som spelat yatzy ikväll och vi har nu testat att spela valfritt, dvs att man själv får välja var man ska placera resultatet av sina poäng, eller det socialistiska sättet, att man kör rakt ner och placerar poängen från 1 och nedåt och lika för alla.

Alla omgångar har alltid lett till att vi som spelar valfritt får högst poäng!

Prova själv så får du se vilket som ger dig högst poäng alliansens sätt eller det socialistiska sättet att spela yatzy..

Vill du läsa en riktig thriller ikväll? Surfa till vänsterpartiets hemsida och läs partiprogrammet

Jag brukar regelbundet gå in och läsa alla partiers hemsidor. Man ser vad som är på gång och vilka frågor partierna tycker är viktigast just nu att driva. Ett av vänsterpartiets viktigaste frågor i partiprogrammet verkar vara att man kräver att Sverige skall lämna EU. Hur vi då ska kunna arbeta tillsammans i Europa för fri handel och att tillsammans bekämpa arbetslöshet och miljöförstöring kan du fråga den lokala vänstern om när du träffar dem. Hur många jobb skulle gå förlorade i Sverige, ett av världens mest exportberoende länder om våra företag inte fick sälja sin produkter utanför landets gränser i fri konkurrens med företag inom EU?

Direkt citat ur vänsterpartiets program som ligger på nätet:

Det är en illusion att tro att EU i avgörande delar kan reformeras inifrån till dess den omvandlats till ett demokratiskt samarbete där kapitalets intressen pressas tillbaka. Den nyliberala politiken och tendensen till överstatligt stormaktsbygge är inbyggda i EU-strukturerna. EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete skall kunna byggas. En viktig del i en sådan process kan vara att länder väljer att lämna unionen. Vänsterpartiet arbetar bland annat därför för ett svenskt utträde ur EU.

Hon gjorde snö till guld!

Hon gjorde snö till guld skriver E24 på nätet. (klicka på rubriken)
Lena Jonsson Näslund hade ett varumärke men ingen produkt. Idag driver hon mångmiljonföretaget Snö of Sweden, som förra året omsatte mer än 80 miljoner kronor.

Det är alltid lika roligt att läsa om dem som vågar och vill skapa någonting. En entreprenör är ofta någon som tror på något och sedan bestämmer sig för att genomföra sin idé, ofta i hårt motstånd mot sin omgivning.

Det som krävs i vår region för att vi ska få fram ett antal nya "Lena" är att vi ändrar vår attityd till framgång och att våra lokala politiker uppmuntrar fler att våga pröva sina ideér och att man inte motarbetar företagarna. Varje gång de röd-gröna attackerar företagsamma människor och kallar dem skattefuskare och att man vill "utnyttja" människor i slavhandel så hindrar man utvecklingen och trycker tillbaka människor med ideér.

Hur många debattartiklar har du läst från socialdemokrater och vänsterpartister där de tackar jobbskaparna - företagarna - för att de faktiskt finns och skapar jobb?

Vi är alla beroende för vår välfärd att det finns företagsamma människor och de som är företagsamma är beroende av att det finns en god infrastruktur runt dem, nattöppna dagis, en bra skola osv. Alla samhällets delar måste fungera i symbios med varandra.

Problemet i Gävleborg är att det är företagsamheten som inte fungerar tillräckligt väl och det är därför det är så viktigt att det blir ett nytt ledarskap i stadshuset.

Det är viktigt för företagsamheten men viktigast för dem som jobbar i koncernen Gävle kommun att få en ny ledning som återskapar arbetsglädjen och arbetslusten.

Härligt Brynäs - Riktigt kul att ni vann och ännu roligare att det var mot Djurgården.

Brynäs spelade riktigt bra idag, efter en tuff inledning av första perioden och med gott stöd av Markström. Det är nästan så man tycker synd om Canal + kommentatorer som så öppet håller på Djurgården.

Jag missade matchen eftersom jag har tillbringat eftermiddagen / kvällen med bokföring och pappersarbete så jag fick se matchen via tv på distans med högt ljud..men jag hoppas att ni som var där fick se god underhållning och att det blev mycket pengar till Haiti.

Bra för hela länet med två tunga poster för Kjellin och Tobé

Statliga Radio Gävleborg (klicka på rubriken) har ett inslag med Kjellin och Tobe efter deras utnämning till talespersoner för Nya Moderaterna. Det är bra för hela länet när vi har riksdagsledamöter med stort inflytande och efter valet så blir vi minst några till som gör Kjellin och Tobé i Riksdagen.

Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik för arbete och inte arbetslöshet och A-kassa och då är Nya Moderaterna ett naturligt val för länets invånare.

Brynäs S förening har fel igen.. insändare i AB som jag kommenterar här på bloggen.

En representant för Brynäs S förening (klicka på rubriken för insändare) försvarar Gävle kommuns oförmåga att flytta ett cykelställ för en företagare som behövs för att man ska kunna få fler kunder och därmed högre omsättning och fler jobb.

Nu försöker insändarskribenten blanda bort korten och debatten genom att börja skriva om den nationella politiken. I ett tidigare inlägg så har jag ställt två frågor till honom, som han klädsamt undviker att besvara:

1. Är alla jobb lika mycket värda?
2. Är det viktigt att vara rädd om varje litet jobb man kan få fram i Gävle för att minska arbetslösheten?

Fullsatt på Läkerol Arena idag när Brynäs möter Djurgården?

Idag blir det festligt och fullsatt när Brynäs möter Djurgården och det är en fin gest av Brynäs att samla in pengar till de nödlidande i Haiti. Bara det är värt 3 poäng mot Djurgården, ett lag som jag har särskilt svårt för.

Författaren Thomas Engström i Fokus: Dags att dumpa Lars Ohly

Författaren Thomas Engström skriver i nyhetsmagasinet Fokus:

"Det är bedrägligt för det rödgröna alternativet att man släpar på ett parti som förr i världen krävde att Sverige skulle ansluta sig till Warszaapakten och vars ledare åkte runt och kelade med snuskiga massmördare i det kommunistiska träsket på andra sidan järnridån. Hur kan ett parti som är vänsterblockets spegelvända motsvarighet till Sverigedemokraterna inbjudas till regeringssamverkan? Vänsterpartiet liknar mer alltmer en avslagen födelsedagsfest hemma hos Hugo Chávez.
Om Sahlin ska inge något som helst förtroende som ledare är det alltså dags att hon dumpar vänsterpartiet en gång för alla."

I Gävle kan vi se resultatet av det röd-gröna styret. Uselt företagsklimat, hög arbetslöshet och en skola som ligger i botten av nationella rankingar. (förutom när politiker och tjänstemän i Gävle utvärderar sig själv).

Man bromsar också utvecklingen så frågan är hur länge Gefle IF ska få vänta på nödvändiga beslut för att kunna starta bygget av den nya Strömvallen.

Lena Melin i Aftonbladet: Inte särskilt smart av Mona med en handväska för 6 000 konor

Lena Melin skriver i Aftonbladet (klicka på rubriken) att det inte är särskilt smart av Mona Sahlin att ha en handväska för 6 000 kronor samtidigt som man anklagar regeringen för att öka klyftorna i samhället.

Personligen så tycker jag att Monas politik är värre än att hon bär den handväska som hon själv vill bära.

Om alliansen för fortsätta med sin politik smed skattesänkningar för vanligt folk så kommer fler i jobb och då får fler förmånen att kunna unna sig en lika fin handväska.

Facket i Gävle; Bemanningsföretag är slaveri - saknar Metall proportioner?

Arbetarbladet citerar Metallfackets lokala ordförande som kallar bemanningsbranschen för slaveri.

Det finns säkert både för och nackdelar med bemanningsföretag, men i de undersökningar som jag har sett över medarbetarnöjdhet i bemanningsföretag så är de allra allra flesta mycket nöjda som arbetar i bemanningsbranschen, så frågan jag ställer mig är hur man som facklig representant kan jämföra ett svenskt företag med kollektivavtal som sysselsätter många medarbetare med slaveri?

Om man skulle jämföra medarbetarnöjdheten i Gävle kommun koncernen med detsamma i privata bemanningsföretag så skulle personalchefen i Gävle kommun förmodligen bli grön av avundsjuka.

Att kalla en anställning i ett bemanningsföretag för slaveri är faktiskt att förakta och negligera dem som faktiskt har varit utsatt för slaveri!

fredag 22 januari 2010

Många nya spännande namn i kommunpolitiken i Gästrikland?

I Sandviken talar mycket för att Leif Jönsson från Storvik kommer att stå på 1:a plats på Kristdemokraternas lista till kommunvalet. Leif kommer att bli ett utmärkt kommunalråd i alliansen i Sandviken efter valet.

Riitta-Liisa Björk som KS ordförande och Leif Jönsson som kommunalråd med ansvar för för näringslivsfrågor och äldreomsorg tillsammans med en lämplig Folkpartist som tar ansvar för skolan i Sandviken. Leif Jönsson har kämpat och kämpat i många år som småföretagare och kommer med sin erfarenhet att stärka kommunledningen och ge Sandviken en mindre beroendeställning av stora företag när man börjar att utveckla en näringslivspolitik lokalt i Sandviken, som passar mindre och medelstora företag.

Höjden av otur för Gävles kommunledning med feltajmat debattinlägg!

Det är nästan så man tycker synd om kommunledningen i Gävle. När de äntligen lyckas skriva ihop sig i ett debattinlägg och få det publicerat i AB så kommer verkligheten emot dem i x 2000 expressfart.

Kommunalråden skriver om den fantastiska skolan i Gävle på debattplats i AB. De skriver: Det krävs en politisk vilja att skapa förutsättningar för de anställda i skolan att göra ett bra jobb och för barnen att nå ett bra resultat.

Sen kommer verkligheten ikapp dem på sidan 6 i samma tidning:

Gävle långt ner på skolranking
GLärarnas Riksförbund har rankat landets bästa och sämsta skolkommuner.Alla kommunerna i Gästrikland och Norduppland placerar sig på nedre halvan.
Gävle ligger på plats 254 av 290

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.1742540

Verkligheten är som vanligast den viktigaste fienden för det röd-gröna exprementet!
För barnens skull och för våra ungdomars skull måste vi byta kommunledning i Gävle. Det är inte ideer som kommer att göra skillnad i skolorna i Gävle utan en ny inriktning på lugn och ro och prioritering av kunskaper för våra ungdomar.
90 års flummig skolpolitik i Gävle måste brytas.

Beslutet om Strömvallen skjuts på framtiden i Gävle. Är det någon som är förvånad?

Arbetarbladet (klicka på rubriken) skriver om att beslutet om Strömvallen skjuts på framtiden. Jag är inte förvånad. I en kommun som inte kan få fram ett beslut om att flytta ett cykelställ på ett par år, hur ska man då kunna ordna ett beslutsunderlag för att Gefle IF ska kunna bygga sin nya Arena?

Det är svårt att förstå hur s+v-mp tänker. Gefle IF har presenterat den lösning man anser är bäst för dem. Kommunens uppgift måste nu vara att så snart som möjligt få fram ett beslutsunderlag och samråda med grannar mm och efter det ta ett beslut så att Gefle IF kan starta bygget.

Är det miljöpartiet eller vänstern som har satt stopp för att ta fram ärendet?

Varför är Gefle IF så tyst i debatten? Varför pratar man inte klartext om vad kommunens seghet får för konsekvenser för föreningen och dess medlemmar?

torsdag 21 januari 2010

Nya tag på lördag Brynäs!

Det får betraktas som ett olycksfall i arbetet att förlora borta mot skellefteå men på lördag kommer det att vara fullsatt i Läkerol Arena när Brynäs får det stora nöjet att slå Djurgården.

Alltid lika roligt när man vinner mot storstadslagen.. Av någon anledning som jag inte kommer ihåg så har jag alltid tyckt mindre bra om just Djurgården.

Centern och Socialdemokraterna i opposition mot sig själva?

Socialdemokraterna och Centerpartiet styr Landstinget Gävleborg tillsammans fram till valet då vi med stor sannolikhet får ett välbehövligt maktskifte i Landstinget också, och inte enbart i kommunerna i länet som idag har socialistisk majoritet.

Landstinget Gävleborg har genomfört en dramatisk försämring för familjer i hälsingland rapporterar statliga Radio kanalen Radio Gävleborg. (klicka på rubriken för hela artikeln)

Frågan man nu ställer sig är hur cyniskt är det inte nu när samma partier lokalt i Bollnäs protesterar mot förändringen. Det är självklart så att inte tjänstemännen i Landstinget skulle våga göra så kraftiga försämringar utan att stämma av det med politiken, dvs Socialdemokraterna och Centerpartiet. Hyckleri på hög nivå?

Från statliga Radio Gävleborgs hemsida:Förändringar på MVC

När familjecentrumet i Bollnäs invigdes för drygt tre år sedan fanns en omfattande verksamhet där. Men på MVC, Mödravårdscentralen har det skett en hel del förändringar sedan dess.

Sedan tidigare har specialistmödravården där det fanns en gynekolog tillgänglig för de gravid en gång i veckan tagits bort. Barnmorskorna gör inte heller längre hembesök hos de föräldrar som åkt hem tidigt från BB efter födsel.

Och från och med nyår görs det heller inga ultraljud i Bollnäs, och på en lapp intill Mödravårdscentralen står det att från och med 1 januari hänvisas de som vill besöka en amningsmottagning ellar ta det så kallade PKU-testet eller ett gulsotstest till kvinnoklinikerna i Hudiksvall eller Gävle.

Släpp in framtiden! Ett unikt projekt mot ungdomsarbetslösheten i Gästrikland.

Idag har jag medverkat i en presskonferens om projektet Släpp in framtiden som är ett unikt samarbetsprojekt mellan Arbetarbladet och arbetsmarknadens parter.

Syftet är att ge ungdomar en möjlighet att komma till tals om just ungdomsarbetslösheten och Gefle Dagblad samt Arbetarbladet skriver om det på sina webbplatser och det kommer även ett inslag i TV4 Gävle-Dala.

Finns det någon viktigare fråga just nu än att släppa in ungdomarna på arbetsmarknaden?

Här hittar du artiklarna:

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.1741484

http://gd.se/nyheter/gavle/1.1741293

Lotta Gröning i TV4 i morse; Fredrik Reinfeldt var överlägsen i debatten igår!

Lotta Gröning var med i TV4 i morse och tyckte till om partiledardebatten igår och jag håller med Lotta Gröning: Fredrik Reinfeldt var överlägsen Mona Sahlin i allt, och allra mest i den fråga som betyder mest: Fredrik kan ekonomi och kan ta ansvar för Sverige och har tre partier med i en allians som inte äventyrar Sveriges framtid såsom Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle göra.

Miljöpartiet vill höja bensin och energiskatterna med 16 000 miljoner, 16 miljarder. Vad skulle den skattechocken betyda för vårt bilberoende län?

Vi har som bekant ingen tunnelbana i Gävleborg.

onsdag 20 januari 2010

Elkrisen visar att kärnkraften behövs! Utmärkt debattartikel i Aftonbladet

Elkrisen visar att kärnkraften behövs! skriver Kenneth Eriksson, ordförande i basindustrins energisamarbete, SKGS i Aftonbladet (klicka på rubriken till artikeln)

Jag delar helt Kenneths uppfattning om att den svenska kärnkraften är nödvändig för det svenska näringslivet, inte minst i vårt län där vi är extremt beroende av tillgång till energi för ett rimligt pris.

Vad skulle hända om Peter Eriksson (mp) blev energiminister? Vem skulle då ha råd att pendla till och från jobbet och värma sin bostad?

Hur många jobb skulle gå förlorade i vår viktiga basindustri? Är det ett turistreservat miljöpartiet vill ha i vårt län där vi ska leva av luft och vatten utan jobb? En röst på s är en röst på mp = dyrare energi och färre jobb.

Ett unikt och spännande projekt presenteras på torsdag

På torsdag eftermiddag kommer ett unikt och spännande projekt att presenteras på en pressträff där jag medverkar i en av de viktigaste samhällsfrågorna som finns just nu i Gästrikland. Det är roligt att så många har slutit upp bakom projektet men fullständigt obegripligt att några av länets offentliga samhällsaktörer ställt sig utanför projektet.

Tycker dom inte att frågan är viktig som projektet ska handla om? Mer info på bloggen om det efter pressträffen.

Det är bra att det kommunala badet Fjärran Höjder stänger sitt solarium

Arbetarbladet skriver att Fjärran Höjder stänger det kommunala solariet.

Det skulle man ha gjort för länge sedan eftersom det inte kan vara en kommunal uppgift att bedriva solarium men bättre sent än aldrig.

Man bävar för Mona Sahlins ekonomiska kunskaper!

Olofsson och Sahlin i räknebråk i riksdagen

Det gick hett till under ett replikskifte mellan Mona Sahlin och Maud Olofsson enligt Expressen. (klicka på rubriken)

- Man bävar när Mona Sahlin avfärdar Riksrevisionen, OECD och Finanspolitiska rådet.
Mona Sahlin verkar inte bry sig ett dugg om dem som kan ekonomi, sa Olofsson.

Tänk dig Mona Sahlin som statsminister, Lars Ohly som demokratiminister och Peter Eriksson som energiminister....

Välkommen att engagera dig i Nya Moderaterna och alliansen så att det inte går så olyckligt.

Vänsterexprement av sällan skådat slag enligt statsminister Fredrik Reinfeldt.

2010 års valrörelse startade genom partiledardebatten idag. Mot en enig allians som har tagit Sverige genom den djupaste lågkonjunktur som någon av oss upplevt står ett oprövat vänsterexperiment vilket statsministern ödmjukt påpekade idag.

Göran Hägglund sammanfattade det väl:

– Att se en kombination av Socialdemokraternas självgodhet, Lars Ohlys och Vänsterparteits syn på marknadsekonomi och demokrati och Peter Erikssons energipolitik, är det inte det en skräckbild så säg? sa Kristdemokraternas Göran Hägglund.

Stora betygsglapp i den kommunala skolan i Gävle!

Arbetarbladet (klicka på rubriken) skriver om skillnaden idag mellan resultatet i de nationella proven och betygen som förekommer i de kommunala skolorna i Gävle kommun.

Detta är ett mycket allvarligt problem, om det faktiskt skulle var skillnad mellan elevernas kunskaper och de betyg som delas ut i den kommunala skolan. Den här undersökningen kommer som andra kritiska undersökningar mot Gävle kommun att tystas ner på lämpligt sätt och sedan kör man på som vanligt.

Det är en av de viktigaste orsakerna till att vi måste byta ut den trötta röd-gröna kommunledningen i Gävle, att återigen få upp Gävle till en skolstad. Jag förstår efter nyhetsmedia igår i statliga Radio Gävleborg att socialdemokraterna nu trycker på alla knappar för att försöka skapa en medial bild (och man har en hel propagandaavdelning under Anna Östman till hjälp) av att Gävle har bra skolor men de allra flesta nationella utvärderingar visar att skolorna i kommunen har stora problem, och det kan inte falsk propaganda ändra på vilket dagens artikel i AB visar.

Ska företagen i Gävle tystas av (s)?

I en välbalanserad och helt opolitiskt insändare har SOS kiosken i Gävle beskrivit sina upplevda kontakter med Gävle kommun. Han får inte flytta ett cykelställ för att skapa mer parkeringsplatser utanför sin affärsverksamhet. Detta har fått många Gävlebor att engagera sig för SOS kiosken och även alliansens lokala företrädare har engagerat sig, liksom tidigare Gävle kommuns näringslivschef Helena Ribacke och före henne Bengt Emil Andersson. Alla som är väl insatta i frågan inser att SOS kiosken har presenterat en klok lösning som ger cyklisterna fler platser i ett cykelställ och som ger företaget möjlighet att vidareutveckla sin affärsverksamhet.

Nu aktiverar socialdemokraterna sitt propagandamaskineri, med anonyma insändare mot SOS kiosken och företagaren personligen. Man vill skrämma enskilda företagare att inte beskriva sina problem så att inte andra får för sig att tycka till om saker offentligt. Företagen ska självklart inte låta sig skrämmas till tystnad och Carina Blanck och Per Johansson, båda s-kommunalråd skulle nu omedelbart ta sin partiorganisation i örat och säga att i Sverige och Gävle har vi faktiskt yttrandefrihet så även företagare får ha uppfattningar - eller är det dom som skrivit den anonyma insändaren i AB idag?

tisdag 19 januari 2010

Bra ide med offentliga utfrågningar av ministrar inför tillsättning

Cecilia Malmström tyckte att det var som att bli körd genom en tvättmaskin (svt rapport - klicka på rubriken) med utfrågningen i EU parlamentet idag.

Personligen tycker jag att det är en bra ide med offentliga utfrågningar inför en regeringsbildning även i Sverige. Tänk vad spännande det skulle bli om vi hade det systemet i Sverige också.

Varje minister blir utfrågad av Riksdagens ledamöter och efter det röstar man om hela regeringens duglighet. Då skulle man förstärka Riksdagens makt och ge hela folket en möjlighet att bedöma en ministerns lämplighet.

Statliga SVT Rapports Mats Knutsson har rätt angående det utkast de röd-gröna har pratat ihop sig om sjukförsäkringen

Mats Knutsson kommenterar det röd-gröna alternativet och säger så här på Rapports hemsida:

"Vilka är svagheterna i uppgörelsen?

-Utan tvekan att oppositionen inte preciserar hur reformen ska finansieras. Att höja taket för ersättningsnivån, starta en rehabiliteringsfond, ta bort tidbegränsningen och göra så att fler människor omfattas av sjukförsäkringen kostar förstås pengar. Det kommer att krävas skattehöjningar och där är partierna inte lika ense. Det finns också en risk att man återfår de långa sjukskrivningstiderna och förtidspensionerna från 90-talet."

Varför misstror socialisterna Arbetsförmedlingens personal? Det framgick tydligt av SVT Rapport att varje person nu får en egen handläggare och rehab plan för att komma tillbaka till ett jobb man klarar av. Enligt alla utredningar som finns tillgängliga finns det en betydande arbetsförmåga kvar hos de allra flesta som har gått i passiv sjukskrivning och det är ett stort svek mot den enskilde som inte har fått ett nytt jobb. Det var Jan Edling den tidigare LO utredaren som först bröt igenom i samhällsdebatten med den riktiga problemanalysen.

Med det här röd-gröna halvfabrikatet på ett mycket viktigt politikområde där den ena utredningen efter den andra ska tillsättas så pekar allt mot att vi återigen kommer att få extrema sjukskrivningsniåver i Sverige, som ska betalas av den som har ett jobb. Sverige som har en av världens friskaste befolkning medicinskt men mest sjukskriven. Det är den rätta problemformuleringen - hur får vi så många som i jobb som möjligt istället för att gömma människor i sjukförsäkringssystemen.

Ska sjukförsäkringen vara en försäkring mot arbetslöshet?

Jan Edling, den tidigare LO utredaren, som sa upp sig i ilska över att LO inte tillät honom visa att sjukförsäkringen hade blivit ett arbetsmarknadspolitiskt instrument, visade mycket tydligt att där arbetslösheten var hög så var också sjukskrivningen hög. Sjukförsäkringen hade alltså blivit ett instrument för att lösa andra problem än sjukskrivningar.

Det här problemetet har alliansen föredömligt lyft fram och med en rad kraftfulla åtgärder så har nu sjukskrivniningarna minskat för första gången på många år.

Det är viktigt att den som behöver hjälp att hitta ett nytt jobb får det, och det är därför bättre att individen får aktiv hjälp av arbetsförmedlingen istället för passiv sjukpenning av försäkringskassan.

Det rödgröna exprimentet har nu pratat ihop sig om nya utgifter för sjukförsäkringen men huvudfrågan, hur ska vi hjälpa människor tillbaka i arbete efter en lång sjukskrivning, ska man tillsätta en utredning för efter valet.

I Socialdemokraternas budgetalternativ har man inte avsatt medel för rehabilitering (jmf med alliansens miljardsatsningar) och det är därför man tar till det kraftfulla verktyget att det ska tillsättas en utredning efter valet om rehabåtgärder! Som att det skulle hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden.

Finns det viktigare frågor än cykelställ i Gävle?

Markus Kristiansson, Brynäs S-förening ställer frågan (klicka på rubriken) i AB om det finns viktigare frågor än cykelställ i Gävle kommun med anledning av debatten om SOS kiosken och deras problem i relationerna med kommunens tjänstemän.

Låt mig besvara Markus här:

Ja, det finns många frågor som är viktigare än att flytta cykelställ i kommunen. Den höga ungdomsarbetslösheten, bristen på företagare som vill och vågar anställa, det undermåliga resultatet i Gävles skolor, de höga sjukskrivningstalen i kommunkoncernen Gävle kommun, det usla företagsklimatet och vägunderhållet. Listan kan göras lång på varför vi ska byta till alliansstyre i Gävle MEN Brynäs S-förening har ett viktigt beviskrav.

ska vi inte vara rädd om varje möjlighet att skapa jobb i Gävle? Hur kan det ta så lång tid att få fram ett så enkelt beslut som att flytta ett cykelställ i Gävle?

Det är ett såpass enkelt ärende att det beslutet borde kunna tas före kafferasten på måndag morgon, om ansökan kommer direkt på morgonen. I det här fallet så blir det fler platser i cykelstället till gagn för kommuninvånarna och det skapas några parkeringsplatser till gagn för småföretagaren. Så Markus, förklara för mig nu om du är stolt och nöjd över kommunens hantering av ärendet och om du är stolt och nöjd över det usla företagsklimatet i Gävle - där de arbetslösa betalar priset för det genom arbetslöshet.

Utmärkt redovisning av Birgitta Bjerken om Moderaternas syn på hjälpmedel för de allra sjukaste i Gävleborg

Birgitta Skriver ett lysande svar till Tommy Berger i HT idag där hon sågar hans argument om att Landstinget inte ska tillhandahålla hjälpmedel för de allra sjukaste i länet. Socialdemokraterna visar upp en skrämmande människsyn där man sparkar på den som redan ligger.

Birgitta skriver: (hela artikeln finns om du klickar på rubriken)

I hälso- och sjukvårdslagen står det att landstingen "bör" betala hjälpmedel för de som behöver det, i stället för ordet "skall". Landstinget har valt att tolka det som att hjälpmedel för de allra sjukaste är hjälpmedel för personalen och inte för de sjukaste. Konsekvenserna är att de svårast sjuka i vårt län inte får de hjälpmedel som man har rätt till på grund av en egen policy beslutad av politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Gävleborg.

Den här policyn är helt orimlig och måste snarast förändras. Det kan inte vara meningen att de allra sjukaste i vårt län inte skall få den hjälp man har rätt till. Det är också så smart utformat så att de beslut den enskilde får kan inte överklagas eftersom Landstinget Gävleborg hänvisar till sin egen policy. Den enskilde är alltså rättslös i Gävleborgs län.

Man kan tycka, som i det inlägg Tommy Berger har skrivit under, att det är arbetsgivaren till den personliga assistent som det oftast är frågan om, en kommun, kooperativ eller privat assistansanordnare som ska betala elrullstolen eller taklyften. Men som Tommy Berger vet, eller borde veta, så får inte den statliga assistansersättningen användas till hjälpmedel av den art som det är frågan om i de här fallen med de allra sjukaste invånarna som behöver landstingets hjälp allra mest.

Det rödgröna exprimentet lovar mer pengar till alla - nu till Skatteverket

Det rödgröna exprimentet besökte Skatteverket och projektet 1 000 nya vita jobb i Gävle igår och som vanligt hade man lyckats bli eniga om nya utgifter för skattebetalarnas pengar. Den här gången utlovar man 50 miljoner extra till Skatteverket.

Man hade också en åtgärdslista på händelser där man förutsätter att företagare är skatteskojare och mest i spinn i media är Byggnads ombudsman som tydliger tycker / tror att alla byggare är skojare.

Det mest intressanta med projektet 1000 nya vita jobb är dock att målgruppen för projektet är arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionärer som arbetar svart i konkurrens med seriösa företag.

Om detta verkar de röd-gröna inte ha några ideer eller förslag för att lösa, och Byggnads har det senaste året lyst med sin frånvaro i projektet. Dick har aldrig medverkat en gång i projektledningsmöten, men nu lagom när media är där så kommer Byggnads och svartmålar näringslivet.

Man kan också tycka att GD och AB kanske skulle ha ställt frågan till politikerna från de röd-gröna: På vilket sätt har era förslag ni lagt fram bäring på projektet 1 000 vita jobb i Gävle eftersom åtgärderna endast riktar sig mot företagen och inte mot målgrupppen för projektet?

måndag 18 januari 2010

Det rödgröna experimentet är inte överens om Afghanistan (heller)

Enligt Expressen som rapporterar från Folk och Försvars konferensen i Sälen så är inte det rödgröna experiementet överens om att Sverige ska ha trupper i Afghanistan för att hjälpa det Afghanska folket.

Expressen skriver: (hela artikeln om du klickar på rubriken)

- För Vänsterpartiet är det här inte vilken fråga som helst, säger Lars Ohly.

Mona Sahlin kan inte förklara hur de ska komma överens i Afghanistanfrågan.

– Vi har ingen rödgrön överenskommelse om Afghanistan. Det viktiga beslutet i dag är att vi fortsätter diskutera, sa hon på pressträffen.

Fredrik Reinfeldt är inte imponerad av dagens överenskommelse.
– Vi har bevittnat ett rödgrönt haveri här i dag, säger han om oppositionens uppgörelse.


I frågor som rör ökade utgifter och avveckling av kärnkraft, betygen bort i skolan, och fördyrade el och bensinpriser har de rödgröna lätt att komma överens men i komplicerade frågor så är det uppenbart att vänsterpartiet och miljöpartiet har veto, så även i frågan om Sveriges närvaro i Afghanistan. Det vore illa att låta miljöpartiet och vänsterpartiet styra över Sveriges försvar och säkerhetspolitik.

Alliansen har förbättrat för ensamstående föräldrar att överlåta möjligheten att vabba

Alliansen har förbättrat för ensamstående föräldrar att kunna överlåta vab dagar enligt GD (klicka på artikeln) och Statliga Radio Gävleborg.

Det är en viktig förändring som underlättar livspusslet för många ensamstående föräldrar som har sjuka barn men som kanske har en kompis som kan vara hemma från jobbet istället.

Alliansen har förbättrat för många grupper under den här mandatperioden och kommer självklart att fortsätta med det under nästa mandatperiod.

S satsar på Stockholm - stackars stockholmare!

Socialdemokraterna tänker storsatsa på Stockholm i årets val enligt DN. (klicka på länken.)Frågan man då ställer sig är, vad har Stockholmarna gjort för ont?

Be Carin Jämtin komma till Gävle och se vad resultatet blir av 90 års s-styre.

- Ungdomsarbetslösheten är rekordhög i Gävle och Gävleborg
- Skolan ger inte tillräcklig kunskap enligt lärarfackens ranking
- Det är stor brist på arbetsgivare, företagare per 100 invånare
- Marknadsförsörjningsgraden är låg, dvs hur många som lever av privata intäkter och inte offentliga
- Våldsamma brott ökar i Gävle
- Högskolan i Gävle hamnar lågt i Handelskammarens ranking över högskolor

Listan kan göras lång på vad som händer när socialdemokraterna från styra en kommmun länge så stackars stockholmare om S skulle få makten.

Lika illa vore det om miljöpartiet fick större inflytande på politiken i vårt län. Vem skulle då ha råd att tanka bilen, snöskotern eller betala el-räkningen?

Rödgröna experiementet går till attack mot näringslivet i AB!

Det rödgröna experimentet går till attack på näringslivet i AB idag. Man anklagar näringslivet för att skattefuska för 130 miljarder på år. Det är uppenbart att man tänker vinna valet på att utmåla näringslivet och jobbskaparna som skattebusar. Sedan kommer man att följa upp genom att anklaga jobbskaparna för att utnyttja sina anställda och kräva mer resurser till arbetsmiljöverket mm.

Är det en sådan politik som kommer att göra att jobbskaparna vågar och vill anställa fler medarbetare?

Det är ganska humoristiskt att just det projekt man tänker besöka på Skattverket idag, tusen nya jobb, har en helt annan målgrupp, nämligen den som är arbetslös, sjukskriven eller förtidspensionär som arbetar svart. Inget av de förslag man räknar upp i AB idag har just den målgruppen så man kan ju undra varför man inte skriver debattartikel efter besöket och inte före som man har gjort nu.

söndag 17 januari 2010

Vänsterledaren Lars Ohly tryggt opererad på det privata sjukhuset Sophiahemmet.

Lars Ohly har blivit opererad för sin miniskskada i knäet i veckan. Han valde det trygga för det osäkra och valde att operera sig på det privata sjukhuset Sophiahemmet i Stockholm.

Lars Ohlys dotter har också gått på en privat skola så det klingar mer än falskt när nu vänsterpartiet ska gå till attack mot privata företag i välfärden. Varför ska inte vanliga människor få välja det man tycker är bäst när uppenbarligen Lars Ohly har rätten att välja det han tycker är det bästa för honom och hans familj.

Å andra sidan följer han en god kommunistisk tradition, att ledarna i vänsterstater bor och lever flott, och arbetarna lever i fattigdom. (Kuba, Nordkorea, forna öststaterna.

Vi som läser GD och AB mfl och lyssnar på Radio Gävleborg har inte fått ta del av nyheten om att vänsterledaren har opererat sig på ett privat sjukhus. Det vore intressant att få ta del av vad Ulla Andersson och Seppo Laine tycker om det.

Är inte det en ganska stor nyhet att vänsterledaren som vill förbjuda privata alternativ i vården faktiskt utnyttjar det själv?

Pensionärerna de ekonomiska vinnarna!

Det är bara att lyfta på hatten för PRO, socialdemokraternas pensionärsförbund, som har lyckats få alla journalister i Sverige och Gävle, att sätta en mediabild av att pensionärna har fått en pensionärsskatt, och att pensionärerna har fått det sämre ekonomiskt.

Enligt Sveriges nyhetsmagasin FOKUS så är i själva verket pensionärerna den verkliga ekonomiska vinnaren.Pensionärerna är tillsammans med 55-64 åringarna den grupp som har ökat sin disponibla inkomst mest mellan 1991 - 2007. Ökningen ligger på 35-40 % jämfört med snittet för hela befolkningen som är 31.2 %.

De äldre har också, enligt artikeln, överlägset störst sparkapital. Förändringar i skattereglerna som höjt grundavdrag, reformerad fastighetsskatt och slopad förmögenhetsskatt gynnar landets äldsta.

Jag är personligen mer orolig för den höga ungdomsarbetslösheten som hindrar många unga att flytta hemifrån och ge våra ungdomar självkänslan av ett eget arbete. Här krävs det aktiva insatser i länet för att skapa ett bättre företagsklimat som ger våra unga arbeten. Avgörandet för det ligger helt i våra egna händer regionalt men i riksdagen så kommer jag att fortsätta arbeta för att förbättra betingelserna för att bedriva företag i Sverige så att våra unga för jobb.

Nu ser vi fram emot att Gefle Dagblads konsumentjournalist Magnus Lundqvist gör en artikel som visar hur mycket Gävles äldre har gynnats ekonomiskt av den förda politiken eller stämmer inte det med den agenda som finns?

Ett otryggt Gävle!

Gefle Dagblad (klicka på rubriken) och AB skriver om den våldsamma rånvåg som sker just nu i Gävle. Det är helt oacceptabelt och något som alliansen måste sätta in krafttag på efter valet.

Ett tätare samarbete behövs mellan socialtjänsten och polisen men även fler konkreta åtgärder med en bättre skola som hjälper ungdomar att få en bättre start i livet så att man inte hamnar i ett utanförskap. Det behövs också bättre belysning på vissa håll. Det här blir en mycket viktig arbetsuppgift efter valet för alla Gävlebor ska kunna känna sig trygg dygnet runt i Gävle.

Stabil seger igen för Brynäs mot Rögle - vart ska det här ta vägen?

En trepoängare till för Brynäs mot Rögle! Dessutom en stabil och välkontrollerad match från Brynäs sida. Blir det fullt i Läkerol Arena nästa lördag?

4:e plats och fördel i slutspelet?

Brynäs spelar riktig allianshockey där alla ställer upp för laget och alla har ett gemensamt mål.

lördag 16 januari 2010

Unga svenskar en tjänande klass i klass i rika Norge

I Svenska Dagbladet skriver Arne Melberg professor i litteraturvetenskap vid Universitetet i Oslo om unga svenskar som arbetar i Norge. (klicka på rubriken)

Unga svenskar arbetar som gästarbetare i Norge med serviceyrken. Norrmännen reser till Sverige för att konsumera, svenskarna reser till Norge för att bedriva service.

Det är självklart bra att man är ute och reser och får nya erfarenheter men jag tycker att vi faktiskt ska föra en politik i Gävleborg så att våra ungdomar kan få arbete i länet. Med ett bättre företagsklimat i Gävle så skapas det fler jobb.

Nu när det viktigt att hålla ihop Karin Ånöstam!

I dagens Expressen (klicka på rubriken) så går Centerpartiets distriktsordförande i fällan och kritiserar alliansen och samarbetet.

Kan någon tala om för Karin att det bara är ett resultat som räknas i opinionsundersökningarna, och det är resultatet på valdagen.

Journalisterna från alla medier, inte minst dom statliga, kommer att ringa runt fram till valdagen och försöka hitta på eller skapa konflikter som inte finns, och nu är det viktigare än någonsin att föra diskussioner internt och inte i media.

Det har alltid varit sossarnas paradgren, att hålla ihop utåt.

Tror du att det kan bli bättre i Gävle?

I dagens Arbetarblad och Gefle Dagblad är det två stora artiklar från presskonferensen igår där Allians för Gävle redovisade den äntringsstyrka som nu har skapats och de olika arbetsgrupperna som ska förbereda ledarskapsskiftet i Gävle stadshus.

Det är en väl förberedd allians som kommer att ta över det politiska ledarskapet i stadshuset i kommunen.

fredag 15 januari 2010

Finns det några anledningar till att socialisterna ska få fortsätta styra Gävle?

Gävle ligger i botten på alla nationella rankinglistor oavsett om det gäller företagsklimat, hög arbetslöshet, dåligt resultat i skolan (enligt lärarfacken), sjukskrivningsnivåer etc.

Jag tror att politik kan påverka och att det faktiskt har betydelse vilket ledarskap ett företag eller en kommun har. Den gamla kommunledningen i Boden hade styrt i för många år till för 8 sedan och sedan fick Moderaterna förtroende att styra kommunen istället. Moderaterna gjorde ett rekordval för 4 år sedan. Den nya kommunledningen skapade en framtidstro och en ny entusiasm. Gävle förtjänar en ny kommunledning som förstår att prioritera bättre.

Gävle behöver en ny och ombyggd fotbollsarena och det kommer vi aldrig att få med Miljöpartiet och vänsterpartiet vid makten.

Det vore intressant att få ta del av argumenten för att socialisterna skulle få styra en period till? Det skulle vara ännu mer intressant att få en förklaring till varför det går så dåligt för Gävle när S har suttit vid makten så länge? Det är samma nationella regler om skatter och regler i alla kommuner i Sverige så om det var nuvarande eller förra regeringens fel så borde det vara lika i hela Sverige, men det är det som bekant inte.

20 mil för ett ultraljud om man bor i södra Hälsingland.

Charlotte Lind skriver en utmärkt insändare i Ljusnan idag och beskriver hur man som blivande föräldrar i södra Hälsingland måste åka till Hudiksvall eller Gävle för att göra ett ultraljud, fast det finns en maskin för ultraljud på sjukhuset i Bollnäs.

Länet har brist på befolkning och vi måste vi blir länsinvånare så landstingets beslut att inte tillhandalhålla ultraljud går tvärt emot länets intentioner.

Charlotte skriver:

"Jag och min man väntar vårt tredje barn. De andra två är födda i Mora och
Hudiksvall men all kontakt med mödravården skedde i Bollnäs, även ultraljuden.
Vi har alltid blivit väldigt bra omhändertagna av de kunniga barnmorskorna
i Bollnäs.Från årsskiftet görs inga ultraljudsundersökningar i Bollnäs längre, trots
att både maskin och utbildad personal finns på plats, man ska åka till antingen
Gävle eller till Hudiksvall."

Är detta trakasserier från den Socialdemokratiska landstingsledningen mot invånarna i Södra Hälsingland för att sedan kunna lägga ner fler delar av Bollnäs sjukhus?

Statsskulden 2008 jmf med 2001

Det här hittade jag under kommentarer på Expressen.se angående skattesänkningar och statsskuld:

Lite fakta från rikgälden:

Statskuldens utveckling:

2001 1156,8
2002 1160,3
2003 1228,7
2004 1257,3
2005 1308,6
2006 1270,0
2007 1168,0
2008 1118,9
2005 under sossarnas styre var alltså statsskulden 1 308 572 miljoner.
2008 var statsskulden 1 118 877 miljoner. Så låg har inte statsskulden varit sedan 1992.

Alltså har alliansen SÄNKT statsskulden samtidigt som man lyckats sänka inkomstskatten, fastighetsskatten och ta bort förmögenhetsskatten.
Och detta i den värsta lågkonjunktur världen sett sedan 30-talet.

Har vi blivit klimatkatastrof lurad? Krönika av Ulf Nilsson i Expressen.

Ulf Nilsson skriver som vanligt en vass krönika i Expressen. (klicka på rubriken).

I Sverige är det ofta lågt i tak i samhällsdebatten men Ulf Nilsson vågar och vill ta ut svängarna rejält. Det känns faktiskt uppfriskande att läsa honom.

Vi tror att Gävle kan bli bättre - tror du?

GD rapporterar om den pressträff Allians för Gävle har haft idag på SOS Kiosken.

Det kommer att vara en väl förberedd allians som tar över den politiska makten i Gävle efter valet, till gagn för Gävlebornas bästa.

Om Gävleborna är nöjda med arbetslösheten, skolan och äldreomsorgen och den stora budget som finns för kulturen i Gävle så ska man självfallet fortsätta rösta som man har gjort, men om man vill ha en bättre skola, ett bättre företagsklimat och lägre arbetslöshet, och en värdig äldreomsorg så är det dags för alliansstyre även i Gävle.

Politik handlar om att prioritera rätt.

En röst på Socialdemokraterna är en röst på Miljöpartiet = dyrare energipriser och sämre miljö!

Politikerbloggen citerar Per Schlingmans veckobrev (klicka på rubriken) och Per konstaterar liksom jag själv gjorde i en debattartikel i Gefle Dagblad förra veckan, att en röst på Mona Sahlin är en röst på en sämre miljö och dyrare energipriser, vilket hotar jobben i vårt län.

Här borde naturligtvis det röd-gröna exprimentet förklara sig.

Raimo Pärssinen,s, hur ska du kunna trygga jobben i vår basindustri i länet kombinerat med Miljöpartiets krav på att snabbavveckla kärnkraften?

Expressens opinionsmätning - vänsterpartiet ur Sveriges Riksdag

Enligt Expressen / Demoskop så hamnar Vänsterpartiet under 4% i dagens opinionmätning !!! Äntligen som Gert Fylkning skulle säga...

Väljarna går från vänsterpartiet till socialdemokraterna i opinionsmätningen.

Nu ska man komma ihåg att det finns bara en opinionsmätning som räknas, och det är den som sker den tredje söndagen i september, valdagen.

Nu måste vi alla jobba hårt för att få ett välbehövligt ledarskapsskifte i stadshuset i Gävle och övriga länet och en fortsatt framgångsrik allianregering under ledning av Fredrik.

Skolinspektionen granskar kvaliten inom gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar

Skolinspektionen kommer under 2010 att granska kvaliteten inom gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar. Fokus kommer att riktas mot skolornas systematiska kvalitetsarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, kvaliteten i den arbetsplatsförlagda utbildningen samt elevens rätt till likvärdig bedömning och betygssättning vid lärande på en arbetsplats. Skolinspektionen kommer att granska 40 skolor med olika yrkesförberedande program och besöka 120 arbetsplatser där elever genomför en del av sin utbildning.

Det är bra att skolinspektionen granskar just det systematiska kvalitetsarbetet och en del av alliansens politik är att förstärka granskningen av skolan och att utveckla densamma.

torsdag 14 januari 2010

Är Alliansen i Gävle redo och väl förberedd för att ta över ledarskapet i kommunen?

Att ta över ledarskapet i en så stor kommun som Gävle kommer självklart att vara ovant för många, såväl för de politiker som ska göra det, men även för tjänstemännen som ska ställa om från ett socialistiskt tänkande där politikerna vet bäst till att göra det som är bäst för medborgarna och kommuninvånarna.

Det kommer att bli en omställning som måste förberedas noga från och med nu,fram till valet,och det pågår också ett mycket ambitiöst förberedelsearbete i alliansen i Gävle. De första 100 dagarna blir avgörande för hela mandatperioden. Själv ser jag fram emot att få lyfta bort cykelstället utanför SOS kiosken med en stor traktor. Sedan har vi många viktiga frågor att ta tag i. Ungdomsarbetslösheten, skolan, äldreomsorgen och näringslivspolitiken som måste förändras.

Min övertygelse är att vi kommer att få samma positiva utveckling i Gävle som man fick i Boden när alliansen tog över ledarskapströjan. Helt plötsligt fick kommunens anställda göra det som var bra för Bodens kommun och invånarna i Boden istället för att slaviskt följa det Socialdemokratiska partiprogrammet. Det har blivit en stor skillnad i Boden med arbetsglädje bland de anställda och en utveckling i det privata näringslivet som är makalös. Det har under en relativt kort period skapats över 2 000 jobb i näringslivet medan försvaret minskat sina anställda i kommunen.

Det finns ingen motsättning mellan ett bra företagsklimat där kommunens politiker och tjänstemän hjälper företagen att växa och andra politiska frågor. Tvärtom är man som politiker beroende av näringslivet och företagens förmåga att växa och bidra till ett större skatteunderlag.

Hade Gävle haft en lägre arbetslöshet och högre ekonomisk tillväxt så skulle man inte vara tvungen att panikspara inom kommunen.

Det finns många anställda i Gävle kommun som ser fram emot ett alliansstyre i Gävle. Tyvärr är Kommunal (och SKTF i Gävle) en kampanjorganisation för socialdemokraterna så de anställda i kommmunal och SKTF försöker sätta en annan mediabild än verkligheten.

Grattis till Gävle praktiska frigymnasium!

Vi har all anledning att vara stolta över floristeleverna på Gävle praktiska frigymnasium som enligt statliga Radio Gävleborg ska få dekorera hela globen på idrottsgalan på måndag. (klicka på rubriken)'

Snyggt jobbat och hela Gävle håller tummarna för att det går bra för er och att ni sedan får vara engagerad i det kungliga bröllopet.

Facket Finansförbundet skriver på Aftonbladet debatt om bonusar i bankerna.

Finansförbundet skriver en debattartikel i Aftonbladet idag om bonus i bankerna. (klicka på rubriken)

Det är möjligt att facket har rätt i sak, men det måste vara sämsta möjliga timing att fortsätta betala ut bonusar i dessa tider, inte minst eftersom regeringen och därmed skattebetalarna har fått stå garant för att det finansiella systemet ska fungera.

Finansförbundet sågar LO i sin debattartikel:

"Tonläget i debatten om finanskrisen tenderar att vara både osakligt och tendentiöst. Detta får ibland märkliga effekter, som när LO i sitt remissvar om de nya bonusreglerna anser att den svenska modellen ska gälla på arbetsmarknaden utom för den finansiella sektorn.

Inom denna, av allt att döma suspekta, sektor utgör aktörerna enligt LO moralrisker, som ska särbehandlas med inskränkningar i rätten att träffa avtal. En i mina ögon märklig facklig hållning. "

I Gävle är det krångligt att flytta cykelställ! Jag erbjuder mig att flytta cykelstället med traktor efter valet!

I Gävle är det krångligt att flytta ett cykelställ!

Gävle har under många år haft stora problem i sina relationer med företagarna i kommunen. Det framgår i såväl näringslivsorganisationers mätningar av företagsklimatet men allra mest tydliggörs det i den SCB undersökning som kommunens näringslivsenhet lät genomföra under förra året.

Det brukar då från politiskt hålla framhållas av att man vill ha konkreta exempel så att man ska kunna sätta in i och förstå problemet.

SOS kiosken i Gävle växer och expanderar. Jag kom i kontakt med dem för 5 år sedan när företaget fick reda på att man ville ha fördubblat arrende från kommunen för att det gick så bra för dem ekonomiskt, enligt ansvarig tjänsteman. Den situationen löstes, inte minst genom ett kraftfullt agerande från dåvarande Tekniska nämndens ordförande.

Nu vill företaget ifråga flytta ett cykelställ, till en tidigare placering, för att skapa fler parkeringsplatser så att omsättningen kan fortsätta öka och man då kan anställa fler medarbetare och minska arbetslösheten i Gävle. Företagets förslag innebär också att antalet platser i cykelstället ökar, till gagn för dem som cyklar till busshållplatsen och pendlar med bussen.

Tekniska kontorets tjänstemän har skrivit ett långt och utförligt svar till SOS kiosken där det framgår med all önskvärd tydlighet att man inte avser att hjälpa företaget att flytta det aktuella cykelstället. Mest ironiskt blir det när man framhåller att det beror på nationell lagstiftning att man inte kan flytta cykelställ i Gävle.

Enligt min uppfattning så är frågan enkel. Det handlar inte om att bygga ett kärnkraftverk, att göra ett våldsamt ingrepp i ett känsligt naturområde som Gävle Energi genomförde nyligen, utan att flytta ett cykelställ. Frågan är inte mer komplicerad än att det kan bli ett av den nya alliansmajoritetens beslut i Tekniska nämnden efter valet, att flytta cykelstället och skapa fler platser i cykelstället samt mer parkeringsplatser.

Jag erbjuder mig härmed själv att köra traktorn (med assistans från någon som är duktig handledare) som ska flytta cykelstället och det ska bli riktigt roligt att få hjälpa företaget ifråga.

Skulle det vara aktuellt med att förändra den nationella lagstiftningen för att flytta cykelställ i Gävle så får alliansregeringen skapa lagen ”Lex Cykelställ Gävle” men jag är övertygad om att frågan ska handläggas av Tekniska nämndens alliansordförande med nämnd och inte av statsminister Fredrik Reinfeldt.

onsdag 13 januari 2010

Erfarenhet måste löna sig! Inlägg av Åke Bror i Arbetarbladet

Småföretagaren Åke Bror skriver ett inlägg på Arbetarbladet.se under torget (klicka på rubriken)

Åke skriver:

"I mina ögon är det högst naturligt att den som inte är så kunnig och erfaren ska ha lägre lön än den som varit med länge och hunnit skaffa sig både teoretisk och praktisk erfarenhet av yrkeslivet. Erfarenhet måste löna sig."


Jag håller med Åke Bror. Det måste vara skillnad i lön mellan den som är erfaren och den som är ny på ett jobb. Enligt min mening så är det en fördel med läringsperioder och läringslön för ungdomar som det finns i en del kollektivavtal, men inte alla.

Det är bättre att ha en fot inne på ett jobb än två utanför.

Sjukskrivningarnas längd minskar och fler återgår till arbete!

Sjukskrivningarnas längd minskar och fler återgår till arbete till följd av de nya sjukskrivningsreglerna. Fast i glesbygden är det inte fler som återvänder till sina jobb, visar en ny rapport som DN skriver om. (klicka på rubriken.)

Jag är inte förvånad med tanke på att det i det gamla socialistiska systemet så var den hjälp den sjukskrivne fick en lång passiv sjukskrivning och idag är de statliga myndigheterna skyldiga att hjälpa den enskilde tillbaka till arbete igen vilket är bra för samhället men absolut bäst för den som berörs.

Att tvinga människor att gå i sjukskrivning utan hjälp är vidrigt utan nu sätts det press på försäkringskassan och arbetsförmedlingen att hjälpa den enskilda människan.

I samma artikel framgår det att i norrlandslänen så har man inte haft samma positiva utveckling och den statliga myndigheten tror att det beror på arbetsmarknaden, brist på jobb. Det var precis det den tidigare LO utredaren Jan Edling fick kritik för av sin gamla arbetsgivare eftersom han har lyft fram sambandet mellan sjukskrivningar och brist på jobb.

Det krävs alltså en aktiv näringslivpolitik i Sverige och Gävleborg så att vi kan få ett växande och dynamiskt näringsliv som ger jobb till fler.

Alliansen i Gävle ville ge 38 miljoner mer till skolan i sin budget för 2010 !

Alliansen i Gävle kommunfullmäktige ville ge mer pengar till skolan i Gävle inför budgeten 2010, ungefär 38 miljoner mer, än den röd-gröna majoriteten.

Det hade förstärkt skolan i Gävle och förmodligen lett till färre varsel.

Jag har samma uppfattning som Rektorn på Stenebergskolan som säger så här i Gefle Dagblad (klicka på rubriken så kommer du till hela artikeln)

– Den som påstår att inte det här drabbar verksamheten är ute och cyklar, säger Kurt Hjalmarsson, rektor på Stenebergsskolan

Vi behöver många fler Britt-Marie!

Bakom varje företag finns det en människa av kött och blod som har initierat företaget och som utvecklar detsamma.

Tänk om vi hade fler i länet som Britt-Marie Stegs som vågade satsa på något som hon trodde på för ett antal år sedan. (klicka på rubriken för att läsa om Hälsinge Lantkök AB)

Vad skulle det betyda för välfärden i Gävleborg om arbetslösheten försvann och pengarna kunde användas till förstärkt välfärd istället för passiva utbetalningar till länsinvånarna via a-kassan? Företagare är jobbskapare.

Anders W Jonsson, centerpartiet, länets mäktigaste inom sjukvårdsområdet

Tidningen Dagens Medicin har rankat Sveriges mäktigaste inom vården och Anders W Jonsson hamnar på plats 17, för tredje året i rad!

Det är bra för länet att vi har starka politiker med stort inflytande inom olika politikområden.

Tomas Tobe Moderaterna har stort inflytande inom arbetsmarknadspolitiken, Lennart Sjögren och Ragnwi Marcelind Kristdemokraterna likaså inom sina områden.

Alliansens politiker har stort inflytande på den nationella politiken vilket är bra för länet.

Nya Moderaterna profilerar sig tydligare som företagarparti!

Tomas Tobé presenterar ett idéprogram för Moderaterna (SVD idag-klicka på rubriken så kommer du till artikeln) för att förstärka profilen som företagarparti, vilket jag tycker är helt rätt och riktigt.

Ska vi få fler att våga starta och driva företag krävs det enklare och bättre villkor, och ska vi få fler företag att våga anställa fler medarbetare så måste det vara lönsamt och mindre riskfyllt att göra det.

Det är en stor skillnad mellan att vara anställd och att driva företag och man kan inte jämställa ett anställningsförhållande med att vara företagare.

SEDAN har vi kanske den viktigaste frågan, det finns inte någon motsättning mellan bra villkor för näringslivet och vi som är anställda. Det finns ingen konflikt mellan företag och anställda. Det är bara socialistiska partier som försöker skapa den konflikten.

Företagens framgång är också kommunens framgång. Om Gävle och Gävleborg hade dubbelt så många företagare som alla anställde var sin medarbetare så skulle vi inte ha någon arbetslöshet och vi skulle ha mer resurser till den önskade välfärden inom vård skola och omsorg.

Det krävs att vi är fler politiker som faktiskt talar om det förhållandet. Ekonomisk tillväxt gynnar alla.

I det program för arbete och företagande som jag varit med och tagit fram för Gävleborgs län finns det många konkreta ideér för att skapa fler jobb. För att kunna genomföra dessa ideér så behöver vi sitta vid makten också i länets kommuner och det ser jag fram emot efter valet.

tisdag 12 januari 2010

Där satt den Brynäs!

Härligt Brynäs- där satt vinsten över Frölunda. Tabellen ser bättre och bättre ut...

Det finns stora likheter mellan Brynäs och Alliansen. Man ställer upp för laget och kämpar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Försvinner fler unga lärare från skolan i Gävle?

Enligt Gefle Dagblad (klicka på rubriken) så försvinner cirka 60 tjänster av 2500 från grundskolan i Gävle.

Jag kan inte bedöma vad som är rimligt men det man blir mycket orolig för är att alla nyutbildade lärare och motiverade lärare försvinner från skolorna i Gävle.

I Gävle prioriterar man kulturverksamheter istället för kärnverksamhet så i sak är jag inte förvånad över att man tar till så drastiska åtgärder.

Det är samma arbetsgivare som nu säger upp 60 medarbetare på Barn och Ungdoms förvaltningen som häromveckan invigde ett nytt turistkontor med ett antal medarbetare och som driver Gävles största reklam och eventbyrå.

Hur många lärare får man för 30 miljoner som deras avdelning beräknas kosta?

Hur många lärare får man för 50 miljoner som symfoniorkestern och konserthuset kostar?

Politik handlar om att prioritera rätt och Gävles barn och ungdomar förtjänar en bättre start i livet med en ny kommunledning i Gävle som förmår prioritera bättre.

Konsum / Coop bojkottar lokala Dalaföretag!

Stora mäktiga Coop / konsum bojkottar det familjeägda företaget från Leksand, Leksandsbröd, rapporterar tidningen Resume på sin hemsida. (klicka på rubriken).

Visst är det märkligt att små lokala familjeföretag som genomfört investeringar i sitt företag i en ny ugn ska drabbas av bojkott från "rörelsens" livsmedelskedja.

Är det billigt bröd av låg kvalité Konsum vill sälja i sina butiker istället för lokalt producerat bröd från Dalarna?

Nyligen tänkte även Konsum/Coop ta bort Gefleortens mejeri från mjölkylen så det verkar uppenbarligen vara så att konsum och cooperationen inte vill stödja lokala företag längre. En anledning att handla på Ica istället?

Skäms konsum!!

Nytt namn att lära oss i Brynäs: Ossi-Petteri Grönholm

Enligt ett pressmeddelande från Brynäs har man värvat en ny spelare för skadade Lasse Jonsson och Petri Kokko.

Låt oss nu hålla alla tummar i världen för att det är en bra värvning!!

Man blir lite nervös över att Micke måste säga att han kommer till jobbet varje dag, det trodde jag var en självklarhet, även i hockey.

Micke Sundlöv säger följande:

– Han är en stabil och bra back som kommer att flyta in bra i gruppen. Han är en spelare som kommer till jobbet varje dag, och tävlar både på träning och på match. På så vis passar han bra in i laget. Han breddar vår trupp med tanke på de skador vi har just nu i laget.

Ossi-Petteri Grönholm (180/92) är född 1981 och har den senaste säsongen spelat i den finska klubben Kärpät. Innan dess har han bland annat spelat i SaiPa. Han har tidigare spelat i Elitserien då han säsongen 07/08 gjorde 16 matcher med Frölunda. Grönholm är i första hand en defensiv back. Under 23 matcher i SM-Liiga den här säsongen har han gjort 4 assist.

Toppning av barnlag- Stridbara Helene Åkerlind kritiserar Strömsbro IF!

Stridbara Helene Åkerlind, tidigare s politiker i Gävle, tar upp ett allvarligt problem i statliga Radio Gävleborg idag och det är frågan om toppning av idrottslag för våra barn och ungdomar. (klicka på länken). Helene exemplifierar med sin son som tappade sugen då han aldrig fick spela hockey.

Det Helene egentligen sätter tummen på är dåligt ledarskap. I unga år utvecklas barnen olika och då är det viktigt att alla får vara med i laget och känna tillhörighet och gemenskap. Det är också viktigt att alla får vara med, även funktionshindrade i idrottsrörelsens gemenskap, och tyvärr finns det inte många valmöjligheter för dem i Gävle.

Men det är också viktigt att barnen lär sig att det inte är fel med olikheter och att man kan vara bra på olika saker vid olika tillfällen.

Det är ok att man faktiskt ibland måste toppa ett lag, hur tråkigt det ibland känns som föräldrer men det får inte ske i för unga år och det är viktigt med ett gott ledarskap i föreningen så att alla känner sig delaktiga.

I andra länder, exempelvis Kanada, har man olika lag i samma åldersgrupper där de bästa spelar i en lagserie och man har sedan andra lag i andra serier där man hamnar på den nivå man passar bäst in på. Något för Sverige?

Hur skulle vi klara oss utan Radio Gävleborgs talangjakter, Robinsson och Idol där det är fullkomligt naturligt att någon vinner och att någon blir utslagen?