Sidor

fredag 31 juli 2015

Det är skillnad på vi och dom för extremvänstern

Det är skillnad på vi och dom för extremvänstern. Det är dom där andra som tycker att det är häftigt att betala skatt.- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 30 juli 2015

Aftonbladets krönikör berättar i DN om sina känslor när han sköt ett lejon

En av Sveriges främsta socialistiska opinionsbildare, tillika fd KGB agent, och numera krönikör i Aftonbladet berättar i DN idag om sin jakt på lejon

http://mobil.dn.se/nyheter/varlden/jan-guillou-om-pilbagsjakt-en-manlig-barnslighet/


- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 26 juli 2015

Chockhöjd bensinskatt med S/mp regering!

Nu chockhöjs bensinskatten trots att S lovade att inte höja den. S och MP tror att det finns tunnelbana i hela Sverige? Den mörkröda regeringen måste röstas bort så snart som möjligt!
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/höjd-bensinskatt-slår-hårt-i-norr-3192151

fredag 24 juli 2015

Är man less på mellanmjölkspolitiker i USA?

@beckmansasikter: Att Donald går bra i mätningarna i USA är det ett tecken på att människor börjar tröttna på opinionsföljande lismande mellanmjölkspolitiker? Söker man ledare som visar vägen istället för att ängsligt försöka följa opinionen? Det ska bli spännande att följa fortsättningen. I USA uppskattar man framgångsrika entreprenörer som skapar jobb och tillväxt till skillnad från de statliga medierna i Sverige som försöker misstänkliggöra företagsamma människor så ofta de kan.

Avgår Löfven eller ombildar han bara regeringen?

Tror du att Löfven avgår själv eller ombildar han bara den misslyckade mörkröda regeringen? Vilka ministrar ryker? Hur många kan du namnen på utöver Åsa Romson?


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 17 juli 2015

S har brutit vallöfte efter vallöfte konstaterar jag i Gefle Dagblad

Rekord i vallöftesbrott av s/mp regeringen konstaterar jag i Gefle Dagblad på debattsidan.

http://www.gd.se/opinion/debatt/vallofte-efter-vallofte-har-de-brutit

torsdag 16 juli 2015

tisdag 14 juli 2015

måndag 13 juli 2015

S svek vallöftet om bensinskatten! Helt orimligt med orättvisa bensinskatter!

S chockhöjer bensinskatten i Sverige för att subventionera lokaltrafiken i Stockholm. Det är helt orimligt och ett kraftigt vallöftesbrott!

- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 11 juli 2015

Stöd en Grek - bli fadder idag : )

- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 7 juli 2015

Läs om vad Kjell Albin säger om SVT : )

http://www.ltz.se/jamtland/krokom/kjell-albin-visst-gullas-det-med-kommunistiska-politiker


- Posted using BlogPress from my iPad

söndag 5 juli 2015

fredag 3 juli 2015

Kommer elpriset i framtiden att bli så högt att vindkraften blir lönsam - så slås industrin ut.

Nästa vecka så ska Gävle kommunfullmäktige ta ett beslut om att köpa in det konkurshotade bolaget Samkraft. (eller vindkraftssnurrorna i bolaget). Förslaget har just nu en politisk majoritet bestående av s v c och mp. Med en röst överviktigt så vinner man i såfall voteringen i kommunfullmäktige.

Det vi vet om Samkraft är att det fram till idag har orsakat minst 50 miljoner i förlust för Gävleborna och de andra delägarna. Det vi också vet är att vindkraft är en krisbransch i Sverige idag. Normala elpriser för Sverige gör att elproduktion inte är lönsamt.

Att Sverige har konkurrenskraftiga priser är mycket viktigt för vår energiintensiva basindustri, och alla andra företag. Även det nya näringslivet som etablerar sig i Sverige förbrukar mycket el, och jag tänker på exempelvis serverhallar som Facebook i Luleå. Tillgång till energi till ett konkurrenskraftigt pris är och har varit en fördel för Sverige, med tanke på att vi ligger i den yttersta utkanten av Europa, där merkostnader alltid kommer till för transporter mm.

Gävle Energi har köpt en konsultrapport för 350 000 kronor för att värdera vindkraftssnurrorna och där har man även försökt att uppskatta priset på inkråmet i det konkurshotade Samkraft.

Om den värderingen skriver Arbetarbladet idag i en utmärkt artikel.

Nyckeln i artikeln är självklart den här meningen;
Sweco kommer inte med någon rekommendation hur kommunen ska göra.
– Vår rapport är ingen absolut sanning, den är bara en vägledning. I slutändan är det ändå så att det som det faktiskt är värt är vad säljaren är beredd att sälja för och köparen beredd att betala.

---

Man kan då notera att Samkraft är konkursmässigt och att man inte har några köpare på kö. Priset verkar ha satts av att skulderna i bolaget befinner sig nivån 190 miljoner. Om Gävle kommun skulle betala ett marknadspris på ca 100 - 120 miljoner så skulle det alltså kvarstå skulder i Samkraft. Varje kommun skulle få skriva av lån, och det verkar vara det som s v c och mp vill undvika, men överpriset på vindkraften kommer då att få bäras av fjärrvärmekunderna i Gävle Energi, eftersom Gävle Energi kommer att kompensera förlusterna i vindkraften med högre taxor på just fjärrvärme. Om du inte tror mig, kom ihåg var du läste det här först, när sedan taxehöjningen kommer.

Jag ställer även frågan i Arbetarbladet om du privat skulle köpa en bil värd 100 000 för 200 000. Förmodligen inte om du är någorlunda ekonomiskt bevandrad.

Finns det då några andra alternativ för det konkurshotade Samkraft? Ja, det gör det. En är att bolaget faktiskt får gå i konkurs och då blir det marknaden som i ett öppet förfarande av en konkursförvaltare som får sätta priset. Gävle kommun riskerar då sin borgen på ca 14 miljoner, men märk väl. Det är en engångsförlust.

Det andra alternativet är att Gävle Energi köper bolaget för ca 100 000. Då kvarstår det en skuld som alla andra delägare får täcka solidariskt mot bolaget med sin ägarandel för att täcka skulderna.

Det tredje är att man hittar en extern köpare som betalar vad bolaget är värt, och även i det fallet så får då delägarna täcka skulderna, dvs skillnaden mellan köpeskilling och marknadsvärde. Då skulle det också bli öppet och transparent vad det politiska högriskprojektet Samkraft har kostat skattebetalarna.

Egentligen är allt bättre än att c v mp och s köper in ett bolag för hundratalsmiljoner för någonting som kanske är värt hälften.

Man ska inte använda Gävlebornas pengar till svindlande affärer med luft. Det visar hela soppan med Samkraft och politiker och tjänstemän som vill leka företagare. Om det finns enskilda politiker eller tjänstemän i Gävle kommun som tror att det här skulle vara en god affär - tag nu chansen. Köp inkråmet i Samkraft. Gå till banken och visa er kalkyler, som ni vill att Gävleborna ska göra via beslut i KF. Vad säger banken? Skulle de bevilja lånet till er? Skulle de politiker och tjänstemän som vill göra den här affären vara beredd att skriva på en personlig borgen för köpet, på låt oss säga en miljon vardera? Garanterat inte. Politiker kommer och går men Gävleborna består. Vi har en av Sveriges högsta kommunalskatter eftersom s v och mp har för vana att göra kostsamma beslut, och respekten för Gävlebornas pengar verkar vara begränsade.

Jag hoppas att det finns enskilda ledamöter hos v mp s och c som kommer att bryta blockpolitiken och vara med och försöka stoppa denna tidernas sämsta affär i Gävle kommuns historia. Känner du personligen någon politiker i det blocket, försök påverka dem att komma till sans och inte göra denna usla ekonomiska affär.

Skulle bolaget vara värt 190 miljoner så skulle det innebära att elpriset blir så högt att hela vår basindustri slås ut. Tro mig, oavsett regering så kommer det sannolikt inte att inträffa. (om inte s viker sig för miljöpartiet fullständigt - men då borde IF Metall och LO bryta samarbetet med s) Därför är också kalkylen orealistisk om ett så högt pris på Samkraft.