Sidor

måndag 25 januari 2010

Nu ska hobbykurser bort från Högskolan, exempelvis Orkidéer i teori och praktik

Aftonbladet skriver om (klicka på rubriken) om att Regeringen avser att rensa i Högskornas kursprogram genom att ta bort hobbykurser.

Det är på tiden, jag delar helt ministerns uppfattning som motiverar sin ståndpunkt på det här sättet i Aftonbladet:

Högskoleminister Tobias Krantz anger två skäl till att förbjuda hobbykurser:

– Allmänheten ska känna förtroende för verksamheten inom högskolan, de ska veta att pengarna går till akademiska kurser. Och studenterna ska inte lockas att gå kurser som högskolorna påstår är akademiska, men inte är det. Det är att lura studenterna.

En anledning att högskolor och universitet anordnar hobbykurser kan vara att det ger mer pengar.

Hälften av deras inkomster beror på hur många som börjar studera, hälften på hur många som tar examen:

– Ett sådant system kräver att regeringen tydligt tar initiativ och pekar ut vilka kurser som är akademiska, säger Krantz.

I Gävle kan man exempelvis läsa fördjupningskursen i
Ornitologi II 7,5 högskolepoäng

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i ornitologi, ex inom reproduktion, födoval, ruggning, anatomi, beteende mm. Det är en påbyggnadskurs av kursen Ornitologi I. Beskrivning av fågelsamhällen i Sverige och jämförande studier med fåglar i Europa. Inventeringsmetodik. Praktiska övningar av några fångstmetoder. Sveriges engagemang i internationella naturvårdsorganisationer inom ornitologi. Kursen ges kvällstid och några lördagseftermiddagar.

http://utbdb.hig.se/webkat/kurs.php?kurs_id=53461&amne_grupp_id=77796

Inga kommentarer: