Sidor

tisdag 31 juli 2012

Två små grodor räddade från gräsklipparen

Och om en liten stund ska de tillbaka till naturen..- Posted using BlogPress from my iPhone

Orimligt dyrt att ringa och ta emot samtal utomlands..

Världen blir mer och mer global och i och med det reser vi mer utomlands. Aftonbladet tar upp ett exempel idag på en helt orimligt telefonräkning. Även på det här området krävs det mer konkurrens så att vi får ner priserna och det verkar finnas ett utrymme för ett telefonbolag som siktar in sig på människor som reser utomlands så att vi får ner priserna.

När jag åker till USA stänger jag ner den svenska telefonen och använder en amerikansk telefon.

Då klarar man sig för cirka 300 kronor på 14 dagar genom att det är så billigt att köpa telefonen på Wal-Mart och då ingår 300 minuter samtalsminuter även till och från utlandet.

Ingen Pride - i år heller..

Jag tillhör dem som följer Pride i Stockholm på avstånd via medierna. Det verkar vara en bra folkfest med ett viktigt syfte - lyfta fram alla människors lika värde oavsett sexuell läggning.

Själv känner jag dock inte något persnligt behov av att åka till Stockholm på Pride utan har nöjt mig med sommarkvällarna i Gävle men i grunden är tron på alla människors lika värde en genuint moderat fråga så det är bara att hoppas att Pride blir en riktigt bra folkfest för dem som åker dit även i år.söndag 29 juli 2012

Bra text på t-shirt i USA... Lätt att glömma även i Sverige

Överlägset stort förtroende för regeringen jämfört med oppositionen.

Aftonbladet har en rubrik som säger att förtroendet för regeringen sviktar och det är klart att man blir nyfiken på om det verkligen kan vara så...

När man sedan läser artikeln så framgår det att förtroendet hos svenska folket för alliansregeringen är mycket stort. Aftonbladet skriver själv:

 I juni/juli ansåg 54 procent att regeringen gör ett bra jobb och 27 procent att den gör ett dåligt jobb, en så kallad förtroendebalans på 27 procent.

Om oppositionen skriver man följande;

36 procent tror att en rödgrön regering skulle vara bättre än alliansregeringen, medan 32 procent tror att det rödgröna alternativet skulle göra ett sämre jobb.

Om Aftonbladet kallar 54 % stöd för sviktande förtroende vad kallar man då det socialistiska alternativet där 36 % tror att en röd regering skulle göra ett bra jobb och 32 % tror att det skulle vara ett sämre alternativ?

Anledningen till den märkliga rubriksättningen kan man bara spekulera om, men en grund kan vara att 8/10 journalister själva föredrar en röd-grön regeringen till skillnad från svenska folket som är stolta glada och nöjda över den framgångsrika alliansregeringen.

Coop - livsmedelskedja närstående socialdemokratin i Sverige - hotade anställda med sparken om de var sjuka..

Länstidningen i Östersund skriver om en mycket allvarlig händelse där Coop hotade anställda med sparken om de skulle vara sjuka.

Tidningen skriver;

En lapp med texten ”yranrelaterad sjukdom = avsked :-)” sattes upp på Coop Forum i Lillänge. En lapp med glimten i ögat, hävdar Coop - direkt olämpligt tycker fackförbundet Handels. - Sådana här saker accepterar vi inte, säger Susanne Viklund, ombudsman på Handels.
          
Lappen fick anställda på Coop Forum att reagera och höra av sig till Handels, som i sin tur kontaktade ledningen på Coop Forum.

- Jag ringde till arbetsgivaren när jag fick vetskap om den och då plockade man ner den. Jag upplyste också om att det inte är en giltig anledning att avskeda folk för att de är sjuka, säger Susanne Viklund.

Kjell Edlund, informationschef på Copp Nord i Umeå, säger att skylten var uppsatt med glimten i ögat.

..

Nu har facket lagt ner frågan men det är ju ett mycket märkligt agerande från Coop måste man säga. Tänk nu tanken om ett privat företag hade agerat på ett liknande sätt. Hade de statliga medierna varit tysta i frågan? Nej. Hade facket låtit sig nöjas med att det var ett dåligt skämt? Förmodligen inte. Socialdemokraterna har ett och annat att göra med "rörelsens" affärsmässiga verksamheter och att hota anställda med sparken för att de är sjuka är inte ok, vilket s borde klargöra för sina chefer inom cooperationen.


 

lördag 28 juli 2012

Chrystal Spring på Gefle IF hemmamatch idag

Så passa på att titta på den när du är på fotbollen idag.
-
Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 27 juli 2012

På vilket sätt granskas Unga Örnars ekonomi?

Det pågår en omfattande utredning om SSU i Norrbotten har handskats med bidrag från Landstinget i Norrbotten. SSU är en gren av den socialdemokratiska rörelsen och Unga Örnar - som bedriver fritidsgårdar på entreprenad i bl a Gävle kommun - är en annan. Finns det någon oberoende instans som granskar Unga Örnars olika offentliga bidrag?

Piteå-Tidningen lyfter fram de personkopplingar som finns mellan SSU Norrbotten och Unga Örnar.

Det är faktiskt en skam för Gävle att socialdemokratiska Unga Örnar får  bedriva en barn och ungdomsverksamhet i Gävle kommun för offentliga medel och det borde s inse själva. Vart ska de barn och familjer som inte delar socialistiska värderingar gå med sina barn för en fritidsverksamhet i Gävle kommun? Och varför ska barn överhuvudtaget behöva vistas i en politisk miljö? Borde de inte få vara just barn utan politiska partiers påverkan på deras dagliga miljö?Pampig OS invigning.

Kvällen tillbringas framför OS invigningen från London. Stort och pampigt som en OS invigning ska vara.

Sändningarna går i statliga SVT och en fråga som SVT inte kommer att ta upp - är hur mycket mer samhällsprogram vi skulle få i SVT om OS istället sändes i TV4 och finansierades med reklam?

Det vore önskvärt att SVT redovisar vad den totala kostnaden för sändningarna är och vad vi skulle kunna få istället i form av regionala samhällsprogram mm, som är public service uppdrag. Tänk om vi skulle kunna ha två debattprogram i veckan som sändes och producerades i varje län? Det vore bra för demokratin! I vart fall om sändningarna var partipolitiskt neutrala och fokuserade på samhällsproblem som finns och ska lösas till medborgarnas bästa.

SSU Ungdomar i kombination med mycket pengar och liten kontroll verkar vara en olycklig kombination?

Piteå-Tidningen skriver om det omfattande och systematiska fusk som verkar ha pågått inom SSU Norrbotten. Det handlar enligt artikeln om miljoner som har skickats från landstinget till SSU.

Det är bra att polisen nu reder ut detta så att alla eventuella oklarheter kommer upp på bordet.

När det gäller pengar och unga människor så är det viktigt att det byggs in kontrollfunktioner från de utbetalande myndigheterna och partierna så att det inte sker oegentligheter och tyvärr kan detta hända i alla partier. SSU i Norrbotten verkar dock ha ägnat sig åt detta i många många år och då verkar det snarare vara en bristande kultur i organisationen och en fråga man ställer sig är - om detta har påverkat valutgången i Norrbotten i något avseende?

Det säger sig självt att om SSU har väsentligt mycket mer pengar än de andra partierna (vilket även socialdemokraterna har som moderparti) så kan man köpa dyra annonser eller regncape som s gjorde i Gävle i veckan. Nu tror jag att väljare som röstar inte låter sig påverkas av annonserna som s hade i veckan utan man väljer parti efter politik men det är inte en nackdel att kunna ha extra anställda mm för att synkronisera valarbete och de ideella insatser som sker i en valrörelse och under hela mandatperioden.

Där skiljer sig det extremt mellan s och vi andra partier. S har 100-tals fackligt anställda som på sin arbetstid kampanjar för s i Gävleborg medan Moderaterna och alliansen i Gävleborg får förlita sig helt på ideella krafter.

Radio Norrbotten har ett inslag om möte mellan Naturvårdsverket och markägare.

Radio Norrbotten har ett inslag idag om ett möte som kommer att ske mellan markägare och Naturvårdsverket i höst för att samtala om allemansrätten. Det var också signaler som jag har fått från polisen i länet, om att det borde ske justeringar i allemansrätten för att ge polisen bättre verktyg att handskas med de stora antal utländska bärplockare som kommer till Sverige.

Personligen så vill jag inte försämra allemansrätten i något avseende för oss vanliga människor som ska kunna ta en promenad i skogen, eller tälta osv. Men det är inte rimligt att det kommer 5-6000 människor och i fullskalig kommersiell verksamhet rensar en skog för en markägare, eller så många som slår läger i skogen och skräpar ner. Det är en balansgång som Naturvårdsverket måste hitta en bra lösning på.

Expressen skriver idag om att bulgariska bärplockare fortsätter att strömma till ambassaden i Stockholm

Artikel i Gefle Dagblad om sänkningen av restaurangmomsen.

Gefle Dagblad skriver om Mats Erikssons besök i Gävle igår. Mats driver momsbloggen  på helt ideell basis. De signaler som kommit från branschen i Gävleborg är att man har anställt fler personer till sina verksamheter och istället för att staten får betala ut pengar i a-kassan så får den anställde riktigt jobb med riktig lön. Det är alliansens arbetslinje till skillnad från s som vill höja a-kassan och finansiera det genom att chockhöja skatterna för Sveriges unga under 26 år och fördubbla restaurangmomsen.torsdag 26 juli 2012

Antalet sysselsatta har ökat i Sverige enligt SCB!

SCB redovisade sin statistik idag över antalet sysselsatta i Sverige.

SCB skriver;

I juni 2012 var 4 802 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 48 000 personer jämfört med samma period förra året. Antalet arbetslösa var 465 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka samt att antalet arbetslösa inte minskar.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 683 000 i juni 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,0 procent och för kvinnorna 63,6 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt uppåtgående trend av antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 382 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Av männen var 7,7 procent arbetslösa och motsvarande bland kvinnorna var 7,4 procent. Trenden visar inte på någon minskning av vare sig antalet eller andelen arbetslösa.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 065 000 i juni 2012, vilket motsvarar 71,2 procent av befolkningen. Utvecklingen för antalet personer i arbetskraften är fortsatt positiv.

Varför är s emot alla jobb i servicesektorn?

För oss moderater är alla jobb lika viktiga. Med tanke på att kraven blir högre och högre i det som är vår basindustri så är det viktigt att det finns jobb för alla - även för unga och utrikesfödda som behöver ett första jobb - eller en yrkeskarriär i servicebranschen.

Det är mycket tråkigt att s är emot varje jobb i servicesektorn. S vill avskaffa rutavdraget (eller om man nu vill försämra det), man vill även göra om rotavdraget från ett permanent avdrag till att bara gäller i lågkonjunktur.

S vill även fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år, och man vill fördubbla restaurangmomsen. Bara dessa två skattehöjningar skulle innebära en skattechock på ungas jobb på cirka 25 MILJARDER.

Om s tror att ökade kostnader på arbete ger fler jobb - varför höjer man inte skatterna med 50 miljarder eller 100 miljarder på arbetskraft?

Själv träffade jag Mats Eriksson från Momsbloggen idag tillsammans med några företagare inom restaurangnäringen, och alla företagare signalerade att man anställt fler personer sedan momsen sänktes.

Sedan årskiftet så har antalet anställda inom restaurangnäringen ökat med 8.6 % enligt SCB och om alla företag i Sverige hade anställt lika många lika snabbt så hade nästan hela arbetslösheten i Sverige försvunnit.Söderhielmska i Gävle och samtal med Mats Eriksson
- Posted using BlogPress from my iPhone

Mats Eriksson från Momsbloggen pratar med Martin

På Söderhielmska om effekterna av momssänkningen


- Posted using BlogPress from my iPhone

Pressinbjudan till dagens träff med momsbloggen.se

PRESSINBJUDAN

2012-07-26

Den riksbekanta momsbloggen.se besöker Gävle och klockan 14 idag så blir det ett rundabordssamtal med restaurangföretagare!
Idag kommer Riksdagsledamot Lars Beckman (M) tillsammans med Nicklas Bornegrim, Moderat ledamot i kommunstyrelsen i Gävle, att träffa momsbloggen.se, Mats Eriksson. Mats har också bjudit in flera välkända företagare från restaurangnäringen i Gävle till rundabordssamtalet kl 14 på Söderhielmska.

Momsbloggen.se drivs på ideell basis av Mats Eriksson och syftet med dagens rundabordssamtal är att prata om hur den sänkta restaurangmomsen har påverkat företagen inom restaurangnäringen i Gävle. Har företagen i Gävle anställt fler tack vare momssänkningen på restaurangnäringen? Finns det fler regelförenklingar företagen som företagen efterlyser? Finns det åtgärder på kommunal nivå som skulle kunna förbättras?

Restaurangbranschen i Gävleborg har cirka 3000 anställda varav ca 850 utrikesfödda och ca 1000 unga under 26 år enligt en RUT rapport som Lars Beckman presenterade tidigare i år.

Media har möjlighet att närvara vid mötet kl 14 idag på Söderhielmska i Gävle.

 

Kontakt:

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot

Tel: 070 - 361 36 96

Mats Eriksson

0733 301 107

onsdag 25 juli 2012

Träff med Momsbloggen

På torsdag vid 14 så kommer jag och Nicklas Bornegrim att träffa Mats Eriksson från Momsbloggen.se. Mats har bjudit in till en träff med lokala företagare i restaurangbranschen för att samtala om effekterna av den sänkta restaurangmomsen. Det ska bli ett intressant möte.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Timotej uppträder nu
- Posted using BlogPress from my iPhone

Brynäs lockar många unga till sitt tält ikväll
- Posted using BlogPress from my iPhone

Moderaterna i Gävle nattvandrar ikväll
- Posted using BlogPress from my iPhone

Ikväll nattvandrar Moderaterna i Gävle

Ikväll kommer Nya Moderaterna i Gävle att vara ute på stan och nattvandra. Vi ska lyssna in hur Gävleborna vill utveckla staden.


- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 24 juli 2012

Tomas Ledin är en fantastisk liveartist!

Jag har alltid gillat Tomas Ledin, och för ett par veckor sedan köpte jag hans 40 års jubileumsskiva. Kvällens produktplacerade Ledin show från Skansen var helt suverän och det är bara att gratulera oss tittare som fick se konserten och vi ska även skicka en tanke till dem som har produktplacerat programmet hos statliga SVT. De har också gjort ett fantastiskt jobb - reklamen ikväll måste vara guld värd.

Varför vill unga inte plocka bär eller skogsplantera?

28 %arbetslöshet bland unga i Munkfors men de vill inte plocka bär. Hur stor är ungdomsarbetslösheten i Gävleborg? Och ja, jag har skogsplanterat när jag var ung

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/plocka-bar-inget-for-munkforsungdomar


- Posted using BlogPress from my iPhone

Debattartikel i Arbetarbladet om myggen idag.

Idag skriver jag tillsammans med Tomas Tobe och Margareta B Kjellin om myggplågan i Österfärnebo i Arbetarbladet. Det är viktigt att vi hittar långsiktigt hållbara lösningar på myggplågan i Nedre Dalälven.

måndag 23 juli 2012

Räkmacka hos Lillbabs Caffär

Rekommenderas varmt- Posted using BlogPress from my iPhone

Nu kommer kommunistälskaren att spelas än mer i SR och SVT

Efter den här sanslöst usla debattartikeln av en man som hyllat och hyllar kommunismen och vänsterns förtryck så kommer han att spelas som aldrig förr i Sveriges Radio och Sveriges Television.

http://www.expressen.se/debatt/mikael-wiehe-tack-reinfeldt-for-allt-du-gjort/


- Posted using BlogPress from my iPhone

Kommer Löfven att resa jorden runt nu till ceremonier han inte är bjuden till?

Statsminister Reinfeldt var inte bjuden till minnesceremonin igår och socialister rasade i Sverige över att han inte var på plats. Betyder det att Löfven nu kommer att resa världen runt till ceremonier han inte är bjuden på?

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/07/22/men-halla-reinfeldt-ar-inte-pa-plats/


- Posted using BlogPress from my iPhone

Utrikesminister Carl Bildt skriver klokt på DN debatt idag!

Utrikesminister Carl Bildt skriver klokt på DN debatt idag.

Han inleder sin artikel;

 I dag startar Sverige ihop med Polen, Italien och Spanien ett arbete med att utforma en global strategi för Europa. Vi ger våra utrikespolitiska forsknings­institut i uppdrag att ta fram ett första utkast. Världen förändras snabbt och vi behöver gå bortom ett ensidigt fokus på säkerhetshot för att också se vårt globala ansvar.

Kloka ord
- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 21 juli 2012

Viktig Gefle IF seger!

Gefle IF vann en mycket viktig hemmaseger idag mot IFK Göteborg - med hela 5-0. Man kan självklart spekulera om ifall att spelarna i Göteborg vill se en förändring på tränarposten och inte spelade fullt ut? Hur som helst var det en mycket viktig seger för Gefle IF.

fredag 20 juli 2012

Följ rapporteringen från USA på CNN

CNN hemsida kan du följa rapporteringen om den tragiska dödsskjutningen i USA. Återigen verkar det vara en ensam galning som har genomfört dödskjutningar. Ett helt besinningslöst och skoningslöst våld mot helt oskyldiga människor, barn som vuxna. Det är svårt att ta till sig att det finns sådana galningar och det är också svårt för ett samhälle att skydda sig mot det. Den fortsatta utvecklingen får visa bakgrunden till det inträffade - om det går att få någon vettig förklaring.

Galen massmördare i år igen?
- Posted using BlogPress from my iPhone

DN skriver om bärplockningsproblematiken

På en helsida idag..- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 19 juli 2012

Visa rasisterna vem som bestämmer - läsvärd ledare i Ljusnan..

Läs ledaren i Ljusnan idag. Vi som älskar Sverige och den svenska flaggan har allt att vinna på och inget att förlora på att motarbeta rasism och främlingsfientlighet allt vad vi kan.

tisdag 17 juli 2012

Helsingfors idag på morgonen
- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 16 juli 2012

Artkel i Arbetarbladet om bärplockningsproblematiken.

Arbetarbladet har en stor artikel idag om bärplockningsproblematiken. Där jobbar vi på många olika fronter med frågan och i det korta perspektivet så har jag bett min kollega Carl-Oskar Bohlin i Justitieutskottet att ha nära kontakter med justitiedepartementet för att se vem som kan komma till ort och plats för att bilda sig en uppfattning och lyssna in vad Polis mm tycker.

Handisam lyfter de funktionshindrades villkor på insändarsidan i HT idag.

I HT lyfter Handisam GD de funktionshindrades villkor och att det är många statliga myndigheter som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Det är faktiskt riktigt dåligt. Alla människor ska kunna leva ett fritt liv efter egen förmåga och då är det viktigt att det är anpassat även för den som använder exvis rullstol.

Carl Älfvåg skriver;

Våra erfarenheter visar att det som är avgörande för ett framgångsrikt resultat är att ledningen på en myndighet beslutar att strukturera tillgänglighetsarbetet. Det handlar om att ta fram en handlingsplan och se till att någon eller några samordnar arbetet. Vår undersökning visar dock att nästan var tredje myndighet inte har en färdig handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete. Fyra av tio har inte utsett en samordnare för att förbättra tillgängligheten.

Små åtgärder kan göra avgörande skillnad. En nedsänkt receptionsdisk underlättar att kommunicera med en person som använder rullstol. Markerade glasrutor och kontrastmarkerade trappor gör det lättare för personer med nedsatt syn. Om myndigheten undviker parfym och doftande blommor är det också möjligt för dem med svår allergi att vistas och arbeta där. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är också bra för alla andra. Några exempel är bussar med låga golv, lättlästa teckensnitt och rökfria miljöer.

Infrastrukturministern i stor intervju i Arbetarbladet idag. Avslöjar där att det var hon personligen som var inblandad i muddringen i Gävle Hamn!

I Arbetarbladet idag är det en stor intervju med Infrastrukturministern. Där avslöjar hon att hon i allra högsta grad var inblandad i muddringsfrågan i Gävle hamn. Läs intervjun och sprid länken.

AB skriver;

Muddringen i Gävle hamn höll på att falla på byråkratiskt krångel men räddades i sista stund. Landade den frågan någon gång på ditt bord?
– Det landade slutligen på mitt bord eftersom att vissa delar också måste tas utav mig.

söndag 15 juli 2012

Påverkar journalisters politiska sympatier valresultatet i Sverige?

I dagens Gefle Dagblad finns det en stort uppslagen artikel om en ledande socialdemokratisk kommunpolitiker på redaktionell plats, och s har startat en personvalskampanj för en ledande socialdemokratisk riksdagsledamot genom en köpt annons. Om detta twittrade jag i morse - och konstaterade att s har inlett sin valkampanj. Som en bisats ställde jag frågan inom parantes om det var en köpt (?) artikel i GD.

Detta ledde till en våldsam storm i det lokala medialivet där några journalister ställde sig på tå och försvarade sitt oberoende gentemot annonser. Det är bra att det finns en hög integritet hos de enskilda journalisterna men den stora frågan under våren har inte varit just detta- att journalister skulle låta sig påverkas av annonsörer utan den om vad det betyder att 8 av 10 journalister röstar på en eventuell röd-grön regering. Om detta har DN debatt handlat, Mediavärlden har haft artiklar om det liksom Dagens Media mm. Men i GD och AB har det inte varit någon som helst debatt. Om mitt lilla enkla twitterinlägg kan skapa en lokal debatt om det så vore det bra.

De väl ansedda Nordiska Mediadagarna har gjort en undersökning om journalisterns politiska hemvist och konstaterar att det finns en kraftigt överrepresentation av vänstern hos journalister i Sverige och en underrepresantation av borgerliga journalister. Vad betyder det för den lokala journalistiken? Om det är så även i vårt län - så skulle det kunna betyda att morgontidningar och eternmedia väljer att belysa frågor ur ett vänsterperspektiv och undvika att ställa frågor ur ett allmänperspektiv.

Låt oss ta energifrågan exempelvis. Där har Riksdagens utredningstjänst gjort en gedigen rapport om konsekvenserna av en kärnkraftsavveckling för vårt län och vad det skulle betyda för alla anställda i exportindustrin. Den beskriver vad som skulle hända med kostnaderna för exportindustrin om priset stiger. Om detta har inte Gefle Dagblad skrivit men väl Arbetarbladet, Sandvikens Annonsblad Gestrike Magasinet, Företagsbladet och Radio Gävleborg. Men en GD läsare har fortfarande inte fått ta del av rapporten. Det kan självklart ha hänt andra saker som var mer intressanta än just det men det har varit många inslag om vindkraft mm men inte ur perspektivet - leder det till högre eller lägre energipriser för elkonsumenten.

Kent Asp beskriv frågeställningen på DN debatt tidigare i år och han konstaterar att han inte längre kan utesluta att journalisternas åsikter inte har påverkat valresultatet.

Asp skriver;

 2011 års undersökning placerade sig 63 procent av journalisterna till vänster om skalans mittpunkt (5), och 48 procent klart till vänster (skalsteg 0–3). Det finns dock skillnader mellan olika grupper av journalister. Kvinnliga journalister står mer till vänster än män, journalister i Sveriges Radio och Sveriges Television står längre till vänster än journalister i dagspress och kommersiell radio och tv, och bland yngre journalister är andelen som placerar sig klart till höger dubbelt så stor som bland äldre journalister


Intresseväckande annons för Drömstugan?

Sveriges Radio har tydligen gjort ett inslag om Drömstugan som retat upp Pigge Werkelin, som har en kaxig helsida i DN. Jag har helt missat inslaget men det är värt att lyssna till?
- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 14 juli 2012

Några Bin skrämmer slag på 08:or

Kvällsmedia skriver nu massor om några Bin som rör sig i Stockholmsområdet och orsakar stor uppståndelse. Samma 08:or brukar prata om dålig attityd till de utanför 08 området som inte tycker om varg björn och andra rovdjur som rör sig inpå knuten men det är tydligen skillnad på djur och djur..

The Times ledare kräver slut på regnet!

The Times ledare skriver om att det räcker med regn nu skriver SVD. När kommer Ulla Andersson och vänsterpartiet att KU anmäla den framgångsrika och skickliga alliansregeringen för det usla vädret? Arbetarbladets ledarsida kommer självklart också att skylla det svenska vädret - och det Japanska vädret - på alliansregeringen..

Grattis Kronprinsessan Victoria!
- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 13 juli 2012

Licensierade bärinköpare?

Jag har besökt en större bärinköpare i Hälsingland på fm. Vi pratade om problemet med utländska bärplockare som kommer till länet - och organisationen runt dessa.

Ett förslag som kom upp var att kommunerna skulle bedriva en hårdare kontroll av bärinköparna och att den som köper bär ska ha någon form av licens och vara godkänd. Eftersom det är en stor del kontanter iblandade skulle man kunna tänka sig någon form av omvänt kassaregister och att även den kassan skulle vara godkänd som dagens kassaaparater är. Det finns många olika infallsvinklar på det här omfattande problemet.

torsdag 12 juli 2012

Bättre trafiksäkerhet med vinterdäck för tunga fordon som regeringen föreslagit idag!

Regeringen och Infrastrukturministern har i sin klokskap föreslagit att den tunga trafiken i Sverige ska ha vinterdäck (Inte dubbdäck.) skriver Expressen. Det är riktigt bra av vår infrastrukturminister och förhoppningsvis så slipper vi nu tunga fordon som fastnar i backar mm. Jag och Ulf Berg, kollega från Dalarna som tillsammans med flera andra kollegor i Riksdagen jobbat med frågan jublar.

Inslag om utländska bärplockare..

När jag och Lars Molin moderat kommunpolitiker i Ljusdal, och oppositionsråd - eller om man hellre ska säga att det är han som leder majoriteten, besökte polisen så tog man upp problemet med utländska bärplockare. Det har även Radio Gävleborg gjort i ett inslag.

Dålig lönsamhet på länets vindkraft konstaterar Radio Gävleborg!

Radio Gävleborg har ett inslag om lönsamheten i länets vindkraft som är mycket låg. Det är djupt olyckligt att landstinget Gävleborg har fattat ett beslut om att bygga vindkraft - i Kalmar. Viktiga resurser från länets sjukvård ska alltså tas från verksamheten till en kommande förlustverksamhet i vindkraft.

Jag kommenterar ovanstående inslag i Radio Gävleborg på deras hemsida här!

City Gross vet hur man lockar kunder!

City Gross vet hur man lockar kunder en regnig sommardag!
- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 11 juli 2012

Facket borde namnge vilka företag som missköter sig!

Statliga Radio Gävleborg säger att facket påstår att det finns arbetsgivare som missköter sig genom att låta ungdomar provjobba gratis. Det vore rimligt om facket - och Radio Gävleborg - namnger de eventuella företag som missköter sig. Det skulle få effekten att företagen drar sig för att missköta sig  - och det skulle även ge en vägledning om hur  stort problemet är.

Tänk om Radio Gävleborg gjorde det oväntade - lyfte fram alla de företag som skapar jobb åt ungdomar och att den absoluta majoriteten av företag faktiskt gör en stor samhällsinsats genom att skapa jobb.

Problem med cykelstölder vid asylboende

Ljusdalposten skriver om det omfattande problemet med cykelstölder vid ett asylboende i Järvsö. Det var också ett problem som Polisen tog upp med oss vid gårdagens besök.

Den enkla lösningen - bortsett från att göra det fullständigt klarlagt att det är förbjudet att stjäla i Sverige - är att köpa in några cyklar så att de asylsökande kan förflytta sig.

Debatten om bristen på parkeringsplatser i Gävle fortsätter.

Vi vet sedan tidgare att s- kommunalråd Carina Blank - som misstänktes för mutbrott men hon åtalades inte- rest till USA flera gånger på Furuviksparkens bekostnad. Frågan är om det privata företaget som har parkeringshus i Gävle har rest med andra politiker eftersom det måste vara den stora vinnaren på parkeringskaoset i Gävle.

Jag och Alexander Jonsson svarar i vart fall vänsterns kommunalråd i Gävle i Arbetarbladet.

Debattartikel om förvaltning av vilda djur!

Jag och min kollega från Dalarna skriver i Arbetarbladet om den rapport som Bengt-Anders Johansson och Lars Hjälmered tagit fram.

Rotary Forsbacka hade veteranbiltema idag- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 10 juli 2012

Hur kommer det sig att alliansstyrda Solna är så mycket bättre på integration än s-styrda Malmö?

Hanif Bali, min kollega i Riksdagsgruppen, ställer relevanta frågor om SVT agerande idag på Expressen debatt, men framförallt så lyfter han fram det faktum att alliansstyrda Solna har lyckats mycket väl med integration av utrikesfödda medans s styrda Malmö uppenbarligen har stora problem.

Det vore intressant att veta hur många politiker och tjänstemän som varit på studiebesök i Solna för att ta del av deras framgångsrika arbete men förmodligen har väl s-ledningen fullt upp med resor till Disneyworld och Sydafrika. Varför skulle man ägna sig åt något så tråkigt som att besöka Solna för att förbättra integrationen i Gävle.

Stimulerande möte med unga i Ljusdal!


Just avslutat ett stimulerande möte med unga från Ljusdal som driver UF sommarföretag
- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 9 juli 2012

Träff med Ung Företagsamhet ungdomar och sedan möte med Polisen på eftermiddagen.

Imorgon träffar jag ungdomar som driver UF företag i Ljusdal på fm, och sedan besöker jag och Lasse Molin Polisen i Ljusdal på eftermiddagen. En spännande dag alltså!

Vinn drömresan till Nordkorea - rolig annons från Sveriges annonsörer!

I DN idag finns den här annonsen från Sveriges annonsörer som beskriver ett land utan reklam. Utan reklam får du en statsradio och statstv med en kanal vardera och du får i bästa fall en statstidning..- Posted using BlogPress from my iPhone
PRESSMEDDELANDE
2012-07-09

Hur arbetar polisen i Ljusdal för att invånarna ska känna sig trygga under sommaren?

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) och oppositionsråd Lars Molin (M) träffar Ljusdalspolisen tisdagen den 10 juli. Tillsammans kommer de att åka runt med polisen i kommunen för att diskutera hur trygghetsarbetet går till. I en medborgarundersökning som SCB genomfört våren 2011 fick Ljusdal bra betyg på just trygghetsområdet.

Andra frågor som kommer att diskuteras i samband med studiebesöket är polisens närvaro i kommunen samt hur man arbetar med att lösa vardagsbrotten. Även polisens syn på polisorganisationsutredningen som nyligen presenterades kommer att diskuteras.

Kontakt:
Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot
Tel: 070 - 361 36 96

Lars Molin (M)
Oppositionsråd i Ljusdal
070 – 190 28 63

Förskräckligt att det s-styrda bolaget Gavlegårdarna slängde ut en äldre dam utan förvarning!

Gefle Dagblad skriver om hur den äldre kvinnan helt utan förvarning blev utslängd ut ur sin lägenhet.  Även om det är en omfattande artikel så finns självklart inte hela bilden klarlagd men det är ju illa det som beskrivs.

När jag besökte Kronofogdens huvudkontor med Skatteutskottet under våren så tog man upp det faktum att Gävle är en av 10 kommuner som vräker mest barnfamiljer i Sverige - och att man hade försökt att ha dialog med kommunen om detta. Att då Gavlegårdarna vräker en äldre dam utan förvarning - och Hyresgästföreningen har aldrig varit med om något liknande - är kanske inte så konstigt då? Jag hoppas att GD följer upp med en artikel till där man ställer dom som är ansvariga till svars - socialdemokraterna.

lördag 7 juli 2012

Löfven är inte trovärdig statsministerkandidat konstaterar Anna Kinberg Batra på SVD Brännpunkt.

SVD Brännpunkt skriver Anna Kinberg Batra om att s saknar en trovärdig statsministerkandidat och ännu viktigare - en trovärdig politik för framtiden.

Marita Ulvskogs smaklösa påhopp på Annie Lööf!

Expressen skriver om den tidigare partisekreterarens påhopp på näringsminister Annie Lööf. Vad säger den lokala s-ordföranden i Gävle om detta? Är det ok för äldre socialdemokratiska politiker att hoppa på och nedvärdera unga människor? Varför är s så bitter?Högskolans s-märkta styrelseordförande vill inte länets bästa?

Som bekant har vi haft en debatt i länet om Högskolans roll. Vi är många som anser att Högskolan borde bli en del av ett universitet för länets bästa. Främst av kvalitetsskäl. 50% av de utvärderade utbildningarna som skett av Högskoleverket har fått lägsta betyg och det finns skäl att tro att även den fortsatta utvärderingen kommer att visa på liknande resultat. Men det finns även demokrafiska orsaker eftersom andelen unga kommer att minska kraftigt de kommande åren och då finns det stora fördelar att göra genom att samordna verksamheten. Det vore också önskvärt till att länets invånare alltså fick tillgång till universitet eftersom det är så sökande bilden ser ut.

Mot detta protesterar nu styrelsen på Högskolan i Gävle i ett brev till utbildningsministern skriver Arbetarbladet. Det som är på gränsen till ironi är att man för fram näringslivets behov i brevet  - men Högskolan i Gävle har valt - helt frivilligt - att fokusera på helt andra profilområden är just exportindustrin och näringslivets behov. Det här vet omvärlden - inte minst utbildningsministern - så brevet ska förmodligen mest ses som någon slags internmarknadsföring av högskolestyrelsen och dess ledningsgrupp internt på Högskolan. Den debatt som förs på debattsidorna i Arbetarbladet visar att det finns mycket att önska när det gäller ledarskapet på högskolan i Gävle. Den strutsteknik som högskolans rektor mfl visar upp kommer att skada hela regionens utveckling. Omvärlden kommer inte att försvinna och antalet studenter kommer att minska och nästa generation unga kommer i ännu högre utsträckning att välja de bästa utbildningarna - och då kommer inte de 3 och 4 handssökande till Gävle längre- eftersom de istället kommer att komma in på de utbildningar som man har sökt som förstahandsval.

fredag 6 juli 2012

Debattartikel i Arbetarbladet om modersmålsundervisningen.

Jag följer upp Hans Backman folkpartiet, utmärkta debattartikel om modersmålsundervisningen på Arbetarbladets debattsida på nätet. Hur tänkte oppositionspartierna när de vill försvåra och förbjuda modersmålsundervisningen med stöd av ett rasistiskt parti i Sveriges Riksdag?

Tyvärr så blir väl Elin Lundgren och Raimo Pärssinen ännu argare nu men å andra sidan så står det faktiskt dom fritt att tillsammans med de övriga oppositionspartierna förklara deras hållning i en debattartikel. Det kallas att värna den offentliga debatten och det fria ordet.

Bra att Brynäs har gjort klart med ny målvakt!

Sveriges Radio Gävleborg skriver på sin hemsida - liksom alla andra medier - att Brynäs har gjort klart med en ny målvakt. Expressen men även GD och AB kallade honom skandalmålvakt - på sina rubriken vilket kanske är säljande mot läsarna men lite tråkigt för Brynäs och målvakten att man skriver så. Uppenbarligen har han gjort en dumhet som dopat sig men som Brynäs säger - han har tagit sitt straff och kan nu gå vidare i livet. Det ska bli spännande att se om Brynäs har gjort en bra rekrytering och man har ju lyckats tidigare så varför inte nu också? Jag ser gärna ett sm guld till.

Nya opinionsmätningar visar att s uppgång är bruten och att Löfven effekten har avtagit.

SR Dagens Eko rapporterar om ett nytt opinonsläge i svensk politik. Det visar att s nu när man har lagt fram politiska förslag och minskat på tysta leken - så tappar man i stöd. Det är naturligt att inte svenska folket vill ha en skattechock på 16 miljarder på Sveriges unga - eller kilometerskatter på tung trafik vilket slår mot både exportindustrin och livsmedelspriserna. Svenska folket vill också ha en stabil elförsörjning med rimliga energipriser utan en kärnkraftsavveckling som mp och v kräver av s.

Listan kan göras lång - alltför lång - på de skatter som s v och mp vill höja och de använder skattehöjningarna på dem som arbetar på att höja a-kassan för dem som inte arbetar. Det är att sabotera den arbetslinje som vi sakta men säkert har återvänt till sedan 2006.

Även Expressen har en opinonsmätning idag och den är en typisk mellanvalsperiodsmätning. Där kan vi se att v faller kraftigt och att skillnaden mellan blocket inte är så stor - trots att oppositionen som kan lova allt till alla  - borde leda stort. Förra mandatperioden ledde de med över 20 % den här tiden. På motsvarande sätt brukade Alliansen leda opinonen när s styrde med sin minoritetsregeringen. Det är några allianspartier som fortsätter att arbeta med sin politikutveckling som ligger lite lågt i den här mätningen men i en annan mätning för några dagar sedan såg läget ut annorlunda för dem. Mätningar går upp och ned men valresultat består. Det gäller både när det är mätningar i medvind som i motvind men det tydliga trendbrottet är alltså det som SR Dagens Eko rapporterar om - att s nedgång är bruten så snart man börjar att tala om politik.

Håller s i länet på att haverera?

Socialdemokraterna i länet har stora svårigheter. I Ljusdal vägrar man vara med i en arbetsgrupp som ska tillsätta en ny utbildningschef - för att man inte ensam får bestämma vem som ska få tjänsten. Konsekvensen av det är att det är nu den politiska majoriteten i Ljusdal som via en rekryteringsgrupp tillsätter chefen. Alla partier utom s och v ingår i den gruppen. Om detta har Ljusdalsposten skrivit omfattande och igår hade Lasse Molin mfl en utmärkt debattartikel i ämnet i Ljusdalsposten.

I Hofors så har en ledande socialdemokrat som är nämndsordförande ägnat åtskilliga timmar åt att kommentera och blogga anonymt under två falska namn för att misskreditera politiska motståndare vilket Arbetarbladet har rapporterat om.

Idag så går s till attack mot mig i Gävle och Arbetarbladet har en artikel om ett "bloggkrig" mellan mig och Elin Lundgren och Raimo Pärssinen. Helt ärligt så visste jag inte ens att de båda bloggar men uppenbarligen så gör de två s ledamöterna det. Vad är det då som har fått dem att gå i spinn?

Tydligen det enkla faktum att jag återkommande talar om att s samarbetar med sd i vissa frågor i Riksdagen, vilket var och en som läser ett riksdagsprotokoll kan se. Detta skrev även Hans Backman om, folkpartiets riksdagsledamot i veckan, gällande hemspråksundervisning där Hans konstaterade att s v och mp samarbete med sd riskerar att göra att utrikesfödda nu inte kommer att få modersmålsundervisning för sina barn i skolan.

S försöker alltså flytta fokus från att de sviker sitt löfte till väljarna. Vi i alliansen gör vad vi sa före valet - isolerar sd och ger dem inte något som helst inflytande - medan s ger dem en påverkan genom att rösta tillsammans med sd.

Hoforsbloggen har kommenterat s agerande med sandlådedebatt och det ligger nära till hands att hålla med - om det inte vore så att sakfrågan faktiskt är mycket allvarlig i grund och botten.

Låt mig också vara tydlig. I en demokrati får alla partier arbeta tillsammans hur de vill. Det är inte det jag har synpunkter på - även om jag beklagar det. Vad frågan handlar om är alltså varför man inte står upp för sitt besked till väljarna före valet. Den som är utrikesfödd och röstade på exempelvis s - hur känner sig den personen idag. Hur känner sig alla andra som röstade på s i tron om att man inte skulle ge rasister det minsta inflytande i svensk politik? Det är sakfrågan - oavsett om s tycker den debatten är jobbig eller inte.

Jag noterar att s smutskastningsstrategi även är sanktionerad på högsta nivå eftersom Aftonbladet avslöjar idag att s medvetet har försökt att sabotera alliansens olika dagar under Almedalsveckan.torsdag 5 juli 2012

Lars Molin och nydanarna skriver om s haveri i Ljusdal.

Lars Molin, moderat oppositionsråd i Ljusdal skriver om s haveri i Ljusdalsposten idag. Bäckman (notera med ä och socialdemokrat) är kommunalråd men avsäger sig ansvaret så i praktiken är det nydanarna som leder kommunen idag. Det ärliga vore då att s avsäger sig sina uppdrag och att nyval sker till alla nämnder och styrelser i Ljusdal eftersom s inte leder en majoritet. Då skulle det också tvinga fram ett politiskt samtal i Ljusdal och förmodligen leda till att det blev en ny tydlig majoritet som styr kommunen. Det känns ju minst sagt bakvänt att det är nydanarna som styr i praktiken men s sitter med kommunalrådsposten.Flamman skriver bra om sd och media idag!

Plötsligt händer det! En ledare i Flamman (!) som skriver klokt idag om medias förhållande till sd.

Artikel om San Juan Glasfiberpooler på Gestrikemagasinets sida..

På Gestrike Magasinets hemsida kan man läsa en längre artikel om San Juan glasfiberpooler från Nordiska Kvalitetspooler.

Debattartikel i VLT igår.

Jag och mina kollegor Staffan Anger och Hans Wallmark skriver på VLT debattsida igår om LO relation till sina medlemmar och vi ställer frågan om LO tänker vara en kampanjorganisation för s eller verkligen vara en medlemsorganisation. Nu verkar det ju finnas positiva tecken i skyn genom de partsöverläggningar som sker mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna om att man på allvar vill försöka hitta avtal för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden, och det vore en välgärning om även LO ville försöka ned arbetslösheten i Sverige - trots att vi ur deras perspektiv - har en alliansregering. Det är så LO skaffar sig inflytande och påverkar samhällsutvecklingen.

Gävle behöver fler parkeringsplatser - inte mindre!

Det skriver jag och Alexander Jonsson på Arbetarbladets hemsida. Samtidigt som s styrda Gävle försvårar tillgängligheten för oss kunder som vill åka till Gävle genom avspärrningar och förbud mot parkering här och där, så annonserar Valbo Köpcentrum på radion om att det är enkelt att parkera i Valbo och gratis. S står konsum Gävleborg mycket nära och så kan man alltså påverka samhällsutvecklingen och styra oss konsumenter till att handla på Konsum eller vad beror det annars på att man vill utarma centrum i Gävle?


Om det är så bra med vinstförbud - förbjud alla företag och alla vinster?

Min kollega i Riksdagsgruppen Isabella Jernbeck skriver på DN debatt idag om vänsterns märkliga utspel igår att man vill förbjuda alla vinster i välfärdsföretag.

Isabella ställer en mycket korrekt fråga. Om det är så effektivt att förbjuda mångfald och privata vinster som Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson vill göra, varför inte låta linan löpa hela vägen ut? Varför ska vi tillåta privata företag överhuvudtaget? Å andra sidan är det ju precis vad vänstern genom åren alltid velat förbjuda men de samhällssystemen har brutit ihop - Sovjeunionen - Kuba och Nordkorea.

I Gävle där v är med och styr tillsammans med s och mp ligger en stor del av äldreomsorgen på privat entreprenad. Varför svartmålar Ulla Andersson de medarbetare som gör ett fantastiskt arbete på Carema i Gävle exempelvis? Menar Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt att för att en person är anställd i ett privat företag så gör man ett sämre jobb?

Isabella inleder sin artikel:

Varför ska företag överhuvudtaget få gå med vinst kan man fråga sig när man läser Vänsterpartisterna Jonas Sjöstedts och Ulla Anderssons utspel om vinst i välfärden. Om de har rätt så blir vägarna kortare, bilarna sämre och byggnaderna mindre om de görs av vinstdrivande företag.
                               
I praktiken är det inte kvaliteten de vill värna om utan förbjuda alla de alternativ som i dag gör att människor kan välja och nya och bättre verksamheter kan utvecklas.

Deras inställning till vinst drabbar dem som behöver välfärden mest. Låt mig ta äldreomsorgen som jag arbetar nära med som exempel. Nästan 80 % av äldreomsorgen i Sverige är offentlig. Ändå förs debatten om kvalitet nästan bara om den privata. Vill man en bättre trygghet behövs andra utgångspunkter än den monopolistiska.

onsdag 4 juli 2012

Hans Backman beskriver väl konsekvenserna av oppositionens samarbete som riskerar att stoppa hemspråksundervisningen i Gävle i en debattartikel i AB idag.

Hans Backman folkpartiets riksdagsledamot har en läsvärd debattartikel idag i Arbetarbladet där han beskriver konsekvenserna av oppositionens samlade agerande som nu riskerar att stoppa hemspråksundervisningen för utrikesfödda i Gävle.

Det är en praktisk konsekvens av att s v och mp liksom sd har röstat tillsammans i Sveriges Riksdag.

Hans skriver:

Riksdagen beslutade nyligen, mycket överraskande, att även modersmålslärare ska omfattas av kravet på lärarlegitimation. Denna kategori har, tillsammans med yrkeslärare, tidigare undantagits av praktiska skäl. Det finns helt enkelt så få redan idag att ett sådant krav fullständigt skulle rycka undan mattan för elever som behöver undervisning i sitt modersmål för att klara av kunskapskraven i skolan. Om beslutet verkställs skulle det slå sönder och förstöra hela den svenska modersmålsundervisningen

--

Det här är djupt bekymmersamt och står i kontrast till vad s sa före valet,att man aldrig aldrig aldrig skulle ge sd inflytande. Det här har jag kommenterat på bloggen och nu försöker s flytta fokus från sitt agerande där man faktiskt har gett sd inflytande trots att man sa motsatsen före valet. Elin Lundgren och Raimo Pärssinen (som sitter i Arbetarbladets intressenters styrelse) har tydligen kontaktat Arbetarbladet eftersom en journalist ringde mig nyss och ställde frågor om mitt blogginlägg där jag konstaterar att Elin Lundgren och Raimo Pärssinen tillsammans med övriga s riksdagsledamöter sa en sak före valet och nu agerar annorlunda efter valet. En praktisk konsekvens av detta står alltså att finna i dagens Arbetarbladet på debattsidan 3 där Hans Backman beskriver väl vad som nu riskerar att hända för Gävles utrikesfödda som riskerar att bli utan modersmålsundervisning.

Jag tycker samma sak i dag som före valet - att vi ska i varje fråga isolera sd från inflytande.
Trevligt telegram från Hovet till Region Gävleborg!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Grattis USA 4/7!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Saknar SVT Aktuellts reporter kunskap eller beror det på andra orsaker att man sänder ett inslag som inte är korrekt?


Gunnar Axen skriver på Facebook följande kommentar som jag gärna skickar vidare på bloggen med anledning av ett SVT Aktuellt inslag i dagens sändning. Beror det på inkompetens hos redaktionen eller finns det en dold agenda hos SVT Aktuellt genom att sända ett inslag som inte är korrekt just när statsministern har hållit tal ikväll?
Gunnar skriver:
Såg just Akuellt, som av en händelse just ikväll toppade med en nyhet om en kvinna som är "bunden till sjukhusängen" och - enligt reportaget - ska få sin sjukpeng indragen.

Tre viktiga reflektioner:

1. Ansvarig minister är intervjuad om fallet, men hans kommentar sänds inte tillsammans med inslaget. Varför tillåts inget bemötande?
...
2. Enligt lagen (Socialförsäkringsbalken, 27 kap, paragraf 24 a, punkt 2) ska "Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas för ytterligare dagar om... den försäkrade är intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus"

Om uppgifterna i reportaget stämmer så torde kvinnan definitivt ha rätt till sjukpenning. Varför underlåter man i reportaget ta upp vad som faktiskt står i lagen och ifrågasätta Försäkringskassans bedömning utifrån denna?

3. Om det visar sig att kvinnan i slutänden beviljas sjukpenning, kommer Aktuellt att berätta om det då? Knappast.

tisdag 3 juli 2012

Tydligt och framtidsinriktat tal ikväll av Fredrik Reinfeldt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt fick inte bara beröm av Filippa ikväll i minglet i Almedalen utan de flesta jag pratade med ikväll tyckte att det var ett tydligt och framtidsinriktat tal.

Fredrik betonade hur viktigt det är att alla människor som kan och vill ska kunna arbeta och därför behövs också alla jobb.

Viktor Rasjö och LO hade en stor aktivitet på Peace&Love. De skulle kanske ha tänkt på att hjälpa de unga som arbetade där?

Gefle Dagblad skriver om den skandal som inträffade under Peace&Love i Borlänge. Jag har noterat att LO hade omfattande aktiviteter under festivalen i Borlänge och att man arbetade aktivt där för att värva medlemmar, oklart om det var till facket till ssu. Oavsett vilket så hade det självklart varit bra om Viktor Rasjö mfl hade ägnat en sekund till de unga som var där och arbetade. Finns det inte ett facket i sommarland som hade kunnat hjälpa dem?

TV 4 raggar unga för intervju

TV4 reporter försöker få unga att ställa upp på intervju inför statsministerns tal.
- Posted using BlogPress from my iPhone

Scenen förbereds inför Statsminister Fredrik Reinfeldts tal

Scenen förbereds inför Statsminister Fredrik Reinfeldts tal om 50 minuter
- Posted using BlogPress from my iPhone

Jobbskaparna föredrar Reinfeldt före ett oprövat kort i Löfven

s vill införa kilometerskatt, avveckla kärnkraft, lagstifta om rätt till heltid, och höja skatterna med 30 miljarder, minst. Inte konstigt att jobbskaparna vänder ryggen till s.

Driftiga personer som startar företag behöver Gävle!

Igår invigde Landshövding Barbro Holmberg Mehrdads nya företag. Sverige och Gävle mår bra av att det kommer driftiga människor till Sverige som startar och driver företag och därmed skapas det fler jobb!

65-13 mellan statsministern och socialistledaren!


65% av Sveriges jobbskapare -företagarna - har störst förtroende för statsminister Reinfeldt jmf med 13% för socialistledaren Löfven på frågan om vem som bäst förstår företagens villkor.

Logiskt resultat i DI idag.

- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 2 juli 2012

Hur har s tänkt sig rent praktiskt att det ska gå till att halvera RUT avdraget?

Arbetarbladets hemsida ställer jag frågan till s hur de har tänkt sig att det rent praktiskt ska gå till med att halvera RUT avdraget som har betytt så mycket för så många.

Debattartikel om kraftsamlingen inför valet 2014

Kent Persson skriver på DN debatt idag tillsammans med Per Schlingmann om hur Nya Moderaterna ska vinna valet 2014 och moderaternas prioriteringar inför valet.

Den inleder artikeln så här:

Vi har snart nått halvtid i mandatperioden och närmar oss samtidigt ett läge då vi tillsammans med Alliansen i sex år burit människors förtroende att leda Sverige. Nu börjar arbetet på allvar med att rusta partiet för att söka förnyat förtroende av väljarna i de allmänna valen 2014. Som utgångspunkt för detta arbete har partiet utarbetat en första strategi som ligger till grund för att nå vårt mål – en tredje valframgång. Utmaningen är omfattande och för att lyckas måste vi fortsätta förnyelsen, skärpa samhällskritiken och utveckla en tydlig framtidsagenda.

söndag 1 juli 2012

Alliansregeringen ger inte rasister inflytande i Sveriges Riksdag

Det var en frustrerad och pressad ledare för sverigedemokraterna som höll sitt almedalstal ikväll. Expressen skriver om innehållet här!

Statsminister Fredrik Reinfeldt sa före och efter valet att han inte tänker ge rasister inflytande över svensk politik och det är mot den bakgrunden som man ska se Åkessons frustration. Skulle s också hålla samma löfte som de gav före valet så skulle inte rasisterna kunna ta fram ett enda exempel på där de har röstat fram någon form av inflytande men tyvärr har länets s-ledamöter i en del frågor gett sd inflytande genom att rösta med dem. Det var inte vad Raimo Pärssinen och Elin Lundgren mfl sa före valet men väljarna kan lita på alliansregeringen och oss ledamöter från alliansen. Vi kommer inte att ge sd något som helst inflytande i någon frågan - och allra minst i den enda fråga som sd driver - integrationspolitiken.

Som jag har visat i en RUT rapport så är det över 8000 personer som går till jobbet varje vecka i Gävleborg som är utrikesfödda. Om man skulle, som sd vill, kasta ut alla utrikesfödda så skulle det alltså bli 8 000 mindre skattebetalare och 3000 personer som arbetar i företag som drivs av utrikesfödda skulle också tappa jobbet...

Min mormor var krigsflykting från Finland så förmodligen skulle även jag och min familj bli utkastade av sd och deras anhängare eller var tänker sd dra gränsen?

När det gäller integrationspolitiken så har alliansen gjort ett stort antal reformer som utgår från att Sverige är ett öppet och fritt land där vi välkomnar dem som vill komma till Sverige och arbeta. Vi tar också emot flyktingar som behöver akut stöd och hjälp. När vi tar emot barnfamiljer från Somalia eller andra länder så betyder det att barnfattigdomen i Gävle och andra städer ökar på kort sikt eftersom det är fullständigt naturligt att en person som kommer till Sverige inte har samma inkomst eller levnadsstandard i det korta perspektivet förrän man har etablerat sig på arbetsmarknaden. Så alliansens arbetslinje är särskilt viktigt för utrikesfödda så att man snabbt kan etablera sig på arbetsmarknaden.

Jag tycker att man ska kunna flytta sig mellan olika länder och röra sig fritt om man så vill. Det är fullständigt naturligt för unga svenskar idag att man inte bara söker jobb i Gävle - Stockholm - Göteborg  -Oslo utan i London - New York - Berlin eller Melbourne.

Vi blir mer och mer globala så varför skulle svenska folket vilja stänga in Sveriges invånare innanför gränsen genom att rösta på sd en gång till?

I Finland så drev sd systerparti en tuff valrörelse mot våra bröder och systrar i Finland som pratar svenska och man drev kampanjen att i Finland ska man vara finsk.  Är det så vi vill att våra svensktalande personer i Finland ska behandlas? Har du hört någon från sd ta avstånd från hur de svensktalande i finland behandlas? Nej, för det är en liknande retorik man använder i Sverige mot alla utrikesfödda.Mehrdad Nesaei startar upp ännu ett företag: Gefle Biltvätt


På måndag öppnar Mehrdad ännu ett företag i Gävle, och den här trevliga inbjudan har man skickat ut, så jag åker till Almedalen på tisdag så att vi kan vara med och fira tillsammans med Mehrdad när han öppnar sitt nya företag.
Mehrdad Nesaei på Glasakuten hälsar er välkommen till invigningen av hans nya satsning:
 Gefle Biltvätt!
Adress: Strömsbrovägen 12 (mittemot Beijer Byggmaterial)
Måndag 2 juli kl 14.30

 Landshövding Barbro Holmberg förrättar invigningen.

 Vi bjuder på förfriskningar och grillen kommer att vara igång!
... Tacksam om du kan svara hur många ni kommer.

 Följande verksamheter kommer att finnas i lokalerna: biltvätt, däckservice (Däckakuten), uthyrning av Sverigevagnen (släpvagnar och lätta transportfordon)
Gefle Biltvätt satsar på personlig service – lämna bilen hos oss på kvällen och hämta på morgonen! Vi ser till att du alltid har en representativ bil!

 Om ni har frågor direkt till Mehrdad: 070-400 60 00 eller kontakta Torbjörn!

Med vänlig hälsning
Merhdad Nesaei
gm/Torbjörn Edlund
N Kopparslagargatan 18 A
803 11 Gävle
070-525 84 50

Debattartikel i Gefle Dagblad idag om energipolitiken

GD debatt svarar jag och Riita-Liisa Björk Naturskyddsföreningen idag. Vi konstaterar att Naturskyddsföreningen har all anledning av att vara stolt över vindkraftens utbyggnad men att vi i Sverige är beroende av kärnkraft för vår elförsörjning.