Sidor

måndag 30 september 2013

S v och mp krävde att få åka 1 klass på tåget och röstade ned M och FP och delar av C samt KD

@GDnyheter skriver om den tuffa debatten på kf. Vi i M krävde 2 klass som förstahandsval på tåget och ekonomiklass på flyget men v mp s vägrade detta utan stred för sin rätt att (fortsätta) åka 1 klass och business på flyget.
http://gd.se/nyheter/gavle/1.6330710--resandet-kan-halveras-

söndag 29 september 2013

Debatt imorgon om varför Gävle kommun tar bort p-platser för funktionsnedsatta!

Mp i Gävle tycker att cyklister är viktigare än funktionsnedsatta som är beroende av bil. Debatt i KF imorgon #svpol

http://www.gavle.se/PageFiles/4656/Svar%20på%20interpellation.pdf


- Posted using BlogPress from my iPad

Alliansen satser 7 miljarder mer på skolan varje år än när s satt vid makten!

 Klokt av utbildningsminister Jan Björklund; Vi satsar i dag mer än sju miljarder mer varje år än när Socialdemokraterna satt i regering 2006. Att de lovar vitt och brett när de är i opposition är inte så mycket värt, det är vad man gör i regering som räknas.

Omstridd s ordförande avgår i Ljusdal

Vi som följer politiken i Ljusdal har kunnat se att det är fullt kaos i den lokala politiken. S är delat och splittrat i olika falanger, och konflikterna verkar oändliga. Anledningen till att du förmodligen inte känner till det, är att Radio Gävleborg inte alls har rapporterat särskilt mycket om alla konflikter. (Jämför gärna det med när en moderat var anklagad i Ljusdal. Då hade man en särskild flik på hemsidan)

Nu rapporterar Ljusdalsposten att den omstridda politikern lämnar sitt uppdrag efter valet. Hon blir inte ensam att få lämna sina uppdrag utan när alliansen vunnit valet i Ljusdal så blir det omval på alla poster, med nya fräscha politiker som är beredd att ta sig an utvecklingen i Ljusdal.

Tänk nu om Sverige skulle få en annan regering än alliansen. De konflikter som du har sett inom s och mellan s och andra partier skulle då hamna på nationell nivå. Bevare oss väl för det.

2 s.k Lameduck från s i ledningen för Gävle kommun..

Imorgon är det första kommunfullmäktige i Gävle efter det att de två s-kommunalråden lämnar sina uppdrag efter valet. De vill förmodligen inte bli oppositionsråd efter valet... Både s och alliansen räknar med att alliansen vinner valet i Gävle 2014. (Det är bara media som spekulerar om ev s kommunalråd)

Det måste anses som anmärkningsvärt att två s.k Lameduck ska styra en så stor och viktig kommun som Gävle fram till valet. Alla vet att de ska sluta så allt de säger ska ställas mot just det. Trovärdigheten är noll, och det är just därför uttrycket "Lameduck" har etablerats. En person utan makt och inflytande, och för säkerhetsskull har Gävle nu två s- kommunalråd som ser fram en lugn och trygg tillvaro. Att Blank har suttit exakt 12 år när hon slutar - och därmed uppfyller Gävle kommuns generösa regler för politikerpension, är självklart bara en slump.

För den som är intresserad av fakta om skolan
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-961-4.pdf?issuusl=ignore


lördag 28 september 2013

Allvarligt hot mot Gävle Hamn!

Det är nu viktigt att Elin Lundgren Raimo Pärssinen och Åsa Lindestam övertygar sina partivänner i s riksdagsgrupp att byta fot i frågan. Gävle Hamn är för viktigt för att s ska ägna sig åt partipolitiskt spel med v mp och sd.Allvarligt hot mot Gävle hamn genom nytt mp v s och sd samarbete!

Enligt Gefle Dagblad så har sd s v, mp i Trafikutskottet gjort gemensam sak. Det är ett allvarligt hot mot Gävle hamn! Det är viktigt att Hans Wahlsröm (s) får kontakt med sina partivänner och förklarar hur illa detta vore för Gävle kommun. Det är regeringen som riskerar ett bakslag utan Gävleoborna och näringslivet i regionen, och därmed jobben.

http://gd.se/nyheter/gavle/1.6324067-muddringen-av-gavle-hamn-kan-stoppas

torsdag 26 september 2013

En nyhet du inte kommer att få höra i Sveriges Radio..

Svindlande affärer med vindkraft i det c mp s styrda landstinget Gävleborg!

Landstinget Gävleborg bygger vindkraft, som går med förlust, i Småland som skapar jobb i Kina. Det är svindlande affärer som kommer att orsaka skattebetalarna stora förluster. Pengar - exvis de 22 miljoner redan - som istället hade kunnat användas till att förbättra sjukvården i länet.

http://gd.se/nyheter/gavle/1.6315506-vindkraft-i-landstinget-forsenas-igen

onsdag 25 september 2013

Byråkraterna vädrar morgonluft och tittar redan på nya pampiga byggnader!

Invånarna efterfrågar bättre verksamhet och bättre sjukvård medan byråkraterna och s politikerna fokuserar på nya pampiga byggnader, eller som under 2023, arrangera lyxfester. Landstinget behöver en ny politisk majoritet!

http://gd.se/nyheter/gavle/1.6312671-landstingshuset-vaxer-med-organisationen-

tisdag 24 september 2013

Öppen utfrågning om 3:12 regler!
Nu blir det ännu viktigare för invånarna i Gävleborg att prioritera Nya Moderaterna även i landstingsvalet 2014!

På DN debatt skriver idag Stefan Attefall att regeringen avser att bevilja regionbildning för Gävleborg. Det betyder att politikerna i Gävleborg (läs landstingspolitikerna) ska få ökat ansvar för jobbskapande åtgärder och ekonomisk tillväxt. Om det skulle bli samma politiker som har kört sjukvården i botten som får ökat ansvar så skulle det vara ett mycket olyckligt beslut som tas av Riksdagen senare i höst.

Det är ingen hemlighet att vi moderater har varit mycket kritiska till ökat antal regionbildningar. Mitt ställningstagande i frågan grundar sig på de många kontakter jag har med medborgare. Det många invånare efterfrågar är en motsatt utveckling, dvs man vill ha samma sjukvård äldreomsorg eller skola oavsett var man bor i landet. Det är nog få som skulle säga att kommunaliseringen av skolan var en reform som har gjort skolan bättre i Sverige och nu vill man alltså ge ökat ansvar till politiker som har misslyckats med sjukvården i Gävleborg.

I en alliansregering får man ge och ta och nu blir det alltså viktigare än någonsin att vi moderater gör ett riktigt bra val även i landstingsvalet. Förutom att vi Moderater har den bästa politiken för sjukvård så ska vi nu be om ökat förtroende från väljarna för att vi ha den bästa politiken för att skapa ekonomisk tillväxt, fler jobb och den bästa politiken för att utveckla näringslivet. Den matchen ser jag fram emot!

I sak beskriver en av Centerpartiets tyngsta politiker historiskt sett varför regionbildning är så tokigt i NSD idag.måndag 23 september 2013

Nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson skriver på SVD Brännpunkt!

Sverige ska vara ett land där alla som kan arbeta ska ha ett arbete att gå till. Det är min syn på målet för jobbpolitiken. För att nå dit krävs det att vi fortsätter att vårda och utveckla arbetslinjen mot en arbetsmarknad som är både inkluderande och flexibel. Jag vill verka för bredare vägar in till arbetsmarknaden. Det skriver nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, på SvD:s Brännpunkt.

Vi är nu inne på det sjätte året av djup ekonomisk kris. Vår omvärld har tvingats till skattehöjningar och nedskärningar i välfärden. Den vägen har Sverige inte behövt ta. Alliansregeringen har tagit ansvar för ekonomin. Det gör att Sverige i dag har bland de starkaste offentliga finanserna i EU. Den styrkan vill vi nu använda till att skjuta in energi i ekonomin och skapa fler och bredare vägar till jobb. Det är endast med en tydlig arbetslinje som vi bygger Sverige starkt.

 

Att säkra att jobben blir fler är inte bara viktigt för individen utan även för samhället i stort. Varje nytt jobb är betydelsefullt och behövs. Men det är också viktigt att de jobb som växer fram kommer alla på arbetsmarknaden till del. Det ser jag som är arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift.

Samtidigt som det är viktigt att vårda genomförda reformer så måste vi ta nya steg framåt. För även om antalet i arbete är högre än vid finanskrisens utbrott och fler än 2006, så finns det utmaningar. Att fortsätta med reformer för unga och utrikes födda som har betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden är angeläget. Lika så är det viktigt att förbättra omställningen och matchningen. En arbetsmarknad som vänder ryggen åt dem som står utanför hotar sammanhållningen och välfärden. Här ser jag fem områden där vi tillsammans måste fortsätta att arbeta målmedvetet för att sänka trösklar och skapa bredare vägar till jobb.

 

1. Tidigt stöd och hjälp till fullständig utbildning.

Ungas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden är mycket olika. Redan 2012 togs det som kallats för aktivitetsförbud för unga bort. Alla unga ska i dag få individuellt förmedlingsstöd från första dagen i arbetslöshet. De unga som löper allra störst risk att gå utan arbete en längre tid ska prioriteras och tidigt få extra stöd. Det är viktigt att så också sker. Det kan handla om praktik, utbildning eller om matchning och arbetsgivarkontakter. Vi vet att unga utan fullgjord gymnasieutbildning har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden. Därför ska även vägen tillbaka till utbildning vara tydlig och prioriterad inom arbetsmarknadspolitiken.

2. Bättre koppling mellan utbildning och jobb.

Att kombinera arbete, utbildning och handledning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Därför satsar regeringen på YA-jobben som är en nyhet på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om kollektivavtalade anställningar som kombinerar arbete med utbildning och handledning. Erfarenheterna från länder med utbyggda lärlingssystem som till exempel Tyskland, Österrike och Danmark visar att denna form av arbetsplatsförlagt lärande är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden.

3. Förbättrad integration.

Många utrikesfödda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, särskilt de som kommer till Sverige från länder utanför Europa. Ansvaret för etableringsinsatser har överförts från kommuner till Arbetsförmedlingen. Det var ett viktigt steg för att stärka arbetslinjen i mottagandet för nyanlända. Det är en reform värd att vårda och utveckla.

4. Bättre möjligheter till omställning.

Det blir vanligare att man är kvar i arbetslivet i en högre ålder samtidigt som vi har en föränderlig arbetsmarknad. Det förutsätter att vi blir mer öppna för och underlättar för omställning. Men förutsättningarna för ett långt arbetsliv är inte lika för alla yrken. Vi behöver skapa fler möjligheter för personer både mitt i och senare i livet att byta yrke och känna trygghet i sin kompetens.

5. Stärkt matchning.

Arbetsmarknadspolitiken spelar en viktig roll för att rusta och matcha till jobb eller utbildning. Fler jobb för unga och utrikes födda och förbättrad omställning förutsätter en väl fungerande matchning mellan arbetssökande och företag som vill anställa. För många i dessa grupper är stöd och hjälp till kontakt med arbetsgivare avgörande. De tecken som finns på försämrad matchning ska tas på allvar och arbetet med att utveckla matchningen måste fortsätta. Därför inleder vi nu en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

För att klara dessa utmaningar
behövs en framtidsinriktad politik. Att det i dag är fler i arbete än 2006 har inte hänt med automatik. Det har inte varit en slump eller tur. Utan det är ett resultat av att alliansregeringen sedan 2006 har fört en reforminriktad och målmedveten jobbpolitik. Genom att göra det mer lönsamt att arbeta och mer förmånligt för arbetsgivare att anställa har vi förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt och sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden. I budgetpropositionen för 2014 tar vi ytterligare steg för att öppna upp och skapa fler och nya vägar till jobben.

Vi ska ha en arbetsmarknad som växer och där jobben blir fler. Det är endast med en politik för fler jobb som vi skapar förutsättningar för att alla människor ska komma till sin rätt. Där alla människors förmåga ska tas till vara. En arbetsmarknad där alla som kan arbeta bidrar till ett starkare och mer inkluderande Sverige. Som arbetsmarknadsminister är det min viktigaste uppgift att verka för en arbetsmarknad där alla människor får plats.

ELISABETH SVANTESSON (M)
arbetsmarknadsminister

 

Länk till artikel i sin helhet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jobben-ska-bli-fler-och-komma-fler-till-del_8544766.svd


Träff på Länsstyrelsen Gävleborg med statliga myndighetenschefer!

Idag kommer det att vara en träff på Länsstyrelsen där den framgångsrika och offensiva budgeten från alliansregeringen gås igenom.
 
Möte med riksdagsledamöter och statliga myndigheter i länet
 
Länsstyrelsen Gävleborg inbjuder härmed riksdagsledamöter och företrädare för statliga myndigheter i länet till en dialog om budgetpropositionen och aktuella frågor för länet.
 Mötet kommer att äga rum vid följande tid och plats.
 Tid:               Måndag den 23 september 2013, kl. 15-18
Plats:            Länsstyrelsen, Borgmästarplan
Lokal:           Excellensen
 Program:
 14.45             Kaffe serveras
 
15.00             Handlingsplan för länets bredbandsstrategi,
-          Annica Aneklev, Länsstyrelsen och Bengt Valdemarsson, Region Gävleborg
15.30                          Budgetpropositionen utifrån respektive myndighets perspektiv
 
17.30             Övriga frågor
 

Trygghet före det osäkra i det tyska valet!

Väljarna i Tyskland valde trygghet före det osäkra och röstade fram samma regering (eller i vart fall regeringschef) en tredje gång. För bara ett år sedan hade såväl tysk som svensk media dömt ut det som omöjligt. Känns debatten igen?

söndag 22 september 2013

Öppen utfrågning om 3:12 regler på tisdag!

Öppen utfrågning om 3:12-reglerna

Skatteutskottet håller den 24 september en öppen utfrågning om föreslagna justeringar av 3:12-reglerna.
Tid: Tisdag den 24 september kl. 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för media och allmänhet)
De s.k. 3:12-reglerna föreskriver hur beskattning av ägare av fåmansföretag ska fördelas mellan inkomst av tjänst respektive inkomst av kapital. Regeringen har föreslagit att de gällande reglerna ska justeras för att skapa drivkrafter för fler anställningar i växande företag, motverka ett överutnyttjande av reglerna och stärka legitimiteten i skattesystemet.

Program

Henrik von Sydow (M), skatteutskottets ordförande, inleder
De inbjudna deltagarna har därefter möjlighet att hålla var sitt anförande på 10 minuter.
Tomas Algotsson, enhetschef Skatteverket
Mikael Lundholm, statssekreterare Finansdepartementet
Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet
Dan Brännström, generalsekreterare FAR
Krister Andersson, chef för skatteavdelningen Svenskt Näringsliv
Annette Alstadsæter, professor Oslo universitet
Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande, avslutar
Utskottets ledamöter och suppleanter ställer sedan frågor till de inbjudna deltagarna.

Webb-tv och tv

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.


Heros är en viktig förening!

Starkt förtroende för Regeringen!

@beckmansasikter: Alliansregeringen har ett starkt förtroende hos svenska folket, och till twittervänsterns förtret, är det bara 1/3 som tror s vore bättre. Svenska folket vill ha en stabil och trygg regering!

Myterna om välfärden!


Mot vissa medias och S svartmålning av Sverige kan man ställa fakta. Mycket läsvärd ledare i Expressen idag!

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/myterna-om-valfarden/MP i Tyskland ser ut att gå mot katastrofval men i Sverige kan de vara lugna. Media granskar aldrig dem!

@bladetledare skriver om mp i Tyskland men i Sverige kan de vara lugna. Journalister i Sverige granskar aldrig dem!

Svenska hushåll har aldrig haft det så bra skriver Expressen idag. Köp Expressen och läs artikeln idag!

Löntagarhushållen har aldrig haft det så bra ekonomiskt som nu konstaterar privatekonomen klokt i @Expressen #svpol

lördag 21 september 2013

Grattis Brynäs!


Härlig Brynäsvinst ikväll över Växjö! Bra jobbat!Valkickoff inför 2014!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Kent Persson håller ett inspirerande anförande om den kommande valsegern i Gävle och Sverige!

Kent Persson håller ett inspirerande anförande och betonar vikten av den kommande alliansvinsten i Gävle!

Kommunalråd Jonas Holm (M) Hudiksvall berättar om det framgångsrika arbetet i Hudiksvall

Kommunalråd Jonas Holm (M) från Hudiksvall berättar


om det framgångsrika arbetet i Hudiksvall

Inger Källgren Sawela pratar på valkickoffen inför supervalåret!

Idag har Moderaterna valkickoff 1 år före valet!

Idag har M i Gävle valkickoff, 1 år före valet. Kommunalråd Jonas Holm kommer att berätta om deras framgångsrika arbete i Hudiksvall och partisekreterare Kent Persson kommer för att inspirera oss till den kommande valsegern!

Miljöpartiet kräver att en rödgrön regering stänger flera kärnkraftsreaktorer! Vad skulle det betyda för elpriset?

MP är föredömligt tydliga mot s. Vad skulle det betyda för jobben i Gävleborg och hushållens förmåga att betala en elräkning? Det trygga är fortsatt alliansregering!

torsdag 19 september 2013

På informell träff med Finansminister Anders Borg

S mp och v borde skämmas!

Att sd jublar är givet. De har nått sitt mål med att påverka politiken genom sin uppgörelse med s v och mp, men Elin Lundgren Raimo Pärssinen och Bodil Ceballos borde fundera över vad ni sa före valet, och hur ni agerar nu. Varför vill ni ge rasister inflytande i Sveriges Riksdag?Missa inte Siewert Öholms debattartikel om SVT på SVD Brännpunkt

Dagens PS skriver om den fd SVT medarbetarens totala sågning av SVT. Det är en hård men rättvis kritik mot det statliga mediabolaget, vid en samlad bedömnin. Det är på SVD Brännpunkt som han tar till orda.

Jag tror att vi är på väg att bryta det glastak som har funnits där få har uttryckt åsikter om media. Även i Gävleborg är taket lågt - kom ihåg när jag blev uppringd av företrädare för Radio Gävleborg sommaren 2010, där man ansåg att jag inte skulle blogga om hur jag tycker att SR vinklar nyheter till förmån för s v och mp.

Om vi inte kan ha en öppen och ärlig debatt om även det faktum att 8/10 journalister röstar rött, och vad det får för konsekvenser för nyhetsrapporteringen, vad lever vi då i för demokrati?

Det anses självklart att vilken journalist som helst kan uttrycka sig nedvärderande om politiker och andra samhällsföreträdare men gud nåde den som kritiserar en journalist eller nyhetsredaktion. Kårandan är mycket stark i media. Låt mig ta ett exempel. Förutom SVD Näringsliv idag, vilka andra redaktioner har beskrivit vad den nya arbetsmarknadsministern vill göra för att förbättra Arbetsförmedlingen i Sverige? Är det inte så att man har fokuserat på helt andra saker och här har Niklas Svensson Expressen och andra mediaföreträdare gått hand i hand med twittervänstern. De har en egen agenda - att svartmåla alliansregeringen och dess företrädare - men det har väl inte media?

Hur mycket mer att röra sig med har den ensamstående med två barn fått sedan 2006?

Det berättar SVD idag på redaktionell plats.- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 18 september 2013

Klokt av Leif Boork på Twitter!
- Posted using BlogPress from my iPad

Lyssna till debatten i P4 Radio Gävleborg

Idag debatterade jag och Bodil Ceballos ungdomsarbetslösheten i P4 Radio Gävleborg och den kan du lyssna till här!

Jag har som bekant ägnat sommaren och hösten till en jobb och företagsturne i Gävleborg och har lyssnat in vad många arbetsgivare vill göra så att jobben ska bli fler. En sak har varit mycket tydligt. Med kilometerskatter på tung trafik, avveckling av kärnkraft, fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga under 26 år, och fördubbling av moms på mat på restauranger så kommer jobben att bli väsentligt färre.

Jag frågade Bodil vilken företagare hon hade träffat som säger att jobben skulle bli fler om man fördubblar kostnaden för att ha unga anställda och hennes ärliga svar var - att hon inte träffat någon där hon ställt den frågan. Mitt tips till Bodil och de andra från oppositionspartierna blir då; Åk runt och träffa länets arbetsgivare. Lyssna in vad de säger som gör att de kan behålla anställda - och anställa fler. Det är så man utvecklar en politik för hela Sverige!

Lunchträff med länets journalister

Jag höll ett litet lunchföredrag idag för länets journalister. Bra diskussioner och frågor!
Regeringens budget är levererad till arbetsrummet! Kvällsläsning?

Regeringen har levererat budgeten till våra arbetsrum, och för den som tycker att det händer för lite i politiken, eller vill veta vad regeringen gör - rekommenderas läsning av detta tunga dokument!

Idag är det debatt i Sveriges Riksdag om budgeten, som jag missar, eftersom jag har två andra aktiviteter i Gävle idag. Imorgon är det skatteutskott och votering i Riksdagen.

Lunchföredrag och debatt om jobben i P4 Gävleborg.

Idag kommer jag att hålla ett litet enkelt lunchanförande med rubriken; Beckman om den politiserande journalistiken för journalister från länet. Klockan 15.30 - 16  blir det en debatt mellan mig i P4 Radio Gävleborg om sysselsättningen i Gävleborg med Bodil Ceballos, miljöpartiet.

tisdag 17 september 2013

Tråkig start för Brynäs men det är ju rätt många omgångar kvar..

Idag var det Brynäs första hemmamatch i elitserien och det blev en tråkig start, med hemmaförlust, men det är ju rätt många omgångar kvar...och ett slutspel innan Brynäs vinner SM-guld.

Idag satt jag i Kyrkan bredvid Sveriges nya arbetsmarknadsminister!

Som brukligt är så inbjöd Svenska Kyrkan till en stund gemensam samling kl 12.30 i Storkyrkan för Riksdag Regering och Kungahuset. Jag satt bredvid, visade det sen, den nya arbetsmarknadsministern. Vi satt och pratade bl a om den översyn som Regeringen aviserade idag över Arbetsförmedlingen och mitt intryck är att Sverige har fått en mycket skicklig och kompetent arbetsmarknadsminister och det är bara att beklaga den svenska twittervänstern, och vissa media, som försöker att svartmåla hennes bakgrund. Tydligen gäller inte religions, yttrandefrihet och åsiktsfriheten den som har tyckt annorlunda än den svenska twittervänstern. Elisabeth har haft sitt arbetsrum några rum från mitt i Riksdagen innan hon blev utskottsordförande och är en lätt trivsam och trevlig person att arbeta tillsammans med, och mycket kompetent, som de andra moderata statsråden.

Nu har vi ju den ordningen i det här landet att det är Statsminister som utser statsråd - och inte media - och det är ett utmärkt val som Statsministern har gjort. Vi får inte glömma bort Hillevis nya utmaning heller - att fortsätta Gunilla Carlssons utmärkta arbeta att reformera Sveriges biståndspolitik. Det är också viktigt och när vi är några år framåt i tiden, och man kommer att kunna se resultatet av Gunillas hårda arbete - så kommer man att kunna utvärdera att biståndet idag gör mer nytta än vad det gjorde före 2006.


Bilder från riksmötets öppnande

Gudstjänst före Riksmötets öppnande!
- Posted using BlogPress from my iPhone

En populär kö på väg till kyrkan..

Korvkö med många riksdagsledamöter som tar lunch


- Posted using BlogPress from my iPhone

Genom att fler får behålla mer av lönen så ges möjlighet till ökad konsumtion och fler jobb!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Statsminister Fredrik Reinfeldt vann debatten konstaterar Expressens panel!

Erfarenhet och trygghet mot ett osäkert oprövat kort.
måndag 16 september 2013

Mer pengar kvar av lönen efter skatt föreslår alliansregeringen idag!

= Mer kvar av lönen för dem som jobbar =
I dag presenterar de fyra partiledarna för Alliansen ytterligare ett steg i att ge framför allt låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen. I budgeten för 2014 vill vi fortsätta att ta ansvar för jobb och tillväxt och förstärka arbetslinjen.

Med anledning av detta föreslår vi att jobbskatteavdraget förstärks med 12 miljarder kronor. Samtidigt höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt. Satsningen är på sammanlagt 15 miljarder kronor och beräknas enligt regeringens bedömning leda till 13 000 nya jobb.

Alliansregeringen vill stärka drivkrafterna för jobb genom att ge låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen. En stark arbetslinje, minskat utanförskap och ordning och reda i ekonomin har bidragit till att Sverige klarat sig bättre än många andra länder genom den globala finans- och skuldkrisen.

Det förstärkta jobbskatteavdraget ger en vanlig inkomsttagare 200–300 kronor mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare.

Tillsammans med Alliansregeringens tidigare jobbskatteavdrag innebär dagens förstärkning att alla som tjänar upp till 38 500 kronor i månaden får behålla mer än en extra månadslön efter skatt om året jämfört med 2006.

Vad tjänar du på Alliansregeringens budget? Räkna ut det i Expressen idag!

@Expressen visar hur regeringens budget påverkar dig. Tydliga och enkla tabeller som visar hur mycket du vinner

söndag 15 september 2013

Ny klädbutik öppnar i Järvsö!

Grattis Järvsö och Hälsingland. Den 18/10 öppnar Bengt-Emil Andersson Märkesbutiken i Järvsö. Kvalitetskläder till rätt pris.

Spännande företagsetablering i en av länets turistdestinationer!

Lycka till!

El-hockey @Korpenhallen i Gävle

Grattis Prins Daniel! Hela Ockelbo flaggar liksom Kungliga slottet?
- Posted using BlogPress from my iPad

Alliansen i Gävle arrangerade loppis idag!

Samspelt allians i Gävle är beredd på att ta över ansvaret för kommunen. Bra jobbat idag alla som kampanjade på Rådhustorget!

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.6279467-alliansen-satsade-pa-loppis

lördag 14 september 2013

Konsert för Kungen!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Ikväll är det Jubileumskonsert för Kung Carl XVI Gustav!

Ikväll är det Jubileumskonsert med anledning av Kung Carl XVI Gustav 40 år på tronen. Sänds på SVT.

Roland Daniel Maria och jag kampanjar tillsammans med många fler från alliansen i Gävle idag

Alliansen möter Gävlebor på Rådhustorget i Gävle!
Välkommen till Rådhustorget idag och träffa alliansen i Gävle!

Idag träffar du alliansen i Gävle på Rådhustorget. Det är också alliansloppis i Sjömanskyrkan.

Statsminister Fredrik Reinfeldt skriver i SVD idag om hur viktigt det är att vara förberedd och ha en gemensam politik inför nästa mandatperiod. Det är alliansen på riksnivå, men även lokalt i Gävle är vi väl förberedd för att ta över styret i Gävle

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=C0982B3BF706A93F8520C0031EE07C7E.rocco4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8517746%26amp%3bnew%3dtrue


fredag 13 september 2013

Rosornas krig inom socialdemokraterna om energipolitiken

Rosornas krig inom socialdemokratin om energipolitiken. Svenska folket kan istället lita på alliansens energipolitik så låt s kriga internt, och fortsätt stödja alliansen.

http://www.di.se/artiklar/2013/9/12/storbrak-i-s-om-karnkraften/

torsdag 12 september 2013

Finansminister Anders Borg på Riksdagsgruppens internat

Torsdag och fredag samlas Sveriges bästa Riksdagsgrupp för att starta upp riksdagsåret tillsammans. Vi laddar upp för nästa alliansvalseger.

Anders Borg inleder:- Posted using BlogPress from my iPhone

Kan man använda Rådhuset till något annat än en galleria? Locka hit företag med centralt beläget kontor?

Jag ställer frågan på GD debatt om man kan använda en av Gävles pampigaste byggnader till något annat än galleria

http://gd.se/ledare/debatt/1.6269136-gor-radhuset-till-kontor

onsdag 11 september 2013

Inbördeskrig i den rödgröna röran!

Inbördeskriget har utbrutit internt i den rödgrönan röran. Sjöstedt tydlig i SVT. Man släpper inte fram en s och mp regering utan v. Det skulle vara historiskt (misstag) att släppa in fd kommunister i en svensk regering. Svenska folket har att välja på en framgångsrik trygg alliansregering och på en rödgrön röra.

Vad betyder en kärnkraftsavveckling för priset på el och därmed jobben i Gävleborg?

För något år sedan tog jag fram en rapport från Riksdagens utredningstjänst som visar konsekvenserna av en kärnkraftsavveckling, som s har gjort ett utspel om i Dagens Industri idag. S vill avveckla kärnkraften. Det skulle få dramatiska effekter och det är förvånande att S i Gävleborg står bakom ett förslag som är ett direkt hot mot jobben i länet, och i Sverige. Vad säger Raimo Pärssinen till sina forna arbetskamrater i Hofors när de tappar jobbet på grund av att industrin inte kan verka i Gävleborg och i Sverige på grund av för höga elpriser?

Artikeln hittar du i Företagsbladet om RUT rapporten.

tisdag 10 september 2013

Min krönika i Företagsbladet handlar om alliansregeringens offensiva politik med många nya idéer!

Min krönika i Företagsbladet handlar om alliansens offensiva politik med många nya idéer om hur vi kan fortsätta förbättra Sverige!Grattis till M styrda Ovanåker!

I Ovanåker samstyr M och S mfl. Bäst företagsklimat i Sverige enligt SKL skriver DI. Grattis! #svpol

måndag 9 september 2013

Försvarsministern på besök hos Alliansen i Gävle ikväll!

Tyvärr så missade jag det intressanta mötet med försvarsministern som Alliansen arrangerade ikväll, eftersom jag är på resa, men Mårten la ut den här trevliga bilden på facebook, från mötet.

Grattis Norge och Norden! Socialismen faller i land efter land!

Ekonomisk tillväxt viktigt för EU. Debattartikel i Arbetarbladet..

Ekonomisk tillväxt är viktigt - och lösningen för hela EU ekonomiska problem, skriver jag och Peder Wachtmeister i Arbetarbladet. Läs artikeln!

Nytt kraftigt jobbpaket presenterat av alliansregeringen idag!

Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige starkt. Alliansregeringens arbetslinje och en ansvarsfull ekonomisk politik gör att Sverige idag har bland de starkaste offentliga finanserna i EU. Denna styrka ska nu användas till åtgärder som stimulerar efterfrågan i ekonomin samtidigt som de är jobbskapande på lång sikt.


Alliansen vill skapa nya vägar till jobb för unga. Idag föreslår därför partiledarna Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund ett samlat paket satsningar för att öka viljan att anställa unga och därmed underlätta för många att få sitt första jobb. Tillsammans uppgår satsningarna som presenteras idag till 3,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2014.


Nedan följer några av förslagen:


– Betydligt billigare att anställa yngre ungdomar


– 2,1 miljarder till YA-jobb


– Trepartssamtal för fler i arbete


– Flera insatser för att öka lärlingsutbildningens kvalitet och attraktivitet


– Lägre a-kasseavgift för 2,2 miljoner människor


Minskad straffrabatt för unga som begår brott är rimligt. Debattartikel i Arbetarbladet

Jag och Birgittha Bjerken skriver om Moderaternas förslag om minskad straffrabatt för unga som begår brott #svpol

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.6259614-m-vill-forandra-straffrabatten-for-unga

söndag 8 september 2013

Glädjande och nödvändig höjning av anslaget till försvaret

SVT rapporterar att försvarsminister Karin Enström har fått övriga allianspartier med sig på en höjning av försvarsanslaget. Det är både nödvändigt och önskvärt!

http://www.svt.se/nyheter/sverige/hojda-forbandsanslag-i-hostbudgeten
- Posted using BlogPress from my iPhone

Stackars Aftonbladet..

Stackars @bladetledare och @alliansfritt. När de översatt den här texten med google blir söndagen förstörd? #svpol

http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/09/07/what-sweden-can-teach-america/

krigströtta amerikaner..

Igår var jag på ett mingelparty hemma hos bekanta i Lakeland. Amerikaner är duktig på att småprata och mingla, och gårdagens snackis var bl a Syrien. En slutsats kan vara att man är less på krig, och vill inte att USA ska spendera så mycket pengar på krig i andra länder...

Så under den här veckan har jag faktiskt inte mött någon som tycker att USA ska fortsätta kriga utomlands, och särskilt inte i Syrien... Fortsättning följer..

Även Expressen konstaterar i sin artikel idag att s vägrar ta ansvar för att man styr Gävle..

Har GD ledare bytt position?

GD ledare har historiskt varit emot presstödet. Har man bytt position sedan @ABnyheter blev en del av MM?

http://t.co/PIwP9xiMmu

lördag 7 september 2013

Ut med det gamla och in med det nya på Alliansens loppis nästa lördag!

S nu tillbaka mot 25% i opinionen. Bra!

Självklart finns det bara ett resultat som räknas - valdagens. Mot en enig och samspelt allians står #rödgrönröra. När s får ut sin politik liksom v och mp och de två politiska alternativen ställs mot varandra, så talar mycket för att alliansen får egen majoritet i Sveriges Riksdag. Varför skulle en LO familj boende i Bomhus vilja ha en minskad disponibel inkomst med ca 50 000 per år, som blir konsekvensen av v budgetförslag. De föreslår skarpa skattehöjningar på 90 miljarder.

Kom ihåg att när Sahlin valdes gick s först upp, sedan ned. När Juholt valdes, gick s först upp, sedan ned. När Löfven valdes och gullades med i media gick partiet upp, och nu är man på väg ned. S på Island fick under 14% i valet, och s i Norge går mot ett kraftigt ras och valnederlag. I Danmark har s mycket låga opinionssiffror. Varför skulle socialismen gå bättre i Sverige? Tvärtom, har svenska folket sett hur alliansregeringen tar ansvar för hela Sverige, och för en politik för framtiden.
Kommer SVT även att granska alla omfattande resor till Sydafrika och Frankrike som s i Gävle är ansvariga för?

Expressen skriver om att SVT ska granska nyttan med resor för politiker till Cannes i Frankrike. Det verkar både rimligt och önskvärt att man granskar det. Man önskar att även SVT lade någon arbetsvecka på de socialistiska topparna i Gävle. Vilket resultat har det blivit för skattebetalarna i Gävle att den ena s-toppen efter den andra åker jorden runt? Som bekant var Carina Blank till USA flera gånger med dåvande ledningen för privata Furuviksparken (sedan föreslog s att skulden på 6.5 miljoner som parken hade till Gävle kommun skulle avskrivas) och även till Frankrike har s topparna åkt ett antal gånger. Samma sort resor som SVT nu granskar för andra kommuner.

Jag är inte emot resor - tvärtom. De är nödvändiga för att man som politiker ska kunna göra ett bra jobb för medborgarna, men det ska finnas ett uttalat syfte och mål med resorna. Att åka till Sydafrika på varma sköna resor är trevligt som semester men som nytta för Gävleborna? Mycket tveksamt.

Att åka till Cannes på fastighetsmässa? Tveksamt - om inte Gävle kommuns s-ledning kan visa på ett konkret resultat!fredag 6 september 2013

Grattis Sverige! Lite väl spännande i början!

Heja Sverige!

Kommer ni ihåg när s rasade mot mitt mejl till näringslivscheferna?

I somras rasade några socialdemokratiska riksdsgsledamöter, bl a Elin Lundgren, över att jag hade fräckheten, enligt dem, att mejla kommunens näringslivschef.

Nu måste Elin Lundgren vara blå i ansiktet av ilska, eftersom Gävle kommuns näringslivsavdelning har gjort ett stort e-post utskick till Gävles företagare från socialdemokraten Carina Blank. Kommunala tjänstemän arbetar alltså på arbetstid med att marknadsföra socialdemokraterna, enligt den retorik som Lundgren mfl använde i sin debattartikel.

Eftersom Radio Gävleborg brukar vara på tå, så kommer man säkert att följa upp s dubbelmoral, och ställa frågan till Elin Lundgren om det är lämpligt att kommunala tjänstemän valarbetar åt socialdemokraterna.


Jenny Wennberg undrar om jag finns, och Daniel Nordström tycker jag är som hackspetten i Kalle på julafton..

Arbetarbladets ledarskribent undrar om jag finns, medan Daniel Nordström, chefredaktören, anser att jag är som hackspetten i kalle på julafton. Så den s märkta tidningen, som föreslås få en ökning av presstödet till 20 miljoner per år, är alltså lika veliga som moderpartiet socialdemokraterna. De säger sig vara emot jobbskatteavdraget men påstår att de inte tänker ta bort det. Motstridiga och motsatta besked verkar vara melodin i rörelsen just nu.

Som jag har sagt tidigare tycker jag att det är tråkigt att Arbetarbladet utvecklas mot en medlemstidning för närmast sörjande socialdemokrater. Det är en svängning med 180 grader jämfört med tidigare redaktionsledning.