Sidor

söndag 15 september 2019

Elin Lundgren (s) har helt fel i SVT

Elin Lundgren (s) har helt fel. Kommunerna i Gävleborg och i många andra län larmar nu om konsekvenserna av att försörjningsstödet skenar bl a. Vi behöver ett nödstopp i flyktingmottagande och en migrationspolitik som sätter nyanlända i jobb ist för bidrag. Det finns många företagsamma människor som kommit till Sverige som nu behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Det finns också en ny stor grupp utrikesfödda med en mycket låg eller ingen utbildningsnivå alls. För dem krävs det minijobs som i Tyskland eller liknande. Elin borde lyssna på de partivänner som kräver en mer realistisk politik. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/satt-ett-tak-for-invandringen-krav-fran-socialdemokratiskt-kommunalrad