Sidor

lördag 23 januari 2010

Facket i Gävle; Bemanningsföretag är slaveri - saknar Metall proportioner?

Arbetarbladet citerar Metallfackets lokala ordförande som kallar bemanningsbranschen för slaveri.

Det finns säkert både för och nackdelar med bemanningsföretag, men i de undersökningar som jag har sett över medarbetarnöjdhet i bemanningsföretag så är de allra allra flesta mycket nöjda som arbetar i bemanningsbranschen, så frågan jag ställer mig är hur man som facklig representant kan jämföra ett svenskt företag med kollektivavtal som sysselsätter många medarbetare med slaveri?

Om man skulle jämföra medarbetarnöjdheten i Gävle kommun koncernen med detsamma i privata bemanningsföretag så skulle personalchefen i Gävle kommun förmodligen bli grön av avundsjuka.

Att kalla en anställning i ett bemanningsföretag för slaveri är faktiskt att förakta och negligera dem som faktiskt har varit utsatt för slaveri!

Inga kommentarer: