Sidor

lördag 30 januari 2010

Miljöpartiets politik gagnar inte Gävleborgs län utan leder till högre arbetslöshet och fattigare människor!

Miljöpartiet skriver på sin hemsida:

"Den gröna politiken utgår från en grön vision om ett radikalt annorlunda samhälle än dagens"

För den som bor i Stockholms innerstad med tillgång till tunnbelbana och det stora samhällets resurser är det kanske naturligt att man tycker att det är för mycket bilar i trafiken och för lite varg och björn i naturen men för oss som bor och verkar utanför tullarna i Stockholm är verkligheten helt annorlunda.

Vi är beroende av bilen för att kunna skjutsa och hämta våra barn till fritidsaktiviteter och vi är beroende av låga energipriser för att ha råd att värma upp våra hus, vi är beroende av låga energipriser för vår industri för att vi ska ha ett jobb att gå till och vi vill inte ha ett borttagande av jobbskatteavdraget som har gett oss 2-4000 mer per månad i ökad realinkomst.

Miljöpartiet tror inte på fri handel mellan länder. I deras partiprogram står det:

"En liten global överklass upprätthåller och förstärker orättvisor genom diskriminerande handelsavtal och överlägsna ekonomiska och militära maktmedel."

Vad skulle det betyda för dig som arbetar på Iggesund - Sandvik - Korsnäs och andra exportföretag om MP skulle få ett stort inflytande på politiken? Energipriserna skulle öka kraftigt kombinerat med att företagen inte skulle få sälja sina produkter fritt på världsmarknaden. Vill vi ha ett sånt Gävleborg? Mitt svar är nej,det vill vi inte och en röst på socialdemokraterna är en röst på miljöpartiet som enligt deras eget partiprogram vill ha ett radikalt annorlunda samhälle.

Inga kommentarer: