Sidor

onsdag 23 oktober 2019

Pressmeddelande; Riksdagsledamöterna Ulla Andersson (V) och Lars Beckman (M) pressar finansministern om nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall i nya interpellationsdebatter.


Riksdagsledamöterna Ulla Andersson (V) och  Lars Beckman (M) pressar finansministern om nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall i nya interpellationsdebatter.För ca ett år sedan meddelade Kronofogdens ledning att man avser att lägga ned ett antal kontor i Sverige och koncentrera dem till färre orter. Debatten gick het men regeringen gav ledningen sitt stöd till nedläggningarna.  Även om debatten har minskat idag så är beslutet fortfarande lika dåligt för den statliga närvaron i Sverige liksom behovet av kvalificerade jobb i Hudiksvall. Det är viktigt med en god samhällsservice med en närhet till medborgarna.  I två olika interpellationer så frågar nu riksdagsledamöterna Ulla Andersson och Lars Beckman gemensamt om regeringen anser att beslutet att minska den statliga närvaron i Hälsingland är förenligt med regeringens utlovade satsningar på fler jobb utanför storstäderna.Är nedläggningarna av den statliga verksamheten förankrade i Januariöverenskommmelsen?