Sidor

torsdag 28 december 2017

Pressmeddelande: Otillräcklig vinterväghållning orsakar allvarliga trafikstörningar i Gävleborg!


Pressmeddelande; Otillräcklig vinterväghållning orsakar allvarliga trafikstörningar i Gävleborg!

Veckan före jul hade riksdagsledamot Lars Beckman (M) ett möte med Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna, vars medlemsföretag ofta är de som utför snöröjning och halkbekämpning.  Vid mötet framkom att det finns allvarliga brister i vinterväghållningen i Sverige och Gävleborg. .

Nu på morgonen har det inträffat tre allvarliga olyckor med tunga fordon mellan Ockelbo – Hagsta och de senaste dagarna har det varit många trafikolyckor i Gävleborg. Väglagen säger att ”väg ska hållas i för samfärdsel tillfredställande skick” Det är också Trafikverket som har ansvar för att sköta de statliga vägarna och säkerställa att tillräcklig halkbekämpning och snöröjning sker. Här finns det uppenbarligen stora brister som måste rättas till.

-      I en uppföljning av vinterväghållningen som konsultföretaget WSP utförde åt Sveriges åkeriföretag i mars i år framkom allvarliga brister i vinterväghållningen säger Lars Beckman (M).
-      Det är oacceptabelt att det finns brister i halk och snöröjningen i Sverige då det måste anses vara en mycket viktig del av infrastrukturen i Sverige säger Lars Beckman vidare.
-      Det är ytterst regeringens och infrastrukturministerns ansvar att dels avsätta de resurser som behövs för vinterväghållningen och dels säkerställa att Trafikverket kontrollerar att de avtal som man har tecknat verkligen följs. Uppdrag Granskning visade i ett TV program i höst allvarliga brister hos Trafikverket och här måste det ske en uppstramning avslutar Lars Beckman som nu kommer att vecka frågan om den bristfälliga vinterväghållningen i Sveriges Riksdag i interpellationer till statsrådet.

För ytterligare kommentarer


Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

Trafiksäkerhet i fokus idag

Ser fram emot ett intressant lunchmöte i Norrsundet idag där vi ska prata om trafiksäkerhet och Trafikverkets nollvisionen om antalet döda i trafiken i Sverige. Mer kan och borde göras på området för att vi ska minska antalet döda efter vägarna i Sverige.

onsdag 27 december 2017

Ulf Kristersson har redan störst förtroende av alla partiledare!

Ulf Kristersson har redan störst förtroende hos svenska folket. Valåret 2018 inleds väl men det kommer att krävas hårt jobb 24/7 av alla oss som vill se en ny M ledd alliansregering efter valet för att det här ska gå vägen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oRA0JK/kristersson-gar-som-en-raket

torsdag 14 december 2017

Oroväckande signaler om Capio i Gävleborg

Jag har fått oroväckande signaler om att Capio som driver privata vårdcentraler i Gävleborg - nu gärna vill att funktionsnedsatta ska tryckas bort från deras vårdcentraler genom att behandla de patienterna sämre. Är det någon fler som har fått samma signaler eller till och med upplevt det? Det är några personer som jag känner till som har uppmanats att byta till en av Region Gävleborg driven hälsocentral.

Min erfarenhet sedan många år är dock att de privata välfärdsföretagen är mer än måna om sina kunder just eftersom man som patient kan byta bort - eller byta till - den vårdcentral som man önskar.

Jag har fått två exempel i närtid där personer har känt sig icke önskvärda hos just ett av de privata välfärdsföretagen men jag vet också att även det företaget arbetar oerhört mycket med intern kvalitetsuppföljning och värderingar som inte alls stämmer överens med vad de här personerna har upplevt men jag tar gärna emot synpunkter från dig som patient - oavsett om det är positivt eller negativt. I januari ska jag ha en IP debatt mot statsrådet Shekarabi om just vikten och rätten och att kunna välja privata välfärdsföretag även inom primärvården så dina exempel kan jag använda i debatten.

Skicka gärna mejl till mig på lars.beckman@riksdagen.se

onsdag 13 december 2017

Mp/s regeringen för en bilfientlig politik!

Skriver med kollegor på Aftonbladet debatt om mp/s regeringens bilfientliga politik. Mp/s regeringen driver en politik som gör det omöjligt för bilägare att planera långsiktigt för framtiden

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bK5EVe/regeringen-driver-en-bilfientlig-politik

måndag 11 december 2017

Vilken världsbild och syn på marknadsekonomi har socialdemokraterna i Gävle kommun?

I Gävle kommunfullmäktige bekymrade sig just en socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot för att privata företag konkurrerar med - Gävle kommun. Absurt påstående och uttalande! ( frågan handlade om att en kommun inte ska bedriva gymverksamhet då det finns en väl fungerande - dygnet runt öppen gymverksamhet i Valbo.)
Utmärkt svar till s från Martina Kyngäs i sitt IP svar 😄

Noterar också att ingen socialdemokrat gick upp i talarstolen och sa emot sin partivän. Varför var de mer marknadsinriktade s ledamöterna tysta?

söndag 10 december 2017

Fri handel och konkurrens är avgörande för jobben i Gävleborg och Sverige!


Fri handel och konkurrens är avgörande för jobben och därmed välfärden i Sverige och Gävleborg konstaterar Anna Maria Corazza Bildt och jag i Arbetarbladet idag. Det är inte rimligt att det kan ta 4-5 år för ett tillverkande företag i Hudiksvall att få sin produkt godkänd på den tyska marknaden. Det är bara dolda handelshinder!

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/fri-handel-och-konkurrens-avgorande-for-jobben-och-valfarden-i-gavleborg

fredag 8 december 2017

Trygghetsskapande ordningsvakter borde finansieras av staten!

En bekant i Rörberg som jobbade hemma idag på eftermiddagen upptäckte tre utrikesfödda män som körde en mörkblå Skoda som helt plötsligt befann sig gående på hans gård. De gick omkring runt hans lada/container. Som tur var så råkade han vara hemma så han kunde be dem avlägsna sig från hans gårdsplan. ( Det var så han upptäckte deras bristfälliga språkkunskaper i svenska)

Tyvärr så är det få polisbilar i tjänst i Gästrikland som kan arbeta förebyggande och då återstår grannsamverkan och egna observationer. Vi behöver definitivt fler poliser i Gävleborg och i avvaktan på det skulle staten vara skyldig att finansiera trygghetsskapande ordningsvakter!

Träff med årets ridlärare idag

Idag börjar Birgittha Bjerkén och jag fredagen med ett besök hos utbildningsföretaget Textilskolan och sedan fortsätter vi till ridanläggningen i Lervik hos Gävle RS för ett intressant studiebesök och då får vi också träffa årets ridlärare 😊

https://www.tidningenridsport.se/leif-hall-utsedd-till-arets-ridlarare/

tisdag 5 december 2017

Positiva nyheter för Moderaterna i såväl Sverige som Gävleborg!

På avdelningen positiva nyheter så är det glädjande att vi i M ökar i Norra Mellansverige med +2.3 % och det går åt rätt håll.

Som helhet är det en mycket positiv utveckling för såväl alliansen som för vårt parti. Med det här valresultatet så kommer Löfven att bli bortröstad som statsminister. MP är ur riksdagen vilket vore bra för Sverige och jag är övertygad om att KD i Sverige klarar 4% eftersom de alltid är duktiga i valspurten. MP har gjort alla deras kärnväljare besvikna så vad ska de säga den här gången? De kan ju inte direkt vifta med samma kolbit.

Det återstår ett hårt arbete 24/7 i alla kanaler och personliga samtal för att vinna förtroendet hos en väljare i taget i Gävleborg men vi har fått en bra start på valåret 2018.  


Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. November 2017. Procent
Parti
C
L
M
KD
S
V
MP
SD
Övr

%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
Sydsverige
9,3
±1,6
5,0
±1,0
19,7
±1,8
1,7
±0,6
30,1
±2,3
5,3
±1,1
4,1
±1,1
20,5
±2,1
4,4
±1,5
Småland med öarna
12,7
±2,2
1,9
±0,9
21,0
±2,4
5,7
±1,1
33,2
±2,8
3,1
±0,9
4,1
±1,4
15,4
±2,3
2,8
±1,4
Västsverige
9,6
±1,3
3,8
±0,9
23,0
±1,6
4,5
±0,9
29,4
±1,9
7,4
±1,0
4,1
±0,9
15,3
±1,5
3,0
±0,8
Stockholms län exkl. Stockholms kommun
8,6
±1,4
6,4
±1,2
31,8
±2,6
2,6
±0,8
25,4
±2,4
6,5
±1,1
4,2
±1,1
13,7
±1,9
0,9
±0,6
Stockholms kommun
8,0
±1,6
6,3
±1,2
25,6
±2,9
3,8
±1,2
27,5
±3,2
12,5
±2,4
3,7
±1,1
8,6
±2,0
4,0
±1,4
Östra Mellansverige
9,7
±1,3
3,8
±0,9
21,3
±1,9
3,0
±0,7
35,6
±2,0
5,9
±0,9
3,4
±0,8
15,8
±1,7
1,5
±0,6
Norra Mellansverige
9,8
±1,5
1,7
±0,8
17,9
±2,3
0,7
±0,5
42,7
±2,7
8,5
±1,4
3,3
±1,1
14,1
±2,0
1,2
±0,8
Mellersta och övre Norrland
9,3
±1,9
4,4
±1,8
15,5
±2,2
2,7
±1,0
42,3
±3,0
8,5
±1,8
3,4
±1,6
10,8
±1,9
3,1
±1,4
Totalt
9,5
±0,6
4,2
±0,4
22,2
±0,8
3,1
±0,3
32,6
±0,9
7,0
±0,5
3,8
±0,4
14,8
±0,7
2,6
±0,4


söndag 3 december 2017

Var tycker du att det ska skäras ned med 50 miljoner i Gävle?

Mp/s regeringens beslut att höja försörjningsstödet utan att skicka med finansiering, kostar Sveriges kommuner cirka 500 000 000. Gävle är cirka 1 % av den kostnaden så 50 000 000 kostar regeringens beslut. Var tycker du att det ska skäras ned på 50 miljoner i den kommunala verksamheten maa mp/s regeringens beslut?