Sidor

tisdag 7 januari 2020

Välkommen! Seminarium: Öppna data och Digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet


InbjudanSeminariumÖppna data och Digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet


Tid: Onsdagen den 29 januari 2020 11.00-13.00

Plats:  Riksdagshuset, RÖ – 2:08 • Belysning av pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen
 • Redovisning av behov av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter.Dagordning

 • Inledning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civilutskottet
 • Branschens utmaningar- Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige, Susanne Nellemann Ek, VD BIM Alliance
 • Översyn av PSI- Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, Infrastrukturdepartementet
 • Regeringsuppdrag till Lantmäteriet-Susanne Ås Sivborg, GD Lantmäteriet
 • Regeringsuppdrag till Boverket-Anders Sjelvgren, GD Boverket
 • Kommunernas roll och utmaningar – Gunilla Glasare, SKR, Chef för avd. för tillväxt och samhällsbyggnad
 • Paus med lunchmacka
 • Smart Built Environment-Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad
 • Fastighetsägarnas syn på digital transformation - Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Sveriges Fastighetsägare
 • Byggindustrins syn på den digital transformation -Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
 • IT & Telekomföretagens syn på digital transformation.
 • Avslutning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civilutskottet

Larry Söder (kd)           Lars Beckman(M) 
Pressinbjudan; INBJUDAN TILL MEDIA ATT NÄRVARA VID SAMTAL ANGÅENDE DEN AKUTA VARGSITUATIONEN. HOS FÅRFARMAREN KJELL ANDERSSON I VALLSTA.


Blir vi INLÅSTA från vår natur när Vargen tar över?INBJUDAN TILL MEDIA ATT NÄRVARA VID SAMTAL ANGÅENDE DEN AKUTA VARGSITUATIONEN.

HOS FÅRFARMAREN KJELL ANDERSSON I VALLSTA.Den stora vargflock som rör sig i den norra delen av Bollnäs kommun skapar allt mer otrygghet och problem för både företagare och det rörliga frislufslivet.

Nu kommer det allt fler exempel på att olika typer av företagare drabbas i sina verksamheter av den stora koncentrationen av vargar i Hälsingland.

De kan inte bedriva sitt företagande som vanligt och är tveksamma till vidare satsningar inom tillexempel turismnäringen. Detta i en region som sätter stort hopp till tillväxt inom turismnäringen!Det som gjort läget så speciellt akut i Bollnäs och västra Hälsingland är den höga koncentrationen av varg inom ett väldigt litet område samt den exceptionellt enskilt stora flocken av vargar.

 • När det är 14 vargar i en flock så blir det en väldigt skrämmande faktor och även en direkt påverkan på den vanliga djurstammen i de skogsområden där den rör sig säger Lars Beckman och fortsätter,

Efter helgerna kommer det nu allt fler berättelser från personer som inte längre vågar vara ute i naturen för ett aktivt friluftsliv i Bollnäs kommun. Att möta en varg kan vara skrämmande, men vad gör man om det kommer en flock på 14 vargar!Lars Beckman, Riksdagsledamot för Moderaterna i Gävleborg kommer på onsdagen den 8 jan att besöka Kjell Andersson på hans fårfarm i Parten i Vallsta för att på plats träffa berörda från flera olika verksamheter för att inhämta information
om de akuta problemen med Vargkoncentrationen i Bollnäs kommun och västra Hälsingland.Det blir ett problem i samhället när vanliga människor som har valt att bo på landsbygden för att t.ex. antingen driva sitt företag där eller för att kunna ha ett aktivt friluftsliv inte vågar vara ute i skogen längre.
Det kan inte vara rätt att vanligt folk skall behöva stänga in sig i sina hus eller bakom stängsel för att skydda sig och vargen skall få ströva fritt. • Då läget blivit än mer akut så vill Jag på plats få höra berättelser från företagare och olika företrädare om hur allvarliga problemen med denna extrema varg koncentration upplevs och hur det påverkar människors vardag och företagande, säger Lars Beckman.

Det finns redan ett tydligt riksdagsbeslut om hur vargstammen i Sverige skall se ut och hanteras. Uppenbarligen efterlevs inte detta beslut och dess konsekvenser blir som mest uppenbara och akuta i västra Hälsingland.Deltar på plats gör bland annat:

Kjell Andersson – Fårbonde

Sigrid Bergåkra – Företagare, NaturLära i Hälsingland AB

Jan Isaksson – Jaktledare

Företrädare för LRF, Skogsnäringen, Friluftslivet och utomhusidrotten.

För kontakt eller mer information ring:Lars Beckman - 070 / 361 36 96

eller

Johan Bång (ordf. Moderaterna i Bollnäs) -  070 – 209 45 25