Sidor

lördag 23 januari 2010

Vill du läsa en riktig thriller ikväll? Surfa till vänsterpartiets hemsida och läs partiprogrammet

Jag brukar regelbundet gå in och läsa alla partiers hemsidor. Man ser vad som är på gång och vilka frågor partierna tycker är viktigast just nu att driva. Ett av vänsterpartiets viktigaste frågor i partiprogrammet verkar vara att man kräver att Sverige skall lämna EU. Hur vi då ska kunna arbeta tillsammans i Europa för fri handel och att tillsammans bekämpa arbetslöshet och miljöförstöring kan du fråga den lokala vänstern om när du träffar dem. Hur många jobb skulle gå förlorade i Sverige, ett av världens mest exportberoende länder om våra företag inte fick sälja sin produkter utanför landets gränser i fri konkurrens med företag inom EU?

Direkt citat ur vänsterpartiets program som ligger på nätet:

Det är en illusion att tro att EU i avgörande delar kan reformeras inifrån till dess den omvandlats till ett demokratiskt samarbete där kapitalets intressen pressas tillbaka. Den nyliberala politiken och tendensen till överstatligt stormaktsbygge är inbyggda i EU-strukturerna. EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete skall kunna byggas. En viktig del i en sådan process kan vara att länder väljer att lämna unionen. Vänsterpartiet arbetar bland annat därför för ett svenskt utträde ur EU.

Inga kommentarer: