Sidor

fredag 30 januari 2015

Mitt svar skickat till GD maa dagens debattartikel i tidningen

Gävle har en bekymmersam parlamentarisk situation där det inte finns en tydlig politisk ledning. Kommunstyrelsen består av 6 företrädare för alliansen, 6 företrädare för de mörkröda partierna, och en politiker från SD. Det betyder alltså att det inför varje sammanträde finns en majoritet mot v mp s som formellt innehar kommunalrådsposterna. I det politiska läget så verkar det som att den socialistiska kommunledningen tror att det underlättar för dem att man försöker styra – och tyvärr strypa – informationsflödet och insynen för andra partier, medborgare och media.

På det senaste kommunstyrelsemötet så visade ett av de socialdemokratiska kommunalråden upp en irritation över att det twittrades från kommunstyrelsen. Då ska man vara medveten om att KS kallelse med punkterna på dagordningen är en offentlig handling, tillgänglig för media och allmänhet. Vad som däremot sägs i sak på KS i olika ärenden kan i vissa fall vara direkt olämpligt att det kommer till kännedom, och det ska lika självklart stanna i rummet till dess att det kan bli offentligt.
Det har tyvärr kommit oroväckande signaler från ledande tjänstemän om att man inte verkar tycka att allianspolitiker ska besöka förvaltningar eller verksamheter, utan man vill istället visa upp de fasader man tycker är lämpliga för förtroendevalda, men jag hoppas att man snabbt byter strategi och inser att ju mer vi som är förtroendevald kan om kommunens verksamhet, desto bättre beslut kommer att tas.

Jag tror på öppenhet och transparens. Det är viktigt att medborgarna kan följa oss förtroendevalda när vi tar fram våra förslag till beslut. Desto mer debatt och att olika åsikter bryts mot varandra, desto bättre. Desto mer olika infallsvinklar – desto större möjlighet att fatta kloka beslut. Som förtroendevald har man många olika möjligheter att få information, och att dela med sig av information. Man kan göra studiebesök, man kan stå på Rådhustorget och möta Gävlebor, man kan ringa runt en kväll till medlemmar – och man kan ha blogg, Facebook Twitter och instagram mm. Det finns inget rätt eller fel, utan bara olika möjligheter som kan kombineras.

Det är viktigt att Gävleborna kan ha förtroendevalda som är lätta att nå och ha kontakt med. För den som under förra mandatperioden ville följa Sveriges positioner i utrikespolitiken, och varför de intogs, kunde följa f.d. utrikesminister Carl Bildt i sociala medier. Nu har vi en mörkröd regering som istället går tillbaka till slutenhet och beslut i slutna rum. Blir det bättre demokrati av socialistisk slutenhet? Tillåt mig tvivla.

Just på grund av att vi har ett svårt politiskt läge i Gävle där vi inte har någon politiskt majoritet så blir det extra viktigt med öppenhet och transparens i Gävle så att medborgarna kan följa hur den politiska diskussionen går. Ett sätt vore att ha öppna kommunstyrelsesammanträden, eller delvis öppna för de ärenden som inte lämpar sig en offentlig information av olika orsaker.

Jag kommer självklart att fortsätta dela med mig av information på Facebook Twitter och instagram, och via min blogg larsbeckman.se så mycket jag kan, och jag ser fram emot fortsatt dialog med vår uppdragsgivare som förtroendevald – Gävleborna. Genom att Gävleborna via sociala medier och i direktkontakt med oss Moderater enkelt kan framföra sina åsikter så förstärks vår demokrati. Det är många beslut som ska tas under den här mandatperioden och desto fler som engagerar sig i det demokratiska samtalet – desto bättre beslut kommer att tas av oss politiker.

Lars Beckman
Kommunfullmäktigeledamot Gävle kommun (M)



onsdag 28 januari 2015

Interpellation om E4 mellan Gävle och Söderhamn

Min interpellation diarieförd om behov av motorväg - dubbelfilig mellan Gävle och Söderhamn diarieförd. Vad gör Gävle kommunledning i frågan och delar man min oro?
http://webbdiariet.gavle.se/webdiary/Case/CaseInfo.aspx?caseID=39986



tisdag 27 januari 2015

Första sammanträdet med kommunstyrelsen idag. s v och mp fick i princip ändra alla utsända förslag, och skicka återremiss på det viktiga förslaget till delegationsbeslutet.

Idag hade kommunstyrelsen i Gävle sitt första sammanträde för mandatperioden. Det är en kommunstyrelse som saknar majoritet eftersom den består av 6 alliansföreträdare, 6 företrädare för s v och mp, och 1 sd.

Det betyder alltså att ingen i förväg kan veta hur kommunstyrelsens beslut ska landa, och idag fick s v och mp börja mandatperioden med att återremittera frågor, eller genom att ändra sina förslag till beslut för att nå en majoritet.

Ett av de viktigaste besluten som återremitterades var att alliansen ville klargöra hur delegationsordningen ska se ut för kommunstyrelsens ordförande. Bakgrunden till våra frågor var det missbruk som skedde av s under förra mandatperioden, där ett av de mest uppseendeväckande besluten var att s skänkte bort miljoner till Brynäs IF i ett delegationsbeslut, trots att KF bara någon vecka tidigare sagt att frågan skulle utredas vidare. Så majoriteten i KS tog beslutet att frågan om delegation  skulle återremitteras och då anslöt sig även v mp och s till det beslutet så i sak blev det enhälligt.

Nu har ju v mp och s sagt att de ska försöka styra kommunen i minoritet och då gäller det nog för de partierna att ha stora öron och lyssna in vad vi i alliansen och övriga partierna tycker.

Dagens KS sammanträde där i princip alla beslut förändrades jämfört med det utsända förslaget visar att det nog e.g är en annan majoritet som styr Gävle än den på papperet. Det blir då också en ny och ovan roll för kommunens ledande tjänstemän eftersom de nu måste räkna med att alliansen har lika mycket inflytande som de mörkröda partierna.


söndag 25 januari 2015

Skatterna borde ha sänkts mer

Statliga konjunkturinstitutet konstaterar att skatterna borde/kunde ha sänkts mer för att skapa fler jobb i Sverige #svpol




- Posted using BlogPress from my iPhone

Vilket fint brev från syster till bror





lördag 24 januari 2015

Idag har vi i M Gävle utbildningsdag!

Idag har M Gävle utbildning för alla förtroendevalda i kommunen, så att vi kan påverka kommunen i rätt riktning i nämnder bolag och kommunfullmäktige




- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 21 januari 2015

M ska vara relevanta och ha kloka lösningar även på området migration

Självklart ska Nya M vända på alla stenar inom alla politikområden så att vi har en relevant politik som fungerar maa dagens utmaningar

http://www.di.se/artiklar/2015/1/21/m-byter-fot-i-migrationsfragan/

- Posted using BlogPress from my iPhone

Kram på dig : )







S byter ( föga förvånande) uppfattning om EU lägsta arbetslöshet efter valet..

Expressen ledare konstaterar fakta om hur s skulle uttrycka sig - efter valet




tisdag 20 januari 2015

S prioriterar fel - som vanligt..

S i Gävleborg lägger miljoner på "Nordkoreansk" propaganda-tv, men drar ned på rehab efter cancerbehandling #svpol

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/cancerpatienter-riskerar-bli-utan-traning



Samma gamla s lovar och lovar..

Ylva Johanssons (s) nya oneliner om 2 år för nyanländ att få ett jobb har slående likheter med.. #svpol #dinröst





Relevant fråga i SVD. Vill s införa elevavgifter i det svenska friskolesystemet?

Relevant fråga i @SvDledare idag. Vill s införa elevavgifter i det svenska friskolesystemet? #svpol #dinröst

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/4265279.svd



söndag 18 januari 2015

Hur många fler riskerar sitt jobb med den mörkröda regeringens politik?

Facket borde tala klarspråk om att en mörkröd politik med stora breda skattehöjningar på näringslivet slår ut fler jobb, exvis kilometerskatt på tung trafik, fördubblade arbetsgivaravgifter, ökad skatt på energi, höjda bolagsskatter, införande av flygskatt, kraftigt höjda inkomstskatter, osv osv. Lägg på det mp krav på snabbavvecklad kärnkraft.

http://www.svt.se/nyheter/160-000-svenska-industrijobb-borta



lördag 17 januari 2015

v mp s styrda Gävle lägger upp stora snöhögar på handikapparkering

Idag är det en stor el-hockeyturnering med lag från hela Mellansverige. De som utövar el-hockey använder rullstol, och behöver alltså använda parkeringsplats för funktionsnedsatta. Hur välkomnar v mp s styrda Gävle deltagarna till idrottsanläggningen? Jo, man har använt handikapparkeringen som snöupplag! Blott Gävle har snöröjare som avsiktligt lägger snö på den parkeringsplats där användaren är mest beroende av bil?






- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 14 januari 2015

Grattis Bollnäs!

Grattis till det privatägda sjukhuset i Bollnäs, som rankas i topp. Inte undra på att vänstern hatar företag? #svpol

http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/bollnas-sjukhus-bland-landets-basta



tisdag 13 januari 2015

Dags för dubbla filer mellan Gävle och Söderhamn på E4:an!

Det är inte rimligt att E4:an får stängas av om och om igen mellan Gävle och Söderhamn. Det krävs dubbla filer!

http://www.gd.se/blaljus/olyckor/tva-lastbilar-i-krock-pa-e4

lördag 10 januari 2015

Grattis Anna och lycka till!




- Posted using BlogPress from my iPhone

Idag kan du med gott samvete titta på SVT

Det är inte varje dag som jag brukar rekommendera dig att titta på SVT men idag är det en historisk dag när Anna Kinberg Batra väljs till en ny partiledare för Nya Moderaterna. Det kommer då, efter nästa val när det nu blir, ge Sverige en stor möjlighet till att få Sveriges första kvinnliga statsminister.

Så titta på valet och hennes stämmotal på SVT här eller på SVT 2 12.35.

Imorgon startar så det viktiga arbetet för att se till Sverige får en ny framgångsrik alliansregering som tar sig an framtidens utmaningar på många olika områden.

Läs gärna Fredrik Johansson som har bloggat på SVD om de utmaningar som väntar Anna Kinberg Batra och vad man borde se för kursändringar under det kommande året i politiken. Nu ska vi komma ihåg att en person vinner inte några val åt oss Moderater, utan det är det dagliga samtalet med väljarna och den lokala politikutvecklingen som spelar störst roll när vi ska vinna val, och därmed makten. Ibland brukar det sägas att Moderaterna är ett toppstyrt parti, och då brukar jag påminna om att ett parti är inte ett företag. I ett parti är varje medlems röst lika mycket värda, precis som i ett val. Därför är det alltså vi medlemmar som bestämmer hur ett parti ska utvecklas, och hur stora vi kan bli som parti. Det är vi medlemmar som ligger närmast väljarna och som snabbt möter reaktioner på olika politiska förslag. Det är när vi medlemmar är öppna och ärliga och skickar signaler som vi bäst kan samverka lokalt regionalt och nationellt. Hela det demokratiska samtalet bygger på öppenhet och ärlighet. När vi gör bra saker och har medgång så prövas inte ledarskapet utan det är vid snedsteg och motgångar som ledarskapet spelar störst roll. Om decemberöverenskommelsen inte blev den framgång och fick det mottagande som man trodde, så får man ompröva det inom närtid exempelvis.

Om inte Löfven för en politik som gynnar Sverige så finns det instrument i Sveriges Riksdag för att fälla regeringen, exempelvis genom en misstroendeförklaring.

Jag tror dock att Anna Kinberg Batra, och Tomas Tobe som ny partisekreterare kan skapa en politikutveckling som nu krävs för att vi Moderater ska bli ett 40% parti och därmed kunna ta regeringsmakten i Sverige tillsammans med vännerna i alliansen, men det är inte två personers arbete utan alla vi som är förtroendevalda som har det ansvaret tillsammans. Nu kör vi!






fredag 2 januari 2015

Grattis småkronorna till vinsten mot Finland!

Heja småkronorna! Tänk vad tråkigt det hade varit med matchen och JVM om ni i förväg hade sagt att ni inte ville vinna eller skulle försöka göra mål?

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/landslag/juniorhockey/article20104676.ab