Sidor

söndag 25 mars 2018

Miljöpartiet tillät effektivt gift för råttor på södermalm men...

När det blev för mycket råttor på södermalm så tillät Miljöpartiet ett effektivare gift för att lösa problemet. Samma miljöpartiet försvårar effektiv myggbekämpning i Nedre Dalälven. Det är skillnad på vi och dom? Ser fram måndagens IP debatt då miljöministern ska få förklara skillnaden.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/myggbekampning_H510431

söndag 18 mars 2018

Företagsbesök i Ockelbo

Ser fram emot att besöka Ockelbo imorgon måndag där jag ska göra tre företagsbesök med Anders Nordlander . Vill fler haka på? Hör av dig till mig eller Anders. Vi gör första besöket i Lingbo klockan 9 😊

torsdag 15 mars 2018

Vill s även förbjuda Unga Örnar?

För att arbeta på Unga Örnar krävs det att man delar arbetarrörelsens värderingar. Runt om i Sverige driver Unga Örnar fritidsklubbar på entreprenad. Nu när s vill förbjuda religösa friskolor pga påverkansrisk - vill man då även förbjuda Unga Örnar verksamhet? Det borde ju vara den logiska slutsatsen?

tisdag 6 mars 2018

73000 miljoner i skattehöjningar sedan 2014

Det är ju inte så att det direkt har saknats skattehöjningar under den här mandatperioden.

Här är hela listan med brasklappen att den ständigt fylls på med nya förslag.

Skattehöjningar under mandatperioden:

Miljarder kronor

Vårändringsbudgeten 2015:

Höjd arbetsgivaravgift ungdomar 19,15
Höjd skatt på bekämpningsmedel 0,01
Höjd skatt på naturgrus 0,02
Höjd skatt på termisk effekt, kärnkraft 0,25
Slopat läx-RUT 0,05

Budgetpropositionen för 2016
Höjd marginalskatt 2,71
Fryst nedre skiktgräns 1,67
Slopad skattereduktion gåvor 0,25
Försämrat ROT 5,57
Försämrat RUT 0,09
Höjd arbetsgivaravgift äldre 1,72
Höjd ISK- och kapitalförsäkringsskatt 2,00
Slopad slussningsregel i momssystemet 0,05
Slopad avdragsrätt pensionssparande 1,36
Slopad avdragsrätt förvaltningsavgifter 0,18
Anpassning av investeraravdraget 0,02
Höjd energiskatt bensin o diesel 4,03
Höjd skatt bensin o diesel, indexering 2,52
Ändrad beskattning biodrivmedel 0,15
Förändrat undantag från skatteplikt elektrisk kraft 0,19
Höjd moms på bio 0,21

Budgetpropositionen för 2017

Låg uppräkning av skiktgränser 1,26
Försämrade avdragsmöjligheter resor 0,34
Avdragsförbud vissa efterställda lån 1,65
Slopat representationsavdrag 1,03
Kemikalieskatt 1,98
Diverse elskattehöjningar 0,22
Höjd tobaks- och alkoholskatt 0,35
Höjd energiskatt på el 3,08
Vårändringsbudgeten 2017
Ändrad beskattning överlåtelse av fastighet till jur person 0,42

Budgetpropositionen för 2018

Höjd skatt för utlandsbosatta 0,37
Ändrad beräkning av bilförmån 0,10
Höjd fordonsskatt (bonus-malus) 2,22
Höjd CO2-skatt i värmesektorn 0,08
Flygskatt 1,37
Förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård 1,17
Höjd beskattning ISK och kapitalförsäkring 0,79
Skatt e-cigaretter 0,05
Indexering av miljöskatter 0,26
Nya skatteregler för företagssektorn 1,56
Resolutionavgiften 3,00

Summa 63,88

Ändrade skatteregler för fastighetssektorn* 9,50

Summa 73,38

torsdag 1 mars 2018

Nu kör vi mot valseger i Gävle 😊

Idag är det 1 mars och Gävle har fått en ny kommunstyrelseordförande i Patrik Stenvard och en ny kommunfullmäktigeordförande i Margaretha Larsson ! Ett stort lycka till med era viktiga uppdrag!

M och alliansen i Gävle kommun behöver en viktig omstart och rivstart efter en tid av vakuum. Nu kör vi mot valseger i september på alla tre politiska nivåer 😊