Sidor

söndag 29 januari 2017

Fruktansvärt!

(S)verige 2017
Så fruktansvärt!
Rullstolsburne och blinde Ludwig 2,5 nekas personlig assistans. Är det därför Raimo Pärssinen och Elin Lundgren är tysta i debatten om LSS?

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/rullstolsburne-och-blinde-ludwig-2-5-nekas-personlig-assistans?cmpid=del:pd:ny:20170129:rullstolsburne-och-blinde-ludwig-2-5-nekas-personlig-assistans:nyh

tisdag 24 januari 2017

Öppenhet och transparens!

Öppenhet och transparens är viktigt så idag begärde alliansen i kommunstyrelsen en redovisning av turerna kring de ev missförhållanden som förekommit i det kommunala försäkringsbolaget, och att beställningen till revisorsföretaget Ernst & Young offentliggjordes.

Jag sa också på KS att detta borde inte ha upptäckts av Arbetarbladet utan av bolagets styrelse och revisorer!

http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/sa-ska-spritskandalen-synas-externa-revisorer-granskar-runt-3-000-transaktioner-for-over-1-000-kronor-i-timmen

Hela 43% får sämre ekonomi med mp/s regeringsbudget

Hela 43 % får sämre ekonomi med mp/s regeringens budget medan endast 13 % får förbättrad.

http://www.svd.se/fyra-av-tio-far-samre-ekonomi-med-budgeten/om/naringsliv

söndag 22 januari 2017

En skandal i skandalen!

Det är naturligtvis en skandal i skandalen att inte styrelse och revisorer upptäckt missförhållanden i det kommunala försäkringsbolaget. Det är inte media som ska upptäcka brister utan det är de interna kontrollsystemen som ska fungera! Tyvärr skedde det inte utan avslöjandet om spritorgierna avslöjades tyvärr av AB. Det kräver sannolikt förändringar av såväl styrelse som revisorer för fungerar inte kontroll och uppföljning så måste det rättas till!

http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/darfor-behovs-vi-utan-en-oberoende-press-hade-du-aldrig-fatt-reda-pa-att-skattepengar-anvands-till-spritfester

torsdag 19 januari 2017

Carina Blank (s) var med på spritorgierna i det kommunala bolaget

Socialdemokraterna både kände till och var med och drack på spritorgierna i det kommunala bolaget avslöjar Arbetarbladet idag.

https://www.arbetarbladet.se/logga-in/carina-blank-kande-till-spritfesterna-drack-sjalv-champagne-och-vin-for-skattepengar

söndag 15 januari 2017

Varför skar v mp s och c i Region Gävleborg ned stödet till funktionsnedsattas fritidsverksamhet i föreningen Heros? Kommer GD att uppmärksamma det?

Det är verkligen djupt olyckligt att vänsterpartiets Alf Norberg och Socialdemokraternas Carina Blank mfl gjort en halvering av bidraget till den viktiga verksamheten för funktionsnedsatta i föreningen Heros. Vad är det med de mörkröda partierna och deras ovilja att stöda funktionsnedsatta nuförtiden? Läs protokollet från den aktuella nämnden på Region Gävleborgs hemsida.

Alf Norberg (V) har försvarat beslutet idag på twitter - förutom alla personliga påhopp han gjorde samtidigt. Det här är naturligtvis baksidan av den kraftiga nedskärning som har skett av journalister i Gävleborg. Att lokala medier inte har möjlighet att granska de beslut som fattas. Hade det funnits journalist på Gefle Dagblad Arbetarbladet Ljusnan Hudiksvalls Tidning SR P4 Gävleborg osv med uppdrag att granska Region Gävleborg hade de sannolikt med ryggmärgen reagerat över att c mp s och v hade dragit ned kraftigt på funktionsnedsatta samtidigt som man delar ut mångdubbelt bidrag till SSU mfl.

Heros är en liten och unik förening med en omfattande verksamhet för funktionsnedsatta, som omsätter cirka 2 miljoner per år. När vänsterpartiet mfl drar bort cirka 10 % av omsättningen utan förvarning - när man dessutom sökt ett högre bidrag för att kunna utveckla verksamheten - så får det stora konsekvenser. Tyvärr så har detta skett helt utan medial uppmärksamhet men vi får väl hoppas att den grupp som gör reklam för sig - GD gräv, kommer att fundera på att även granska Alf Norbergs beslut, även om det är en vänsterpartist. Tyvärr är ju det en medialogik i Gävleborg. När (usla) beslut fattas av s v och mp tillhör det trots allt den "goda" sidan enligt media.

Hur många exempel har du läst om i lokaltidningarna om svårt funktionsnedsatta som har fått sin personliga assistans indragen enligt LSS? Eftersom jag personligen vet om ett antal personer i länet så vore det ju märkligt om inte våra lokala medier lyckades hitta dem. Den kvinna i Sandviken som har haft assistans sedan det infördes  - men nu fått den indragen. Eller den unga kvinna i Gävle som efter 18 år med personlig assistans får den indragen. Listan kan göras mycket lång. Men media har inte resurser att granska det, eller så bryr man sig inte?

Jag kan notera att den debattartikel som Pia Jansson och jag har publicerat i GD och AB har fått många delningar, så regeringens nedskärning på de svagaste i samhället gm sitt agerande i LSS frågan engagerar många av tidningarnas läsare. Märkligt nog har inte GD exempelvis ställt frågan till Elin Lundgren och Raimo Pärssinen, båda riksdagsledamöter för s, om vad de anser om regeringens agerande. Står de bakom regeringens attack på funktionsnedsatta för att finansiera flyktingkrisen? Är det rimligt att ställa just de grupperna mot varandra? Hade det inte varit mer rimligt att inte höja ersättningarna i a-kassan för den som är kortvarigt arbetslös exempelvis?
lördag 7 januari 2017

Svenska folket föredrar en M-ledd regering enligt SVT idag.

Idag redovisar SVT en ny opinionsundersökning som man har gjort där man har ställt två realistiska regeringsalternativ mot varandra. En M-ledd regering mot dagens S-ledda. Svenska folket föredrar en M-ledd enligt SVT. Den som vill ha en ny alliansregering måste självklart rösta på M och alliansen. Man kan inte rösta på andra partier och tro att det blir en alliansregering helt enkelt. Anledningen till att vi har olyckan Löfven som statsminister var att ett antal borgerliga väljare valde bort M och alliansen till förmån för ett annat parti. Man kan säga att Löfven sitter på ett SD mandat.

Med det sagt, så är det nu upp till oss moderater att utveckla vår politik och skaffa oss en trovärdighet från väljarna, för en ny regering. Det saknas sannerligen inte konfliktområden. Skatter, ordning och säkerhet, företagsklimat och en aktiv jobb och näringspolitik bara för att ta några exempel. På skatteområdet så haglar det farliga förslag som sänker tillväxten i Sverige, utöver de cirka 70 miljarder som mp v och s har höjt skatterna med. Var är rättvisan i att vi som bor i Gävleborg och som är beroende av bilen ska drabbas av den värsta bensinskattehöjningen som någonsin har genomförts i Sverige?

Var är rättvisan i att den mörkröda mp/s regeringen har gjort stora breda skattehöjningar - med nettolönesänkningar efter skatt för alla som arbetar, för att man istället bygger ut bidragssystemen kraftigt. Vilken målgrupp ser s när man har höjt flerbarnstilläggen exempelvis? Är det inte bättre att de familjer som har många barn får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb, istället för att vara i utanförskap med livslånga bidrag?

Här har vi moderater en viktig uppgift att arbeta för att fler kommer i jobb i växande företag. Politik handlar alltid om att prioritera och det måste alltid löna sig att arbeta före att gå på bidrag i ett utanförskap. Med en sådan politik där vi värnar samhällets resurser så behöver man inte heller skära ned på LSS och funktionsnedsatta, som verkligen behöver samhällets stöd.


tisdag 3 januari 2017

Skäms mp och s politikerna i Gävle för regeringens politik? Attacken på LSS och funktionsnedsatta är faktiskt ovärdigt. Debattartikel i GD idag.

Pia Jansson och jag skriver i Gefle Dagblad om regeringens attack på LSS och de konsekvenser det medför för såväl enskilda som för kommunerna.

I den stora manifestationen på Stortorget i Gävle  i december var de flesta partier på plats men miljöpartiet och socialdemokraterna lyste med sin frånvaro. De skäms för regeringens politik?