Sidor

lördag 29 september 2012

Nya Moderaterna i Ljusdal möter väljarna i Ljusdal

Kampanj i Ljusdal. Allt från lägre bensinskatter till badhus är frågor som kommer upp!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Välkommen till Ljusdals centrum idag!

Idag står vi Moderater i centrum i Ljusdal mellan 11-13 så välkommen förbi och tala om hur du tycker Sverige och länet ska utvecklas.


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 28 september 2012

Pressinbjudan utskickad inför i morgon!

PRESSINBJUDAN:

2012-09-28

Oppositionsråd Molin och riksdagsledamot Beckman möter Ljusdalsbor!
Oppositionsrådet i Ljusdal Lars Molin och riksdagsledamot Lars Beckman (M) möter Ljusdalsborna lördagen den 28 september.

Under hösten har Moderaterna en kampanj som handlar om att lyssna, utveckla politiken och återkomma med svar på människors frågor. Hur ska Sverige se ut i framtiden? Det är i människors verklighet som dagens problem och orättvisor går att finna. Därför är det just i samtalen med människor som både problemen och lösningarna kan hittas.

Välkomna!
Tid: 11.00 - 13.00, lördagen den 29 september 2012
Plats: Ljusdals centrum, Ljusdal

Kontakt:
Lars Molin
Oppositionsråd i Ljusdal
070 - 190 28 63

Lars Beckman
Riksdagsledamot Gävleborgs län
070 - 361 36 96

torsdag 27 september 2012

Debattartikel i Arbetarbladet om myggplågan

Arbetarbladets hemsida skriver vi om myggplågan längs nedre Dalvälven.

Artikeln avslutas enligt följande;

Moderaterna tar allvarligt på den oro som många människor känner. Oavsett om finansiering och ansvar för olika åtgärder sker offentligt eller privat, kommunalt, regionalt eller statligt så är vi övertygade om att det går att sköta bättre än hittills. För att vi ska kunna komma tillrätta med problemet föreslår vi regeringen att se över administrationen och tillståndshanteringen av stickmyggorna, precis som man gjort i andra miljöärenden.

Tomas Tobé
Margareta B Kjellin
Lars Beckman

Samtliga moderata riksdagsledamöter för Gävleborgs län
Ulf Berg
Ann-Britt Åsebol
Carl-Oskar Bohlin

Moderata riksdagsledamöter för Dalarnas län
Ulrika Karlsson
Per Bill
Jessika Vilhelmsson
Gunnar Hedberg

Moderata riksdagsledamöter för Uppsala län
Staffan Anger
Moderat riksdagsledamot för Västmanlands län

Miljöpartiet attackerar landsbygden med både höjda drivmedelsskatter och kilometerskatt på tung trafik.

MP har sin största väljarbas på söder i Stockholm vilket märks när partiet lägger sin budget till riksdagen. Det handlar om att attackera allt utanför tullarna i Stockholm. Partiet vill införa en kilometerskatt på tung trafik som ska dra in 16 miljarder till statskassan. .Dessa 16 miljarder är en ren straffskatt på landsbygden och livet utanför tullarna. Dels gör det alla produkter dyrare eftersom de 16 miljarderna landar på priserna för oss konsumenter och dels är det en straffskatt på näringslivet utanför Stockholm.

Dessutom vill partiet införa en flygskatt som skulle göra charterresan ca 3000 kronor dyrare för en barnfamilj och som om inte det vore nog så vill man chockhöja drivmedelsskatten.

En ren attack på familjer och boende utanför tullarna i Stockholm alltså.

Förbjud förluster i välfärden istället?!

Stig-Björn Ljunggren skriver bra om välfärdsföretag i Dagens Samhälle


- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 26 september 2012

Allvarliga vårdskador på s styrda Gävle sjukhus enligt SVT!


Det s styrda sjukhuset i Gävle orsakar alltså allvarliga vårdskador enligt SVT. Tänk om s i Gävle lade mer kraft på att förbättra vården istället för att baktala välfärdsföretag. Vill en patient gå till ett sjukhus som ger bra vård och ev vinst eller till sjukhus som ger allvarliga vårdskador men går utan vinst?


Skogsindustrin behöver effektiva logistiklösningar och konkurrenskraftiga priser


- Posted using BlogPress from my iPhone

Fullsatt seminarium i Riksdagen om järnvägens betydelse i norra Sverige
- Posted using BlogPress from my iPhone

President Obama ser nöjd ut över sitt fina besök

Man ser att president Obama är nöjd med att få fint besök : )- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 25 september 2012

Seminarium i Riksdagen imorgon om järnvägens betydelse
- Posted using BlogPress from my iPhone

Rosornas krig inom s skickar konstiga signaler..

Ett av Gävles största problem är inte att vi har för många företag och arbetsgivare utan för få. Länet och Gävle toppar statistiken över högst arbetslöshet i Sverige och företag efter företag flyttar från kommunen och tyvärr etablerar det sig inte företag i motsvarande omfattning.

På motsvarande sätt kommer verksamheterna ut mycket dåligt i nationella rankinglistor när man mäter kvaliten i sjukvården och den kommunala skolan. Enligt Skolinspektionen och SKL finns det mycket stora förbättringspotentialer i den offentligt drivna verksamheten. Det är också en bakgrund till att över 3000 elever valt att byta skola till fristående skolor där både elever och lärare upplever en bättre skola.

Den politiska ambitionen borde då ligga på hur man ska förbättra den kommunala verksamheten där ca 80 % av eleverna går i Gävle. Hur kan vi höja lägsta nivån och hur kan vi få våra medarbetare att trivas bättre? Hur kan vi få sjukvården att bli bättre på Gävle sjukhus så att läkarna vill flytta hit istället för att flytta härifrån? Hur undviker vi hur döende patienter i Gävle får ligga i sin egen avföring på sjukhuset? Det är frågor som vi som politiker måste arbeta med - att höja kvaliten i den egna verksamheten.

Den debatten orkar inte s ta utan man vill nu skjuta in sig på vinster i välfärdsföretag. Nu är det bara ett litet problem för s. Alla företag som säljer tjänster till den offentliga sektorn gör vinst. Ska företagen som plogar snö åt Gävle kommun få göra vinst eller inte? Ska läkemedelsföretagen som säljer läkemedel få göra vinst eller menar Elin Lundgren och s att Gävle kommun ska börja tillverka mediciner?

GD och AB skriver om s vinstförbud och jag uttalar mig i båda artiklarna om det absurda i det förslaget från s i Gävle. Fackförbundet kommunal har en helt annan uppfattning i den här frågan och det är naturligt att just kommunal har det eftersom det är deras medlemmar som får sin valfrihet inskränkt när vinstförbud införs.

S i Göteborg har en annan syn på frågan om att förbjuda vinst.

S i Gävle vill hindra 3000 elever att välja skola!

S i Gävle vill ha ett vinstförbud för vissa företag och ledningen för arbetarkommunen konstaterar att företagen då försvinner. Att 3000 elever tappar sin skola var inte så viktigt?- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 24 september 2012

Motioner till Sveriges Riksdag..

Jag har ägnat dagen åt att skriva klart mina motioner till Sveriges Riksdag. Det är tyvärr så att de flesta motionerna avslås men det är i alla fall ett demokratiskt instrument som finns för att uppmärksamma de frågor man tycker är särskilt viktiga.

I de fall man verkligen vill påverka en sakfråga så fungerar det så inom alliansen att vi kontaktar ansvarig minister och departement där vi tar upp frågan. Det har jag gjort i många frågor och därför ser du sällan en allianspolitiker som ställer interpellationer och frågor i Riksdagen. Vi tar det mellan 4 ögon.

Däremot så kan en motion tillsammans med övriga offentliga insatser informationsinsatser vara ett bra instrument när ett ansvarigt statsråd inte tar till sig informationen på det sätt man önskar.

Har du en bra ide om hur Sverige och länet kan utvecklas? Tveka inte att höra av dig före onsdag med dina förslag och synpunkter till motioner som du vill att jag ska lägga i Riksdagen. Som förtroendevald är jag just din företrädare gentemot statsmakten.3 000 elever i grund och gymnasieskolan riskerar sin skola i Gävle om s får bestämma!

PRESSMEDDELANDE

2012-09-24

Bara i Gävle kommun riskerar över 3000 elever sin skola om Socialdemokraterna får bestämma!

Enligt uppgifter så har Socialdemokraterna i Gävle beslutat att driva frågan om att förbjuda vissa företag att göra vinster på Socialdemokraternas kongress. Det är ett beslut som - om det skulle bli verklighet - allvarligt skulle hota valfriheten i Gävle, Gävleborg och Sverige.
Om det blev verklighet med ett vinstförbud enligt S modell skulle det påverka ett stort antal människor, såväl medarbetare som unga äldre och sjuka.
(Siffrorna är preliminärt framtagna men ger en god överblick över hur många som berörs)

Grundskola: ca 1935 elever och 128 anställda i Gävle kommun, 3279 elever och 257 anställda i länet (heltidstjänster). Engelska skolan är Gävles och länets största grundskola. Med ett vinstförbud riskeras hela verksamheten.

Gymnasieskola: 1155 elever och 88 anställda i Gävle kommun, 1766 elever och 142 anställda i länet (heltidstjänster). I Gävle skulle John Bauer gymnasiet riskeras att läggas ned.

Det finns 13 privata vårdcentraler i länet och 6 privata barnavårdscentraler som också skulle påverkas liksom alla företag som startat tack vare Lagen om Valfrihet. Även assistansföretag såsom OP Assistans i Ockelbo skulle påverkas och deras assistenter och funktionshindrade skulle drabbas hårt om verksamheten lades ned.

Med anledning av S beslut uttalar Lars Beckman, moderat riksdagsledamot följande;

- Jag beklagar att Socialdemokraterna i Gävle riskerar att göra så att över 3000 elever i Gävle kommun blir utan möjlighet att välja skola. Det är allvarligt att Socialdemokraterna riktar sitt politiska arbete på att förhindra och försvåra valfrihet istället för att som Alliansen gör - arbeta för att förbättra innehållet i verksamheten oavsett om det är en privat eller offentlig verksamhet.

- Om S på allvar menar att vinster i verksamheten är ett problem så står det S, V och MP fritt att besluta om förändrade ägardirektiv till de kommunala bolagen. Förbjud Gävle Energi och Gavlegårdarna mfl att göra vinster och sänk avgifterna på fjärrvärme, el och boende. Det är ett beslut som S kan fatta redan nu. Sedan kan S svara på frågan om hur bostadsbeståndet och el-nätet ska kunna renoveras och kvalitén bevaras och fjärrvärmen byggas ut.

- Uppenbarligen pågår det en hård strid inom det socialdemokratiska partiet om energifrågan, valfrihet för medborgarna och vinster i välfärden. Den signal som Socialdemokraterna i Gävle skickar genom sitt ställningstagande till medarbetarna i de privata välfärdsföretagen är att de inte gör ett tillräckligt bra arbete och signalen till företagen är att de inte är välkomna i kommunen. Det skadar allvarligt Gävles utveckling och de som drabbas är eleverna, de boende på de privata äldreboende med anhöriga och alla de som har valt en privat vårdcentral.

Kontakt:

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot
Tel: 070 - 361 36 96


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur kommer det sig att SVT och SR är så dåliga på att bedöma utländska val?

Frågan ställs idag i en krönika i SVD. Den är ytterst relevant för hur kommer det sig så ofta att ett förvånat svenskt folk vaknar upp till en helt annan kandidat än den SR och SVt har utsett i sin rapportering? Det må sedan vara valet i USA eller det franska presidentvalet eller lokalvalen i Norge osv osv.

Speglar det journalisternas önskan om resultat eller beror på en låg kompetens att ta till sig nyhetsrapportering från andra länder?

För oss som bor i länet kände vi igen rösten på en rapport från det finska presidentvalet där journalisten talade om att dotterns kompis skulle rösta på den socialdemokratiska kandidaten- om hon hade fått rösta..

Listan går att göras lång och det man kan fundera över är hur den inställningen till utländska val även påverkar nyhetsrapporteringen i främst SVT och SR när det gäller inrikespolitiken. Här behöver vi inte heller gå långt tillbaka till tiden. SR Radio Gävleborg hade en omfattande rapportering om en ersättare i en nämnd som hade skrivit en dumhet på facebook från ett borgerligt parti men den socialdemokratiska riksdagsledamoten som twittrade dumheter från förra veckans budgetdebatt har man inte ens nämnt i sina sändningar. Trots att det varit och är en riksnyhet. Vad beror detta på?

Jag har erbjudit plats här på bloggen för Leif Eriksson att förklara sin nyhetsvärdering men han har fram till nu inte velat utnyttja den här platsen. Det beklagar jag...

s i Gävle vill förbjuda alla vinster i företag. Dags att ändra ägardirektiven för de kommunala bolagen?

Den omtalade twittraren Elin Lundgren, s riksdagsledamot från Gävle, gjorde sig oanträffbar förra veckan för journalister men har tydligen börjat blogga igen. Det betyder alltså att de journalister som inte fick tag i henne förra veckan för att ställa frågan om hennes och Stefan Hedins avskyvärda jämförelser kan få svar på sina frågor idag?

Sakpolitiskt så är hennes inlägg mer än märkligt. Man vill alltså från s i Gävle förbjuda vinster i vissa företag. Alliansen vill förbättra verksamheter och lägger den politiska kraften på att förbättra innehållet i verksamheten istället för att lägga fokus på eventuell vinst. Men inlägger väcker många frågetecken. Om det är så fult med vinst - varför har inte s ändrat bolagsordningen för Gavlegårdarna och Gävle Energi eller andra kommunala bolag? Varför ska dessa bolag få gå med vinst?

Hur ska skolorna kunna försörjas med livsmedel och skolmjölk om företagen som levererar dessa tjänster inte får gå med vinst? Vad ska eleverna ha för läromedel när läromedelsföretagen inte får gå med vinst? Hur ska eleverna kunna klara sig utan sin dagstidning i undervisningen eftersom Gefle Dagblad och Arbetarbladet inte får gå med vinst? Listan kan göras oändlig på de absurda konsekvenser ett sådant beslut skulle få.

I själva verket så är den fråga man borde ställa sig den här: - Hur kommer det sig att fristående enheter inom vård skola omsorg kan leverera bättre kvalite än den offentliga sektorn både vad gäller medarbetartrivsel och kvalite i verksamheten och trots det gå med vinst? Hur kommer det sig att landstinget Gävleborg ligger sämst till i alla kvalitetsundersökningar och dessutom går med stora underskott?

För mig som länsinvånare är det viktiga att jag får en god tillgång till bra vård när jag är sjuk - inte om verksamheten går med vinst eller förlust. Men Elin Lundgrens drömföretag måste alltså vara SAAB personbilar som gick med stora underskott år efter år - eller landstinget Gävleborg för den delen.Men Elin kan ju fråga vad de anställda på SAAB hade föredragit. Att vara anställd i ett företag som gick med vinst eller förlust. Elin kan ju också passa på att fråga Gävleborna om de skulle vilja ha bättre sjukvård om det drevs av ett privat företag med vinst eller en dålig sjukvård som drivs av landstinget Gävleborg.

fredag 21 september 2012

Det är inte värdigt att låta en människa dö i sin egen avföring på s styrda Gävle sjukhus.

Igår fick jag bilder till min mobiltelefon från en förtvivlad anhörig som har en mor som ligger döende på Gävle sjukhus. Bilden var så obehaglig så att jag ville helt enkelt inte titta på den och den är överhuvudtaget inte publiceringsbar.

Bilden visar en kvinna som ligger i sin egen avföring på en avdelning på Gävle sjukhus.

Det är inte värdigt ett välfärdsamhälle att man i Sverige 2012 ska vara tvungen att avsluta sitt liv på det här sättet. Det är direkt skrämmande att inte s har anslutit sig till alliansens linje om att det behövs en hospicevård. Det är min ena synpunkt. Den andra är att oavsett vilket så ska man som anhörig kunna lita på att den offentligt ägda och drivna vården vi har i länet bemöter människor med respekt och värdighet.

Det är viktigt att när vi i alliansen tar över ansvaret för sjukvården i länet från socialdemokraterna bygger in kontroller i sjukvården så att den granskas och övervakas så att detta inte kan ske. Det kommer inte att hjälpa den här familjen just nu men efter 2014 så ska inte patienter behöva avsluta sitt liv i sin egen avföring på sjukhuset i Gävle.

Gör Radio Gävleborg skillnad på granskning av partiers företrädare?

Det är bra att media granskar oss förtroendevalda och det är naturligt att ljuset är särskilt på oss moderater eftersom vi är det stora statsbärande partiet i Sverige men det är inte utan att man blir förvånad över den skillnad som Radio Gävleborg gör i sin granskning av socialdemokrater och Moderater.

Låt mig ta några exempel. I Hofors fanns det en ledande politiker i kommunen (nämndsordförande) från s som uppträdde under falskt namn i kommentarer mm och som Arbetarbladet avslöjade i en stor artikel. Radio Gävleborg var tyst om nyheten. Knäpptyst.

Ungefär samma tidsperiod fanns det en ersättare i en kommun från m som skrev en dumhet och detta ägnade SR Radio Gävleborg timmar i sina sändningar liksom man nyligen ägnade sig åt ett antal inslag om en moderat företrädare.

Nu har riksmedia uppmärksammat ett osedvaligt dumt inlägg från en socialdemokratisk riksdagsledamot och som båda lokaltidningarna skriver om idag- liksom TT som skickat ut ett telegram i ämnet, och SVT har också uppmärksammat det. Vad gör då Radio Gävleborg- där personen ifråga varit flitig gäst i studion. Man är knäpptyst. Det finns inte en liten rad ens på deras hemsida.

Betyder det att Radio Gävleborg ställer högre krav på Moderata företrädare jmf med socialdemokratiska? Eller finns det personliga kopplingar mellan stationens anställda och politiker från s som gör att frågan blir jobbig? Eller gör SR Radio Gävleborg en helt annan nyhetsvärdering än alla andra medier?

Själv är jag förvånad över att två ledande socialdemokrater inom loppet av 6 månader använder samma avskyvärda liknelse vilket antyder ett kulturproblem för s.

Det vore faktiskt intressant att få en förklaring och nyhetschefen eller Leif Eriksson får gärna svara mig här på bloggen.s vinglar både hit och dit...

DN har en artikel med Leif Pagrotsky som nu släpper en del av sina tankar om s kommande skattepolitik. Hans budskap är att s inte ska höja några skatter.

Det måste vara en högtidsstund nu på Sveriges och länets redaktioner när man googlar på alla argument s har använt mot skattesänkningarna som alliansregeringen har genomfört och nu gör helt plötsligt en svängning på 180 grader på nationell nivå.

Lokalt däremot, inte minst i Malmö, arbetar man hårt för att få partiet att förbjuda vinster mm i välfärdsföretag. Det vi ser framför oss nu är alltså en djup djup spricka i det socialdemokratiska partiet och skillnaderna mellan de olika falangerna inom s är betydligt djupare än de små skillnader som finns i uppfattningar i dessa frågor mellan allianspartierna.

Frågan är inte om utan när s spricker i två delar.

Stefan Hedin och Elin Lundgren använde samma uttryck - vad har s i länet för kultur

Tidigare i år använde Stefan Hedin s i Sandviken samma avskyvärda uttryck och jämförelse som Elin Lundgren gjorde i Sveriges Riksdag idag. Vad har s för kultur i länet egentligen? Det kanske inte är så konstigt att ssu företrädare och yngre företrädare använder samma uttryck som äldre socialdemokrater? Uppenbarligen så måste Raimo Pärssinen och andra ta tag i det här moraset inom socialdemokraterna i Gävleborg. Man ska självklart inte dra alla i s över en kam - jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att Åsa Lindestam eller Eva Tjernström skulle använda liknande uttryck men problemet kanske är större i Gästrikland än i Hälsingland?

Vi kan vara hårda i sak och debattera sakpolitiska frågor men att gå till ständiga personangrepp är att gå över gränsen liksom avskyvärda jämförelser. Det borde Raimo förstå som har varit med i politiken så länge.
torsdag 20 september 2012

SVT uppmärksammar Elin Lundgrens märkliga twittrande

http://www.svt.se/nyheter/sverige/s-topp-twittrade-arbeit-macht-frei


- Posted using BlogPress from my iPhone

Elin Lundgren jmf med vadå på Twitter?

Det är många som reagerat på Facebook och Twitter över den osmakliga och omdömeslösa jämförelsen, som vi känner igen från tidigare s politiker. ( Stefan Hedin)


- Posted using BlogPress from my iPhone

Budgeten har anlänt till kontoret
- Posted using BlogPress from my iPhone

Jag och Hans Backman har svarat HIG budbärare i Arbetarbladet.

Arbetarbladets hemsida har jag och Hans Backman skrivit vårt senaste svar till Högskolan. Jag fick höra nyss via en mycket initierad källa att anledningen till att rektorn på Högskolan i Gävle inte vill ansöka om medel för en utredning om fördelar och nackdelar med sammanslagning med ett universitet är att den i såfall skulle göras av en oberoende person. Jag som trodde i min enfald att rektorn för en högskola var för oberoende forskning och utvärderingar.Skatteutskottet hedrar våra kollegor som inte finns med oss längre

Skatteutskottet hedrar våra tidigare kollegor som inte finns med oss längre på dagens träff med Skatteutskottet
- Posted using BlogPress from my iPhone

s budskap till invånarna i länet
- Posted using BlogPress from my iPhone

Hans Wahlström och företagsklimat går inte ihop


Jag har fått rapporter om att den gamle fackpampen Hans Wahlström nämnt mig i sitt anförande på Effect Näringslivskryssning. Han hade till skillnad från mig aldrig träffat ett enda företag som tycker att företagsklimatet i Gävle är dåligt. Tyvärr speglar det s inställning i Gävleborg. Ser man inte ett problem så kan man inte heller lösa det.
onsdag 19 september 2012

Högskolan i Gävle får utökad ram av alliansregeringen.

Högskolan i Gävle - som tyvärr har haft många pressklipp nationellt den senaste veckan på grund av fällningen av den sexistiska annonsen - får utökat anslag av Rektorn skriver hon i pressmeddelande. Det är bra och välkommet.

Myggforskarna berättar om möjliga lösningar på myggplågan
- Posted using BlogPress from my iPhone

Ica Handlaren i Österfärnebo vittnar om stora ekonomiska svårigheter

Pga myggorna på sommaren- Posted using BlogPress from my iPhone

Myggmöte i Riksdagen
- Posted using BlogPress from my iPhone

Artikel i DI om Handelsbankens nya kontor i Australien

Och artikeln konstaterar att Australien är Sveriges tredje viktigaste exportmarknad. Jag hoppas att vår resa dit kan underlätta ett nytt skatteavtal med dem.-Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 18 september 2012

Kungen har anlänt till Konserthuset med Statsminister och Talman
-
Posted using BlogPress from my iPhone

S ledaren sitter på läktaren

Vi som är förtroendevalda sitter i Kammaren- Posted using BlogPress from my iPhone

Regeringen väntar på Statsministern
- Posted using BlogPress from my iPhone

Utanför Riksdagen
- Posted using BlogPress from my iPhone

@Storkyrkan

Och antalet besökare fylls på. Gudstjänsten startar kl 12.30


- Posted using BlogPress from my iPhone

Gudstjänst i samband med Riksmötets öppnande!
- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 17 september 2012

s i Malmö vill förbjuda vinster. Vilka ska då tillverka mediciner?

S i Malmö vill tvinga fram ett vinstförbud. Det är en skendebatt eftersom fokus i politiken ska vara på hur vi får en så hög kvalite som möjligt för de skattepengar vi har, och hur medborgarna ska ha rätt att välja.
Träff med Danska Skatteutskottet

Överläggningar med våra kollegor i aktuella frågor- Posted using BlogPress from my iPhone

Vanliga familjer har haft rekordår sedan 2006

Kunde inte sagt det bättre själv än SVT Text. Sedan 2006 har vanliga familjer haft en mycket positiv utveckling.- Posted using BlogPress from my iPhone

socialistledaren rasar över sänkt skatt för Sveriges pensionärer.

Socialistledaren rasar över sänkt skatt för Sveriges pensionärer i media. Inte oväntat med tanke på att under de 12 år som s styrde före 2006 så sänkte socialdemokraterna skatten (0) gånger för pensionärerna. Att Sveriges pensionärer nu får dela på 1 miljard och att vi har sänkt skatten 4 gånger på 6 år visar på skillnaden mellan s och alliansen. Vi bryr oss även om dom som har arbetat.

Det är självklart svårt för s ledaren att nu få ihop sin budget eftersom han vill dela ut miljarderna till dem som är i arbetsför ålder och inte arbetar.Viktigt att Leif Pagrotsky levererar heltäckande svar om s skattepolitik.

Leif Pagrotsky har det socialdemokratiska partiets uppdrag att ta fram ett heltäckande skatteförslag från s. Det är självklart inte oviktigt vad oppositionspartiet tycker i skattefrågor och under året har också s i alla sammanhang refererat till att Pagrotsky kommer att ta fram ett heltäckande förslag från s.

Den tidigare finansministern Kjell Olov Feldt anser att skatterna i Sverige ska höjas kraftigt och är det den linjen som Pagrotsky avser att följa?

Expressen vill sälja tidningar. Skriver i starka rubriken om utskottens arbetsresor.

Expressen skriver om utskottens arbetsresor idag. Jag kan inte tala för andra utskott men skatteutskottets resa till Australien var en viktig resa. Vi har dels lärt oss mer om Australien men framförallt försökt sälja in ideén till alla vi mötte om vikten av ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Australien. Skatteutskottets kansli tillsammans med den svenska ambassaden hade satt ihop ett mycket bra program där vi till och med kunde framföra våra synpunkter direkt till biträdande finansministern i Australien.

Du som följer min blogg har kunnat ta del av ett antal olika bilder från våra olika möten och jag återkommer med lite längre texter under hösten på olika områden. Fanns det då inte tid för lite sol? Jo, faktiskt. Vi checkade ut från hotellet kl 11 på lördag när vi reste hem och mellan 11.30 och 12.30 så kunder vi sola lite på taket till hotellet innan bussen kom och hämtade oss kl 13 för resa till flygplatsen.Debattartikel i Kindaposten mfl om dubbdäcksavgifter.

En lagändring som gör att förare som kör med dubbade vinterdäck ska tvingas betala straffavgift diskuteras. Motiveringen är att användandet av dubbdäck ska minska och därmed också de höga partikelhalterna i Stockholm. Förespråkarna menar att avgifterna är att föredra framför ett totalförbud, och de vill vidare införa flera lokala dubbdäcksförbud och minska dubbdäcksanvändningen. Det finns till
...och med kommuner som kallar oss som kör dubbat för "kärringar". Risken att dö i en trafikolycka ökar med hela 42 procent om man kör med dubbfria däck istället för med dubbdäck, enligt en undersökning från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Av denna anledning är det viktigt att överväga värdet av att vidta åtgärder som måhända åtgärdar ett samhällsproblem, men som i slutändan kan få betydligt allvarligare konsekvenser.

Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har undersökt effekterna av att avgiftsbelägga dubbdäcksanvändningen i Norge och kom fram till att det inte lett till några positiva mätbara effekter på hälsan. Resultatet från RUT visar också att dubbdäcksanvändning bara är en av flera källor till partikelutsläpp och inte heller nödvändigtvis den största källan till de farliga partikelutsläppen.

Vägbyggen, fordonsavgaser, användning av salt och sand är andra källor till partikelutsläpp. Värmeljus är också en stor källa till partikelutsläpp så en straffskatt som inte påverkar trafiksäkerheten vore en straffskatt på värmeljus för de boende vid Hornsgatan, vilket vore orealistiskt men visar hur komplex frågan är. Tunnelbanepartiklar är absolut farligast men det finns inte någon som föreslår begränsningar i användandet av tunnelbanan, än så länge.

Dubbdäcken behövs för att upprätthålla trafiksäkerheten samt för att undvika långa stopp i trafiken som orsakas av halkolyckor. Varje olycka som sker är en olycka för mycket. Vi står bakom den nollvision som finns för antalet döda i trafiken i Sverige. Fler områden med dubbdäcksförbud, eller ett införande av straffavgifter på dubbdäck, är därför fel. Det finns bättre sätt än begränsningar och förbud; nämligen att använda nya och effektivare städmetoder och snöröjning.

Vårt läge i norra Europa gör att trafiksäkra däck behövs för trafiksäkra förhållanden i hela Sverige. Allt annat är att spela rysk roulette med bilisternas säkerhet.

Finn Bengtsson (M), Riksdagsledamot Östergötland

Ulf Berg (M), Riksdagsledamot Dalarna
 
Lars Beckman (M), Riksdagsledamot Gävleborg

Hela debattartikeln om vikten av en väl fungerande ostkustbana som varit publicerad i ett antal tidningar.

Idag firar vi att tågen äntligen rullar på den kustnära järnvägen i norra Sverige. Ådalsbanan är en 18 mils lång järnväg som knyter ihop Botniabanan och Ostkustbanan till en sammanhängande bana mellan Stockholm – Umeå. Den efterlängtade upprustningen av banan skapar förutsättningar för utveckling och framtidstro hos näringsliv och medborgare. Fler arbetstillfällen, bättre miljö, god kompetensförsörjning och ett växande Norrland är några av de förväntningar som den nya järnvägen byggt upp och som vi tror på.

För nå de verkligt stora resultaten för Sverige och Norrland behövs dock ytterligare ett antal steg i utvecklingen.

Södra delen av Ådalsbanan, sträckan Sundsvall – Härnösand, har rustats upp för ökade trafikvolymer men är fortfarande 13 km längre än motsvarande vägsträcka. Kurvor och krokar gör att tågen måste hålla låg hastighet, vilket innebär längre restider med tåg än med bil och buss.


Ådalsbanan beräknas kunna ta emot förväntande 50-60 tåg per dygn från Botniabanan, men hur de tågen ska ta sig vidare söderut är fortfarande en olöst fråga då ett av Sveriges längsta och mest trafikerade enkelspår behöver passeras.


På Ostkustbanan mellan Sundsvall – Stockholm passerar idag 70 tåg per dygn med både resenärer och svenska råvaror och produkter till ett värde av fler hundra miljarder per år. Järnvägen är nu fullbelagd och trafiken kan inte utökas utan investeringar i dubbelspår. Trafikverket tvingas redan idag säga nej till ytterligare tåg i trafik. Tio mötesstationer finns i nuvarande plan för infrastruktur 2010 -2021. Mötesstationerna kommer att bidra till en stabilare trafiksituation och öppnar upp för ytterligare några fler tåg per dygn, men påverkar inte restiderna positivt. En tågresa som 1996 tog 3 timmar på sträckan tar idag 3 timmar och 40 minuter.


Den kustnära järnvägen genom Norrland utgör en primär del i den Botniska korridoren som är basen i ett transnationellt gods- och transportstråk genom Finland, Sverige och vidare ut till Europa.


I dag utvinns malm för 20 miljarder kronor per år som vidareförädlas till ett värde av 550 miljarder i det svenska industrisystemet. Skogsindustrins produktionsvärde uppgår till cirka 220 miljarder per år. De tunga råvarubaserade transporterna står för hela 75 procent av godstransporterna i Sverige. Trafikverkets prognoser visar att efterfrågan på godstransporter kommer att fortsätta öka kraftigt i framtiden. Den svenska infrastrukturens kvalitetsbrister måste åtgärdas för att möta upp denna positiva utveckling.


Att svenska varor kommer fram i tid till kunder ute i Europa är helt avgörande för vår industri och det är på deras exportintäkter som en stor del av vårt välstånd vilar. Den tunga vintern 2010 kom hot om att flytta produktionen och företagen utomlands, närmare marknaderna. Sverige har inte råd med att inte investera i bättre infrastruktur och därmed riskera att det händer.


Endast en investering i Nya Ostkustbanan - ett nytt dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand kan svara på marknadens efterfrågan av järnvägstransporter. Dubbelspåret halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.


I jämförelse med transporter på väg, kan Nya Ostkustbanan avlasta gods från E4:an med motsvarande 1500 långtradare per dygn.


Det är därför av största vikt att Nya ostkustbanan inkluderas i den kommande infrastrukturpropositionen. Vi föreslår också att Trafikverket omgående satsar på att färdigställa nödvändiga planeringsinsatser.


Idag klipper vi bandet för Ådalsbanan samtidigt som vi ser fram emot att regering och riksdag fullföljer sitt jobb med att bygga hela Sverige och investerar i Nya Ostkustbanan. 2025 står vi redo att klippa band igen, men för att det ska bli verklighet måste vi agera nu!


Lena Asplund (M), riksdagsledamot Västernorrland


Susanne Eberstein (S), riksdagsledamot Västernorrland


Christina Höj Larsen (V), riksdagsledamot Västernorrland


Christina Karlsson (S), riksdagsledamot Västernorrland


Emil Källström (C), riksdagsledamot Västernorrland


Eva Lohman (M), riksdagsledamot Västernorrland


Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland


Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot Västernorrland


Eva Sonidsson (S), riksdagsledamot Västernorrland
Ulla Andersson (V), riksdagsledamot Gävleborg


Hans Backman (FP), riksdagsledamot Gävleborg


Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg


Bodil Ceballos (MP), riksdagsledamot Gävleborg


Margareta Kjellin (M), riksdagsledamot Gävleborg


Åsa Lindestam (S), riksdagsledamot Gävleborg


Elin Lundgren (S), riksdagsledamot Gävleborg


Raimo Pärssinen (S), riksdagsledmot Gävleborg


Per Svedberg (S), riksdagsledamot Gävleborg


Tomas Tobé (M), riksdagsledamot Gävleborg


Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot Gävleborg


Bo Källstrand, Landshövding Västernorrlands län


Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborgs län


Sven-Åke Thoresen (S), Regionstyrelsen Gävleborgs ordförande


Sverker Ågren (KD), ordf. regionala nämnden Landstinget Västernorrland


Elvy Söderström, ordf Intresseföreningen Norrtåg

Kan hela Sverige leva? Jag tror det men samhällsservicen måste förändras så att förutsättnignar finns..

Anders Eklund skriver en läsvärd krönika som handlar om hela Sverige kan leva. Frågeställningen är relevant.

Jag både tror och hoppas att man kan leva i hela Sverige. Det är också viktigt att det finns en basservice över hela landet och att det förs en politik som innebär att man kan göra det.

Ett litet exempel handlar om försäljning av läkemedel. När Ica handlaren i Vallsta kan sälja Alvedon i butiken så underlättar det självklart för dem som bor i närområdet att köpa läkemedel men det blir också en intäktsmöjlighet för butiken. LOV - lagen om valfrihet för äldre - skulle kunna innebära att en granne till en äldre kan hjälpa till i en by osv osv...

Alliansen för en politik för hela Sverige och jag tror inte heller att det går att vända befolkningsströmmar men politiken ska göra allt vi kan för att man faktiskt kan göra det. Gårdsförsäljning av alkohol skulle också kunna göra att fler lantbruk fick en intäktsmöjlighet till, och som Anders Eklund skriver- att höja drivmedelsskatten som vissa ministrar vill - är faktiskt motsatsen till att underlätta för människor att bo på landsbygden, liksom att införa avgifter för vedeldning eller avgifter för dubbdäck.

Politik handlar om att ta bort hinder för att människor ska kunna leva sina liv - och jag vill att hela Sverige ska kunna leva. Förra året motionerade jag och min kollega Johan Johansson om att resurser från vattenkraften skulle kunna stanna i de regioner där intäkten skapas och det vore också ett bidrag till att man ska kunna ha en god samhällsservice över hela landet.

När Arbetsförmedlingen själva söker kompetenta medarbetare väljer man att anlita - Proffice!

DN har en mycket viktig nyhet idag. Det är avslöjandet att Arbetsförmedlingen för sin egen rekrytering använder det privata bemanningsföretaget Proffice. Den enkla fråga man då ställer sig är följande: Om Arbetsförmedlingen tycker att det är viktigt att använda ett bemanningsföretag för att hitta medarbetare - varför ska då inte arbetsgivare och framförallt arbetssökande få göra detsamma?

Nyss hemkommen från Australien där vi även träffade arbetsmarknadsdepartementet så förstod vi att det finns ett system där, som innebär att den som är arbetssökande själv får välja sin egen arbetsförmedling, offentligt finansierad.

När jag möter arbetsgivare så finns det både ris och ros över arbetsförmedlingen men när jag möter arbetssökande så är man i vart fall i Gävle - djupt besviken över den uteblivna hjälp från AF som man får.

Här finns det ett stort utrymme för förbättringar och man måste nog titta mera på hur Trygghetsrådet och andra skulle kunna bistå AF i sitt kärnuppdrag - att hjälpa arbetsgivare att hitta kompetenta medarbetare. Alla företag har inte råd att använda Proffice och andra bemanningsföretag.Alliansregeringen sänker skatten för 4:e gången för Sveriges pensionärer sedan 2006!

DN debatt skriver Statsminister Fredrik Reinfeldt tillsammans med de övriga allianspartiledarna om den sänkning som vi nu genomför för skatten till Sveriges pensionärer. Det är 4:e gången som alliansen sänker skatten för pensionärnerna sedan 2006. Under s v och mp styret före 2006 sänktes skatten 0 gånger under 12 år.

lördag 15 september 2012

Stoppa trollen på Twitter - stor tidningskampanj

Av tidningen The Daily Telegraph. Vilken blir den första svenska tidning att göra motsvarande kampanj?

#stopthetrollsthetelegraph.com.au


- Posted using BlogPress from my iPhone

Ska journalister ha rätt att köra rattfull för att testa det svenska rättssystemet?


Ledaren i GD är principiellt intressant. Betyder det att utländska journalister kan komma till Sverige och köra rattfull för att testa det svenska rättssystemet? Ska vi ha ett system där en journalist kan köpa ett illegalt vapen - för att sedan kunna hänvisa till att det är ett redaktionellt arbete? Frågan är självklart komplicerad eftersom
just i Etiopienfallet så var det bra att de var där - men de reste med en terroriststämplad organisation.
Man kan inte ha ett särskilt rättssystem för vissa yrkesgrupper utan alla måste följa lagen.

http://gd.se/ledare/1.5096356-de-gjorde-sitt-jobb

- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 14 september 2012

ABBA musik i Sydney

På Operahuset den här helgen. Bra reklam för Sverige!- Posted using BlogPress from my iPhone

Viktig debattartikel i Gefle Dagblad om vikten av dubbelspår till Sundsvall

http://gd.se/ledare/debatt/1.5092509-dubbelspar-norrut-halverar-restiderna


- Posted using BlogPress from my iPhone

Ordförande för The Australian Workers Union

Vi träffar Paul Howes som är National Secretery i Australien
Besök på Australiens motsvarighet till LO

- Posted using BlogPress from my iPhone

Australiens ledande tidning uppmärksammade vårt besök

I onsdags besökte vi parlamentets frågestund och med anledning av programmet var vi tvungen att bryta upp mitt i frågestunden, vilket uppmärksammades på ett roligt sätt i krönikan..-Posted using BlogPress from my iPhone

Besök på konservativ tankesmedja!
- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 13 september 2012

Möte på Australiens Skatteverk!

Nu är Skatteutskottet på besök hos Australiens Skatteverk!- Posted using BlogPress from my iPhone

Stor besvikelse i Bollnäs

Jag har inte någon personlig uppfattning om var en bandyhall ska ligga i Bollnäs eller om behovet av den, men jag noterar att även s i Bollnäs inte har någon dialog med den som berörs av frågan.

http://helahalsingland.se/bollnas/bollnasc/1.5088485-besvikelse-i-arenabolaget


- Posted using BlogPress from my iPhone

Besök på det gamla parlamentet- Posted using BlogPress from my iPhone

Dagis/förskola utanför departementet

Och jag har bett om mer information om hur mycket en familj betalar för barnomsorgen i Australien.
Posted using BlogPress from my iPhone