Sidor

fredag 30 september 2011

S märkta fack vill ha statliga fördelar..

Föga förvånande argumenterar de s- märkta fackförbunden för att få privilegiet att fortsätta driva a- kassorna som ett rekryteringsargument för facken. Det vore enklare att tycka att det vore en bra ide om facken var partipolitiskt obundna..
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/de-arbetslosa-har-ingen-sjukdom_6514884.svd


- Posted using BlogPress from my iPhone

S vill bygga ut Stockholms tunnelbana medan alliansen tar ansvar för hela Sverige!

Socialdemokraterna vill bygga ut Stockholms tunnelbana men alliansen tar ansvar för arbetslinjen i hela Sverige och infrastrukturen.
http://www.rod.se/s-vill-satsa-mer-på-stockholm


- Posted using BlogPress from my iPad

Inläsning under helgen..
- Posted using BlogPress from my iPhone

Det är ingen som frågar efter svartjobb längre

Just avslutat ett företagsbesök i Hälsingland, och enmansföretagaren konstaterar: Tack vare ROTavdraget frågar ingen efter svartjobb längre


- Posted using BlogPress from my iPhone

Seminarium nästa vecka om Regeringens skatteförfarandelag.

Lunchseminarium om regeringens förslag till ny skatteförfarandelag


Var befinner sig rättssäkerheten?

Tidigare i år lämnade regeringen förslag till en ny skatteförfarandelag med flera välkomnade förenklingar för såväl Skatteverket som företag. Men förslaget innehöll inte svar på de tre mest omdebatterade frågorna: effekterna av tredjemansrevision, dubbelbestraffning samt rätten att få ersättning för processkostnader. Och vi väntar fortfarande.

Wistrand har nöjet att bjuda in dig och dina kollegor till ett kostnadsfritt lunchseminarium där vår panel gemensamt diskuterar och debatterar nuläget och framtida möjligheter.

· Vilka konsekvenser får nuvarande regler för företagare?
· Hur bör regeringen agera?
· Vad kan vi göra för att stärka rättssäkerheten?

Deltagare:
Börje Leidhammar, advokat och delägare Wistrand Advokatbyrå och ordförande Institutet Skatter & Rättssäkerhet
Göran Lindén, advokat Advokatfirma Björn Rosengren
Lars Beckman, (M) suppleant i Skatteutskottet, tidigare regionchef Gävleborg för Svenskt Näringsliv
Elias Melki, VD, Melki Städ AB

Moderator:
Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet

Tid: Tisdag den 4 oktober 2011, klockan 11.30-13.00

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 trappor


Varmt välkommen!Börje Leidhammar, advokat och delägare Wistrand Advokatbyrå

Pressmeddelandet som skickades ut igår angående Gasellvinnaren i länet..

PRESSMEDDELANDELars Beckman (M)

Riksdagsledamot

lars.beckman@riksdagen.se

Tel. 070 361 36 96

Framgångsrika företag skapar ett bättre Gävleborg!

Idag offentliggjorde Dagens Industri vilka företag som har blivit årets gasellföretag i Gävleborg. Gävleborgs län klättrar i år från elfte till fjärde plats på listan över antal gasellföretag i Sverige.

- Det är mycket gjädjande att Gävleborgs län nu äntligen toppar en rankinglista från rätt håll. Gävleborgs län ligger på fjärde plats i Sverige över antalet gasellföretag, säger Beckman i en kommentar.
- Framgångsrika företag är den bästa anställningstryggheten och genom att vi får fler företag så kommer vi att minska arbetslösheten i Gävleborgs län, fortsätter Beckman.

- Gävle tolkjour är ett av regionens gasellföretag. Det är glädjande att ta del av företagets utveckling som tog fart ordentligt när Gävle kommun avvecklade den direkt konkurrerade verksamheten som bedrevs i kommunens egen regi. Hur många fler gasellföretag skulle länet kunna få om fler av kommunens verksamheter som konkurrerar med privata företag avvecklas? avslutar Beckman.

Kriterierna för att bli ett gasellföretag är:

· Omsättningen för 2010 överstiger 10 miljoner kronor

· Bolaget har minst tio anställda

· Omsättningen för 2010 är minst dubbelt så stor som för 2007

· Omsättningen har vuxit varje år under perioden

· Det samlade rörelseresultatet för de fyra åren är positivt

· Bolaget har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

· Bolaget har sunda finanser

Det företag som vuxit snabbast i ett län vinner Gaselltävlingen i det länet. Tillväxten mäts som ökning av omsättningen.

Hur många fler presumtiva Gasellföretag finns det i Gävleborg?

Gävle Tolkjour har haft en helt fantastiskt utveckling skriver GD och AB idag den senaste åren och det är viktigt att förstå varför.

För ett par år sedan kontaktade företaget mig och berättade att deras största konkurrent var - Gävle kommun! Efter ett antal olika möten mellan politiker och tjänstemän så tog Gävle kommun det rimliga och kloka beslutet att lägga ner sin kommunala tolkförmedling och efter det så har Gävle Tolkjour kunnat växa över hela Sverige när de inte hade den osunda illojala konkurrensen från Gävle kommun.

Frågan man bör ställa sig då är - hur många fler Gasellföretag ligger och väntar på att blomstra ut om kommuner  - landsting och stat slutar konkurrera illojalt med de privata företagen i länet.

torsdag 29 september 2011

Gävle Tolkjour firar utmärkelsen!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Grattis Gävle Tolkjour till årets Gasell i Gävleborg!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Årets Gasellvinnare i Dalarna

Viati konsult i Borlänge- Posted using BlogPress from my iPhone

DI Gasellgala har börjat i Falun
- Posted using BlogPress from my iPhone

S+ statlig radio=sant?!

Sveriges Radios chefer medverkar nu öppet på ABF/ S möten i Sandviken, som GD ledarsida mycket riktigt påpekar idag. Statliga radion i länet har säkert inte något emot det, men är det verkligen något som Mats Svegfors står bakom?


- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 28 september 2011

Socialdemokraterna i Gävle sparkar på de svagaste kommuninvånarna!

GD skriver om den chockhöjning av färdtjänsttaxan i Gävle som socialdemokraterna har klubbat igenom med stöd av vänsterpartisterna och miljöpartiet i Gävle kommunfullmäktige. Det är skamligt och anmärkningsvärt att man chockhöjer taxan för den grupp kommuninvånare som redan har svag ekonomi.

Vi från alliansen reserverade oss mot beslutet med just det motivet, vilket framgår av artikeln. Någon ska betala Blancks pengar till Furuviksparken och kulturen och det blev de allra svagaste som är i behov av färdtjänsten den här gången.

Ersättning enligt upprättelseutredningens förslag.

Regeringen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har träffat en ramöverenskommelse om personer som utsatts för övergrepp eller försummelse av allvarlig art i social dygnsvård mellan åren 1920-1980, enligt Upprättelseutredningens förslag. Överenskommelsen innebär att det tillskapas en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning – ett enhetligt belopp om 250 000 kronor.Samhället har vidtagit ingripande åtgärder som rör barn utan att säkerställa att barnet fått en god omvårdnad, utan har istället utsatts för övergrepp eller försummelse. Det offentliga har, genom att placera barnet eller den unga på institution eller fosterhem, tagit över ansvaret för barnets vård och fostran. En upprättelseprocess för de drabbade är mot denna bakgrund angelägen i form av en offentlig ursäkt, en möjlighet till ekonomisk ersättning och åtgärder inför framtiden.

Partierna är mot bakgrund av det lidande som de drabbade upplevt överens om att för denna grupp, i enlighet med Upprättelseutredningens förslag, göra ett avsteg från det som normalt anses vara statens ansvar, samt rättsliga principer så som exempelvis likabehandlingsprincipen som säger att alla skadelidande grupper ska behandlas lika. Ekonomisk ersättning kommer att bli möjlig att söka för de personer som placerats i social dygnsvård och där blivit utsatta för övergrepp och försummelse av allvarlig art under åren 1920-1980. Den särskilda möjligheten till ekonomisk ersättning kommer att innebära en prövning av varje sökande persons rätt till ersättning.


Partierna har gjort ett gemensamt åtagande att vårda överenskommelsen och den process som tar vid när individers rätt till ersättning ska prövas. I det ingår ett gemensamt ansvar för att ett antal komplicerade frågor måste hanteras. Det gäller inte minst frågan om sekretess för såväl de som begär ersättning som för de indirekt utpekade. Möjligheten att förtydliga begreppet allvarlig art och frågor kring bevisning ska undersökas vidare i syfte att vägleda nämndens arbete.


Överenskommelsen innebär också att alla ingående partier förbinder sig att ta ansvar under åren som kommer. Regeringen och de partier som ingår i överenskommelsen avser att delta i den upprättelseceremoni som planeras för att ytterligare markera bred förankring i frågan.

Inte ens socialdemokraternas Riksdagsgrupp tror på Håkans och Tommy budget avslöjar SVT Rapport ikväll.

Alliansen tar ansvar för Sverige och arbetslinjen. Mot det står en oenig opposition och inte ens socialdemokraternas riksdagsgrupp tror på det budgetalternativ som är framtaget till Regeringens budget avslöjar Rapport ikväll.

Det är tur att Håkan och Tommy försöker ta fram en budget i opposition och inte i någon form av regeringsställning....

Lägg därtill att Den stora ledaren Håkan har sämre förtroendesiffror hos svenska folket än vad föregångaren Mona hade enligt Expressen. Socialdemokraterna straffas hårt för sitt samarbete med SD av svenska folket och sina svikna vallöften om restaurangmomsen. Politik är att ta ansvar och genomföra vad man säger före valet även efter detsamma och socialdemokraterna byter politik om inte varje dag, så varje vecka...

Imorgon koras årets Gasell av Dagens Industri för Gävleborg i Falun!

Imorgon offentliggörs det vilket företag i Gävleborg som blir årets Gasell, utsedd av Dagens Industri och jag kommer att vara på plats i Falun...

Ännu en fiaskomätning för Juholt..

Stark Juholt effekt i SIFO mätning publicerad i Expressen. Förtroendet för honom rekordlågt hos svenska folket..

Det är garanterat en nyhet som du inte kommer att få höra i den statliga radion i länet.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2574310/har-kommer-nasta-fiaskomatning-for-hakan-juholt


- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 27 september 2011

Ikväll tänder vi ett ljus för Mats och tänker på hans familj

Ikväll går våra tankar till Mats familj och vi i Länet kan bara beundra det engagemang som Mats visade för Moderaterna och Ljusdals utveckling

http://helahalsingland.se/ljusdal/ljusdalc/1.3944924-m-politiker-dog-i-samband-med-mote


- Posted using BlogPress from my iPad

Jannes Golv i Hudiksvall har nyanställt tack vare ROTavdrag

Berättade Danne Hägg på mitt besök hos dem..- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 26 september 2011

GD skriver om vår säljare Lollo!

GD har en artikel om vår säljare Lollo idag. Vårt lilla företag har gått från o till 8 miljoner i omsättning på tre år, och från 0 till 2 anställda på samma tid.

Det ger mig bra personliga erfarenheter som jag kan använda i min politiska gärning.

http://gd.se/nyheter/gavle/1.3939202-lollo-flyttar-snart-till-goteborg


- Posted using BlogPress from my iPad

lördag 24 september 2011

Strömvallen vann!

Idag hade Moderaterna en rådgivande omröstning bland Gävleborna om var den nya fotbollsarenan ska vara placerad och Strömvallen vann...


- Posted using BlogPress from my iPhone

Vinterdäck för tunga fordon vore en kraftig höjning av trafiksäkerheten!

Jag och Ulf Berg skriver om behovet av vinterdäck för tunga fordon i Ljusdalsposten.

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3934927-skarpta-dackskrav-infor-vintern


- Posted using BlogPress from my iPhone

Varför skulle Kammarrätten bevilja prövningstillstånd för Gävle kommun?

GD skriver om att Gävle kommuns chefsjurist vill överklaga domen om Furuviksparken. Frågan är om läst den eller bara vill försöka förvilla Gävleborna?

Domen är mycket tydlig på de punkter vi överklagat. Dels borde ärendet inte ha behandlats eftersom det inte var utlyst på rött sätt, och dels så får inte en kommun gynna ett enskilt företag. Eftersom rätten ansåg det vara så tydligt på punkt ett och två skrev man att man inte behövde pröva frågan om avskrivningen stred mot EU:s stadsstödsregler.. Vilket avskrivningen också gör. Det är inte troligt att Kammarrätten tar upp målet vid en överklagan.

http://gd.se/nyheter/gavle/1.3935182-gavle-kommun-overklagar-dom-- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 23 september 2011

Helt logiskt att en batteritillverkare lägger sin tillverkning i Kina...

GD skriver om att Boston Power lägger sin fabrik i Kina, vilket är helt logiskt. En genomsnittslön för en medarbetare i Kina är kanske 5 000 kronor i månaden. Hur någon kunde tro att de skulle etablera sig i Gävle med en stor fabrik är en gåta eller rättare sagt, fria fantasier. Men det passade makten att sprida det ryktet lagom ett valår, för att skyla över sina egna misstag med att skapa ett gott företagsklimat i Gävle.

Vi ska också komma ihåg att i det kommuniststyrda Kina har man inte fri sjukvård, fri skolgång eller pensioner till äldre. När ska svenska media granska Kina på samma sätt som man alltid misskrediterar USA?

Nytorp tillbaka till framtiden!

Imorgon är det öppet hus på Nytorp och en av dem som kommer att lägga ett anbud på skolan kommer att träffa studenter imorgon för att berätta om sina visioner för skolan.
- Posted using BlogPress from my iPhone

Grattis till din nya utmaning Anders W Jonsson!

Idag har Anders W Jonsson som väntat blivit vald till vice ordförande i Centerpartiet. Det är inte roligt inte bara för att vi arbetar bredvid varandra i Riksdagens kammare, utan även för att vi har känt varandra i många år, och arbetar politiskt i två olika partier för att göra Gävle och Sverige till ett bättre land att bo i. Alliansen tar ett gemensamt ansvar för Sverige och arbetslinjen.

Både jag och Anders har också kombinerat våra två politiska insatser med att samtidigt göra en "civil" karriär vid sidan av politken och för egen del är jag helt övertygad om att man blir en bättre politiker med ena benet fast utanför politiken i en yrkesvardag. I mitt fall så leder jag ett litet företag med två anställda, förutom allt annat jag har gjort under årens lopp, och Anders arbetar regelbundet som barnläkare. Jag hoppas att jag har en plats i föreningen Svenskt Näringsliv när jag är klar med min riksdagsperiod och har ofta kontakt med mina kollegor i föreningen, vilket ger bra inspel till mitt engagemang i näringslivsfrågor.

 Politiken behöver fler som engagerar sig och har du funderat på att engagera dig politiskt - gör det!

Arbetarbladet toppar med Furuviksparkens skuldavskrivning!

Jag hoppas att vi har räddat hem 6.5 miljoner till Gävleborna!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Kvalité är viktigare än kvantitet även på Högskolan i Gävle!

Kvalité borde vara viktigare än kvantitet för Högskolan i Gävle. Tyvärr verkar man fortfarande tycka det är bättre med många studenter istället för att arbeta med sitt rykte och innehåll så att Högskolan i Gävle blir känd för goda studieresultat.länet står inte och faller med Harry Potter kurser eller inte
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.3930806-hogskolan-tvingas-banta-kursutbudet- Posted using BlogPress from my iPad

S sviker sitt vallöfte till skillnad från alliansen som genomför det vi sagt till väljarna!

Jag Tomas och Margareta ger svar på tal till s om restaurangmomsen i HT. S sviker sitt vallöfte men vad var annat att vänta? M och alliansen tar ansvar för hela Sverige

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3930325-vi-haller-vara-valloften


- Posted using BlogPress from my iPad

torsdag 22 september 2011

Förvaltningsrätten gav oss rätt!

Förvaltningsrätten ger oss rätt. En kommun får inte gynna ett enskilt företag med skuldavskrivning.

http://gd.se/nyheter/gavle/1.3929251-fel-att-skriva-av-furuviks-miljonskuld


- Posted using BlogPress from my iPhone

Unga moderata kvinnor skriver om kravet på kvotering...

Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt skriver min riksdagskollega Jessica Rosencrantz tillsammans med andra MUF ordföranden om sin syn på lagstiftning gällande kvotering till bolagsstyrelser. 

De skriver klokt och inlägget talar för sig själv men om man skulle släppa loss den frågan till politikerna, var drar vi gränsen sedan? Vem är bättre än mig som ägare till mitt företag om vem som ska sitta i min bolagsstyrelse? Äganderätten är en viktig och väsentligdel av ett modernt och civiliserat samhälle och varje gång som politiker attackerar äganderätten, oavsett var det kommer ifrån, ska man stå upp och skydda den.

Det vi kan se är att i de bolag som politiker verkligen har kontroll över, där man kan tillsätta såväl VD som styrelseordförande, finns det inte fler kvinnor än i privata företag. I Gävleborgs län där s verkligen har makten över dessa frågor så finns det ett stort underskott på kvinnor så innan man börjar tala om lagstiftning kan man starta arbetet med att hitta kvinnor till ledande positioner i de offentligt driva bolagen och verksamheterna.

Försäkringskassans uppdrag...

I Sverige har vi oberoende och självständiga myndigheter vilket är bra. Som politiker har vi ansvar för lagstiftning och uppföljning och utvärdering. Går det snett med intentioner i lagstiftning så är det vår skyldighet som politiker att agera. När det gäller Försäkringskassans agerande mot personer med LSS så har jag pratat med riksdagskollegor med ansvar för dessa frågor och min förhoppning är att de nu aktivt arbetar tillsammans med departementet för att se om det är något i lagstiftningen som behöver förändras så att inte personer med ett uppenbart stort och omfattande behov påverkas av Försäkringskassans omprövningar.

Alliansen har inte sedan 2006 gjort några förändringar i lagstiftningen runt LSS som skulle kunna leda till assistansersättningar dras in.

Finns det ett regeringsalternativ till alliansen som TV 4 har upptäckt men inte vi som är verksamma i Riksdagen?

TV 4 Nyheterna redovisar dagens opinionsundersökning. Alliansen leder opinionen men frågan är mot vilket alternativ vi leder?

Om oppositionen presenterar ett gemensamt budgetalternativ med en gemensam politik så tycker jag att media ska fortsätta samredovisa opposititionens siffror men för oss som lyssnade till budgetdebatten där några av de hetaste replikerna togs mellan v och mp så kan man bara konstatera att det inte finns någon gemensam oppositionspolitik.

Det betyder att partierna kan redovisas var för sig och alliansen tillsammans men s borde redovisas för sig liksom v och mp, och sd. Det är inte ärligt mot väljarna att framställa att det finns en gemensam opposition när det helt enkelt inte finns något samlat trovärdigt gemensamt alternativ till alliansen.

Jag förstår att media vill framställa det på annat sätt, nämligen att man vill framställa det som en jämn match men rimligen borde medias uppgift vara att spegla verkligheten, och inte att försöka skapa en version av verkligheten.

onsdag 21 september 2011

Max Hamburgerrestauranger har skickat ut ett pressmeddelande att hela momssänkningen går till kunderna!

Max har skickat ut ett pressmeddelande om att hela momssänkningen kommer att gå direkt till kunderna och att man bedömer att fler anställda kommer att behövas..Alliansen fortsätter att ta ansvar för hela Sverige och arbetslinjen.

Vilka ungdomar vill S och Raimo Pärssinen ska bort från sina jobb?

Jag skriver tillsammans med Tomas Tobe och Margareta Berg Kjellin i Arbetarbladet om socialdemokraternas ofinansierade löften, och om deras politik som är ett direkt angrepp på Sveriges ungdomar.

Läs gärna artikeln och fundera sedan på om det blir fler eller färre anställda om man höjer kostnaderna för att anställa unga i Sverige.

Gävles bästa kommunfullmäktigegrupp!

Ikväll har vi moderater haft kommunfullmäktigegrupp, och som vanligt diskuterar vi viktiga politiska frågor, om hur vi kan utveckla Gävle och Gävleborg.

Moderaterna tar ansvar för både Sverige och Gävle! Jag är part i målet men jag påstår att vi den gladaste och mest positiva grupp, som har roligast tillsammans. Dessutom tar vi ansvar!


- Posted using BlogPress from my iPad

Är inte Gävleborg en del av Sverige Arbetarbladet?

Mer än märklig rubrik i Arbetarbladet. Var det Raimo Pärssinen som satte den? Gävleborg är en del av Sverige och alla de förbättringar som sker i budgeten gäller även i vårt län!


- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 20 september 2011

Hela Hälsingland skriver om den polishelikopter som man vill flytta från Norrland

Hudiksvalls Tidning skriver på redaktionell plats om den flytt av polishelikoptern som man vill flytta från Norrland till Skåne

http://helahalsingland.se/ljusdal/1.3921768-halsingland-kan-mista-narmaste-polishelikoptern


- Posted using BlogPress from my iPhone

Anders Borg: Vi bygger skyddsvallar runt Sverige!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Bra att X-trafik agerar kraftfullt!

Arbetarbladet skriver om att X-trafik nu utdömer vite för att färdtjänsteföretagen inte sköter sig enligt avtalet

Det är bra och för medborgarnas skull som använder tjänsten är det en nödvändighet.

Det är bra att koncessionsavgifterna för den kommersiella radion sänks!

Radionytt skriver om att koncessionsavgifterna sänks för den från staten fria och oberoende radion. Det är ett steg i rätt riktning och jag hoppas att vi kan skapa ett bättre företagsklimat för branschen så snart som möjligt så att de kan utvecklas än mer som företag. Skulle avgifterna tas bort så skulle alliansens arbetslinje stärkas kraftigt eftersom företagen då skulle kunna anställa väsentligt fler medarbetare och vi skulle också kunna få se lokala nyheter och lokala reportage i en större omfattning.

Så vi kommer att arbeta för att koncessionsavgifterna tas bort helt, vilket är det enda rimliga.Speciellt mot bakgrund av att statens mediabolag erhåller:

Totalt anslås 7,089 miljarder kronor till public service-bolagen, vilket innebär en tvåprocentig uppräkning. 2,663 miljoner går till Sveriges Radio, som får 5 miljoner extra.

 Enligt regeringen finns inget behov av att höja radio- och TV-avgiften under de närmaste två åren.

Debattartikel i Hudiksvalls tidning mfl om att man vill flytta en polishelikopter från Norrland till Malmö!

Idag skriver jag i HT med ett antal kollegor från norrland om det förslag som finns att flytta en polishelikopter från Östersund till Malmö. Det betyder att det skulle finnas en helikopter kvar i hela Norrland, med placering i Boden. En helikopter som då skulle täcka 40 % av Sveriges yta. Det är inte rimligt och tidsfaktorn är av avgörande betydelse vid en insats med helikopter. Det kan handla om Artur 94 år som har gått vilse i skogen eller lilla Lisa 2 år som är borta, eller ett grovt bankrån i Ljusdal. Då behövs det en helikopter snabbt, och det kommer att bli för långa insatstider med placeringar långt från vårt län.

Budgetproppen Tid för Ansvar har anlänt till kontoret i Riksdagen!
- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 19 september 2011

Gefle Dagblad skriver om antalet motioner till Sveriges Riksdag idag..

GD skriver om antalet motioner till Sveriges Riksdag som vi nya ledamöter har lämnat in under förra Riksdagsåret. Artikeln hittar du här.

Som alliansledamot har vi möjlighet att både skriva motioner etc  till Riksdagen men det bästa verktyget vi har är också att vi kan prata med ansvariga på respektive departement direkt. Det arbetet syns sällan utåt utan man tar kontakter för länets bästa hela tiden i stora som små frågor.

Med det sagt så tycker jag att det är viktigt med motioner också eftersom det är det synliga arbetet som vi kan göra för att visa vilka frågor vi är intresserade av att driva i Riksdagen för länets invånare.

söndag 18 september 2011

Bättre artikel i GD idag som förklarar bakgrunden till den Kuban som riskerar utvisning..

I GD idag beskriver man bakgrunden till den man från Kuba som man skrev om igår. Artikeln ger en bättre bild av problematiken i det enskilda fallet. I grunden tycker jag att det är bra att det är oberoende domstolar som tolkar de lagar som har stiftats och att det inte är politiker som avgör frågan.

Som framgår av artikeln så har man stora möjligheter att få ta hit en person som man vill dela sitt liv med även om den personen råkar bo i ett annat land utanför EU. Radio Gävleborg har själv tagit upp alla de kvinnor som kommer till Sverige från Thailand, där det finns både politiker och medier som tycker att det varit för lätt att komma till Sverige, då en del kvinnor råkat illa ut här i Sverige.

Vi ska därför ha klara och tydliga - och förutsägbara regler - som ger möjlighet för den som träffat sin kärlek från ett annat land att få ta hit den personen. Då är regelverket som jag har förstått det att man måste ansöka om att komma till Sverige från sitt eget land men att möjligheterna är stora att personen får komma hit om man kan visa på att det är seriöst förhållande.

Ett tips för den är i den situationen är att skaffa sig ett ombud som har en stor kunskap i frågeställningen.

Det var någon som är insatt i dessa frågor som sa till mig att det finns en känd advokat i dessa frågor som verkar i vårt län som skulle kunna vara avlönad dolt av ett rasistiskt parti - eftersom alla klienter den personen har blir utvisade eller avvisade...Därför är det viktigt att de som finns som stöd till den aktuella familjen att skaffa sig en advekat hjälp.

Dagens SIFO konstaterar att Nya Moderaterna är största parti och att alliansen leder över det tidigare vänsterblocket men som numera är tre partier var för sig.

SVD redogör för opinionsläget i svensk politik. Nya Moderaterna ökar stort vilket måste vara en chock för socialdemokraterna och vissa statliga medier, som verkligen lyft fram socialdemokraternas retorik hela sommaren...

Det som är intressant är att media envisas med att kalla alliansen för alliansen - vilket är rätt - men att man ställer det mot mp s och v. De tre partierna har inte någon gemensam politik och är inte ett gemensamt alternativ till alliansen. Kommer de att lägga fram en gemensam höstbudget eller inte? Mycket talar för att de inte gör det, och eftersom den ekonomiska politiken är central i ett regeringsalternativ så kan media sluta med att redovisa oppositionen som ett gemensamt alternativ.

Alliansen tar ansvar för hela Sverige och vi har en arbetslinje i svensk politik som s inte har. De kan bara säga nej och förstöra så mycket de orkar men de är i total brist på egna realistiska förslag och med tanke på att Juholt har lovat bort ungefär 134 miljarder (!!) sedan han tillträdde ska det bli intressant att se hur de ska finansiera det i sin höstbudget.

Debattartikel i Gefle Dagblad om vikten av ett gott företagsklimat i Gävle och Gävleborg.

Idag skriver jag i Gefle Dagblad om vikten av ett gott företagsklimat mot bakgrund av att Sandvik har meddelat att man avser att flytta sitt huvudkontor till Stockholm. Var har det brustit i dialogen med företagsledningen eftersom vi som har valt att bo och verka i Gävleborg känner till alla fördelar för oss att bo här men uppenbarligen delar inte koncernledningen till den uppfattningen. Kan det också vara så att sjukvården skolan och det allmänna företagsklimatet måste förbättras för att regionen ska vara mer attraktiv.

Felprioriteringar inom Landstinget Gävleborg!

I det s styrda landstinget Gävleborg klarar man inte av att följa de nationella riktlinjerna för god vård, men samma landsting ligger i topp på kultursatsningar. Felprioriteringar?

http://gd.se/nyheter/gavle/1.3912460-lang-vantan-pa-hoftoperation


- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 17 september 2011

RBU på Kolmården
- Posted using BlogPress from my iPhone

Öppet hus hos Rönngrens i Gävle!

Idag finns vi på plats utanför Rönngrens i Gävle som har stort öppet hus, och visar en San Juan Glasfiberpool.

http://www.mypoolspace.net/index.php?module=photo&ID=8023&page=0&count=12&startdate=&enddate=&theme=


- Posted using BlogPress from my iPhone

Varför skickar vi tillbaka de som tagit sig från Kuba?

GD skriver om en man från Kuba som träffat kärleken i Sandviken men som nu ska skickas tillbaka till Kuba.. Utan att vara insatt i frågan och fallet så borde man ju få stanna i Sverige om man hittat kärleken i Sverige, och tagit sig från Kuba.

http://gd.se/nyheter/gavle/1.3912587-emelies-pojkvan-avvisas


- Posted using BlogPress from my iPhone

Alliansen tar ansvar för Sveriges pensionärer!

Jag skriver svar till pensionärer i HT om skattesänkningar som alliansen har genomfört och kommer att genomföra när ekonomin tillåter. Alliansen tar ansvar för hela Sverige.

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3911284-det-ar-viktigt-att-ta-sitt-ansvar


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 16 september 2011

När ska statliga SVT Rapport granska sjukvården i socialistiska Kina?

Ikväll var det månadens inslag om hur illa det står till med välfärden i USA enligt den statliga tv:n. Det är förutsägbart att svt svartmålar USA och förmodligen tror man att det gynnar vissa politiska krafter i Sverige, vilket det säkert gör. Jag vet inte hur många debatter jag haft med s företrädare där argument framförts om att vi vill väl inte ha det som i USA..

Det finns säkert fel och brister i USA men när ska statliga tv granska Kina, som styrs av kommunister på motsvarande sätt?

Vilken sjukvård skola och pensionssystem finns det där? Jag har svaret i en rapport från RUT och var så säker - den kommer inte att citeras ofta i svt och sr.. Den stämmer inte med den gängse världsbild de vill förmedla.


- Posted using BlogPress from my iPhone

1700 RBU medlemmar på Kolmården..

Blir det imorgon och vi är också på plats. RBU verkar ha gjort ett helt fantastiskt arrangemang och jag kommer att ha samtal imorgon om hur vi kan förbättra Sverige för den som föds med ett funktionshinder.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Public service säljer reklam till socialdemokraterna!

På Åland får socialdemokraterna köpa sändningstid i public service. VD kallar det samhällsinformation och inte reklam. I och för sig öppet och ärligt av public service på Åland att öppet och ärligt visa vad man stödjer till skillnad från..

http://www.nyan.ax/nyheter/?news_id=654


- Posted using BlogPress from my iPhone

Statliga Radio Gävleborg rapporterar att polisflyg söker efter försvunnen man... Det är just därför det är så viktigt att inte en polishelikopter flyttas till Malmö!

Statliga Radio Gävleborg rapporterar om det polisflyg som just nu söker efter en försvunnen man. Det är viktigt att norrland får behålla en polishelikopter i Östersund och att den inte flyttas till Malmö som min kollega Saila Quicklund hade pressträff om i måndags i Jämtland. Tanken är att en helikopter ska betjäna hela Norrland (40% av Sveriges yta) med placering i Boden. Inte något ont om Boden men själva ideén är riktigt dålig från Polisledningens sida.

Nu förbättrar vi sjukförsäkringen.

Idag skriver alliansen på DN debatt om de förbättringar vi gör av sjukförsäkringen i Sverige. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg hur det var före 2006. Då var vi världens friskaste befolkning men den mest sjukskrivna. Det är ett samhällsproblem som nu är väsentligt mindre och som den som följer min blogg så har jag varit tydlig med att det alltid kommer att finnas dem som kommer i kläm men att de problemen självklart ska åtgärdas. Dagens besked är ett steg på vägen mot det.

Idag arbetar jag på kontoret i Riksdagen med höstens planering och motioner!

Så här dagen efter Riksdagens öppnande har jag en dag på kontoret i Stockholm. Vi håller på att planera höstens arbete med dels mina ansvarsområden i skatteutskottet och dels det viktiga arbetet med att vara en kontakt mellan länet och Riksdagen.

En viktig del av möjligheten att påverka utvecklingen i Sverige är att skriva motioner. Inte i första hand för att de bifalls men det är en viktig signal till omvärlden inom vilka områden man vill förbättra Sverige. De motionerna man skriver använder man sedan som underlag i det interna arbetet vidare med frågan och även de svar som skrivs till motionerna används som ett arbetsunderlag. Allmänna motionstiden har precis startat och kommande veckor skriver jag motioner så om du har någon angelägen fråga där vi tillsammans kan utveckla länet och Sverige, kontakta gärna mig med dina tankar och funderingar.

Som hela länets Riksdagsledamot så företräder jag dig varje dag i Riksdagen och under den allmänna motionstiden kan vi tillsammans förbättra Sverige och Gävleborgs län.

torsdag 15 september 2011

Min krönika i Företagsbladet om vikten av en god Sverigebild!

I det nummer av Företagsbladet som kom ut i veckan har jag en krönika om vikten av en god Sverigebild.

En enig allians mot - ja vadå?

Idag har Statsminister Fredrik Reinfeldt läst upp Regeringsförklaringen för Sveriges Riksdag och ett ord som återkom ett antal gånger var ansvar, och det är bara att konstatera att vi har en regering som tar ansvar för hela Sverige.

I minglet efter öppnandet så träffade jag ett antal ledamöter från partier utanför alliansen och det verkar inte som att oppositionen tänker lägga något gemensamt budgetalternativ till alliansens budget. Det betyder alltså att det inte finns något samlat trovärdigt oppositionsalternativ. Det betyder också att socialdemokraterna inte är något trovärdigt regeringsalternativ i svensk politik till skillnad från oss moderater som tillsammans med övriga allianspartier tar ansvar för helheten. Vi styr Sverige tryggt och säkert.

Så när du ser en opinionsundersökning så borde den redovisas alliansen som ett alternativ och s för sig och v och mp för sig... Om de inte kan prata ihop sig om en gemensam budget och en gemensam politik men ska man tro mingelsamtalen så står de långt ifrån varandra.

Tack och lov att de blev ovänner och skilde sig i opposition och inte i regeringsställning. Det ska också bli intressant att se hur s kommer att bete sig under hösten. Kommer de att fortsätta lova allt till alla eller vill de också vara med och ta ansvar för Sverige?

Ansvarstagande regeringsförklaring

Alliansregeringen tar ansvar för hela Sverige! Finns det någon samlad opposition som har en gemensam politik?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Statsminister Reinfeldt!

Statsminister Reinfeldt avger Regeringsförklaringen!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Gudstjänstprogrammet
- Posted using BlogPress from my iPhone

Talmannen hälsade ledamöterna välkommen tillbaka!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Militärorkester utanför Slottet
- Posted using BlogPress from my iPhone

Debattartikel i Avesta tidning

Ulf Berg och jag skriver i Avesta tidning om behovet av vinterdäck för den tunga trafiken.
http://avestatidning.com/asikter/dialog/1.1356701-vinterdack-for-den-tunga-trafiken


- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 14 september 2011

Logiskt att ett rasistiskt parti som SD bojkottar kyrkan imorgon

Ett parti som inte tror på alla människors lika värde bojkottar självklart en kyrka om det kommer en imam dit, en tradition som funnits vid flera tillfällen tidigare vid öppnandet.

För mig är det inte konstigt att rasisterna bojkottar kyrkobesöket imorgon, men det är desto konstigare att s riksdagsledamöter från länet Elin Lundgren och Raimo Pärssinen mfl vill samarbeta med SD. Man lovade väljarna att inte ge rasister inflytande men under våren gjorde man tvärtom. Hur tänker man agera i höst?

Svenska Dagbladet skriver om rasisternas bojkott av kyrkan.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/imam-i-storkyrkan-uppror-sd_6468642.svd


- Posted using BlogPress from my iPhone

Sandviks VD i intervju på Arbetarbladet TV

Sevärd intervju med Sandviks VD som den skicklige reportern på Arbetarbladet Anders Eklind gjort idag.

http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.3904160-tv-vd-n-om-sandviks-framtid


- Posted using BlogPress from my iPhone

Statsminister Reinfeldt berättar för Riksdagsgruppen

Om att det nu är offentligt med den svenska insatsen i Libyen som förlängs en månad.

Det betyder att Riksdagen med stor sannolikhet röstar om det fredag kommande vecka
- Posted using BlogPress from my iPhone

Polisledningen vill flytta bort polishelikopter från Norrland till Skåne vilket skulle försämra för oss invånare i Gävleborg!

Polisflyget i Östersund i fara efter nytt förslag vilket påverkar Gävleborg negativt!


Polisflyget i Östersund är i fara efter ett nytt förslag från Rikspolisstyrelsen. Utredningens huvudförslag är att polishelikoptern som i dag är stationerad i Östersund ska flyttas till Malmö.

Förslaget som nu lagts fram av Rikspolisstyrelsen syftar till att öppna Malmöbaseringen på bekostnad av Östersundsbaseringen.

- Baseringen av Östersunds polisflyg ligger geografiskt helt rätt. Ansvarsområdena består av Jämtlands- och Västernorrlands län samt delar av Västerbottens-, Gävleborgs- och Dalarnas län. Placerad mitt i landet täcker den därför stora ytor i både öst-västlig som nord-sydlig riktning. Nu hotas den av nedläggning vilket vore förödande för oss i norr, säger Kjellin i en kommentar.

- Polisflyget bör finnas representerat över hela Sverige. Polismyndigheterna i södra och mellersta Norrland ska ha samma resurser att räkna med som övriga landet. Brottsspaning, övervakning och fjällräddning är alla händelser som är beroende av polisflyg. Avstånden är ofta stora med mycket väglöst land. Dessutom saknas ofta poliser i glesbygden och brådskande transporter vid akuta händelser måste då göras med helikopter, fortsätter Kjellin.

- Det är inte rimligt att en polishelikopter i Boden ska verka i Gävleborg istället för Östersund, då insatstiden blir väsentligt längre, säger Beckman i en kommentar.

- Idag finns en bra samverkan mellan polisflyget och bland annat räddningstjänst, ambulans, länsstyrelsen, tullen och kustbevakningen. Det är mycket viktigt ur ett trygghetsperspektiv för våra län att det fortsätter vara så, säger Beckman i en avslutande kommentar.

Enligt Rikspolisstyrelsens förslag ska Sjöfartsverket ta över ca 35 % av polisflygets uppdrag i södra och mellersta Norrland. Detta till ett pris som vida överstiger kostnaden för alla polisflygets uppdrag i regionen idag. Det Sjöfartsverket skulle ta över är fjällräddning och försvunna personer, men den största verksamheten som polisflyget bedriver är polisiära uppdrag.

Kontakt:


Margareta B Kjellin (M) Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot för Gävleborgs län Riksdagsledamot för Gävleborgs län

Margareta.b.kjellin@riksdagen.se lars.beckman@riksdagen.se

Tel. 070 – 250 41 41 Tel. 070 - 361 36 96

Idag träffas M Riksdagsgrupp

Idag träffas M Riksdagsgrupp för ett eftermiddagsmöte med Statsministern och Finansministern mfl. Vi ska prata om höstens viktiga arbete i Riksdagen i höst. Alliansen fortsätter att utveckla Sverige till att bli ett ännu bättre land att bo i.


- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 13 september 2011

Bra med sänkt moms tycker företagare i Sundsvall!

Runda bordssamtal om sänkt restaurangmoms i Sundsvall
- Posted using BlogPress from my iPhone

Djupt oroande med eventuellt varsel på Sandvik!


Djupt oroande!

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.3898925-sandvik-flaggar-for-varsel

- Posted using BlogPress from my iPhone

Resan i Västernorrland fortsätter med fler besök idag..

Idag fortsätter moderaterna i Riksdagens skatteutskott sin resa i Västernorrland. Nu på morgonen ska vi diskutera sänkt restaurangmoms på ett företagsbesök och på eftermiddagen ska vi besöka SCA Ortvikens pappersbruk.

De aktiva moderaterna i Gävle kommun gör ett bra jobb för att skapa en bättre kommun att bo i.

Efter förra valet har jag förmånen att arbeta tillsammans med mina moderata kollegor i kommunfullmäktigegruppen i Gävle förutom mitt uppdrag som Riksdagsledamot. Samma möjlighet har Margareta Berg Kjellin som förutom att vara Riksdagsledamot boende i Hudiksvall också sitter i Kommunfullmäktige, dessutom som ordförande i KF.

Det är bra att man har möjlighet att vara en länk mellan kommunfullmäktigegruppen och rikspolitiken där vi kan diskutera och debattera stora som små frågor när vi träffas en gång per månad i kf gruppen. Jag är djupt imponerad av våra förtroendevalda i hela länet, men Gävles förtroendevalda ser jag självklart på ett närmare håll, över det goda arbete man gör varje dag i nämnder och KF för att göra Gävle och Gävleborg ännu bättre att bo i.

Vi Moderater har tagit iniativ till debatten om den höga arbetslösheten i Gävle och den debatten hölls på KF i Gävle i juni och vi har många interpellationer och motioner som handlar om hur arbetslösheten skall minska, integrationen öka och hur vi ska få en mer säker stad att bo i. Det är bra att alla politiker har samma uppfattning om hur staden ska utvecklas och i och med att man har valt att bo och verka i Gävle så vill man självklart stadens bästa.

 Gävle är också en tredjedel av länet och staden måste vara motor för hela länets utveckling. Jag kommer ihåg när Stefan Hedin, som dåvarande kommunalråd i Sandviken konstaterade att Sandvikens största problem var att det gick så dåligt för Gävle... och att Gävle måste vara motor för hela länet. Gävle har också goda förutsättningar med tanke på geografin Högskolan och statliga myndigheter. MEN det som sänker Gävle är det usla företagsklimatet och den usla företagskultur som finns i kommunen.

 Förra veckan presenterade SKL en ranking över företagsklimatet i Sverige - och det gick inte bättre för Gävle den gången heller, trots att det var kommunernas egen organisation som rankat... Så när Svenskt Näringsliv rankar hamnar Gävle i botten, när Företagarna rankar hamnar Gävle i botten och när det SKL, kommunernas egen organisation rankar - hamnar Gävle i bottten. Det är helt enkelt inte acceptabelt utan kräver konkreta åtgärder. Arbetslösheten i Gävle är ett av länets största problem och det kan lösas genom egna åtgärder som måste vidtas i den egna kommuner. Det kommer inte att hända med en s ledning - de har haft över 90 år på sig- utan med en moderat vid rodret. Det är viktigt för oss att tala om det för väljarna varje dag och jag ser fram emot att Inger Källgren Sawela med sina allianskollegor tar över styret av Gävle efter nästa val. Sedan ska vi som ny kommunledning självklart samarbeta med andra partier på det sätt som vi gör i Hudiksvall där M styr kommunen tillsammans med övriga allianspartier och mp.

Uttalande av Moderaternas förbundsstyrelse

Med anledning av Sandviks beslut att flytta huvudkontoret skriver Arbetarbladet om idag:
http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.3897715-moderaterna-oroliga-for-sandvikflytt- Posted using BlogPress from my iPhone

Företagsbladet skriver om min Rut undersökning om exportföretagens betydelse för Gävleborg!

I Företagsbladet som kommer ut idag så har jag en krönika om vikten av en god Sverigebild för exportföretagens skull och samma tidning har en artikel om exportföretagens betydelse för Gävleborg.

http://www.foretagsbladet.se/articles/view/exporten-sysselsatter-nastan-halften-av-anstallda-i-privata-foretag-i


- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 12 september 2011

Debattartikel i Kronoberg

Debattartikel med Johan Hultberg och Carl-Oskar Bohlin om behovet av fler radiostationer i Kronoberg.

http://www.kronoberg.moderat.se/website2/1.0.2.0/7/1/?item=art_art-s2/1294


- Posted using BlogPress from my iPhone

Vårt systerparti den stora vinnaren i Norge!

Vi som sett den statliga tv:n i Sverige har kunnat tro att socialisterna skulle vinna med 99-1 men som vanligt när de rapporterat så har de avsiktligt eller inte haft helt fel, enligt den här prognosen.

http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=17789444


- Posted using BlogPress from my iPhone

Besök på Box Whisky Destelleri

Besök på Box Whisky Destelleri av M skattekommitte!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Zeunerts vill ha gårdsförsäljning av alkohol

Det vore en god kulturgärning menar man att hålla hela Sverige levande!
- Posted using BlogPress from my iPhone

På Zeunerts i Sollefteå

Med de moderata ledamöterna i Skatteutskottet på studiebesök


- Posted using BlogPress from my iPhone

Varför tar inte IF Metall och LO med förbund fram plånboken och hjälper SAAB?

Återigen blir IF Metalls ordförande aktiv socialdemokrat och försöker skuldbelägga regeringen för företagets problem. Han vet självklart att regeringen gjort mycket för att hjälpa företaget men vill göra partipolitik istället. Frågan bör ställas till Metall. Ni har mer pengar än ägaren till Saab, varför lånar inte ni och LO med förbund ut pengar till företaget?

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2556919/facket-det-ar-sa-bedrovligt


- Posted using BlogPress from my iPad

söndag 11 september 2011

Moderaterna i Skatteutskottet besöker Västernorrland måndag och tisdag

På många spännande och intressanta företagsbesök. Vi är alla Riksdagsledamöter från oss som åker tillsammans med vår skattehandläggare.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Morgontidningen i Lakeland / Florida The Ledger har en liten notis om mitt besök på skolan för funktionsnedsatta.

Morgontidningen i Lakeland Florida The Ledger har en liten kort notis om mitt besök på skolan för funktionsnedsatta i USA förra veckan.

Jag har gjort en RUT undersökning som visar vilka trygghetssystem som finns i USA jämfört med Sverige och Kina, som jag kommer att presentera senare i höst, och det finns ett antal förutfattade meningar hos oss hur vi tror att det fungerar i USA för de familjer som har barn och unga med ett förvärvat funktionshinder. De barn och unga som går på den skolan som jag besökte går på skolan från 4 års ålder upp till 21 år. Skolan är helt kostnadsfri och studenterna som går på skolan åker gratis skolskjuts till och från skolan. Skolan låg i en mycket vacker miljö med en hög nivå på de tekniska hjälpmedlen och med en stabil och engagerad lärargrupp.

These colors don't run!

Jag har svårt att tänka mig en svensk flagga och tröja med samma budskap men i USA är det ok att vara patriot och att vara stolt över sitt land. Jag tycker att vi måste ta tillbaka den svenska flaggan från rasisterna.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Idag går våra tankar till familjerna från offren av terrorismen!

Det är många som idag kommer ihåg exakt vad man gjorde när man fick reda terrordåden den 11 september. Själv arbetade jag på NRJ då och vi satt i ledningsgruppsmöte när man öppnade dörren och sa att vi skulle slå på tv:n. Jag hade en amerikansk vd så han satte sig och började ringa till sina vänner i USA och redaktionen gick omedelbart igång med sitt arbete med att informera lyssnarna och vi på marknadsavdelningen tog bort reklamen.


- Posted using BlogPress from my iPad

Expressen Leva&Bo visar miljö runt utespa!

Expressen Leva&Bo visar hur fint man kan göra runt ett utomhusspa. Tänk vad härligt att krypa ner i ett Marquisspa när det är kallt och mörkt ute.

http://www.expressen.se/levabo/1.2554840/njut-av-harligt-utespa


- Posted using BlogPress from my iPad

lördag 10 september 2011

Klokt av Ann-Sofie Mattisson att stanna hemma från Turkiet!

Idag har Moderaterna haft förbundsstyrelse och många viktiga diskussioner hölls, och bra besluts togs.

Ann-Sofie Mattisson var med på mötet och hon berättade för mig att hon kommer att avstå från resan till Kurderna i Turkiet i höst vilket jag tycker är ett klokt beslut. Det är inte lämpligt att en kommun ägnar sig åt en egen utrikespolitik.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Förbundstyrelsen kampanjar i Gävle idag!

Hela förbundsstyrelsen kampanjade i Gävle idag!- Posted using BlogPress from my iPhone

Idag har Moderaterna förbundsstyrelse

I Länet och som vanligt ska vi diskutera och besluta om viktiga frågor


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 9 september 2011

Planering av höstens aktiviteter i poolföretaget..

Idag har jag ägnat dagen åt pool och spabranschen tillsammans med våra två medarbetare på sälj och marknadsavdelningen. Jag har bokat upp annonser i Expressen Bygg&Fixa där vi kommer att ha en helsidesannons med alla våra 23 återförsäljare som har Marquis spabad hemma i butiken. Sedan har jag kompletterat den annonsen med några tidningar till...

Man skulle kunna tro att poolsäsongen är slut nu men i själva verket så har det en stor efterfrågan på hösten eftersom det är en bra ide att bygga en San Juan glasfiberpool på hösten, så är allt klart till våren. Vintern hjälper då till att justera marken så att när man lägger sten runt poolen så har marken lagt till sig.

Spasäsongen med Marquis spa har ett bra tryck nu också på hösten eftersom man badar i ett varmt härligt masserande spabad när det är som kallast ute... och man köper det oftast på hösten.

Gestrikemagasinet har en artikel från vårt välbesökta och intressanta möte i Söderhamn!

Gestrikemagasinet tycker att det är viktigt att informera sina läsare om mötet i Söderhamn igår. Det är inte så konstigt med tanke på att vilt och rovdjursfrågorna i länet har orsakat mycket debatt i länet och att det nog vara första gången som alla aktörer i frågan satt vid samma bord och samtalade med varandra.

Jakttidning har uppmärksammat vårt välbesökta möte i Söderhamn igår.

Tidningen Jakt&Jägare har uppmärksammat vårt välbesökta möte igår i Söderhamn i en artikel på nätet.

Debattartikel i VLT idag om att Västmanland behöver fler radiostationer..

Idag har jag en debattartikel i VLT om att även Västmanland behöver fler fria radiostationer att välja på tillsammans med två kollegor i Riksdagen.

torsdag 8 september 2011

Företagsklimatet i Gästrikland måste förbättras!

Debattartikel i Arbetarbladet om företagsklimatet i Gästrikland, som måste förbättras.

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.3884860-gavleborgs-rykte-maste-forbattras


- Posted using BlogPress from my iPhone

Polisen berättar att SKL först vägrade att utföra DNA test

På den stora vargutredningen..mycket intressant och märkligt


- Posted using BlogPress from my iPhone

Mötet om viltvården i Sverige

Har startat i Söderhamn med företrädare för ett antal olika organisationer.- Posted using BlogPress from my iPhone

Bomarkens Sune och jag
- Posted using BlogPress from my iPhone

Ute i skogen
- Posted using BlogPress from my iPhone

Nu är vi redo att åka ut i skogen i Söderhamn

Där vi ska träffa företrädare för Stövarklubben Gävleborg och senare idag möta organisationer och Polisen mfl för att lyssna in vad man tycker om rovdjurspolitiken i Sverige.
- Posted using BlogPress from my iPhone

Gävle sämst igen i SKL ranking!

Sveriges kommuner och Landsting, kommunernas egen organisation har nu rankat kommunernas företagsklimat och hör och häpna - Gävle hamnar i Sverigebotten igen - på plats 146 av 166 rankade kommuner. Det är tidningen Dagens Samhälle som skriver om det idag. Men kommunledningen i Gävle verkar glatt ägna sig åt andra frågor än att se till att kommuninvånarna ska få jobb. Nu tänker man ägna sig åt en egen utrikespolitik i Turkiet, något som jag är kritisk mot i GD idag.
- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 7 september 2011

Sverige tillhör topp 3 i världen!

SVD skriver om den ranking som World Economic Forum gör över konkurrenskraften i världen.

Svenska Dagbladet skriver:

Schweiz behåller sin plats i toppen som världens mest konkurrenskraftiga land. Det visar den senaste globala genomgången som gjorts av World Economic Forum.


I rankingen går man igenom en rad viktiga faktorer som visar hur förhållandena är i olika länder. Man tittar på saker som hur utbyggd och väl fungerande infrastrukturen med vägar och telekommunikationer är, hur utbildningssystemet fungerar, förhållandena i hälsovården, arbetsmarknadens funktionssätt, utvecklingen på finansmarknaderna och så vidare.

När de här faktorerna vägs samman kommer Sverige på en tredje plats, av de 142 länder som granskats i rapporten. Det är naturligtvis en mycket bra position.

Nu är frågan om länets socialdemokrater blir stolta och nöjda över att det går så bra för Sverige eller om man blir bittra och sura?

Beröm från Försäkringskassans ledning för att sjukskrivningarna sjunkit kraftigt i Gävleborg!

2003 tillsatte Försäkringskassan i Gävleborg en arbetsgrupp bestående av arbetsmarknadens parter och landstinget Gävleborg, Arbetsmiljöverket mfl. Syftet var att börja samarbeta mellan organisationerna för att minska sjukskrivningarna i länet.

Från Svenskt Näringsliv bidrog vi genom att arrangera ett antal olika möten med arbetsgivare för att beskriva hur sjukförsäkringen skulle tillämpas. LO och TCO hade motsvarande möten för sina förtroendevalda.

Statliga Radio Gävleborg rapporterar idag att sjukskrivningsnivåerna i länet nu sjunkit kraftigt och då ska man alltså komma ihåg att vi började arbetet redan 2003 med det gedigna arbetet att nå dåvarande Göran Perssons mål att sjukskrivningarna skulle halveras. Skillnaden nu mot då är att facket numera kritiserar det målet men när det var en s-ledd regering så hade man insikten att det var helt ohållbart att man var dubbelt så mycket sjukskriven i Söderhamn jämfört med Bollnäs exempelvis. Även om det kanske blåser lite extra vid kusten så fanns det inte någon naturlig förklaring till att man skulle vara så mycket mer sjukskriven i den ena kommunen jämfört med den andra.

Pressinbjudan utskickad inför morgonens möte i Söderhamn om förvaltningen av vilda djur i Sverige!

PRESSINBJUDAN:


2011-09-06

Moderata riksdagsledamöter från Miljö- och jordbruksutskottet diskuterar dagens brister i förvaltningen av vilda djur
Torsdagen den 8 september besöker Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, Lars Hjälmered (M), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt Lars Beckman (M), suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet, Söderhamn för att diskutera förvaltningen av de vilda djuren. Bakgrunden till besöket är att det finns tydliga brister i förvaltningen av vilda djur och att situationen inte är långsiktigt hållbar. Detta märks framförallt i stora konflikter i synen på rovdjur. Syftet med besöket är att träffa organisationer och människor som arbetar med dessa frågor för att få deras synsätt på hur man kan komma till bra lösningar.

Program:

Samling sker torsdag förmiddag för att möta upp Stig Wernersson som är ordförande i Gävleborgs läns stövarklubb. Avresa klockan 10.00 mot skogen för att diskutera jaktens betydelse samt vilka hot som finns i länet.
Tid: torsdagen den 8 september, samling kl. 09.45 för avfärd 10.00.

Plats: Flygstaden (vid stora grinden), Söderhamn

Under eftermiddagen har Johansson, Hjälmered och Beckman ett möte med organisationerna WWF, Polisen, Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Svenska jägareförbundet samt LRF för att diskutera förvaltningen av vilda djur.

Tid: torsdagen den 8 september, kl. 13.00 – 15.00

Plats: Flygstaden, Funemässen/matsalen, Söderhamn

Media hälsas välkomna att delta i hela alternativt i delar av programmet. En avslutande pressträff sker kl. 15.00 i Funemässen, Flygstaden där deltagarna sammanfattar och kommenterar dagen.

Förvaltningen av våra vilda djur bygger på en ekosystemansats där hänsyn tas till inblandade intressen. Den bygger på underifrånperspektiv, delaktighet och samverkan mellan olika aktörer. Ytterst handlar arbetet om avvägningar mellan biologiska och socioekonomiska faktorer, och på människans roll i förvaltningen. Detta är avgörande för att på ett klokt och framgångsrikt sätt vårda och samtidigt bruka de svenska viltstammarna samt att göra det på ett sätt med bred folklig acceptans.

Arbetet ska resultera i en rapport som belyser och beskriver utmaningarna med förvaltningen av vilda djur liksom förslag på eventuella förändringar. Rapporten ska presenteras för partiet i november.Kontaktuppgifter:

Mårten Strömberg

Ombudsman, Nya Moderaterna Gävleborgs län

073 - 684 40 45

Emilie Schelin

Politisk sekreterare

070 - 817 64 86

08 - 786 45 57

emilie.schelin@riksdagen.se

Med vinterdäck på tunga fordon i vinter så kommer vi att få bättre trafiksäkerhet!

Skriver jag och min Riksdagskollega Ulf Berg i Arbetarbladet på nätet.

En stor idrottsman har gått ur tiden!

Stefan Liv har gått ur tiden i en tragisk flygolycka i Ryssland. Vi tänker på hans familj ikväll. Expressen uppdaterar fortlöpande händelseutvecklingen.

Exportföretagens betydelse för Gävleborg!

Arbetarbladet skriver om den undersökning som jag beställt från Riksdagens utredningstjänst om exportföretagens betydelse för Gävleborg. Det är en ständig utmaning för politiken nationellt men även regionalt och lokalt hur man på bästa sätt kan hjälpa exportföretagen att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft.

Alliansens energiöverenskommelse är ett exempel på en viktig åtgärd som innebär att företagen kan känna en ökad trygghet om att Sverige kan ha tillgång till energi till en rimlig kostnad långsiktigt.

Bra besked från Riksbanken att man lämnar reproräntan oförändrad..

Alldeles nyss kom Riksbankens besked att man lämnar den viktiga styrräntan oförändrad. Det verkar klokt med tanke på att det är så osäkert med den ekonomiska utvecklingen den närmsta tiden, och allt som kan göras för att hjälpa näringslivet att bibehålla och utveckla konkurrenskraften är välkommet.

Cirkusen i SAAB fortsätter och vem lider inte med den som är anställd i SAAB?

SAAB har fortsatta problem och ber nu enligt ett pressmeddelande om rekonstruktion. Ett företag måste ha större intäkter än kostnader vilket är en förutsättning för att överleva långsiktigt...

Svårare än så är det inte och grundproblemet för ett företag som inte har det är helt enkelt att vi konsumenter inte vill köpa det företagets produkter eller tjänster. Det gäller alla företag och även SAAB. Som politiker kan vi inte lagstifta om att alla måste köpa en viss bil av ett visst bilmärke, vilket socialdemokraterna verkar tro... Eller om de menar att vi ska ge pengar från skattebetalarna för att sedan subventionera vissa bilar?

Sverige ska ha goda generella villkor för företagande och samhället och näringslivet kan arbeta nära varandra för att utnyttja de forskningsresultat som tas fram men ytterst är det ett enskilt företags ansvar att ta fram produkter som vi konsumenter vill köpa. Det är inte politikens uppgift.

Jag förstår den ångest och oro som måste finnas hos de anställda på SAAB och vi får hoppas att den här cirkusen i SAAB slutar på ett bra sätt och att företaget får ordning på sin ekonomi och kan börja tillverka bilar igen - och att man då kan tillverka bilar som konsumenterna vill köpa.

Alliansregeringen förbättrar för Sveriges pensionärer. Insändare i HT mfl av mig idag.

Jag har svarat på en insändare i HT och beskriver kort hur alliansen förbättrar för Sveriges pensionärer.

tisdag 6 september 2011

Sverige måste få råda över sin egen rovdjurspolitik!

Skriver Bengt-Anders Johansson Åsa Coenraads och jag i Arbetarbladet i en debattartikel. På torsdag kommer vi att ha en stor hearing i Söderhamn om rovdjurspolitiken i Sverige.

Vi skriver bl a:

Alliansregeringens rovdjurspolitik har lagt grunden för en viltförvaltning som präglas av biologisk mångfald och eftersträvar balans mellan viltslag och olika intressen. Nu måste vi på allvar driva frågan om subsidiaritetsprincipen när det gäller viltförvaltning även när det gäller arter som EU uppfattar som hotade. Det är helt orimligt att vi skall tvingas till inskränkningar när vi bevisligen kan peka på en bra utveckling. Trovärdigheten i den förda politiken urholkas av EU:s inblandning. En lokal förankring i samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att finna avvägningar mellan delvis motstående mål.

LO och Kommunal har sämst anseende hos allmänheten enligt undersökning i LO tidningen.

LO och Kommunal har konsekvent gått emot de förbättringar som alliansregeringen har gjort för deras medlemmar och svårtmålat den framgångsrika politiken. Priset LO har fått betala för det är att man har sämst anseende i Sverige enligt en undersökning som redovisas i LO tidningen.


Tidningen skriver;

Allmänheten ger LO bottenbetyg i anseende. Högst status har Naturskyddsföreningen. Men även TCO, Saco och Svenskt Näringsliv ligger bra till.

Över 1 000 personer har i en Sifoundersökning svarat på frågor om anseendet för 23 svenska samhällsorganisationer, däribland arbetsmarknadens parter. I topp hamnar Naturskyddsföreningen. Bottenplatsen delar LO med Kommunal. Båda får tio poäng i ett så kallat anseendeindex. Det kan jämföras med Svenskt Näringslivs 34 poäng. Särskilt lågt ligger LO när det gäller kompetens och framtidsinriktning.

LO-tidningen skriver om Byggnads i Gävle och deras språkbruk mot kvinnor..

LO tidningen skriver på nätet om det språkbruk som Byggnads avd i Gävle har mot kvinnor. Eftersom den här bloggen är fri från könsord så får du klicka på länken för att få reda på vad medarbetare på Byggnads kallar sina kvinnliga kollegor och kvinnor i allmänhet.

Många är kritiska till Obama och USA hedrar offren efter den 11 september..

Jag lyckades inte träffa på någon som hade något gott att säga om Obama i USA förra veckan vilket stämmer väl med de opinionsundersökningar som publiceras angående Presidentens popularitet... Men å andra sidan är det långt till valet och det hinner hända mycket i USA innan det är val.

Den stora nyheten förutom orkaner och stormar var att det snart är 10 års dagen av terrorattackerna den 11/9. Det har publicerats ett antal böcker till minne av händelsen och även tv nyheterna hade många inslag i ämnet. Det är säkert fler än jag som nu hoppas att inte något dramatiskt ska hända runt detta datum.
I vart fall så kändes det som att säkerhetskontrollanterna hade extra hög nivå på säkerheten när man flög hem.

Arbetarbladet har listat antal motioner till Riksdagen från länets Riksdagsledamöter.

Arbetarbladet har listat antalet motioner till Riksdagen och Anders W Jonsson ger ett relevant svar på varför han motionerat minst. För oss som är allianspolitiker så finns det bättre möjligheter än för socialistpartierna att få kontakt med ansvarigt departement för en fråga. För mig som moderat så frågar jag helt enkelt en kollega i Riksdagen som sitter i det aktuella utskottet vem som handlägger frågan och för sedan personliga samtal. Oppositionen har inte dessa möjligheter utan får ställa sina frågor eller förslag i kammaren.

Men det är ändå viktigt tycker jag att skriva motioner till Riksdagen eftersom det visar vilka frågor som man tycker är viktigt och hur man vill förändra saker till det bättre. Jag har också haft förmånen, vilket inte står i artikeln, att få en av de få motionerna som behandlats bifallen.

Sandviks tidigare VD beklagar flytt av huvudkontoret..

Kloka ord från en legendarisk fd Sandvik VD.

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.3875977--man-ska-bo-nara-skorstenarna-


- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 5 september 2011

Visionslöst för 4 miljoner?

Expressen avslöjar att SKTF byter namn till vision och att det kostar 4 miljoner.. Verkar ganska visionslöst..

http://www.expressen.se/nyheter/1.2550226/facket-lade-fyra-miljoner-pa-jattefest


- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 4 september 2011

Straffskatten på den fria radion borde tas bort!


MTG VD har rätt. Straffskatten på den fria och oberoende radion borde tas bort så att det blir mer lik konkurrens på lika villkor med den statliga radion.

http://www.resume.se/nyheter/2011/09/02/knackig-start-for-radio1/index.xml

- Posted using BlogPress from my iPhone

Vad kan Gävleborna göra för 6.5 miljoner från Furuviksparkens tidigare ägare?

Borde inte GD och AB göra en omröstning på sina hemsidor om vad Gävleborna kan få för 6.5 miljoner om Förvaltningsrätten i Falun, vilket den borde, fattar beslut om återbetalning av pengarna till Gävle kommun.

- Bättre skolböcker?
- Fler lärare?
-Lagning och förbättring av vägarna?
- Mer personal i äldreomsorgen?

Får Carina Blank bestämma så tar hon väl pengarna och åker på studieresor till nöjesparkerna i USA, men det har hon ju i och för sig redan gjort..


- Posted using BlogPress from my iPhone

Ulla Andersson v tycker det är ok att diskriminera män?

Vilken ledare de forna, eller nuvarande kommunisterna, väljer är en ytterst marginell händelse eftersom v står långt från politiskt inflytande så länge vi har en stabil och trygg alliansregering men att de så aktivt diskriminerar män? Två kvinnor kan väljas som ledare men inte två män vilket Andersson bekräftar i artikeln.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2549786/tva-kvinnor-kan-ta-over-efter-ohly


- Posted using BlogPress from my iPad

Läsvärd bok!

En mycket intressant bok, där processen beskrivs när Sverige fick en oberoende Riksrevision, trots s hårda motstånd.

Dags att göra kommunrevisionen ännu starkare också som Ahlenius föreslår?
- Posted using BlogPress from my iPhone

Statlig tv och radio - klok ledare i GD idag..

Gefle dagblad konstaterar klokt att vi har statlig radio och tv i Sverige, och att det bara är löjligt att påstå något annat. Just som GD skriver så har vi fria medier från politiken i de medier som inte ägs och kontrolleras av staten. De statliga mediernas medarbetare känner i vart fall större samhörighet med vissa partier än andra.

http://gd.se/ledare/1.3869995-statlig-tv-ja-tack-


- Posted using BlogPress from my iPhone

Att spela minigolf är riktigt kul..

Speciellt när man vinner..


- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 3 september 2011

I Sverige tar socialistpartiet större kontroll på sin tidning Aftonbladet liksom man gör i Kina..

I Sverige börjar två fd s ministrar skriva krönikor i Aftonbladet och Bodströms syster har haft/har höga poster i den statliga radion. I Kina drar man också åt tumskruvarna mot media från socialistpartiet.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/propagandabyra-tar-over-kinesiska-tidningar


- Posted using BlogPress from my iPad

Små vita bollar

Utanför vårt fönster finns det ett golfhål, och jag är djupt imponerad av de som springer och slår på en liten vit boll i den här värmen..men golfbilarna ser roliga ut. Helt rätt, jag spelar inte golf.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Bättre trafiksäkerhet i vinter om det blir krav på vinterdäck för tunga fordon!

Med vinterdäck på tunga fordon så kommer trafiksäkerheten att öka i Sverige, och självklart ska det gälla utländska fordon också, där skillnaden kommer att bli störst.

http://helahalsingland.se/hudiksvall/1.3867240-krav-pa-vinterdack-for-alla-tunga-fordon


- Posted using BlogPress from my iPad

Relevant frågeställning på Arbetarbladets ledarsida angående Sandviks flytt av huvudkontoret.

Jenny Wennberg ställer relevanta frågor på ledarsidan i Arbetarbladet med anledning av Sandviks flytt av huvudkontoret.

http://arbetarbladet.se/ledare/1.3868656-sandviken-granne-med-

Även GD skriver klokt i samma ämne.

http://gd.se/ledare/1.3867985-stor-symbolisk-betydelse


- Posted using BlogPress from my iPad

fredag 2 september 2011

Socialdemokraterna har konsekvent gynnat den ekonomiska eliten i Sverige!

Just läst klart den här boken som väl beskriver hur s genom en hård beskattning av vanliga löntagare skapat världens största ekonomiska klyftor mellan oss vanliga människor och den ekonomiska eliten i Sverige.- Posted using BlogPress from my iPhone

Är det inte lika bra att Juholt skriver ledarna varje dag i Aftonbladet?

S kvinnornas nya ordförande ska skriva ledare i Aftonbladet. Är det inte lika bra att Håkan Juholt skriver dem själv varje dag - han har säkert högre ambitioner även för den ledarsidan. AB har stora likheter med Pravda.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Hur många i Sverige känner till Labourday i USA?

På måndag är det Labourday i USA då man firar och hedrar alla som arbetar. Till skillnad från Sverige är det inte en socialistisk manifestation utan en dag för alla, och man har en skön långhelg tillsammans med familjen.

Är det på grund av att det inte är en socialistdag som statsmedia i Sverige inte pratar om den?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Hudiksvalls Tidning svartmålar personerna bakom Glada Hudikteatern vilket visar att inga träd får växa till himlen i Gävleborg!


Tyvärr är HT:s svartmålning av personerna bakom Glada Hudikteatern bara ett bevis på att Gävleborg och Sverige har stora problem med Jantelagen. Det är enligt HT bättre för de funktionsnedsatta att inte få en yrkeskarriär och ett självförtroende och en bättre plats i samhället? Synd att lokaltidningen nu svartmålar en så framgångsrik verksamhet!

http://helahalsingland.se/hudiksvall/1.3856011-han-har-tjanat-miljoner-pa-teatern

Just nu ser jag inte något positivt på Sandviks flytt av huvudkontoret till Stockholm!

Tvärtom, så innebär det en stor förlust för hela länet enligt min uppfattning. I mina kontakter med företaget genom åren har man alltid pekat på företagsnyttan med att ha huvudkontoret i Sandviken och de strategiska fördelar det inneburit genom åren. Tanken som spontant kommer är att det är den nya vd:n som inte vill flytta till Sandviken men så enkelt är det säkert inte. Det som är det allvarliga med dagens beslut är att det nya chefskapet inte kommer att ha några personliga kopplingar till vår region om några år och det gör att beslut om förändringar av verksamheten i Sandviken kommer att tas utan några skrupler. Å andra sidan ska beslut om verksamhets inriktning alltid tas på affärsmässiga grunder och inte något annat men det faller ett mycket stort ansvar på vd och styrelse att man nu fattar rätt beslut eftersom Sandviks själ och hjärta finns i Sandviken sedan 150 år tillbaka.

Det behöver inte innebära en katastrof för Sandviken Gävle och Gävleborg om man tittar på Gevalia fabriken i Gävle som numera är en produktionsenhet men det hade varit bättre om management hade varit i Gävle även där.


- Posted using BlogPress from my iPad

torsdag 1 september 2011

Kommunledningen i Gävle har misslyckats med sin viktigaste uppgift - bidra till invånarna får jobb!

Vänsterpartierna i Gävle skyller på alliansregeringen att försörjningsstödet ökar. Sitt eget ansvar för att skapa ett bättre företagsklimat och en attraktivare stad att bo och verka i, finns helt enkelt inte. Kommunen behöver också jobba närmare näringslivet och ordna aktiva praktikplatser istället för att betala ut passiva bidrag.

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.3861192-rekordmanga-gavlebor-behover-socialbidrag


- Posted using BlogPress from my iPhone