Sidor

torsdag 14 januari 2010

Facket Finansförbundet skriver på Aftonbladet debatt om bonusar i bankerna.

Finansförbundet skriver en debattartikel i Aftonbladet idag om bonus i bankerna. (klicka på rubriken)

Det är möjligt att facket har rätt i sak, men det måste vara sämsta möjliga timing att fortsätta betala ut bonusar i dessa tider, inte minst eftersom regeringen och därmed skattebetalarna har fått stå garant för att det finansiella systemet ska fungera.

Finansförbundet sågar LO i sin debattartikel:

"Tonläget i debatten om finanskrisen tenderar att vara både osakligt och tendentiöst. Detta får ibland märkliga effekter, som när LO i sitt remissvar om de nya bonusreglerna anser att den svenska modellen ska gälla på arbetsmarknaden utom för den finansiella sektorn.

Inom denna, av allt att döma suspekta, sektor utgör aktörerna enligt LO moralrisker, som ska särbehandlas med inskränkningar i rätten att träffa avtal. En i mina ögon märklig facklig hållning. "

Inga kommentarer: