Sidor

onsdag 31 augusti 2011

Nu reagerar Arbetsmiljöverket över kaoset på Byggnads i Gävle!

Nu reagerar Arbetsmiljöverket över kaoset hos Byggnads i Gävle!

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.3860460-arbetsmiljoverket-gor-inspektion-vid-byggnads


- Posted using BlogPress from my iPhone

Fri påfyllning av Cola..

En fördel med restauranger i USA, förutom den goda maten till låga priser, är att det är fri refill av Coca-Cola. Det borde vara något för Sverige att ta del av? Ikea har det, men där är det tyvärr Pepsi!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Robert Sullivan och hans kollega

Är verkligt engagerade lärare


- Posted using BlogPress from my iPhone

Tycker LO ordföranden i Gävle att det är ok att Byggnads sa upp en facklig medlem som klagade på arbetsmiljön på Byggnads?

Det man skulle vilja veta av LO ordföranden i Gävle är om han anser att det är ok för en arbetsgivare, Byggnads, att säga upp en anställd för att denne kontaktat facket och bett om hjälp för den usla arbetsmiljön. Arbetarbladet har egentligen bara gjort halva intervjun eftersom vi inte vår svar på den frågan. Många skulle säkert också vilja veta vad Elin Lundgren Riksdagsledamot för socialdemokraterna och vad Raimo Pärssinen också s riksdagsledamot tycker. De har varit tysta som små möss i den här frågan liksom Åsa Lindestam Riksdagsledamot för s från Söderhamn. Till och med Ulla Andersson vänsterpartiets Riksdagsledamot har också varit helt tyst. Betyder det att de anser att arbetsgivare, om de heter Byggnads, kan agera som de vill mot anställda som kontaktar facket för den usla arbetsmiljön på ett fackligt kontor?

Eller är det så enkelt att eftersom Byggnads skänker många många miljoner till socialdemokraterna, och ännu fler arbetstimmar, så är företrädare för det socialdemokratiska partiet tysta när Byggnads kränker de fackliga rättigheterna?

Jag hoppas att Arbetsmiljöverket går till botten med situationen på Byggnads i Gävle och  media kommer säkert att prata med alla de tidigare medarbetare som har slutat på Byggnads.. Det är en fråga som skulle kunna ställas till dem. Varför har ni och så många andra slutat på så förhållandevis kort tid? Frågan skulle också kunna ställas till Handels. Varför drev ni inte frågan vidare till AD eftersom ni anser att de fackliga rättigheterna har kränkts?

Som politiker är det vårt ansvar att se till att Arbetsmiljöverket kan gripa in mot arbetsgivare som missköter sig, och man förutsätter också att myndigheten även granskar ett fackförbund, även om det finns mycket nära kopplingar mellan facket och myndigheten. Jag var själv med på ett möte mellan Arbetsmiljöverket och företrädare för arbetsgivare och fackliga företrädare i Falun för ett antal år sedan när en facklig företrädare uttryckte sig ungefär såhär: När vi inte får som vi vill så ringer vi er som vanligt och så kommer ni dit. Vi får väl hoppas att verket är lika snabba nu och ser om det finns så dålig psykosocial arbetsmiljö på Byggnads som Handels hävdar.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Besök på en skola i USA för funktionshindrade ungdomar

Idag har jag besökt en skola i Lakeland Florida som har en speciell inriktning för unga med särskilda behov. Precis som i Sverige går ungdomarna på skolan gratis. Mitt intryck efter studiebesöket är mycket positivt. Motiverade och engagerade lärare och övrig personal i en trivsam miljö med den senaste tekniken. Klassen vi besökte hade Sverigetema så vi hade med oss böcker kartor och musik och spel från Sverige.- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 30 augusti 2011

Pressmeddelandet skickat till media om färdtjänsten i Gävleborg...

PRESSMEDDELANDE


2011 08 29

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot för Gävleborgs län

lars.beckman@riksdagen.se

Tel. 070 - 361 36 96

X-trafiks VD försvarar att företagen inte följer avtalen gällande färdtjänsten och vill inte genomföra en extern revision!

X-trafiks VD Matts Hildebrand har besvarat Riksdagsledamot Lars Beckmans (M) brev om begäran om en extern revision av de företag som utför färdtjänst inom Gävleborgs län. Bakgrunden till Beckmans begäran är de omfattande driftstörningar som skett främst i Gästrikland sedan mitten av sommaren 2011. Matts Hildebrand skriver i ett svar till Beckman att man inte avser att vidta några åtgärder utan att man för dialog med företagen.

- Det är uppenbart för alla, utom X-trafiks VD, att den tysta diplomatin med företagen inte fungerar eftersom det är omfattande driftstörningar i färdtjänsten i Gävleborg. De som använder färdtjänsten är en grupp i samhället som är beroende av samhällets service och verksamheten skall fungera felfritt, säger Beckman.- Det är en självklarhet att företagen som innehar avtalen skall följa avtalet till punkt och pricka vad gäller antalet fordon, utrustning i fordonen och inställelsetider mm. I annat fall har man erhållit avtalet på felaktiga grunder och då borde avtalets skadeståndskrav utdömas och i nästa steg avtalet sägas upp, säger Beckman vidare.

- Jag beklagar djupt att VD:n för X-trafik inte vill granska att företagen följer de ingångna avtalen genom en extern revision. Ett samhällsägt bolag som X-trafik borde eftersträva ett öppet och transparent arbetssätt. Nu får invånarna i Gävleborg som använder färdtjänsten fortsätta vara i okunskap om säkerheten i fordonen följs enligt avtalet och om det finns andra brister i färdtjänsten i Gävleborg. Det är helt och hållet X-trafiks ansvar som upphandlande myndighet - och ytterst VD:s ansvar tillsammans med styrelsen - att säkerställa att färdtjänsten skall fungera i länet vilket inte är fallet för närvarande, avslutar Beckman.Brevet från VD bifogas detta pressmeddelande.

Besök på skola i Lakeland Florida för funktionshindrade!

Idag kommer jag att besöka en skola för funktionshindrade  i Lakeland / Florida. Jag har blivit inbjuden av en nära släkting till ägaren av San Juan glasfiberpoolfabriken som arbetar där sedan många år, och eftersom de vet att jag speciella kunskaper i ämnet och sitter i Riksdagen så ville de gärna visa upp skolan.

Roberts klass har valt Sverige som tema i år så jag har köpt med mig svensk/engelska spel mm och några skivor med svensk musik. Klassen kommer bl a att få lyssna på Evert Taube. Inför den här resan har jag bett att Riksdagens Utredningstjänst ska titta på likheter och skillnader mellan USA Sverige och Kina när det gäller trygghetssystem och den rapporten kommer jag att presentera senare i höst. Den visar i vart fall att USA har ett väsentligt bättre trygghetssystem än vad ryktet säger i Sverige och att Kina har ett bedrövligt socialt skyddsnät.

måndag 29 augusti 2011

Byggnads omdöme om Handels chef i Gävle: Lögnare!

Byggnads chef i Gävle kallar alltså Handels chef i Gävle för lögnare och framkallare av fria fantasier! Fakta är att Byggnads sa upp en kontorist som gick till Handels och klagade på den usla arbetsmiljön..

http://gd.se/nyheter/jobbpengar/1.3852906-byggnads-kontrar-i-fackstriden


- Posted using BlogPress from my iPhone

Mycket märkligt svar från X-trafiks VD om färdtjänsten i Gävleborg..

Jag har fått svar från X-Trafiks VD om färdtjänsten i Gävleborg. Det är ett mycket märkligt svar där VD tydligen ska ägna sig åt dialog med företagen i länet som inte följer avtalet och tyst diplomati.

Det är en strategi som inte fungerar eftersom färdtjänsten uppvisar stora brister. De som drabbas av det är den grupp i samhället som inte har en förmåga att göra sig hörd på ett bra sätt och just därför är det så viktigt att vi politiker säkerställer att VD ser till att avtalen följs.

Här är brevet i sin helhet:

Svar till Lars Beckman med anledning av e-postskrivelse 2011-08-17


Jag har inte anledning att kommentera påståenden om tillkortakommanden hos enskilda företag som X-trafik har avtal med. Det är en angelägenhet mellan Xtrafik och det enskilda företaget. I våra avtal finns möjlighet för X-trafik att vidta åtgärder om ett företag inte lever upp till avtalskraven. Först och främst handlar det om att ha ett bra samtalsklimat med företrädare för företaget. X-trafik har regelbundna möten med företagen. Ofta finns det naturliga förklaringar till varför företaget inte uppfyllt kraven i avtalet. Om bristerna inte åtgärdas efter påpekanden finns möjligheten att utdöma vite. I händelse av att företaget inte
vidtar åtgärder med anledning av påtalade brister finns möjligheten att säga upp avtalet.

X-trafik kommer inte att genomföra en extern revision med anledning av brister som beskrivs i skrivelsen av den 17 augusti. Jag, tillsammans med mina medarbetare, har enligt gällande avtal tillräckliga möjligheter för att komma till rätta med brister och fel som en trafikutövare uppvisar. X-trafik har utnyttjat
möjligheten att utdöma vite.

Söderhamn 2011-08-29

Matts Hildebrand

VD, X-Trafik AB

Debattartikel i Hälsingetidningar idag..

Idag har jag skrivit om sänkningen av restaurangmomsen i HT mfl tillsammans med Tomas och Margareta..

Vi konstaterar att det är en bra åtgärd att vidta i höstbudgeten för att skapa fler jobb i Sverige. Som vanligt uttrycker sig s nedvärderande om åtgärder som ger fler jobb till unga. S gör skillnad på människor och jobb.En del är finare än andra men vi moderater tycker att varje jobb är viktigt och att alla människor är lika mycket värda.

söndag 28 augusti 2011

Nyttig bilkörning eller inte. Vem avgör det?

Som vanligt utgår vissa från att hela Sverige ser ut som Södermalm i Stockholm med tunnelbana inom 100 meter. Vem avgör vad som är nyttig bilkörning eller inte?

http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article13538343.ab


- Posted using BlogPress from my iPhone

I have a dream sa Martin Luther King den här dagen 1963!

Den här dagen 1963 stod Martin Luther King och sa I have a dream. Tyvärr har Sverige rasister i Riksdagen 2011.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Alliansen största block, som det ska vara. Vi tar ansvar för hela Sverige!

Alliansen leder över oppositionen, om det finns någon gemensam sådan, och ett säkert tecken på det är att den statliga radion fokuserar på annat i rubrik och text

http://m.sverigesradio.se/artikel/index/4665262?programId=83


- Posted using BlogPress from my iPhone

Sveriges Radio app är bra när man är på resa

Just nu befinner jag mig på resa utanför länet och då är Sveriges Radio app bra när man vill lyssna på den statliga radions nyhetssändningar


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Formosa Blvd,Kissimmee,USA

Vi valde inte att flyga till månen för att det var enkelt utan för att det var svårt!

Tål att upprepas: Vi valde inte målet att flyga till månen för att det är enkelt utan för att det är svårt. Sagt av President Kennedy på 60-talet. Gäller i alla sammanhang.


- Posted using BlogPress from my iPad

lördag 27 augusti 2011

Vem som är ordförande för s kvinnor är helt ointressant

För alla utanför det gamla arbetarpartiet. Den enda nyheten var väl att man kastade ut den sista personen med invandrarbakgrund från en ledande position. Är det ett krav från sd man tillgodoser för att få sd stöd i voteringar i höst?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Bra tv inslag om Sverige och vår goda mat. Sverigebilden är viktig!

13 News kör nyheter om fantastiska Sweden och vår goda mat! Det borde kunna locka en och annan turist till Sverige. Bra jobbat av den som placerat den nyheten!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Debattartikel i ÖA, Örnsköldsvik om husvagnsvikter!

Idag har jag en debattartikel om problemet med husvagnsvikter i ÖA, Örnsköldsvik. Det här är en fråga som Näringsdepartementet måste hitta en lösning på snarast.


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 26 augusti 2011

36.9% i dagens DN mätning

Väljarna uppskattar att m tar ansvar för hela Sverige och inte bara Stockholms tunnelbana som var det enda Juholt pratade om i sitt sommartal som konkret åtgärd förutom att han lovade allt till alla. Stackars statliga SVT text ogillar resultatet så mycket att de inte ens lagt ut alla siffror för alla partier som de brukar. När s hade en bra mätning i deras ögon så hade de en stor rubrik om det. Nu fick man leta m resultat ordentligt. Fri och oberoende tv?


- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 25 augusti 2011

Antalet döda i trafiken kan ha ökat på grund av dubbdäcksförbudet men ändå vill vissa utreda ett ökat förbud!

Antalet döda i trafiken kan ha ökat kraftigt på grund av dubbdäcksförbudet men man vill iaf utreda utökat förbud. Det vore mer effektivt att stänga tunnelbanan eftersom det är där de farligaste partiklarna finns.Dubbdäcksförbud påverkar inte utsläppen enligt RUT.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/moderaterna-stockholms-stad-lan/pressrelease/view/ulla-hamilton-uppdrag-till-trafikkontoret-att-utreda-miljoezon-foer-dubbdaeck-673993?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease


- Posted using BlogPress from my iPhone

Regeringens strategi för att arbeta med att få alla funktionshindrade delaktiga i samhället..

Regeringens hemsida finns den nya strategin från Regeringen för att få fler funktionsnedsatta delaktiga i samhället. Ett område där det krävs stora förbättringar är att få fler funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden.

Alla människor kan bidra med något positivt på en arbetsplats och det är inte acceptabelt att andelen funktionsnedsatta har minskat på arbetsmarknaden, eller i klartext - andelen arbetslösa har ökat i den gruppen som är funktionsnedsatt. Här krävs det krafttag - inte minst från den sektorn som styrs av politiken - den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har en väsentligt lägre andel personer anställda med någon form av funktionsnedsättning. Privata företag är mycket bättre på att anställa personer med någon form av handikapp. Förmodligen är det så enkelt att en liten företagare gör en samhällsinsats genom att anställa någon i bekantskapskretsen och tyvärr finns inte samma medkänsla i stora organisationer.

Alla journalister har ett lika värde. Det förklarar vi moderater för s i norran idag..

I dagens Norran skriver jag tillsammans med Edward Riedl och Carl-Oskar Bohlin om att alla journalister, oavsett om de arbetar i ett privat företag eller i statens tjänst har lika stort värde och gör ett lika bra jobb. Egentligen är det pinsamt att man ska behöva tala om det för en socialdemokrat 2011 men de har inte kommit längre i sin utveckling i tron på alla människors lika värde - även privatanställda journalister... eller menar s på fullt allvar att en journalist på Gefle Dagblad skulle göra ett sämre jobb för att de är privatanställd än en journalist anställd på statliga Radio Gävleborg? Eller för den delen, på Norran jämfört med Statliga Radio Västerbotten..

Debattartikel i NA om problemet med husvagnsvikter
- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 24 augusti 2011

Gävleborg borde vara ett givet val!

Det här vore bra för Gävle och hela länet! Jag har varit inblandad på ett hörn genom att ge några ledande beslutsfattare relevant information om de goda förutsättningar som finns i Gävleborg med tanke på närheten till allt. Det arbetar redan ett stort antal personer i Gävle med dessa uppgifter också.
http://svt.se/2.126217/1.2510865/gavle_kan_fa_supermyndighet


- Posted using BlogPress from my iPhone

Upprörda vänsterpartister i Hälsingetidningar

Det var tydligen extremt känsligt att tala om kopplingen mellan vänsterpartiet och de kommunistiska partierna i dåvarande Sovjet och nuvarande Kina, Nordkorea och Kuba. Det är två eller tre debattartiklar mot mig i HT idag och självklart ska de få ett svar som de förtjänar.


- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 23 augusti 2011

Byggnads säger upp medlem i Handels för att den personen kontaktade facket och bad om hjälp!

Byggnads säger upp den medlem i Handels som slog larm om den usla arbetsmiljön på Byggnads i Gävle. Det måste vara ironi på hög nivå att ett fackförbund säger upp en person som kontaktar facket för att be om hjälp..

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.3832145-kontorist-som-slog-larm-sags-upp


- Posted using BlogPress from my iPhone

I dagens HT mfl uppmanar jag v att göra upp med sitt förflutna

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3831042-glom-inte-ert-forflutna


- Posted using BlogPress from my iPhone

Debattartiklar i HT..

En vänsterpartist vill inte ha kapitalistisk smörja i etern, utan statlig radio. Han skriver sitt inlägg i en tidning fylld just med kapitalistisk kommersiell smörja (annonser) Som sagt, vänsterpartiet måste göra upp med sitt förflutna.

Med det partiet vill s alltså styra Sverige?


http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3831041-sank-svansen-beckman


- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 22 augusti 2011

Skillnad på statsminister och statsminister för de statliga mediabolagen..

När vi hade en s-ledd minoritetsregering så var det s- ministrar titt som tätt i de statliga mediabolagen utan möjlighet för andra partier att komma till tals och fick en moderat komma till tals, så var det ofta med en problemformulering anpassad tills. Statsminister Carlsson eller statsminister Persson kallades just det och inte s-ledaren...

Men fortfarande efter 5 år med en framgångsrik alliansregering så fortsätter de statliga mediabolagen att ofta kalla statsminister Fredrik Reinfeldt för moderatledaren istället för statsminister. Senaste i SR Dagens Eko i helgen.... Det är rätt märkligt. Statsminister Fredrik Reinfeldt är just statsminister 24 timmar per dygn 7 dagar per vecka och ska självklart kallas vid sin rätta benämning.

Det blir nästan absurt när s nu ska gynnas i de statliga mediabolagen. Nämns en alliansminister vid namn eller intervjuvas så ska det numera alltid vara en politiker från s som ska kommentera det som sägs, eller så säger programledaren, som i TV i morse: Och Håkan Juholt talade som bekant igår i Stockholm...

På P4 extra så används en s-politiker som "expert" på Libyen idag istället för att man talar med någon av de allianspolitiker som sitter i Utrikesutskottet i Riksdagen eller som finns på Utrikesdepartementet. De har självklart uppdaterad och relevant information men istället väljer den statliga radion att efterfråga information hos en gammal avdankad s politiker...

Jag förstår att det finns en sorg hos vissa mediabolag över att världen förändras och att vi får mer och mer olika media med olika nyhetsvinklingar, och framförallt att det finns internet så att många kan söka reda på sin information själva, men det blir faktiskt nästan ironiskt vid vissa tillfällen.
Den stora ledaren Juholt slarvar stort med sanningen konstaterar Lena Melin i Aftonbladet idag..

Lena Melin konstaterar att den stora ledaren Juholt slarvar stort med sanningen i dagens Aftonbladet.

Hans eget parti ville också före valet införa sänkt restaurangmoms för att skapa jobb. Hans eget parti ligger bakom pensionsöverenskommelsen och hans eget parti har haft ansvar för avregleringen av elmarknaden.

Att ta ansvar för Sverige är att ha en långsiktig politik för hela Sverige. Inte bara komma med kortsiktiga populistiska pamfletter..som inte är sanna.

Debattartikel om att även Gotland behöver fler radiostationer.

Jag skriver tillsammans med mina riksdagskollegor Gustav Hoffstedt och Carl-Oskar Bohlin om att även Gotland förtjänar fler radiostationer i Gotlands Allehanda. Stockholm har 10 kanaler att välja på och varför ska vi som bor utanför tullarna nöja oss med mindre?

Min världsbild skrämmer vänsterpartister/kommunister! Tack för det!

En vänsterpartist/kommunist skriver ett debattinlägg i HT idag som kommer att få ett svar av mig under dagen. Det glädjer mig att mina åsikter står långt ifrån vänsterpartiet och det är också vänsterpartiet som måste göra upp med sitt kommunistiska förflutna.

P4 Radio Dalarna lyfter fram Svenskt Näringsliv kritik mot Arbetsförmedlingen.

P4 Radio Dalarna lyfter fram den omfattande kritik som finns hos företagen mot Arbetsförmedlingen. Motsvarande kritik finns också från dem som söker jobb. Det är inte ett enkelt samhällsproblem att lösa att få matchningen att fungera bättre och mycket bra har gjorts av alliansregeringen men mer måste till. Det förtjänar den som är arbetslös som behöver hjälp att hitta ett jobb.

söndag 21 augusti 2011

Sky News direktsänder från Libyen och diktatorns kommande fall...

Sky News direktsänder från Libyen från ett lastbilsflak som rullar in mot centrum i Tripoli. Skillnad mot för SVT..


- Posted using BlogPress from my iPad

Varför ser s ner på lokalvårdare?

Om du inte längre kan arbeta som journalist ska du inte behöva arbeta som lokalvårdare säger s i SVD. Ännu en socialist som gör skillnad på människor utifrån vilket jobb de har. Vad är det för fel på lokalvårdare? Kan man arbeta så ska man inte vara sjukskriven.


Mats Knutsson i Rapport om Juholt; Som om den ekonomiska krisen aldrig ägt rum..

Mats Knutsson skriver på SVT Rapport hemsida om Juholts tal idag. Han konstaterar att Juholt inte låtsas om någon ekonomisk kris utan lovar löften vitt och brett. Allt till alla....

Samtidigt var Statsminister Fredrik Reinfeldt i Norge och hedrade de omkomna. Det märks vem som tar ansvar för Sverige.

Statsminister Reinfeldt i Norge för att hedra offren. Juholt håller tal istället..

Statsminister Reinfeldt på plats i Oslo för att hedra offren i Norge med kronprinsessan Victoria skriver Aftonbladet. Juholt håller politiska inrikestal istället. Det märks vem som tar ansvar och är Statsminister.
- Posted using BlogPress from my iPad

S vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm medan vi Moderater tar ansvar för hela Sverige!

Den stora ledaren vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm skriver Expressen. Vi andra tar ansvar för infrastrukturen i hela Sverige. Villken nytta skulle norrlandslänen ha av en ny station på tunnelbanan?
- Posted using BlogPress from my iPad

Den offentliga sektorn måste bli bättre på att anställa funktionsnedsatta!

DN debatt skriver Barn- och äldreministern Maria Larsson: Stat, landsting och kommuner behöver ta mer ansvar för att anställa funktionshindrade. En färsk undersökning, gjord på regeringens uppdrag, visar att allt färre personer med funktionsnedsättning tar plats på arbetsmarknaden. I dag är privata företag bättre på att anställa dessa personer än den offentliga sektorn. Samhällsgemenskapen berikas av mångfald, och även offentliga arbetsgivare måste lägga sina fördomar åt sidan.

ICA och Max är två exempel bland många företag som tar ett stort ansvar att hjälpa funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden. När kommer Konsum Gävleborg och andra närstående företag till s att hjälpa till på samma sätt? När kommer Landstinget Gävleborg och Gävle kommun att arbeta aktivt med frågan? Jag har aldrig sett någon arbeta inom landstinget som använder rullstol men det kanske du har?
Rotaryföredrag imorgon om mitt första år i Riksdagen..

Imorgon kommer jag att berätta om mitt första år i Riksdagen. Jag tänkte berätta lite om hur en "normal" arbetsvecka ser ut, när riksdagen är igång..

Från Rotarykalendern:

Plats: Restaurang baravara N. Stapeltorgsg. 11 (Även ing fr Kaplansg 10 och Nyg 11) 80320 Gävle


Föredragshållare: Lars Beckman,

Lars Beckman berättar om sina erfarenheter från riksdagsarbetet och kommer säkert också med några intressanta synpunkter!

Arbetarbladet skriver om Gefle IF för 100 år sedan..

Då laget var bäst i Sverige...


- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 20 augusti 2011

Debattartikel i Norrbottens Kuriren

Debattartikel i Norrbottens Kuriren idag med min kollega Johan Johansson om att det även borde finnas fler radiokanaler i Norrbotten


- Posted using BlogPress from my iPhone

Tack Lutti för att du överlevde!

Kennet Lutti skriver i Arbetarbladet om sin svåra sjukdom han drabbades av efter sin pensionering.

Tack Kennet för att du överlevde! Då kan vi fortsätta gnabbas på debattsidorna! Men livet är viktigast av allt.

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.3823869-rapport-fran-troskeln-till-dodsriket


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 19 augusti 2011

Artikel om färdtjänsten i GD

GD och AB har artiklar med mig om färdtjänstens brister igår.

http://gd.se/nyheter/gavle/1.3817749-beckman-missnojd-med-fardtjansten


- Posted using BlogPress from my iPhone

Nej, jag äter inte sur strömming..

Ja, jag är från Norrbotten. Nej, jag äter inte död rå fisk som kallas surströmming men vill inte förbjuda den som fiskas i länet som s vill.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Debattartikel i Hudiksvalls tidning

Jag har ett svar i HT idag till vänsterpartiet om fria medier.

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3819725-viktigt-med-brett-utbud-av-medier


- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 17 augusti 2011

Grattis Victoria och Daniel...

Som väntar barn enligt Hovet idag skriver Expressen. Länge leve Monarkin!

Segerfeldt skriver bra i Expressen idag om s mörka förhållande till Baltiska länderna..

Fredrik Segerfeldt skriver klokt och bra om s mörka historia i förhållande till de baltiska länderna i Expressen idag. Det var säkert därför som inte någon ledande företrädare från länet, och inte heller Arbetarbladets ledarsida, var i Stockholm i måndags och firade de Baltiska ländernas frigörelse.

Debattartikel i HT mfl idag som svar till vänsterpartiet.

I HT har alliansen ett svar till vänsterpartiet idag där vi konstaterar att ju fler som jobbar desto fler som får bättre inkomster.

Avbryt avtalet med Tuwa eller se till att Färdtjänsten fungerar!

När den offentliga sektorn upphandlar ett anbud till lägsta pris så är det mycket viktigt att viten utdöms om ett företag inte sköter sig enligt avtal. Det är respektlöst och nonchalant mot alla de som är beroende av färdtjänsten att X-Trafik har gjort en så usel upphandling. Avbryt avtalet omgående eller se till att det fungerar! Arbetarbladet skriver om det idag.


- Posted using BlogPress from my iPad

tisdag 16 augusti 2011

Kommuner i Gävleborg med bra företagsklimat har lägre arbetslöshet!

I kommuner med bra företagsklimat är arbetslösheten lägre. Vad betyder det att politiker ska anstränga sig för att förbättra?

http://helahalsingland.se/halsingland/1.3811676-farre-arbetslosa-i-halsingland


- Posted using BlogPress from my iPad

Debattartikel i Arbetarbladet om husvagnsvikter

Vilket är ett stort problem som borde gå att lösa på ngt klokt och bra sätt. Artikeln hittar du här!


- Posted using BlogPress from my iPad

Sista Allsång på Skansen!

Ikväll är det sista Allsång på Skansen för säsongen och familjen sitter bänkad framför tv:n för att se det...


- Posted using BlogPress from my iPad

Ansvar och ordning och reda i finanserna, sedan reformer.

Moderaternas utgångspunkter inför höstbudgeten. Ansvar och ordning och reda i ekonomin först och sedan reformer. Exakt det vi sa till väljarna före valet.

http://www.moderat.se/web/Moderaterna_om_ekonomiska_laget.aspx


- Posted using BlogPress from my iPad

Mer rättsäker bedömning av arbetsförmågan..

Svenska Dagbladet Brännpunkt skriver socialförsäkringsministern om den rapport som regeringen får idag från Försäkringskassan där nu arbetet med att bedöma arbetsförmågan ska förbättras.

Det är också en erfarenhet som jag har fått efter kontakter med personer som var med i det s.k påskuppropet. Det är där det kan finnas brister idag. När man ställer den enkla, men mycket svåra fråga, har du fått din arbetsförmöga prövad så att du kan visa att du inte kan arbeta - eller för den rätt stora grupp som vill visa motsatsen - att man kan arbeta så visar det sig att man inte har fått någon adekvat bedömning.

Därför är det viktigt att man inför ett lika system över hela Sverige och mellan AF och Försäkringskassan så att alla myndigheter göra samma bedömning över hela Sverige. Det finns även idag stora regionala skillnader visade en rapport från förra veckan där en kvinna i Småland kan arbeta medan en kvinna i Västerbottens inland med motsvarande sjukdom bedöms som förtidspensionär... Det är inte acceptabelt och sjukförsäkringen får inte användas som ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg. Den som är så sjuk att den inte kan arbeta ska självfallet vara sjukskriven eller ha förtidspension men lika självklart är att den som kan arbeta ska få möjlighet att göra det.

Alla människor har något som man kan bidra med och det är faktiskt samhällets skyldighet att ge alla människor en plats på arbetsmarknaden!Arbetarbladets ledarsida hade kunnat ställa sig på Baltikums sida igår på Norrmalmstorg eller på ledarisdan men var tyst.. så tyst..

Svenska Dagbladet skriver idag på ledarsidan om socialdemokraternas mörka trista historia när det gällde de Baltiska ländernas frihetskamp från kommunismen. Är det därför som Arbetarbladets ledarsida, och den statliga radion i länet, varit så tyst om det 20 åriga firandet som skedde igår?

Det finns en spännande historia om den viktiga roll som vår tidigare Landshövding Christer Eirefeldt spelade i ett viktigt skede i de baltiska ländernas frihetskamp från kommunismen. Det berättade Christer för mig igår när vi träffades som hastigast och Talmannen Per Westerberg uppmärksammade också Christers insats i sitt tal. Det är tydligen en nyhet som inte är värd att berätta för lyssnarna/läsarna men man tycker alltså att kommunismens brott mot mänskligheten inte är värt att lyfta fram? Snart får vi istället höra personporträtt om Ulla Andersson som till för något år sedan kallade sig kommunist i Gefle Dagblad...Gävle kommuns informationsavdelning får hård kritik från arrangörerna av Friidrotts-SM.

I Gefle Dagblad sporten och Arbetarbladet Sport tar arrangörerna bakom Friidrotts-SM bladet från munnen om kommunens stora informationsavdelning och marknadsavdelning. Arrangören konstaterar att Gävle kommuns marknadsavdelning inte har levt upp till de förväntningar som kunderna/omvärlden har haft på dem. Det mest märkliga är att en ansvarig tjänsteman jämställer Friidrotts-SM som arrangeras av hårt arbetande ideella personer med privatägda Furuviksparken. Det är en mycket märklig hållning med tanke på att Furuviksparken har privata ägare och inte alls kan jämställas med en idrottsklubb. Men det kanske förklarar det ytterst märkliga beslut som KF tog - det finns tjänstemän som tror att Furuviksparken drivs ideellt och är en idrottsförening? Varför skulle man annars skänka bort 6.5 miljoner kronor av Gävlebornas pengar som hade kunnat användas till kärnverksamhet istället...

måndag 15 augusti 2011

Fortsätter skandalen på Byggnads i Gävle?

Byggnads sa upp en medarbetare, som var medlem i Handels, för att den personen kontaktade facket och bad om hjälp för den dåliga arbetsmiljön. Det är alltså inte en dålig satir utan på riktigt i Gävle 2011!!

Om detta skriver Handels tidning... och LO tidningen. När kommer Arbetarbladet och Gefle Dagblad att granska den här historien på djupet? För du har väl inte hört om detta i den statliga radion? Nej, tänkte just det...

Byggnads trovärdighet i fackliga frågor måste betraktas som NOLL och intet efter det här... Jag hoppas att Arbetsmiljöverket går till botten med den här historien också.

Hurra! Solsidan fortsätter skriver Expressen!

Solsidan i TV 4 fortsätter skriver Expressen. Hurra och tack för det!

Förstående arbetsgivare?

NHR är såvitt jag förstår en mycket viktig och seriös organisation som ska tillvara funktionshindrades rättigheter och möjligheter i samhället. Det är också en fråga som ligger mig varmt om hjärtat av personliga orsaker.

Men det inte utan att man funderar över hur NHR tänker när man har en medarbetare som är så aktiv på en riktig hatblogg mot alliansen? Är det förenligt med organisationens värderingar om att vara opolitiska? Eller är man en del av den socialdemokratiska maktstrukturen?Ingen socialdemokrat från länet i ledande position slöt upp på Norrmalmstorg idag (som jag kunde se i alla fall)

Den tidigare Landshövdingen som spelade en viktig roll vid ett dramatiskt tillfälle Christer Eirefeldt var där liksom Bodil Cellabos men av s och v syntet intet...

Delar de inte glädjen över kommunismens fall i Baltikum? Fredrik Segerfeldt bloggar på Metrobloggen om S tidigare hållning i frågan. Det inlägget hittar du här!

Mattecentrum...

Det kom ett brev till oss Riksdagsledamöter nyss där man ber oss att informera om Mattecentrum och det gör jag så gärna... Det är en viktig verksamhet som hjälper barn och unga att förstå matte bättre:

Hej Riksdagsledamot


Jag har grundat och driver en ideell förening som heter Mattecentrum. Vi pluggar matte med barn och ungdomar över hela Sverige - helt gratis. I öppna räknestugor 33 gånger per vecka samlas ca 2.000 kids och pluggar med oss, där träffar de några av våra 220 volontärer som svarar på frågor och stöttar dem i sina studier. Via vårt onlinestöd matteboken.se så pluggar ca 40.000 gymnasieelever om oss - det motsvarar ca 14% av alla gymnasieelever i Sverige och våra videolektioner på siten har setts ca 1,1 miljoner gånger!!!

Ganska bra eller hur?

Nu hoppas jag att ni tänker: "Hur skulle jag som riksdagsledamot kunna

hjälpa dom?".

Svaret på denna fråga är att ni skulle kunna göra följande:

1. Börja med att gå in och gilla oss på facebook:

http://www.facebook.com/Mattecentrum

2. Blogga/Twittra/facebooka om oss - ni känner många som känner många.

3. Kanske känner ni några elever som skulle behöva plugga med oss eller

kanske känner ni någon som skulle vilja vara med som volontär? Tipsa då dom.

4. Sprid gärna info om oss ned i era ungdomsorganisationer.

Hoppas att ni vill stötta oss - vi behöver all hjälp vi kan få!

--

Med vänliga hälsningar

Johan

________________________________________________


Generalsekreterare Mattecentrum
Johan Wendt 070-23 20 264
Grev turegatan 40 114 38 Stockholm
http://www.mattecentrum.se/
http://www.matteboken.se/
http://www.mathplanet.com/
http://www.formelsamlingen.se/Tidigare Landshövding Christer Eirefeldt spelade en viktig roll

Vid en viss tidpunkt som vice talman.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Statsminister Fredrik Reinfeldt talar!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Norrmalmstorg där 80 måndagsmötet pågår
- Posted using BlogPress from my iPhone

Idag samlas många i Stockholm för att fira de Baltiska ländernas frigörelse!

Idag samlas många i Stockholm för att fira att det är 20 år sedan Baltiska ländernas frigörelse. Kommer Ulla Andersson v att vara där eller beklagar hon frigörelsen som vänsterpartiet gjorde? Christian Holm Riksdagskollega i Utrikesutskottet och jag skriver om det i GD.- Posted using BlogPress from my iPad

söndag 14 augusti 2011

Lok står igång och släpper ut avgaser dygnet runt !?

Det verkar ju mindre begåvat att låta ett lok stå på tomgång dygnet runt. Vem påstår efter detta att diesellok på räls är mer miljövänliga än lastbilstransporter?
http://gd.se/nyheter/sandviken/1.3805234-stillastaende-lok-slapper-ut-avgaser-helg-efter-helg


- Posted using BlogPress from my iPhone

Guillou skriver i Aftonbladet om debatten med rasister som måste tas!

Jan Guillou skriver om svårigheterna att ta debatten med rasisterna, vilket måste göras. Byt ut ordet muslim mot jude och flytta dig till 30-talet och fundera över likheter i argumentationen som används från de rasistiska partierna i Europa.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article13465299.ab


- Posted using BlogPress from my iPad

Generell amnesti för husvagnsägare avseende vikter?

Ett stort fel är att inte lastvikten stämmer i flesta husvagnar i förhållande till regbevisen. Det bästa vore att göra en generell amnesti och ändra reglerna till verkligheten.

http://helahalsingland.se/bollnas/1.3800553-overlastade-husvagnar-en-trafikfara


- Posted using BlogPress from my iPad

lördag 13 augusti 2011

Vedhögen är nu under tak

Och muskler har använts, det känns i hela kroppen..


- Posted using BlogPress from my iPhone

Riksdagsledamot och nyhetschef vore väl en bra kombination?

Vore inte det en bra kombination? Nyhetschef och Riksdagsledamot? Jag lovar att alltid vara lika neutral i problemformuleringen som vissa etermedia i länet...Det var väl en miljöpartist som gjorde samhällsprogram i TV4? GD har en särställning i länet som största nyhetsförmedlare så jag hoppas att GD får många kompetenta sökande. Lokaltidningen behövs mer än någonsin för att förklara samband och nyheter. Ju mer globala vi blir desto mer lokala vill vi också vara..

http://gd.se/extra/1.3801802-gefle-dagblad-soker-nyhetschef


- Posted using BlogPress from my iPad

Några av de 47 gummibåtarna..

Som paddlat mellan Valbo och Gävle är nu utanför restaurang Bryggan..


- Posted using BlogPress from my iPhone

Elavbrott i Stockholm blir en riksnyhet i statlig media

När blev det en riksnyhet senast att delar av en kommun i länet blev strömlöst? Idag har statliga svt text det som huvudnyhet att en del hushåll i Stockholm blev strömlöst.. Inte första eller sista gången en ickenyhet från 08 området blir en riksnyhet men tröttsamt är det..


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 12 augusti 2011

Bra iniativ av Tomas Gavlen mfl att arrangera en fest på Brynäs

Och det verkar uppskattat av alla som är här!


- Posted using BlogPress from my iPhone

För feg? Ja!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Stenebergsparken- Posted using BlogPress from my iPhone

PLR har 30.2 % av lyssnarna i Gästrikland och P4 Radio Gävleborg 30.3%

Radio Gävleborg är 0.1 % större än privat lokalradio tillsammans i Gästrikland enligt den senaste lyssnarundersökningen i alla åldersintervall.  Det är mycket bra jobbat av de privata lokalradiostationerna med tanke på att den statliga radion sänder på en mycket starkare frekvens och det är mycket mycket ojämnlika ekonomiska villkor...

Hela lyssnarundersökningen hittar man på http://www.sifo.se/

Statens radiokanal sänder över hela länet med mycket starkare sändare..

Vilket är värt att komma ihåg idag när lyssnarsiffror för radiolyssnandet presenteras. Det är alltså helt olika förutsättningar mellan de från staten fria och oberoende radiostationerna och den statliga radion. Lägg till det att de privata kanalerna betalar en hög avgift till staten för att sända radio medan den statliga radion erhåller sina intäkter via statliga beslut.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Förvirrat inlägg i HT från vänsterpartister..

Det här måste vara ett av de mest förvirrade inlägg som har skrivits av vänsterpartister, någonsin..

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3798107-det-ar-ett-cyniskt-satt-att-losa-fattigdomsproblemet


- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 11 augusti 2011

Brunnslock orsakar bärgning..

Det här brunnslocket som ser så oskyldigt ut, slog upp i bilen så att den inte går att köra med.. Väntar alltså på bärgare på Ica Vallsta med kraschad bil..


- Posted using BlogPress from my iPhone

Investera i Ostkustbanan!

Barbro Holmberg, Landshövding i Gävleborg och Sven-Åke Thoressen, ordförande Region Gävleborg m. fl. skriver i dag på Svenska Dagbladets Brännpunkt om det stora behovet av att investera i Ostkustbanan. 2010 skrev jag en motion till Riksdagen om just detta. En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt. En lösning med dubbelspår på sträckan Gävle – Härnösand skulle bättre knyta ihop en arbetsmarknadsregion samt möta näringslivets behov av utökad transportkapacitet.

Det är bra att nu många olika krafter på många olika sätt lyfter fram vikten av att Ostkustbanan får dubbelspår mellan Stockholm och Härnösand.

Statsministern kommer - kommer du?

Fredrik Reinfeldt deltar i måndagsmöte på Norrmalmstorg

Måndagen den 15 augusti deltar statsminister Fredrik Reinfeldt tillsammans med statsministrarna från Estland, Lettland och Litauen i ett måndagsmöte på Norrmalmstorg i Stockholm. Syftet är att uppmärksamma att det i år är 20 år sedan de baltiska länderna återvann sin självständighet från Sovjetunionen.

onsdag 10 augusti 2011

Logiskt att vänsterpartiet hyllar den statliga radion i HT idag.

Alf Norberg har skrivit ett debattinlägg idag i HT mfl där han hyllar den statliga radion. Det är fullt logiskt med tanke på att vänsterpartiet röstat emot all fri media i Sverige såsom privat tv och radio mm.

Ett svar är skrivet ikväll och inskickat till Hälsingetidningar. Det verkar finnas nära och varma relationer mellan viss media och vänsterpartiet vilket har framgått i sändningarna om Lars Ohlys avgång. Ett litet extremparti utan inflytande får större uppmärksamhet än Centerpartiets partiledarbyte trots att det C är ett regeringsparti och har ansvar för stora och viktiga politikområden. Det sägs att 7 av 10 journalister i Sverige betraktar sig som vänster och det brukar märkas i sändningarna....Både hur man bevakar en nyhet och hur man vinklar den...

Men det är också viktigt att inte dra alla över en kam. Det finns journalister, rätt många i länet, som gör ett mycket bra jobb. I de flesta fallen jobbar de på en tidning nära dig.

S borde som ett seriöst parti avsluta sitt samarbete med rasisterna!

Bloggen Alliansfritt Sverige, som är närstående Aftonbladets ledarsida, tycker att det är ok med samarbete mellan s och sd. Jag delar inte den uppfattningen utan anser att alla seriösa partier ska hålla rasister utan inflytande i Sveriges Riksdag.

http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/08/grundkurs-i-regeringsformen-for-bali.html


- Posted using BlogPress from my iPhone

Tror Ulla Andersson fortfarande på kommunism?

Vi som har hört Ulla Andersson i talarstolen i kommunfullmäktige under lång tid vet att hon står långt långt till vänster, och att hon också kallat sig kommunist. Det vore intressant att få reda på vilket som är hennes föregångsland, Kuba eller Nordkorea?

Kommer Ulla Andersson och andra kommunister / socialister att vara i Stockholm på måndag den 15/8 för att fira minnet av de baltiska ländernas frigörelse från dåvarande Sovjet?
- Posted using BlogPress from my iPad

tisdag 9 augusti 2011

Det är viktigt med barnomsorg dygnet runt...

För ett par år sedan så hade jag ett runda bordssamtal med kvinnliga företagare i Gävle där vi diskuterade frågor som var viktiga för att kunna utveckla företagandet i länet. En av de frågor som kom fram som särskilt viktiga var att det ska finnas samhällsservice dygnet runt. Inte minst för de företagare som driver företag tillsammans eller par som arbetar skift på obekväma arbetstider...

Saila Quicklund min Riksdagskollega från Jämtland skriver om vikten av god barnomsorg på SVD Brännpunkt idag och det är en viktig fråga som vi måste jobba ännu hårdare med såväl i kommuner som i Riksdagen.

Myndigherna övervakar oss mer och mer...

Gunnar Andrén min kollega i Skatteutskottet från Folkpartiet skriver klokt om riskerna med att trängselskattens registreringssystem används till annat än att ta in avgifterna på SVD Brännpunkt. Det ligger mycket klokt i vad Gunnar skriver och vi ska alltid vara vaksam över när myndigherna flyttar fram sina positioner på medborgarnas bekostnad.


Vi Bilägare skriver om RUT undersökningen och hur farligt dubbdäcksförbudet är även på sommaren!

Vi Bilägare skriver om min och min Riksdagskollega Ulf Berg RUT undersökning om hur farligt det är med dubbdäcksförbudet även på sommaren. Bra att mer och mer media sprider informationen vidare.


Nya Moderaterna fortsatt störst i höstens första opinonsmätning... Säkert tecken på att det är så var att statliga SVT text inte refererade till den..

Metro skriver om höstens första opinionsundersökning där Nya Moderaterna är fortsatt största parti. Ett säkert tecken på att man vet att alliansen leder en opinionsundersökning eller att Nya Moderaterna är största parti är att statliga SVT text inte lyfter fram undersökningen. Det måste vara en bit sorg hos vissa medier nu när de gjort allt den kunnat för att lyfta fram s de senaste veckorna...

Alla ledare har en smekmånad och Den stora Håkan har nu passerat sina första 100 dagar med råge. Nu borde det börja bli dags för granskning av s framtida politik. Att de sagt nej till alliansens framgångsrika politik är väl känt men vad vill de istället? Vilka alternativ har väljarna framför sig? Om s vill stoppa jobbskatteavdraget - som de alltid röstat nej till - vad är deras alternativ till jobbskapande politik? Och då menar jag inte floskler som att de vill förstärka infrastruktur mm för det gör redan alliansen. Det finns inte någon annan regering som satsat mer resurser på varken infrastruktur eller offentliga sektorn.

Tänker Juholt och s hålla rasisterna kort när det gäller inflytande över den ekonomiska politiken i Sverige eller tänker man söka aktivt stöd hos rasisterna för att försöka få igenom s nejsägarpolitik och vilka konsekvenser skulle det få att s och sd fortsätter arbeta aktivt tillsammans sida vid sida? Tänker man samarbeta med sd även när det gäller invandringspolitiken i såfall? När är det dags för en kritisk granskning om just samarbetet mellan s och sd?

Ledarsidan på Arbetarbladet har varit tysta som små möss men redaktionerna skulle kunna jämföra vad Raimo Pärssinen (s) sa före valet - det borde finnas inspelat på band - och deras agerande i Riksdagen...Lars Ohly avgår idag? Vem, förutom vissa statliga journalister, bryr sig?

I Sveriges riksdag finns det två partier som var för sig är extrema i sina åsikter. Det är vänsterpartiet och sverigedemokraterna. Nu har Ohly kallat till presskonferens till kl 14 och med stor sannolikhet meddelar han sin avgång. Det är en fråga som kanske intresserar en och annan statlig journalist men för svensken i allmänhet är det en ickefråga vem som är partiledare i ett parti som hyllat såväl Kuba som Nordkoreas ledare.Sverige styrs tryggt och säkert av en alliansregering.

Men det kanske är klädsamt att Ohly avgår före den 15/8 när Sverige ska fira att de baltiska länderna frigjordes från sovjetunionen, något som vänsterpartiet beklagade...


- Posted using BlogPress from my iPad

Ljusdal vill bli bättre för företagare!

Och förbättra sitt företagsklimat. Det är en moderat motion som blivit bifallen av kommunfullmäktige i Ljusdal. Tänk om man skulle få se samma handlingskraft i kommunerna i Gästrikland?

http://helahalsingland.se/ljusdal/1.3788730-ljusdal-vill-bli-battre-for-foretagare


- Posted using BlogPress from my iPad

måndag 8 augusti 2011

Sky News har bra rapportering från kravallerna i London!

Följ händelserna i London via Sky News!

http://news.sky.com/home/


- Posted using BlogPress from my iPad

Försäkringskassan höjer ett varningens finger!

Försäkringskassan varnar regeringen för att det kan bli olönsamt att arbeta med ett nytt system... Men det är viktigt att justera de brister som finns i sjukförsäkringen.

http://www.rod.se/jobba-lönar-sig-inte-med-nya-sjukregler


- Posted using BlogPress from my iPad

UF har haft en tung dag på jobbet!

Eller hur tänkte man när man prissatte sina paket till UF mässan 2012?... Eller är det ett reklamtrick för att se om mottagaren är vaken?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Lotta på Liseberg!

Lotta på Liseberg! Trivsamt och trevligt och hör och häpna - inga vip platser till alla TV 4 anställda..


- Posted using BlogPress from my iPad

Falskt rykte om Danske Bank..

Jag blev nyss informerad av Danske Bank om att de inte alls går dåligt i Gävle utan tvärtom går bra och blir kvar i Gävle ( och Sverige). Det var ett positivt besked eftersom banksektorn behöver mer konkurrens, inte mindre. Skönt att det ryktet var fel alltså.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Debattartikel i VK i Umeå idag om behovet av fler radiostationer i Sverige

Med mina kollegor Edward och Carl-Oskar, men artikeln ligger inte på nätet än.


- Posted using BlogPress from my iPad

Tänker s hålla rasisterna utan inflytande i Riksdagen? Upp till bevis Håkan!

Nu är det upp till bevis för s. Tänker ni hålla rasistiska partier utan inflytande på den ekonomiska politiken eller inte? Hanif Bali min kollega i Riksdagen ställer en berättigad fråga på Expressen debatt idag.

Tyvärr har vi sett exempel på samarbeten mellan s och sd under våren I Riksdagen och Arbetarbladets ledarsida har också gett utrymme för personer som framför sd åsikter. Ett tecken i tiden? Varken Raimo Pärssinen eller Elin Lundgren har tagit avstånd från det direkta samarbete som förekommit. Skäms de idag med tanke på vad som hänt i Norge? De borde det iaf.


- Posted using BlogPress from my iPad

söndag 7 augusti 2011

Sverige tillhör de länder som har bäst ekonomi i världen. Blir sossarna stolta över det eller frustrerade?

Expressen skriver om den ranking över länder med bäst ekonomi i världen som USA nu har fått lämna eftersom man har fått sänkt kreditbetyg. Frågan är nu om sossarna är stolta och nöjda över att Sverige har en så erkänt välskött ekonomi och skicklig finansminister eller om man bara blir bittra och sura över det? Jag lägger en krona på det senare... Tyvärr sällar sig LO till den gruppen också istället för att man kan vara både glad stolt och nöjd över att LO medlemmarna har det så bra sedan vi fick alliansregering. Det är inte undra på att LO medlemmarna flyr sina fackförbund.

Stora likheter mellan Åsa-Nisse och Håkan..


Det går inte att komma ifrån... Ser på dvd av den nyproducerade svenska filmen..

- Posted using BlogPress from my iPad

Det behövs fler radiokanaler även i Gävleborg. Debattartikel i GD idag med min riksdagskollega från Dalarna Carl-Oskar Bohlin.

Och artikeln hittar du här!

Kommunistiska Kina utan trygghetssystem men svenska media pratar alltid om USA! Varför då?

Ett riktigt skräckexempel på ett land utan uteblivna trygghetssystem är Kina. Där har man inte fri skolgång, inte fri sjukvård och inte något offentligt pensionssystem. I samhällsdebatten i Sverige framställs alltid USA som det dåliga exemplet, inte minst i statliga media. När ska det kommunistiska Kina uteblivna trygghetssystem granskas?


- Posted using BlogPress from my iPad

lördag 6 augusti 2011

Debattartikel i GD om ungdomsarbetslösheten och hur vi arbetar för att minska den

Artikeln hittar du här:

http://gd.se/ledare/debatt/1.3782555-ungdomsarbetslosheten-en-utmaning


- Posted using BlogPress from my iPad

Ska Danske Bank lämna Gävle?

På grund av dålig lönsamhet? Jag hoppas att det är ett illa sinnat rykte eftersom det skulle leda till sämre konkurrens på bankmarknaden i Gävle och Sverige.


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 5 augusti 2011

Stackars Fredde i Solsidan verkar ha en linerpool...

Ser på Solsidan 2.. Stackars Fredde som har ett så fint hus verkar ha en linerpool.. Hur kan man ha ett så fint hus och en Lexus och en linerpool? Fredde det finns San Juan glasfiberpooler istället..


- Posted using BlogPress from my iPad

Socialdemokratisk ombudsman förlöjligar ung aktiv liberal på sin blogg..

Eva Jansson som är socialdemokratisk ombudsman i Gävle förlöjligar, liksom den statliga radion, en ung aktiv folkpartist på sin blogg. Det är att förnedra och förlöjliga unga människors engagemang och s har alltid byggt sin politik på att skapa en yttre fiende och hat mot andra...men att en anställd socialdemokrat, och inte en förtroendevald, går till angrepp mot andra partiers unga representanter är ett kraftigt övertramp som Elin Lundgren och Raimo Pärssinen mfl borde ta avstånd från, men det kommer säkert inte att ske.

Eva Janssons inlägg hittar du här:

http://www.gavlebloggen.se/rss/show.php?sid=hfaX11rYIgm&tid=PXhr9A8_3OF

- Posted using BlogPress from my iPad

Mer jobbskatteavdrag är bra för att ge ökad ekonomisk frihet!

Västerviks tidning har helt rätt. Det behövs mer jobbskatteavdrag för att ge ökad ekonomisk frihet till alla de som går till jobbet varje dag.

http://www.vt.se/opinion/ledare/?articleid=6019448


- Posted using BlogPress from my iPhone

Redan som ung arbetade jag i skogen i Överkalix hos Gunnar
- Posted using BlogPress from my iPhone

Bra ledare i DN om den statliga radions agerande mot en ung engagerad borgerlig politiker.

Bra och läsvärd ledare om den statliga radions agerande. Har du sett motsvarande agerande mot en SSU företrädare? Nej, trodde väl det. Fri och oberoende radio?

http://www.dn.se/ledare/signerat/sveriges-radio-offentlig-mobbning-i-public-service?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inte ett ljud om Tom Jones i riksmedia..

Och det tyckte s i Gävle var värt 6.5 miljoner?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Intressant debatt om elbilar och utsläpp på Ny Teknik!

Intressant debatt om elbilar på Ny Teknik och utsläpp. Om en elbil körs i Sverige var kommer elen ifrån och var sker utsläppen då om kärnkraften avvecklas?

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3227071.ece


- Posted using BlogPress from my iPhone

6.5 miljoner för Tom Jones?

Ett av Gävle kommuns argument till Förvaltningsrätten i Falun för att skänka 6.5 miljoner av Gävlebornas pengar till dåvarande ägaren till Furuviksparkens ägare var att Tom Jones skulle uppträda i parken, vilket skedde igår. Vi andra ser fram emot en skolstart där 6.5 miljoner hade kunnat göra stor nytta med bättre skolböcker och fler lärare. Det är bara att hoppas att Förvaltningsrätten i Falun återför pengarna från privatägda Furuviksparken till Gävleborna.- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 4 augusti 2011

Transportnet skriver om Rut undersökningen

Transportnet skriver om Rut undersökningen om hur dubbdäcksförbudet försämrar trafiksäkerheten även på sommaren.
http://www.transportnet.se/iuware.aspx?pageid=4912&ssoid=141495


- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 3 augusti 2011

Grillbuffe i Vadstena!

Smart koncept. Ät hur mycket du vill, med god och bra mat, för 195 kronor.
- Posted using BlogPress from my iPhone

Vadstena slott
- Posted using BlogPress from my iPhone

Hur tänkte SJ?

Hur tänker statliga SJ när man slänger av en 11 årig flicka av ett tåg? Om man ville göra det borde man väl ringt polisen som tagit emot flickan eller socialtjänsten?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Alliansen förbättrar för Sveriges barnfamiljer. Debattartikel i HT mfl

Debattartikel i Hälsingetidningar från Alliansen.

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3772143-vi-gor-det-battre-for-barnen

- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 2 augusti 2011

Dags att besöka Bryggan och äta en bit mat!

Alla som längtat efter en restaurang vid havet i Gävle och som vill att Gävle ska vara en stad vid havet, dags att äta på Bryggan! Det blir middag där med familjen så snart det finns en möjlighet..


- Posted using BlogPress from my iPhone

Vättern med båt ikväll
- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 1 augusti 2011

S ändrar sig igen...

Då har s ändrat sig igen i en fråga, vilket är bra för Sverige. Till slut insåg s att de skadar Sveriges intressen i världen.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2515731/s-och-regeringen-overens-om-ambassader


- Posted using BlogPress from my iPhone

Handels ringer medlemmar i handels a kassa ikväll

Och frågar om medlemsskap i facket.. Får verkligen a kassan lämna ut kontaktinformation på deras anslutna till annan organisation?

Min bekant tackade för samtalet och konstaterade att hon inte vill stödja socialdemokraterna med en medlemsavgift till s märkta Handels.

Vem granskar att inte a kassorna missbrukar sina medlemsregister?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Debattören Per Falk skriver i Arbetarbladet om att det finns fler radiostationer i Gävle..

Debattören Per Falk skriver om närradion i Gävle som sänder på 102,7 i Arbetarbladet som ett svar till mig och Carl-Oskar Bohlin... Låt oss först börja med att konstatera att jag håller med Per. Det är bra att det finns en bra närradio som sänder finska program mm. Det är just därför vi ska ha en närradio i Sverige för föreningar men det förtar inte att vi dessutom behöver åtskilliga kanaler till även i Gävleborg så att vi får en verklig bredd och variation även i radion i länet. Det är bra om man får olika nyhetsvinklingar och problemformuleringar utöver den statliga radion. En radio som inte tyckte att det var viktigt att ta upp nyheten om trafiksäkerhet idag från mig och Ulf Berg men som hade ett långt inslag om SSU kongress. Undrar vad det beror på?

Arbetarbladet skriver om RUT undersökningen som visar att det är lika farligt att köra med dubbfria däck på sommaren som sommardäck på vintern.

Arbetarbladet skriver om RUT undersökningen som jag och Ulf Berg tagit fram..