Sidor

fredag 15 november 2019

Gemensamt besök i Hudiksvall på måndag med Ulla Andersson där vi träffar medarbetare från kronofogden.


Pressinbjudan;Riksdagsledamöterna Ulla Andersson (V) och  Lars Beckman (M) träffar medarbetare från kronofogden i Hudiksvall på måndag den 18/11.  För ca ett år sedan meddelade Kronofogdens ledning att man avser att lägga ned ett antal kontor i Sverige och koncentrera dem till färre orter. Debatten gick het men regeringen gav ledningen sitt stöd till nedläggningarna.  Även om debatten har minskat idag så är beslutet fortfarande lika dåligt för den statliga närvaron i Sverige liksom behovet av kvalificerade jobb i Hudiksvall. Det är viktigt med en god samhällsservice med en närhet till medborgarna.  I två olika interpellationer så frågar riksdagsledamöterna Ulla Andersson och Lars Beckman gemensamt om regeringen anser att beslutet att minska den statliga närvaron i Hälsingland är förenligt med regeringens utlovade satsningar på fler jobb utanför storstäderna. Debatten kommer att ske tisdag den 19/11 kl 13.00 i riksdagen med finansministern.Inför debatten i riksdagen med finansministern besöker riksdagsledamöterna Hudiksvall och träffar medarbetare från kronofogdemyndigheten för att samtala om konsekvenserna av de förändringar som planeras.Media inbjuds att närvara på mötet som sker i Hudiksvall i anslutning till kronofogdens lokaler. 

På mötet närvarar även lokala företrädare för V och M, bl a kommunalråd Jonas Holm.För mer information,Kontakta Ulla Andersson (V) 08- 7864659 eller Lars Beckman (M)  070 361 36 96Ulla Andersson interpellation;
Lars Beckman interpellation;

torsdag 7 november 2019

Äldreboenden ska inte bli beskjutna!

Äldreboenden ska inte bli beskjutna! Jag har för egen del ingen anledning att misstro varken bilderna eller uppgiftslämnaren. Det vi däremot vet - liksom reportern vet - är att det varit en incident för ett par veckor sedan i området;
”Vi har en händelse i närtid som involverar luftvapen och skada på byggnad, men det var på Jökelvägen vad jag kan se” säger företrädare i ett svar på direkt fråga. 
Reportern hittar ingen polisanmälan alls som är 5 år gammal - eller nyare- vilket betyder att det är en god indikation på att kommunen inte polisanmält det inträffade. Det får vi ta upp på lämpligt sätt i KF. Oavsett när det hände ska inte äldreboenden i Gävle bli beskjutna! Det är min bestämda uppfattning! 


https://www.arbetarbladet.se/artikel/lars-beckman-m-sprider-uppgifter-om-skjutning-mot-aldreboende-marken-fem-ar-gamla-enligt-personal-och-fastighetsagare