Sidor

fredag 22 september 2017

Sverige ska inte erkänna månggifte!

Pressmeddelande!

Den 22 mars i år riktade riksdagen efter alliansarbete i Civilutskottet ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att stoppa erkännandet av månggiften i Sverige. Än har inte något hänt, varför Alliansen i Civilutskottet gemensamt nu kräver att ansvarigt statsråd Heléne Fritzon samt ansvariga myndigheter Skatteverket och Migrationsverket kallas till utskottet för att svara på om en utredning ska tillsättas och hur myndigheterna bedömer polygamiärenden.

I Sverige är det olagligt att ingå månggifte. Ändå finns idag finns nästan 300 kända fall av bigami eller polygami i Sverige. Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit.
Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om effekten av erkännandet går emot svensk - så kallad ordre public. Svensk doktrin intar dock inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public. Varje myndighet gör sin egen bedömning och kan ta hänsyn till omständigheterna.

Media har nyligen uppmärksammat att såväl Skatteverket som Migrationsverket erkänt månggiften. Alliansen anser att lagstiftningen behöver moderniseras och anpassas så att månggiften som ingåtts i utlandet får samma rättsverkan som i Sverige, dvs. att de inte ska erkännas.

Alliansens syn i frågan är tydlig. Samma lagar ska gälla samtliga som bor i Sverige.

För mer information,


Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

torsdag 14 september 2017

Personlig sorg

Min frustration och personliga sorg över att barn drabbas av obotliga och allvarliga sjukdomar är mycket stor. Den blir inte mindre av att vi har en regering som dessutom sviker barn och familjer när de gett direktiv till Försäkringskassan att minska stödet till just de familjer som behöver stödet som mest samtidigt som man inför en subvention av elcyklar.

söndag 10 september 2017

Besök på Engelska skolan imorgon

Ser fram emot att besöka Engelska skolan imorgon förmiddag med vice ordförande i utbildningsnämnden Lars Widén (M).

Engelska skolan i Gävle är en av Gävle kommuns största grundskolor.

Vilket ansvar tar s i Gävleborg för de som skuldsatt sig via s lottförsäljning?

S har drivit människor till kronofogden genom lottförsäljning på kredit. Vilket ansvar tar socialdemokraterna i Gävleborg för de skuldsatta undrar William Elofsson och jag i GD idag.

http://www.gd.se/opinion/debatt/hur-ska-socialdemokraterna-i-gavleborg-hjalpa-de-skuldsatta

torsdag 7 september 2017

Den av LO beställda myndigheten kommer inte att vända den negativa utvecklingen i Gävleborg

Tänk om Gävle kommun och länet fått en myndighet som bidrog till ökat nyföretagande och entreprenörskap/ innovationer och utveckling istället för en myndighet som är en beställning från LO? Den kommer inte att bidra till att den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden bryts i Gävleborg.

Riksdagsgruppen träffas i två dagar för intensivt möte!

Idag samlas M riksdagsgrupp för två dagars internat där vi fortsätter att ta fram skarpa politiska och genomförbara politiska förslag. Ser fram emot att träffa kollegorna och mer viktigt nu än någonsin att arbeta tillsammans 24/7 för att få bort den här usla regeringen i nästa val.

onsdag 6 september 2017

Tack för ditt stöd i provvalet!

Provvalet till Sveriges Riksdag har gått ut till M medlemmarna i Gävleborg den här veckan.

Som hela länets riksdagsledamot ber jag dig om fortsatt förtroende att få representera vårt fina län i riksdagen.

Gävleborg och Sverige kan bättre och tillsammans med dig så vill jag arbeta 24/7 så att Sverige får en ny M ledd alliansregering efter valet.

söndag 3 september 2017

Vi i M presenterar förslag på samhällsproblem - inte i förhållande till andra partier!

Vi moderater förhåller oss till samhällsproblem när vi lägger fram politiska förslag och lösningar - inte till andra partier. Det är viktigt att se samhällsproblem och presentera lösningar på alla politiska områden, även där det i media kan vara politiskt jobbigt. Desto argare vänstermedia blir - desto bättre är sannolikt förslaget.