Sidor

måndag 31 januari 2011

Dubbdäcksförbud utan positiv hälsoeffekt enligt Riksdagens utredningstjänst.

Idag har jag och min kollega från Dalarna Ulf Berg haft två pressträffar om den utredning från Riksdagens Utredningtjänst som visar att man inte hittar några positiva hälsoeffekter av ett dubbdäcksförbud men risken för en allvarlig dödsolycka ökar med 42 % enligt Trafikverkets rapport från den 15/9.

SR Radio Gävleborg, liksom Dagens Eko, har haft det här som en nyhet idag. Dalarnas Tidningar har också lagt ut en artikel på nätet från pressträffen i Falun. Res och Trafik forum har också en nyhet på sin hemsida om rapporten.

2 pressträffar om dubbdäck avklarade idag i Falun och Gävle.

Jag och Ulf Berg har haft två pressträffar idag om dubbdäcksförbudet och de hälsoeffekter som följer av det så jag återkommer på bloggen med innehåll från dem.

SR Dalarna har ett klipp på sin hemsida med RUT rapporten utlagd.

söndag 30 januari 2011

Socialdemokraten Elin Lundgren vill minska alkoholkvoterna inom EU i en motion till Sveriges Riksdag. Är det därför man även vill ta bort alkoholtillstånden i Gävle kommun?

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren , tidigare vice ordförande i socialnämnden i Gävle, vill minska alkoholinförselkvoterna inom EU skriver hon i en motion till Sveriges Riksdag.

Elin skriver;

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ta initiativet och driva frågan om sänkta införselkvoter tillsammans med andra medlemsländer inom EU.

--

Är det en ny linje som partiet visar upp i alkholfrågor där man ger tjänstemännen i uppdrag att minska alkholtillstånden i Gävle kommun eller helt enkelt stänga krogar som säljer alkohol och att man samtidigt nationellt vill att Sverige ska arbeta för minskade införselkvoter?

Nu tror jag att ingen behöver vara orolig för att Elins motion vinner bifall, utan med stor sannolikhet kommer säkert en majoritet av skatteutskottet att avslå motionen, vilket i och för sig sker med nästan alla motioner, inklusive mina egna. Det är mindre än en 1% av alla motioner som vinner någon form av bifall i utskotten.

Förberedelse inför pressträff imorgon måndag.

Imorgon kommer jag och Ulf Berg riksdagsledamot från Dalarna att ha två pressträffar, en i Falun och en i Gävle, där vi presenterar en mycket intressant och relevant undersökning om effekterna av dubbdäcksförbudet i Uppsala mfl städer ur miljösynpunkt.

Gymnasiekvalitets.se hjälper dig i valet av gymnasium!

Svenskt Näringsliv hemsida Gymnasiekvalitet.se  hjälper dig att välja rätt gymnasieprogram. Det är ett utmärkt hjälpmedel som visar hur många som har fått arbete efter avslutad utbildning osv.

Anders Jämthagen reder ut begreppen i en läsvärd debattartikel om det indragna tillståndet på Läkerol Arena.

Anders Jämthagen har skrivit en bra debattartikel som är publicerad på Svensk Press där han som moderat politiker reder ut begreppet runt det indragna alkoholtillståndet på Läkerol Arena från hans perspektiv som politiker.

Arbetarbladet har en stor artikel idag där krögarna i Gävle säger vad man tycker om Gävle kommuns myndighetsutövning inom alkoholtillstånden.

Arbetarbladet har en artikel idag där företagare verksamma inom restaurangbranchen kan säga vad man tycker om och tänker om Gävle kommuns alkoholhandläggningsavdelning. Som väntat är krögarna djupt kritiska och uppenbarligen har något gått väldigt snett i relationerna mellan företagarna och kommunens myndighetsutövare. Lite märkligt med tanke på att den person som nu är handläggare själv har stor personlig erfarenhet av att driva företag och borde veta hur viktigt det är med ett respektfullt bemötande.

Det är politiken som styr Gävle som är ansvariga för hur Gävle kommun uppfattas ute på marknaden och det finns ett direkt samband mellan det och det upplevda företagsklimatet. Om politiken loggar ut sitt ansvar  så måste kommundirektören och näringslivschefen agera för att återupprätta relationerna mellan branchen och Gävle kommuns alkoholhandläggare.

lördag 29 januari 2011

Vi behöver fler som Kamprad i Sverige - inte färre! Bra debattartikel i SVD idag.

SVD Brännpunkt skriver  professor Hans Sjögren att kritiken mot Ingvar Kamprad bör istället vändas mot den svenska modellen där de framgångsrika tvingats till exil. Istället behöver Sverige bygga upp en blomstrande donationskultur, med USA som förebild.

Hans Sjögren skriver:


Kritiken över Ingvar Kamprad och hans imperiebygge vittnar om okunnighet och upprepar ett gammalt förakt för entreprenörer. Kritiken bör istället vändas mot den svenska modell som tvingat framgångsrika familjeföretagare att gå i exil för att säkra arvet. Familjeföretagares uppfattning är att de främst inte ärver utan lånar företaget av sina barn! Även familjen Rausing insåg tidigt att familjeföretaget kring Tetra Pak skulle missgynnas om bolaget låg kvar i Sverige. Fallet med Kamprad och Rausing pekar på att Sverige måste anpassa sina spelregler till att nya familjedynastier växer fram i Sverige kring banbrytande innovationer sprungna ur avancerad forskning och utveckling. Motkravet är att göra donationer avdragsgilla och på det sättet påverka de privata kapitalisterna att ge tillbaka något av vad de tjänat tack vare sitt fosterland.

--

Jag har samma uppfattning som Hans. Det är viktigt att vi har så goda villkor i Sverige så att inte de mest framgångsrika företagarna måste lämna Sverige för att säkra sin företag till kommande generationer.

Fortsatt uselt företagsklimat i Gävle enligt Svenskt Näringsliv och förtroendet sjunker för både tjänstemän och politiker enligt samma undersökning!

Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet av höstens mätning för hur företagen i Gävle kommun och hela Sverige upplever det lokala företagsklimatet. Tyvärr så sjunker förtroendet för både politiker och tjänstemän  i Gävle när det gäller frågan om attityder till företagande i undersökningen och det sammanfattande omdömet ligger kvar på en mycket låg nivå. Hur företagen upplever kommunens service till företagen sjunker också och ligger på ett medelvärde på 2.9 på en 6 gradig skala.

Det är allvarligt för tillväxten och sysselsättningen i Gävle att företagen - jobbskaparna  - upplever företagsklimat som så dåligt som det är. De som drabbas är de som är arbetslösa som inte får ett jobb i ett växande och dynamiskt näringsliv. Företagen klarar sig alltid genom att att välja att inte expandera i Gävle eller att lägga ned sina enheter och flytta härifrån. Tyvärr har vi en kommunledning som inte klarar av sin viktigaste uppgift  - att vara med och skapa förutsättningar så att kommunens invånare får arbete.

Det är viktigt med en långsiktig energipolitik - debattartikel publicerad på nätet nu i Hälsingetidningar.

Hälsingetidningar har lagt ut mitt svar om energipolitiken på nätet. Den RUT undersökning som jag hänvisar till finns i sin helhet på min hemsida som du hittar en länk till här på bloggen.

RUT visar alltså att för att få ner priset på el är det viktigt att vi politiker tillför mer energi in i elsystemet.

Utrikesminister Carl Bildt fördömer att Egypten stänger ner internet.

Expressen skriver att utrikesminister Carl Bildt fördömer att Egypten har stängt ner internet för sina medborgare. Har Facebook blivit ett fredligt verktyg för att skapa demokrati där människor kan mötas under fria former på nätet?

Lutti skriver på s-märkta ledarsidan i Arbetarbladet det han har betalt för att göra - att skydda partiets agerande i Gävle.

Kennet Lutti uppmärksammar mitt blogginlägg på ledarsidan i AB idag, och gör det han har betalt för av den socialdemokratiska ledarsidan - sågar Moderat Riksdagsledamot. Läs gärna hans ledare.

Kennet Lutti skulle behöva träffa några av de företagare som är verksamma inom näringen i Gävle kommun och lyssna till företagarnas berättelse om den skillnad som förekommer i myndighetsutövningen som är nu mot för tidigare så jag ska personligen försöka arrangera ett möte mellan några av alla de företagare som har berättelser att delge men, förmodligen på goda grunder, så vill inte företagarna berätta sina versioner offentligt eftersom man är livrädd för att få sitt tillstånd indraget.

Det här är ett problem som politiken måste lösa. Jag tror faktiskt att man kan verka som myndighetsutövare utan att för den skulle hamna i konflikter med branchen och uppenbarligen har det fungerat tidigare även i Gävle.

Jag tycker det är ett stort problem för alla arbetslösa i Gävle att jobbskaparna - företagarna - upplever så dåligt företagsklimat och sådana här publika incidenter kommer inte att underlätta arbetet med att skapa ett bra företagsklimat i kommuen. Företagarna klarar sig alltid. Man kan välja att inte expandera sitt företag eller flytta från kommunen utan de som drabbas är alla de arbetslösa som faktiskt inte får ett jobb. Det bekymrar mig men tydligen inte Kennet Lutti som gör det han har betalt för utan att sätta sig djupare in frågan om varför det har uppstått så många konflikter på det här området det senaste året i Gävle.

fredag 28 januari 2011

Lökarna på Öland är räddade! Pressmeddelande från min kollega i Riksdagen Bengt-Anders Johansson.

Bengt Anders Johansson har skickat ut följande pressmeddelande ikväll:

Pressmeddelande


2011-01-28


Bengt-Anders Johansson (M): Ett klokt beslut av miljödomstolen

Miljödomstolen sa idag ja till att svenska odlare ska få använda växtskyddsmedlen Stomp och Totril under årets säsong.
Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat att inte ge dispens för Stomp och Totril, ett beslut som överklagades till miljödomstolen.

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet välkomnar beskedet.

- Det är ett klokt beslut av miljödomstolen med tanke på att våra närmaste konkurrerande grannländer inte har fasat ut dessa växtskyddsmedel. Det hade blivit kontraproduktivt om vi skulle importera grönsaker från andra länder där man fortsätter att använda dessa medel.

Bengt-Anders Johansson fortsätter:

- Nästa mål är att harmonisera EU:s regelverk.

Bakgrund: Kemikalieinspektionen fattade i slutet på förra året ett beslut att inte ge dispens till fortsatt användande av medlen Stomp och Totril, två växtskyddsmedel som används i andra EU-länder, exempelvis Danmark. Medlen används för att bekämpa ogräs i utsatta grödor, bland annat lök. Kemikalieinspektionens beslut överklagades till miljödomstolen.Ett eventuellt överklagande av miljödomstolens dom kan ske fram till den 18 februari i år.

Templet invigning ikväll!

Ikväll inviger Joe Formgren sitt nya mediahus med namn Templet och jag är på väg dit nu...

Det blir säkert en trevlig kväll och som vanligt kör jag bil dit och därifrån och jag hoppas att Joe har laddat upp ordentligt med Coca-Cola som är min favoritdryck...

Pressinbjudan utskickad till media om den nya undersökning från Riksdagens Utredningstjänst om dubbdäck!

PRESSINBJUDAN:


2011-01-28

Riksdagsledamöterna Beckman och Berg (M) presenterar utredning att dubbdäcksförbudet inte har några mätbara positiva hälsoeffekter samt att dubbdäck minskar dödsolycksrisken med 42 procent!
Riksdagsledamöterna Ulf Berg (M) för Dalarna och Lars Beckman (M) för Gävleborg kan nu presentera en ny unik undersökning som Riksdagens Utredningstjänst (RUT) genomförde i december 2010. Den visar att dubbdäcksförbudet, som införts i vissa städer, inte har några mätbara positiva hälsoeffekter.

I september 2010 presenterade Trafikverket en studie som undersökte effekten av dubbade och odubbade vinterdäck i dödsolyckor med personbilar under vinterperioden. Studien visade att valet av vinterdäck har stor betydelse för trafiksäkerheten. Dubbdäck minskar risken för en dödlig olycka med hela 42 %, jämfört med odubbade vinterdäck.

Media bjuds in till en pressträff kl. 14.00 på Vianor AB i Gävle där Ulf Berg och Lars Beckman måndagen den 31 januari presenterar RUT-undersökningen i sin helhet. Medverkar på pressträffen gör även VD för Däckspecialisternas Riksförbund Anders Karpesjö samt platschef Göran Hallqvist på Vianor AB.

Media hälsas varmt välkommen till Vianor!

Insändare i Söderhamnskuriren idag.

I Söderhamnskuriren  så är mitt svar publicerat till SPI idag om skattesänkningar för pensionärer för att mildra effekterna av bromsen i pensionsystemet.

Förenlig bisyssla för kommunanställda myndighetsutövare?

En mycket omstridd alkholhandläggare i en kommun har ett företag registrerat och har också enligt branchen i den aktuella kommunen starka kopplingar till utbildning inom alkoholområdet. Även företagare som har arbetat många många år har uppmanats att gå en utbildning annars skulle tillståndet riskeras att dra in. Det man har reagerat på är att den aktuella alkholhandläggaren har rekommenderat just ett särskilt företag. Jag är säker på att även media och ansvariga personer i den aktuella kommunen nu går vidare och funderar över om det här är lämpliga bisysslor och om det är lämpligt att rekommendera just enskilda utbildningsföretag som man som myndighetsutövare har kopplingar till.

På allabolag.se kan man enkelt knappa in ett namn så kommer företagsengagemang upp på enskilda personer.

GD ledare kritisk mot alkohol och idrott på ledarsidan idag och mot mitt blogginlägg men jag har betydligt mer bakgrundsinformation än ledarskribenten om relationerna mellan branchen i Gävle och Gävle kommuns alkoholhandläggare.

GD ledare tycker att idrott och alkohol inte hör ihop och har också synpunkter på det sätt jag uttryckt mig här på bloggen. Vore det så att Gävle kommuns ansvariga tjänstemän för alkoholfrågor hade en utmärkt relation med näringslivet i Gävle och löste frågor smidigt i sin dagliga gärning, så hade man förmodligen aldrig hamnat i den här situationen, men om man trots det hade fattat det här beslutet så hade man säkert kunnat respektera det bättre.

Nu har jag en bakgrundsinformation som förmodligen inte David Nyström har. Under våren har jag i mitt gamla jobb haft flera krismöten med branchen i Gävle där jag fått många mycket märkliga exempel på hur Gävle kommuns tjänstemän på alkoholavdelningen uppträtt ute hos företagen. Tyvärr så har inte ett enda företag velat gå ut offentligt och berätta om dessa exempel eftersom man, förmodligen på goda grunder, varit rädd för de reprimander som man som företagare kan råka ut för. Jag vet att företagare kontaktat journalister i Gävle och berättat om olika exempel men de har säkert inte heller kunnat skriva om det som inträffat eftersom företagen inte offentligt vill berätta om händelserna.

Jag är helt övertygad om att en kommun i sin tjänsteutövning måste ha goda relationer med branchen för att nå de resultat man vill uppnå och uppenbarligen finns det svåra samarbetsproblem mellan branchen och Gävle kommuns avdelning för alkoholhandläggning och precis som jag skrev på min blogg igår så är det faktiskt politiken som är ansvarig för det.

torsdag 27 januari 2011

Statsminister Fredrik Reinfeldt i Davos för att lära upp världens ledare om framgångarna med svensk hantering av den ekonomiska krisen.

Expressen skriver om Statsminister Fredrik Reinfeldt och Finansminister Anders Borg som är i Davos för att lära världens ledare där de ska berätta om framgångarna i svensk hantering av den ekonomiska krisen.


- Det är en bra möjlighet att träffa världsledare, berättade Fredrik Reinfeldt för Expressen under kvällen.

Vi kan både vara stolta och nöjda över att vi har en så stabil alliansregering i Sverige.

Varje besökare på konserthuset kostar Gävle kommun 1000 kronor medan en besökare på fotboll kostar 95 kronor!

Tidningen Dagens Samhälle har en artikel i dagens nummer där Gävle lyfts fram som ett negativt exempel med rubriken: Musiken i Gävle betydligt dyrare!

Gävle kommuns kostnad för en besökare på konserthuset är enligt artikeln i tidningen 26 miljoner  för 25 000 besökare, eller cirka 1000 kronor per besökare.

För besökarna till Gefle IF betalar Gävle kommun enligt samma artikel 5 miljoner och en kostnad per besökare på 95 kronor.

Arbetarbladet uppmärksammar samma artikel men man väljer att inte skriva ut summan per besökare på konserthuset vilket alltså är 1000 kronor per besök.

Pressträff i Gävle och Falun på måndag.

På måndag kommer jag och Ulf Berg, Riksdagsledamot från Dalarna för m, att presentera en undersökning från Riksdagens Utredningstjänst som innehåller mycket intressanta fakta i ett aktuellt ämne som berör trafiksäkerheten i Sverige på två pressträffar. En i Gävle och en i Falun så just nu sitter jag och förbereder dem och sedan ska jag och Ulf ha ett kort telefonmöte imorgon bitti innan vi skickar pressinbjudan.

Brynäs vinner borta mot Färjestad - spelade man i ren ilska över hur Gävle kommun behandlar ett av regionens främsta varumärken?

För en tid sedan tog Gävle kommun ett beslut att satsa ett antal miljoner på att etablera Gävle som en besöksort och att göra reklam för kommunen extern. Med det beslut som Gävle tog om att dra in alkoholtillståndet så lyckades man iaf med det senaste - man har fått uppmärksamhet i hela Sverige som en idrottsfientlig stad och en företagarfientlig dito. Så om syftet var att få uppmärksamhet så har man lyckats bra men det är alltså inte positiv reklam.

När det sedan gäller hur vi ska få besökare till stora arrangemang i Läkerol Arena utan alkohol är det för mig en gåta men det kanske är vissa specifika grupper som Gävle kommun har tänkt att inrikta sig emot? Man har mycket goda relationer i nykterhetsrörelsen genom en av sina riksdagsledamoter som har arbetat inom den - men kan den nischen verkligen bära upp hela besöksnäringen i Gävle?

Det var riktigt strongt att Brynäs vinner borta mot Färjestad ikväll och kanske var det så att spelarna spelade i ren ilska över kommunens beslut?

Talmannens tal inför Riksdagen idag som hedrade förintelsens minnesdag.

Talmannen höll ett tal idag i Bankhallen i Riksdagen för att hedra offren efter förintelsen. Den 27 januari, är sedan FN:s beslut 2005 förintelsens minnesdag. Jag deltog självklart i ceremonin i Riksdagen idag och var med och höll en tyst minut för offren.  Läs gärna Talmannens tal.

Jag tyckte att det var pinsamt att se Jimmy Åkesson,sd, som stod ett par meter från mig med tanke på det tal som han höll i Riksdagen i veckans debatt där han mer eller mindre anklagade muslimer för allt ont i Sverige - på samma sätt som i en annan tid när judarna anklagades för allt ont.

Orimligt beslut att dra in alkoholtillståndet för Brynäs IF! Som vanligt skämmer Gävle kommuns tjänstemän ut sig - den här gången över hela Sverige!

Förmodligen är det så att man kan gå in på vilken idrottsarena (eller restaurang) som helst i Sverige som serverar alkohol så kommer man att kunna hitta anledningar till att dra in alkoholtillståndet, vilket beror på att alkohollagen är så utformad.

Därför är det viktigt att de tjänstemän, eller i det här fallet en kvinna, att hantera alkohollagen med någon form av proportion till vilka fel eller brister man tycker sig hitta.

GD skriver  om anledningen till att man drar in tillståndet och jag har också pratat med min partivän som varit med och fattat beslutet. Det framstår inte som en rimlig proportion att dra in hela alkoholtillståndet för att man inte bytt ut styrelsen i bolaget på pappret, utan här hade man enkelt kunna påpeka det för Brynäs så hade man säkert gjort det på en timme. Att man hittar en full 15 åring inne på arenan är också mycket olyckligt men vem vet hur han berusat sig?

Jag hoppas att Brynäs nu överklagar beslutet och snabbt byter ut styrelsen på pappret men politikerna i nämnden bör också ställa sig frågan om man vill ha en ansvarig tjänsteman i de här frågorna som så uppenbart har en mycket dålig relation till branchen i Gävle. Det är faktiskt politikens ansvar!!

onsdag 26 januari 2011

Riksdagens söktjänst för mediaartiklar är suverän! Nu har jag kollat av Elin Lundgrens exakta citat om luncher mm. Hon var upprörd i Riksdagen idag för mitt blogginlägg.

Elin Lundgren, s, var upprörd i Riksdagen idag för mitt tidigare blogginlägg om hennes lunch idag på radiobranchens informationsmöte, där jag noterade att även Elin åt av lunchen trots att hon till media sagt att hon, och här hade jag faktiskt fel eftersom jag påstod att hon sagt att hon aldrig skulle låta sig bjudas på något, men det korrekta svaret är att hon sa;

" – Gratiserbjudanden ställer krav på politikers omdöme och jag är ganska restriktiv. Jag kan träffa folk och företag ändå utan att det sammanfaller med att de vill bjuda mig på mat eller upplevelser, säger hon."


Själv sa jag i samma artikel så här:
Lars Beckman är också ny i riksdagen och representerar Moderaterna. Han har ett annat synsätt.

– I sak är jag positiv, om jag inte hade haft möte i skatteutskottet på kvällen hade jag tackat ja. Som riksdagsledamot måste jag vara ute och träffa organisationer och bolag, säger han.GD artikeln finns här!

Tydligen föll kommersiell radio inom ramen för Elins etiska gräns.

Givande lunchseminarium med Radiobranchen! (Och Elin Lundgren,s, verkade äta av den gratislunch som serverades)

Idag var jag med på det seminarium om den kommersiella radions framtid som arrangerades av min riksdagskollega Gustav Hoffstedt. Det var ett givande seminarium som landade i det självklara: Den privata fria lokalradion borde inte betala koncessionsavgifter till den svenska staten.

Tänk dig tillbaka till den mediamiljö som fanns 1993. Då fanns inte internet och man bestämde att de privata företagen skulle betala en avgift till staten för att sända radio. Sedan dess har medialandskapet totalt förändrats med internet som innebär att annonsmarknaden också har förändrats helt - och till det ska vi lägga nya mediavanor där vi bär med oss den musik vi själva vill lyssna på. Den utvecklingen ska vi självfallet inte försöka förhindra eller förändra utan istället kan vi som politiker verka för att ha konkurrens på lika villkor. Därför borde inte den fria lokalradion betala en avgift till staten för att sända radio.

Jag noterade också att Elin Lundgren som var med på mötet åt av den gratislunch som serverades fast hon sagt till GD att hon aldrig skulle låta sig bjudas på något, till skillnad från vad jag sagt och tycker - självfallet ska vi möta så många aktörer som möjligt men sedan selektera information från den som arrangerar mötet. Igår bjöds det också  på en enklare buffe på Rymdbolaget och jag åt även av den bufffen, och i morse bjöds det på en fralla och kaffe till frukostmötet om Arlanda och flygets framtid i Sverige- och ja - jag drack även den koppen kaffe. (eller e.g te)
Fredrik Jarl skriver bra en ledare i Hudiksvalls Tidning idag om Regionfrågan.  Han skriver om skillnaden mellan Gävleborg och Dalarna i arbetet i Regionförbundet och jag delar helt hans analys i skillnaden i arbetet mellan Dalarna och Gävleborg.

Thoresen kommer att vara det svaga kortet men han själv får visa att min oro är obefogad. Hur ska ett så stridslystet f.d s-kommunalråd kunna lägga partipolitiken åt sidan och arbeta för hela länets bästa?

Debattartikel i Hälsingetidningar om Sveriges energiförsörjning idag som jag ska skriva ett svar på.

I HT mfl ställer man frågan till mig idag om Sveriges energiförsörjning och självklart ska insändarskribenten få ett svar, så under dagen får jag skriva ett svar till honom.

Alliansen har en gemensam överenskommelse om energiförsörjningen i Sverige där vi satsar både på förnyelse av kärnkraften men även en kraftigt utbyggd förnyelsebar energi.

Jag åt lunch med Stig Björn Ljunggren igår och då diskuterade vi bland annat den här frågan om Sveriges energiförsörjning och en fråga som vi ställde till varandra, utan svar, var varför frågan om utbyggd vattenkraft inte diskuteras som ett alternativ? Den som är emot kärnkraften borde ju hitta alternativa lösningar som ger el även när det är kallt ute och där skulle en förnyad vattenkraft vara en lösning, men den diskussionen och debatten finns inte ens.

Kennet Lutti har helt rätt i sin ledare idag i Arbetarbladet!

Kennet Lutti skriver klokt idag om miljöpartiets beslut med stöd av v och s att ta bort parkeirngstillstånd för svårt sjuka funktionshindrade i Arbetarbladet idag.

Det märkliga är att väljarna i Gävle iaf röstar på den styrande majoriteten trots att man i fråga efter fråga som rör stödet till de allra sjukaste har agerat mycket märkligt. Det är inte bara de svårt sjuka som är bereonde av bil som har försämrat för, utan även för den som är beroende av personlig assistent i skolan eller hjälpmedel till de allra sjukaste från Landstinget Gävleborg. Här kommer regeringen att införa en Lex Landstinget Gävleborg så att även de allra sjukaste ska få rätt till elrullstol och sänglyftar etc.

Idag blir det lunchseminarium om radions framtid

Idag anordnas lunchseminariet "Kommer det finnas radio i Sverige om 20 år?".

Seminariet kommer att behandla frågor om utmaningar och förändringar i medielandskapet samt hur vi kan utforma en politik som ger radion rätt förutsättningar för framtiden. I seminariet deltar även SBS Radios VD Staffan Rosell och MTG Radios programdirektör Christer Modig.

Vikten av att Arlanda utvecklas som flygplats!

I morse var jag på ett mycket intressant seminarium som arrangerades av Flygforum, ett nätverk som intresserade Riksdagsledamöter har för att  följa flygtrafikens utveckling  i Sverige.

Det är uppenbart att det miljömål som gäller Arlanda måste förändras så att inte det blir ett kraftigt stopp i flygtrafikens utveckling. Det är också viktigt att språkbruket förändras, nämligen Arlanda är inte Stockholms flygplats utan hela Sveriges, inte minst Gävleborgs flygplats. För ett globalt näringsliv så måste man kunna besöka kunder och få kundbesök från hela världen. Tänk om inte Sandvik och Korsnäs anställda enkelt kan flyga till och från världen eller Lantmäteriverkets anställda och kunder... Det skulle få förödande konsekvenser för länets utveckling om flygtrafiken på Arlanda får problem.

Debatt i Riksdagen om våldsbejakande extremism

Just nu debatt i Riksdagen om våldsbejakande extremism som sverigedemokraterna begärt. Justitieminister Beatrice Ask håller ett mycket bra första inlägg och snart kommer sd att säga att alla problem löser sig om man tar bort invandringen eller något liknande. SD har ingen politik på området utan vill bara skuldbelägga alla som inte är födda i Sverige.

tisdag 25 januari 2011

Vann Brynäs en poäng eller förlorade man två mot AIK ikväll?

Jag tillbringade kvällen på Rymdbolaget och diskuterade svensk rymdpolitik, men då och då tittade jag på resultatet mellan Brynäs och AIK och om jag förstår det rätt så borde Brynäs ha vunnit tre poäng ikväll...

Stisse skriver klokt i GD;

På isen seriejumbon AIK, och mot bottenlag vet vi hur det går.Straffar, för sjätte gången, och vi vet hur det är.2–1 och nästan bara minuten kvar blev till 2–3 efter straffar och tre poäng blev en enda liten ynklig.

Viktigt seminarium i Riksdagen om infrastruktur. Anmäl dig om du passerar Stockholm den 9 / 2.

SPN, sällskapet politik & näringsliv inbjuder till seminarium i Riksdagen om infrastrukturen i Sverige.

SPN skriver i sin inbjudan;

Vinterns trafikkaos har återigen visat på bristerna i Sveriges infrastruktur. Huvudorsaken till problemen är inte väderleken utan en mångårig försumlighet att underhålla och rusta upp vår infrastruktur.


Faktum är att infrastrukturens andel av BNP under de senaste 30 åren har minskat trendmässigt. De beslutade planerna fram till och med 2020 innebär inget trendbrott. Sverige har under nästan alla de senaste 25 åren gjort mindre nyinvesteringar i infrastruktur än genomsnittet av västeuropeiska länder. Inget europeiskt land satsade mindre än Sverige på banunderhåll 2007.

Varför har det blivit så? Och hur bör en ny infrastrukturstrategi vara utformad?

Välkomna att diskutera dessa frågor på SPNs första seminarium 2011!

Deltar gör bland andra Annika Lundius, vice VD Svenskt Näringsliv, Maria Nygren, vice VD Transportgruppen, Christer Anderstig, WSP och Fredrik Bergström, WSP Analys & Strateg, författare till den nya rapporten ”Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – behovet av uthållig strategi”. Värd för mötet är Kent Persson v, styrelseledamot i SPN.

Tid: Onsdagen den 9 februari kl 14-15 Kaffe serveras från 13.45

Plats; Mynttorget 2 L4-17

http://www.svensktnaringsliv.se/spn/spn-den-eftersatta-infrastrukturen_125174.html

Expressen rapporterar om kaos i lastbilstrafiken ikväll på grund av blixthalka.

I fredags var jag och Ulf Berg och träffade Gävleborgsåkarna och pratade just om hur vi ska undvika att tunga fordon stänger vägar och kommer fram bättre i halt väglag. Expressen rapporterar om kaos i Jönköping ikväll.

Det här är ett viktigt samhällsproblem som måste hitta sin lösning.

I Schweiz har man lyckats få tågen att gå i tid - även på vintern. Hur är det möjligt?

Svenskt Näringsliv Reformbanken beskriver i en kort artikel om hur man i Schweiz har lyckats få tågen att gå i tid. Något att ta efter i full skala även i Sverige?

Svenskt Näringsliv skriver:

Ett land av berg och snö. Men tack vare entreprenörer håller tågen i Schweiz tidtabellen även under hårda vintermånader, till skillnad från i Sverige. Den genomsnittliga schweiziska medborgaren färdas nära 50 gånger med tåg varje år, betydligt mer än i något annat europeiskt land. Det enda land i världen där fler tågresor äger rum är Japan, men de schweiziska medborgarna färdas längre sträckor än japanerna

Spännande studiebesök!

Idag gör Riksdagens tvärpolitiska nätverk för rymdfrågor ett studiebesök på Rymdbolaget i Solna. Syftet med nätverket är att vi ska lära oss mer om rymdindustrin samt dess utmaningar och möjligheter.

Vi kommer få information om svensk rymdverksamhet och hur rymden kan användas som ett verktyg i miljöarbetet. Vi kommer också få möjlighet att besöka en kontrollcentral för satelliter. Spännande!

Transportbranchen uppmärksammar mitt och Ulf Bergs besök hos Gävleborgs.

Transportbranchen uppmärksammar mitt och Ulf Berg besök hos Gävleborgsåkarna i en artikel på nätet.

måndag 24 januari 2011

Kalla hårda miljöpartister i Gävle ändrar parkeringstillstånd för funktionshindrade.

Som bekant är miljöpartiet emot alla bilar och nu har den nya ordförande i Tekniska nämnden, en miljöpartist, inlett sin karriär med att ge sig på de svårt sjuka som behöver som parkeringstillstånd för funktionshindrade. Tidigare har samma tre partier som styr Gävle tagit bort personliga assistenter i skolan, och eftersom föräldrar till funktionshindrade barn är en mycket svag grupp, så har inte mycket protester hörts om den förändringen. Man skaffade förmodligen mer kultur för pengar i Gävle istället.

Den statliga radiokanalen Radio Gävleborg har tagit upp nyheten och GD har hakat på. Det är faktiskt smått obegripligt att förstå varför de tre partier som styr Gävle alltid ska ge sig på dem som är svagast och det som är ännu mer svårt att förstå är hur samma partier kan vinna väljarnas förtroende även om det i senaste kommunvalet så gick s och v kraftigt tillbaka och i Gävle sitter s kvar vid makten på mp nåder men nu visar alltså även mp att man vill försämra för dem som redan har det svårt - eller var det just att det vara bilar man fick ge sig på som gjorde att man gav tjänstemännen i uppdrag att försämra på det här sättet?

Stockholmstrafiken i TV4...

Visserligen är Gävle en förort till Stockholm men att TV4 visar stockholmstrafiken i morgonsändningen känns lite långsökt...

söndag 23 januari 2011

Bokföring och rapportering i poolföretaget...

Söndag eftermiddag och kvällen har ägnats åt poolföretaget och de rapporteringar som ska göras vid årskiftet. Skatteverket vill ha kontrulluppgifter, vilket kräver ett årsbokslut i löneprogrammet och framkörning av kontrolluppgifter. Sedan är det Svenskt Näringsliv och Svensk Handel som vill veta lönesumman vilket kräver inloggning och redovisning på deras gemsnamma webbplats. Fora och Collectum vill också veta årslönesummor vilket ocks kräver koder och inloggning och rapportering av löneuppgifter. När det var klart efter ett par timmar så var det tradionell bokföring och diverse faktureringar... Sammanlagt blev det nästan 5 timmars jobb - och då har ett poolföretag som bekant ganska lugnt mitt i vintern men å andra sidan så såldes det 5 spabad förra veckan vilket var fantastiskt bra.

Vår omsättning ligger cirka betydligt högre än föregående år samma tid så utvecklingen för vårt lilla lilla företag går åt rätt håll.

Moderaterna är fortsatt Sveriges största parti enligt SVD idag. Har du hört den nyheten i lokala statliga radion? Nej jag trodde väl det.

SVD konstaterar att Nya Moderaterna är fortsatt Sveriges största parti enligt dagens opinonsundersökning. Ett säkert tecken på att det går bra för Moderaterna är att den lokala statliga radion i nyhetssändning efter nyhetssändning, och i morgonshow efter morgonshow problemformulerar allt vad de orkar till förmån för vänsterpartierna. Nu spelar det inte lika stor roll idag eftersom vi har fria media i form av internet och väljarna kan söka efter information fritt idag mot för tidigare när vi bara hade statligt kontrollerade media.

Två kommunister (?) Ulla Andersson och Lars Ohly skriver på DI debatt att de vill öka statens ägande i banker!

På Dagens Industri debattsida skriver Ulla Andersson och Lars Ohly att statens ägande bör öka i banker mm. Det är bra att väljarna inte ger dem något som helst inflytande i svensk politik. Jag har inte lyssnat men när vänsterpartiet gör utspel så brukar Radio Gävleborg rapportera om det... säkert i det här fallet också.

På väg till Rörberg för att fira en gammal man..

Förra helgen fyllde en god vän i Rörberg år, men det passade inte att uppvakta 48 åringen då så det blir idag istället..

PJ Anders Linder skriver klokt i SVD idag på ledarsidan om de första 100 dagarna i politiken!

PJ Anders Linder skriver klokt idag om de första 100 dagarna efter Riksdagsvalet. Han konstaterar att s har fallit sönder och samman och att Regeringen styr Sverige tryggt och säkert. Det här har de flesta nyhetsredaktioner utom några få upptäckt också. Gissa vilken som tror eller hoppas att s styr Sverige?

PJ efterlyser en större idedebatt från oss Moderater om framtiden och den uppfattningen delar jag. Vi är ett stort antal Riksdagsledamöter som har bildat en ide och diskussonsgrupp och jag ser fram emot våra kommande möten. Hela Riksdagsgruppen ska på internat om någon vecka och där kommer vi också att diskutera viktiga framtidsfrågor för Sverige.

Titta han snackar! Journalistiskt scoop i GD idag?

Gefle Dagblad har fått s distriksordförande att tala ut i partiledarfrågan idag. Beskedet är ovanligt tydligt.

Det ska vara en man eller kvinna, ung eller gammal, boende i storstad eller utanför storstaden och det ska vara en person som antingen sitter i Riksdagen eller inte men det viktiga är tydligen att det ska vara en övertygad socialdemokrat.

Tydligt? Ja, tydligen för GD redaktion som kör en helsida på ovanstående nyhet. Annars hade ju nyheten kunnat vara att Raimo Pärssinen inte vill lämna något besked i partiledarfrågan och att ett av Sveriges mäktigaste partidistrikt inte har någon som helst ide om vad man vill med framtiden.

Nu får det vara nog med expriment i Brynäs - låt Svedberg stå resten av säsongen!

Det är bara att konstatera för den trogne läsaren av den här bloggen - vilket jag framfört tidigare - låt nu Svedberg stå resten av säsongen!

Brynäs har aldrig gjort sig känd för att spela grishockey och det gäller synnerligen i målvaktsfrågan.

lördag 22 januari 2011

Två insändarsvar i Hälsingetidningar idag..

I hälsingetidningar så har jag två insändarsvar idag. Ett i HT om vindkraft och ett i Söderhamnskuriren om vikten av arbete.Idag var det också en artikel i Arbetarbladet om trafiksäkerhet för tung trafik och vikten av att vi inte har stängda vägar på grund av dåliga däck eller dåligt snöröjda vägar.

Tobials Billström ger sin kommentar via TT om det skvaller som miljöpartiet vill att han ska kommentera.

Tobias Billström har gett ett TT uttalande ikväll där han kommenterar det som påståtts från skvallerkällor som publicerats i svenska media.

Det är ganska självklart att den svenska regeringen inte kan kommentera skvaller.

Fångarna på fortet...

Slötittar på fångarna på fortet, skönt med en ledig lördagskväll.

Pressmeddelande om vinterdäck för tung trafik och bättre samordning av myndigheternas insatser vid en trafikolycka utan personskador.

PRESSMEDDELANDE:


Beckman och Berg (M) riksdagsledamöter besökte Gävleborgsåkarna med anledning av vinterns trafikkaos för den tunga trafiken och många konkreta åtgärder kom fram som kan vidtas för att förbättra trafikflödet!

En väl fungerande infrastruktur är viktig både för näringslivet men allra viktigast är det för länsinvånarna. Det är viktigt att på en allt större arbetsmarknad kunna förflytta sig enkelt och smidigt med en väl fungerande kollektivtrafik och ett väl fungerande vägnät.

Ett stort problem under den gångna vintern, som vi fortfarande befinner oss i, är att viktiga genomfartsvägar såsom E4:an har varit avstängda under lång tid på grund av att tung trafik har fastnat i backarna eller kört av vägen.

Riksdagsledamöterna Lars Beckman (M) och Ulf Berg (M) riksdagsledamot för Dalarna besökte därför Gävleborgsåkarna fredag den 21 januari för att föra en diskussion med branschen om vilka åtgärder som kan vidtas på kort och lång sikt för att råda bot på det stora problemet med avstängda vägar.

Lars Beckman och Ulf Berg hade en informativ träff med VD för Gävleborgsåkarna Lars-Axel Gustavsson samt Handelskammarens VD Anders Franck. Deltog på mötet gjorde även Rolf Ågren VD för Gävle Fjärrfrakt AB.

- Det är uppenbart att det finns brister i vägunderhållet som måste åtgärdas säger Lars Beckman i en kommentar till besöket. Tydligen berodde stoppet på E4:an i Hudiksvall före jul på ett missförstånd och dålig samordning mellan myndigheter vilket är helt oacceptabelt. Det har också framkommit att det vore önskvärt om tung trafik i Sverige hade vinterdäck på samma sätt som gäller för persontrafik, däremot måste det finnas vissa fordon som ska undantas. Det är viktigt både för trafiksäkerheten men även för konkurrens på lika villkor mellan svenska åkare och utländska.

- Det vore naturligt att Räddningsledaren i den kommunala räddningstjänsten hade ett samordnings och operativt ansvar när olyckor sker som kräver insatser i form av bärgning eller vägavstängningar säger Riksdagsledamot Ulf Berg med anledning av besöket.

- Trafikanter ska kunna åka efter svenska vägar utan att riskera allvarliga olyckor beroende på bristfälliga däck från såväl personbilar som tung trafik eller dåligt trafikunderhåll avslutar Lars Beckman och Ulf Berg.

Kontakt:

lars.beckman@riksdagen.se eller 0703-613696

ulf.berg@riksdagen.se eller 0702-504340

Olle Ljungbeck är inte nöjd med sänkt skatt för pensionärer men vad skulle alternativet till det vara? Sänkt pension utan skattesänkning?

Olle Ljungbeck är inte nöjd med min insändare i Arbetarbladet om den skattesänkning som alliansen har gjort för pensionärer i en insändare i samma tidning. Man får inte glömma bort att alliansen har sänkt skatten för pensionärerna så mycket just för att bromsen har slagit till för att det inte ska bli mindre netto i plånboken för pensionärerna. Redan nästa år kommer pensionerna att börja stiga igen, och då kvarstår skattesänkningen.

Arbetarbladets artikel från vårt studiebesök hos Gävleborgsåkarna!

Arbetarbladet har skrivit en bra artikel från mitt och Ulf Berg, Riksdagsledamot från Dalarna, besök hos Gävleborgsåkarna. Det är bra att tidningen  upplyser sina läsare om varför vägarna har varit avstängda i vinter och vi får väl hoppas att GD prenumeranterna som nu får leva i okunnighet om orsakerna  läser AB på nätet idag eller köper tidningen.

fredag 21 januari 2011

S och sd söker samarbete med varandra i Riksdagen. Sviker s alla sina löften till väljarna?

Vi ska aldrig aldrig aldrig samarbeta med SD. Vilken parti sa det före valet men som nu söker aktivt stöd av sd? s+sd= sant. 
http://www.e24.se/makro/sverige/statliga-utorsaljningar-kan-stoppas-med-sds-hjalp_2567377.e24

Givande studiebesök hos Gävleborgsåkarna om problemet med tung trafik som stänger stora vägar!

Idag har jag och min kollega från Riksdagen Ulf Berg Dalarna besökt Gävleborgsåkarna och diskuterat om vilka åtgärder som kan vidtas för att få slut på tung trafik som på grund av halka och dåliga däck stänger vägar. Det är inte rimligt i ett land som Sverige som är beroende av sin infrastruktur. Jag och Ulf fick fick en mycket bra genomgång om vilka konkreta åtgärder som branchen vill ska vidtas. Detta kommer vi nu att jobba vidare med i Riksdagen.

Thoresen har mycket att bevisa för att kunna representera hela länet!

Tyvärr valde S att nominera Thoresen idag som ny ordförande i regionfullmäktiges styrelse istället för den betydligt mer pragmatiska Stefan Hedin från Sandviken. Förmodligen så är det så enkelt som att vänstersidan nu tar över s i länet och att alla som kan betraktas som höger ska rensas ut.

För länet är detta djupt olyckligt och det var nästan ironi på mycket hög nivå när Thoresen idag sa att han tyckte det var viktigt med näringslivsutveckling i länet. Kom ihåg att han skällt på näringslivet i Hudiksvall under många år, och har betraktat varje seriöst försök till fördjupning i varför företagsklimatet i Hudiksvall är så dåligt som oseriöst.

Det återstår mycket hårt arbete för Thoresen att visa s att det var rätt val - och tyvärr kommer han förmodligen att ställa till med större skada i sin nya position än vad han hade gjort som oppositionsråd i Hudiksvall. Låt oss inte glömma det faktum - att väljarna i Hudiksvall inte ville att han skulle fortsätta in någon ledande position i sin egen kommun men det är inte upp till mig att välja företrädare för andra partier -men kan konstatera att detta kan skada länet mycket allvarligt.

Regionfullmäktige i Bollnäs sedan företagsbesök och pressträff.

Idag ska det nya presidiet till Regionfullmäktige väljas. Tyvärr har inte valberedningen lyckats få till en bra geografisk fördelning i länet, men det innebär att de som väljs måste använda mycket tid och kraft att arbeta för hela länet iaf.

Sedan blir det ett företagsbesök med pressträff hos Gävleborgsåkarna på eftermiddagen.

torsdag 20 januari 2011

Bilder mm från mötet med den Brittiska ambassadören tidigare i veckan.

Den Engelska ambassaden har lagt ut text och bild från den träff som vi hade med dem i tisdags.

Statsminister Fredrik Reinfeldt besöker just nu England för ett toppmöte och ambassadören var mycket stolt över vårt gemensamma samarbete länderna emellan. Det är en del av Riksdagsuppdraget att ha många omvärldskontakter så att vi säljer Sverige och länet i alla sammanhang.

Hudiksvalls tidning skriver idag om att Sven Åke Thoresen är föreslagen istället för Stefan Hedin som ordförande i Regionförbundet. Tyvärr har valberedningen inte lyckats med en bra regional fördelning av presidiet.

Hudiksvalls Tidning skriver om att det blir Thoresen istället för Hedin som är föreslagen av socialdemokraterna som ny ordförande i Regionförbundet Gävleborg. Beslutet ska tas av oss i Regionfullmäktige på fredag i Bollnäs.

Tyvärr har inte valberedningen lyckats med att få en balans i presidiet mellan Gästrikland och Hälsingland utan förbundet kommer att ledas av tre personer från Hälsingland. Det blir då ett särskilt stort ansvar för presidiet att tänka för hela länet och att arbeta för hela länets bästa. Det kommer att finnas ett antal tunga frågor på presidiets bord - exempelvis hur sjukvården i länet ska organiseras i framtiden och här kommer det att finnas konflikter i länet av den enkla anledningen att det alltid har skett eftersom alla vill ha ett akutsjukhus i den egna kommunen.

Bostadsbubbla en debatt för Stockholm och Stockholms län! Kan man föra en politik för hela Sverige om ett problem som eventuellt finns i Stockholm?

Just nu pågår en öppen utfrågning i Riksdagens Finansutskott om den eventuell bostadsbubbla som kan finnas eller inte... I utfrågningen så är det uppenbart att debatten inte gäller Sverige i sin helhet utan det är en debatt som primärt rör Stockholms län och eventuellt mälardalen i en vidare bemärkelse men kan man föra en nationell politik om avskaffande av ränteavdrag för ett problem som eventuellt finns i Stockholm?
Jag tycker det är mycket tveksamt.

Sveriges ekonomi lika stark som Pippi enligt OECD!

 Den svenska ekonomin är lika stark som Pippi Långstrump, sade OECD:s generalsekreterare José Angel Gurria i Stockholm i dag enligt ett TT telegram.. OECD spår fortsatt stark svensk tillväxt.


José Angel Gurria presenterade i dag OECD:s Sverige-rapport på en konferens i Stockholm.

Sverige är en framgångssaga, trots att ni är sårbara för saker ni inte har något kontroll över eftersom ni är en liten öppen ekonomi, fortsätter Angel Gurria.
Han fortsatte berömma Sverige med att förklara att landet är "en ö av välstånd" i mycket osäkra vatten.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD spår fortsatt stark tillväxt i Sverige de närmaste åren, till och med ännu starkare än många svenska konjunkturbedömare förutser. BNP växte med 5,2 procent i fjol och fortsätter växa med 3,9 procent i år. Och OECD räknar med att den starka utvecklingen fortsätter även 2012 med ytterligare 3,4 procent.

Sverige har klarat den globala finanskrisen bra, konstaterar OECD:s ekonomer i sin analys av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Krisen har visat att den svenska ekonomiska inramningen fungerar bra.

Anders Borg och alliansregeringen styr Sverige tryggt och säkert alltså!

Viktigt att få sin sak prövad i högre instans! Bra debattartikel i Expressen idag av Jessika och Maria!

Att kunna få sin sak prövad i högre instans är en viktig och grundläggande fråga för Sveriges Rättsäkerhet och det tar min kollega i skatteutskottet Jessika Wilhelmsson upp idag på Expressen debatt tillsammans med Maria Abrahamsson, också Moderat Riksdagsledamot.

Arbetsmarknadsministern om Fas 3 på DN debatt idag.

Arbetsmarknadsministern skriver om Fas 3 på DN debatt idag och hon konstaterar att alla som kan och vill ska ha en möjlighet att finnas med på arbetsmarknaden och att Fas 3 är bättre för den enskilde att vara med på, än att gå hemma passivt utan att ha en gemenskap med andra.

Med det sagt, så finns det saker som ska justeras i arbetsmarknadsprogrammet och hon förtydligar nu Arbetsförmedlingens ansvar att följa upp Fas 3.

onsdag 19 januari 2011

Riksdagens skatteutskott ska på informationsmöte och middag hos Svenskt Näringsliv idag.

Hela skatteutskottet ska på informationsmöte och middag idag på Svenskt Näringsliv. Värd för mötet är Svenskt Näringsliv skattechef Krister Andersson. Det blir säkert bra information från en av Sveriges skickligaste skatteexperter.

Gävle Containerterminal har stängt på grund av en allvarlig olycka?

Hur står det ställt i Gävle Hamn egentligen? Vårt poolföretag har en container som skulle ha kommit till Gävle för ett par veckor sedan, men som är försenad på grund av båtproblem och nu har vi fått det här mejlet från vår leverantör av frakter:

“Due to crane accident at Gävle Contaierterminal Tuesday evening on 18 January 2011, we now have a stop in all crane operation. During loading of a ship with cranes on deck crashed our crane with ship's crane with the result that a wheel set ended up outside the rails. Unfortunately, there was the accident with the Northern crane in dock South with the result that the second crane cannot be used for the operation. The consequence is therefore total stop of ship operation. Our assessment is that activities will not be started until Monday morning on January 24. We will provide current information about ongoing management. Due to inspection and repair work, we cannot allow any ships at berth during the repair period.

Det är bra att den misstänkte SEB rånaren utlämnas till Sverige!

Högsta Domstolen på Irland har nu äntligen bestämt att den misstänkte SEB rånaren skall utlämnas till Sverige skriver GD på nätet. På tiden!

Infrastrukturministern besöker Gävle idag!

Programmet från Regeringens hemsida:

Infrastrukturministern besöker Gävle


Den 19 januari besöker infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd Gävle Hamn för att informera sig om hamnens utveckling. Ministern besöker också Korsnäs AB.

Tid och plats

11.00 Besök i Gävle Hamn

Information om utvecklingen i hamnen

11.45-12.15 Pressträff, Gävle Hamn

12.45 Besök på Korsnäs AB

Information om infrastrukturens betydelse


15.00 Möte på Gävle Slott

Information om Ostkustbaneprojektet
TV 4 Nyheterna rapporterar om dagens opinionsmätning och Alliansen leder klart över det röda blocket, om det finns något sådant kvar.

TV 4 skriver på sin hemsida:

Stödet för Alliansen ökar i januari till 50,6 procent. Det är en uppgång med 1,5 procentenheter sedan december. Samtidigt minskar det samlade stödet för den rödgröna oppositionen med 1,4 procentenheter till 42,1 procent.Alliansens försprång har med dessa förändringar ökat till 8,5 procentenheter jämfört med 5,8 procentenheter i valet.

Är det en nyhet som du har hört i morgonprogrammet i Radio Gävleborg idag? Nej, jag trodde väl det.

Insändarskribenten Mer makt åt folket i HT idag tror att jag ljuger om att det inte blåser när det är kallt ute..

Svar till insändarskribenten mer makt åt folket som jag skickat till HT idag.


Insändarskribenten mer makt åt folket tror inte att jag är insatt i frågan om vindkraft och vilken energi det ger kalla vinterdagar. SR Dagens Eko hade följande nyhet den 9 januari i år:

"När temperaturen går ner mot 30-gradersstrecket stängs vindkraftverken av av säkerhetsskäl, säger Matthias Rapp, som är vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi. Stopp för vindkraften om det blir för kallt alltså. Kylan innebär påfrestningar i bladen, som består av plastkompositer. Men det gör inget att kraftverken stannar eftersom det ändå är ovanligt att det blåser vid minus trettio, säger Matthias Rapp."

Fakta är alltså att när energibehovet är som störst för både näringsliv och vi vanliga elkonsumenter så står vindkraften still.

Argt svar från SPI ordföranden i i Söderhamn på min insändare om sänkningen av skatten för pensionärer.

SPI har skrivit ett svar på min insändare som var publicerad i Hälsingetidningar häromdagen och insändarskribenten är upprörd över att man inte har sänkt skatten mer för pensionärerna eller att man höjt pensionerna mer...Oklart riktigt vad man menar.

Jag skriver ett kort svar till honom.

Mycket speciell partiledardebatt idag med avtackning av Mona Sahlin och Maria Wetterstrand..

Jag sitter just nu och lyssnar på partiledardebatten i kammaren. Det är en mycket speciell debatt som präglas av avtackningen av Mona Sahlin, som gör sin sista partiledardebatt, och av Maria Wetterstrand.

Statsministern gav ljudböcker som presenter till Mona Sahlin och Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

Mona Sahlin konstaterade att det är en mycket speciell debatt idag, och det var det verkligen. Vi får hoppas att den politiska debatten kommer igång igen efter det att oppositionen har bytt sina företrädare.

Det finns inte någon bostadsbubbla utanför Stockholm... Och förmodligen inte där heller..

Den här krönikan är ett bra exempel på att den debatt som förs om ev. bostadsbubbla är ett Stockholmsproblem och inte ett nationellt problem. Varför ska de som bor norr om Dalälven få sänkta ränteavdrag för att priset stiger för mycket i Stockholm på bostadsrätter?
http://www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsprisernas-farliga-uppgang_2559177.e24

tisdag 18 januari 2011

Alliansens politik skapar många nya jobb enligt Företagarna!

Alliansens politik skapar massor av nya jobb i länet enligt Företagarna Gävleborg!
http://affarer.cc/start/1.2661428-rot-rut-har-gett-650-nya-jobb

Intressant studiebesök på fredag!

Ett stort problem under den pågående vintern är att viktiga genomfartsvägar såsom E4:an tvingas vara avstängda under lång tid då tung trafik fastnat i backarna eller kört av vägen.

Med anledning av detta besöker jag tillsammans med Ulf Berg (M), riksdagsledamot för Dalarna, Gävleborgsåkarna nu på fredag den 21 januari för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas på kort och lång sikt för att råda bot på det stora problemet med avstängda vägar.

Frågor som kommer att diskuteras är: Finns det åtgärder som Trafikverket kan vidta för att förbättra vägunderhållet? Behövs det ett tydligare regelverk för vinterdäck för tung trafik? Finns det andra åtgärder som Riksdagen kan besluta om?

I samband med besöket bjuds media in till en pressträff kl. 14.30. Även VD för Gävleborgsåkarna Lars-Axel Gustavsson medverkar under pressträffen.

Just nu...

... är jag på väg till den brittiska ambassadören som bjudit in till Afternoon tea.

Attest av Taxiresor...

Som Riksdagsledamot har man fria resor inom Sverige för att utföra uppdraget. Nu har jag fått min första faktura som ska attesteras för mina taxiresor och jag har åkt taxi för 624,68 + 239,23 skr under hösten. Man får en spec för alla resor och så kollar man av att det stämmer med ens egna uppgifter. Själv har jag besökt RBU och SCB bl a när jag åkt taxi och det har varit värdefulla mötet. Normalt så brukar man kunna åka tunnelbana i Stockholm men ibland så är det smidigare ur tidssynpunkt att åka taxi.

Räkna med en mediachock i lokalpressen där Riksdagsledamöternas med viss regelbundenhet brukar hängas ut för sina resor eller omvärldskontakter. En alternativ rubrik i media skulle kunna vara: Varför har du xx rest så lite? Har du inte några omvärldskontakter med andra utanför ditt parti eller Riksdagen?

Jag tycker att man ska många och omfattande kontakter med väljare och organisationer och hoppas att jag kan resa så mycket som möjligt som uppdraget innebär.

Glädjande besked att parterna på arbetsmarknaden LO och Svenskt Näringsliv sätter sig tillsammans och löser frågan om Sveriges konkurrenskraft!

Svenskt Näringsliv och LO har tillsatt en gemensam arbetsgrupp där man ska försöka få en samsyn i LAS och andra frågor på arbetsmarknaden.

Det är ett viktigt och bra besked och det är också en viktig del av den svenska modellen med självständiga parter på arbetsmarknaden som löser viktiga problem utan att politikerna i första hand ska lagstifta i frågan.

Alliansen håller vad vi lovar.Sänkt skatt för Sveriges pensionärer!

I Söderhamnskuriren mfl är min korta insändare om att vi håller vad vi lovar och sänker skatten för Sveriges pensionärer.

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.2658877-sankt-skatt-for-aldre

måndag 17 januari 2011

Rekordstort stöd för M även i Aftonbladets mätning idag. M är cirka 10 % större än s.

Även i Aftonbladets mätning av opinionen idag så får M rekordstöd och S ras fortsätter. Vad ska vissa statliga medier hitta på nu? Köra tävlingar om kärnkraftsolyckor (där man ska gissa årtal) för att oroa upp lyssnarna? Köra miljötips dygnet runt och skuldbelägga sina lyssnare för att man inte röstar på miljöpartiet eller tänker på miljön?

Det blir ett par spännande veckor för att se hur man tänker på redaktionen för att det kan vara så enkelt som att alliansen gör vad man gick till val på, och har en politik för hela Sverige - det verkar man helt inte kunna förstå även om väljarna har upptäckt det.

Veronika Palm har kampanjat i Sandviken igår och AB ledarsida svarar coolt med en annons för en annan kandidat. Rosornas krig?

Veronika Palm har varit och kampanjat för sin s-kandidatur i Sandviken och AB ledarsida som inte vill ha henne i någon ledande position kontrar med en uppmaning till s-väljare att skicka ett annat förslag till valberedningen. Öppet krig i s alltså. Det är lite märkligt att inte någon journalist på någon redaktion har pratat med Raimo Pärssinen för att få en officiell kommentar till vad partiet i Gävleborg tycker i frågan.

Eftersom Raimo i allra högsta grad är med och tillsätter ledarskribent på AB kan man misstänka att tidningens hållning på ledarsidan också är hans eller är det så att ledarsidan kör sitt eget race och att Raimo i själva verket stödjer Veronika och använder s i Sandviken som sin budbärare?

söndag 16 januari 2011

Varning för extrem halka i Valbo och Gävle!

Vi kom inte upp för klockarbacken ikväll för att det var en isbana så varning för blixthalka!

Riktigt kul att köra skoter idag men tiden räcker inte till så nu är den utlagd på Blocket.se

Vi har lagt ut skotern på Blocket. Det är bara att inse att tiden inte kommer att räcka till under helgerna för att åka skoter... Så om du är intresserad av en bra skoter, hör av dig...

Alliansen sänker skatten igen för Sveriges pensionärer. Debattartikel i Gefle Dagblad av mig idag.

I Gefle Dagblad skriver jag ett kort inlägg idag om att vi i Alliansen sänker skatten igen för Sveriges pensionärer. Under den gamla och trötta s-regeringen sänktes inte skatterna en gång på 13 år.

Idag blir det nog en skotertur..

För första gången i år. Det gäller att köra så mycket som möjligt för skulle mp vinna valet 2014 så förbjuds säkert både skoter och snöslunga och dubbdäck.

Blixthalka i hela Sverige! Använd dubbdäck.

Några kommuner har infört dubbdäcksförbud och uppmaningar sina kommunmedborgare att byta till dubbfritt. Det är direkt olämpligt och förmodligen hade dessa lokalpolitiker glömt bort att normal vinter i Sverige betyder halka och snö och vintervägar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8416117.ab

Den fria och politiskt oberoende radion måste få sända radio utan avgifter till staten.

När ska vi ge den fria och politiskt oberoende privata lokalradion friheten att inte betala dyra sändningsavgifter till staten? Arbetarbladet får 16 miljoner ort år för att ge ut tidning medan Mix Megapol och Rix betalar miljoner årligen. Avgifter till staten för att ge ut media tillhör en annan tid. Ska den fria radion ha en rättvis konkurrens mot andra medier så måste systemet förändras.
http://www.dagensmedia.se/nyheter/radio/article3066383.ece

Moderaterna är 10% större än s i dagens mätning av opionionen och s är under 25 %!

Bra start på dagen när m är 10 % större än s i idagens opnionsmätning men både när det går upp som när det går ner ska man komma ihåg att det bara är avlagda röster på valdagen som räknas. Med det sagt så blir det en semla idag som firande.Du kan vara säker på att den här mätningen inte kommer att refereras i den lokala statliga radion, Radio Gävleborg. Den stämmer inte överens med deras agenda.
http://www.dn.se/nyheter/politik/fortsatt-stod-for-m

lördag 15 januari 2011

Vände Brynäs form idag eller var laget bara förbannade på Expressen?

Läser spelarna i Brynäs Expressen och gav svar på tal?
http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2291606/nystrom-brynas-ar-nojt-och-det-ar-fel

Urban Ahlin s konstaterar att partiet slutat att tänka själv - har han varit ofta i Gävleborg alltså?

Urban Ahlin har förmodligen varit i Gävleborg rätt mycket också med tanke på hans analys i Aftonbladet av s förmåga att tänka nya tankar.
http://blogg.aftonbladet.se/politikerkollen/2011/01/urban-ahlin-vi-forlorade-formagan-att-tanka-sjalva

Margareta Tomas och jag har en debattartikel om vargjakten i HT mfl idag.

Idag startar vargjakten och med anledning av det har vi en debattartikel idag i länets media.
http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.2651724-rovdjurstrycket-ar-for-hart-i-vart-lan

Politiker i Sandviken tror att de är bättre företagare än privat ägda företag!

Politiker i Sandviken vill starta kommunala byggbolag eftersom marknaden inte bygger vänsterpartister? Tyvärr inte...utan centerpartister. Dags att starta en ideologisk lokal tankesmedja i Sandviken för Maud?
http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.2651489-20-sandvikenforetag-stoppas-fran-tillvaxt

fredag 14 januari 2011

Pappers smutskastade ett enskilt företag med medias hjälp, nu är det tyst om att Pappers medger att man hade helt fel!

Pappers rasade under konflikten mot det aktuella företaget men nu medger man indirekt att man hade helt fel genom att inte driva frågan vidare. Har du hört den här nyheten i den statliga radion? Nej just det.
http://www.lag-avtal.se/nyheter/avtal/foreningsratt/article3065082.ece

Gränsen mellan privat och publika inlägg på nätet. Goda råd till kommunalråd i Uppsala.

Goda råd till bloggande kommunalråd i Uppsala som har synpunkter på det svenska skattesystemet...
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/latt-att-ta-ett-felsteg-pa-natet_5866769.svd

Ikväll blir det Let's Dance

Nyss hemkommen efter en julgransplundring ikväll som var trevlig så blir det nu Let's Dance och försök till rep av Isabellas dator.

Lunchmöte i Stockholm

Idag har jag ett intressant lunchmöte i Stockholm kopplat till mitt uppdrag i skatteutskottet.

Arbetarbladet vill ha ännu starkare band mellan LO och S. Så tänker en riktig socialist men för LO vore det förödande!

Det verkar ha gått Arbetarbladets ledarsida helt förbi att mindre än hälften av LO medlemmar röstar på S och att fackförbundets medlemmar flyr facket. En starkt bidragande orsak till att medlemmarna flyr är just att facken har sett till S bästa istället för medlemmarnas och då vill alltså Arbetarbladet att LO ska bli ännu mer politiska. Det vore att sänka facket fullständigt,vilket vore olyckligt. Pragmatiska fackförbund kan bidra till en positiv utveckling i samhället och bidrar till den svenska modellens utveckling men s märkta fackförbund som ska tala om för medlemmarna vad de ska rösta på hör till historiens sophög.

http://arbetarbladet.se/ledare/1.2644484-nystart

torsdag 13 januari 2011

Moderaterna når 36.1 % i dagens Demoskop och S har ungefär 27% i samma mätning. Ett säkert tecken på att det är en bra nyhet är att det är tyst om den i den statliga lokalradion..

I dagens Expressen publiceras en ny opinionsmätning och där får Nya Moderaterna över 36 % och S får  i samma mätning ungefär 27%. Alliansen leder med 8 % över de tre röda partierna.

Ett säkert tecken på att det är en obekväm nyhet för en del är att det är en nyhet som inte på något sätt lyfts fram i den statliga lokalradion annars kan man ju tycka att det är en ganska stor nyhet att Moderaterna är 10 % större än socialdemokraterna... Samma statliga radio tyckte att det var en jättenyhet att ett 5% extremparti, vänsterpartiet, vill byta partiledare. Det är ett ytterst extremt parti som har uppfattningar som likt Sverigedemokraterna har värderingar som står mycket långt ifrån de allra flesta partier i Sveriges Riksdag men frågan är om inte det speglar något i den statliga radion när det blir en så stor nyhet i just den kanalen.

Studenter på Högskolan i Gävle gör att kommunen växer men det är invånare som lånas ut från andra kommuner till Gävle!

Gävle växer, vilket är bra, i befolkning. En starkt bidragande orsak till det är att studenter skriver sig i Gävle under sin studietid, men bristen i det är också att när studierna är över så kommer man att flytta från staden. Ett problem för hela länet är att Gävle inte är motorn för länets tillväxt. Alla residensstäder växer i hela Sverige men Gävle har på grund av dåligt företagsklimat inte växt tillräckligt mycket för att kunna vara motor i länet.

Att vi flyttar runt länets invånare från mindre kommuner till Gävle skapar inte den nödvändiga utvecklingen utan det är genom att hela länet växer som vi kommer att bryta den negativa trend för länets invånare som pågått under många år.

Bra ledare i Svenska Dagbladet om att nästa LO ordförande borde arbeta för medlemmarnas bästa!

SVD skriver i sin ledare om att nästa LO ordförande borde arbeta för sina medlemmars bästa, ungefär samma sak som jag skrev här på bloggen igår i en kommentar.

Det här helt orimligt att facket ska vara en propagandaapparat till ett parti. Det gagnar varken medlemmarna i facket eller facket som organisation.

Metria ska övergå från att vara myndighet till att bli ett bolag - proposition från Regeringen som överlämnas till Riksdagen idag.

En del av Lantmäteriet, uppdagsverksamheten Metria, ska övergå från att vara myndighet till att bli ett statligt helägt bolag. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnas till riksdagen idag.

Det är ett bra förslag för Gävle och kan på sikt leda till att vi får fler privata företag inom den här sektorn.

onsdag 12 januari 2011

Villaägarna kritiserar höga nätavgifter i en rapport som HT redan tagit upp på nätet..

Hela Hälsingland skriver om den kritik som Villaägarna riktar mot Fortum i en rapport om höga nätavgifter. Själv har vi Fortum som elbolag eftersom Villaägarna (!) har ett avtal för sina medlemmar om rabatt på elen... Hm...

Tar LO och TCO chansen nu att välja opolitiska ordföranden som ser till medlemmarnas bästa istället för socialdemokraternas?

Facket i Sverige har rekordlågt förtroende och bakgrunden till det är naturligtvis att facken är genompolitiserade av socialdemokrater vilket får till följd att facken i varje fråga ser till s bästa istället för sina egna medlemmars bästa. Det får till följd av att transport var för kilometerskatter i valrörelsen trots att det var deras medlemmar som hade tappat jobben först, att fastighets var emot rutavdraget och att kommunal och LO varit emot jobbskatteavdraget trots att  deras medlemmar har fått kraftigt höjda realinkomster. Listan kan göras lång på intressekonflikter mellan fackets medlemmars bästa och de s märkta fackföreningsledarna, som hela tiden har en tydligt s märkt politisk agenda.

Nu när såväl TCO ordföranden slutar som LO ordföranden så har facket en stor chans till en nytändning och bryta banden med politiska partier. Det skulle ge en större trovärdighet i den politiska debatten och det skulle gynna medlemmarna i facket, och då skulle säkert fler vilja vara med i facket.

Orkar man med det eller ska man till slut bli så små i medlemsantal  att facken i Sverige blir små filialer till socialdemokratiska partiet, det som då kommer att vara kvar av det.

Ologiskt att förbjuda dubbdäck. Debattartikel av Ulf Berg och mig i Gefle Dagblad.

Jag och Ulf Berg har en debattartikel i Gefle Dagblad idag om att det är ologiskt att förbjuda dubbdäck då det ökar risken för allvarliga trafikolyckor kraftigt.

Intressant kväll med Villaägarna i Hudiksvall i ett givande samtal om elpriser.

Villaägarnas Riksförbund hade ett mycket välbesökt medlemsmöte i Hudiksvall ikväll. Det var förbundets vice ordförande som gjorde sitt bästa för att utmåla hela elmarknaden som direkt skadlig mot villaägarna. Till viss del är det lätt att hålla med honom men som jag förklarade på mötet, i en marknadsekonomi så stiger priserna när politikerna (läs s och v och mp) lagt ner väl fungerade energikällor.

Alliansregeringen har gjort en historisk energiöverenskommelse som nu leder till att vi får mer energi i Sverige och därmed kommer det att leda till lägre priser.

Jag har bett Riksdagens utredningtjänst att ge en snabbanalys av energimarknaden i Sverige och det RUT säger är att i stort fungerar elmarknaden väl i Sverige. RUT konstaterar också att om Barsebäck hade varit i drift hade det förmodligen lett till lägre elpriser.

Sven Erik Österberg uttalar i DN idag att det inte var fel på politiken som S gick till val på utan det var väljarna som inte förstod. Jag tror att det var precis tvärtom. S kom ut med sitt budskap och väljarna förstod verkligen vad s ville.

I DN säger nu Österberg, eventuell s partiledare, att det inte var partiets politik som det var fel på, utan det var att väljarna inte förstod vad de ville, eller att de inte kom ut till väljarna.

Jag tror i själva verket att det var så att s kom ut med sitt budskap om höjda energipriser, borttagande av jobbskatteavdrag, införda kilometerskatter på tung trafik och införande av fastighetsskatt osv som gjorde att de allra flesta inte så s som ett alternativ. Nu är inte det här ett problem för väljarna utan för ett parti i otakt med tiden och vissa statligt anställda journalister. För svenska folket styrs Sverige tryggt och säkert av en alliansregering som löser dagens och morgondagens problem.

Idag blir det Hälsingland för företagsbesök och villaägardebatt ikväll om elpriser.

Idag kommer jag att vara i Hälsingland för två företagsbesök och kvällen avslutas med den energidebatt som villaägarna bjudit in till. Villaägarna är orolig för höga elpriser, vilket kan vara befogat, men de kan å andra sidan varje dag tacka väljarna för att de valde alliansen och inte snabbavveckling av kärnkraften som de röda gick till val på. Hur högt hade då elpriset blivit?

tisdag 11 januari 2011

Glädjande besked från Polisen att rånvågen minskat kraftigt i Gävle! Artikel i GD.

Gefle Dagblad skriver ikväll på nätet att Polisen har lagt ner den speciella grupp som arbetade med rånvågen i Gävle. Det är ett glädjande besked och när jag och Anders W Jonsson besökte Polisen i samband med rånvågen så fick vi också besked från Polisen att man prioriterade brotten och hade man enligt egen uppfattning hade situationen under kontroll. Det visade sig vara korrekt.

Ägnar kvällen åt att läsa in mig på energidebatt i Hudiksvall imorgonkväll...

Som Riksdagsledamot har man tillgång till  Riksdagens Utredningstjänst. Imorgonkväll ska jag vara på debatt på Villaägarnas Riksförbund och diskutera elpriser och elskatter och då passade jag på att ställa ett antal frågor till Riksdagens utredningtjänst för att kunna förbereda mig på ett bra sätt, och inom 24 timmar hade det kommit ett mycket bra dokument som reder ut frågan.

Det är en mycket professionell tjänst som underlättar arbetet som Riksdagsledamot och som hjälper mig att på kort tid vara insatt i ett stort antal frågor genom att få ett faktaunderlag.

Välberättigad kritik från Moderaterna i Gävle mot kommunalt rökförbud!

Inger Källgren Sawela gör ett uttalande i statliga Radio Gävleborg om det rökförbud som socialdemokraterna har infört de kommunalt anställda. Inger har en viktig poäng i att medarbetare som röker måste kunna få göra det på sin fikarast.

Jag som inte röker, och har aldrig gjort, delar helt Ingers åsikt i den här frågan. Vad vuxna människor gör på sin fikarast ska inte politiker bestämma om.

S märkta Arbetarbladet gör politisk journalistik om fas 3!

S märkta Arbetarbladet bedriver just nu politisk journalistik mot Fas 3 för arbetslösa och tidningen verkar helt ha glömt bort Perssons plusjobb och ams och alu jobb. Sverige har alltid haft offentliga beredskapsjobb men grundfrågan borde istället vara. - hur skapar vi nya riktiga jobb och vilket politiskt alternativ har störst trovärdighet i den frågan. Hur kommer det sig att Gävle har så hög arbetslöshet med ett uselt företagsklimat? Viktiga frågor som inte får svar i AB utan tidningen har uppenbarligen en tydlig politisk åsiktsjournalistik, som istället borde bedrivas på ledarsidan.samma journalist har fått den utredning som visar att utanförskapet minskat med 8000 personer i länet men AB har valt att inte publicera den. Man var väl fullt upptagen med den här artikelserien.

Rut och rotavdraget ger många en enklare vardag.

3300 Gävlebor har fått en enklare vardag tack vare rutavdraget och 8100 har fått ett avdrag tack vare rotavdraget enligt en artikel i GD. Hade s vunnit valet hade båda avdragen försvunnit och över 10 000 hushåll hade fått en sämre vardag, bara i Gävle.
http://gd.se/nyheter/gavle/1.2638816-populart-med-rut-och-rot

Investeringskonto bra för Gävleborg, debattartikel i HT av Peter Norman och mig.

Peter Norman och jag har en debattartikel om det nya investeringskontot i HT mfl idag.
http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.2638322-investeringssparkonton-bra-for-gavleborg

måndag 10 januari 2011

Ikväll blir det affärsplanering i poolföretaget och bokföring!

Ikväll kommer jag och min delägare i poolföretaget att bokföra och göra affärsplaneringen klar inför 2011. Det märks att svenska folket börjar tro på framtiden igen, för våra katalogbeställningar har ökat dramatiskt, vilket självklart är roligt, när man säljer en kvalitetsprodukt.

Går du i tankar på att köpa en pool, så hittar du det här!


Söker du fina Marquis spabad så hittar du det också här!

Expressen lyfter fram dubbdäcksfrågan idag i en fördjupande artikel där mitt engagemang i frågan lyfts fram i samma artikeln.

Expressen har en "på djupet" artikel idag där man lyfter fram dubbdäcksfrågan och där mitt motstånd mot dubbdäcksförbudet lyfts fram.

Det är bara att konstatera att såväl VTI som NTF och Trafiksäkerhetsverket konstaterar i samma artikel att dubbdäck är bättre än dubbfritt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Företagsamhet och entreprenörskap i en bra ledare i SVD

SvD ledaren igår om företagsamhet och möbelriksdagen är mycket läsvärd ifall du råkar ha missat den.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/i-allmanintressets-tjanst_5853023.svd

På lördag startar årets vargjakt!

På lördag startarväders vargjakt och miljöministern har en artikel på DN debatt idag som reder ut frågan.
http://www.dn.se/debatt/vi-forbereder-hardare-tag-mot-illegal-vargjakt

söndag 9 januari 2011

Statsministern flaggar för nya skattesänkningar idag till hela svenska folket!

Statsministern flaggar nu för nya skattesänkningar till svenska folket i SVT Rapport. En bra nyhet så här i början av året.

Utanförskapet har minskat med över 8 000 personer i Gävleborg enligt Riksdagens utredningstjänst och med en fortsatt offensiv politik så kan utanförskapet sjunka ännu mer.

S talar klarspråk i Aftonbladet. Tjänstemän är till för partiet och samma ordning råder i Gävle!

S talar klarspråk. Tjänstemän i s styrda kommuner är till för partiet och detsamma ska nu ske i SKL. I Gävle har s styrt sedan rösträtten infördes med välkänt resultat, Gävle ligger i botten av alla rankinglistor. 
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article8380340.ab

Har miljöpartiets landstingsråd hört talas om Carl Bildts blogg?

GD skriver om att Landstinget Gävleborg( som jag trodde ägnade sig åt sjukvård) nu ska satsa på bloggande politiker... Men  miljöpartiet kan inte uppdatera bloggen för hon tillhör majoriteten. Har hon aldrig hört talas om Carl Bildt och hans blogg? Sämre bortförklaing för att man är lat är svårt att hitta...

Kan någon tala om för Lutti att Gävle styrs av s?

I gårdagens ledare tar Lutti upp den tragiska dödsolyckan där Gävle kommun satte en praktikant att fälla träd.detta skyller nu Lutti på en alliansminister när Gävle styrs av s. Det är till och med så att ansvariga personer på den aktuella enheten i Gävle är djupt involverad i socialdemokraterna, så hur Lutti kan skylla det inträffade på en alliansminister är en gåta.

http://arbetarbladet.se/ledare/1.2633007-ansvar-vietnam-vardag-

Sossarna i länet stödjer Veronika Palm? Debattartikel i Arbetarbladet idag!

S i länet släpper förmodligen en försöksballong idag i partiledarfrågan genom att låta en sosse från Sandviken skriva en debattartikel om att Palm ska bli partiledare. Intressant är att partiets distriktsordförande inte skriver under artikeln utan en lojal budbärare. Tidigare så har man låtit sin tidnings ledarsida framföra att det behövs mer vänster inom S, och såga Nuder vid fotknölarna. Pärssinen vill ha alla dörrar öppna och skickar därför fram andra budbärare i frågan men genom dagens inlägg i AB kan man dra slutsatsen att S i länet vill ha Palm.

För väljarna är det ointressant vilken ledare s väljer. Sverige styrs skickligt och med fast hand av alliansen, där hela folkets intresse nu kommer fram i politiken och inte bara en politisk elit vilket var fallet under tidigare s regeringar. I Gävle där s styr fortsätter partiet att belöna dem som är lojala. Furuviksparken lånar ut parken till fackets dag och belönas med en skuldavskrivning på 6.5 miljoner. Det är inte rimligt att detvska gå till på det sättet.

lördag 8 januari 2011

Sov Brynäs första 2 minuterna idag?

Hur är det möjligt att släppa in så många mål på så kort tid idag? Det borde ju stå minst 4 utespelare i vägen för motståndarlaget innan man kommer fram till målvakten!

Bra iniativ av ICA och Max att hjälpa funktionsnedsatta in till arbetslivet!

Ica (inte kf!) har ett projekt för att hjälpa dem som är funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden,liksom Max har. Detta är utmärkt och det vore bra om fler arbetsgivare följer efter.

http://www.dn.se/ekonomi/pa-ica-ar-handikapp-inget-hinder

torsdag 6 januari 2011

En kväll om elpriser nästa onsdag kväll den 12/1 i Hudiksvall med Villaägarnas Riksförbund.

Villagägarnas Riksförbund arrangerar en kväll om elpriser i Hudiksvall på onsdag.

Villaägarna skriver på sin hemsida: (klicka på rubriken för att komma till hemsidan för Villaägarna)

Höga energikostnader - nödvändigt ont eller ett systemfel?

2011-01-03 Trött på höga elkostnader? Frågande till moms på elskatten?
Undrande till varför våra politiker låter kraftindustrin skära guld med täljkniv - på din bekostnad!

Kom och gör din röst hörd! Ta gärna med dig vänner och grannar. Mötet är öppet för alla.


Nu har du möjlighet att få svar på dina frågor. Villaägarna bjuder härmed in till en debatt och utfrågning där våra politiker ställs till svars för de allt högre energikostnaderna för landets småhusägare.Östersund måndagen den 10 januari
Plats: Clarion Hotell Grand, Östersund, Prästgatan 16
Tid: kl 18:30
Medverkande: riksdagsledamöterna Eva Lohman (M) och Gunnar Sandberg (s). Jacob Eliasson, Villaägarnas energiexpert.
Villaägarnas regionchef Håkan Lindén modererar diskussionen.

Härnösand tisdagen den 11 januari
Plats: Mittuniversitetet, Sigmasalen, Gångviksvägen 2, Härnösand
Tid: kl 19:00
Medverkande: riksdagsledamöterna Lena Asplund (m) och Ingemar Nilsson (s).
Jacob Eliasson, Villaägarnas energiexpert.
Villaägarnas regionchef Håkan Lindén modererar diskussionen.

Hudiksvall onsdagen den 12 januari
Plats: Hotell Statt, Storgatan 36, Hudiksvall
Tid: kl 18:30
Medverkande: riksdagsledamöterna Lars Beckman (m) och Per Svedberg (s).
Joakim Olsson, Villaägarnas vice förbundsdirektör.
Villaägarnas regionchef Håkan Lindén modererar diskussionen.

Snö och snö och så lite mera snö -- en vinter i Sverige av normalgraden...

I Sverige som ligger i norra europa är det normalt med vinter men det verkar som att det var rätt många som glömde bort det med några varma vintrar.... Det är då det kommer stolligheter som dubbdäcksförbud på vissa gator osv.

Nu har jag iaf snöröjt i stugan och precis när man är klar - då börjar det att snöa igen.

Jag behövde köpa bultar till snöslungan och det var OK som hade de som jag behövde. På Statoil hade de förmodligen massor av korv och olika varianter av ketchup och senap så där provade jag inte ens.

Expressen spekulerar i att Per Nuder vill bli partiledare för det socialdemokratiska partiet som är i intern upplösning.

Expressen spekulerar i att Per Nuder vill bli partiledare för det svårt sargade socialdemokratiska partiet. Jag vet inte är om det är på allvar eller på skämt men snart så kommer det att klarna vem som blir oppositionsledare för socialdemokraterna. Eftersom debatten internt i partiet handlar om person och inte om politik så kommer man inte att orka med någon förnyelse.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2280193/han-vill-bli-ny-s-ledare

Det är viktigt, som alliansen har gjort, att förnya politiken efter dagens och morgondagens problem som ska lösas politiskt. Efter det att alliansen har tagit makten så har valdeltagandet ÖKAT och förtroendet för politiken har ÖKAT rejält. Det pratas det nästan aldrig om i den mediala debatten men det är ett rejält kvitto på att svenska folket är nöjda med sin alliansregering. De interna problemen för s är inte ett problem för svenska folket utan mest ett problem för vissa statliga nyhetsredaktioner som inte verkar vilja förstå att den politiska kartan har ritats om, med ett nytt statsbärande parti - Nya Moderaterna tillsammans i en viktig allians med de andra borgerliga partierna där alla partier är lika viktiga. En bil behöver 4 hjul för att köra framåt.

Inte är vi bittra bara för att USA vann ... men Sverige var faktiskt värda en medalj..

Det känns faktiskt lite bittert att Sverige kom 4:a i JVM. Vi var värda en medalj men gäller det för knattepatrullen att komma hem så snabbt som möjligt. Brynäs behöver Er!

onsdag 5 januari 2011

Varför är en glasfiberpool från San Juan så mycket bättre än en linerpool i ett kallt land som Sverige? Titta på det här klippet..

Ibland får jag frågan om varför man ska välja en glasfiberpool från San Juan istället för en linerdukspool som säljs av diverse fabrikanter i Sverige.

http://www.youtube.com/watch?v=7GQdjz5V5uE&feature=youtube_gdata_player

Genom att titta på det här youtubeklippet och de andra som finns på samma sida så får du en bra förklaring för varför man ska köpa en San Juan Glasfiberpool - som räknas som en världens bästa pooler. På sidan www.nordiskakvalitetspooler.se finns alla modeller.

Kom igen nu småkronorna och vinn över USA så att vi får ett brons!

På SVT 24 visas småkronornas JVM match mot USA och vinner vi ikväll så blir det ett brons iaf så kom igen nu - heja Sverige!

Full jackpott för unga fältbiologer i den statliga radiokanalen som tydligen vill opinionsbilda mot handel utveckling och tillväxt!

Jag undrar hur många medlemmar unga fältbiologer har i Gävle? Tydligen tillräckligt många för att den statliga radiokanalen ska ägna en stor del av eftermiddagens nyheter och program där budskapet skulle skickas fram att skuldbelägga dem som handlar. Tvärtom är handel och tillväxt bra för alla men det fanns ingen motröst mot det tillväxtfientliga budskapet i den statliga radiokanalen.

P4 Radio Gävleborg framhåller ofta i sina sändningar hur illa det är med handel och man lyfter fram att man istället ska återanvända kläder mm men frågan är varför man gör det och vems agenda man vill styra?

Jag tycker det är helt ok med åsiktsjournalistik, inte minst när man är i USA så är det underhållande att se på Fox News eller andra tv stationer, eller lyssna på radiokanaler där man öppet redovisar vilken politisk ståndpunkt man intagit. Jag skulle inte ha något emot att vi även fick samma utveckling i Sverige. Det skulle vara ärligare mot tv tittaren och radiolyssnaren och för balansens skulle skulle då public service ha två radiostationer. En som dagens med samma problemformulering och politiska agenda och så en till radiokanal där man intog borgerliga problemformuleringar. I en sådan kanal hade självklart det tillväxtfientliga budskapet som skickades ut på Valbo Köpcentrum fått en helt annan nyhetsvinkel.

Varför går alltid brytpinnen sönder på snöslungan när man behöver den som bäst?

Ikväll har jag skottat med snöslungan (tack för att miljöpartiet inte lyckades förbjuda den när man samarbetade med s) och självklart gick brytpinnne sönder efter en stund... så det blir till att köpa nya imorgon...

Facket kräver kollektivavtal trots att man inte har medlemmar på arbetsplatsen.

Genom att facket kräver kollektivavtal trots att de inte har medlemmar på den aktuella arbetsplatsen så undergräver man förtroendet för den egna verksamheten. Expressen uppmärksammar ett företag på Gotland i dagens ledare i Expressen.
http://www.expressen.se/ledare/1.2278555/eric-erfors-facket-som-malarmaffia

tisdag 4 januari 2011

Vilket ansvar tar Gävle kommuns arbetsmarknadsenhet för utbildning av praktikanter från Arbetsförmedlingen?

Gefle Dagblar tar upp ett mycket viktigt principiellt fall idag där en man har förolyckats i en allvarlig olycka. Mannen, som såvitt jag förstår, inte var utbildad skogsarbetare, skulle redan efter någon veckas praktik fälla träd. Detta utan en ordentlig utbildning enligt artikeln.

Frågan är nu vilket ansvar som Arbetsmarknadsenhetens chef har för det inträffade och på vilket sätt som Arbetsmiljöverket kommer att följa upp denna tragiska olycka. Det är Arbetsmiljöverkets ansvar tillsammans med polisen att ställa ansvariga personer till svars.

När utredningen blir offentlig från Arbetsmiljöverket så kan det finnnas en anledning att frågan tas upp kommunfullmäktige så att frågan diskuteras och att detta inte händer igen. Ett problem i sammanhanget kan ju vara att ledande personer på Gävle kommuns arbetsmarknadsenhet också är ansvarig för socialdemokraternas valberedning, dsv är den person som föreslår kommunalråd och nämndsordförande mm. Vilket intresse har socialdemokraterna i Gävle kommun att kritisera sin valberedningsordförande?

Viktigt att funktionshindrade kan komma in på arbetsmarknaden! Bra artikel i Söderhamnskuriren idag.

Söderhamnskuriren tar upp ett viktigt ämne idag om funktionshindrades möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är en mycket viktig fråga som vi måste jobba ännu hårdare med. Det är viktigt att alla människor har en möjlighet att känna en gemenskap på arbetsmarknaden, och att alla får känna sig behövda.

Artikeln finns inte på nätet än men kommer väl så småningom.

Lycka till med ditt företag Alexander! Länet behöver fler som dig!

Lycka till Alexander!! Härligt med sån framåtanda.

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2623879-alexander-17-startade-eget-forra-aret

Grattis Ryssland men Sverige hade varit värd en plats i JVM finalen!

Det var så nära för Sverige men i hockey gäller det att göra flest mål och det gjorde Ryssland, även om straffar mest är slump.

måndag 3 januari 2011

Kan Sverige slå Ryssland ikväll i JVM?

Kom igen nu Sverige - det vore riktigt härligt om ni slog Ryssland ikväll.

Trafikforskaren i Luleå kör själv med dubbdäck men citeras av dubbdäckshatare med saker han inte sagt...

Aftonbladet har en intervju med den trafikforskare som brukar användas flitigast av dubbdäckshatarna. Klicka på rubriken för hela artikeln.

Aftonbladet skriver:

– På slät is är de flesta dubblösa däck ungefär 50 procent sämre än dubbdäcken precis som i era tester, säger Niclas Engström, men ett däck, Bridgestone Blizzak DM-Z3 är lika bra som dubbdäcken. Fast, lägger han till, jag kan tänka mig att man får ”böta” på andra underlag, att däcket får problem på våt och torr asfalt.

Den amerikanska sajten Consumers Report citerar amerikanska däcktester där man skriver om fint vintergrepp men just dåligt bromsgrepp på torr och våt asfalt och kort livslängd.

DM-Z3 är tillverkat i Japan för den japanska marknaden med dubbförbud och låga hastigheter och hala polerade vägar. Det finskkonstruerade Blizzak Nordic, som var med i Aftonbladets vinterdäcktest, byggs av Nokian för nordiska förhållanden och för att ha viss stabilitet även på barmark.

Vad rekommenderar du svenska bilister att köra på?
– Dubbfria däck passar bara en viss kategori, nämligen superskickliga förare, som Kenny Bräck, som kan hantera en bil, och som förstår när det är för halt. Vanliga bilister ska ha moderna säkra bilar med all tänkbar passiv och aktiv säkerhet PLUS dubbdäck! Väljer de dubbfria däck måste de räkna med att ställa bilen när det är för halt.

Och vad kör du själv på?
– Gislaved Nordfrost 5. Dubbat, självklart, säger forskaren Niclas Engström med rötterna i Västerås men bosatt i Norrbotten.

Full fart framåt i Hudiksvall!

Statliga Radio Gävleborg rapporterar från pressträff som den nya kommunledningen har haft i Hudiksvall och man har gjort ett ambitiöst program för de första 100 dagarna. Ett stort lycka till!!

Även vid valet 2006 var det egentligen en borgerlig majoritet i Hudiksvall eftersom fler än 50 % av väljarna hade röstat borgerligt men den gången klarade sig s kvar vid makten på grund av valkretsindelningen men nu är det alltså riktigt alliansstyre i Hudiksvall.

Klicka på rubriken för hela inslaget i den statliga radion.

Nyföretagartagandet i Gävleborgs län upp med 18.3%!!

Nyföretagartagandet upp med 18.3 % i Gävleborg enligt ett pressmeddelande från Nyföretagarcentrum skickat av Jörgen Bengtson. Bra jobbat och tänk vilket nyföretagande vi skulle ha i länet om Nyföretagarcentrum fick mer resurser från våra lokala politiker!!

Centerpartiets kommunalråd i Uppsala vill klä ut folk som Hyenor efter avtjänade straff. Det är inte en god ide.

Aftonbladet skriver om kommunalrådet i Uppsala, centerpartist som vill att folk ska kläs ut till Hyuenor efter avtjänade straff och sättas ut framför köpcentrum. Det är en riktigt dålig ide, och jag tror faktiskt inte att kommunalrådet menar det på riktigt. Det han förmodligen lärt sig av den här mediastormen är att det man skriver på en blogg, ska man också kunna säga i en talarstol i fullmäktige eller i ett annat offentligt sammanhang. Klicka på rubriken så kommer du till Aftonbladets artikel.

Själv så har jag bara blivit utsatt för påtryckningar av vad jag skriver här på bloggen av en lokal statlig radiostationschef som inte gillar att jag skriver om hur den statliga radiostationen problemformulerar ur ett socialistiskt perspektiv, vilket man oftast gör. Det är rätt intressant att en publicservice chef, som är satt att värna det fria ordet, genom politiska påtryckningar, försöker tysta en bloggande politiker.

Det visar om inte annat hur lågt i tak det är i Gävleborg och att det är endast en rådande mediaordning som ska råda, och det är en problemformulering ur ett s perspektiv. I helgen fick vi se ett exempel på det när den statliga radiokanalen rätt okritiskt körde ut s version av vad som händer i kommunpolitiken i Hudiksvall.

Jag noterar att det är ytterst sällan som Moderaterna i opposition får samma utrymme i etermedia i andra kommuner där s styr.

Rekord för antalet startade företag 2010 enligt Nyföretagarcentrum!!

Klicka på länken så kommer du till nyheten att vi slagit rekord i nystartade företag under 2010 jämfört med 2011.

Nyföretagarcentrum skriver i sitt pressmeddelande:

NyföretagarCentrums Nyföretagarbarometer visar att nyföretagandet ökade med hela 19 procent under 2010 jämfört med 2009. Totalsiffran 65 072 är den högsta i Sverige på mer än 15 år. Den största anledningen är den markanta ökningen av antalet aktiebolag; drygt 43 procent på helårsbasis.

Ökningen av nya företag, som pågått hela 2010, fortsatte i december då 42 procent fler nya företag registrerades hos Bolagsverket än under december 2009.

– Att antalet nystartade företag ökar med 19 procent under ett och samma år har aldrig hänt förut sedan vi startade Nyföretagarbarometern i början av 1990-talet, säger Mats Evergren, marknadschef på NyföretagarCentrum Sverige som i samarbete med Bolagsverket tar fram Nyföretagarbarometern. Det visar tydligt att det har skett en förändring i attityden till egenföretagande, vilket behövs eftersom Sverige fortfarande har ett relativt lågt nyföretagande, i en internationell jämförelse.

Anmärkningsvärt är att antalet aktiebolag under december ökade med nästan 90 procent.

– Den 1 april sänktes aktiekapitalet till 50 000 kr och den 1 november avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag, på samma sätt som redan skett inom övriga EU. Det är de stora anledningarna till att fler väljer att starta aktiebolag. Faktum är att fler aktiebolag än någonsin registrerades under 2010, säger Mats Evergren.

– Vi har också under året sett en kontinuerlig ökning av personer som söker sig till oss på NyföretagarCentrum för kostnadsfri rådgivning inför start av eget företag, fortsätter han.

Grattis Anders Borg! Årets politiske superstar enligt politikerbloggen.se

Anders Borg utnämns välförtjänt till årets politiske superstar enligt politikerbloggen.se.

Grattis Anders!!

http://www.politikerbloggen.se/2010/12/31/41086/

Det är frivilligt att vara med i Postkodlotteriet!

DI och flera andra medier har en artikel idag om postkodlotteriets vd lön. Det är då på sin plats att påminna om att det faktiskt är ett frivilligt spel och om man anser att vd har för hög lön kan man välja att inte vara med och skänka pengar direkt till organisationerna istället. Med det sagt så vore det en välgärning för alla om en VD i ett så medialt högprofilerat företag tänkte till både en och två gånger när man diskuterar ersättningar med styrelsen eftersom det är så lätt att hamna i en sån här debatt,vilket är olyckligt för alla. Men i sakfrågan så är en ersättning till VD en sak mellan ägarna och just VD. Vi vet inte om det vore en succé med det här tv programmet och lotteriet med en annan VD så debatten blir väldigt konstig för om man inte säljer tillräckligt många lotter så skulle det bli mycket mindre pengar till välgörenhet. Nu tror jag att de flesta spelar spel för den egna möjligheten att vinna och inte för att skänka pengar för det kan man som sagt var göra direkt.

http://di.se/Artiklar/2011/1/3/223812/Postkodlotteriet-i-nytt-lonetrubbel/

Svar till Åsa Lindestam i Hälsingetidningar idag

Jag har ett svar till Åsa Lindestam i HT mfl idag tillsammans med Tomas och Margareta om sjukförsäkringen.

http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.2617249-sociala-reformer-kan-bli-battre

söndag 2 januari 2011

När ska våra lokaltidningar börja med ledarbloggar så att man snabbare får kommentarer från länets ledarskribenter på vad som sker i omvärlden?

I dagens medialandskap där diskussioner och debatter förs på nätet antingen på bloggar eller i Facebook grupper så skulle det kännas naturligt och tidsenligt om ledarredaktionerna i länet startade upp ledarbloggar. Det räcker att uppdatera dem 3-5 gånger per dag så skulle vi få ett ännu intressantare flöde av debatter och kommentarer på ledarsidorna på nätet.

Vem tar den utmaningen först?

Tack för er vinst idag Brynäs IF! Ni klarade er utan knattepatrullen!!

Skönt att Brynäs vann idag hemma mot Luleå. Precis som jag skrev här på bloggen så är laget så bra att man borde klara sig utan knattarna som spelar junior-vm och det bevisade man idag. Härliga tre poäng!!

Fågelbord utanför vårt fönster i Valbo!

Vem blir ny ordförande i Region Gävleborg? Stefan Hedin eller Gunilla De Mare?

Region Gävleborg ska välja ny ordförande och det är ett viktigt val för hela länet. I Dalarna har man haft en mycket aktiv ordförande och där har regionförbundet gjort viss nytta, men som bekant spelar regionförbundet i vårt län en ytterst marginell roll.Därför är valet av ordförande mycket viktig. Jag skulle gärna se Gunilla De Mare som ordförande eftersom hon har en hög integritet och mycket stor vana av kommunalt arbete men förmodligen kommer s att föreslå något avdankat s kommunalråd så håll utkik efter Stefan Hedin eller Marit Holmstrand eller Thoresen i Hudiksvall. Det som talar för Marit är att partiet tar hand om de sina och Bäckman tog ju hennes plats som kommunalråd.

Dålig ide med skatt på överviktiga!

Med all respekt för våra alliansvänner i centerpartiet men det är en riktigt dålig ide med skatt på den som är överviktig, inte bara för att jag förmodligen skulle beröras personligen...
http://www.expressen.se/ekonomi/1.2274968/kommunalrad-vill-ha-tjockisskatt

lördag 1 januari 2011

Nu när s inte styr Hudiksvall längre vill man helt plötsligt ha folkomröstningar enligt den statliga radion.

Hur många folkomröstningar har s i Hudiksvall genomfört när de hade makten? Borde inte den statliga radion ställt den frågan till Det nya o-rådet? Nu när man inte har makten längre vill s ha folkomröstningar. Intressant. Klicka på länken för att komma till nyheten i den statliga radion, som problemformulerar helt i enlighet med s i Hudiksvall.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=4269846

Trafikverket varnar för blixthalka, jag hoppas att bilisterna kör med dubbdäck!

Trafikverket varnar för halka enligt dn.se och jag hoppas att många bilister, helst alla, kör med dubbdäck så att man kommer fram säkert.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/trafikverket-halt-vaglag-pa-flera-hall-i-sverige

Vad enkelt fångarna på fortet ser ur från tv soffan men...

Det är säkert riktigt svårt, mycket svårare än det ser ut.

När ska de snöröja i Gävle?

Vi åkte bil till Gävle idag för att uppvakta min systers sambo som fyller år idag, och döm av min förvåning när inte den stora Valbovägen är skottad eller vägarna i Gävle. Det måste räknas som basservice i en kommun att det är skottad sent på eftermiddagen. Jag tyckte synd om poliserna som stöd i snövirvlet och vinkade in bilister till nykterhetskontrollen vid Gustavsbro.