Sidor

tisdag 31 augusti 2010

Vi höjer inte bensinskatten. Klara besked från alliansens partiledare och statsråd i debattartikel i Arbetarbladet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och övriga allianspartiledare har skrivit en debattartikel i Arbetarbladet där man fastlår att det inte är aktuellt att höja bensinskatten;

Sverige står inför ett vägval. Efter den djupaste finanskris vi upplevt sedan 1930-talet ser vi nu flera tecken på att en vändning är på gång. Det understryker vikten av en politik för tillväxt som stärker de positiva utsikterna för Sveriges ekonomi. Reformer för ökade möjligheter till jobb, fler företagare och förbättrade marginaler för hushållen är centrala i detta. Därför är det också av stor betydelse att inte genomföra skattehöjningar som negativt skulle påverka utvecklingen.
Vid sidan av direkta skatter på arbete och företagande har indirekta skatter en tydlig inverkan på Sveriges möjligheter att snabbt ta sig ur krisen. En sådan skatt är den på diesel och bensin som påverkar hushållens köpkraft och kostnaderna för transporter.
I ett vidsträckt och glest befolkat land som Sverige är bilen för många en nödvändighet. Den behövs inte bara för resor till och från arbetet, utan är också ett måste för många människors möjligheter att få vardagen att gå ihop. Svenska företag är beroende av bra och billiga transporter för att kunna växa och utvecklas.
Vänsterpartiernas förslag till bensinskattehöjning innebär ett hårt slag mot stora delar av Sverige och svensk ekonomi. Den sammanlagda höjningen av koldioxidskatt på minst 49 öre per liter bensin, inklusive moms, innebär att en vanlig bilist får ökade kostnader på cirka 600 kronor per år. För en genomsnittlig åkare blir kostnadsökningen cirka 21 200 kronor per år och för en genomsnittlig regiondistributör runt 5 300 kronor per år.

Bensinskatten slår också hårdare mot människor med mindre marginaler. Särskilt drabbas människor i glesbygd, barnfamiljer och pensionärer. Pensionärer får heller inte del av eventuella förändringar av reseavdraget. Företagare som är i behov av bilen tillhör också de som drabbas extra hårt.

Bensinskattehöjningen motiveras av Vänsterpartierna med att den är nödvändig för att nå klimatmålen. Det är en för tillväxten, hushållen och företagandet kostsam klimatpolitik. Faktum är att Sverige redan har den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i Europa. Vi har ton för ton presenterat hur utsläppsminskningarna på minus 40 procent till år 2020 ska ske.

En kombination av ekonomiska styrmedel och klimatinvesteringar tillsammans med insatser i andra länder gör att vi har goda förutsättningar att nå våra uppsatta mål. Inte minst är klimatinvesteringar i andra länder en betydligt mer kostnadseffektiv metod än höjda svenska skatter. Sammanlagt minskar vårt klimatskattepaket, tillsammans med övriga förändringar av ekonomiska styrmedel, utsläppen med fyra gånger mer än en bensinskattehöjning på 49 öre.
Alliansen har nu enats om ett tydligt löfte till väljarna inför valet 2010: Vi höjer inte bensinskatten under kommande mandatperiod. Det innebär att inga tillkommande aktiva bensinskattehöjningar kommer att genomföras. Så värnar vi hushållens marginaler samtidigt som vi skapar bra villkor för tillväxt, jobb och företagande när Sverige tar sig ur krisen.

Fredrik Reinfeldt
Maud Olofsson
Jan Björklund
Göran Hägglund

Urban Bäckström VD Svenskt Näringsliv om de rödgrönas valmanifest!

Urban Bäckström VD för Svenskt Näringsliv VD om det rödgröna valmanifestet enligt ett pressmeddelande;

Rödgrönt manifest leder till färre jobb

- Det rödgröna valmanifestet innebär att man systematiskt låter företagen betala allt mer friskostiga vallöften. På sikt hotar det jobben i näringslivet , säger Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv.

- Den sammantagna bilden är tyvärr att de rödgröna tappat bort vad som måste vara grunden för fortsatt välstånd, nämligen företagandet. De små förbättringar som föreslås är otillräckliga, samtidigt som en rad pålagor och detaljregleringar lägger nya tunga hinder i vägen, säger Urban Bäckström.

- Särskilt besvärliga är de rödgröna förslagen om skärpt beskattning för ungdomar, en skärpt arbetsrätt och nya hot på energiområdet. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar skulle den rödgröna politiken leda till tiotusentals färre jobb än den politik som alliansen föreslår.

- Löftena att behålla ROT-avdraget och de i och för sig vällovliga, men otillräckliga, skattesänkningsförslagen bekräftar att sänkta kostnader för företagen behövs.

- Den kommande mandatperioden behöver politiken fokusera mer på företagandets betydelse för jobben och välståndsutvecklingen, avslutar Urban Bäckström.

Studiebesök på förskolan Staffansgården i Gävle och några reflektioner från dagen.

Idag har jag besökt Gefle IF, Förskolan Staffansgården, Nordek och varit och kampanjat med Ziita Eriksson i Torsåker och Hofors. Kvällen avslutades med ett besök på företagen Bomhus Transport för att prata om kilometerskattens konsekvenser för ett litet företag i transportbranchen.

Några reflektioner;

För idrottsföreningarna i länet är den halverade arbetsgivaravgiften för unga under 26 år mycket viktigt, eftersom spelare och lagledning ofta är under 26 år. En fördubbling skulle drabba idrottsrörelsen negativt. Det har inte kommit fram i media och i debatten. Det är viktigt med resurser för kompetensutveckling av personalen i Förskolan. Den förskola jag besökte har cirka 1 000 kronor avsatt per person och år vilket är en mycket låg summa. Det är i och för sig inte en riksdagsfråga utan det handlar om hur dåligt Gävle kommun prioriterar kompetensutveckling men det kanske går att påverka med kompetensutvecklingspengar som Alliansregeringen har gett kommunerna, men det krävs mer. Det är många som är nyfikna på vårt parti i Torsåker och Hofors och jag och Ziita hade många trevliga och värdefulla samtal. Att kilometerskatten är negativ för mindre transportföretag visste jag redan, men att det kan slå så tufft för mindre företag borde komma fram än mer.

Dagens roligaste nyhet var att företagen i länet ser mest positivt på framtiden, vilket Jonas Frycklund från Svenskt Näringsliv samhällsekonomiska avdelning beskrev föredömligt väl på pressträffen idag. Hotet är de tre röda partiernas politik som riskerar en konjunkturuppgång, eller i vart fall 50 000 jobb.

Företagarna i Gävleborg mest positiva i Sverige!

Svenskt Näringsliv har presenterat sin konjunkturprognos idag och glädjande nog så ser företagen i länet mest positivt på framtiden i Sverige vad gäller anställningar och investeringar. Det känns skönt att företagen nu börjar anställa rejält igen. Det finns hotbilder en Svenskt Näringsliv ekonomer och bedömningen är att om det blir en röd-grön regering så kommer Sverige att tappa cirka 50 000 jobb.

Här är ett urval av media från dagens pressträff;

Arbetarbladet

Gävleborgs företagare positivast i landet

Företagarna i Gävleborgs län är de mest positiva i hela landet när det gäller investeringar och anställningar det kommande halvåret. Det visar en färsk rapport från Svenskt Näringsliv.

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2292368-gavleborgs-foretagare-positivast-i-land

Affärstidningen Affärer:

Rödgrön effekt: 50 000 färre jobb

Valet avgör hur många jobb som skapas de närmaste två åren, menar Svenskt Näringsliv. Med alliansen vid makten blir det 140 000 nya jobb, med en rödgrön regering blir det 50 000 jobb färre.

http://affarer.cc/foretag/nyheter/1.2292002-rodgron-effekt-50-000-farre-jobb

Överoptimism bland länets företag

Gävleborg placerar sig i toppskiktet i Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos. Sex av tio företag räknar med ökad produktion det närmaste halvåret.- Det är närmast en överoptimism bland företagen, säger Jonas Frycklund, Svenskt Näringsliv, men det är väl kanske ett särdrag typiskt för gruppen.

http://affarer.cc/foretag/nyheter/1.2292073-overoptimism-bland-lanets-foretag

Radio Gävleborg

Länets företagare ser ljust på framtiden

Trots många motgångar har företagarna i Gävleborg nu den största framtidstron i landet. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos. – Gävleborg kommer ut väldigt stark i vår prognos. Företagarna är optimistiska inför framtiden och Gävleborg toppar nu faktiskt anställningsplanerna i Sverige, säger Jonas Frycklund , ekonom på Svenskt Näringsliv.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=3968314

TV 4 Gävle-Dala

Företagarna ser ljust på framtiden

Företagarna i Gävleborg ser positivt på framtiden. I vart fall om man ska gå på Svenskt Näringlivs senaste prognos. Företagarna i länet ligger i topp jämfört med övriga län, när det gäller tron på anställnings och investeringsplaner, de närmnaste åren. När det gäller ökad produktion är det bara ett län som är mer optimistiskt än Gävleborg, nämligen Jönköping. Och det är framförallt de större förtagen i länet som visar framtidstro.

http://www.nyhetskanalen.se/1.1765997/2010/08/31/foretagarna_ser_ljust_pa_framtiden

Kampanj i Hofors

Kampanj i Torsåker

Pressträff på Nordek om den svenska konjunkturen

Gefle IF har en stor framtidstro och med en ny funktionell arena så blir det bättre förutsättningar för föreningen.

Ingen munkavle på jobbet!

I tidningen Dagens Arbete skriver Carina Lindfelt en klok artikel om politiskt arbete på arbetsplatser, med anledning av att Byggnads runt om i Sverige försöker skapa lokal media om att s är utestängda från arbetsplatser. Samma LO och Byggnads som gav den kvinnliga artisten Linda Bengtzing sparken från ett kontrakt för att hon råkat nämna i en intervju att hon tänker rösta på ett annat parti än S.

Carina skriver;

Att diskutera politik på arbetsplatsen i Sverige är tillåtet och har varit tillåtet under en mycket lång tid.Att bedriva valrörelse på arbetsplatser är dock inte tillåtet utan företagets tillstånd. Det är inget nytt utan kommer upp regelbundet i samband med valrörelser. Krav på att få driva valrörelse, eller annat politiskt arbete, på arbetsplatsen har avvisats en mängd gånger, senast 2005 av den socialdemokratiska regeringen.

Man anförde bland annat: ”En omfattande och verkligt påträngande politisk aktivitet som inte har med arbetsuppgifterna att göra får arbetsgivaren däremot inte tillåta. Denna begränsning bygger på sedvänjan att anställda kan ställa rimliga anspråk på arbetsro under arbetstid och på möjlighet till vila och avkoppling”

Vidare att ”Regeringen anser att bl.a. följande problem är
särskilt svåra att lösa.

• Hur skall begreppet politisk verksamhet definieras? Vilka politiska åskådningar har rätt eller möjlighet att bedriva opinionsbildning på arbetsplatsen?

• Hur skall man förhålla sig till sådana politiska åskådningar som
kan framstå som främlingsfientliga?

• Vem skall besluta om en viss politisk åskådning får bedriva
opinionsbildning på arbetsplatsen?

• Skall ett sådant beslut kunna bli föremål för rättslig överprövning? Vilka kriterier skall i så fall läggas till grund för en överprövning?

• Skall någon ansvara för ordningen vid en politisk debatt på
arbetsplatsen?”

För den som tar demokratin på allvar är detta mycket berättigade frågeställningar och visar att insändarens verklighetsbeskrivning är långt ifrån verkligheten.

Carina Lindfelt
Svenskt Näringsliv

Stödet för Socialdemokraterna har aldrig varit lägre visar ny undersökning i Aftonbladet. Vad ska vissa nyhetsredaktioner hitta på nu?

Stödet har aldrig varit så lågt – partiet sågas internt, skriver Aftonbladet på nätet.I dag vaknar Mona Sahlin upp till chocksiffran 27,3 procent i Aftonbladet/United minds.– Vi har en jätteuppgift framför oss, säger hon till Aftonbladet.I dag presenterar de rödgröna sin valplattform. Det är en ödesdag för Mona Sahlin som slåss för sin politiska överlevnad. Skulle det vara val i dag vinner alliansen över de rödgröna med nästan fyra procentenheter, visar senaste mätningen från Aftonbladet/United minds.Socialdemokraterna får bara stöd av 27,3 procent.
SCB, som mätt partisympatier sedan 1972, har aldrig sett en så låg siffra för S. Nya och det enda arbetarpartiet Moderaterna får i samma undersökning 29.3 %.

Vad ska vissa nyhetsredaktioner hitta på nu för att hjälpa ett parti i kris?

Mitt svar till Elin Lundgren, s, publicerat i dagens Gefle Dagblad publicerat idag.

Elin Lundgren, S, måste svara på varför det är misär när man sänker skatten med 5 miljarder kronor men inte när man gör det med 17.5 miljarder, skriver jag i Gefle Dagblad idag.Socialdemokraterna är desperata vilket vi har sett i LO:s osmakliga negativa kampanj där man hänger ut enskilda förtroendevalda upp och ner på annonstavlor, och vi kan också se hur s centralt skickar ut falska pm till alla valarbetare om alliansens politik. Det vi ser är alltså en socialdemokrati i fullständig otakt med opinionen och svenska folket. I DN 2010-08-27 är Moderaterna största parti och socialdemokraterna har sitt lägsta stöd sedan 1997, enligt samma artikel. Det är mycket som talar för att även Gävle blir alliansstyrt efter valet då det räcker med att ett fåtal Gävlebor byter parti från S till M.

Klicka på rubriken för hela artikeln.

Byggnads har fortfarande inte svarat...

Byggnads har fortfarande inte svarat på min inbjudan...om att de är välkommen att komma och tala inför ett m-möte.

måndag 30 augusti 2010

Först var det Göran Persson - nu är det Björn Rosengren - som sågar Mona Sahlin!

Aftonbladet skriver om Göran Perssons och Björn Rosengrens totala sågning av Mona. (klicka på rubriken för hela artikeln.)

Frågan är om det är ett sista försök att få fart på valarbetarna eller om det inte, vilket är mer troligt, att de är uppriktigt förbannade över att s har presenterat en politik som skadar hela Sveriges intressen, och som nu med stor sannolikhet orsakar S största valförlust någonsin. Varför skulle svenska folket vilja ha höjd skatt för alla löntagare, kilometerskatt för tung trafik, kraftigt höjda drivmedelspriser, avskattat rot och rutavdrag och fördubblad arbetsgivaravgift för unga. Lägg till det snabbavveckling av kärnkraft och höjda elskatter och återinförd fastighetsskatt, och ingen förbifart Stockholm men lite mer i a-kassa till den som inte jobbar liksom en något höjd sjukförsäkring och skattesubventionerad Butler i Stockholms tunnelbana liksom clowner i äldreomsorgen. Det är inte undra på att de ledande s lämnar partiet i länet.

Imorgon kommer s att lova allt till alla i sitt valmanifest med de två andra röda partierna, men trovärdigheten för en desperat partiledning hos svenska folket måste vara noll och intet.

Kvällen tillbringades hos Stefan i Forsbacka för affärsplanering i poolföretaget..

Efter middagen så åkte vi till Forsbacka, hem till Stefan, och ägnade oss åt affärsplanering för poolföretaget. Försäljningen har gått riktigt bra i sommar och hösten har startat upp helt ok med spabaden så det märks att vi kanske kanske är i slutet av lågkonjunkturen och i början av nästa högkonjunktur.

Stefan Attefall besöker Gävle idag och håller ett torganförande.

Valstugan i Gävle!

Grattis till nytt jobb Åsa Äng Eriksson och grattis på din stora dag idag!

Åsa Äng Eriksson blir ny tillförordnad chef för barn och ungdomsförvaltningen i Söderhamnskriver helahalsingland.se på nätet. Ett stort grattis till Åsa och till alla i Söderhamn.

Centerpartiets valfilm - riktigt rolig!

Centerpartiet har presenterat sin valfilm idag och den är riktigt rolig. Klicka på rubriken för att se filmen, som redan har utsetts till årets bästa. Vi gläds åt alliansens gemensamma framgångar.

Alliansen har presenterat 9 punkter för bättre integration.

Expressen skriver om att Alliansen idag har presenterat 9 punkter för bättre integration. Klicka på rubriken för hela artikeln i Expressen.

I Gävle är företagsklimatet uselt enligt företagen och många som har kommit till Sverige har därför hamnat utanför arbetsmarknaden. Med ett bättre företagsklimat så får fler jobb och vi måste därför även ha ett maktskifte i Gävle.

Barn och ungdomshabiliteringen besökt idag.

Byggnads har fortfarande inte hört av sig..

För den som är nyfiken så kan jag berätta att Byggnads inte hört av sig än...men jag väntar fortfarande på att de ska komma och hålla ett valmöte hos Nya Moderaterna tillsammans med mig så kan vi debattera varför det är bra för Byggnads medlemmar att ROT avdraget tas bort som de tre röda partierna vill.

Rut är viktigaste val frågan för Annsofie som beräknar att 4 personer tappar jobbet om avdraget försvinner skriver Arbetarbladet idag.

Rut-avdraget blir en avgörande fråga i riksdagsvalet skriver Arbetarbladet idag. Det tror Annsofie Orrsten som driver städföretaget Städtjänst AB i Gävle och Sandviken. Hon räknar med att tappa uppdrag motsvarande fyra heltidstjänster om de rödgröna vinner valet och tar bort Rut-avdraget. Hon tror att de flesta som köper hemstädning och andra hushållsnära tjänster inte är beredda att betala om de måste stå för hela kostnaden.

Klicka på rubriken för att komma till artikeln som Arbetarbladet har idag i ämnet. Det är väl som vanligt. Om man tar bort rot och rutavdraget så blir det inte dem med vanliga inkomster som har råd att köpa tjänsterna, utan de som är rika. Tar man bort rätten att välja friskola så blir det de rika som sätter sina barn i finare skolor. Socialdemokraterna värnar inte den lilla människan längre utan en politisk elit.

söndag 29 augusti 2010

När Thomas Bodström åker till USA.. kul låt som MUF har gjort.

Thomas Bodström har också lämnat det sjunkande skeppet och åkt till USA för att leta hus, eller vad han nu gör mitt i Socialdemokratins värsta kris någonsin.

MUF har gjort en låt om det som du kommer till om du klickar på rubriken.

Nyfiken på Moderaternas nya filmer som ska gå i TV nu inför valet?

Klicka på rubriken så kommer du till filmerna som Nya Moderaterna kommer att sända som tv reklam före valet. Lugna och trygga filmer som visar hur Sverige kommer att fortsätta utvecklas till ett föregångsland. Välj det trygga och säkra före det oprövade vänsterexprimentet.

Med arbetslinjen i fokus så lyckas integrationen. Ny rapport från Moderaterna idag.

I dag presenterade Moderaternas talesperson i integrationsfrågor, Tobias Billström, rapporten "Med arbetslinjen i fokus" om hur kommunerna kan lyckas bättre med integrationen. Rapporten innehåller slutsatser från besök i de fem kommuner som enligt tidningen Fokus lyckats bäst med integrationen 2010. - För mig är det tydligt att de kommuner som lyckas är de som tar arbetslinjen på allvar. Det handlar om att se till att fokusera på egenförsörjning, en flexibel introduktion och ett gott näringslivsklimat. De kommuner vi har besökt har deffinitivt något att lära dem som i dag inte lyckas lika bra, säger Tobias Billström.

Klicka på rubriken för att komma till Moderaternas hemsida där du kan tanka ner rapporten.

I Gävle där företagsklimatet är uselt så är arbetslösheten högre både för ungdomar, infödda svenskar och nya svenskar. Det krävs ett väsentligt bättre företagsklimat i Gävle och hela länet så att vi får ner arbetslösheten. Om man inte ser ett problem, eller kan erkänna att det finns, så kan man inte heller lösa detsamma och därför krävs det en ny kommunledning i Gävle och en fortsatt alliansregering i Sverige.

Miljöpartiet och vänsterpartiet vill införa en väsentligt ökad flyktinginvandring till Sverige medan alliansen vill ha en arbetskraftinvandring, vilket är nödvändig för att vi ska klara framtidens kompetensförsörjning i både privat och offentlig sektor. Jag är både stolt och nöjd över alla de som flyttat till Sverige från andra länder och som nu finns som goda medarbetare i äldreomsorgen, restauranger, servicenäringen, läkare och tandläkare och inom industrin. Sverige har allt att tjäna på att integrationen blir bättre och det är arbetslinjen som gäller även på det här politikområdet.

Såhär skriver Tobias Billström om kopplingen mellan ett gott företagsklimat och integration:

Goda relationer med näringslivet

Tre av kommunerna uppger goda kontakter med näringslivet som en viktig förklaring
till framgångarna med integrationsarbetet. Samma kommuner har också hamnat högt
på Svenskt näringslivs årliga ranking av kommunernas näringslivsklimat. Att det finns
ett samband mellan ett gott näringslivsklimat och en lyckad integration har nyligen
visats i en rapport av Svenskt Näringsliv.2 Sambandet förklaras bland annat med att
nyanlända gynnas om det är enklare att starta företag eftersom de ofta har små resurser och svårare att hantera tungrodd byråkrati. Det är också vanligare att invandrare startar och driver egna företag än vad det är bland den infödda befolkningen, vilket gör att ett gott näringslivsklimat får större relativ betydelse för dem. Fler företag ger också ett större antal arbetstillfällen, vilket minskar konkurrensen och därför gynnar personer som står utanför arbetsmarknaden.
Goda relationer med näringslivet har också en konkret betydelse i introduktionsarbetet.
Täta kontakter med företagen i kommunen är ett naturligt sätt att få reda på om
det finns arbetstillfällen eller möjligheter till praktik för nyanlända och andra i kommunen som är utanför arbetsmarknaden. Att kommunens tjänstemän har egna, personliga näringslivskontakter verkar vara till stor nytta. Finns ett förtroende för kommunens företrädare kan dessa stå som en garant för de personer som arbetsgivaren anställer på rekommendation. På så sätt blir kommunen ett substitut för det nätverk som många nyanlända saknar. Rekryteringen i Sverige sker annars ofta i det egna nätverket och många gånger utannonseras inte lediga arbeten formellt, vilket missgynnar den som är ny i Sverige.
Ett exempel på täta kontakter mellan näringsliv och kommun finns i Trosa där kommunstyrelseordföranden personligen gör företagsbesök varannan vecka. I Vaggeryd
har man istället utvecklat ett strukturerat arbetssätt där näringslivet får spela en aktiv roll i den lokala arbetsmarknadspolitiken och dess genomförande, den så kallade Vaggerydsmodellen.

Snart kommer ett antal affischer upp i hela länet!

Bengt Emil och jag har valplanerat nu under Söndagen, och nu börjar valrörelsen på allvar.

Försäkringskassans tolkning av assistansersättning slår helt fel för många!

Allt fler med svåra funktionsnedsättningar blir av med det statliga stödet för personlig assistans berättar SR Ekot idag. Ny statistik från Försäkringskassan visar att trenden accelererar. Mellan första januari och sista juni i år blev nästan lika många av med ersättningen som under hela förra året.Enligt Magnus Liefvendahl, verksamhetsansvarig på Försäkringskassan, beror ökningen på att domstolarna har blivit tydligare om hur brukarnas grundläggande behov ska bedömas. Regeringsrätten har till exempel slagit fast att man inte är berättigad personlig assistans vid måltider om man kan föra maten till munnen själv.– Den utveckling som har skett innebär att domstolspraxis kan vi inte göra något åt, den måste vi följa och då är det i så fall lagstiftningen som måste ändras. Om man om möjligt kan förtydliga vad de grundläggande behoven ska vara så skulle det underlätta för alla, säger Magnus Liefvendahl.

Här finns det ett politiskt ansvar att förtydliga lagen. Det är inte rimligt att om man inte kan tillaga maten själv, köpa maten, duka fram maten och klara sig själv med påklädning, toalettbesök osv, så ska man inte ha assistansersättning. Det handlar faktiskt om att liv kan förstöras för enskilda familjer och individer. Om det är så att Regeringsrätten har gjort den helt galna tolkningen av lagen att om man fysiskt kan föra maten till munnen så ska man inte ha assistans så måste alliansregeringen förändra den lagen. Det handlar om människorvärde och människosyn. Sedan så finns det fall där Försäkringskassan har gjort fatala misstag, inte bara en gång utan tre gånger vilket inte kan belastas regeringen och det politiska systemet utan som beror på en inkompetens hos de enskilda handläggarna.

Jag är inte någon vän av nya myndigheter men det skulle behövas en oberoende instans som granskar Försäkringskassan och som stod på den lilla människans sida mot systemet och som faktiskt hade skarpa åtgärder att ta till mot enskilda handläggare och enskilda försäkringskassor som gör fel. Det får helt enkelt inte bli fel när det rör sig om så viktiga frågor. Vår familj har erfarenhet, tyvärr, av dessa frågor och har sett hur tokigt Försäkringskassan agerar.

Expressens Afghanistanexpert Terese Cristiansson: Det är som att ge Talibanerna en gåva!

Expressens expert skriver i dagens Expressen apropå att de tre röda partierna vill lämna Afganistan;

"Lars Ohly och hans vänner vill ge talibanerna en rätt behaglig semester till 2013.
Fram till dess behöver de bara lägga kraft på att berätta för lokalbefolkningen, att nu sviker de internationella soldaterna det afghanska folket. Vem tror ni afghanerna tvingas alliera sig med då? Fienden, så klart.Minuterna innan jag går på planet till Kabul får jag ett textmeddelande att de rödgröna med Lars Ohly i spetsen vill att de svenska trupperna ska vara hemma 2013. Alltså till och med före 2014, då det internationella samfundet anser att de afghanska säkerhetsstyrkorna bör vara starka nog att ta över ansvaret och ta täten i de militära operationerna - dock ej ensamma.
Den äldre gentlemannen, Yazdani, som står bredvid mig i flygkön med väskan fylld av konstböcker till afghanska studenter, frågar varför jag ser bekymrad ut.
Yazdani har bott i Europa i över 30 år, men för fem år sedan flyttade han tillbaka till Kabul för att utbilda arkitekter. Han skakar på huvudet när jag berättar.
- Det är ju som att lägga en skatt i talibanernas knä. De behöver ju bara vänta i två år, sedan är makten deras. Ska dessa åtta år av krig bara vara förgäves? Jag har varit så hoppfull tidigare men börjar nu känna att framtiden är mörk igen för mitt hemland, säger han.
Det är precis så det är. Att tydligt säga att de svenska trupperna - som har fyra ansvarsprovinser med allt större problem - ska vara ute 2013 är en fint inslagen present till talibanerna. Den afghanska befolkningen har i 30 år levt med att stormakter gått in i landet och sedan lämnat dem med röran. "

Mona Sahlin vill alltså ge makten tillbaka till Talibanerna och utsätta världen för ett nytt terrohot. Av alla dumma saker de tre röda partierna föreslår så kanske det är det här förslaget som hotar Sverige mest. Att ge Tabibanerna ett nytt fäste så att man därifrån kan attackera västvärlden är faktiskt riktigt korkat och ett stort svek, inte minst mot kvinnorna i Afganistan. Så mycket var socialisternas löfte om solidaritet värt.

Byggnads har inte hört av sig - än.

Byggnads vill komma till ett moderatmöte och prata inför våra medlemmar, och självklart ska vi ordna det, vilket jag skrev om här på bloggen igår och i Gefle Dagblad. Jag har även mejlat till Byggnads med en skriftlig bekräftelse på erbjudandet, men Byggnads har inte svarat på mejlet.

Det är faktiskt särskilt viktigt för Byggnads att Alliansregeringen blir kvar, eftersom de tre röda partierna vill ta bort rotavdraget vilket skulle göra många av Byggnads medlemmar arbetslösa så jag ser fram emot att Byggnads kontaktar mig.

Valplanering med Bengt Emil.

Bengt Emil har åkt ner från Hudiksvall till Gävle idag för valplanering. De sista veckorna före valet blir nu avgörande för att vi ska vinna valet även i vårt län. Det är riktigt roligt att det är så många som hör av sig och vill vara med och kampanja för en alliansseger, och det visar att det är många som upptäckt skillnaden mellan moderat politik och en socialistisk.

Vill du vara med och skapa ett bättre län och ett bättre Sverige? Hör av dig till oss så får du också vara med. Ingen insats är för stor och ingen insats är för liten. Du kanske vill dela ut 20 flygblad till dina grannar? Du kanske vill bjuda hem några vänner som vill veta mer om moderaternas politik? Eller du kanske vill stå utanför en livsmedelsbutik och dela ut ett flygblad?

Du kanske vill mejla dina vänner med information? Som sagt var, allt som du kan göra är positivt och vi vill gärna låna 5 minuter av din tid för ett bättre Sverige.

Tack för din hjälp!

De röda partierna har en historisk låg bottennotering enligt SVD och då får man en lapp i brevlådan att SVD har tekniska problem idag..

Dagens SVD toppar med nyheten om att de röda partierna har en historiskt låg nivå i opinionen idag och Alliansen leder över de tre röda partierna med över 6 %. (klicka på rubriken för hela artikeln på nätet).Då får man en lapp i brevlådan att SVD uteblir på grund av tekniska problem. Intressant är också att SVT Text låtsas som att undersökningen inte finns, för de har inte haft ett kommatecken om undersökningen, fram till nyss i alla fall men de orkar väl inte med alla motgångar för socialisterna.

Inget är klart och det gäller att varje röst måste till för att Alliansen ska vinna valet i Sverige och i länets kommuner men uppenbarligen vill inte svenska folket ha en bensinskattechock, höjda inkomstskatter, införd ungdomsskatt, återinförd fastighetsskatt, införd kilometerskatt för tung trafik, snabbavvecklad kärnkraft och höjda elskatter och borttagande av rut och rotavdrag. I Gävle så behövs det ett ökat fokus på företagsklimat så att alla arbetslösa ungdomar kan få ett riktigt jobb.

Jag hörde av mycket säkra källor att en statlig myndighet nu förbereder sig för en eventuell röd regering genom att starta ett projekt som går ut på att unga arbetslösa ska få räkna kottar i skogen, och räkna kvistar och träd. Det är inte det som ska till, utan riktiga jobb i riktiga företag. Därför är det så viktigt att man inte fördubblar arbetsgivaravgifterna för unga som de tre röda partierna vill.

lördag 28 augusti 2010

I Hudiksvalls kommun är Centerpartiet glädjande nog borgerligt!

Centerpartiet tillsammans med övriga allianspartier är redo att ta över styret i Hudiksvall skriver HT i ledare. (klicka på rubriken för artikeln.)

Fler lokala centeravdelningar skulle vinna stort i förtroende hos väljarna om man ställde sig tydligt på alliansens sida för varför skulle man rösta på centerpartiet i Sandviken då man inte vet om partiet lokalt stödjer ett lokalt borgerligt styre?

Skulle jag bo i Sandviken och jobba på Sandvik skulle jag tänka mig mycket noga för innan jag röstade på s eller c. Socialdemokraterna vill snabbavveckla kärnkraften vilket slår direkt mot jobben i stora företag som förbrukar mycket energi. S vill införa en kilometerskatt för tung trafik vilket påverkar jobben. S vill införa en fastighetsskatt vilket påverkar många villaägare. S vill höja drivmedelspriserna vilket påverkar köpkraften för hushållen och s vill ta bort rut och rotavdraget. S vill höja skatten för alla som jobbar. S vill fördubbla arbetsgivaravgiften för alla unga.

Enbart kilometerskatten och ungdomsskatten skulle kosta näringslivet och alla som bor i länet 520 miljoner per år i ökade skatter. Hur kan ökade kostnader för jobbskaparna leda till fler jobb?

Centerpartiets problem är att en röst på c är en röst på s så därför vore det bra för alla om centerpartiet slutade upp med att vara ett transportkompani åt s, och istället arbetar för en ny jobbpolitik även i vårt län. Gör som c i Gävle och Hudiksvall helt enkelt.

Spännnade med Zlatan i Milan!

Efter tre timmars förhandlingar.Nu tillhör Zlatan Ibrahimovic Milan. Efter att parterna kommit överens om en övergång fick FotbollsExpressen.se en första intervju med stjärnan. (klicka på rubriken för hela artikeln) - Jag är nöjd att det är avslutat och att allt är klart. Jag tillhör fortfarande en av världens bästa klubbar så jag är jättenöjd, säger Zlatan till FotbollsExpressen.se.

Det ska bli spännande att se om Zlatan kan göra bra ifrån sig i Milan och det är mycket som talar för det svenska landslaget i fotboll tjänar på det bytet av klubb också.

Hur dyra blir jeans och skor med en röd regering?

Miljöpartiet vill ha dyra skatter på sjöfrakter och gemensamt med de två andra röda partierna vill man ha en kilometerskatt på 14 kronor per mil. Det betyder att kläder och skor skulle bli väsentligt dyrare eftersom dom tillverkas i en annan världsdel och ska fraktas till Sverige. Det skulle alltså bli en kraftig konsumtionsindragning för svenska folket genom att priserna stiger på allt vi måste köpa, och många barnfamiljer har bil och drivmedelsskatten ska också höjas kraftigt. Välj det trygga före det osäkra, välj Fredrik Reinfeldt och Anders Borg istället för Mona och Tomas.

Minst 500 jobb i länet tack vare rut och rotavdrag och det är 26 435 personer i länet som använt rut och rotavdrag.

Dethär pressmeddelandet har Företagarna skickat ut där man beräknat hur många jobb som skapats tack vare rot och rutavdraget och genom att ta bort avdraget riskeras alltså lika många jobb. Tänk om ett företag med 500 anställda skulle riskera att läggas ned vid en röd valseger. Skulle media vara tyst då om nyheten men det är just vad som kan hända om man tar bort rot och rutavdraget, och kombinera det sedan med en kilometerskatt för tung trafik, och en ungdomsskatt.

Företagarna skriver;

Ny rapport om ROT och RUT:

Minst 500 nya jobb har skapats i länet på ett år

ROT- och RUT-jobben fortsätter att öka i snabb takt. Försiktigt räknat har minst 500 nya heltidsjobb skapats sedan fakturamodellen infördes i juli 2009. Det visar en färsk rapport från Företagarna.

Rapporten slår fast att antalet ansökningar om att utnyttja ROT- och RUT-avdragen har överträffat alla förväntningar. Bara under det senaste året har 26 435 personer i Gävleborg utnyttjat skattereduktionen, och Skatteverket har betalat ut drygt 287 miljoner kronor till de nästan 2 000 företag som utfört arbetena.

Tydligast är ökningen på hemservicesidan. Där många nya jobb har skapats, från arbetslöshet eller utanförskap. Skulle vi räkna upp siffrorna på basis av det sista kvartalet skulle de positiva effekterna bli ännu större, eftersom användningen av avdragen hela tiden ökar. Det har inneburit att en helt ny sektor med stor potential äntligen fått rimliga förutsättningar.

– Avdragen ger mer klirr i statskassan, svarta jobb blir vita och utanförskapet minskar – alla är vinnare säger Thomas Wanke, Företagarna Gävleborg.

Län och kommun Utbetalningar Län och kommun HELTIDSJOBB
Gävleborgs 287 367 986 Gävleborgs 500
Bollnäs 28 673 450 Bollnäs 49
Gävle 98 829 571 Gävle 175
Hofors 8 759 236 Hofors 15
Hudiksvall 40 483 662 Hudiksvall 72
Ljusdal 22 786 471 Ljusdal 38
Nordanstig 7 567 408 Nordanstig 13
Ockelbo 5 928 620 Ockelbo 10
Ovanåker 11 721 752 Ovanåker 19
Sandviken 35 877 815 Sandviken 63
Söderhamn 26 740 001 Söderhamn 46

Ikväll blir det en lugn och skön hemmakväll.

Veckan har varit rätt intensiv så det känns skönt med en lugn och skön hemmakväll ikväll. Egentligen skulle man förmodligen behöva vara och kampanja i Gävle och tala om för alla som kör cruising att med en s-ledd regering så chockhöjs bränsleskatten, men det kanske det är någon annan som gör ikväll?

Nej, det är inte för enkelt att ta bilen till Gävle Centrum!

I Gävle finns det miljötalibaner på ledande befattningar bland både tjänstemän och politiker. Förmodligen har de personerna sällan eller aldrig lämnat stadsgränsen för Gävle, då referensramen kanske är mulleskolan eller något liknande.

Vi andra som rest i världen och i Sverige vet att de största problemen i Gävle inte är att vi har för stora miljöproblem. Jag kommer ihåg när jag var i Peking och såg på tv att det skulle vara fint väder, tittade ut och allt man såg var smog...

Gävle förtjänar ett levande och rikt centrum, och alla vi som bor utanför stan måste kunna ta oss snabbt och enkelt både till centrum och genom centrum. Konsekvenserna av dagens avtstängning av Nygatan blir att fler bilister kommer att köra längre sträckor, och fler bilar kommer att stå i kö och köra sakta, och därigenom orsaka mer utsläpp. Alltså måste vi ändra centrumplaneringen så att vi som bor i ytterdelarna snabbt och enkelt kan ta oss till stan.

Att socialdemokraterna gör allt man kan för att hindra och störa centrumhandeln beror förmodligen på att politiskt närstående Konsum Gävleborg äger Valbo Köpcentrum, dit man tvingas att åka för att man inte kan ta sig till centrum i Gävel enkelt.

Svar till Byggnads publicerad i Gefle Dagblad idag.

Klicka på rubriken så kommer du till mitt svar till Byggnads i Gefle Dagblad idag.

Jag hoppas verkligen att Lars kontaktar mig för mitt erbjudande är seriöst och ärligt, och jag hoppas att de bjuder in mig till Furuviksparken på den s.k familjedagen men som i själva verket är ett socialdemokratiskt valmöte. Det har framkommit tydligt. Det som inte har framkommit och där det tydligen är locket på, är vem som betalar och subventionerar biljetterna. Det är någon miljon som betalas av någon. Är det Tom Widorsson som nu betalar tillbaka till arbetarrörelsen för den personliga vinst han har gjort som fick ta över parken till ett extremt lågt pris, och som han nu har sålt vidare till en koncern till ett väsentligt högre pris?

Gävles skattebetalare tog lånen och Tom Widorsson med personal tog vinsten. Bra affär för dem, usel för Gävles skattebetalare.

Socialisten Thomas Bodström hyllade Mona Sahlins insats i tv-debatt utan att ha sett den...

Expressen avslöjar nu att Thomas Bodström hyllade Mona Sahlins insats i tv-debatten mot Fredrik Reinfeldt. Det vara bara ett litet problem. Han hade inte sett den på tv, eftersom han var på planet på väg till USA.

Det är inte så konstigt i och för sig. Att förvanska sanningen är inte ovanligt för socialistiska styren och då är det lätt för Bodström att hylla Sahlin fast han inte sett inslaget. Socialistisk propaganda?

I Sandviken längtar man efter maktskifte!

Socialdemokraterna i Sandviken står bakom Berlinmuren?

M FP och KD har pressträff i Sandviken

Pressträff i Sandviken

fredag 27 augusti 2010

Fortsatt medlemsras för LO skriver LO tidningen!

Facket blöder fortfarande skriver LO tidningen. (klicka på rubriken för hela artikeln) Under årets första halvår tappade LO-förbunden sammanlagt 19 000 medlemmar. Tempot har mattats av, men den negativa trenden är långt ifrån bruten skriver man vidare.

Under 2000-talet har LO-förbunden tappat nästan en halv miljon medlemmar, från 2 miljoner i början av år 2000 till 1,5 miljoner vid halvårsskiftet i år. Var fjärde LO-medlem har försvunnit på tio år, och medlemsraset fortsätter.

Efter den negativa kampanjen mot regeringen, ett riktigt bottennapp i årets valrörelse, så är det troligt att medlemsraset fortsätter. LO´s kampanj mot den framgångsrika alliansregeringen ligger helt enkelt inte i medlemmernas intresse, utan man vill ha en fortsatt alliansregering som bryr sig om hela Gävleborg och hela Sverige. Skattesubventionerade Butlers i Stockholms tunnelbana istället för rutavdrag? Clowner i äldreomsorgen istället för Lagen om Valfrihet i äldreomsorgen.

Efter årets val så borde LO tänka om, och koncentrera sig på medlemmars bästa istället för att bedriva valrörelse åt Socialdemokraterna som vill ha högre bensinskatt, införd kilometerskatt för tung trafik, höjd skatt för 3 miljoner löntagare, fördubblad arbetsgivaravgift för unga under 26 år och ett borttagande av ROT avdraget - och det partiet stödjer LO´s ledning.
Inte undra på att man tappar medlemmar!

Vänsterpartiernas ungdomsskatt hotar jobben skriver vi i Arbetarbladet på nätet!

Vänsterpartiernas ungdomsskatt hotar jobben

I höstens val om cirka en månad står två tydliga regeringsalternativ mot varandra för första gången. I september har väljarna här i Gävleborgs län möjligheten att ta ställning till vilken väg Sverige ska ta in i framtiden. I flera frågor är alternativen tydliga.

Mot Alliansens politik för fler jobb står vänsteroppositionens jobbstopp. Arbetslinjen står mot bidragslinjen. Bättre villkor för företagande och entreprenörskap står mot högre skatter och nya kostnader. En ansvarsfull ekonomisk politik och sunda statsfinanser står mot ansvarslöshet och överbudspolitik. Möjligheter att kunna bo och arbeta i hela landet står mot en landsbygdsfientlig politik.

Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik och ordning och reda i de offentliga finanserna är Sverige ett av få länder som klarat sig igenom finanskrisen utan att behöva skära i välfärden. Samtidigt kan vi fortfarande se krisens effekter med ekonomisk oro i stora delar av Europa. Därför är det av största vikt att under nästa mandatperiod föra en ansvarsfull politik såväl här i Gävleborgs län som i resten av landet.

Trots detta går vänsterpartierna till val på en ekonomiskt ansvarslös politik som dessutom innebär kraftigt försämrade villkor för företagande och gör det svårare att anställa. Vänsterpartierna vill införa en ungdomsskatt som innebär en fördubbling av arbetsgivaravgiften för de företag som har någon anställd som är under 26 år. Förslaget skulle slå hårt mot alla unga killar och tjejer som vill etablera sig på arbetsmarknaden.

I en ny rapport presenterar vi hur mycket dyrare det skulle bli för länets företag att behålla sin personal som är under 26 år. Vi vill fråga dig, Raimo Pärssinen (S), hur det hjälper unga människor utanför arbetsmarknaden att göra det dyrare att anställa dem? På vilket sätt gynnas företagandet i Gävleborgs län genom att de får ökade kostnader på motsvarande 274 697 627 kronor?

Vi moderater blundar inte för att stora utmaningar återstår för att motverka arbetslösheten och nå full sysselsättning. Vi tar uppgiften på allvar och vårt alternativ är tydligt. I höstens val möter vi väljarna med en tydlig arbetslinje och fortsatt ansvar för ekonomin. Vi vill fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta. Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas och förutsättningarna för entreprenörskap och företagande förbättras. Så kan vi säkerställa fler jobb och en trygg gemensam välfärd för alla. Såväl i Gävleborgs län som i hela Sverige.

Tomas Tobé, riksdagskandidat (M)
Margareta B Kjellin, riksdagskandidat (M)
Lars Beckman, riksdagskandidat (M)
Zitta Eriksson, riksdagskandidat (M)
Hampus Furubacke, Ordf. MUF Gävleborg

Rotavdraget försvinner vid en rödgrön valseger skriver byggföretagare i Arbetarbladet på nätet.

4 byggföretagare skriver en debattartikel publicerad i Arbetarbladet på nätet som handlar om att byggjobbarna borde fundera över vem de röstar på i årets val, eftersom ROTavdraget försvinner vid en rödgrön valseger;

ROT-succén avskaffas vid rödgrön valseger

ROT-avdraget för privatpersoners reparationer, ombyggnader och tillbyggnader har blivit en succé. Hundratusentals svenskar har på det här sättet kunnat underhålla sin bostad till en lägre kostnad än tidigare. Företagen inom byggindustrin har fått ett kompletterande ben att stå på och nya jobb har tillkommit, något som är extra välkommet efter finanskrisens och lågkonjunkturens härjningar.
På pluskontot kommer dessutom det faktum att svartjobben i byggsektorn effektivt eliminerats. Med en rödgrön valseger kommer det att bli stopp för denna succé. Av den så kallade skuggbudgeten framgår att oppositionen ser ROT-avdraget som en tillfällig åtgärd så länge den höga arbetslösheten består. Vi vet med andra ord vad som väntar vid ett regeringsskifte. Det är någonting att tänka på för alla byggnadsarbetare innan de går och röstar.
Enligt branschorganisationen Sveriges Byggindustriers beräkningar har avdraget resulterat i cirka 10 000 arbetstillfällen. Över 600 000 privatpersoner kunde under förra året dra nytta av ROT-avdraget.
Byggbranschen har sedan lång tid tillbaka fläckats av svartjobb. För många privatpersoner har det varit lockande att få arbetet i villan eller lägenheten utfört till en klart lägre kostnad än den gängse då riktiga företag anlitas.
Detta har lett till en osund konkurrens. Dessutom är det förstås förenat med betydande risker att ta hjälp av aktörer med tvivelaktiga yrkeskunskaper och utan nödvändiga garantier och försäkringar.
Med ROT-avdraget försvann de privatekonomiska motiven för att låta svartjobbare bygga om badrummet, byta takpannorna, måla om köket eller renovera fönstren. Det har blivit en välbehövlig sanering i branschen. Det är lätt att förutse vad som kommer att hända om avdraget slopas. Naturligtvis har vi svartjobben tillbaka.
Det är obegripligt att de rödgröna vill ta bort någonting som uppenbarligen fungerar så väl. ROT-avdraget är bra för privatpersoner, bra för de seriösa byggföretagen, bra för de anställa i byggbranschen och bra för alla som tycker att vita jobb är att föredra framför svarta.

Anders Arnaryd, Lönn & Söner i Sandviken AB
Robert Jonsson, Roberts Bygg i Hudiksvall AB
Roger Persson, MURTEK Sverige AB, Gävle
Pär Södergren, Bygg Bengt i Söderhamn AB

Viktiga samhällsbärare!

Under den här veckan har jag träffat medarbetare inom äldreomsorgen, skolan och polisen. Det är viktiga samhällsbärare som varje dag gör ett viktigt jobb genom att upprätthålla samhällets service och säkerhet.

Jag är både stolt och nöjd över att samhällsbärarna har fått kraftiga skattesänkningar under den senaste mandatperioden så att deras nettolöner har ökat under mandatperioden med cirka 1600 kronor per månad.

Inom kort kommer jag att återkomma med mina intryck från kvällens besök på Polisen i Söderhamn.

Polisen i Söderhamn ikväll!

Studiebesök hos polisen i Söderhamn

Kampanj i Söderhamn

Korvbråket är över i Söderhamn

Moderaternas valstuga i Söderhamn!

Intressant möte med Brynäs if idag

Skogsindustrierna: Kilometerskatt för tung trafik skadlig för Gävleborg.

Skogsindustierna skriver på Arbetarbladets debattsida om konsekvenserna för Gävleborg med en eventuell kilometerskatt:

Den rödgröna oppositionen har föreslagit en kilometerskatt för att ställa om transporsystemet, minska klimatpåverkan från transporterna och finansiera sina löften om infrastruktur. Tyvärr är detta fel lösning som kanske inte ens går att genomföra. Och är den genomförbar kan den skada näringsliv, glesbygd och klimat.

Det finns nämligen flera allvarliga frågetecken:
Man försöker lugna skogsindustrin med att säga att vi skall undantas från kilometerskatt. EU tillåter dock inte att man gynnar enskilda branscher. Därmed riskerar hela skatten att falla. Ändå har de rödgröna partierna intecknat fyra miljarder i överskott från skatten för sina satsningar. Hur hänger detta ihop?

En väg att undanta skogsindustrin är att ha olika skatt i olika delar av landet, en regional differentiering. Till exempel har man talat om att undanta Norrland. Men skogsindustrin finns inte i en region, den finns i hela Sverige. Timmertransporter rullar i lika hög grad i Småland som i Västernorrland. Pappersbruk och sågverk finns inte bara på orter som Iggesund eller Korsnäs utanför Gävle. Även i Nymölla i Skåne finns pappersbruk. Vilken region vill man undanta? I Gävleborg är mer än var fjärde industrijobb ett skogsindustrijobb, med ca 5000 arbetstillfällen bara i industrin.

Om man inte kan undanta skogsindustrin, genomför man kilometerskatten ändå? Forskare på Skogforsk har visat att effekten blir den att en stor del, ca en 30 procent av skogsavverkningen, blir olönsam. Idag får vi nästa all Sveriges bioenergi från skogen, med hjälp av skogsindustrins logistik och transporter. Har de rödgröna tänkt på kilometerskattens implikationer för sin klimatpolitik, en klimatpolitik som i hög grad skall bygga på förnybar energi?

Kilometerskatten skall motverka utsläppen av koldioxid heter det. Men kilometerskatten är inte en skatt på utsläpp utan en skatt på avstånd. En lastbil som går på hundra procent förnybart bränsle på en enskild skogsväg i glesbygd skulle likväl få betala, hur lite den än påverkar miljö och samhälle. Hur främjar detta grönare transporter?

De rödgröna har föreslagit många satsningar på infrastruktur som är bra för svensk exportindustri. Tyvärr väljer de att finansiera dessa med en skatt som riskerar att allvarligt skada näringslivet och glesbygden, utan att ge någon påtaglig nytta för klimatet.

Istället för att bemöta den oro som näringslivet har väljer rödgröna företrädare att svartmåla näringslivets farhågor som skrämselpropaganda. Ett snabbt och enkelt sätt att få tyst på kritiken vore att svara på de frågor som finns. Så länge dessa frågetecken kvarstår kommer Sveriges företag och näringsliv att kritisera kilometerskatten!

Karolina Boholm
ansvarig för Transportpolitik på Skogsindus

Rut och ROT ger många fler jobb - ny rapport från Företagarna presenterad idag.

Företagarna skriver på sin hemsida: (klicka på rubriken för hela rapporten.)

Företagarnas rapport visar att ROT- och RUT-avdragen ger mer till statskassan än vad de kostar. Avdragen är effektiva vapen mot svartjobb och har hittills gett minst 12 000 nya jobb.Människor har med RUT- och ROT-avdragens hjälp kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning som även gynnar statskassan. Nya företag har kunnat startas och växa. Åtgärden är både effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen och statskassan. Att HUS-avdragen finns kvar är därför en viktig del av näringspolitiken både för att bekämpa svartjobb och för att skapa nya växande marknader.

Resultat från rapporten
•ROT- och RUT-avdragen är ett effektivt vapen mot svartjobb.
•De ha skapat många nya, vita jobb. Försiktigt räknat bedömer vi effekten till minst 12 000 nya jobb, men effekten kan vara så stor som 35 000.
•Avdragen är statsfinansiellt lönsamma, dvs de ger tillbaka mer till statskassan i form av ökade skatter, än vad de kostar.

En tung Socialdemokrat till lämnar partiet i Hälsingland och går till Sverigedemokraterna.

Under hösten har Olle Nilsson Sträng, tidigare s-kommunalråd lämnat s för att starta ett eget parti. Kent Pudas ledande socialdemokrat i Söderhamn har meddelat att han lämnar politiken, och nu är det Sven-Olof Nord i Nordanstig som lämnar partiet. Sven-Olof Nord har varit aktiv socialdemokrat i kommunen under många år skriver Hudiksvalls Tidning.. 1988 slutade han som skolstyrelsens ordförande som han suttit som i tio år. Han var även aktuell som kommunalråd med valde att tacka nej eftersom det skulle ta för mycket tid och nu går han till Sverigedemokraterna. Klicka på rubriken för hela artikeln.

Det är socialdemokraterna som tappar väljare till SD vilket i och för sig är ett misslyckande för oss etablerade partier, att vi inte kan visa att missnöjda S väljare istället skulle få sin röst hörd i det Nya Arbetarpartiet Moderaterna.

Idag skriver också Expressen att Thomas Bodström lämnat Sverige - så det är en socialdemokrati i kris som möter väljarna, och uppenbarligen har man inte en politik för arbete och företagande, vilket svenska folket upptäckt.

S på ny bottennivå i opinonsundersökning och Bodström har lämnat landet..

De borgerliga partiernas ledning över de rödgröna ökar något men läget är fortsatt jämnt, enligt DN/Synovates nya mätning. Socialdemokraterna når en ny bottennivå skriver DN. Thomas Bodström vet var vindarna blåser och lämnar Sverige.

DN skriver;

Bland de borgerliga partierna är det Moderaterna som har den största plussiffran sedan förra mätningen, vilket gör att partiet återtar förstaplatsen från Socialdemokraterna. M får nu 30,9 procent, jämfört med 29,3 förra veckan, men förändringen är inte statistiskt säkerställd. Men för Socialdemokraterna är DN/Synovates mätning dyster läsning. Partiet hamnar nu på 29,2 procent, den lägsta siffra som noterats för partiet sedan februari 1997.

Det är en kraftig nedgång sedan i våras då partiet tidvis låg runt förra valresultatet på 35 procent. Mätningen visar att Socialdemokraterna sedan valet 2006 förlorat ungefär lika många väljare till Miljöpartiet som till Moderaterna.

Bodström har lämnat Sverige - tror uppenbarligen inte heller på en s-seger i valet.

Expressen kan i dag avslöja att Socialdemokraternas viktigaste affischnamn - ministerkandidaten Thomas Bodström - övergett Mona Sahlin mitt under brinnande valrörelse. I går morse tog han i hemlighet flyget till USA för en vecka på andra sidan Atlanten. Han missar nu de rödgrönas presentation av det viktiga valmanifestet. Enligt medarbetarna tänker han dock delta i valrörelsen - "via Facebook". Klicka på rubriken för hela artikeln i Expressen.

Valrörelse via Facebook? Snarare en realistisk bedömning över hur det kommer att gå för socialdemokraterna i valet och han vill inte vara med om pinan. Vad säger alla socialdemokratiska gräsrötter som nu arbetar hårt för partiet när ett av toppnamnen lämnar Sverige?

Spännnade dag som avslutas i ikväll med att jag följer med en polispatrull i Söderhamn.

Nu på morgonen var Elisabeth Hugg och berättade om Gävle Convetion Bureau och berättade om sin verksamhet, sedan blir det Brynäs IF och möte med dem för att jag ska få deras synpunkter på vilka frågor man vill att jag ska driva i Riksdagen. Sedan blir det Rotaryföredrag i Gävle och eftermiddagen tillbringas i Söderhamn, och kvällen/nattten avslutas med att jag och Linus Olsson, kandidat till kommunfullmäktige i Söderhamn, ska följa med en polispatrull.

Socialdemokrater i panik försöker nu avleda debatten från sakpolitik i Gefle Dagblad.

Socialdemokraterna är desperata vilket vi har sett i LO´s osmakliga negativa kampanj, och vi kan också se hur s centralt skickar ut falska pm till alla valarbetare om alliansens politik. Det vi ser ser är alltså en socialdemokrati fullständig otakt med opinionen och svenska folket. I dagens DN är Moderaterna största parti och socialdemokraterna har sitt lägsta stöd sedan 1997, enligt samma artikel.

I det läget så börjar smutskastningen av enskilda personer och ett försök från s att inte diskutera och debattera sakfrågor. I dag försöker en av länets tyngsta socialdemokrater Elin Lundgren, som är vice ordförande i arbetarkommunen, vice ordförande i socialnämnden och dessutom toppkandidat till Riksdagen framställa sig som ett ungt oskyldigt offer för den otäcka moderaten Lars Beckman i en insändare i Gefle Dagblad. Bakgrunden är att det förekom en debatt på Facebook mellan mig och en facklig företrädare där Elin Lundgren gick in i debatten och talade om att PEJ inte borde svara på mina frågor. Det han inte fick svara på var hur det kan vara misär och påverka välfärden när Alliansen sänker skatten med 5 miljarder men när socialdemokraterna lovar sänkt skatt, ofinansierade, på 17.5 miljarder så påverkar det inte välfärden? Det här måste socialdemokraterna i allmänhet men Elin Lundgren i synnerhet svara på.

Det räcker med att Elin läser sin egen insändare som hon skrivit under, så ser hon att hon har fel i sak dessutom. (Elin, nästa gång du skriver under en insändare - så läs alltså vad du skriver under. Du har ju jobbat som lärare så du har säkert goda språkkunskaper)

torsdag 26 augusti 2010

Brynäs vinst ikväll mot AIK. Tack, fortsätt så!

Brynäs vann en träningsmatch mot AIK ikväll och det känns ju bra, även om det kanske inte var det tuffaste motståndet i form av AIK men en seger är en seger.

Fortsätt så hela hösten och våren så kanske det blir SM guld i år. Gävle och hela länet förtjänar ett guld i år!

Vilket anseende kommer Sverige att få i världen med vänsterpartiets utrikespolitik? Det hotar jobben för ett litet exportberoende land.

För ett litet land långt uppe i norra Europa så är det mycket viktigt att ha goda handelsrelationer med stora viktiga länder som vi kan ha ett handelsutbyte och demokratiutbyte med. Utfrågningen i statliga SVT ikväll visar att det är vänsterpartiet som har fått med sitt USA hat i de tre vänsterpartiernas utrikesmanifest. Det är djupt beklagligt och det hotar jobben och Sveriges anseende i världen. Vad betyder det för den som arbetar i industrin i Hofors - Sandviken - Gävle - Hudiksvall om företagen de jobbar i får handelstullar med viktiga exportmarknader för att vänsterpartiet förstör våra viktiga relationer med andra länder?

Mona Sahlin verkar medveten om att hon gjorde bort sig, och var oklar och mycket otydligt ikväll enligt en artikel i Expressen på nätet. (klicka på rubriken.)

Expressen skriver:

Mona Sahlin verkade obekväm när programledarna frågade henne om de rödgrönas utrikespolitiska program.Efter sändningen medgav Mona Sahlin att de rödgrönas utrikespolitiska program borde utformats tydligare:- Tittar man på meningarna i programmet är jag den första att medge att det borde uttryckts mer tydligt. Anna Hedenmo och Mats Knutson visade i utfrågningen upp ett avsnitt ut de rödgrönas utrikespolitiska program där det bland annat stod att man kräver att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför det egna landets gränser. På frågan om inte USA:s närvaro i vissa regioner, som exempelvis Koreahalvön, var bra svarade Sahlin:
- Självklart finns det länder där det är bra att USA finns kvar, och då ska de vara där. Läser man hela avsnittet förstår man att det främst handlar om kärnvapennedrustning. Det är inte ett angrepp på USA, sade Sahlin.

Ge Mona mycket tv tid!

Mona ger oklara och otydliga besked i många frågor och det är uppenbart att det är Vänsterpartiet som styrt utrikespolitiken i de tre röda partiernas överenskommelse, med ett otäckt USA hat.

Infrastrukturministern får info om rullstolstaxi som det blir i Gävle efter valet

Gefle Dagblad nära att göra årets lokala politiska scoop?

Gefle Dagblads artikel från Släpp in framtiden debatten hade kunnat bli årets lokala politiska scoop. I artikeln, och med bild, frågar man toppkandidaten till Riksdagen Ellinor Eriksson från Socialdemokraterna vad hon ska rösta på:

"Ellinor Eriksson följde debatten med intresse men tyckte att det ibland blev lite väl mycket pajkastning mellan de båda blocken.– Det är inte så mycket fokus på de egentliga förslagen och på det ideologiska, sa hon.Men hon har ändå bestämt sig för hur hon ska rösta i valet den 19 september.– Det blir Socialdemokraterna eftersom jag tycker att klyftorna har ökat med alliansen, sa hon"

Man anar en konspiration, för tänk om toppkandidaten till Riksdagen för Socialdemokraterna hade svarat något annat? Vilka rubriker det hade kunnat bli.

Det ska bli intressant att se om det kommer en korrigering till morgondagens tidning.

Ungdomar debatterade den rekordhöga arbetslösheten för unga i Gävle igår.

Arbetarbladet och Gefle Dagblad skriver om det stora Släpp in framtiden mötet som arrangerades av LO TCO Arbetarbladet och Svenskt Näringsliv igår. Klicka på rubriken för hela artikeln i Arbetarbladet.

Det är ett stort bekymmer för hela länet att det är så många unga som är arbetslösa och för mig är det mycket svårt att förstå att de tre röda partierna vill höja skatten för de unga via arbetsgivarna med 270 miljoner, som en ny rapport visar blir konsekvenserna. Det krävs att arbetsgivaravgifterna blir fortsatt låga, att vi får ett bättre samarbete mellan skolan och näringslivet och att vi får ett effektivt lärlingssystem på plats så att arbetslösheten kan sjunka i vårt län men det krävs också ett bättre företagsklimat i hela länet, så att våra företag i länet börjar anställa i större utsträckning.

Igår var jag i Ljusdal och lyssnade på debatten mellan de politiska partierna men dagens mest intressanta möte var med småföretagaren som drev hamburgarköket mittemot debatten. Han berättade att han hade planerat att köpa ett större gatukök och tänkt att anställa en arbetslös ungdom, men då hade Ljusdals kommun helt plötsligt bestämt att han var tvungen att ta bort vagnen varje dag, och han får inte köra tillbaka den förrän efter kl 9 varje morgon. Det är ett helt vansinnigt beslut, som ingen hade kunnat förklara för företagen, och när Hasse Persson Radio Gävleborg ber kommunalrådet förklara det för företagen, så börjar hon att jämföra beslutet med Hötorget i Stockholm!! Jag hoppas verkligen att Hasse Persson tar upp den här småföretagarens bekymmer i nyhetssändningarna i Radio Gävleborg, för det visar på ett mycket konkret sätt varför arbetslösheten är så hög i vårt län, och på vilket sätt småföretagarna motarbetas - och som vanligt är det de som är arbetslösa som får betala priset för det dåliga företagsklimatet, genom att man inte får jobb.

I Gävle så har man inte lyckats att flytta ett cykelställ, och där är det 1-2 arbetslösa som får betala genom att man inte får ett jobb.

I Gefle Dagblad idag vill Byggnads avdelning 26 ha en inbjudan till M-möte. Svar skickat till Gefle Dagblad och det publiceras även här på bloggen!

Öppet brev till Byggnads avdelning 26

Bäste Lars,

Tack för att du vill möta Moderaterna i Gävle och komma och prata om kollektivavtalens betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Inbjudan har du skickat via Gefle Dagblads debattsida med anledning av att LO och Socialdemokraterna har sparkat Linda Bengtzing från att uppträda på fackens dag på Furuviksparken eftersom hon avslöjat att hon inte röstar på Socialdemokraterna. Inom Nya Moderaterna kan medlemmarna tänka själva och värdera den information man får. Det är ju så att ju mer information man får från olika parter och aktörer, desto bättre beslutsunderlag får man som individ.

Själv läser jag Arbetarbladet varje dag, tillsammans med Gefle Dagblad, DN, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet och jag lyssnar på Radio Gävleborgs nyheter liksom ser nyheterna på SVT Rappport, SVT Aktuellt och TV 4 Nyheterna. Jag tror också att många LO medlemmar och Byggnads medlemmar dagligen tar del av information i nyheter och på internet och inte bara på ett möte i Furuvik. Ju mer information man får som individ - desto bättre alltså. Jag kan också avslöja att jag lyssnar på artister som gillas av arbetarrörelsen, för att jag gillar deras musik, men för den delen delar jag inte deras politiska uppfattningar.
Så Lars Lundberg, kontakta mig när du vill, dygnet runt, så ska jag personligen försöka hitta ett antal M- medlemmar som du får prata inför. Vi moderater tror på den svenska modellen med kollektivavtal. Jag erbjuder mig också att ställa upp på en debatt på Fackens Dag i Furuvik där vi kan debattera varför ROT och RUT avdraget borde vara kvar för att inte sysselsättningen ska sjunka i Gävleborgs län och i Sverige. För mig är det obegripligt att inte Byggnads och Fastighetsanställdas förbund reagerat mot att Socialdemokraterna avser att avveckla ROT avdraget vilket slår direkt mot jobben för Byggnads medlemmar.

Vidare borde Transportarbetarförbundet också reagera kraftfullt mot den kilometerskatt som socialdemokraterna vill införa, eftersom det är medlemmarna i Transport som kommer att få ta första smällen när jobben minskar i transportbranschen, så tag gärna med dig tre fackliga vänner från dessa förbund.

Vänligen,
Lars Beckman
Kandidat till Sveriges Riksdag för Nya Moderaterna.

onsdag 25 augusti 2010

Räkna på din skatt hos Ekonomifakta.

Klicka på rubriken så kommer du till ekonomifaktas nya räknesnurra där du kan räkna ut din skatt.

Man skriver;

Ekonomifakta har lanserat en helt ny version av räknesnurran om inkomstskatten. Nytt är att man nu även kan se hur skatten utvecklats över tid. Man kan också få en översiktlig bild av hur skattepengarna används och hur mycket skatt man betalar på en löneökning.

Lönnbark effekten får läkare att fly landstinget skriver läkare i brev till socialdemokraterna.

Helahalsingland.se skriver om ett brev som skickats från en läkare i Hudiksvall till Socialdemokraterna i landstingsstyrelsen. Läkaren menar att det är Lönnbarks ledarstil som orskar personal och läkarflykten från Landstinget Gävleborg. Det blir en viktig fråga att ta tag i för den nya alliansledningen efter valet.

Hushållen ser mycket positivt på framtiden - inslag i Dagens Eko.

De svenska hushållen har en mycket ljus syn både på sin egen ekonomi och på landets ekonomi. Det visar Konjunkturinstitutets barometer för augusti som Dagens Ekot rapporterar om. Klicka på rubriken för hela artikeln.

Det är inte så konstigt.Tack vare Anders Borg har vi en välskött ekonomi och låga räntor för alla oss med lån och tack vare skattesänkningar och reallöneökningar så har hushållen fått ett rejält nettotillskott i hushållskassan. Hade de tre röda partierna styrt Sverige så hade det inte funnits några jobbskatteavdrag och en barnfamilj skulle ha cirka 3 000 kronor mindre per månad att röra sig med, så det är inte så konstigt att svenska folket ser positivt på framtiden nu.

Alliansen drar ifrån de tre röda partierna i två nya mätningar - Göran Persson kritiserar Mona Sahlin!

Alliansen drar ifrån de rödgröna i två färska opinionsmätningar skriver Expressen på nätet. (klicka på rubriken för artikeln)
S är förlorare i både Novus Opinions och Sentio Researchs opinionsmätning. Enligt Sentios mätning får det borgerliga blocket egen majoritet.

Svenska folket i allmänhet men vi som bor i Gävleborg i synnerhet vill inte ha ungdomsskatter, höjda bensinskatter, införda kilometerskatter och borttagande av rot och rutavdrag. Vi vill inte heller ha återinförda fastighetsskatter och avveckling av kärnkraften som leder till högre elpriser för företagen och hushållen.

Ny rapport från Moderaterna Gävleborg; Ungdomsskatten skulle slå mycket hårt mot jobben i Gävleborg!

Pressmeddelande som gått ut idag angående ungdomskattens konsekvenser för Gävleborg;

En fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga under 26 år skulle påverka Teleperformance i Söderhamn mycket negativt.”

Idag besökte riksdagskandidaten Lars Beckman (M) och kommunfullmäktigekandidaten Linus E. Ohlson (M) Teleperformance i Söderhamn.

Anledningen till besöket var att då Teleperformance är den största privata arbetsgivaren, och den största ungdomsarbetsgivare i Söderhamn, var det extra intressant att få reda på hur fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga som de rödgröna föreslår skulle påverka dem.

– En fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga under 26 år skulle påverka företaget mycket negativt för våra kontor i Söderhamn och Ljusdal, sa Contact Center Manager Johan Stark till Beckman (M) och Ohlson (M).

Totalt rör det sig om en skattehöjning på närmare 10 miljarder kronor. Bara här i Gävleborgs län skulle vänsterpartiernas förslag kosta våra företag 274 697 627 kronor.

Beckman (M) och Ohlson (M) ser mycket allvarligt på detta.

– En fördubbling av arbetsgivaravgifterna kommer slå hårt på företag som Teleperformance och speciellt i Söderhamn där många av våra unga får sitt första jobb. Vill vänsterpartierna att våra unga i Söderhamn skall leva på bidrag istället? sa Ohlson (M).

Postplan i Ljusdal. M dominerar såklart

Lasse Molin förbereder sig för sändning i Ljusdal

Fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga mycket negativt för Teleperformance!

Johan Stark var mycket tydlig, att fördubbla arbetsgivaravgifter för unga hotar jobben i Söderhamn och Ljusdal.

Vad blir dagens "kan" nyhet i statliga Radio Gävelborg?

Igår hade statliga Radio Gävleborg en nyhet som innebar att apotekskunder "kan" få en försämring nu efter avregleringen. Nyheten presenterades som en nyhet men det fanns inte något som helst faktaunderlag för själva nyheten.

Nu ser vi fram emot nästa "kan" nyhet i den statliga radion. Vad mer "kan" hända om det skulle gå så olyckligt att det blir en alliansregering efter valet, sett ur de tre röda partiernas perspektiv.

tisdag 24 augusti 2010

Intressant möte med ledningen för Valbo FF.

Ikväll har jag besökt Valbo FF som är Gävleborgs största fotbollsklubb. Det är en mycket aktiv och skicklig styrelse som leder föreningen, men när man hör hur de har blivit behandlad av Gävle kommun så blir man mörkrädd. Det måste vi förändra efter valet med en tydlig inriktning på hela Gävles utveckling, även för dem som bor i Valbo.

Stackars Ulla Anderssson och de tre röda partierna!

Ikväll har det varit debatt mellan partiernas ekonomiska talespersoner, och man ska självklart inte tycka synd om politiska motståndare, men av det jag såg i debatten så är det faktiskt så att man tycker synd om de tre röda partierna. Att inte ha tillstymmelse till politik att erbjuda svenska folket när det gäller jobb och företagande måste vara jobbigt för dem, och det syns ju att de inte tror på sin egen politik.

Tack Anders Borg för att du lett Sverige genom en svår kris - och nu kommer jobben.

Öppet brev till Byggnads i Gävle!

Arbetarbladet har publicerat mitt öppna brev till Byggnads idag; (klicka på rubriken för hela artikeln)

Kollektivavtalens betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Inbjudan har du skickat via Arbetarbladets debattsida med anledning av att LO och Socialdemokraterna har sparkat Linda Bengtzing från att uppträda på fackens dag på Furuviksparken eftersom hon avslöjat att hon inte röstar på Socialdemokraterna. (http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.2266878-jag-vill-tala-pa-m-valmote-)
Inom Nya Moderaterna kan medlemmarna tänka själva och värdera den information man får. Det är ju så att ju mer information man får från olika parter och aktörer, desto bättre beslutsunderlag får man som individ. Själv läser jag Arbetarbladet varje dag, tillsammans med Gefle Dagblad, DN, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet och jag lyssnar på Radio Gävleborgs nyheter liksom ser nyheterna på SVT Rappport, SVT Aktuellt och TV 4 Nyheterna.
Jag tror också att många LO medlemmar och Byggnads medlemmar dagligen tar del av information i nyheter och på internet och inte bara på ett möte i Furuvik. Ju mer information man får som individ - desto bättre alltså.
Jag kan också avslöja att jag lyssnar på artister som gillas av arbetarrörelsen, för att jag gillar deras musik, men för den delen delar jag inte deras politiska uppfattningar.

Negativ problemformulering i statliga Radio Gävleborg mot privata apotek!

Jag har skrivit det på bloggen förut, och det är att inför valet kommer vi att översköljas med negativ problemformulering mot alliansregeringen, för att väljarna ska påverkas i länet att rösta för en röd regering. För en tid sedan var det ett inslag i Radio Gävleborg där man fastslog att avregleringen av Svensk Bilprovning skulle leda till dyrare besiktningar och idag har man en nyhet om att det blivit sämre för kunderna sedan det statliga Apoteksmonopolet försvunnit. (klicka på rubriken).

Man måste ändå fråga sig vad syftet med inslaget är och vilka källhänvisningar man har för sin nyhet. Finns det någon opartisk rapport och någon opartisk utvärdering som visar att det finns substans för nyheten eller är det redaktionen som tycker att det är ett problem för kunderna? Man skriver själv att nu kan kunder komma i kläm osv men man har inte någon faktahänvisning till om det är ett reellt problem eller inte.

Man skulle istället kunna vända på nyheten och säga att tack vare alliansregeringen så kan man nu köpa sin Alvedon på livsmedelsbutiken med betydligt större tillgänglighet och betydligt närmare för oss som köper Apoteksprodukter. Man skulle kunna välj att vinkla nyheten så att man visar hur många fler Apotek det har blivit i länet, och att vi kunder alltså har fått närmare till apoteken, och i Valbo Köpcentrum finns det nu två apotek, ett på vardera sida av det stora köpcentrumet.

Men man väljer alltså att köra en nyhet som saknar närmare objektiv analys med fakta som bakgrund, och man det vore intressant att veta vad syftet med nyheten är? Det vore också intressant att veta varför man väljer just den nyhetsvinkling som är problemformulerad som de tre röda partierna använder just nu i sin valrörelse.

Ansvarig för nyhetssändningarna får gärna svara direkt här på bloggen.

En kilometerskatt för tung trafik kommer att slå mot barnfamiljerna då mjölken blir dyrare!

Svenskt Näringsliv i Västerbotten har lagt ut den här artikeln på sin hemsida idag. Mjölken beräknas stiga i pris med 25 öre per liter i Norr och Västerbotten med en kilometerskatt för tung trafik. Till det ska man sedan lägga all övrig livsmedel som också kommer att stiga i pris. När ska Gefle Dagblads uppmärksamma konsumentreporter ta upp det här ämnet? Enligt en statlig utredning, som finns på nätet, så är det just livsmedel som kommer att stiga i pris mest för oss konsumenter med en kilometerskatt för tung trafik.

Här är ett utdrag ur artikeln, och du kommer till hela artikeln om du klickar på rubriken;

"Norrmejerier är helt beroende av sina tunga fordon. Bilarna ska först ut till de närmare 500 mjölkbönderna för att hämtar råvaran för att processa den på mejerierna. Därefter ska bilarna ut till butikerna med mjölken och grädden. Några alternativa transportsätt finns inte. - Hur skulle det gå till? frågar sig Bo Rasmussen, vd på Norrmejerier och fortsätter: - Min snabbkalkyl visar att mjölkpriset i butik stiger med 25 öre. Norrmejerier kan inte ta kostnaden och att bönderna som i dag får drygt tre kronor litern skulle göra det är helt otänkbart. Det har väldigt små marginaler redan nu."

Socialdemokrati i kris drar sig inte för smutsiga personangrepp och smutskastningskampanjer!

I Aftonbladet gör nu socialdemokraterna ett utspel mot Statsministern i syfte att smutskatsa honom genom att försöka visa att Nya Moderaterna som sänkt skatten för låg och normalinkomsttagare har gynnat de "rika".

Vi kommer även att få se smutsiga personangrepp i vårt län, och det gäller nu för redaktionerna att hålla huvudet kallt, eller att spela med i socialdemokraternas svartmålning. Det handlar mycket om vilken agenda som valet ska handla om och för mig är jobben valets viktigaste fråga. Har vi inte jobb för hela länets invånare så finns det inte heller resurser till den offentliga sektorn, men för vänsterpartierna verkar det inte finnas någon koppling mellan intäkter och utgifter i ett samhälle eftersom man enbart pratar om nya utgifter som skattesubventionerade Butlers i Stockholms tunnelbana eller clowner i äldreomsorgen.

Medarbetare i äldreomsorgen och skolan är viktiga samhällsbärare!

Förmiddagen tillbringade jag ett par timmar på ett äldreboende i Hedesunda. Den som väljer att utbilda sig inom äldreomsorgen och har som kall att hjälpa andra människor gör en mycket viktig samhällsinsats och jag är både stolt och nöjd över att de som gör viktiga samhällsinsatser faktiskt är de som tjänat mest på regeringens politik genom de riktade skattesänkningar som gjorts mot normal och låginkomsttagare. Det är också viktigt att politiken får utvecklas på det här området så att medarbetarna känner att de kan påverka sin egen vardag, och att de som är kunder till äldreomsorgen också känner att de har ett stort inflytande. Därför ser jag fram emot att LOV även införs i Gävle kommun.

Strax ska jag åka till Andersberg och möta medarbetare som arbetar inom skolan i Gävle, och kvällen avslutas med ett möte med Valbo FF för att få reda på föreningen ser som viktigt att jag arbetar med i Riksdagen för dem.

måndag 23 augusti 2010

Sahlin förlorar överallt enligt artikel i Expressen.

Samtliga mätningar ger nu alliansen övertag i opinionen. Bara fyra veckor före valet kämpar Mona Sahlins mot katastrofsiffror som i ett val skulle bli ett historiskt fiasko för Socialdemokraterna enligt en artikel i Expressen. (klicka på rubriken för hela artikeln).

Det är uppenbart att inte väljarna ha högre bensinskatter och högre skatter för alla som jobbar och det viktigaste - s har inte en politik för riktiga jobb utan för nya alujobb.

När jag var i valstugan i lördags så kom det fram en företrädare för en statlig myndighet som berättade att man nu förberedde sig för två scenarier. Att Alliansen vinner valet eller att de röda gör det, och om de röda skulle vinna valet så såg man ett projekt framför sig, som jag kommer ihåg att man hade förra mandatperioden också. Det var då en företagare i Ockelbo som suckade och sa, jag tycker synd om de stackare som kommer hit varje vecka och räknar samma kottar i skogen. Är det som väntar vid en röd seger?

Istället för riktiga jobb i riktiga företag ska arbetslösa ungdomar skickas ut i skogen och räkna kottar?

170 miljoner extra till offentliga sektorn i Gävleborg om alliansen vinner valet!

TV 4 Nyheterna hade ett inslag nyss där man räknat ut att den offentliga sektorn får 170 miljoner extra till skolan och sjukvården och äldreomsorgen om Alliansen vinner valet. Var det någon idag som hörde det i den statliga radion idag?

Enligt de röda idag vill man ha in mer fokus på klimatet i valrörelsen - är det därför som statlig radio pratat om klimatluncher under lång tid?

Enligt TV 4 nyheterna ikväll så försöker nu de tre röda partierna få valrörelsen att handla om klimatet istället för jobben i valrörelsen. Anledningen är att miljöpartiet, märkligt nog, har störst trovärdighet i den frågan.

Är det förklaringen till att den statliga radion under lång tid haft en programpunkt som heter "klimat"smart lunch för att föra in sina lyssnare på klimatfrågan istället för den viktigaste frågan i Gävleborgs län i årets valrörelsen - jobben, företagandet och ungdomsarbetslösheten.

Har vi inte ett växande och framgångsrikt näringsliv så kan det inte skapas jobb, och skapas det inte jobb finns det inte resurser till den önskade offentliga välfärden som vi alla önskar.

Genom att införa en ren straffskatt på Gävleborg på 250 miljoner i kilometerskatt på tung trafik (14 kronor per mil), att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga under 26 år, och att ta bort rut och rotavdraget är att direkt sabotera arbetsmarknaden i länet, och genom att chockhöja bensinskatten så minskas hushållens köpkraft, vilket också slår mot jobben i länet. MEN s vill för ärlighetens skull ha skattesubventionerade butlers i Stockholms tunnelbana som kanske skapar några jobb där och mp vill ha clowner i äldreomsorgen istället för ökad kvalite och det kanske skapar några roliga jobb?

Oklippta gräsmattor i Valbo

Youtube film med 5 anledningar att vägra drogtest alá Thomas Bodström (s)!

Fick just en länk til en kul film där man tar upp Thomas Bodströms vägran att gå igenom ett drogtest när han fick klart för sig vad det var man skulle testa.

Klicka på rubriken för filmen. Ganska kul faktiskt.

27 000 fler i välfärdssektorn visar ny rapport!

Vårdföretagarna visar att det tillkommit 27 000 personer i välfärdssektorn, tvärtemot vad de tre röda partierna påstår i debatten. Klicka på rubriken för hela artikeln.

Hallå där i Gestrike Magasinet med mig!

Klicka på rubriken så kommer du till artikeln som var med mig i senaste numret av Gestrike Magasinet.

Som jag säger i artikeln, det känns verkligen som att jag har hela länets stöd, och att vi Moderater kommer att göra ett riktigt bra val i länet.

Många jobb äventyras om rotavdraget avskaffas säger orolig företagare i stor intervju!

- ROT-avdraget har gjort alla till vinnare, men tyvärr är det ideologin som styr. Får vi en rödgrön regering försvinner avdraget. Då äventyras massor av jobb i byggbranschen. Det är någonting att tänka på för alla byggnadsarbetare innan de går och röstar, säger Anders Arnaryd på Svenskt Näringsliv hemsida. (klicka på rubriken för hela artikeln).

Anders säger vidare;

Anders Arnaryd är övertygad om att ROT-avdraget har haft och fortfarande har en stor betydelse för hela branschen. - Avdraget har verkligen stimulerat reparationer, ombyggnader och tillbyggnader över hela landet. Det är jättebra för företagen och för alla privatpersoner som utnyttjar den här möjligheten. Som en annan positiv följd av ROT-avdraget pekar Anders Arnaryd på att svartjobben har försvunnit. - Det är fullkomligt ointressant att anlita svartjobbare med alla de risker detta innebär. För ungefär samma belopp kan du få hjälp av seriösa företag som lämnar garantier, som har de försäkringar som behövs och som har bra villkor för sina anställda. Stoppas ROT-avdraget är svartjobben med hundraprocentig säkerhet tillbaka dagen därpå.

Oacceptabelt av Försäkringskassan att dra in assistenter för svårt sjuk person i Söderhamn.

Statliga Radio Gävleborg tar upp CP skadade Erik Steen idag som har fått sina personliga assistenter indragna av Försäkringskassan i Gävleborg. Utan att vara insatt i det personliga ärendet som rör Erik så är det helt oacceptabelt att en människas liv kan påverkas så mycket som att personliga assistenter för svårt sjuka människor tas bort.

Det har inte skett någon som helst lagändring rörande personliga assistenter under mandatperioden utan det är Försäkringskassan självt som har ändrat praxis, vilket nu håller på att prövas i Domstolar. (klicka på rubriken för nyheten i SR Radio Gävleborg)

Först var det manliga butlers i tunnelbanan - nu är det clowner i äldreomsorgen. Vad kommer härnest?

Miljöpartiet föreslår idag att det ska finnas clowner i äldreomsorgen. (klicka på rubriken för artikeln i Expressen). Förra veckan föreslog socialdemokraterna att man vill ha manliga skattesubventionerade butlers i Stockholms tunnelbana istället för det populära rut och rotavdraget som man vill avveckla. Det är knappt att man törs tänka på vad de tre röda partierna tänker föreslå nästa gång.

Jag tycker närmast det verkar vara ett hån mot alla som arbetar inom äldreomsorgen att föreslå clowner istället för kvalitetsförbättringar.

Thomas Bodström vägrade att drogtesta sig när han fick veta vad det skulle ge utslag för!

Sveriges Radio avslöjar idag att ordföranden i Justitieutskottet Thomas Bodström (s) vägrade att drogtesta sig när frivilligt, när han fick reda på av sjuksköterskan skulle testa för.

Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln i Expressen, men nyheten finns återgivet på ett stort antal nyhetssidor.

Själv skulle jag ställa upp på ett enkelt test närsomhelst och det är också rimligt med tanke på det ansvar som en Riksdagsledamot har, att man visar öppet och transparent att man inte är beroende av droger. När det gäller frågan om frivilliga drogtester i skolan är frågan inte lika enkel eftersom det för mig handlar om personlig integritet och personligen skulle jag nog ha känt mig kränkt om jag hade blivit utplockad för ett drogtest i gymnasiet. Det borde istället handla om att riskbedöma unga som skolkar eller ger andra signaler om att något inte står rätt till, och erbjuda dem stöd och hjälp och ett stöd skulle kunna vara ett frivilligt drogtest.

När det gäller slumpmässiga drogtest på arbetsplatser så kan det var en metod för att upptäcka missbruk, och det kan också handla om säkerheten på arbetsplatser, men det ska användas med mycket stor försiktighet enligt min mening.

söndag 22 augusti 2010

Frihetens hjältar kampanjar i Sandviken!

Rutavdrag för värdighetens skull, läsvärd i SVD idag.

PJ Anders Linder skriver klokt på ledarsidan i Svenska Dagbladet om varför det är så bra med ett rutavdrag i ett högskattesamhälle.

PJ skriver, och jag delar hans uppfattning; (klicka på rubriken för hela artikeln)

Rut-avdraget förlöser ett uppdämt behov av personliga tjänster. Många människor har fått förbättrad köpkraft under de senaste årtiondena, många har sett sina arbetsgivare börja köpa in mer och mer tjänster utifrån, och många har upplevt växande krav från alla möjliga håll. Känslan att det borde vara möjligt att köpa sig avlastning även hemma har vuxit sig starkare från år till år. Men skattesystemet har gjort det omöjligt för de flesta att gå från tanke till handling.

Den svenska kombinationen av hög inkomstskatt, hög arbetsgivaravgift och 25 procents moms har varit rena giftet för tjänster till hushåll och privatpersoner. När man måste arbeta mer än en halv dag för att kunna betala för en timmes tjänst, blir det inte många tjänster utförda.

Kritiken av rut-avdraget går ofta ut på att det skulle vara en ”subvention” av tjänster som bara utnyttjas av ett fåtal, men denna klagan biter inte så vidare bra.

Dels brukar kritikerna inte vara sena att föreslå subventioner av allt möjligt annat som de gillar, dels kan det inte vara rimligt att sätta likhetstecken mellan undantag från straffbeskattning å ena sidan och statsunderstöd å den andra. Om alkoholskatten skulle halveras, innebär det då att staten subventionerar sprit!?

På onsdag den 25/8 är det ett bloggfika för unga i Gävle!

Tusentals unga är arbetslösa, inte minst i Gävle. Hur ska vi ändra på det? Vad tycker de politiska partierna?

Nu bjuder vi dig på fika med politisk debatt om ungdomsarbetslösheten. I panelen sitter ungdomar från alla riksdagspartier och du är välkommen att ställa dem mot väggen.

Eller varför inte bara ta en kaffe och lyssna till vad de har att säga!

Deltagare i panelen:
Patrik Lundqvist, SSU
Rafael Czeszejko, Ung vänster
Ylva Lundkvist, Grön ungdom
Hampus Furubacke, MUF
Matilda Sundquist Boox, LUF
Sara Hansson, CUF
Steven Crosson, KDU

Välkommen till Mezza Notte på Berggrenska Gården i Gävle kl 16.00 då fikabuffén står uppdukad!

BLOGGFIKA är en del av projektet Släpp In Framtiden arrangerat av Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Arbetarbladet.

SVD Sifo; Alliansen har egen majoritet och M är största parti. Svenska folket vill inte ha skattesubventionerade Butlers..

Regeringspartierna får egen majoritet i SvD/Sifos tredje mätning i augusti. Försprånget gentemot oppositionen är 7,6 procentenheter och socialdemokraterna får rekordlåga 30.1 % trots att man lovat att införa skattesubventionerade Butlers i tunnelbanan. Svenska Folket vill ha kvar rut och rotavdraget, man vill ha kvar en stabil elförsörjning, man vill inte ha chockhöjda bensinskatter och man vill inte ha en ungdomsskatt för alla unga under 26 år. Svenska folket är klokt.

Klicka på rubriken för hela undersökningen.

Blir det kval för Gefle IF? Är det vad s önskar ska hända i Gävle?

Gefle IF ligger nu under kvalplats i allsvenskan men det är mycket jämt. Hade man inte "tappat" två poäng igår så hade man varit över strecket...

Undrar om inte socialdemokraterna i själva verket vill att Gefle IF ska åka ut, så man slipper diskussionen om arenan? Hade alliansen styrt Gävle så hade vi haft ett bättre beslut om arena. I dagens moderna idrottsvärld så krävs det intäkter för föreningarna så att man kan ha de allra bästa spelarna, och med en träläktare utan sponsorvåningar mm så får man inte det.

Idag annonserar LO och TCO i Arbetarbladet för fackets dag i Furuviksparken - men vem subventionerar biljetterna?

Idag annonserar TCO och LO den omdebatterade fackens dag i Furuviksparken. Linda Bengtzing fick sparken av facket (!) för att hon inte röstade på socialdemokraterna, trots att hon hade ett kontrakt om spelning.

Nu annonserar man alltså ut att dagen arrangeras och biljettpriset är häpnadsväckande lågt, 75 kronor inklusive åkband. Det är alltså ett mycket lågt och förmånligt pris, och frågan är vem som betalar rabatten? Är det Furuviksparken som satt ett så lågt pris som återbetalning till arbetarrörelsen för att man fick ta över parken billigt medans skattebetalarna fick ta parkens skulder?

Det är viktigt för Socialdemokraternas, vänsterpartiets och LO och TCO trovärdighet att man offentliggör avtalet. Skillnaden mellan marknadspriset och det pris man annonserar är cirka 300 kronor per person så det kan handla om miljoner i subventioner. Vem betalar?

lördag 21 augusti 2010

Törs inte socialister tillåta fria kommentarer på sin blogg?

Elin Lundgren beklagar att jag inte har kommenterat hennes inlägg på en Facebook profil som jag inte har access till men nu har jag skickat en kommentar till henne på hennes blogg och istället för ha fria kommentarer utan förhandsgranskning och censur så har hon det på sin blogg, men det är väl så ett socialistiskt samhälle fungerar? S vill ha kontroll på allt medan vi i alliansen tror på frihet under ansvar. Det blir då logiskt att man inte vill att en kvinnlig yrkesarbetande kvinna som är artist ska uppträda inför LO medlemmar för tänk om hon skulle säga något okontrollerat och dumt som kan påverka medlemmarna att rösta fel?

Vad tycker Elin Lundgren om hennes partivänner som sa upp ett avtal med den kvinnliga artisten? Är det rätt att man ska få sparken av arbetarrörelsen för att man har fel politisk uppfattning och vad skulle Elin säga om en medarbetare i Gävle kommun sparkades för sin politiska åsikt eller är det så det fungerar idag i den s-styrda kommunen? Kan personer med öppet borgerliga uppfattningar bli chefer i Gävle kommun och göra karriär eller ens bli anställda? Jag vet minst ett exempel där en person som sökte en cheftjänst inte fick den för att hon var centerpartist och inte socialdemokrat.

Pressmeddelande; Öppet brev till Byggnads avdelning 26

Öppet brev till Byggnads avdelning 26

Bäste Lars,

Tack för att du vill möta Moderaterna i Gävle och komma och prata om kollektivavtalens betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Inbjudan har du skickat via Arbetarbladets debattsida med anledning av att LO och Socialdemokraterna har sparkat Linda Bengtzing från att uppträda på fackens dag på Furuviksparken eftersom hon avslöjat att hon inte röstar på Socialdemokraterna. (http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.2266878-jag-vill-tala-pa-m-valmote-)

Inom Nya Moderaterna kan medlemmarna tänka själva och värdera den information man får. Det är ju så att ju mer information man får från olika parter och aktörer, desto bättre beslutsunderlag får man som individ. Själv läser jag Arbetarbladet varje dag, tillsammans med Gefle Dagblad, DN, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet och jag lyssnar på Radio Gävleborgs nyheter liksom ser nyheterna på SVT Rappport, SVT Aktuellt och TV 4 Nyheterna.

Jag tror också att många LO medlemmar och Byggnads medlemmar dagligen tar del av information i nyheter och på internet och inte bara på ett möte i Furuvik. Ju mer information man får som individ - desto bättre alltså.

Jag kan också avslöja att jag lyssnar på artister som gillas av arbetarrörelsen, för att jag gillar deras musik, men för den delen delar jag inte deras politiska uppfattningar.

Så Lars Lundberg, kontakta mig när du vill, dygnet runt, så ska jag personligen försöka hitta ett antal M- medlemmar som du får prata inför. Vi moderater tror på den svenska modellen med kollektivavtal.

Jag erbjuder mig också att ställa upp på en debatt på Fackens Dag i Furuvik där vi kan debattera varför ROT och RUT avdraget borde vara kvar för att inte sysselsättningen ska sjunka i Gävleborgs län och i Sverige.

För mig är det obegripligt att inte Byggnads och Fastighetsanställdas förbund reagerat mot att Socialdemokraterna avser att avveckla ROT avdraget vilket slår direkt mot jobben för Byggnads medlemmar. Vidare borde Transportarbetarförbundet också reagera kraftfullt mot den kilometerskatt som socialdemokraterna vill införa, eftersom det är medlemmarna i Transport som kommer att få ta första smällen när jobben minskar i transportbranschen, så tag gärna med dig tre fackliga vänner från dessa förbund.

Vänligen,

Lars Beckman
Kandidat till Sveriges Riksdag för Nya Moderaterna.

Sviker Socialdemokraterna kollektivavtalen undrar Bemanninsgföretagen i ett pressmeddelande!

Bemanningsföretagen har skickat ett pressmeddelande där man undrar varför inte Socialdemokraterna står upp för den svenska kollektivavtalsmodellen när man med politiska beslut vill attackera det parterna kommit överens om i avtal. Vad säger alla de som jobbar i bemanningsföretagen nu när socialdemokraterna attacker de medarbetarna? Tidigare har Socialdemokraterna pekat ut dem som jobbar på Max, Mc Donalds och Sibylla mm som mindre värda, och alla som jobbar inom hushållsnära tjänster. Nu är det dags för s att peka ut alla som jobbar i bemanningsbranchen som mindre värda. För mig som moderat är det självklart att tro på alla människors lika värde och rättighet på den svenska arbetsmarknaden.

Hela pressmeddelandet kan du läsa här nedan;


Bemanningsföretagen

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar
2010-08-20 13:00

- I klartext, Sven-Erik Österberg (S), står du upp för den svenska modellen med en arbetsmarknad reglerad i kollektivavtal mellan parterna? undrar Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Under torsdagen presenterade Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg ett program med tio punkter för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Punkt 3. Lagstiftningen ska ses över för att öka de fackliga organisationernas inflytande när bemanningsföretag anlitas

Samtliga LO-förbund har infört begränsningar av användande av bemanningsföretag i sina kollektivavtal. Därtill har MBL sedan många år specialregleringar för bemanningsföretag.

- Sov Österberg genom hela avtalsrörelsen 2010 och när Mona Sahlin införde ändringar i MBL 1991? undrar Henrik Bäckström.

Punkt 7. Bemanningsdirektivet som ger fullt genomslag för likabehandlingsprincipen ska implementeras.

Parterna har sedan decennier reglerat lönerna för bemanningspersonal: Arbetare följer snittlön hos kunden. Tjänstemän och akademiker i bemanningsbranschen har precis samma modell för lönesättning som alla andra tjänstemän på arbetsmarknaden.

- Österberg slår in vidöppna dörrar, vi har redan likabehandling för bemanningsanställda, vilket är vad bemanningsdirektivet anger, säger Henrik Bäckström.

- Vill inte Socialdemokraterna ha kvar den svenska modellen? undrar Henrik Bäckström och uppmanar politikerna att låta parterna på arbetsmarknaden sköta arbetsmarknaden genom kollektivavtal.- Jag förstår inte vad Österberg är ute efter med angreppet på de bemanningsanställda, om det inte är billiga poäng i valrörelsen på deras bekostnad,