Sidor

måndag 25 januari 2010

Pengarna behövs i klassrummen - intressant ledare i HT

HT skriver i sin ledare idag om den rapport som Lärarnas Riksförbund tagit fram angående hur stor del av lärarnas tid som används i klassrummet med eleverna.

HT skriver;(klicka på rubriken för hela ledaren)

"Men den rapport som Lärarnas Riksförbund presenterade i förra veckan visar att det är värre än vad man kunnat ana. Både för skattebetalarna och för eleverna. Den skrämmande slutsatsen i rapporten är att av alla resurser som satsas på skolan i kommunerna går bara hälften till undervisningen. Hälften!Det är inte bara dåligt. Det är dessutom betydligt sämre än andra jämförbara OECD länder.Visst, en skola består inte bara av undervisning. Det finns kringkostnader som måste finnas för att allt ska fungera. Men att bara hälften av resurserna går till undervisning är riktigt illa."

Gävle liggger riktigt lågt på lärarfackens skolranking och tyvärr kommer hela länet ut rätt dåligt, som vanligt när nationella rankingar genomförs på olika områden, och det krävs ett helt nytt ledarskap i länet för att vi ska råda bot på det här problemet. Om vi inte rustar våra barn och ungdomar med kompetens - hur ska de då klara framtidens krav hos arbetsgivarna på kunskap, som är det Sverige måste konkurrera med mot låglöneländer?

Inga kommentarer: