Sidor

onsdag 30 september 2020

Pressmeddelande; Otillräckligt antal vargar som ska skjutas i Gävleborg men ett steg i rätt riktning med licensjakt i Gävleborg!

Pressmeddelande; Otillräckligt antal vargar som ska skjutas i Gävleborg men ett steg i rätt riktning med licensjakt i Gävleborg!

 

Länsstyrelsen Gävleborg har meddelat hur många vargar som får skjutas i Gävleborg i en kommande licensjakt. Det är ett steg i rätt riktning med licensjakt i Gävleborg men nivåerna är helt otillräckliga med tanke på antalet vargar som finns i Gävleborg jämfört med länets andel av det totala antalet vargar i Sverige som är beslutat av Sveriges Riksdag säger riksdagsledamot Lars Beckman (M) i en kommentar.

 Man måste kunna bedriva fåravel, jordbruk och hästgymnasium även i Gävleborg utan att känna en befogad oro för varg. Föräldrar i Lingbo och Kilafors ska våga släppa ut sina barn att leka i skogen.

  • Enligt riksdagens beslut ska vargen vara väl utspridd över hela landet utom i renbetesland och på Gotland och med så låga nivåer på antalet vargar i licensjakten i Gävleborg så kommer inte riksdagens beslut att nås.
  • Det är regeringens ansvar att säkerställa att riksdagens beslut följs och här måste nu regeringen agera skyndsamt i ett regleringsbrev inför 2021.

 

För fler kommentarer, kontakta gärna mig 070 361 36 96

 

tisdag 8 september 2020

Riksmötets öppnande!

 Idag är det en speciell dag när riksmötet öppnar. 

Det är en dag när vi hedrar och firar demokratin i Sverige. I år är det liksom mycket annat speciella omständigheter pga Covid-19 så det är inte det sedvanliga öppnandet utan ett kraftigt minskat arrangemang för att minimera risken för att smitta sprider sig. Eftersom vår familj tillhör riskgrupp  så följer även jag öppnandet digitalt idag. I samband med öppnandet så börjar även den allmänna motionstiden i Sveriges Riksdag så hör gärna av dig med viktiga frågor för Norrland Gävleborg och Sverige som du tycker att jag bör uppmärksamma. 

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/sep/7/folj-riksmotets-oppnande-digitalt/