Sidor

lördag 17 april 2021

Ekonomiskt vansinne att riva stadsbiblioteket istället för att sälja det och få intäkter

 I MP L C S styrda Gävle så tar majoriteten ett beslut där man river (!) en väl fungerande byggnad i centrala Gävle istället för att sälja den och exvis skapa nya välbehövliga bostäder. Den intäkten hade då kunnat finansiera delar av ett nytt bibliotek. Det är naturligtvis ekonomiskt vansinne. Skulle du riva din villa istället för att sälja den om du ville bygga nytt? MP pratar om återvinning i Gävle men istället river man en väl fungerande byggnad. Gävle behöver ett nytt borgerligt styre och en ny kommunledning. 

Läs gärna debattartikeln i Gefle Dagblad:

torsdag 15 april 2021

Vill du vara med i ett vinnande lag?

 Moderaterna Gävle ambitiösa arbete för att vinna valet 2022 pågår nu på många olika sätt. Traineeprogram, arbetsgrupper, företagarrådet, ungdomsförbundets fantastiska energi och Moderatkvinnornas engagemang. 

Lägg till det nuvarande fullmäktigegrupp och ledamöter i nämnder och styrelser som driver en mer än offensiv oppositionspolitik för att visa Gävleborna hur bra Gävle kommun skulle kunna vara att bo leva och driva företag i med ett borgerligt styre. 

Idag sammanträdde nomineringskommitten för första gången för att ta fram ett förslag till en valvinnande kommunfullmäktiglista i Gävle inför valet 2022. 

Har du förslag och idéer till kommitten tveka inte att höra av dig till någon av oss i den. Du når oss via mejl på lars.beckman@riksdagen.se 

måndag 12 april 2021

Inbjudan till seminarium om öppen data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet!

 

Webbinarium  fredag 16 april 9.00-10.30 - Öppna data och Digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet.

 

 Pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital transformation av samhälls-byggnadsprocessen

  1. Behov av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter.

Program

•           Inledning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civil-utskottet

•           Branschens utmaningar- Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige, Svante Hagman, ordförande BIM Alliance

•           Översyn av PSI-direktivet- Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, experter, Infrastrukturdepartementet

•           Regeringsuppdrag till Lantmäteriet-Susanne Ås Sivborg, GD Lantmäteriet

•           Regeringsuppdrag till Boverket-Anders Sjelvgren, GD Boverket

•           Kommunernas roll och utmaningar – Representant, SKR,

•           Forskning och innovation -Anita Aspegren, VD  IQ Samhällsbyggnad

•           Fastighetsägarnas syn på digital transformation – Anders  Holmestig, VD, Sveriges Fastighetsägare

•           Byggindustrins syn på den digital transformation -Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen

•           Avslutning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civilutskottet

 

Anmälan om  deltagande till larry.soder@riksdagen.se   senast  14 april

 

 

Med  vänlig hälsning

 

 

Larry Söder (KD)                                  Lars Beckman (M)