Sidor

måndag 30 augusti 2021

Besked från M Sandviken om vindkraftsprojekt i kommunen och ny RUT rapport om vindkraften

 

Pressinbjudan: Moderaterna Sandviken lämnar besked om hur partiet ställer sig till den aktuella vindkraftsutbyggnaden i kommunen!

 

Idag besöker oppositionsråd Jonny Brattberg gruppledare Jonas Klang och Riksdagsledamot Lars Beckman Anders Wiklund, sakägare i samband med Njordr och Sveaskogs planer för Galmsjömyran samt Ledamot av styrelsen för föreningen

"Nej till Vindkraft på Galmsjömyran" (politiskt oberoende). På mötet medverkar även fler närboende som berörs av den föreslagna vindkraftsparken.

 I samband med besöket så kommer Moderaterna Sandviken att tydliggöra hur man anser att kommunen bör fatta för beslut rörande det kommunala vetot. Riksdagsledamot Lars Beckman har även tagit fram en utförlig rapport från Riksdagens utredningstjänst rörande vindkraften i Sverige.

 Frågorna har som har ställts i RUT rapporten är:

 Uppdraget gäller många olika frågor om vindkraft enligt följande:

 1. Hur stora är de ekonomiska avsättningarna för nedmontering i följande länder för havsbaserat vindkraftverk från företagen? Länder; Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrike.
 2. har vindkraftverken blivit större de senaste 10 åren? Hur långt från kusten har de byggts de olika åren de senaste 10 åren? Detta för de ovanstående länderna. Vilken ersättning utgår till markägare för vindkraft respektive havsbaserad vindkraft?
 3. Hur stor kapacitet levererar vindkraften under årets kallaste månader när energibehovet är som störst? Skiljer det sig åt mellan de olika länderna?
 4. Vilka områden i Sverige planeras det för kustnära respektive havsbaserad vindkraft? 
 5. Var är energibehovet som störst i Sverige i förbrukning? Är det samma områden i fråga 4 som man bygger ut vindkraften i förhållande till behovet? 
 6. Hur påverkas djurlivet i områden där det är en omfattande utbyggnad av kustnära och havsbaserad vindkraft? Hur skyddas fåglar för att påverkas av vindkraft?
 7. Vilket krav ställs på ansvarsförsäkring för skador på tredje man mm för vindkraftsbolagen?
 8. Vilken teknik används för avisning vid land/kust respektive havsbaserad vindkraft och med vilken miljöpåverkan sker det?
 9. Vad är den beräknade livslängden för respektive land/kust och havsbaserad vindkraft?
 10. Finns det studier som visar hur vingarna på vindkraftsverken bryts ned och var de resterna (mikroplaster) tar vägen?
 11. Vilka krav ställs på nedmontering och återställande i tillstånden i respektive land? (även kopplat till fråga nummer 1 om ekonomisk avsättning för återställande) 

 


För mer information, kontakta Jonny Brattberg 070 261 15 45 eller Lars Beckman 070 361 36 96

 

måndag 21 juni 2021

Moderaterna är beredda att leda en ny handlingskraftig regeringen

 

Moderaterna är beredda att leda en ny handlingskraftig regeringen


Den moderata riksdagsgruppen har inte förtroende för Stefan Löfven som Sveriges statsminister. I dag gav den stöd till misstroendeförklaring. Stefan Löfven är den förste minister någonsin att fällas i en misstroendeomröstning. Riksdagen anser att statsministern och hans regering har misslyckats med uppgiften att leda landet. Det är ett historiskt underkännande.

Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt. Svenska folket röstade för partier som gick till val på att byta ut Stefan Löfven, men fick istället ett korthus byggt på oförenliga löften. Idag har det fallit samman. Det här är ett stort misslyckande för Stefan Löfven. Han har lett Sverige in i en regeringskris. För detta bär han ansvaret.

Stefan Löfvens regeringsunderlag byggde på att fyra partier av fem kom överens om att stänga ute det femte. Nu har den verkligheten kommit ikapp januaripartierna. Ytterst är det statsministerns ansvar att säkra regeringens förankring i riksdagen. Det har han misslyckats med.

Ett äkta regeringsunderlag måste bygga på partier som har en gemensam färdriktning och vill samarbeta med varandra för Sveriges bästa.  Inte vad man är emot. Moderaterna vill byta misstro mot tillit, polarisering mot samarbete, splittring mot samling. När vi tycker lika gör vi lika, när vi tycker olika gör vi olika. Låt oss respektera landets alla väljare – och låt oss skilja på sak och person.

Om vi samlar ihop oss och gör det som krävs, kan vi gå en mycket hoppfull framtid till mötes. Men då måste vi ta tag i Sveriges problem, och det kräver en ny och handlingskraftig regering.

Moderaterna är beredda att leda en sådan regering, om förutsättningarna finns.

torsdag 17 juni 2021

Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt!

 Idag sammanträdde vår riksdagsgrupp på ett extramöte för att bestämma oss för hur vi ska rösta i en misstroendeförklaring om Stefan Löfven som statsminister. Själva mötet tog mycket kort tid - självklart eftersom vi röstade emot Stefan Löfven när frågan prövades första gången. Löfvens regeringsunderlag består/bestod av V C L MP och S förstås. När nu V säger sig sakna förtroende för Stefan Löfven så är det rimligt att förtroendet för honom prövad i en misstroendeomröstning. V motiv är ju självklart - de vill få regeringen att dra tillbaka sin förslag om förändring av fri hyressättning i nyproduktion - som i sin tur var Centerpartiets krav för att stödja Stefan Löfven. Det är alltså en rödgrön röra som saknar motstycke och sakfrågan är upp till socialdemokraterna att lösa. Är det inte löst före måndag klockan 10 så kommer riksdagen att pröva statsministerns förtroende. Det är helt i enlighet med Sveriges grundlagar och regeringsform. En regering som saknar riksdagens stöd kan naturligtvis inte fortsätta att regera landet. Jag och Moderaterna röstar NEJ till Stefan Löfven i en sådan omröstning. 

Då får Centerpartiet fundera över om de ska vara en del av en V C MP S regering som har majoritet i riksdagen eller om man vill släppa fram en frihetlig M ledd borgerlig regering som kan lösa Sveriges allvarliga samhällsproblem.  Ett annat alternativ är förstås ett extraval. Jag ser i såfall fram emot att möta väljarna i Gävleborg redan nu och ställa frågan till dem - vill ni fortsätta att ge miljöpartiet ett avgörande inflytande över rovdjurspolitiken, brottsbekämpningen, infrastrukturen eller bensin och dieselskatten? Då kan man rösta på de partier som vill ha en socialdemokratisk regering. Vilka de partierna är kommer att klargöras i en valrörelse. 

Jag är sunt skeptisk till att vänsterpartiet på allvar kommer att rösta emot en socialdemokratisk regering och som jag sa till P4 Gävleborg - jag tror att Vänsterpartiet spelar politisk luftgitarr. 

lördag 17 april 2021

Ekonomiskt vansinne att riva stadsbiblioteket istället för att sälja det och få intäkter

 I MP L C S styrda Gävle så tar majoriteten ett beslut där man river (!) en väl fungerande byggnad i centrala Gävle istället för att sälja den och exvis skapa nya välbehövliga bostäder. Den intäkten hade då kunnat finansiera delar av ett nytt bibliotek. Det är naturligtvis ekonomiskt vansinne. Skulle du riva din villa istället för att sälja den om du ville bygga nytt? MP pratar om återvinning i Gävle men istället river man en väl fungerande byggnad. Gävle behöver ett nytt borgerligt styre och en ny kommunledning. 

Läs gärna debattartikeln i Gefle Dagblad:

torsdag 15 april 2021

Vill du vara med i ett vinnande lag?

 Moderaterna Gävle ambitiösa arbete för att vinna valet 2022 pågår nu på många olika sätt. Traineeprogram, arbetsgrupper, företagarrådet, ungdomsförbundets fantastiska energi och Moderatkvinnornas engagemang. 

Lägg till det nuvarande fullmäktigegrupp och ledamöter i nämnder och styrelser som driver en mer än offensiv oppositionspolitik för att visa Gävleborna hur bra Gävle kommun skulle kunna vara att bo leva och driva företag i med ett borgerligt styre. 

Idag sammanträdde nomineringskommitten för första gången för att ta fram ett förslag till en valvinnande kommunfullmäktiglista i Gävle inför valet 2022. 

Har du förslag och idéer till kommitten tveka inte att höra av dig till någon av oss i den. Du når oss via mejl på lars.beckman@riksdagen.se 

måndag 12 april 2021

Inbjudan till seminarium om öppen data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet!

 

Webbinarium  fredag 16 april 9.00-10.30 - Öppna data och Digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet.

 

 Pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital transformation av samhälls-byggnadsprocessen

 1. Behov av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter.

Program

•           Inledning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civil-utskottet

•           Branschens utmaningar- Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige, Svante Hagman, ordförande BIM Alliance

•           Översyn av PSI-direktivet- Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, experter, Infrastrukturdepartementet

•           Regeringsuppdrag till Lantmäteriet-Susanne Ås Sivborg, GD Lantmäteriet

•           Regeringsuppdrag till Boverket-Anders Sjelvgren, GD Boverket

•           Kommunernas roll och utmaningar – Representant, SKR,

•           Forskning och innovation -Anita Aspegren, VD  IQ Samhällsbyggnad

•           Fastighetsägarnas syn på digital transformation – Anders  Holmestig, VD, Sveriges Fastighetsägare

•           Byggindustrins syn på den digital transformation -Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen

•           Avslutning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civilutskottet

 

Anmälan om  deltagande till larry.soder@riksdagen.se   senast  14 april

 

 

Med  vänlig hälsning

 

 

Larry Söder (KD)                                  Lars Beckman (M)