Sidor

söndag 12 augusti 2018

Vilka krav ställer Sjöstedt på Löfven?

Återinförd förmögenhetsskatt, kraftigt höjda inkomstskatter, höjda elskatter, återinförd arvsskatt, högre fastighetskatt, Sverige ska lämna EU, avskaffande av valfriheten i välfärden och bort med friskolor. 

Vilka krav ställer vänsterpartiet i en regeringsförklaring med mp och s? När ska media börja att granska innehållet i ev Löfven 2.0 regering där Sjöstedt varit mycket tydlig. Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram en regering som de inte själva ingår i. Då tycker jag att det är medias roll att dels ställa frågan till Löfven - lovar du att inte ta in kommunister i en svensk regering? Dels ställa frågan till Jonas Sjöstedt - vilka krav kommer du att ställa på Löfven för att stödja honom som en ev. regeringsbildare? 

söndag 5 augusti 2018

Besök på räddningstjänsten i Gävle

Pressinformation

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) besöker på inbjudan av Räddningstjänstens ordförande Niclas Bornegrim Gästrike Räddningstjänst måndag den 6/8.

Syftet med inbjudan är att samtala om vad de omfattande bränderna i sommar  får för lokala konsekvenser för Räddningstjänsten. Antalet bilbränder har även ökat i Gävleborg under det senaste året och attacker mot blåljuspersonal har också blivit ett växande nationellt problem. Vad behöver politiken göra för att förbättra arbetsmiljön för räddningstjänstens medarbetare på nationell och lokal nivå? 

Vilka slutsatser kan dras av kommande budgetbehov när räddningstjänsten måste förstärkas?

Media är välkommen att samtala med Niclas Bornegrim och Lars Beckman måndag den 6/8 om slutsatserna av besöket. 


torsdag 2 augusti 2018

Pressträff!

Regionråden Maria Molin (M), Birgittha Bjerkén (M) och Riksdagsledamot Lars Beckman (M) redovisar en aktuell RUT-rapport fredag den 3/8 klockan 11.00.

Det finns politiska förslag som skulle ta bort den privata vården i Sverige med det föreslagna vinstförbudet, vilka konsekvenser skulle det få för invånarna i Gävleborg?

Idag är det långa väntetider, till exempelvis till en så enkel undersökning som bentäthetsmätningen på Gävle sjukhus- upp till ett år- men om patienten istället väljer att åka till Sophiahemmet i Stockholm så är det ingen kötid alls.

Det är stora ojämlikheter avseende hjälpmedel i Sverige och tyvärr ligger Gävleborgs län mycket dåligt till jämfört med alliansstyrda landsting.

Frågorna som är ställda i RUT rapporten är;

Uppdragsgivaren önskar en redovisning av nedanstående uppgifter fördelat på landets 21 landsting/regioner.
· Det totala värdet som landstingen lägger på entreprenad.
· Väntetiderna till primärvård och specialiserad vård i landstingen.
· Landstingens kostnader för inhyrd personal.
· Landstingens kostnader för politisk verksamhet.

Uppdragsgivaren önskar även få en redovisning över tillgång till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i olika delar av landet.

Moderaterna presenterar konkreta förslag för att komma tillrätta med situationen i Gävleborg under nästa mandatperiod.

Medverkande: Maria Molin regionråd (M), Birgittha Bjerkén regionråd (M), samt Lars Beckman riksdagsledamot (M)


Kontaktuppgifter:
Maria Molin 072-2304546
Ellinor Troli (politisk sekreterare) 072-5005621