Sidor

torsdag 31 mars 2011

Spännande satsning på talradio i den privata fria radion.

Spännande satsning i den fria privata lokalradion på ett talkoncept skriver DN. Det fungerar bra i USA så vi hoppas att det funkar i Sverige också. Jag och Carl-Oskar Bohlin ska göra ett studiebesök hos MTG nästa vecka.

Trevlig avtackning av Kennet Lutti ikväll!

Ikväll var det avtackning av Kennet Lutti med det fyndiga namnet "after work". Det var en trevlig kväll med mycket skratt och allvar som sig bör. Jag gav Kennet en tändare som present med Sveriges Riksdags logga på. Kennet har alltid ställt upp och varit med på övningar som jag arrangerade i mitt gamla jobb på Svenskt Näringsliv. Man får skilja på sak och person och jag är glad för att jag fick tacka Kennet för vårt samarbete genom åren.

Djupt olyckligt EU beslut om moms på ideella föreningar!

SVT Text skriver om att EU nu kräver att ideella föreningar ska tvingas betala moms. Det står klart sedan EU-kommissionen avslagit den svenska regeringens ansökan om en momsgräns. Anders Borg är mycket tydlig: Finansminister Anders Borg är djupt kritisk till EU-kommissionens beslut om momsplikt.-Vi är besvikna och förvånade över beskedet och anser att det svenska regelverket bör bestå, säger han till SVT.
Han tänker nu se till att Sverige tillsammans med länder som Österrike, Finland, Danmark och Nederländerna driver frågan gentemot EU-kommissionen och försöker få beslutet hävt.-Vi ska ta striden och diskussionen med kommissionen ända in i den sista domstolsförhandlingen, säger Borg.

Vi kommer nu att göra allt vi kan för att få EU att ändra sig och inom ett par veckor åker vi i Skatteutskottet till Bryssel för att träffa skattekommissionären. Ett av ämnena blir alltså det här.

Ny politisk LO ordförande i Gävle! Hur litet tänker facket bli innan de klipper bandet med partiet?

GD skriver om den nya LO ordföranden i Gävle som tillika är socialdemokratisk kommunpolitiker. Den nya ordföranden fortsätter samma linje - allt alliansen har gjort för LO medlemmar är negativt. Problemet för den socialdemokratiska politikern är att det är inte den verkligheten som medlemmarna har i LO. De har sett jobbskatteavdraget, rut och rot avdraget, de låga räntorna och Sveriges välskötta ekonomi och allt övrigt gott som alliansen har gjort. Det medlemmarna i facket gör är att man väljer att lämna facket när man fortsätter med sin ssu retorik vilket är olyckligt eftersom den svenska modellen bygger på två jämnställda parter på arbetsmarknaden. Frågan många ställer sig är hur litet i medlemsantal som LO kommer att bli innan man klipper bandet med det gamla och trötta arbetarpartiet, som längtar tillbaka till Domus och 60-talet.

Öppen utfrågning i skatteutskottet som sänds direkt i tv..

Missa inte det på SVT 24. Ämnet är viktigt även om det kanske låter lite tråkigt - hur ska momsen hanteras inom EU i framtiden.

Stisse skriver i GD och AB om Gävle kommuns alkoholhandläggare...

Stisse skriver i GD och AB om Gävle kommuns alkholhandläggare som nu ger sig på Gefle IF nu när hockeysäsongen är slut...

onsdag 30 mars 2011

Metallbasen djupt orolig för jobben som försvinner från Gävle!

GD skriver om Metallbasens besök i Gävle och han är djupt orolig för jobben som försvinner från Gävle och Sverige. Jag delar hans oro och lösningen för Gävle är ett fokus på ett bättre företagsklimat och relationsbyggande.

Går Växjö upp i elitserien?

Det verkar osannolikt så att Växjö har en rejäl möjlighet att gå upp i elitserien istället för Modo. Det är tjusningen med idrott, att det oväntade kan hända.

Per Falk, s debattör upprörd över vårt debattinlägg i Arbetarbladet och har nu gett svar på tal...

Per Falk, tidigare aktiv socialdemokrat, har bemött mig och Carl-Oskar Bohlin på nätet i Arbetarbladet om framtidens mediapolitik.

Han verkar inte riktigt nöjd med vårt inlägg mot honom om man ska tolka vad han skriver...

Möte med LRF idag.

Idag kommer hela Riksdagsbänken för Gävleborg att träffa LRF Gävleborg, och sedan är det möte med m gruppen i skatteutskottet och votering.

Kan Luleå hockey vända det här?

Det verkar som att Skellefteå har ett hårt grepp om Luleä,men det är inte för sent för Luleå att vända det här...

Eriksson,statliga mediachefen svarar på vår debattartikel i HT.

Leif Eriksson statlig chef för P4 svarar på min och Carl-Oskar Bohlins artikel i HT. Man får komma ihåg att vi som Riksdagsledamöter representerar allmänintresset och Eriksson ett särintresse i frågan om fri radio då han representerar den statliga radion medan jag och Carl-Oskar har att se till lyssnarnas intresse.

Nu rasar alltså debatten om statlig radio mot fri radio i alla länets tidningar men inte i det media som startade debatten, nämligen i den statliga radion. De har väl nog att ställa ledande frågor till Raimo mfl.

Idag är det ett frukostmöte med s ordförande i kulturutskottet som inbjudare med vd för SR SVT och UR i Riksdagen som Carl-Oskar Bohlin är med och lyssnar på där det handlar just om framtidens radio och tv. Märkligt att inte s ordföranden arrangerar motsvarande möte med de fria mediernas företrädare men det kanske är tjänster och gentjänster?

tisdag 29 mars 2011

Vad fick inte skrivas på ledarsidan?

Kan man misstänkta att han skulle vara kritisk mot den nya stora ledaren, som längtar tillbaka till 60- talet? Texten ströks till ledarsidan i Aftonbladet avslöjar Resume. Arbetarbladets ledarsida kan också partiet lita på. Inga kritiska tankar där heller utan den stora ledaren skall hyllas och i den statliga radion får en lokal ordförande göra reklam i nyhetssändningarna, helt utan kritiska frågor i helgen. Vad var det som inte fick sägas på ledarsidan i Aftonbladet?

Öppen utfrågning om Mervärdesskattens framtid i Skatteutskottet på torsdag..

Öppen utfrågning om mervärdesskattens framtid är det på torsdag i Riksdagen mellan kl klockan 9.00-12.00.

Skatteutskottet håller en öppen utfrågning om mervärdesskattens framtid. Seminariet ingår som ett led i utskottets behandling av EU-kommissionens Grönbok om det nuvarande mervärdesskattesystemets funktion och hur detta system bör gestaltas i framtiden, KOM (2010) 695.

Till utfrågningen har utskottet bjudit in:

EU-kommissionens representation i Sverige (Pierre Schellekens, repr. chef)

Finansdepartementet (statssekreteraren Hans Lindberg)

Skatteverket (Christina Olsson, rättslig expert)

Svenskt Näringsliv (Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert)

Företagarna (Annika Fritsch, skatteexpert)

Sveriges kommuner och landsting (Jeanette Fored, skatteexpert)

Professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan, Jönköping

Bakgrund

Moms introducerades i EU för mer än fyrtio år sedan, då marknaden såg väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. Trots att man under det senaste decenniet successivt moderniserat och förenklat momssystemet anser EU-kommissionen att man nu kommit till vägs ände. Det är därför, menar kommissionen, nu dags att kritiskt granska mervärdesskattesystemet i syfte att göra det mer förenligt med den inre marknaden, stärka dess ställning som en viktig inkomstskälla och minska kostnaderna för efterlevnad och skatteuppbörd. Ett framtida mervärdesskattesystem måste också kunna anpassa sig till ändrade ekonomiska och tekniska förutsättningar samt vara tillräckligt stabilt för att motstå den typ av bedrägeriattacker som förekommit under de senaste åren.

Genom grönboken har EU-kommissionen inlett ett brett offentligt samråd om hur EU:s system för mervärdesskatt (moms) kan stärkas, förenklas och förbättras för att gynna medborgare, företag och medlemsländerna. Syftet är att ge alla intresserade parter tillfälle att lämna sina synpunkter på hur det nuvarande momssystemet fungerar och hur detta lämpligen bör utformas i framtiden. Med utgångspunkt från slutsatserna från samrådet avser kommissionen att före utgången av 2011 lägga fram ett meddelande, där prioritetsområden för vidare åtgärder kommer att anges.

I grönboken ställs först frågan om vilka principer som ska ligga till grund för beskattningen av EU-interna transaktioner i ett system som till fullo anpassats till den inre marknaden. Ska varor och tjänster beskattas i det medlemsland de härrör ifrån eller där de säljs? Därefter följer ett antal specifika frågor som kommissionen menar måste lösas för att skapa ett stabilare, enklare och mera effektivt momssystem (oavsett hur problemet med EU-interna transaktioner löses). Exempelvis om reducerade momsskattesatser fortfarande är relevanta i dag, om reglerna för avdrag är tillräckligt neutrala, om och på vilket sätt momssystemet kan göras mer säkert mot bedrägerier och hur den administrativa bördan för företagen kan minskas. Slutligen ställs frågan om och på vilken sätt uppbörden av moms kan förbättras för att tillsluta momsgapet inom EU på ca 100 miljarder euro.

Möte på Finansdepartementet och Riksdagsgrupp

Idag gör jag två företagsbesök på förmiddagen och på eftermiddagen har vi möte på Finansdepartementet där vi håller på att planera en viktig regional konferens. Sedan är det Riksdagsgrupp med viktig information till oss ledamöter och det brukar också vara bra samtal som följer informationen. Sverige styrs tryggt och säkert vidare av en stabil alliansregering.

Fri konkurrens på mediaområdet är viktigt - debattartikel i Hudiksvalls tidning idag.

I HT skriver jag och Carl-Oskar Bohlin om vikten av fri konkurrens på mediaområdet. Vi anser att koncessionsavgiften för den fria radion bör tas bort, liksom reklamskatten.

Nu förs alltså mediadebatten i alla länets tidningar, vilket är bra, utom i den statliga radion trots att det var chefen för radion som drog igång debatten i länet.

måndag 28 mars 2011

Moderaterna i Ljusdal vill ha fler sommarjobb för unga i kommunen!

Moderaterna i Ljusdal driver på för fler sommarjobb för unga skriver Ljusdalsposten, men s kommunalrådet förhalar frågan. Som vanligt driver alltså s en linje i retoriken och en annan i praktiken.

Carina Blank har ökat skuldsättningen för oss Gävlebor med 4 miljarder eller 40 % på 4 år!!

Nu kanske vi vet på vilka meriter Carina Blank har tagit plats i s partistyrelse. Björn Frankson hade en mycket viktig interpellation idag i Gävle kommunfullmäktige som handlade om skuldsättningen för Gävle kommun som koncern. Björn har gjort ett gediget bakgrundsjobb och kunde visa idag att Gävle kommun under 4 år har ökat skulderna med 4 MILJARDER eller med + 40 %!!.

Vänsterpartiet och de övriga två socialistpartierna tog Anders Borg som det avskräckande exemplet som har det dåliga omdömet att amortera på statsskulden, vilket innebär att vi idag har lägre skuld än 2006.

Är det Johult har sett hur Blank? Hur man kan öka statsskulden med 40 % på bara 4 år? Det är tur att inte socialisterna styr Sverige för då skulle väsentligt mer offentliga resurser gå till att betala räntor istället för till önskad välfärd. Det är uppenbart att de tre partierna mp v och s bara kan enas om man fortsätter att låna pengar men det är Gävleborna och deras barn och barnbarn som ska betala av skulden som nu Blank och övriga socialister bygger upp.

Som vanligt säger socialdemokraterna i Gävle en sak men gör en annan i verkligheten. Inte så konstigt då att det är "fulgas" i Gävles enda biogasstation..

GD och den statliga radion tar upp det faktum att Gävle kommun inte har biogas i sin enda tankstation för gas.

GD skriver;

Den så kallade biogasmacken har snart funnits i Sörby urfjäll i ett halvår. Varje vecka säljs 7 500 kubikmeter gas till bussbolag, taxibolag och privatpersoner som tror att de gör en miljöinsats genom att fylla tankarna med ett förnyelsebart drivmedel.Men då tror de fel.– I början köpte vi biogas från Katrineholm som räckte i en vecka, fjorton dagar. Sedan dess har vi köpt naturgas från Aga, säger Per-Arne Vahlund.Det är skillnad på gas och gas. Biogas kallas den metan som redan finns ovan jord och utvinns ur exempelvis reningsslam och slakterirester.
Naturgasen är metan som plockas upp ur marken på samma sätt som olja.

– Biogasen är förnyelsebar och naturgasen fossil. Vi blev glada när Gävle fick en gasmack, men det är viktigt att vara tydlig och inte blanda ihop begreppen, säger Mattias Goldmann, talesperson för föreningen Gröna bilister.

---

Vem är förvånad? För socialdemokrater är det vanligt att man i retoriken säger en sak men gör en annan. Pinsamt sa Bull - Pinsamt sa Bill.

3 viktiga arbetsplatser lämnar Gävle men av det märks det inte på dagens KF sammanträde?

De senaste veckorna har tre tunga besked kommit som innebär att viktiga arbetsplatser försvinner från kommunen. Det är både privat och offentlig verksamhet som kommer att lämna Gävle. Jag tänker på sågverket i Norrsundet, batteritillverkaren i Gävle och byggforskningen som är en del av Uppsala Universitet. Tre tunga besked som allvarligt skadar Gävle kommuns utveckling. Av det verkar det inte dock märkas något på dagens kommunfullmäktigesammanträde. Tjänstemännen som gör presentationen pratar om diverse projekt som ska visa upp en bra skola etc men de långsiktiga frågorna lyser med sin frånvaro och det akuta kortsiktiga arbete som nu måste till för att förbättra Gävles rykte som företagarvänlig stad.

Kommunfullmäktigesammanträde i Gävle!

Just nu är det kommunfullmäktigesammanträde i Gävle kommun och sammanträdet har inletts med en presentation av kommunledningskontorets och kommunstyrelsens verksamhet. Det är nog inte en slump att det inte är Göran Arnell som håller i presentationen fast han har titeln "kommundirektör" och folk kan förledas att tro att han är ansverig för kommunstyrelsens ärenden etc men som bekant är det Helene Åleskog som är förvaltningschef på KLK. I och med det så är det också Åleskog som tar fram ärenden etc till kommunstyrelsen till skillnad från andra kommuner där det är kommundirektören som är högsta chef för kommunen.

När ska socialdemokraterna som styr Landstinget Gävleborg ge de svårast sjuka hjälp?

När ska socialisterna i  Landstinget Gävleborg ge de allra svårast sjuka i länet samma hjälp som i andra landsting? Bra insändare i HT idag om rätten till hjälpmedel.

söndag 27 mars 2011

Upprörda Brynäs spelare!

Brynäs spelare är tydligen djupt upprörda över den låga kvaliten på domare i SM finalen i en artikel i Aftonbladet och man önskar att det ska vara kompetenta domare och inte nödvändigtvis kvinnliga.
Jag håller med dem! Kompetens ska alltid gå före kön.

Grattis till SM silvret Brynäs IF!

GD skriver om att Brynäs IF har tagit SM silver idag i hockeyn. Ett stort grattis Brynäs och så får det bli guld nästa år alltså!

(S)ekt för dem som längtar tillbaka till 60-talet?

Sveriges statsminister heter Fredrik Reinfeldt och finansministern heter Anders Borg. Sveriges styrs tryggt och säkert med en stabil regering. Att s blir en sekt för dem som drömmer sig tillbaka till 60-talet är inte ett problem för Sverige utan för sektpartiet. Vi andra jobbar med att lösa dagens och morgondagens samhällsproblem.

lördag 26 mars 2011

Äkta applåder i Körslaget!

Applåderna och skyltarna i Körslaget känns äkta från publiken istället för föreställningen i Stockholm tidigare idag. Heja Järvsö!

s kommunalråd i Umeå Lennart Holmlund som hotade lämna partiet om Den Stora ledaren blev vald - fick inte åka på kongressen...

SVT Västerbotten rapporterar om det s-märkta kommunalrådet Lennart Holmlund i Umeå som hotade att lämna partiet om Den Stora Ledaren Håkan skulle bli vald. Det löste partiet genom att inte låta kommunalrådet åka till Stockholm. Man var väl rädd för att han inte lojalt skulle applådera och hålla upp skyltar där det stod Håkan...

Det är bra att ha i åtanke nu när den statliga radion i länet och SVT sänt från partikongressen hela dagen. Teater är bra men gör sig bäst på just teater. Det vi sett de senaste dagarna är just det och inte något annat. Alla kritiska röster har plockats bort regionalt, till och med ett s-märkt kommunalråd från Umeå. Har du hört något om den nyheten i den regionala kanalen? Nej, just det. Här körde men två minuters reklam istället med Raimo.

Vinner Luleå idag?

Nu när Brynäs lämnat slutspelet bakom sig så hoppas jag att Luleå går vidare...

Vilka råd vill s ha av Carina Blank i en partistyrelse? Hur man skapar Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet eller hur man lurar företag en kort tid före ett val?

GD skriver om att Carina Blank ska sitta i det gamla trötta arbetarpartiets styrelse och frågan är vilka råd som den stora ledaren ska få av Blank?  Hur man skapar ett av Sveriges sämsta skolresultat trots goda förutsättningar? Hur man skrämmer företag från en kommun? Hur man håller pressträffar med godtrogna företagsledare med en Landshövding kort tid före ett val för att sedan lura skjortan av företaget eller varför inte hur man inte klarar av att underhålla vägar...Det finns många frågor Blank är duktig på men frågan är varför man ska exportera Gävle kommuns misslyckanden till en nationell politik...

Den nya stora ledaren ska självklart hyllas på Arbetarbladets ledarsida - och det gör Jenny Wennberg. Leden ska slutas.. Att det var ett tal som snaraste luktade DDR kommenteras inte...

Arbetarbladet uppfyller nu sin roll på ledarsidan och hyllar den stora ledarens tal. Leden ska slutas och bilden av ett arbetarparti ska lyftas fram, och det gör självklart ledarsidan på Arbetarbladet. Vi andra undrar varför inte Gävleborg har Sveriges bästa skola - Sveriges lägsta arbetslöshet - Sveriges bästa äldreomsorg. I Gävle har man tränat sedan rösträtten infördes på att leda kommunen och varje dag ser vi nu hur företag läggs ned eller flyttar härifrån. Vi har samma nationella lagstiftning i Sverige så s har exakt samma förutsättningar i vårt län som de framgångsrika kommuner som styrs av Moderatera kommunalråd.

Det tal som man hörde idag hade lika gärna kunnat hållas på DDR kongress 1974. Det var lika fritt från nytänkande och svar på dagens frågor och framtidens utmaningar. Det är nästan så att man tycker synd om de ombud som var där för att hålla upp skyltar och klappa vid rätt tillfälle. Det är bara statliga medier som går igång på sånt.

Mejlbombning från Djurens rätt.

Djurens rätt har satt upp en mejlfunktion där de ber intresserade att mejla till ledamöter och ersättare i miljö och jordbruksutskottet angående beslutet nästa vecka om minkfarmar i Sverige. Det är självklart en demokratisk rättighet att mejla sina riksdagsledamöter men massmejl påverkar inte beslutet.

Reklamradio i Radio Gävleborg!

Statliga SR Radio Gävleborg låter s- distriktsordförande göra reklamradio för det gamla trötta arbetarpartiet idag med en intervju helt utan kritiska frågor om hur processen har gått till med valet av en ny oppositionsledare och varför partiet som har makten i de flesta av länets kommuner inte har gjort så att vi har låg arbetslöshet, bra skola, värdig äldreomsorg och ett företagsklimat i världsklass. Som alla vet toppar länet alla nationella rankinglistor från fel håll.

Vad tror du att det beror på att radion agerar på det sättet? Finns det en dold agenda? Det hade ju varit klädsamt för en kanal som säger sig vara opartiskt att låta en motröst komma till tals.

Äntligen på väg ett slut med dubbdäcksförbud... iaf i Göteborg.

Den statliga radion rapporterar att det kan vara ett slut med dubbdäcksförbudet i Göteborg. Det är ett klokt beslut eftersom man inte ska försämra trafiksäkerheten i Sverige när man vet den faktiska nyttan med dubbdäck. När kommer Uppsala och Stockholm att följa efter?

Stackars sossar...den stora ledaren vill tillbaka till 60 talet...

Stackars sossar, den nya stora ledaren vill tillbaka till 60 talet...vi andra fortsätter med att utveckla politiken för framtiden och nutidens samhällsproblem men man måste beundra ombuden från länet, de applåderar bra på kommando.

Ombudens viktigaste uppgift klar, att applådera på stämman...

Ombudens viktigaste uppgift var att applådera 16.45 och därmed hade de fullföljt sin uppgift skriver Fredrik Jarl i HT idag. Sant och det är ju närmast komiskt hur tydligt det är att medlemmarna i det gamla trötta arbetarpartiet inte har något som helst inflytande.
http://helahalsingland.se/ledare/ht/1.2891050-vem-har-de-valt-

fredag 25 mars 2011

Jamback i Gävle har exporterar en layout till ett världsledande poolföretag.

Jamback i Gävle tog fram layouten till Nordiska Kvalitetspoolers hemsida som i sin tur överförde layouten till San Juan glasfiberpooler och idag så släppte man den nya layoten som alltså har sin bas i Gävle. Svenska företag är duktiga på ideer och design...och i USA gör man bra glasfiberpooler...

Vänsterpartiet kallar Kulturministern till KU för att hon vill ha fri konkurrens mellan medier!

Föga förvånande vill Vänsterpartiet inte ha fri konkurrens på lika villkor mellan Sveriges Radio och de fria mediabolagen och nu kallar man kulturministern till förhör i KU i frågan och om detta rapporterar självklart SR lojalt.

Det är inte rimligt att vi med hjälp av politiska beslut ska gynna ett särskilt mediaföretag utan det är mycket rimligt att vi i Riksdagen som representerar allmänintresset ska verka för fri konkurrens på lika villkor. Att vänsterpartiet inte vill ha fria medier är förståeligt eftersom de länder som har det samhällsystem som socialistiska partier förespråkar alltid är emot fria medier. Hade vi inte haft borgerlig regering i början av 90-talet så är det inte säkert att vi hade haft så många tv och radiokanaler som vi har i Sverige eftersom s var emot både fri radio och fri tv och socialdemokratiska kvinnoförbundet ville på fullt allvar förbjuda paraboler och en s minister trodde (hoppades?) på att internet skulle bli en fluga.

Spännande inlägg om SR och SVT på teknikdebatt.

På sidan teknikdebatt så finns det ett läsvärt inlägg om SVT och SR och hur företagsledningarna i dessa bolag använt sina egna mediakanaler för att trumma ut sitt budskap om public service. Det är bra att debatten nu tar fart om vilken roll staten ska ha i Sverige när det gäller att driva media.

Förbundsstyrelse med många viktiga beslut!

Idag hade Moderaterna Gävleborg förbundsstyrelse där många viktiga beslut togs och efter fs mötet skickades handlingarna ut till ombuden.En av handlingarna är valberedningens förslag till ny förbundsledning och förbundsordförande i Gävleborg.

För kort tid för däckbyte!

I år kommer det att vara en mycket kort tid för däckbyte från vinterdäck till sommardäck vilket den statliga radion SR Radio Gävleborg uppmärksammat i ett inslag tidigare i veckan. Det här är ett stort problem och det vore bra om ansvariga myndigheter flyttar fram datumet för bytet så att vi bilister kan köra lagligt...

Det finns inte en möjlighet för alla däckverkstäder att byta däck på de kunder som har däckförvaring mm på två veckor.

Moderaterna Sveriges största parti och alliansen leder klart!

Moderaterna har 34.9 % i dagens opinionsundersökning och är  Sveriges fortsatt största parti och alliansen leder stort även om redaktören på SVT text gör allt för att ge en annan bild. Sverige styrs tryggt och säkert.

Förbundsstyrelse idag.

Idag har vi Moderater förbundsstyrelse i Gävle med många viktiga frågor att besluta om.

Svar till P4 chefen publicerat i GD!

GD har mitt och Carl Oskar Bohlins svar till P4 chefen publicerat idag. I det korta perspektivet kommer säkert kanalen att problemformulera värre än någonsin men på lång sikt är den här debatten bra för länets lyssnare. Som Riksdagsledamöter företräder vi allmänintresset medan Eriksson företräder ett särintresse, den statliga radion.
http://gd.se/ledare/debatt/1.2885938-storre-mangfald-gynnar-alla-mediekonsumenter

torsdag 24 mars 2011

Nyinvigning av Nordeks nya utställning

Ikväll är det smyginvigning av Nordek! Läcker utställning med kök och kaminer och spabad!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Svar till Per Falk

I dagens upplaga av Arbetarbladet finns mitt och Carl-Oskar Bohlins svar till Per Falk på hans replik till oss i Arbetarbladet den 21/3. Det går även att hitta här.

onsdag 23 mars 2011

Den statliga radionchefen är ett särintressen men vi som Riksdagsledamöter har att se till allmänintresset!

Leif Eriksson har ett inlägg i GD idag riktat mot mig och jag har precis skrivit ett svar till honom som jag skickar till tidningen imorgon. I stort skriver jag att som Riksdagsledamot så har jag att företräda ett allmänintresse medan den statliga mediachefen i länet är ett särintresse som vill försvara sina privilegier.

Intressant föreläsning om affärsturism!

Det är ett intressant seminarium om affärsturism och här har länet en stor potential att fånga upp fler konferenser som kan komma oss tillgodo..


- Posted using BlogPress from my iPhone

Politiskt forum i Göteborg

Idag är det politiskt forum i Göteborg där jag är med och lyssnar idag tillsammans med Inger Källgren Sawela i samband med TUR mässan


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Mässans Gata,Göteborg,Sverige

tisdag 22 mars 2011

Brynäs vann över Gävle kommun i Förvaltningsrätten men i den här striden finns det inga vinnare!

Förvaltningsrätten meddelade idag föga förvånande att Brynäs får fortsätta servera alkohol i Läkerol Arena skriver GD på nätet. Det är faktiskt märkligt att Gävle kommuns politiska ledning lät ärendet gå så långt. Detta hade kunnat lösas väsentligt smidigare och jag hoppas att Gävle kommun nu tar sitt arbetsgivaransvar för att se till att relationerna mellan den aktuella handläggaren och branschen blir bättre. Nu får Brynäs äntligen lägga sin tid och kraft på att utveckla verksamheten i föreningen istället för att lägga tid i rätten. I den här konflikten finns det två förlorare. 1. Brynäs som har fått lägga tid och kraft på fel saker. 2. Vi som bor i Gävle kommun som tack var det inträffade har fått sämre rykte i Sverige som en företagsvänlig och besöksvänlig stad.

Företagsbladet skriver också om RUT undersökningen om godstrafiken.

Företagsbladet har också fångat upp RUT undersökningen om godstrafiken i Gävleborg och de flaskhalsar som finns.

Stora flaskhalsar i Gävleborg för godstrafiken visas i RUT undersökning som Arbetarbladet skriver om idag.

Arbetarbladet skriver om den RUT undersökning som jag presenterade igår via ett pressmeddelande.

Det är ett allvarligt samhällsproblem om inte företagens gods kommer fram i tid. Gävleborg är ett genomfartslän för godstrafik och med relativt små investeringar i sammanhanget kan tågtrafiken förbättras kraftigt. Det gäller att Trafikverket i Gävleborg nu kan visa detta i den utredning som Regeringen beställt där man frågar just efter flaskhalsar att åtgärda på kort och lång sikt.

Lagstiftning om rätt till heltid är ett dumt förslag!

Anna Norling, ledarskribent på Arbetarbladet - som fortfarande inte kommenterat att den omstridde s-riksdagsledamoten från Hudiksvall kan bli länsordförande för det gamla och trötta arbetarpartiet - skriver om rätt till heltid på ledarsidan idag. Bakgrunden är att Sofia Arkelsten tycker att i de kommuner där Moderaterna styr - över  100 kommuner och landsting - ska man erbjuda heltidstjänster som god arbetsgivare. Det är självfallet en klok personalpolitik för de som önskar jobba heltid men den fråga jag svarade på tidigare och står för till 100 % är att det inte är önskvärt med en lagstiftning om rätt till 100 % tjänstgöring. Hur skulle det fungera för en lunchrestaurang när de allra flesta av oss vill äta lunch mellan 11-13? Hur skulle det fungera för en skidanläggning när de flesta av oss vill åka skidor på vintern och inte på sommaren? Exemplen kan göras hur många som helst så att vi i Riksdagen ska organisera arbetet på en enskild arbetsplats är helt enkelt inte möjligt. Att däremot arbetsgivare ska kunna erbjuda heltidstjänster är en helt annan sak. När stadsbussarna tog över busstrafiken i Gävle så kunde man erbjuda heltidstjänster efter det att scheman förändrades och det finns goda exempel på arbetsgivare runt om i landet där man kunnat lösa frågan. Anna Norling tar själv upp Gävle kommun som en kommun som tog ett politiskt beslut för 10 år sedan att "lagstifta" om rätt till heltid med ett politiskt beslut i kommunfullmäktige men har inte löst det ännu - så ja Anna Norling - det är ett mycket dumt förslag att lagstifta om rätt till heltid  men nej Anna Norling - jag är inte emot heltidstjänster för dem som vill arbeta heltid. Tvärtom - man ska kunna leva på sin lön. Den fråga som du bör ställa dig till dina vänner i S och LO är varför man vill ta bort jobbskatteavdraget som gör att LO medlemmarna skulle få 1500 kronor mindre per månad att leva på.

Må SEB rånarna få ett långt och hårt straff om de är skyldiga när rättegången hålls idag!

Idag hålls rättegången mot SEB som rånades 2005. Jag hoppas verkligen att rånarna får ett långt och hårt straff, om de misstänkta är skyldiga till rånet. För dem som var inblandade i rånet var det en hemskt och traumatisk upplevelse och det är viktigt att samhället ger hårda straff för våldsbrott. Det har en preventiv effekt och de som begår brotten kan inte begå detsamma när de sitter bakom lås och bom.

måndag 21 mars 2011

Eva Hamilton SVT VD luftar sina fördomar mot Moderater i Expressen...

Eva Hamilton VD för den statliga tv kanalen SVT luftar sina fördomar mot Moderater i Expressen i helgen.

Eva säger följande på den frågan hon får:

För att försöka sammanfatta: du vill inför nästa sändningstillstånds utfärdande se till att få så bra finansiering som möjligt till så lockande program som möjligt som faller inom ramen för public service, men kulturministern bråkar med dig, vill att du ska hålla dig till smalare program och Jan Scherman är sur för att han tycker att du är inne och tassar för mycket på hans områden. Ungefär så?


- Nja, kulturministern bråkar varken med mig eller SVT. Men förut ansåg många moderater att public service var någon sorts socialdemokratisk betongbunker, nu finns det ett stöd för public service också hos dem.
 
---
 
Det är ett rätt anmärkningsvärt uttalande från en person som är VD för ett företag som säger sig vara opartiskt och oberoende men det visar också vilken syn som personer i ledningen för SVT har på Moderater.
 
Det vore intressant med en granskning av SVT sett ur perspektivet hur man problemformulerar en nyhet och vilka nyheter man tar upp eller inte. De senaste två dagarna har SVT text handlat om ett gammalt trött arbetarparti där man konsekvent formulerat till partiets förmån.
 
Jag tror verkligen på konkurrens på lika villkor mellan medier och olika mediaformer och frågan är om vi verkligen har det mest optimala systemet just nu med en statlig tv kanal som jagar tittarsiffror. Det är viktigt att det finns en folklig förankring runt den statliga tv och radion och då inte bara i vissa kretsar.
 
Socialistiska partier framhåller ofta att journalister som arbetar i privatägda mediaföretag (man pratar generellt om Bonnierägda företag osv) skulle vinkla nyheter ur ett borgerligt perspektiv och ibland undrar jag om det är därför som statligt anställda journalister försöker kompensera det på annat sätt i sin problemformulering. SVT VD har uppenbarligen lagt nivån för sina egna medarbetare för vad man kan säga eller inte. Å andra sidan så är det bättre att åsikterna kommer ut i ljuset så att man debattera dem vilket jag alltså välkomnar. Jag hoppas att ännu fler mediachefer nu ger sig in i debatten om framtidens media i allmänhet och public service i allmänhet.

Ny RUT-undersökning!

Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har på uppdrag av mig genomfört en utredning om vilka flaskhalsar som finns på kort och lång sikt för järnvägstrafiken i Gävleborg. Dessa har stor betydelse för både persontransporter och godstransporter. Syftet med RUT-undersökningen var också att få en inblick i hur mycket gods som kan flyttas från lastbil till järnväg givet att situationen med flaskhalsar löses, vilket skulle förbättra trafiksituationen på vissa utsatta vägar. Inte minst väg 56.

Undersökningen visar att det finns flaskhalsar i Gävleborg för järnvägstrafiken och det är nu viktigt att Trafikverket lyfter fram dessa i den beställning som Regeringen har lagt till Trafikverket där man har bett om att få en redogörelse för vilka flaskhalsar det finns i Sverige på kort och lång sikt.

En stor del av godstrafiken som går genom länet är transporter av gods som är på väg till och från Norrland. För att vi ska kunna ha ett levande och dynamiskt näringsliv i Norrland så är det av synnerligen stor vikt att flaskhalsarna åtgärdas. Det är ju inte rimligt att Volvos lastbilsfabrik i Gent står stilla en dag för att hytter från Umeå inte kan komma fram på järnvägen genom Sverige.

Hela RUT-rapporten finns här.

Rune Wikström kollega i Riksdagen och aktiv fiskare har en läsvärd debattartikel i GD idag.

Rune Wikström skriver i GD om strömmingsfisket som Livsmedelsverket vill stoppa. Rune var i Gävle förra måndagen och träffade fiskare tillsammans med Birgittha Bjerken, som också är engagerad i frågan lokalt. Vi Moderater har en glasklar linje i frågan - strömmingsfisket ska få fortsätta efter norrlandskusten.

Mediadebatten är igång i Arbetarbladet. Smått förvirrad debattartikel i Arbetarbladet idag i ämnet.

Jag och Carl Oskar Bohlin har fått svar på vår debattartikel om den fria radion i Arbetarbladet av den tidigare socialdemokraten Per Falk. Det är en något förvirrad debattartikel och svar är nu inskickat till AB.

Leif Eriksson Kanalchef på statliga Radio Gävleborg har också skrivit ett svar till Arbetarbladets chef som är publicerad på nätet och den var också Leif som startade debatten.

SVT inslag på morgonen idag om de dåliga däcken för den tunga trafiken.

Jag och min kollega Ulf Berg, Riksdagsledamot från Dalarna, har drivit frågan om vinterdäck för den tunga trafiken i Sverige. Det är inte rimligt när E4:an i Hudiksvall blir avstängd 19 timmar på grund av långtradare som fastnar i backar.

SVT tar upp frågan om dåliga däck i nyhetssändningarnanu  på morgonen. Jag och Ulf hade en debattartikel nyligen tillsammans med Transportarbetarförbundets ordförande på SVD Brännpunkt.

söndag 20 mars 2011

Stisse har skrivit klokt om årets bandyfinal...

Och det inlägget hittar du här!

GRATTIS till SM guldet SAIK!!

Att SM bucklan i bandy skulle komma till länet var givet eftersom SAIK mötte Bollnäs i finalen i Uppsala och det är bara att gratulera SAIK till SM guldet men Bollnäs kämpade också väl och när man får sova på sitt sm silver är man säkert inte så missnöjd...

Luleå hade hela hockeysverige (iaf i Stockholm) emot sig men gick vidare efter rysare mot Djurgården.

Härligt Luleå! Ni hade hela hockeysverige emot er men slog ut Djurgården! Att skellefteå slog ut Linköping var också en riktig bonus. Det är så tröttsamt att läsa Expressens och andra stockholmsmedias krönikor som alltid utgår från att Stockholmslagen går vidare.. .Med det sagt så är det roligt och hör till sportens spänning att AIK slog ut HV 71... även om jag alltid har som grundregel att vara emot lag från 08 området...

Kan någon tala om för svt text att det är Anders Borg som är finansminister i Sverige?

Av 7 nyheter på SVT text idag så handlar 6 om en positiv vinkling för socialdemokraterna. Det är kanske på sin plats att förklara för SVT text att Sverige inte har bytt regering utan att det är fortfarande Anders Borg som är finansminister? Att ett parti i opposition utan inflytande byter talesperson kan knappast vara en så stor nyhet som man försöker göra det till i den statliga tv kanalen men man kanske drömmer om andra tider?

Oppositionen måste samordna sitt kvittningsförfarande i Riksdagen.

Sverige styrs tryggt och säkert av en alliansregering. Ett av systemen som finns för att underlätta styret av Sverige är ett kvittningssystem mellan regeringspartierna och oppositionen. Det betyder att om en ledamot är frånvarande från en votering så kvittas den aktuella ledamoten ut mot en ledamot från det andra blocket. Rent konkret betyder det alltså att alliansen är regeringsföreträdare och övriga partier är opposition. Ska sd då kunna vara med i kvittningsystemet så måste de ingå en överenskommelse med de tre övriga oppositionspartierna. Det här tar s upp idag i en artikel i DN men man säger sig inte vilja förhandla med sd om att de ska vara med i kvittningsystemet med övriga oppositionspartier. Det är en fråga för s att lösa och bara s hur de vill kvitta med sd.

DN skriver om RUT avdraget i trädgården.

DN  skriver om RUT avdraget som även gäller för trädgårdsarbete. En motion som jag skrivit till Riksdagen handlar om att RUT avdraget borde utvidgas till att gälla alla tjänster man köper till sitt trädgårdsarbete och ytterst handlar det om att minska skattekilar när man köper tjänster.

Stark start för Team Järvsö i körslaget! Kan hela länet nu ställa sig bakom en seger i körslaget?

Team Järvsö fick en kanonstart i tävlingen körslaget i TV 4. Expressen skriver om tävlingen idag och det är bara att konstatera att det är en fantastiskt bra reklam för länet när vi har ett lag med! Och fortsätter vi att rösta till TV 4:as  ekonomiska glädje, så kommer det här att gå vägen. Jag tycker att TV 4 skulle kunna bidra med en krona per samtal till förmån för de personer som har påverkats av den kris som uppkommit Japan. Det vore att ta ett stort samhällsansvar men oavsett vilket så kommer jag att fortsätta rösta på Team Järvsö.

Vinner Sandviken eller Bolllnäs idag? Hur det än går är det alltså ett lag från länet vinnare i SM finalen i Bandy...

Jag ska villigt erkänna att jag är en större vän av hockey än bandy men det känns riktigt bra att det är två lag från länet som gör upp om SM bucklan. Bland mina facebook vänner är åsikterna delade, ungefär hälften för Bollnäs och hälften för Sandviken...

Blå himmel och härligt väder den här söndagen och Moderaterna är fortsatt Sveriges största parti fast all media nu handlar om den "stora" räddaren av det gamla arbetarpartiet..

SVT text skriver om dagens väljarundersökning där rubriken är mycket vilseledande för den som läser nyheten. Trots att all media i Sverige har handlat om det gamla arbetarpartiet de senaste veckorna och att media har lyft fram den nya partiledarkandidaten som närmast en frälsare, så är Moderaterna Sveriges fortsatt största parti... Solen skiner ute, himlen är blå och Moderaterna är största parti. Som det ska vara alltså..

lördag 19 mars 2011

Kommer Luleå att få rätt mot Djurgården? Jag tvivlar..

Inte kommer Luleå att få rätt mot ett Stockholmslag när hela hockeyförbundet är från Djurgården och stockholmsmedia vill ha Djurgården i final..
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/lulea/article12754605.ab

Lördagskväll med Körslaget! Heja Järvsö!

Glöm nu inte bort att rösta på Järvsö i Körslaget! Heja Hälsingland!Vilken bra reklam för länet ikväll.

Socialdemokraterna vill införa skoluniform! Man drömmer sig verkligen tillbaka till gamla tider..

Expressen skriver om att Socialdemokraterna vill införa skoluniform igen i den svenska skolan. Precis när man inte trodde att de kunde presentera dummare förslag än butler i tunnelbanan...Som tur är för Sverige så har inte s något som helst inflytande över den svenska politiken utan alliansen styr Sverige tryggt och säkert.

Vilken kvinnosyn har s i Gävleborg?

Enligt Hälsingetidningar så är en riksdagsledamot från Hudiksvall föreslagen som ny distriktsordförande för partiet i Gävleborg. Samma riksdagsledamot som var i blåsväder för bara något år sedan med minst sagt kontroversiella uttalanden mitt i natten. Jag har verkligen sett fram emot att de två ledarskribenterna ska kommentera det på ledarsidan i Arbetarbladet under rubriken: Vilken kvinnosyn har socialdemokratiska partiet i Gävleborg? Men det finns tydligen vissa ämnen som "husse" inte tillåter ledarsidan att skriva om.

Eller som Wanja Lundby Wedin uttryckte det om LO ekonomerna i veckan på den middag som skatteutskottet var på: "LOekonomerna är fristående från oss i LO så att det inte bara ska vara husbondens röst"...Intressant syn på sina ekonomer...

Nu är företagsklimatet i Gävle så dåligt att företagen inte ens hinner flytta hit förrän de vänder...

Nu hinner inte ens företagen flytta till Gävle för att upptäcka att företagsklimatet är under all kritik med usla relationer mellan företagsledningarna och kommunens företrädare. Det mest anmärkningsvärda i hela historien om batteriföretag är dock att Gävle kommun lovat dem 10-tals miljoner för att flytta till kommunen. Precis som jag skrev på min blogg när det presenterades så skrev jag något i stil med att man ska vara sunt skeptiskt till företag som undertecknar avtal med Landshövding och kommunalråd för att etablera sig. En enkel körning på allabolag.se hade visat att företagen ifråga har mycket svaga ekonomiska balansräkningar men oavsett hur det är med den saken har något gått alldeles snett i relationerna mellan företagen och Gävle kommun.

Frågan är vad som ligger i botten när nu byggforskningen ska flytta. Varför kommer det så plötsligt utan någon som helst dialog mellan Gävle kommun och den stora aktuella arbetsplatsen. Varför har man inte bättre öron ute och lyssnar på arbetsgivarna i kommunen? Om inte företrädaren för kommunen är misstolkad i media så framgår det tydligt av dagens artikel i lokaltidningen att de inte hade en aning om att verksamheten ska flytta från kommunen. Det är djupt olyckligt att inte kommunledningen i Gävle prioriterar att umgås med arbetsgivare och genom det bidrar till att skapa ett bra företagsklimat så att företagen och arbetsgivarna vill vara kvar i Gävle eller välja att etablera sig här.

fredag 18 mars 2011

Mitt Hjärta i Bollnäs gav sin syn på upphandlingar idag,.

Idag besökte jag Mitt Hjärta i Bollnäs för att få en personlig redogörelse över hur ett av länets mest framgångsrika företag i länet inom vården upplever upphandlingar i Gävleborg jämfört med andra landsting.Det finns en stor förbättringspotential enligt företaget.
http://helahalsingland.se/halsingland/1.2861689-mitt-hjarta-sagar-upphandlingen

Let's Dance..

Efter en händelserik dag som började med möte i morse i Bollnäs, lunchmöte i Hofors, och ett kvällsmöte i Gävle så blev det Let's Dance ikväll.

GD skriver om Furuviksparken

Jag har tidigare bloggat om att Gävle kommun skrivit av en skuld på hela 6,5 miljoner kronor till numera privatägda Furuviksparken. Idag har GD en artikel där de skriver att fallet nu ska upp i förvaltningsrätten i Falun, som får avgöra om det verkligen var rätt gjort av Gävle kommun att skriva av den miljonskulden mot att Furuviksparken lovade att investera i anläggningen?

Detta hindrar ju konkurrens på lika villkor! Kommunen kan inte gynna vissa enskilda företag, medan de struntar i andra.

Nu ska alltså frågan avgöras i förvaltningsrätten...

Debattartikel i GD om vikten av konkurrens på lika villkor mellan medier!

Idag svarar jag och kollegan Carl-Oskar Bohlin (M) på Leif Erikssons debattartikel i gårdagens Gefle Dagblad. Vi skriver på GD debatt om vikten av att diskutera hur framtidens mediemarknad ska se ut. Det finns anledning att se över dagens regelverk för att skapa bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor mellan den fria och den statliga radion.

torsdag 17 mars 2011

Det är många rykten om beslutet om strömmingen men det senaste ryktet är att frågan är mycket nära sin lösning och att det kommer att sluta positivt för fiskarna och de som äter strömming..

Frågan är mycket nära sin lösning enligt initierade källor och enligt samma uppgift så skulle det i sin tur betyda att fiskarna kan fortsätta fiska strömming och att konsumenterna får äta den utmärkta fisken från vårt län, men jag återkommer här på bloggen med mer info när jag har just det...

Företagsbesök på Mitt Hjärta imorgon bitti och lunchmöte i Hofors med jägare och dagen avslutas med en företrädare för ett statligt verk i Gävle..

Imorgon blir det en bilåkardag... Fredag morgon startar jag med ett besök hos Mitt Hjärta för att få egen bild över hur upphandlingen gått till sett ur deras perspektiv av Bollnäs sjukhus. Efter det blir det ett lunchmöte i Hofors med jägare och dagen avslutas på fredag eftermiddag med en företrädare för ett statligt verk som har en angelägen fråga att diskutera.

Skattedebatt idag i kammaren..

Idag har Skatteutskottet debatt i kammaren och det kommer att vara statsministerns frågestund i Riksdagen och återrapportering från EU möte...

onsdag 16 mars 2011

Middag med LO ekonomerna och Wanja Lundby Wedin - en märklig upplevelse!

Ikväll har Skatteutskottet ätit middag med LO ekonomerna som tillsammans med Wanja Lundby Wedin berättade om hur de vill förändra skattesystemet i Sverige. Det var intressant men märkligt. Egentligen skulle jag inte varit med eftersom jag lovat att besöka Nordanstigs företagarförening men voteringen drog ut på tiden så att missade tåget till Hudiksvall.

Vad ville då LO göra med skattesystemet:

1. Ta bort rot avdraget.
2. Ta bort rut avdraget.
3. Ta bort jobbskatteavdraget och förändra grundavdraget
4. Höja matmomsen och momsen på resor.
5. Införa en ny fastighetskatt och förmögenskatt.

När jag frågade LO om de hade räknat på vad förslagen med kraftigt höjda matpriser och borttagande av jobbskatteavdrag skulle betyda för en LO familj som bor i villa i Bomhus så var svaret nej, det har vi inte.

Man hade heller inte räknat på en genomsnittsfamilj som var LO medlem och jämfört ekonomin 2005 med ekonomin 2010, vilket kanske var ännu mer förvånande om det var sant. Till slut var iaf Wanja tvungen att hålla med om att en LO medlem har tjänat ekonomiskt på alliansens politik.

Det är inte konstigt att LO medlemmarna flyr organisationen med tanke på att fackförbundet inte verkar ha sina medlemmars bästa för ögonen utan en egen politisk agenda som går helt i otakt med medlemmarnas intressen.

Tack Brynäs för det här slutspelet - ni kämpade väl!

Ikväll tog slutspelet slut för Brynäs. Det känns lite orättvist med tanke på att laget de två sista matcherna har kämpat väl och med lite tur så hade det kanske blivit någon match till och då hade vad som helst kunnat hända... Tack för den här säsongen Brynäs och nu hoppas jag att ni får Förvaltningsrätten med er också.

Glädjande att den privata fria lokalradion startar upp en talradiokanal - trots den djupt orättvisa konkurrensen med public service radion!

Dagens Media skriver om att Gävlebördiga programchefen på MTG Radio Christer Modig nu startar upp en "tal"kanal i radio. Det är en imponerande satsning, inte minst eftersom den fria lokalradion har helt andra spelregler än den statliga radion har. Den fria radion betalar varje år en koncessionsavgift till staten för rätten att sända medan den statliga radion erhåller pengar för att sända radio. Den som följer min blogg regelbundet vet också att den statliga lokalradion i länet har sin egen problemformuleringsrätt och sin egen agenda för vilka nyheter man vill ha i sina sändningar och hur man vinklar dem. Det här är ett stort samhällsproblem och jag skulle gärna se en utvecklning som i USA där man öppet och ärligt redovisar för sina läsare/tittare/lyssnar vilket block eller parti som man stödjer. När man läser Anna Norlings ledare i Arbetarbladet, s-märkt tidning, så får man svårt att förstå hur hon har kunnat förhålla sig objektiv som journalist när hon har rapporterar om nyheter. Det här lyser också igenom på andra redaktioner.

Trafikdatalagring - vi mejlbombas just nu...

Ett antal hemsidor har satt upp enkla verktyg för att skicka massmejl till oss som sitter i Riksdagen i frågan om trafikdatalagring. Regeringen har satt upp en bra frågor och svar sida som handlar om vad frågan egentligen gäller men de som skickar mejlen har säkert inte läst den... I den här frågan verkar det som att Riksdagens två extrempartier vänsterpartiet och sverigedemokraterna har förenat sig.

De partierna kan nu orsaka att Sverige får 150 miljoner i böter - pengar som ska tas från vården - skolan och rättsväsendet.

Svar på min stafettfråga till Ingrid Hedin Amren hos Tidningen Affärers webbtv!

Idag har jag fått svar från Ingrid Hedin Amren i Studio A. Min enkla fråga var varför hon tycker att det är viktigt med fler privata företag i vården - en fråga relevant eftersom det företag hon varit VD för arbetar inom vårdsektorn i Sverige - men jag måste erkänna att jag inte riktigt blir klok på hennes svar som du hittar här! Om hon inte vill ha privata alternativ i vården - hur kan man då arbeta i ett företag som är verksamt just i vården? Eller så tycker hon att det är viktigt men måste ge ett politiskt korrekt svar?

Vårt svar till Förvaltningsrätten på Gävle kommuns skrivelse i frågan om det olagliga företagsstödet till Furuviksparken

Här är vårt svar till Gävle kommuns yttrande om det enligt vår mening olagliga företagsstödet till Furuviksparken, som Niclas Bornegrim Marina Alfredsson Bror och jag skickat till Förvaltningsrätten:

Gävle kommun har i en omfattande skrivelse 2011 02 22 redogjort för varför man anser att beslutet att avskriva/efterskänka det villkorade aktieägartillskottet är rätt och att vårt överklagande skall avslås. Vi önskar självklart att dokumentationen inför beslutet i kommunfullmäktige hade redogjorts på ett liknande sätt men det är å andra sidan viktigt att det nu kommer fram hur kommunledningen har resonerat. Vi anser att skrivelsen snarast styrker det faktum att vårt överklagande skall bifallas.


När ärendet avhandlades i kommunfullmäktige den 13 december så saknades ett synnerligen viktigt beslutsunderlag för kommunfullmäktigeledamöterna Gävle kommuns revisorsrapport i ärendet. Den är daterad 2010 04 20, dvs. det är det gamla kommunfullmäktige som har haft möjlighet att få ta del av rapporten. Det nya kommunfullmäktige tillträdde efter valet 2010. Rapporten är undertecknad av Rune Wiebe och Rune Wigren, lekmannarevisorer som skriver till styrelsen i Stadshus AB att: Vi vill fästa styrelsens uppmärksamhet på bolagets fordran på Furuviksparken, som under flera år varit otydlig i bolagets årsredovisningar.

Som bakgrund till deras yttrande så framgår det att Gävle kommuns revisor skriver i en granskningsrapport daterad 2010 04 15 på sid 4(4): AB Furuviksparken har i sin årsredovisning gällande år 2008 beskattade vinstmedel som överstiger villkorat aktieägartillskott från Gävle stadshus AB. (bil 1.)

Gävle kommun anser att beslutet inte strider mot kommunallagen eftersom det privata bolaget åtagit sig att investera och genomföra konserter med Tom Jones inom Gävle kommun. Det skulle alltså betyda att Gävle kommun kan subventionera varje tänkbart företag som tänker investera i kommunen även om företaget i fråga inte arrangerar Tom Jones konserter eller bygger karuseller. Vi menar att kommunallagen inte ger det tolkningsutrymmet utan att rättspraxis är klar på området: En kommun får inte gynna ett enskilt företag genom att skriva av ett aktieägartillskott som nu sker och i den frågan delar vi Gävle kommuns revisor som anser att avtalet om återbetalning av lånet/aktieägartillskottet mellan Gävle kommun och Furuviksparken var uppfyllt redan år 2008. Det är inte utrett i målet varför Gävle kommun inte krävde tillbaka de cirka 6.5 miljonerna 2008 men detta borde enligt avtalet ha skett. Vi har tidigare mejlat in en omfattande uppsats och redogörelse till Förvaltningsrätten om rättspraxis på området där ett antal vägledande domar finns redogjorda.

Vi hänvisar till Gävle kommuns hemsida där Förvaltningsrätten kan ta del av det replikskifte som skedde i inledningen av ärendet där kommunalrådet på en direkt fråga svarade att ärendet inte var skyndsamt. Vi menar att ärendet inte hade och inte har en sådan brådska att man kan använda kommunallagens undantag för när ärendet skulle vara utlyst.

Den revisorsrapport som vi nu har fått ta del, kom oss tillhanda efter kommunfullmäktigesammanträdet.

Hade ärendet prövats en månad senare så hade den rapporten också kunnat delges samtliga kommunfullmäktigeledamöter och man kan inte utesluta att det därmed skulle vara fler kommunfullmäktigeledamöter som hade delat vår uppfattning att det är helt orimligt att efterskänka det privatägda Furuviksparken AB 6 456 720 kronor när detta aktieägartillskott borde ha återbetalts redan 2008.


Vi vill också påpeka att Regeringsrätten under december har avkunnat två domar rörande kommuners möjligheter att stödja enskilda företag genom indirekta stödåtgärder. Dessa mål handlar om värdering av mark mm och även detta har Gävle kommun genomfört tillsammans med Furuviksparken där parken har erhållit en omfattande köpeskilling för de markbyten som skett.

Det är viktigt att inte enskilda kommuner tillåts att agera med skattemedel i frågor som går utanför den kommunala kompetensen och det är därför rättspraxis och lagen är klar. Om Förvaltningsrätten tillåter att ett privat företag får ett lån avskrivet så skulle det kunna innebära stor skada för kommuninvånarna. Var går gränsen nästa gång för vilka privata företag som kan besöka Gävle kommuns kommunakut? Om man stödjer ett företag varför skulle man inte då stödja alla? Vår mening är att privata företag skall betala sina investeringar själv och finansiera dessa utan kommunala stödåtgärder, i annat fall snedvrider det konkurrensen mellan olika privata företag oavsett om dessa företag finns inom Gävle kommuns gräns eller inte.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket kommunallagen får kommuner och landsting genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får enligt paragrafens andra stycke lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det och att ett privatägt företag, som en del av sin normala verksamhet investerar i karuseller eller arrangerar Tom Jones konserter kan aldrig vara ett synnerligen skäl.

Vi förstår av Gävle kommuns svar att de gör en annan bedömning – nämligen att kommuner ska kunna agera med enskilt stöd till enskilda företag men vi delar inte den uppfattningen utan anser att Förvaltningsrätten skall bifalla vår överklagan och det ligger också helt i linje med Regerinsrättens vägledande rättsfall.

Unga till arbete! Viktig konferens i Gävle på fm.

Idag är jag i Gävle på förmiddagen och är med som deltagare i konferensen Unga till arbete. Det är ett stort problem med ungdomsarbetslösheten i länet och särskilt stort för den som har ett funktionshinder.

Vid lunch åker jag till Stockholm för arbete i Riksdagen och votering. Kvällen avslutas antingen i Bergsjö / Nordanstigs kommun på Nordanstigs företagarförenings årsmöte men det bygger på att det är en kort votering så att jag hinner med tåget eller så är det en middag med Skatteutskottet som LO bjuder in till.

tisdag 15 mars 2011

Bra med förbättringar av trafiksäkerheten på väg 56!

Länsstyrelsen har lyssnat på de boende skriver GD på nätet, och framförallt granskat olycksstatistik mm och nu sänks hastigheten på den aktuella och olycksdrabbade vägen. Det är ett litet steg i rätt riktning för att förbättra trafiksäkerheten på hela vägavsnittet.

Nu blir det tungt för Brynäs att vända det här!

Tyvärr verkar det blir tungt för Brynäs att vända det här...

Rune Wikström besökte Gävle igår!

Min kollega Rune Wikström besökte Gävle igår för att få med sig fakta till Miljöminister Andreas Carlgren i frågan om det fortsatta strömmingsfisket efter Norrlandskusten. Den moderata linjen är glasklar i Miljö och Jordbruksutskottet. Vi anser att fiskarna ska kunna fortsätta fiska som vanligt. GD och AB rapporterar från mötet.

måndag 14 mars 2011

P4 Halland har ett inslag om mötet hos Homemaid idag. Undrar om P4 Gävleborg har detsamma med Rune Wikström som besökte fiskare?

SR P4 Halland har ett inslag i radion om mötet med Homemaid idag. Det var alliansen som träffade företaget för att få en redogörelse för hur rutavdraget har påverkat företaget positivt och SCB släppte också en rapport idag om vilken succe som avdraget har blivit.

Det ska bli intressant att höra om P 4 Radio Gävleborg var med på pressträffen när den moderata riksdagsledamöten Rune Wikström besökte fiskare idag på Länstyrelsen?

Metria blir kvar i Gävle med sitt huvudkontor! Svar lämnat på möte med alliansens riksdagsledamöter från länet.

Förra veckan mötte alliansens riksdagsledamöter från Gävleborg Metrias ledning och fick ett mycket tydligt svar på frågan om det fanns några som helst planer på att flytta huvudkontoret från Gävle - och svaret på den frågan var nej. I veckan kommer riksdagen att fatta beslut om att bolagisera Metria.

Tomas Tobe har skickat ut ett pressmeddelande i ämnet som en följd av vårt möte.

Alliansen i Skatteutskottet har besökt Homemaids huvudkontor i Halmstad idag och en produktionsanläggning för Stena återvinning.

Igårkväll åkte alliansens ledamöter ner till Halmstad för att besöka Homemaids huvudkontor och Stenas produktionsanläggning i samma stad. En mycket intressant resa med värdefulla synpunkter som kommit fram. Homemaid berättade om deras omsättningsökning och framförallt hur många fler medarbetare man har nu, i och med rut-avdraget. Stena hade också en imponerande anläggning med flera konkreta förslag till oss inom skatteområdet som om de genomförs kan leda till en ännu bättring omhändertagande av vårt avfall och restprodukter i Sverige.

Jag har pratat med Birgittha Bjerkén som var mycket nöjd med mötet med fiskarna idag tillsammans med Rune Wikström, ledamot i Miljö och Jordbruksutskottet där man diskuterat strömmingsfiske idag. Jag träffar Rune imorgon och kommer då att följa upp hans möte i Gävle och ta del av hans intryck.

söndag 13 mars 2011

Expressen skriver om att bilåkandet inte går ner trots rekordpris på bensin. Ganska självklart eftersom de allra flesta inte är ute och kör för nöjes skull..

Expressen skriver om att svenska folket inte kör mindre bil trots dyrare priser på bensin och diesel. MP vill chockhöja priset på drivmedel men som jag påpekat många gånger - det är inte så att man är ute och kör för nöjes skull utan man kör för att man är tvungen. Då går inte heller bilåkandet ner på grund av dyrare bränslekostnader. I ett litet land i befolkning men med stora avstånd så behövs bilen!

Hollywood nästa för spelarna i Färjestad?

Spelarna i Färjestad kan söka jobb i Hollywood efter slutspelet.
http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2363734/ramlar-som-en-javla-docka-langs-sargen

Idag åker Alliansens ledamöter i Skatteutskottet till Halland..

Ikväll samlas Alliansens ledamöter i Halmstad för några intressanta studiebesök imorgon som vi genomför gemensamt. En kollega i utskottet kommer också att släppa en RUT undersökning för att visa hur allianspolitiken stärker sysselsättningen i Halland. Alliansen trivs tillsammans och jobbar bra ihop för att ta ansvar för Sverige. Ser du någon som helst gemensam politik i det röda lägret förutom att Lars Ohly välkomnade den nya s-ledaren?

lördag 12 mars 2011

Äntligen vinst Brynäs!!!

Tack för det Brynäs! Vilken spänning men olyckligt med Järnkrok.

Vilken härlig dag!

Solen skiner och det är en riktigt härlig vårdag. - kan det bli bättre? Och Victoria har namnsdag idag så det blir en liten uppvaktning av henne. Först blir det en utflykt till Falun för att prata media med partivänner i Falun.

fredag 11 mars 2011

En viktig utredning beställd av regeringen om flaskhalsar i järnvägsnätet!

Regeringen har presenterat ett viktigt uppdrag till Trafikverket idag om att man vill ha en redovisning över flaskhalsar i järnvägsnätet som måste åtgärdas på kort och lång sikt. Det är en viktig fråga som jag tillsammans med andra har jobbat med under den här vintern och jag har också en icke publicerad RUT rapport i ämnet som jag kommer att lägga ut nu på hemsidan om flaskhalsar i vårt län.
http://www.regeringen.se/sb/d/14479/a/162859

Stackars Leksands IF!

Leksand klarade inte av att gå vidare till den riktiga kvalserien utan Mora tog den platsen välförtjänt. Stackars Leksand, inget psyke när det gällde, den här gången heller.

Förskräckliga bilder från Japan!

Idag har vi sett förskräckliga bilder från Japan, och återigen påminns vi om hur liten vi är inför naturens krafter. Vi får följa utvecklingen timme för timme och sedan se om det är någonting som vi från Sverige kan hjälpa till med. Förmodligen har nu UD och Statsrådsberedningen gått på högvarv hela dagen för att bistå svenskar och alla som kan tänkas behövas hjälp.

1600 kronor för att byta glödlampor på en bil...

Jag sitter just nu på verkstaden för att byta glödlampor på min bil, som gått sönder. På moderna bilar kan man inte byta lampor själv, utan i instruktionsboken står det att man måste lämna bilen till verkstad, och det kostar 1600 kronor att byta lampor på en modern bil...Hm...

(s)vt hyllar lojalt den nya ledaren för det gamla trötta arbetarpartiet genom att ge stort mediautrymme för alla som nu ska hylla Den Stora Ledaren!

(s)vt hyllar lojalt den stora ledaren genom att ge rejält med mediautrymme i tv-soffan för alla som nu ska berätta vilken fantastisk ledare man har valt. I GD har man gjort en intervju med lokala s politiker och alla ställer in sig i ledet och hyllar samma ledare. Som inte var ett alternativ för bara några dagar sedan..

Hade man beordrat fram en blind hund eller halt katt så hade hyllningskören även hyllat den ledaren. Det säger en hel del om trovärdigheten hos de ledande socialdemokraterna.

torsdag 10 mars 2011

Arbetarbladets ledarskribent Jenny Wennberg ställer in sig i ledet och hyllar nya ledaren.

Jenny Wennberg ställer in sig i ledet nu av hyllningskörer för den nya föreslagna ledaren. Hon har säkert läst Expressens ledarsida idag om hur partiet ska agera vid valet, liksom man gör i andra socialistiska länder såsom Nordkorea Kuba och Kina.

Med tanke på att ledarsidan på Arbetarbladet har drivit en helt annan kandidat med helt andra argument så kanske man hade kunnat förvänta sig en viss besvikelse men nu ska den stora ledaren lojalt hyllas...

På väg till Söderhamn för årsmöte med mina trevliga partivänner!

Ikväll åker jag till Söderhamn för att vara gäst på Söderhamnsmoderaternas årsmöte, vilket ska bli trevligt. Tydligen trodde de inte på slutspel för Brynäs eftersom den första hemmamatchen krockar med årsmötet, men det får bli radiosporten på vägen hem. Jag hoppas att Brynäs vinner hemma ikväll och att man varje spelare kämpar lite bättre - vilket då blir ett bra lagspel. Precis som politiken.

GD ledare har gjort en korrekt analys av förslaget till ny partiledare i det gamla och trötta arbetarpartiet.

GD har snabbanalyserat s förslag till ny partiledare. (iaf det som är aktuellt när detta skrivs?) och man har prickat mitt i prick. Arbetarbladet kommer självklart att ställa in sig i ledet och liksom Lars Ohly välkomna valet.

Mot en enig och samspelt allians står alltså en splittrad och trött opposition. Men förmodligen kommer vi nu att få höra alla glada tillrop i den statliga lokala radiokanalen, där man bara kommer att släppa fram positiva röster om hur allt har gått bra i den här processen. Den bilden är de rätt ensamma om.

Alliansens svar till Pärssinen i AB

Idag skriver jag, tillsammans med mina Allianskollegor, ett svar till Raimo Pärssinen som tidigare kritiserat regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Han tycker att vi riksdagsledamöter sitter med armarna i kors och se nöjda ut. Det är vi inte. Sverige och Gävleborg kan självklart bli ännu bättre och ett fortsatt arbete för att minska utanförskapet är nödvändigt. Samtidigt ska vi komma ihåg att det går riktigt bra för Sverige just nu och arbetslösheten minskar. I Gävleborg ser vi att antalet öppet arbetslösa har minskat med drygt en femtedel och att långtidsarbetslösheten har minskat med nästan en tredjedel, jämfört med samma period förra året.

Alliansen sitter inte heller med armarna i kors, vi tror att Sverige och Gävleborg kan mer. Vi tror att om vi stimulerar till företagande så skapas fler företag och jobb. Genom att göra det mer lönsamt att arbeta kommer vi se en sjunkande arbetslöshet och genom aktiva insatser får fler människor hjälp ut ur ett skadligt utanförskap. Det är vår arbetslinje och vägen till full sysselsättning i Sverige.

Möte med USA:s ambassadör Matthew Barzun idag.

I Riksdagen finns det ett parlamentariskt nätverk mellan Sverige och USA och idag kommer USA:S ambassadör för att träffa oss. Då får vi direkt från ambassadören höra hur de ser på aktuella frågor. Före det har min kollega Johnny Munkhammar ett seminarium om hur man kan sänka marginalskatterna i Sverige. Dagen avslutas i Söderhamn där jag ska ge lite reflektioner från Riksdagen på deras årsmöte. Votering klockan 16 och sen snabbt till tåget alltså..

Strax ett möte om en för länet angelägen fråga.

onsdag 9 mars 2011

Alliansen räddade Sveriges bönder från en skatt på handelsgödsel och vi vann voteringen om Europadiesel med en röst övervikt!

Idag var det skattedebatt i kammaren i Sveriges Riksdag och sedan voterades frågorna i Riksdagen kl 16. Glädjande nog så röstade inte oppositionspartierna gemensamt  så nu blir det inte skatt på handelsgödsel. Sedan voterade vi även om  min och Ann-Britt Åsebols motion om att vi ska se om vi kan sänka skatten på Europadiesel och glädjande nog så biföll Riksdagen motionen delvis, vilket nu betyder att Riksdagen vill att Regeringen ser över möjligheten att införa lika beskattning av MK 1 diesel och Europadiesel. Vi vann med en röst övervikt...

Intervju med mig i Studio A

På Affarer.cc, som är Gefle Dagblads och Arbetarbladets gemensamma näringslivshemsida, finns en intervju med mig i deras Studio A.

Läsvärd ledare om nyföretagande i Hudiksvalls Tidning om nyföretagande!

I HT skriver Anders Eklund läsvärt om nyföretagarstatistiken i länet. Jag är inte förvånad över att det nu är allt fler som törs och vill prövar sina vingar som företagare. Alliansregeringen skickar ut helt andra signaler om vikten av företagande och företagare jämfört med de tidigare socialistiska regeringarna där man snarast, och fortfarande, betraktar företagare som skojare.

Kommunalt företagsstöd av Gävle kommun till batteritillverkare?

Statliga Radiokanalen Radio Gävleborg har en intressant nyhet nu  på morgonen som handlar om en batteritillverkare som har lovat att etablera sig i Gävle, under förutsättning av att Gävle kommun betalar en etableringsersättning, eller som företaget hellre kallar det, ett utvecklingsstöd.

Tidigare i år så har Gävle kommun valt att skriva av en skuld till privatägda Furuviksparken på 6.5 miljoner kronor. Är detta den näringspolitik som den socialdemokratiska kommunledningen nu ägnar sig åt - att med skattemedel subventionera enskilda företag?

Det är så väl skaffat så att lagstiftaren har förutsett att det kan finnas (s) politiker som istället för att stärka kärnverksamheten i skola - vård och omsorg ägnar skattemedel som stöd till enskilda företag, och man har därför i kommunallagen förbjudit det. Nu är frågan på vilket sätt kommunpolitikerna ska försöka gå runt det den här gången också. I Furuviksparkens fall så har man skrivit till Förvaltningsrätten att eftersom parken kommer att arrangera konserter med Tom Jones så skulle det kunna vara lagligt, och hur tänker man nu motivera att man ska betala kontanter till en batteritillverkare som har gått med stora förluster?

Att man inte förstår att man istället ska ägna sig åt att skapa ett bra företagsklimat så att befintliga företag istället kan växa i kommunen, istället för att försöka köpa sig vänner (Furuviksparken) eller att försöka hitta lycksökare som söker kommunala bidrag.

tisdag 8 mars 2011

Hallå Brynäs - kom igen!!

Efter ett sent kvällsmöte så har jag nu äntligen kopplat upp kvällens match på tv och internet... Kom igen nu Brynäs - det är en tredje period kvar...

Viktigt besök hos fiskare på måndag!

Det är många som har jobbat med frågan om strömmingsfisket efter norrlandskusten den senaste tiden. Rune Wikström, Riksdagskollega i Miljö och Jordbruksutskottet för Moderaterna kommer nu på eget iniativ att besöka fiskaren  som GD skriver om idag, Lars Berglund på måndag. Det är ett viktigt besök eftersom det är Rune som handlägger frågan om fisk i Moderaternas interna arbetsfördelning i Miljö och Jordbruksutskottet och alla argument som kan tas fram i den här situationen är viktiga, och jag är glad att Rune tar sig till att komma till Gävle. Man vet aldrig exakt vilket åtgärd det är som sedan gör att frågan får en positiv lösning.

Jag har bett att Birgitta Bjerken ska följa med Rune på besöket eftersom Alliansens ledamöter i Skatteutskottet besöker Halland på söndag kväll och måndag. Birgitta är engagerad kommunfullmäktigeledamot för Moderaterna och  är som bekant mycket insatt i frågorna så Rune kommer att få ett gott mottagande.

ATL skriver om krav på vinterdäck för tunga fordon!

ATL skriver om vår debattartikel om krav på vinterdäck för tunga fordon!

Stig Malm; S är stalinistiskt och jag skäms över att vara socialdemokrat- det är innehållet i politiken han menar?

Stig Malm säger vad han tycker i Svenska Dagbladet på nätet. Den tidigare LO ordföranden är valt ombud till s-kongressen och han säger följande om den interna partiprocessen:

- Det är ett rent spektakel som är ovärdigt ett socialdemokratiskt parti att behandla folk på det här sättet. Vi är valda för att gå dit och välja en partiledare, inte för att gå dit i stalinistisk anda och rösta på det vi blivit tillsagda, säger han till TT. - Jag är vald av medlemmar i en valkrets, där 17 ombud kandiderade och fem skulle väljas. Det var en stor apparat med alla medlemmar inblandade, och sen håller vi på med det här apspelet, det är förfärligt. Jag skäms över att vara socialdemokrat, säger Malm.

--

Det är nog snart bara en statliga radion i länet som fortfarande hejar på samma parti fortfarande och som problemformulerar glatt vidare i samma anda. Behöver jag påpeka att de inte kom på någon av de två pressträffar som jag arrangerade igår om hotet mot småföretagarna i länet där de kan råka ut för minst 8-10 miljoner i ökade kostnader om man inför en skatt på handelsgödsel. Det stämde väl inte med deras retorik och problemformulering.

Vad tycker socialdemokraterna i länet om den interna partiprocessen? Delar Elin Lundgren och  Raimo Pärssinen Stig Malms kritik? Vad tycker Carina Blank? Vad tycker Peter Kärnström? Det vore intressanta frågor att få svar på. Ni får gärna svara här på bloggen.

Kan Brynäs sätta press på Färjestad genom att vinna borta ikväll?

Ikväll spelar Brynäs sin första bortamatch mot Färjestad och det vore ju riktigt bra om Brynäs fick börja kvartsfinalserien med att vinna borta ikväll. Brynäs kan spela helt utan press och den kräsna Färjestads publiken förväntar sig självklart en enkel seger - och just det talar väl för att Brynäs kan skrälla ikväll?

Kom igen Brynäs! Det som händer på isen ikväll kan ni faktiskt påverka och det som händer i Förvaltningsrätten, där Gävle kommun gör allt för att sabotera för klubben, får andra ta hand om.

Idag är det en viktig dag för många - fettisdagen!

Idag är det en viktig dag för många som älskar semlor, bl a jag, då det är fettisdagen!  Det finns sju anledningar att äta semlor:  måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag och söndag.

Är socialdemokraterna, Sd och de röd-gröna påverkade av ett oljebolag?

Preem har mycket skickligt måste man erkänna, drivit en kampanj för att Europadiesel ska beskattas högre och annorlunda än MK 1 diesel. Detta utan att det finns några miljövinster med MK 1 diesel numera enligt en av Sveriges ledande bränsleforskare som uttalar sig i tidningen Riksdag och Departement

Det här ska debatteras i Sveriges Riksdag imorgon och vi i alliansen har valt att ställa oss på konsumentens sida för lägre dieselpriser. Det här har tidningen Riksdag och Departement uppmärksammat i en artikel och anklagar mig och Ann-Britt Åsebol, moderat riksdagsledamot från Dalarna, för att gå bensinbolaget Statoils ärenden.

Den som regelbundet följer min blogg vet att jag i valrörelsen, liksom Ann-Britt gjorde, hade många och omfattande kontakter med åkare eftersom de röd-gröna ville, och vill fortfarande såvitt jag förstår, införa en kilometerskatt för tung trafik. Vid dessa möten kom även frågan om Europadiesel upp, och man anförde främst miljöskäl till att man vill ha Europadiesel i Sverige eftersom den är "fetare" och drar mindre diesel. Dessutom kommer priset att sjunka med upp till 50 öre per liter om vi inför Europadiesel.

Som ny Riksdagsledamot så skrev jag många motioner och i samband med frågan om Eurodiesel så hittade vi en bra text, förmodligen på Statoils hemsida, eller någon som använt texten från deras hemsida. Det kan också vara en åkeriförening eller liknande. Det viktiga för mig var att frågan lyftes upp på dagordningen och att vi för konsumenteras bästa kan få ner priserna på diesel.

Preem är ett mycket mäktigt företag och frågan är på vilket sätt de har påverkat de röd-gröna partierna och Sverigedemokraterna att förenas i att nu försöka stoppa Europadiesel i Sverige? Den som ställer sig mot Europadiesel gör sig verkligen till tjänare av ett oljebolag och för mig som Riksdagsledamot så företräder jag allmänintresset så i valet mellan att företräda ett enskilt oljebolag som gynnas av en särbeskattning eller att företräda allmänintresset så väljer jag allmänintresset. Vad väljer de röd-gröna riksdagsledamöterna från Gävleborg? Allmänintresset eller ett enskilt oljebolags intresse?

Sedan har jag full förståelse för ett Preem nu gör allt man kan, från rent kommersiella intressen, att behålla en särställning med en MK 1 dieseln genom sin skatteförmån.

Har då alliansen missgynnat Preem? Nej, jag tycker inte det. Preem  gynnas av förändringen av beskattningen av talloljan vilket i sin tur missgynnar Arizona Chemicals i Söderhamn. Den förändringen kan å ena sidan leda till att tallolja blandas in i dieseln och på så sätt blir mer miljövänlig. Nu kommer säkert Preem att försöka påverka Regeringen och Alliansen att få skatteförmåner även för den diesel, men då verkar det ju minst sagt dålig taktik att skriva debattartiklar i DI mot Alliansen i frågan om Europadiesel.

SR radio Gävleborg gullar med Jenny Wennberg Arbetarbladet nu på morgonen.

Jag har sagt det förut, och gör det gärna igen, jag skulle gärna se en utveckling i Sverige med ett öppet ställningstagande från redaktionerna i vilken politisk åsikt man har. Det vore öppet och ärligt mot mediakonsumenterna. Då skulle också lyssnaren förstå bättre hur den statliga lokalradion väljer sina ämnen och problemformuleringar, just nu sitter man och gullar med Jenny Wennberg utan några som helst kritiska frågor.

Straffskatt på landsbygden!

Idag har GD och AB varsin artikel om straffskatten på landsbygden som SD och de tre röda partierna vill införa.

måndag 7 mars 2011

Tidningen Trailer.se har uppmärksammat debattartikeln på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Tidningen Trailer har uppmärksammat vår debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt om vinterdäck för tunga fordon. Det är också en omröstning på hemsidan om det är ett bra förslag med vinterdäck för tunga fordon och det är 80 % som håller med, men det var bara 5 personer som röstat men iaf.

Straffskatt på den svenska landsbygden!

Idag kommer jag att göra två företagsbesök, ett i Gävle och ett i Bollnäs, för att ta reda på hur en ny skatt på handelsgödsel som socialdemokraterna vill införa skulle påverka matpriserna i länet, och böndernas konkurrenskraft mot utländskt jordbruk. Det är hela 300 miljoner som man vill straffbeskatta landsbygden med.

GD har en debattartikel från mig och Niclas Borengrim i frågan idag. Tyvärr är det så att hela oppositionen har enats om den här straffskatten så det är högst realistiskt att det kan bli en en ökad skatt på landsbygden om Riksdagen röstar för det.

söndag 6 mars 2011

S-Rikdagsledamot dömer ut hela partiet och kallar hela processen att välja ledare som en rest från sovjetunionen. Men det är väl hela partiet som är en rest från öst?

En välkänd riksdagsledamot från s kallar nu hela processen runt att välja ny partiledare en rest från sovjetunionen  på dn.se men det är väl hela partiet som är en röst från öst?


http://www.dn.se/nyheter/politik/s-kvinna-domer-ut-manligt-maktspel

Läsvärd krönika om den svenska kronans värde i SVD idag.

I SVD kan man läsa en bra krönika som handlar om den svenska kronans värde, som nu ökat kraftigt i värde tack vare Anders Borg och alliansregeringen. Det betyder att varje svensk får lite mer att handla för i förhållande till vår omvärld. Det är bra för alla och det svenska näringslivet måste självklart klara att konkurrera med vår omvärld utan att ha förmåner av en dopad valuta. På sikt vore det bra om vi kunde ha en seriös diskussion om vikten av att Sverige ansluter sig till euron så att vi kan ha långsiktiga spelregler för både näringslivet men framförallt för oss hushåll, som får en säker och stabil valuta. Å andra sidan kanske det är länder som vill ansluta sig till den svenska kronan just nu?

Nya Moderaterna fortsatt Sveriges största parti!

I dagens opinonsundersökning i Expressen är Moderaterna fortsatt Sveriges största parti. Svenska folket uppskattar att vi tar ansvar för Sverige. Det mest anmärkningsvärda i undersökningen är att S fortsätter att tappa väljare, trots att de numera desperat lovar allt till allt och alla.

Brynäs kan faktiskt slå ut Färjestad!

Det känns som att Brynäs kan slå ut Färjestad i kvarten, och Radiosportens kommentator L-G tror också det, så kom igen nu Brynäs! Blir det fullsatt i Läkerol Arena på torsdag och lyckas Gävle kommun i sina ambitioner att ta bort möjligheten för Brynäs att sälja öl och vin? Det är bara i Gävle som det kan hända, att kommunledningen gör allt man kan för sabotera ett av sina främsta varumärken inom sporten.

Grattis Jörgen Brink!

En länsvinnare i Vasaloppet i år igen! Grattis Jörgen Brink!

lördag 5 mars 2011

Helahalsingland.se skärper synen på kommentarer på artiklar.. Tyvärr nödvändigt.

Helahalsingland.se  kommer att skärpa synen på anonyma kommentarer på nätet. Det är tyvärr nödvändigt och tidigare har Jenny Wennberg, ledarskribentpå Arbetarbladet, uppmärksammat ämnet i en krönika.

Jag tycker att det är synd att inte personer som skriver kommentarer på tidningarnas hemsidor, eller bloggar,  öppet och ärligt törs stå för sina namn. Det är sunt att man har olika åsikter och olika uppfattningar och genom att bryta åsikter mot varandra i ett öppet och fritt samhälle så landar ofta besluten rätt bra. Det är ett alltså ett sorgligt tecken i tiden att tidningarna måste skärpa bevakningen över vad som kommenteras.

Krånglande Iphone..Jag ser fram emot ett RIT avdrag..

Vi har en kamera som krånglar i Ihpone 4 och enligt Telia skulle man installera om programvaran i telefonen... Så lördag kväll  har ägnats åt en dator som får blåskärm varje gång den försöker att installera programvaran i telefonen. Blir man förbannad eller blir man förbannad när det krånglar?

Jag ser fram emot att vi kan införa ett RIT avdrag för svenska folket så att man enkelt skulle kunna ringa någon teknisk (ofta ung) person. Idag finns det inte en sådan tjänstemarknad men med ett RIT avdrag så skulle det snabbt växa upp en helt ny marknad för sådana tjänster - och jag ser verkligen fram emot att få hjälp med krånglande telefoner och datorer...

Heltäckande vinterdäckslag - debattartikel på SVD.se Brännpunkt.

Idag skriver jag och Ulf Berg riksdagsledamot från Dalarna på SVD Brännpunkt om att vi borde ha en heltäckande vinterdäckslag som innebär att ett vinterdäckskrav införs för tung trafik i Sverige, och att man tar bort dubbdäcksförbuden i enskilda kommuner.Vi skriver med Motormännens VD och Transports ordförande.

500 kronor i böter tack vare försenat tåg!

I veckan så ställde SJ in ett tåg som jag skulle ha åkt kl 20 från Stockholm, så då fick jag sova kvar i Stockholm. Tacket från SJ för att de ställde in tåget var att jag fick 500 kronor i böter för felparkerad bil också eftersom jag bara hade betalt för ett dygn, inte två..

Tack Lutti för dina ledarsidor!

Idag skriver Lutti sin sista ledare i Arbetarbladet. Jag har haft en enkel regel, när Lutti sågar en Moderat, har vi gjort något bra. Det blir nog svårt för efterträdarna att bli lika välkända som Kennet..Tack för dina sidor Kennet, du har fungerat som inspiration många gånger för att vi behöver mer Moderat politik i Sverige.

Debattartikel i DI om skatter och jobbskatteavdrag!

Idag har vi Moderater i skatteutskottet en debattartikel om vikten av att vi fortsätter sänka skatten för låg och normalinkomsttagare med fler jobbskatteavdrag, liksom att vi samtidigt höjer brytpunkten för när du börjar att betala statlig skatt.

fredag 4 mars 2011

Preems VD vill behålla ett högre dieselpris i Sverige genom sin produkt MK 1 diesel.

Imorgon Lördag har Preems VD en debattartikel i DI där man lånar in Naturskyddsföreningen, för att plädera för en fortsatt fördel för den MK 1 diesel man själva tillverkar, och som innebär att dieselpriserna i Sverige är upp till 50 öre dyrare per liter. Preem har självfallet starka kommersiella intressen att värna, vilket man ska ha respekt för, men som politiker representerar vi allmänintresset och inte enskilda oljebolag.

Korra en annons i GD med en Kines?

Svenska företag säljer tjänster till företag i andra länder så det är naturligt och bra att svenska företag köper tjänster från andra företag i andra länder, men att korra en annons i GD med en Kines? Man får bättra på språkkunskaperna..
http://helahalsingland.se/soderhamn/1.2814078-tidningarnas-annonser-kan-goras-i-kina

Vi ser på Let's Dance och spelar in på spåret

Fredag kväll med familjen. Vi ser TV4 och spelar in På Spåret. Känns riktigt skönt med en hemmakväll ikväll,och imorgon blir det en sväng till Bomässan i Gävle.

Alliansregeringen ställer sossarna i Landstinget vid skampålen!

Alliansregeringen ställer sossarna i Landstinget vid skampålen och ändrar lagen så att svårt sjuka ska få samma hjälp även i vårt län!
http://gd.se/nyheter/sandviken/1.2816777-ny-lag-ger-linne-ratt-till-hjalp

Idag har jag två debattartiklar publicerade

Idag har jag inne två debattartiklar, en i Arbetarbladet och en i Dala-Demokraten.

Debattartikel 1 handlar om att 2011 är skolreformernas år och där skriver jag och mina Allianskollegor om regeringens reformer på skolområdet som äger rum i år; såsom en ny lärarutbildning, en lärarlegitimation, en ny gymnasieskola, en ny betygsskala och en helt ny skollag. Alliansen skapar på så sätt en riktigt bra skola som lägger grunden till ett framgångsrikt Sverige.

Debattartikel 2 handlar om att vi borde sänka skatten på Europadiesel och där skriver jag och mina kollegor Ulf Berg (M) och Lena Asplund (M) om Skatteutskottets förslag om att regeringen bör göra en översyn av skatten på Europadiesel. Ett förslag som grundas på en motion som jag varit med och skrivit.

Anna Norling - Grattis till nya jobbet som ledarskribent på Arbetarbladet!

Anna Norling är ny ledarskribent på Arbetarbladet enligt en annons i Arbetarbladet idag. Ett stort grattis till jobbet och vi kommer säkert att ha många olika uppfattningar.

Anna Norling är alltså en i raden av journalister som går från att vara opolitisk reporter till att bli engagerad i eller för socialdemokraterna. Tidigare har GD dåvarande politiska reporter gjort samma sak, lämnat sin journalistiska karriär för att arbeta för partiet.

Jag tycker att vi kan få en motsvarande mediautveckling i Sverige som man har i USA med öppna politiska åsikter från redaktionen. Det vore ärligt mot lyssnarna/tittarna/läsarna.

När det gäller en reporter som nu blir ledarskribent så fick hon en utredning från Riksdagens Utredningstjänst i höstas, av mig som visade att utanförskapet hade minskat med 8 000 personer i länet men hon ville uppenbarligen inte berätta det för sina läsare. Med tanke på att det då inte stämde överens med den retorik hon använder i sin egen annons idag så förstår man varför hon inte vill berätta att alliansens politik fungerar väl i Gävleborg.

torsdag 3 mars 2011

Naturskyddsföreningen vill förbjuda strömmingsfisket i Gävleborg och hela Sverige.

Naturskyddsföreningen vill förbjuda strömmingsfisket i Sverige skriver man på SVD Brännpunkt. Det är en djupt olycklig ståndpunkt och man underkänner helt den egna tankeförmågan hos Sveriges befolkning.

Själv anser jag att svenska folket i allmänhet och kvinnor i synnerhet, särskilt gravida, kan avgöra om man ska äta fisk eller inte och vi Moderater bejakar därför att vi ska fortsätta ansöka om undantag för fiske enligt tidigare modeller som GD och AB har rapporterat om.

Avslutning med SM guld?

Brynäs If har skickat ut ett pressmeddelande om att nuvarande tränaren har sagt upp sitt kontrakt med Brynäs, så då håller vi tummarna för att han får avsluta sitt uppdrag i Brynäs med ett SM guld. För övrigt hoppas jag att Förvaltningsrätten ger Brynäs rätt...

Sverige befinner sig i en högkonjunktur eller är på väg rätt in i den - även reklammarknaden blomstrar enligt IRM!

Annonsförsäljningen brukar vara ett gott tecken på hur konjunkturen utvecklar sig, och IRM säger nu till Resume att man tror på ett rekordår 2011. Ännu ett gott tecken på att ekonomin utvecklar sig åt rätt håll.

Idag har det varit Skatteutskott i Riksdagen, klockan 16 är det votering och kvällen avslutas i Torsåker hos Hofors Moderaterna på deras trevliga årsmöte.

Idag har Skatteverkets generaldirektör besökt Skatteutskottet och berättat om aktuella frågor, bl a de olika informationsutbytesavtal som pågår mellan Sverige och OECD länder. Kl 16 är det votering och sedan ska jag slänga mig på tåget (om det går SJ?) för att avsluta kvällen på Hofors Moderaternas årsmöte där jag ska berätta om arbetet i Riksdagen, så vi ses kanske ikväll?

Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse om migrationspolitiken!

Den här informationen har Moderaterna skickat ut med anledning av den historiska överenskommelse som är nådd idag mellan Alliansen och Miljöpartiet:

Alliansen och Miljöpartiet har i dag presenterat en heltäckande överenskommelse om migrationspolitiken. Vi har funnit varandra inom Alliansen i frågor där vi tidigare inte varit eniga och därtill nått samsyn med Miljöpartiet. Med detta har vi säkerställt att Sverige ska ha en migrationspolitik som kännetecknas av att vara human, rättssäker och bejakar öppenhet samtidigt som arbetslinjen sätts i fokus.


Vi har från moderat håll lyssnat in synpunkter och frågor från våra vänner i Alliansen. Därtill har vi sökt gemensamma lösningar med Miljöpartiet för att nå en bred överenskommelse som omfattar hela migrationspolitiken och sträcker sig över mandatperioden. Resultatet innebär att en fråga som nära nog ständigt kantats av parlamentarisk osäkerhet nu har ett mycket brett stöd i Sveriges riksdag. Därmed stängs dörren för de politiska krafter som vill stänga Sverige från omvärlden.

Sverige har under många år haft en human asylpolitik, men det har funnits brister och ett visst mått av godtycklighet. Handläggningen har tagit lång tid och människor har farit illa av det. Dessutom har det bara funnits en väg in i Sverige, vägen som asylsökande. Alliansen har fortsatt den humana asylpolitiken, men vi har tagit många steg för att göra processen bättre.

Redan 2006 infördes en mer rättssäker process med domstolsprövning. Under vår tid har handläggningstiderna kortats kraftigt. Dessutom har vi öppnat en ny väg in med arbetskraftsinvandring för de som vill jobba. På kort och lång sikt en helt nödvändig åtgärd för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Nu tar vi ytterligare ett steg med samarbetet med Miljöpartiet.

Överenskommelsen omfattar ett antal åtgärder som har till syfte att värna asylrätten, underlätta arbetskraftsinvandringen och rörlighet över gränserna, tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter samt fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.

VAD INNEBÄR ÖVERENSKOMMELSEN?

Vi har nu kommit överens med Miljöpartiet om att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt ska den som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Arbetskraftsinvandring ger enskilda möjligheter att förverkliga sin drömmar och förutsättningar att utveckla den svenska välfärden.

Regeringens och Miljöpartiets gemensamma mål är att säkerställa en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Asylrätten ska värnas. Särskild hänsyn ska tas till barns bästa. Inom ramen för den reglerade invandringen ska rörligheten över gränserna underlättas. Migrationens utvecklingseffekter ska tillvaratas bättre och det internationella och europeiska samarbetet ska fördjupas.

Överenskommelsen innebär ett gemensamt ansvarstagande för den samlade svenska asyl- och migrationspolitiken som den i dag är utformad.

HUR SKA SAMARBETSFORMERNA SE UT?

Regeringen och Miljöpartiet är överens om att samarbetet ska ske i en anda av samförstånd och att gemensamma lösningar ska eftersträvas.
Samråd mellan regeringen och Miljöpartiet kommer under mandatperioden att äga rum kring kommande reformer som har sin grund i såväl samarbetet inom EU som i denna uppgörelse.
Återkommande möten mellan regeringen och Miljöpartiet kring de frågor som diskuteras och förhandlas i EU ska äga rum i ett tidigt skede.


VAD INNEBÄR DET FÖR SVENSK MIGRATIONSPOLITIK?

Vi har genom överenskommelsen nu skapat förutsättningar för att Sverige även i fortsättningen kommer att vara ett land, öppet mot omvärlden, som kan utgöra en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck.

Detta är särskilt angeläget med hänsyn till det parlamentariska läget. Vi har nu ett brett stöd i Riksdagen.


VILKA ÄR DE NYA REFORMERNA?

Det viktigaste är den breda uppgörelsen om långsiktighet och att vi nu har en bred uppgörelse om Alliansens viktigaste utgångspunkter.

Regeringen och Miljöpartiet är ense om att vi ska ha en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik.

Därutöver omfattar överenskommelsen ett antal åtgärder som har till syfte att värna asylrätten, underlätta arbetskraftsinvandringen och rörlighet över gränserna, tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter samt fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.

Åtgärderna inom asylrätten rör frågor om biträden, antalet migrationsdomstolar, gode män, migrationsverkets landdatabas LIFOS, utvärderingen av synnerligen ömmande omständigheter samt familjåterförening.

På arbetkraftsinvandringsområdet är vi överens om att den reform vi genomförde tillsammans 2008 ligger fast. Vi är beredda att utveckla reglerna. Någon arbetsmarknadsprövning kommer inte att återinföras.

När det gäller migrationens utvecklingseffekter ser vi mycket fram emot det betänkande som Mikaela Valtersson kommer presentera inom kort och som rör cirkulär migration och utveckling. Vi har också kommit överens om att Sverige ska erbjuda sig att stå värd för det Globala Forumet för Migration och Utveckling år 2014.

Det finns också ett behov av mer forskning på migrationsområdet. Vi överväger därför att inrätta ett oberoende migrationsforskningsinstitut.

I det europeiska samarbetet prioriterar vi genomförandet av Stockholmsprogrammet och mer specifikt det gemensamma asylsystemet. EU-rättsakter kan med det parlamentariska underlag vi nu har med denna överenskommelse genomföras i tid.
Dessutom berörs i överenskommelsen frågor om skolgång och hälso- och sjukvård för tillståndslösa.

VAD KOSTAR DET?

Den preliminära bedömningen, som är förknippad med stor osäkerhet, är att de aktuella förslagen kan medföra kostnader på upp till 1,7 mdkr. Bedömningen ska inte ses som en reformram utan ambitionen är, som alltid, att genomföra de aktuella förslagen på ett kostnadseffektivt sätt.

Den exakta budgetramen kan fastställas först efter att utredningar och fullständig budgetberedning är genomförd. I den fortsatta hanteringen ska de samlade effekterna beaktas. Det kan dock konstateras att huvuddelen av kostnaderna ligger på vårdfrågan, dvs. de förändringar i tillgången till subventionerad vård för vissa grupper tillståndslösa som ligger inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelsen skapar förutsättningar för att Sverige även i fortsättningen kommer att vara ett land, öppet mot omvärlden, som kan utgöra en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Med de överenskomna åtgärderna kommer fler människor att kunna bygga sin framtid i Sverige.

Driftiga entreprenörer i Bollnäs!

Ljusnan skriver om att 8 driftiga företagare köper gamla mejeriet och att man planerar att bygga en bandyhall där. Spännande och fortsättning lär följa...

onsdag 2 mars 2011

Socialdemokraterna och SD går ihop och tänker nu med stöd av v och mp försöka hindra lägre priser på diesel.

SD verkar inte riktigt hänga med i svängarna skriver Riksdag och Departement  på nätet, nu ska man tydligen rösta emot att vi får lägre dieselpriser i Sverige...som jag och Ann Britt Åsebol motionerat om i frågan om europadiesel, och som vi fick bifall för av alliansen i Skatteutskottet.

Att mp röstar emot lägre dieselpriser kan man förstå, eftersom de är emot det mesta med motor, men att även s stödjer avslaget är märkligt, eftersom man i de län där vi har störst avstånd har många väljare men de s väljare som kör dieselbil bör nu noga överväga varför man röstar på s när man istället kan välja det nya arbetarpartiet Moderaterna. SD har jag för mig lovade lägre skatter på drivmedel men jag ska ärligt erkänna att jag inte läst deras program inför valet.

OM alkoholhandläggaren var så säker på att beslutet i Gävle kommun var rätt - varför krävdes det i såfall 14 sidor och 17 bilagor till som skickades till rätten?

Idag rapporterar media om den förhandling som varit i Förvaltningsrätten om Brynäs viktiga alkoholtillstånd. Det är en sak som gör mig fundersam. Om Gävle kommun var så säker på att det beslut som man tog - varför har man sett sig tvungen att komplettera sitt underlag med 14 sidor text fyllda med skvaller och andrahandskällor - och 17 bilagor?

Det borde väl ha räckt med det beslutsunderlag man hade från början eller medger man indirekt att det var ett alldeles för tunt beslutsunderlag och nu försöker man verkligen övertyga rätten att det man gjorde var rätt?

Fortsättningen blir intressant att följa och jag vet att det är många företagare som känner sig rättslösa i Gävle gentemot den aktuella avdelningen och jag vet också att det nu planeras saker inom restaurangnäringen för att skapa en bättre situation för den enskilda krögaren. Det är bra och visar på stor handlingskraft från näringen i Gävle. Det är dock obegripligt att inte Gävle kommuns politiska ledning tar sitt arbetsgivaransvar för att lösa upp situationen, detta oavsett var rätten sedan kommer att besluta om. Det är inte rimligt att det råder ett närmast undantagstillstånd mellan näringen och den aktuella avdelningen. Vem tjänar på det? Inte är det Gävle som turistort i alla fall.

Spännande föredrag av PJ Anders Linder!

PJ Anders Linder var till vår idegrupp ikväll och höll ett bra anförande om politikutveckling. Efter det följde en fri diskussion som jag lämnade i förtid för att hinna med 20.00 tåget till Gävle och lagom när jag kom till Centralen så hade SJ ställt in tåget till Gävle... I morse övervägde jag att ta bilen igen till Stockholm eftersom SJ måste vara det sämsta bolaget i Europa på att passa tider men tyvärr valde jag tåget, så nu blev det en kväll i Riksdagsrummet, som min fru kallar pojkrummet....

Bra med lärarlegitimation!

Idag har vi beslutat om att det ska införas en lärarlegitimation. Det är ett mycket bra beslut och ett första steg för att höja lärarnas status igen. Vem skulle vilja gå till en läkare som inte hade en läkarlegitimation?

Det är mycket viktigt nu att alla våra reformer på skolområdet sätts in och att de kommer på plats. Det  kommer att vara en mycket viktig uppgift att följa upp alla reformer och verkligen säkerställa att alla Sveriges kommuner nu avsätter tillräckligt mycket resurser för implementeringen.

Träff med Anders Borg och Peter Norman om en liten stund..

Idag har jag och Ulf Berg tillbringat ett par timmar på ett oljebolag som har åsikter om att vi vill införa Europadiesel i Sverige som kommer att leda till billigare diesel för de svenska konsumenterna. Som vanligt när man bryter åsikter mot varandra så kommer det något gott ur det. Vi har förmodligen inte samma uppfattning efter mötet men vi hade bra diskussioner.

Nu ska vi i alliansen i Skatteutskottet träffa Finansminister Anders Borg och Finansmarknadsminister Peter Norman med deras statssekreterare, för att diskutera viktiga frågor. Det är så man påverkar som Moderat Riksdagsledamot, pratar med ansvariga ministrar mellan 4 ögon. Det får länet mest nytta av. Det är oppositionen som inte har access till ministrarna som får ställa sina frågor i kammaren.

Kennet Lutti ställer en fråga till mig på tidningen Affärers hemsida hur många gånger jag varit i talarstolen och svaret kommer i nästa program Kennet.

Nytt uttalande av infrastrukturministern om ny lagstiftning om vinterdäck

Idag skriver SvD om den pressträff som infratsrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd hade igår. Där sade hon dels att järnvägen behöver mer pengar, men nämnde återigen att hon kan tänka sig att lagstifta om vinterdäck för tung trafik.

Transportstyrelsen ska tillsammans med däckbranschen nu inleda en utvärdering av hur kravet på skärpt millimieterdjup till att vara minst fem millimeter följts. Om den utredningen visar att den skärpningen inte räcker, kan hon tänka sig att se över en lagstiftning om vinterdäck för tunga fordon redan inför nästa vinter.

tisdag 1 mars 2011

Har SD svängt i frågan om europadiesel?

Tidningen Riksdag och Departement har ringt och ställt frågor till mig angående europadieseln och den motion som jag och en kollega har skrivit till Riksdagen om att man borde sänka skatten på Europadiesel och som först fick bifall av Skatteutskottet, men nu har tydligen SD gjort gemensam sak med de röd-gröna partierna som inte vill sänka dieselpriset med cirka 30-50 öre per liter.

Det här är ytterst olyckligt eftersom ett land som Sverige med långa avstånd har allt att tjäna på att transporter kan ske till konkurrenskraftiga och rimliga priser. För en storstadsbo kanske det inte spelar lika stor roll men för en företagare i Ljusdal har det mycket stor betydelse att man kan sälja produkterna till ett rimligt pris till kunder i södra Sverige. (Där de oftast finns).

Den här frågan om Europadiesel kom upp i samband med de många möten som skedde för att diskutera frågan om kilometerskatter som pågick i valrörelsen. Det var därför naturligt att skriva en motion med en kollega i frågan. Journalisten hade upptäckt att det tydligen finns liknande skrivningar som ett bensinbolag använder och det är inte omöjligt att någon mening kan ha använts för att förklara den komplexa frågan men jag har aldrig haft kontakt med något bensinbolag i samband med att motionen skrevs och lämnades in.

Däremot så har nu det bolag som har mer eller mindre monopol på den diesel som säljs f.n till ett subventionerat pris hört av sig och jag och min kollega Ulf Berg ska därför möta deras VD inom kort. Det är kanske deras lobbying som också gett resultat i form av att SD eventuellt har svängt i frågan? Det är också märkligt att socialdemokraterna sviker landsbygden genom att vilja ha ett för högt dieselpris än som är rimligt, inte minst ur miljösynpunkt.

BNP ökade 7,3 procent!

På SCB:s hemsida finns ett pressmeddelande där vi kan läsa att Sveriges BNP ökade med hela 7,3 % under det fjärde kvartalet 2010 jämfört med 2009. Det går verkligen bra för Sverige nu och man kan förstå att övriga länder i världen berömmer regeringens politik och vår "Pippi Långstrump-ekonomi".

Om man ser till hela förra året 2010, så ökade Sveriges BNP med 5,5 % jämfört med 2009. Det är den största uppgången sedan 1970. Så bra siffror som vi visar upp nu har vi alltså inte visat upp på över 40 år. Det kan vi tacka Alliansregeringen för!