Sidor

torsdag 13 december 2018

3-4 timmars väntan på färdtjänst i Gävle kommun är helt oacceptabelt!

Idag är det 3-4 timmars väntan på färdtjänst i Gävle kommun. Det är faktiskt helt absurt. Vem skulle tycka att det är acceptabelt att vanliga lokalbussen gick med 4 timmars mellanrum i stadstrafiken?

lördag 8 december 2018

Här är M och KD alliansbudget

Välkomna, C och L – här är vår budget

Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram en reformagenda i riksdagen, med utgångspunkt i Alliansens gemensamma politik – som vi föreslår blir statsbudget för 2019. Vi ser de överväganden som våra vänner i Centerpartiet och Liberalerna gör, och hoppas att de så snart som möjligt vill göra gemensam sak med oss - skriver Elisabeth Svantesson tillsammans med Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed på Aftonbladets debattsida.
Samhällsproblemen har inte tagit paus för att Sverige saknar regering. Konjunkturnedgången förskjuts inte i väntan på ny statsminister. Därför kan Sverige inte heller vänta på reformer. Vår budget stärker svensk ekonomi, jobbskapande och grundfunktioner i samhället. 
De som kan och vill jobba ska också göra det. Långvarig försörjning av bidrag leder till utanförskap, men också till lägre tillväxt. 
Vi utökar jobbskatteavdraget med tio miljarder kronor så att det lönar sig bättre för fler att gå från bidrag till arbete. Taket i RUT höjs så att fler jobb med lägre kvalifikationer kan skapas. Färre får betala statlig inkomstskatt. Då lönar det sig bättre att utbilda sig och ta de jobb som kräver högst kvalifikationer. Det gör också att många lärare och sjuksköterskor slipper betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. 
Skatten på pension sänks mer än i regeringens förslag, så att alla över 65 år får sänkt skatt, och bostadstillägget höjs.
Det offentliga ska upprätthålla lag, ordning och vården och omsorgen ska finnas där när man behöver. 
Bland våra satsningar finns en välfärdssatsning om fem miljarder kronor i tillskott till Sveriges kommuner och landsting. Därutöver en fördubblad kömiljard för kortare köer i vården. En stor primärvårdsreform påbörjas. Och en äldreboendemiljard avsätts per år för att fler boenden för äldre ska byggas. Det är också ett led i att uppnå en äldreboendegaranti där alla som är över 85 år och som är beviljade hemtjänst ska kunna erbjudas plats i ett anpassat boende. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en viktig frihetsreform som ska värnas.
Vi satsar 18 miljarder kronor mer på försvaret under perioden 2019 – 2021. Och vi tar viktiga steg mot 10 000 fler polisanställda år 2024. 
Ett land med långa avstånd måste hålla samman. De som är beroende av bilen för jobb ska inte missgynnas för att de bor utanför storstäderna. Samtidigt är det viktigt att stärka jord- och skogsbrukets förutsättningar, inte minst med tanke på sommarens torka och bränder. Vi sänker därför dieselskatten för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk med 50 öre. Därutöver föreslår vi en tillfällig sänkning av skatten på diesel för dessa branscher under andra halvåret 2019 med 50 öre per liter som ett särskilt stöd i sviterna efter torkan. 
Äganderätten behöver stärkas. De värdefulla marker som undantas från bruk existerar ofta som en följd av ett långsiktigt, ansvarsfullt ägande. Exempelvis behöver tillståndsplikten för avverkning förenklas. Därför är det allvarligt att se hur äganderätten och rätten för markägare att bruka sin skog och mark har angripits under S/MP-regeringen. Vi tar bort flygskatten, som inte innebär någon större klimatnytta samtidigt som den försvårar möjligheterna till bra kommunikationer utanför storstäderna.
Att nyanlända integreras i det svenska samhället är centralt för att mota utanförskap. Jobb och språk är avgörande delar, men det måste också vara tydligt hur vårt samhälle fungerar och vilka värden det bygger på. 
Vi förbättrar jobbmöjligheterna för nyanlända, utökar samhällsorienteringen och inför obligatorisk språkförskola för nyanlända barn. Vi stärker undervisningstiden i skolan och föreslår fler kvalificerade lärare till utsatta områden. Skolan ska vara en språngbräda för social rörlighet som gör att alla barn får samma livschanser. 
Vår budget erbjuder en ny riktning för Sverige. Nu har Sverige möjlighet att få på plats viktiga reformer för jobb och tillväxt. Nu kan vi få fler poliser och ett rejält tillskott till välfärden. Nu kan pensionärer som byggt landet få den skattesänkning de så väl förtjänar. Nu får riksdagen chansen att ta ställning för kortare vårdköer och bättre integration. Nu kan Sverige rustas inför att konjunkturen vänder. 
Vi gör det vi lovat våra väljare och lägger fram en budget för ett Sverige som håller ihop. 
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M) 
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)

torsdag 6 december 2018

Moderaterna står alltid upp för individens frihet och företagsamhet!

Socialism kan ta sig många olika uttryck och skepnader. Gemensam nämnare är att de vill begränsa individers frihet och företagsamhet. Oavsett vem och i vilken skepnad socialism uppträder så är Moderaterna din trygga röst för en stabil och pålitlig borgerlig motkraft som värnar just individers rätt att leva sin liv. Samhället ska finnas där som stöd när du behöver det, men staten ska inte uppfostra dig hur du ska leva ditt liv, eller begränsa dina möjligheter.

onsdag 14 november 2018

Djupt olyckligt med C och L agerande i Gävle kommun och i riksdagen.

Det är skillnad på socialism och borgerlig politik. Ibland låter det  -inte minst i media - som att politik handlar ffa om vem som tar vem och bildar styren. Så är det alltså inte utan politik handlar i första hand om vad man vill göra - och i andra med vem. Moderaterna är ett tryggt stabilt borgerligt parti som tror på marknadsekonomi och fri företagsamhet. Vi tror på individens förmåga att fatta egna välgrundade beslut, och att samhället ska finnas där som stöd när det behövs i livet. Mot det står socialism och kommunism, vars hela ideologi går emot privat ägande och valfrihet. Socialismen tror på ideen att det är just staten och det offentliga som ska styra och ställa, och att det är vi medborgare som är till för systemet istället för tvärtom.

Därför är det så beklagligt när nu C och L överger de borgerliga väljarna i Gävle och ger tillbaka makten till socialisterna. Alla de problem som finns i Gävle med hög arbetslöshet, misslyckad integration, låg marknadsförsörjningsgrad, lågt bostadsbyggande, dåligt företagsklimat är skapat av 96 års socialistiskt styre. Att då göra mer av samma sak är att förstärka Gävles problem - inte lösa dem.

Man hade då kunnat hoppas att C och L hade sålt sig dyrt till socialdemokraterna och fått ett kraftfullt genomslag i den praktiska politiken men så blev tyvärr inte fallet vilket konstateras i den här debattartikeln i Arbetarbladet.

Idag var den också en mörk dag i Sveriges Riksdag när C och L röstade emot den gemensamma statsministerkandidaten Ulf Kristersson. Det är över 40 års borgerligt samarbete som nu riskerar att gå förlorat om inte alliansen snarast tar ett gemensamt omtag. I värsta fall leder agerandet idag att socialdemokraterna kan bilda en ny socialistisk regering. Precis som i Gävle skulle det leda till 4 förlorade år för Sverige. Sverige behöver alltså mer borgerlig politik - inte mindre.

Jag skulle önska att fler borgerliga politiker vågade anamma S enkla linje - ta makten och behåll den. Det gör man oavsett vilka partier som väljer att rösta på deras politik. Med dagens agerande så har C och L gett SD 100 % inflytande över regeringsbildningen när man väljer att avstå att rösta fram en borgerlig statsminister och en allianspolitik. Opinionsbildarna på Sveavägen 68 är bara att gratulera.

Nu gäller det att vi som vill ha en borgerlig politik i Sverige tar oss samman och arbetar tillsammans för just borgerlig politik. Det är fri företagsamhet som skapar välstånd och framgång för Gävleborg och Sverige. Det är inte socialism och kommunism.

Vill du stödja det arbetet? Bli gärna medlem i Moderaterna. Vi behöver dig och ditt stöd just nu i denna för borgerligheten svåra stund. Du kan lita på Moderaterna. Vi är en garant för en stabil trygg politik där vi sätter människan och liberala värden i centrum.
måndag 12 november 2018

Misstro mot våra privata välfärdsföretag från det nya socialistiska styret i Gävle

Det nya socialistiska styret i Gävle visar djup misstro mot våra privata välfärdsföretag när man nu tvärnitar utökad valfrihet i Gävle med ett stoppaket för mer verksamhet på entreprenad i Gävle kommun. Verksamheten som drivs av privata företag har högre kundnöjdhet, lägre sjukskrivningstal och bättre resultat i medarbetarundersökningarma. Då blir det helt ologiskt att stoppa utbyggnad av valfriheten i välfärden.

söndag 11 november 2018

Alltid denna Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen i Gävle kan ha bidragit till att alliansen i Gävle sprack. En allianspolitiker fick inga uppdrag av AF i sitt företag, vilket resulterat i obefintlig omsättning i hens företag. En annan allianspolitiker vill inte gå tillbaka till jobbet på AF säger mycket säkra källor utan fortsätta ha sin försörjning från politiken.

Skulle alltså inte förvåna mig om båda kommer att ha tyngre uppdrag i det nya socialistiska styret i Gävle.

Om jag har rätt eller fel visar sig när socialisterna presenterar de nya nämndsordförandena och kommunalråden i Gävle. Då kommer det också att visa sig vilken politik som ska föras från 1/1 2019. Blir det mer verksamhet på entreprenad, fler som får äga sin lägenhet istället för att bo i hyresrätt, sänkta avgifter och kommunalskatt, hårdare uppföljning av dem som uppbär försörjningsstöd, högre lön till lärarna osv osv.

Alltid denna Arbetsförmedling 😊

måndag 29 oktober 2018

Blir det ett gemensamt 1 maj tåg nu i Gävle?

Blir det ett gemensamt socialistiskt demonstrationståg den 1 maj med MP L S och C i Gävle? Samling utanför Folkets Hus?
Bort med valfrihet i välfärden, sämre företagsklimat och högre skatter/avgifter blir texterna på de gemensamma plakaten?

Ytterst olyckligt för Gävleborna när nu s ges makten i Gävle av C och L - som kampanjade tillsammans med oss i alliansen i Gävle för ett borgerligt styre.

torsdag 18 oktober 2018

Man måste kunna bo leva och driva företag i hela Sverige konstaterade jag i den allmänpolitiska debatten. Vad jag sa? Läs det i det här blogginlägget.

Igår höll jag ett kort anförande i den allmänpolitiska debatten om att man måste kunna bo och leva i hela Sverige. Här är mitt anförande:
Herr talman! Tack för en intressant och klargörande debatt! Det är uppenbart att vi har en samspelt allians med fyra allianspartier som på riktigt ser och tror på hela Sverige och också har en politik för det.
Vi hör den ena ledamoten efter den andra från regeringsblocket, alltså partierna i den avgående regeringen, tala om att hela Sverige är viktigt. Men när man ställer de konkreta frågorna - är det rimligt att man i Norrbotten, Värmland eller någon annanstans får betala 17 kronor per liter för dieseln? - får man höra att de anser att priserna är rimliga. Är det rimligt att flyglinjer avvecklas på grund av en flygskatt? Ledamöterna försvarar det.
Väljarna har alltid rätt, herr talman. Vi har en mandatperiod bakom oss, och väljarna har i valet utvärderat den politik som har förts. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna i Gävleborg förlorade 25 procent av sina mandat, och Miljöpartiet förlorade sitt enda mandat. Faktum är att Miljöpartiet har förlorat alla sina riksdagsmandat norr om Dalälven. Det är sannolikt fullt rättvist, för Sverige har nog aldrig i modern tid haft en så landsbygds- och Norrlandsfientlig regering.
Det finns ingen tunnelbana utanför Stockholm, och man måste kunna bo, leva och driva företag även utanför våra storstäder. Straffbeskattningen på drivmedel, där priset nu har passerat 17 kronor per liter diesel, är inte bara en straffbeskattning av oss privatpersoner som tankar, utan det är också en straffbeskattning av företagen. Om man är företagare i Ljusdal kan man ju inte flytta Ljusdal, men man kan flytta sitt företag från Ljusdal om det till exempel införs en kilometerskatt som gör att kostnadsläget försämras för de produkter man säljer.
Den 28 oktober firas bilens dag i Sverige, och det är en dag att fira. Bilen är en fantastisk frihetssymbol för Sverige, och det är viktigt i den här debatten att lyfta fram bilens och mobilitetens betydelse. I början av veckan fick vi veta att ett flygbolag avvecklar sina flyglinjer från Skellefteå. Det skäl som bolaget självt uppger är inte det som en riksdagsledamot från Västerbotten hävdade, utan det är flygskatten. Jag noterar att ett socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå har varit oerhört upprörd över den flygskatt som straffar Norrbotten. Den försämrar Norrbottens konkurrenskraft och företagens möjligheter att åka ut i världen och göra affärer.
Herr talman! Ska man kunna bo och leva i hela Sverige måste infrastrukturen fungera. Det är mycket viktigt att man kan driva företag och skapa jobb i hela Sverige. Det måste alltså finnas en välfungerande infrastruktur. Man måste kunna lita på att polisen kommer om det begås brott. Man måste kunna hitta kompetent arbetskraft till sina företag, precis som vi har pratat om, och vi måste då ha en fungerande arbetsförmedling.
Samma regering som har chockhöjt drivmedelsskatterna för alla oss som bor utanför storstäderna har alltså infört elcykelsubventioner på 1,7 miljarder, som har gått till storstäderna. Så fel får man helt enkelt inte prioritera!
Vi behöver en landsbygdspolitik som ser till helheten. Jag hoppas verkligen att den inkommande alliansregeringen på allvar har en helhetssyn på företagsamhet och landsbygd. Mindre än så förtjänar inte Sverige.
(Applåder)
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/allmanpolitisk-debatt/narings--och-regionalpolitik_H6C120181017al4

fredag 12 oktober 2018

Arbetsförmedlingen skapar inga jobb P4 Gävleborg!

Hur har ni på Arbetsförmedlingen lyckats få ned arbetslösheten för unga frågar statsradion P4 Gävleborg programledare. Fascinerande världsbild hos statsradion. Det är alltså företag som skapar jobb - inte statliga Arbetsförmedlingen! Som framgår av otaliga rapporter så är snarast Arbetsförmedlingen ett hinder för matchningen på arbetsmarknaden men det verkar alltså inte statsradion tycka eller ha upptäckt.

torsdag 4 oktober 2018

Företagsbesök idag

Idag fortsätter Moderaterna Gävle med våra återkommande företagsbesök. Våra privata välfärdsföretag är mycket uppskattade av sina kunder men motarbetas ofta av socialisterna så det känns spännande att få besöka Ryggkompaniet i Gävle och duktiga Anders Göransson och lyssna in hur politiken på lokal regional och riksnivå kan bidra till ett bättre företagsklimat för välfärdsföretagen. 🇸🇪🇸🇪

söndag 16 september 2018

mp och s är valets stora förlorare i Gävleborg!


Pressmeddelande; Moderaterna Gävleborg gick emot rikstrenden och behåller våra två riksdagsmandat. S och mp förlorar två mandat tillsammans.

 
Valmyndigheten har nu fastställt vilka ledamöter som är valda till riksdagsledamöter från Gävleborg.  Socialdemokraterna tappar ett av sina tidigare 4 mandat och miljöpartiet förlorar sitt enda mandat från Gävleborg. De rödgröna partierna är länets förlorare i antal förlorade riksdagsmandat.

 Moderaterna i Gävleborg går bättre än rikstrenden för Moderaterna och behåller våra två mandat i Gävleborg.
 
Lars Beckman säger i en kommentar till det fastställda valresultatet från valmyndigheten:

 
-          Socialdemokraterna och miljöpartiet är valets stora förlorare i Gävleborg. S förlorar ett av sina 4 mandat och miljöpartiet förlorar sitt enda mandat i Sveriges Riksdag. Det är en ny politisk verklighet som har röstats fram av de som bor i Gävleborg. Den landsbygdsfientliga politik som mp/s regeringen har fört under förra mandatperioden har inte uppskattats av de som bor i vårt län visar utfallet i valet.

-          Moderaterna i Gävleborg går emot rikstrenden i riksdagsvalet och minskar betydligt mindre än riksgenomsnittet. Det betyder också att vi behåller våra två riksdagsmandat i Gävleborg.

-          Vi kommer nu att tillsammans med övriga alliansledamöter rösta bort Stefan Löfven som statsminister så snart den nya riksdagen tillträder och när talmansrundorna är avklarade kan en ny M ledd alliansregering tillträda så snart som möjligt.
 

-          Det känns som en stor ära att få fortsätta vara en stark röst för hela Gävleborg i Sveriges Riksdag och dessutom ha det starka mandatet att vara personvald från Gävleborg säger Lars Beckman i en avslutande kommentar. Tillsammans med nyvalda riksdagskollegan Viktor Wärnick ska vi arbeta för fler i jobb, en bättre infrastruktur för hela länet, ett bättre företagsklimat och en realistiskt migrationspolitik.

 

Valmyndighetens fastställda valresultat för Gävleborg:

 


 

 

måndag 3 september 2018

Nu tar M tag i integrationspolitiken också!


Ett ja ska vara ett ja – Sverige måste ta tag i integrationen

Idag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaternas sammanhållna integrationspolitik. För att klara integrationen krävs en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik – ett nej ska vara ett nej. Men lika viktigt är att ett ja ska vara ett ja. 

Med egen ansträngning ska den som kommer till Sverige kunna gå från nyanländ till nyanställd och slutligen bli ny medborgare. Det handlar om arbete och egen försörjning och att behärska svenska språket. Det handlar också om delaktighet i demokratiska processer och om att följa svensk lag. Det här är vad vi bör förvänta oss av alla människor som bor i Sverige, och det svenska medborgarskapet måste bygga på denna grund. Det gäller lika för alla.

- För att vägen in i det svenska samhället ska bli kortare måste vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige för att bygga sin framtid här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar. Det här kräver egen ansträngning, samtidigt som samhället ska ge var och en förutsättningar att lyckas, säger Ulf Kristersson.

- Integrationen måste fungera bättre än den har gjort hittills. Om nyanlända inte tar steget in på arbetsmarknaden under sina första år i Sverige riskerar många att fastna i långvarigt utanförskap och bidragsberoende. De närmaste åren kommer därför att vara avgörande för att förhindra att utanförskapet växer, säger Elisabeth Svantesson.

Delar av Moderaternas integrationspolitiska program:
  • Särskild satsning på skolor i utsatta områden: fler av de skickligaste lärarna ska undervisa där de behövs som mest, fler lärarassistenter till utsatta skolor och obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.
  • Ställ tydliga krav på innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända. Samhällsorienteringen ska ha nationella kursplaner och understryka demokratiska värderingar. Orienteringen ska även vara obligatorisk för såväl unga som äldre. 
  • Skärp lagstiftningen mot månggifte, tvångsäktenskap och oskuldskontroller.
  • Skärpt ägarprövning och kontroll av religiösa friskolor. 
Moderaterna har en sammanhållen integrationspolitik – till skillnad från S och SD. Vi ser integrationsproblemen och vill ta ansvar för att lösa dem. Det kommer inte vara enkelt, och det kommer att ta tid. Men det är möjligt. Nu tar vi tag i integrationen.

söndag 12 augusti 2018

Vilka krav ställer Sjöstedt på Löfven?

Återinförd förmögenhetsskatt, kraftigt höjda inkomstskatter, höjda elskatter, återinförd arvsskatt, högre fastighetskatt, Sverige ska lämna EU, avskaffande av valfriheten i välfärden och bort med friskolor. 

Vilka krav ställer vänsterpartiet i en regeringsförklaring med mp och s? När ska media börja att granska innehållet i ev Löfven 2.0 regering där Sjöstedt varit mycket tydlig. Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram en regering som de inte själva ingår i. Då tycker jag att det är medias roll att dels ställa frågan till Löfven - lovar du att inte ta in kommunister i en svensk regering? Dels ställa frågan till Jonas Sjöstedt - vilka krav kommer du att ställa på Löfven för att stödja honom som en ev. regeringsbildare? 

söndag 5 augusti 2018

Besök på räddningstjänsten i Gävle

Pressinformation

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) besöker på inbjudan av Räddningstjänstens ordförande Niclas Bornegrim Gästrike Räddningstjänst måndag den 6/8.

Syftet med inbjudan är att samtala om vad de omfattande bränderna i sommar  får för lokala konsekvenser för Räddningstjänsten. Antalet bilbränder har även ökat i Gävleborg under det senaste året och attacker mot blåljuspersonal har också blivit ett växande nationellt problem. Vad behöver politiken göra för att förbättra arbetsmiljön för räddningstjänstens medarbetare på nationell och lokal nivå? 

Vilka slutsatser kan dras av kommande budgetbehov när räddningstjänsten måste förstärkas?

Media är välkommen att samtala med Niclas Bornegrim och Lars Beckman måndag den 6/8 om slutsatserna av besöket. 


torsdag 2 augusti 2018

Pressträff!

Regionråden Maria Molin (M), Birgittha Bjerkén (M) och Riksdagsledamot Lars Beckman (M) redovisar en aktuell RUT-rapport fredag den 3/8 klockan 11.00.

Det finns politiska förslag som skulle ta bort den privata vården i Sverige med det föreslagna vinstförbudet, vilka konsekvenser skulle det få för invånarna i Gävleborg?

Idag är det långa väntetider, till exempelvis till en så enkel undersökning som bentäthetsmätningen på Gävle sjukhus- upp till ett år- men om patienten istället väljer att åka till Sophiahemmet i Stockholm så är det ingen kötid alls.

Det är stora ojämlikheter avseende hjälpmedel i Sverige och tyvärr ligger Gävleborgs län mycket dåligt till jämfört med alliansstyrda landsting.

Frågorna som är ställda i RUT rapporten är;

Uppdragsgivaren önskar en redovisning av nedanstående uppgifter fördelat på landets 21 landsting/regioner.
· Det totala värdet som landstingen lägger på entreprenad.
· Väntetiderna till primärvård och specialiserad vård i landstingen.
· Landstingens kostnader för inhyrd personal.
· Landstingens kostnader för politisk verksamhet.

Uppdragsgivaren önskar även få en redovisning över tillgång till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i olika delar av landet.

Moderaterna presenterar konkreta förslag för att komma tillrätta med situationen i Gävleborg under nästa mandatperiod.

Medverkande: Maria Molin regionråd (M), Birgittha Bjerkén regionråd (M), samt Lars Beckman riksdagsledamot (M)


Kontaktuppgifter:
Maria Molin 072-2304546
Ellinor Troli (politisk sekreterare) 072-5005621tisdag 31 juli 2018

Stärk Sveriges civila beredskap! Alliansen levererar konkret politik!

Alliansen: Stärk Sveriges civila beredskap


I dag presenterade Alliansens partiledare Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, ett samlat paket med tio reformer att öka Sveriges civila beredskap och krishanteringsförmåga. Det handlar om mer resurser, tydligare mandat och ansvar - både för att förebygga kriser, men även för att snabbt kunna hantera dem. Det måste människor i hela Sverige kunna lita på.

Det är fortfarande för tidigt att dra skarpa slutsatser om hanteringen av sommarens omfattande bränder. Men det står klart att både räddningstjänsten och ett stort antal frivilliga har gjort, och fortsätter göra, enorma insatser. Den här kraften behöver tas tillvara och förvaltas.

Oavsett vilka slutsatser som kommer att dras om bränderna, måste vi redan nu se till att vårt samhälle är bättre rustat inför framtiden. Vi har sett hur till exempel Tsunamikatastrofen, skogsbranden i Västmanland 2014 och IT-skandalen vid Transportstyrelsen visat på brister i statens, kommunernas och myndigheternas förmåga att förebygga och hantera kriser.

Vägen framåt handlar både om att förebygga kriser och att vara förberedd när krisen väl kommer. Det kräver bland annat en modern lagstiftning som möjliggör att krissituationer kan hanteras utan dröjsmål. Det innebär också att vi måste ha rätt resurser på rätt ställen – och en organisation för krishantering som är erfaren och kompetent.

Alliansen föreslår tio reformer för att stärka Sveriges civila beredskap och öka krishanteringsförmågan:

1. Inrätta ett nationellt säkerhetsråd under statsministern.

2. En snabbare och tydligare statlig krisledning.

3. Etablera en nationell krisfond.

4. Förstärk hemvärnet.

5. Bygg ut utbildning av räddningstjänstpersonal.

6. Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.

7. Satsning på nationell brandbekämpningsförmåga från luften.

8. Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser.

9. Inför särskild lagstiftning om hur civila kriser ska hanteras.

10. Ökat statligt stöd för skogsbrandsbevakning.måndag 16 juli 2018

Mp/s regeringen har även raserat bilstödet

Först raserade mp/s regeringen LSS - personlig assistans för funktionsnedsatta. Sedan har man även raserat bilstödet. Mp/s solidaritet i praktiken. ( samma regering subventionerar elcyklar för fullt friska med 1.75 miljarder)läs mer om bilstödet i den här artikeln och den framtagna rapporten från riksdagens utredningstjänst.
http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/ny-rapport-visar-pa-stora-brister-i-bilstodet-for-funktionsnedsatta

lördag 14 juli 2018

Det är polisens ansvar att skapa lugn och ordning i Sätra!

Jag får (tyvärr) många signaler om att det är oroligt i Sätra igen. Jag förutsätter att polisen sätter in de resurser som krävs för att skapa lugn ordning och reda! Behöver de hjälp av andra av samhällets resurser så borde de avropa det. Staten har ett våldsmonopol som är till för att skapa trygghet.

Socialtjänsten behöver också agera kraftfullt om det är minderåriga barn som inte kan uppföra sig och begår brott. Samhället ska ha nolltolerans för det. Punkt!

https://www.gd.se/artikel/gavleborg/gavle/brak-utanfor-ica-i-satra-personal-tryckte-pa-overfallslarmet

torsdag 12 juli 2018

Fråga efter svenskt kött på restaurangen! Du har hela makten i din hand för att hjälpa Sveriges bönder just nu!

Det svenska jordbruket och våra svenska bönder behöver ditt stöd idag! När du går på en restaurang - ställ frågan om de serverar svenskt kött. Gör de inte det - byt restaurang. När du handlar - köp svenskt kött. ( vår familj gör det alltid)
Det är det bästa du som aktiv konsument kan göra just nu för att mildra den akuta krisen av torkan. Det politiken kan göra i höst med en ny M ledd regering på plats är att bättra konkurrenskraften genom att minska kostnaderna för såväl bönderna som åkerinäringen så att svenskt kött och livsmedelsproduktion förbättras. Din röst på M den 9/9 kan hjälpa svensk livsmedelsindustri men redan idag kan du hjälpa det krisande lantbruket! Ditt och mitt och alla andras stöd behövs idag! 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
https://www.svd.se/jag-erkanner--jag-ar-kottnationalist

torsdag 28 juni 2018

Gemensam presentation av konkreta gemensamma ståndpunkt från Alliansen i Gävleborg på Ockelbo marknad imorgon!

PRESSINBJUDAN

Nu startar jobbet regionalt där vi ska arbeta gemensamt för en ny alliansregering;

Pressträff från Gävleborgs riksdagsledamöter och riksdagskandidater inom Alliansen
I samband med Ockelbo marknad gör Allianspartiernas förstanamn det första gemensamma utspelet och presenterar ett antal gemensamma ståndpunkter inför höstens val.

Pressträff och presentation sker på Lilla torget i Ockelbo

media hälsas välkomna dit

Deltar gör:
Lars Beckman (M)
Anders W Jonsson (C)
Per-Åke Fredriksson (L)
Martina Kyngäs (Kd)

tisdag 26 juni 2018

Höjden av ondska?

Om en person får behålla 100 kronor mer av sin lön i skattesänkning av M så är det höjden av ondska enligt #twittervänstern men om samma person får 100 kronor i bidrag av v mp s så är det höjden av klokhet. Det är den mediala logiken i statsmedierna och hos åsiktsvänstern

söndag 24 juni 2018

SD i Gävle har försökt att fälla alliansens budget - två gånger 2018 och 2017 . Vill du ha en moderatledd alliansregering så måste du alltså rösta på Moderaterna.

Jag tror att det är få utanför kretsen de som arbetar på Gärdet i Stockholm på SVT SR och UR samt LO borgen som anser att den här regeringen är värdig och har gjort sig förtjänt av att få väljarnas förtroende igen.

Om man ser på opinionsläget just nu så är det faktiskt oklart om s når över 20 procent i valet i september. Att regeringen har gett upp framgår på många olika sätt. Ett är det mest uppenbara - ledande s företrädare flyr regeringen och tar andra jobb. Inte mindre än 4 statssekreterare har lämnat regeringen på kort tid och även andra politiska tjänstemän har utsetts till höga statstjänstemän. Det är självklart ett problem i sig som sannolikt kommer att leda till personförändringar på viktiga samhällsfunktioner efter valet. Utnämningsmakten får inte missbrukas av en regering!

Ett parti som har gått bra i opinionen är SD.Inte för deras politik - för den känner de allra flesta inte till någonting om - och inte för deras riksdagsledamöter förträfflighet eller engagemang för Gävleborg. Hur många riksdagsledamöter har SD i Gävleborg och vad heter de? Kan du inte svara på den frågan så bör du överväga om du verkligen ska rösta på dem.

Nej, det handlar självklart om att det är många som protesterar mot den förda migrationspolitiken och då vill man lägga en röst på det parti som man uppfattar har protesterat högst. Nu handlar ju politik inte om att proteströsta utan om att som väljare sätta sig in i vad de olika partierna vill göra för att lösa ett samhällsproblem och med vem. Kan man få något inflytande helt enkelt? Vilken värdegrund tillhör det parti som man tänker rösta på? Moderaterna har idag samma strama migrationspolitik som vi har haft sedan andra världskriget så om den frågan är viktig för dig är det naturligt att rösta på Moderaterna. Som Moderat vet vi också hur viktigt det är ett med ett NATO medlemskap för att skapa trygghet för Sverige, och om hur vårt EU medlemskap skapar jobb och trygghet för oss som bor i Gävleborg är vår exportindustri är avgörande för jobben.

Det är fler än en som jag har mött som tror att SD i Gävleborg tillhör det borgerliga blocket men det stämmer faktiskt inte. Nu senast i budgetdebatten i Gävle kommun så försökte SD fälla det borgerliga styret genom att lägga ned sina röster. Man gjorde likadant sommaren 2017. SD tvekar alltså inte att släppa fram ett v mp s styre om man får möjlighet.

Samma risk tar en väljare självklart om man vill byta regering och röstar på SD i riksdagsvalet. Varför skulle inte s och sd kunna bilda regering? S har två ideer i svensk politik. Att ta makten och behålla den. S har gjort 180 graders svängar förut - utan att media har reagerat eller smutskastat dem. S och MP gjorde upp med sd och v när man tog fram en lagstiftning för att försvåra arbetskraftsinvandring till Sverige. Har du sett att Aftonbladet ledare har rasat mot det? Nej, självfallet inte för då var det de "goda" i svensk politik som gjorde upp.

Det fanns ett stort riksintresse från SVT och SR när alliansen tog över styret i Gävle efter det att v mp s valde att avgå. Då ville man veta hur Gävle skulle styras med det man påstod vara med stöd av sd. I samma takt som v mp s och sd har gjort uppgörelsen i nämnder och styrelser så har riksmedia tappat intresset för Gävle. Det i sig är faktiskt märkligt. Det relevanta vore ju att även riksmedia granskade hur SD och ffa v mp s har anpassat sig till varandra. I en nämnd valde till och med v mp och s att aktivt rösta på ett sd yrkande för att kunna vinna en votering.

Så vill du vara säker på att Sverige får en ny regeringen så är en röst på Moderaterna en garant för det. Är du nöjd med Stefan Löfven och Gustav Fridolin så spelar det ju mindre roll vad du röstar på men om du verkligen vill ha ett maktskifte i Sverige så kan du inte rösta på någonting annat än Moderaterna eller ett alliansparti för att garanteras att maktskifte. Svårare än så är det inte.


onsdag 20 juni 2018

Grundlagsreformer för ett starkare skydd för individen och en mer robust rättsstat


Grundlagsreformer för ett starkare skydd för individen och en mer robust rättsstat

Att vårda grundlagen är avgörande i ett land där rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla lika för alla. I dag presenterar därför Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, förslag till en ny grundlagsutredning. Syftet är att stärka individens rätt och rättsstaten.
Det har gått 14 år sedan den förra grundlagsutredningen tillsattes. Tiden är nu mogen att göra en ny översyn. Det handlar bland annat om att stärka individens fri- och rättigheter gentemot staten, men även om att göra våra domstolar och grundlagar mer motståndskraftiga mot krafter som kan hota rättsstaten och demokratin
- Under senare år har vi sett en utveckling på flera håll i Europa som utmanar rättsstaten. Därför finns goda skäl att i Sverige överväga reformer som bland annat stärker domstolarnas långsiktiga oberoende, säger Gunnar Strömmer. 
- Sveriges grundlagar utgör själva grunden för vårt samhällskontrakt. Därför bör tillsättandet av en ny grundlagsutredning ske i dialog mellan partierna, säger Andreas Norlén.

Moderaterna vill att en ny grundlagsutredning ska tillsättas under nästa mandatperiod och lämna förslag inom fyra områden:

1. Domstolarnas självständighet ska stärkas 
Vi har sett en utveckling på flera håll i Europa som utmanar rättsstaten och de självständiga domstolarna. Det finns goda skäl att även i Sverige överväga reformer som stärker domstolarnas långsiktiga oberoende. Det handlar bland annat om att  inrätta ett från regering och riksdag fristående domstolsråd ("Judicial Council") som består av en majoritet domare och som bl.a. får i uppdrag att utse Domstolsverkets chef. Vidare bör tillsynen av domstolarna ses över för att begränsa regeringens och riksdagens makt i detta avseende.

2. Skyddet för människors fri- och rättigheter ska stärkas 
Moderaterna vill införa en rätt till skadestånd när staten har överträtt en enskilds fri- och rättigheter i regeringsformen. Moderaterna vill vidare att flera av rättigheterna i regeringsformen stärks eller kompletteras samt att vissa nya rättigheter införs: äganderätten och näringsfriheten ska stärkas och diskrimineringsförbudet bör breddas. Vidare bör en tydligare rätt till domstolsprövning införas, liksom ett uttryckligt skydd mot dubbel lagföring.

3. Lagrådets ställning och domstolarnas lagprövning ska stärkas 
Det behövs ett tydligare system för att kontrollera om en viss bestämmelse i lag eller annan författning strider mot grundlagen. Lagrådet genomför en förhandskontroll. Det finns flera sätt att stärka Lagrådets ställning på som bör övervägas, bl.a. krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna bifalla ett förslag som Lagrådet avstyrkt. Det bör också finnas möjlighet till efterhandskontroll genom att en vanlig domstol prövar en viss lagbestämmelse mot exempelvis grundlagen eller Europakonventionen, utan att frågan aktualiseras i ett konkret fall. Lagrådet bör inte ha ”vetorätt” mot ny lagstiftning – ytterst är lagstiftningen riksdagens ansvar, och väljarna kan utöva sin kontroll av lagstiftaren i allmänna val. Men andra förstärkningar bör övervägas. 

4. Det ska bli svårare att ändra grundlagar 
I ljuset av händelserna i till exempel Polen och Ungern bör övervägas om det är för enkelt att ändra en svensk grundlag. I uppdraget för den nya grundlagsutredningen bör ingå att överväga om det ska det ställas högre krav för att grundlag ska kunna ändras. Exempelvis kan övervägas om det ska krävas kvalificerad majoritet utöver att det behöver ske genom två beslut med mellanliggande val. Det bör även övervägas om det mellanliggande valet behöver vara ordinarie eller om det även fortsatt ska räcka med att det är ett extra val. 

måndag 18 juni 2018

Socialdemokraterna i Gävle kunde inte skapa ett budgetalternativ till alliansen

Miljöpartiet i Gävle gjorde som i riksdagen och regeringen. Vek sig för sin egen politik och röstade på s budget medan vänsterpartiet går in i valrörelsen med en egen politik och ett eget budgetalternativ. S framstår som den stora förloraren som inte kunde samla ett budgetalternativ bakom sig.

Budgetdebatt i Gävle kommunfullmäktige


Idag blir det kommunfullmäktige i Gävle med bl a budgetdebatt. En enig allians med en budget för en god ekonomi och fler i jobb med fokus på ett bättre företagsklimat mot en splittrad utgiftskartell med v mp s olika alternativ. Det enda som vore värre är att de röstar på s budget tillsammans vilket skulle leda till sämre ekonomi för Gävle kommun och ännu högre kommunalskatt.

tisdag 12 juni 2018

Behöver vårdvalssystemet göras om i Gävleborg?

Det är viktigt med en nära och tillgänglig vård för alla i ett samhälle. Det gäller oavsett hur gammal du är eller var du bor - eller om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Tyvärr verkar det som att det finns privata aktörer i Gävleborg - Capio - som har satt i system att inte skriva ut hjälpmedel till personer som behöver det. Jag har personligen sett det på nära håll vilket är bra för mig som riksdagsledamot att se hur bemötande och agerande är i sjukvården. Det hjälper mig att hjälpa till att förbättra sjukvården för alla. 

Det kan handla om inkompetens på vårdcentraler, dvs att man inte har förmågan att bedöma vilka hjälpmedel eller insatser som behövs  -men det kan också tyvärr handla om att man försöker spara in pengar på att inte skriva ut hjälpmedel. Frågan är då hur det granskas av beställaren - Region Gävleborg? Om det inte handlar om pengar - handlar det om att man vill upp ha en bra statistik till Region Gävleborg?  

Det här ställer frågan om vilken kontroll och uppföljning som sker av Region Gävleborg över vårdcentraler såväl offentliga som privata. Hur många förskrivningar har nekats från Capio eller andra aktörer? Vet Region Gävleborg det? Finns det krav i upphandlingarna där vårdcentralerna ska redovisa vilka hjälpmedel man vägrar att skriva ut och orsakerna till det?

Saknas den statistiken så bör Region Gävleborg i kommande upphandlingar skriva in det som ett krav. Det är viktigt att vi som förtroendevalda och självklart även allmänhet och media har möjlighet att granska en offentligt finansierad verksamhet.

Det finns få saker som gör mig så förbannad som när de som är svårast sjuka och behöver som mest hjälp inte får det. Den enda fördelen när invånare kontaktar mig i frågor från hela länet där systemet motarbetar den lilla människan är att det ger mig politisk energi att arbeta ännu mera för att förbättra den offentliga servicen till medborgarna i Gävleborg.

I alla undersökningar ligger privata välfärdsföretag bättre till än offentligt drivna och Gävleborg är inte något undantag. Tyvärr verkar Capio i Gävle inte leva upp till de kvalitetskrav som man kan ställa på en offentligt finansierad verksamhet. Har man som strategi att försöka tränga undan de som är svårast sjuka? Det vore ju fruktansvärt om det är så men då ska å andra sidan samhällets kontroller vara så goda att man upptäcker det och kan förebygga det. Antingen genom att säga upp ett avtal eller genom att införa ännu hårdare kvalitetskontroller och krav på redovisning.

Har du egna exempel från vårdcentraler i Gävleborg där du har nekats hjälpmedel eller fått ett dåligt bemötande/vård där du misstänker att det kan bero på ekonomiska orsaker?

Mejla gärna till mig på lars.beckman@riksdagen.se så att jag kan få ditt exempel.

Som Moderat står man alltid på människans sida och det gäller även i den här frågan.


söndag 10 juni 2018

S rasar - mycket bra!

Socialdemokraterna rasar till 23 procent - mycket bra! Vill man byta regering och ha en ny M ledd alliansregering så måste man rösta på Moderaterna - som är garanten för ett maktskifte - annars kommer Stefan Löfven att sitta kvar som statsminister - vilket vore en olycka för Sverige!

fredag 8 juni 2018

Vem tror du gynnas av subventioner av elcyklar? Vi som bor i Gävleborg eller hipsters på södermalm?

Här kan du få fakta om mp/s regeringens subventioner av elcyklar. Färre jobb i Sverige, bidraget går till storstäderna och försäljningen hade redan tagit fart utan subventionerna. Dessutom ingen socioekonomisk analys av regeringen av vilka som har råd att köpa elcyklar för 16700 per styck mem mp är nöjda. Bidraget går främst till hipsters på södermalm?

http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/bidrag-till-kop-av-elcykel-gynnar-storstadsbor

torsdag 7 juni 2018

Ett djupt olyckligt beslut idag om de 9000 männen som saknar asylskäl!


Idag har en majoritet i Sveriges riksdag beslutat att 9000 män från Afghanistan får en ny möjlighet till asyl i Sverige. Det är ett djupt olyckligt beslut konstaterar riksdagsledamot Lars Beckman (M) i ett uttalande.

-          - Det är viktigt att Sverige har en trovärdig långsiktig och förutsägbar migrationspolitik där varje person får sin asylrätt prövad. Det betyder att vid ett ja har man rätt att stanna i Sverige men vid ett nej ska man lämna Sverige säger Lars Beckman i en kommentar till riksdagens beslut.

-         -  Dagens beslut undergräver förtroendet för den svenska migrationspolitiken och belönar dem som i värsta fall har ljugit om sin ålder till skillnad från dem som har följt sitt avvisningsbeslut och har lämnat Sverige säger Lars Beckman vidare.

-           - Elin Lundgren (S) riksdagsledamot från Gävleborg tillhör s främsta flyktingaktivister i deras riksdagsgrupp har Dagens Nyheter skrivit om i en artikel nyligen, och nu förutsätter jag att hon tillsammans med socialdemokraterna tar fram en politik för fler utrikesfödda i jobb – i annat fall kommer dagens beslut att ytterligare förstärka belastningen på våra välfärdsystem och kommunernas försörjningsstöd avslutar Lars Beckman

För mer kommentarer, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

Idag förstör Elin Lundgren mfl trovärdigheten i svenska migrationspolitik

Idag kommer regeringspartierna att förstöra trovärdigheten i den svenska migrationspolitiken när man ger 9000 män utan asylskäl från Afghanistan rätt att stanna i Sverige. Djupt olyckligt och direkt förödande. Som Expressen visat har många ljugit om sin ålder också. Läs gärna deras artikelserie om kvinnorna som lämnats kvar. Moderaterna röstar självklart nej idag.

söndag 3 juni 2018

S aggressiva ton mot villaägare och bostadsrättsägare förvånade mig igår

S aggressiva och nedvärdande ton mot den som bor i egen ägd bostad förvånade mig igår på den bostadspolitiska debatten i Hudiksvall. Enligt s ledamot så vill man att bostadsrätter och småhus inte ska byggas till förmån för hyresrätter. M anser att alla boendeformer behövs! #bopol

torsdag 31 maj 2018

Hofors, Hudiksvall Ovanåker Söderhamn - ses vi?

Imorgon fredag är det Bessemerfest med M Hofors-Torsåker på plats, på lördag bostadspolitiskt samtal i Hudiksvall med M Hudiksvall på plats, och på måndag företagsbesök och lunchmöte i Ovanåker. Måndag avslutas med träff med familjer med funktionsnedsatta barn i Söderhamn.

Ses vi på någon av aktiviteterna?Lunchmöte i Ovanåker på måndag

På måndag har Moderaterna ett öppet lunchmöte i Ovanåker klockan 13 där jag pratar lite om dagsaktuella frågor i politiken. Vill du komma? Kontakta Mikael Jonsson för information om var. Hoppas att vi ses 😊

Träffa Nya Moderaterna Hofors på Bessemerfesten!

Bessemerfesten fredag 1/6 och lördag 2/6 är vi på plats utanför ingången till ICA . Under fredagen är Lars Beckman länets riksdagsman och Maria Molin Regionråd Region Gävleborg på plats.

Kom in till vårt tält och tala om för oss vad som är viktigt för dig och hur du ser på framtiden i Hofors Kommun, Under båda dagarna träffar ni våra 4 toppkandidater till Kommunfullmäktige Ziita Eriksson- Alf Persson - Eva Julin- Daniel Nyström samt ledamöter i den lokala styrelsen för Nya Moderaterna Hofors Torsåker.

Alf kandiderar även till Regionfullmäktige Gävleborg.

Ställ frågor till oss om hur vi ser på framtiden i kommunen.

söndag 20 maj 2018

Idag är det supersöndag dörrknackning!


Idag går vi moderater ut på superknackning i hela Sverige. Alla vi som vill byta ut mp/s regeringens skadliga politik väljer att samtala med en väljare i taget för att kunna svara på frågor om vår politik. I Gävleborg är många föreningar i valläge och hakar på superknackningssöndagen. Vill du följa med idag? Det är bara att haka på! 😊

torsdag 17 maj 2018

Moderaterna avvisar den nya förmånsskatten för sjukvårdsförsäkringar


Moderaterna avvisar den nya förmånsskatten för sjukvårdsförsäkringar


Igår röstade riksdagen om regeringens slutliga utformning av den nya skatten för sjukvårdsförsäkringar, det förslag som riksdagen beslutade om i budgetomröstningen i december. Moderaterna säger nej till den nya skatten. I höstas röstade vi för vår egen budgetmotion, utan denna skattehöjning, och avvisade därmed regeringens förslag. Men tyvärr vann regeringens budget, med ett antal mycket dåliga förslag,

Det som riksdagen röstar om idag är alltså hur det förslag som fanns med i regeringens budget slutligen ska utformas. Enligt en tidigare överenskommelse mellan partierna i riksdagen 1996 (efter bankkrisen) ska inte oppositionen i riksdagen rösta nej till ett förslag som finns med i en av riksdagen beslutad budget, men ännu inte beslutats i detalj. Detta är en grundläggande princip som gällt i över 20 års tid, oavsett vem som suttit i regering. (Det enda undantaget var när S, V, MP och SD bröt mot denna princip vid ett tillfälle 2014, vilket i vart fall Socialdemokraterna bett om ursäkt för och sagt i efterhand var fel).

Anledningen till regelverket är enkel - en budget är en helhet, där plus och minus måste gå ihop. Om riksdagen först röstar för en samlad budget och sedan i efterhand bryter ut olika saker uppstår ett hål i budgeten och statsfinanserna urholkas. I längden skadar det förtroendet för de svenska statsfinanserna. Riksdagen bör ju rimligen inte fatta ett beslut när den tar budgeten och sen ett helt annat när lagstiftningen ska antas. Att förslag som påverkar inkomstberäkningen eller utgiftsramarna behandlas på det här sättet är viktigt för att vi ska kunna ha en samlad budgetprocess där budgeten fastställs i ett beslut och där det beslutet sedan gäller. Så undviker partierna sedan 1990-talet budgetkaos i riksdagen. Och det är något som är centralt i moderat finanspolitik.

Personligen tycker jag visserligen att regeringen missbrukar budgetreglerna genom att stoppa in allt man vill göra i budgeten, lite lagom hafsigt, för att sedan kanske ta ett halvår på sig att förklara vad man egentligen menar. Statens budget beslutades alltså i december. Nu, nästan ett halvår senare, kommer den formella lagen om förmånsskatt på privata sjukförsäkringar. Det borde enligt min mening finnas en tidsgräns under vilken regeringen måste återkomma med det detaljerade lagförslaget för att inte riskera att det röstas ned av riksdagen. Så ser dock inte reglerna ut idag, och därför ställer moderaterna upp på den gällande budgetordningen och avstår från att rösta om sjukvårdsskatten i dagens omröstning. Vi har ju redan röstat om saken, i budgetomröstningen i december. Och då röstade vi nej.

Moderaterna har samtidigt bland sina vallöften att denna skatt är en av dem vi vill avskaffa om vi vinner valet om drygt 100 dagar. Det kommer med andra ord förhoppningsvis inte att bli en särskilt långlivad skatt.

Sverigedemokraterna gör idag stor sak av att de "ensamma röstade nej". Jag tycker det är rent oansvarig populism. Alla allianspartier röstade nej till förslaget redan i december i samband med budgetomröstningen. Och alla partier vet hur budgetreglerna ser ut. När SD säger att "vi var inte med om budgetöverenskommelsen 1996 och kan därför göra som vi vill" visar det enligt min åsikt att man inte är beredda att ta ansvar för ordning och reda i statens finanser. Jag tycker faktiskt inte det är något att skryta om, det bekräftar väl snarare att man inte är mogna att vara med och ta ett framtida regeringsansvar. Att ta ansvar för att statens budgetarbete ska fungera är kanske inget som tilltalar mer populistiskt lagda partier och väljare, men om alla skulle agera som SD skulle vi få lekstuga i riksdagen och ingen regering skulle lyckas få sin redan framröstade budget att fungera. Vilka effekter det skulle få för statens finanser och förtroendet i omvärlden om dessa brott mot budgetreglerna skulle sättas i system vågar jag inte ens spekulera i. Då är vi på ett sluttande plan.

söndag 6 maj 2018

Avgår Elin Lundgren (s) riksdagsledamot och flyktingaktivist nu efter s totala omsvängning av migrationspolitiken i fredags? Vad har hon sagt till våra lokala medier?

En av Sveriges tyngsta flyktingaktivister inom socialdemokratin råkar bo i Gävle, Elin Lundgren. I fredags meddelande Stefan Löfven att det som var höjden av ondska för någon vecka sedan enligt socialdemokraterna  nu är socialdemokraternas politik.

Det är ett realistiskt anslag av Stefan Löfven - som dock saknar trovärdighet - eftersom samma parti tänker ge 9000 män från Afghanistan utan asylskäl rätt att stanna i Sverige.

Det intressanta är nu om flyktingaktivisterna trots s omsvängning tänker vara kvar i socialdemokraterna eller om de gör som den s riksdagsledamot som verkar ha en ryggrad - som nu lämnar partiet.

Den enkla frågan är alltså - kommer Elin Lundgren att lämna socialdemokraterna eller tänker hon gå in i en valrörelse med Stefan Löfvens och socialdemokraternas politik? Den som bor i Gävleborg och överväger att rösta på socialdemokraterna - vilken politik får man? Elin Lundgrens aktivistpolitik - om hon kvarstår i riksdagen - eller Stefan Löfvens?

Ska man tolka hennes blogg så tänker hon inte lämna partiet vilket då betyder att hennes personliga trovärdighet nog får anses ha fått sig en rejäl törn.


fredag 27 april 2018

M, L och KD begär att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget om ensamkommande

M, L och KD begär att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget om ensamkommande

Sverige behöver en genomtänkt och hållbar migrations- och integrationspolitik. Därför stödjer Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd för gymnasiestudier för vissa ensamkommande ungdomar.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kommer att begära att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig över förslaget vid finansutskottets sammanträde torsdag den 3 maj.

- Förslaget är inte bara olyckligt i sak utan brister även i form, vilket framgår av den tunga kritik som såväl remissinstanser som Lagrådet framfört, säger Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) 

- Lagrådet går så långt som att tala om att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Trots det har regeringen bortsett från stora delar av Lagrådets skarpa kritik, säger Svantesson.

- Mycket talar för att finansutskottet bör erbjuda Lagrådet yttra sig även över förslaget, inte minst mot bakgrund av den kritiserade beredningen och hur förslaget utformats vad gäller bland annat likabehandling, säger Svantesson. 

Lagrådet har i sitt yttrande påpekat att det finns delar i förlaget som över huvud taget inte har varit föremål för någon godtagbar beredning. Det kan bland annat mot den bakgrunden finnas behov av att inhämta ytterligare upplysningar från Migrationsverket under beredningen av förslaget i riksdagen.

torsdag 26 april 2018

Pressträff med Anders Edholm

Pressinbjudan: vice partisekreterare för Moderaterna Anders Edholm besöker Ljusdals kommun!

Fredag den 27 april besöker vice partisekreterare för Moderaterna Anders Edholm och riksdagsledamot Lars Beckman Ljusdal för ett möte med kommunstyrelsens ordförande Lars Molin, företagsbesök och ett öppet medlemsmöte.

Maria Molin regionråd i Gävleborg medverkar också. Syftet med Anders Edholms besök i Ljusdal är att samtala om hur Moderaternas politik har utvecklats för landsbygden och berätta om Moderaternas nationella prioriteringar inför valet 2018.

Ljusdal är en av få kommuner som har en moderat kommunstyrelseordförande norr om Dalälven och under mandatperioden har viktiga steg tagits för att förbättra villkoren för att driva företag och bo i Ljusdal. Ljusdal är beroende av att den nationella regionala och lokala politiken går hand i hand, och det är viktigt med våra goda samarbete inom Moderaterna på alla nivåer.

I samband med besöket så finns det möjlighet för media att träffa våra Moderata företrädare. Välkommen till Ljusdals Golfklubb klockan 13.00 för en pressträff med Anders Edholm mfl.

Datum: 2018 04 27
Tid: 13.00
Plats: Ljusdals golfklubb

För mer information,

Kontakta Riksdagsledamot Lars Beckman, 070 361 36 96


onsdag 25 april 2018

Ulf Kristersson om gårdagens besked

Ulf skriver på Facebook;

Jag har påpekat några gånger att Sverige inte har haft en genomtänkt migrations- och integrationspolitik på decennier. Vi har egentligen aldrig tänkt igenom hur vi kan förena vårt delansvar för utsatta flyktingar i världen, med det fulla ansvaret för hur det sedan också går här i Sverige. Som rikt land har vi ett ansvar att hjälpa till. Men integrationen här i Sverige måste samtidigt fungera. En svår avvägning, men den måste göras.

Så har vi också fått en ohållbar situation där ett ”ja” inte alls innebär att man kommer in i samhället och snabbt lär sig svenska, börjar jobba, blir självförsörjande och bidrar till det gemensamma. Tvärtom förblir många bidragsberoende år efter år. Utanförskapet i våra förorter bär syn för sägen. Det håller inte i längden.

Inte heller betyder ett ”nej” på en asylansökan längre att man rättar sig efter beslutet och snabbt lämnar landet. Tvärtom kommer inom några år 90.000 personer med avslagsbeslut leva under jorden, i ett alltmer destruktivt skuggsamhälle. Det är som en stad av Eskilstunas storlek. Det håller inte heller i längden. När ett ”ja” blir risk för utanförskap medan ett ”nej” blir skuggsamhälle, har staten misslyckats med något fundamentalt.

Till dessa långvariga misslyckanden i migrationspolitiken måste vi nu lägga ännu ett:

Socialdemokraternas och Miljöpartiets hårt kritiserade lagförslag - att låta 9.000 ensamkommande unga i huvudsak män stanna i Sverige trots att de saknar asylskäl - får nu stöd även av Centern, och förslaget vinner därmed majoritet i riksdagen. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna drar dock slutsatsen av att det här är ett mycket dåligt förslag. Vi kommer att rösta nej. Även lagrådet har dömt ut förslaget på rent juridiska grunder, i ett historiskt kritiskt yttrande: ”Gränsen är nådd för vad som är acceptabelt” påpekar juristerna där.

Allt detta är naturligtvis djupt olyckligt. I sak - för att Sverige på nytt skapar osäkerhet om långsiktigheten och hållbarheten i svensk migrationspolitik. Det är inte vad vårt land nu behöver. Men också i form - för att svensk politik devalverar värdet av rättssäkerhet i lagstiftningen. ”Principlösheten är numera den enda kvarvarande principen i migrationspolitiken” som socialdemokraten Widar Andersson rätt träffande uttrycker det.

Detta är självklart också olyckligt för Alliansen. Det är inget att hymla om. Det är väl känt att det finns olika uppfattningar i migrationspolitiken, både inom den röd-gröna regeringen och mellan Alliansens fyra partier. Och just därför ser jag sedan länge behovet av en mycket långsiktig och blocköverskridande migrationspolitik, som i praktiken inkluderar både M och S. Jag tror i grunden att det fortfarande behövs.

Nu får i praktiken Miljöpartiet styra denna del av regeringens migrationspolitik, och Centern väljer att göra den till sin. Centerns beslut är deras och ansvaret för konsekvenserna ligger hos dem. Det betyder dock inte att Alliansen har gjort Centerns migrationspolitik till sin. Jag konstaterar att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har en annan uppfattning än Centern i denna fråga. Och att vår uppfattning inte ändras på grund av Centerns beslut.

Och av samma skäl som jag och Moderaterna naturligtvis aldrig skulle bilda eller ingå i en regering som inte klarar av uppgiften att föra en vettig ekonomisk politik, så kommer vi naturligtvis inte heller bilda en regering som inte kan föra en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Detta är inget hot, det är tvärtom ett löfte.

En röst på Moderaterna är alltså inte en röst på Centerns migrationspolitik. Alliansen är samtidigt mycket större än enbart just detta riksdagsbeslut. Och den saken har inte heller ändrats. Nu är det snart val. Ytterst är det väljarna som bestämmer.

Grattis Maria!

Grattis Maria Molin ! Nu är det valseger som gäller för regiongruppen och dig 😊 Gävleborg behöver verkligen en bättre sjukvård!

https://www.gd.se/gavleborg/hon-vann-ledarstriden-i-moderaterna-angrar-uttalande-om-vita-man-fran-gavle-det-var-ogenomtankt

tisdag 24 april 2018

Min syn på förvaltningsrättens dom angående en tjänstetillsättning i Gävle kommun som har uppmärksammats.

Jag har fått frågor om hur jag personligen ser på förvaltningsrättens dom angående en tjänstetillsättning som har upphävts av förvaltningsrätten i Falun. Jag tycker först att vi ska vara glad och tacksam över att Leif Hållander överklagade domen så att saken fick en rättslig prövning. På det sättet så vet vi ju alla nu vad som gäller - för både den här tillsättningen och för ev. framtida tjänstetillsättningar.

Frågan har fått en mycket stor uppmärksamhet vilket kanske inte är så konstigt eftersom tjänsten inte hade varit utannonserad att söka eller att den förankrades brett bland såväl medarbetarna i Gävle kommun, de fackliga organisationerna eller bland de politiska partierna.

Vad ska Gävle kommun göra nu?

 Enligt min mening så borde självklart kommundirektören agera. Det är han som har personalansvaret i Gävle kommun för ledande tjänstemän.  Förvaltningsrätten har upphävt tjänstetillsättningen och eftersom Sverige byggs med lag- och Gävle kommun följer gällande lagar och regler -  så måste tjänstetillsättningen backas tillbaka.

Det borde till och med vara så att om man har haft ledande uppdrag i kommunen - med ansvar för juridiska frågor - så borde de som berörs av frågan själva vilja backa tillbaka beslutet. Jag tror inte att någon förväntar sig att man retroaktivt ska betala tillbaka en lön men från och med det att domen föll -och 4 veckor framåt så erhåller man lön och titel för att sedan efter 30 dagar efter domslutet återgå till den tjänst man hade tidigare. Om man inte frivilligt kan nå den överenskommelsen så äger arbetsgivaren - Gävle kommun - möjlighet att kalla till en förhandling och om man inte kommer överens i förhandlingen  - så har man möjlighet att varsla en person om uppsägning - från den tjänst som alltså inte finns enligt Förvaltningsrätten.

Jag har ingen som helst insyn i hur Gävle kommun agerar i den här frågan och jag har inte heller pratat med Göran Arnell om det eftersom jag inte längre sitter i kommunstyrelsen men för mig är det självklart att de som berörs av förvaltningsrättens dom och Gävle kommun - ska följa svensk lag.

Sedan är det en komplikation i frågan - som arbetarbladet har skrivit - att tyvärr är det samma personer som har att pröva lagligheten i beslut som själva är berörda av frågan..

En professor i förvaltningsrätt har uttalat sig mycket kritiskt i artikeln:

"Nu har domstol slagit fast att beslutet om att tillsätta den nya topptjänsten var olagligt – ändå gick xx med på den – för henne – förmånliga lösningen. – Hon är jurist. Hon borde ha förstått att det här beslutet inte är korrekt, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Nu riktar Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet skarp kritik mot xx  som tog den här tjänsten trots att hon i sin roll som chefsjurist borde ha känt till att det inte gick rätt till.

– Det borde hon absolut ha förstått. Då är hon inte i god tro. Då knep hon chansen när hon fick den, säger Olle Lundin. "

Den kritiken tycker jag att kommunstyrelsen i Gävle kommun och ytterst vi som sitter i kommunfullmäktige får fundera över. Vilken juridisk kompetens har Gävle kommun och måste den stärkas upp i framtiden? 

Mer och mer frågor blir  ju juridik på olika nivåer i Gävle kommun och vi borde ha de bästa juristerna (eller avtal med de bästa privata juristerna  som finns att tillgå) så att vi som är förtroendevalda alltid kan lita på att vi har den bästa möjliga juridiska informationen som finns att tillgå.

Jag personligen fick ju överklaga ett beslut rörande att Gävle kommunfullmäktige skrev av ett lån till dåvarande köparen av Furuviksparken på 6.5 miljoner. Eftersom det är förbjudet för en kommun att gynna enskilda personer eller företag så var jag ganska säker på att Förvaltningsrätten skulle bifalla överklagan. Tyvärr missledde en ledande jurist ett antal förtroendevalda i Gävle kommun genom att påstå att min överklagan aldrig skulle kunna vinna. Samma sak sak sa juristen till mig personligen. 

Efter det att Förvaltningsrättens dom föll där 6.5 miljoner skulle betalas tillbaka till skattebetalarna i Gävle så gjorde juristen på kommunledningskontoret en egen utredning som kom fram till att Gävle kommun inte skulle driva tillbaka pengarna från den dåvarande köparen - som dessutom sålt parken med 24 miljoner i vinst. Hade man drivit tillbaka pengarna hade vinsten "bara" blivit 18 miljoner. 

Sammanfattningsvis är min uppfattning att det är Göran Arnell som är ansvarig för att säkerställa att tjänsten uppgör i enlighet med Förvaltningsrättens dom och att han borde inleda en process för att det händer. 

OM inte Göran Arnell agerar av någon anledning så måste alliansen i kommunstyrelsen agera men det ska alltså inte behöva hända.

Jag har fullt förtroende för att allianskommunalråden hanterar frågan på det bästa sättet tillsammans med våra ledande tjänstemän och det tycker jag att även Gävleborna kan lita på. Alliansen styr Gävle kommun med en trygg och säker hand. 

fredag 20 april 2018

Varmt välkommen på lunchmöte i Ljusdal fredag den 27/4

Varmt välkommen på ett öppet lunch och medlemslunch med biträdande partisekreterare Anders Edholm, riksdagsledamot Lars Beckman och kommunstyrelsens ordförande Lars Molin fredag den 27 april KL 11:30 Golfrestuarangen.

Maria Molin regionråd i Gävleborg medverkar också på lunchen.

Syftet med Anders Edholms besök i Ljusdal är att samtala om hur Moderaternas politik kan utvecklas för landsbygden och berätta om Moderaternas nationella prioriteringar inför valet 2018.

Ljusdal är en av få kommuner som har en moderat kommunstyrelseordförande norr om Dalälven och under mandatperioden har viktiga steg tagits för att förbättra villkoren för att driva företag och bo i Ljusdal. Ljusdal är beroende av att den nationella regionala och lokala politiken går hand i hand, och det är viktigt med våra goda samarbete inom Moderaterna på alla nivåer.

Vi har inte så många platser kvar (5 ST) så först till kvarn gäller, senast söndag 22/4 kl 17.00 måste jag ha svar

Varmt välkommen på lunch med Moderaterna Ljusdal fredag den 27 april.


mvh

Kennet Hedman

Gruppledare

fredag 13 april 2018

Regeringen har tappat kompassen helt!

Sveriges funktionsnedsatta har fått se sina livsvillkor försämras kraftigt sedan mp/s regeringen tillträdde. @RBU_Riks gör med små resurser ett fantastiskt opinionsbildningsarbete för att belysa hur familjers liv slås sönder när personlig assistans tas bort. Att en kvinna som fick sin assistans indragen dog på toaletten i Malmö är så ovärdigt Sverige.

Regeringen inför istället subvention av - båtmotorer och elcyklar för vuxna arbetsföra personer. Absurt och en regering som har tappat kompassen helt för vad som är viktigt att prioritera i ett samhälle måste bytas ut.

https://www.aftonbladet.se/bil/a/Kvqe44/klart-bidrag-for-kop-av-elmotor-till-baten

torsdag 12 april 2018

Äntligen! Klart för gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige!


Pressmeddelande
2018-04-12

Historiskt besked i Sveriges riksdag!  Majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning

I dag den 12 april togs ett historiskt beslut i Socialutskottet i Sveriges riksdag. Allianspartierna enades om att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin, och lägger nu fram ett gemensamt förslag.
Förhandlingar och diskussioner har pågått under en längre tid mellan allianspartierna om att försöka hitta en gemensam möjlighet att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige. 

Alliansen lägger nu fram ett gemensamt förslag, vilket innebär att man föreslår att en lagstiftning skall framarbetas som möjliggör gårdsförsäljning. Av förslaget framgår att detta skall ske under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas. Då Sverigedemokraterna yrkat bifall till Alliansens förslag finns nu för första gången en majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning.

-          I Gävleborg har det vuxit fram och växer fram många spännande företag som kommer att gynnas av den kommande gårdsförsäljningen av öl och vin säger riksdagsledamot Lars Beckman i en kommentar till beslutet. Mikrobryggerierna av öl kommer att utvecklas än mer och man kan också se framför sig att vi kommer att få vinproducenter i Gävleborg med gårdsförsäljning säger Lars Beckman vidare.  

–     Det är mycket glädjande att vi hittat en väg i samförstånd för att lösa denna fråga i Alliansen. Detta kan komma att betyda mycket för landsbygden och skapa många nya arbetstillfällen inom allt från produktion till turism. För oss Moderater har alltid småföretagarna varit viktiga, och vi kan genom detta förslag nu underlätta och ge många småföretag nya möjligheter, säger Camilla Waltersson Grönvall (M) som är Moderaternas socialpolitiska talesperson.

–     Detta är en lagseger för allianspolitiken och det är ett stort steg för landsbygden och ger nu helt nya möjligheter att utveckla gårdsförsäljningen av öl och vin. Detta kommer att kunna skapa många nya jobb på landsbygden både inom själva produktionen men också inom besöksnäringen, säger Sten Bergheden (M), Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson.


Beslut i frågan kommer tas i riksdagen den 26 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas socialpolitiska talesperson
Telefon: 070-818 25 16

Sten Bergheden, Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson
Telefon: 070-357 47 54

Lars Beckman, Riksdagsledamot M Gävleborg
Telefon: 070-3613696

tisdag 10 april 2018

Sverige är en rättstat!

Sverige är en rättstat och det betyder att man följer domstolsbeslut. Något annat vore otänkbart. Det är bra när frågor prövas av domstol och det är bara att vara tacksam för att en medborgare i Gävle överklagade ett beslut så att det blev klarlagt vad som gäller. Vi moderater som parti i Gävle ifrågasätter inte domstolens beslut vilket tydliggjorts klart och tydligt av kommunstyrelsens ordförande Patrik Stenvard.

måndag 9 april 2018

Besök i Sandviken på Göranssonska gymnasiet med Unionen

Idag blir det besök på Göranssonska gymnasiet i Sandviken på inbjudan av Unionen tillsammans med kollegorna i riksdagen från länsbänken. Rundvandring på skolan med elever på skolan. Därefter samtal med personer från och presentation av arbetsmiljöutbildning. Avslutas med samtal kring Unionens hjärtefrågor.

söndag 8 april 2018

Har socialdemokraterna genom Seko tappat all vett och sans? Borde inte företagen ha snöröjt i vinter?

Jag har nyss suttit i ett långt telefonsamtal med en förtvivlad samhällsentreprenör. Det här företaget utför snöröjning på entreprenad till statliga myndigheter och verk i norra Sverige.

Som alla vet så har det varit en rekordvinter i Sverige med kyla och snö i en omfattning som saknar motstycke. Företagen och deras medarbetare har slitit förtvivlat för att hålla igång vägar och järnvägar och det är närmast heroiska insatser som har gjorts för att vi ska klara denna extraordinära vinter där möbelhus i Norrbotten har rasat av snötyngden liksom ladugårdar över hela Norra Sverige mm.

Vad gör då socialdemokraterna genom sina organisationer LO och Seko? De ser en möjlighet till intäkter för sig själva.

I kollektivavtalen så har man rätt att granska företagens tjänstgöringslistor och övertidsuttagen och andra frågor genom de centrala avtalen. Om en medarbetare har jobbat för mycket (den anställde har självklart fått sin lön) så har fackförbundet rätt till skadestånd för brott mot kollektivavtalet. I vart fall så är det så SEKO i det här fallet har tolkat avtalet. Vad Svenskt Näringsliv och ME tycker om den tolkningen vet jag inte men bara att socialdemokraterna via LO och Seko vill utnyttja närmast naturkatastrofer till att plocka in pengar till verksamheten är stötande. Så panik kan det väl inte vara i valfonden för en socialdemokraterna i höst?

Vad tycker Seko att beställaren och utföraren skulle ha gjort? Struntat i att snöröja järnvägen och vägarna i vinter så att inte allmänheten kunde komma fram?

Efter den här vintern när många entreprenörer har jobbat till max så ska man nu sitta och kopiera tjänstgöringslistor till seko som ska begära ersättning för brott mot kollektivavtalen. Jag hoppas att Svenskt Näringsliv och ME kallar SEKO till möte och försöker hindra detta så långt det går.

I nödsituationer så uppstår det behov av alla viktiga samhällsgrupper att man hjälper och stöttar varandra men uppenbarligen ser sig inte SEKO som en del av det systemet och den svenska modellen utan man ser en möjlighet till intäkter för fackförbundet och arbetarrörelsen. Det känns inte bra helt enkelt.

Så för att vara tydlig så att inte det här blogginlägget kan missförstås:

Företag och medarbetare ska tillsammans se till att det finns en god arbetsmiljö genom en öppen och rak kommunikation. Det verkar fungera också eftersom företag till skillnad från den politiskt styrda offentliga sektorn har mycket låga sjuktal.

1. Ja, företag ska följa arbetstidsregler regler och lagar mm.
2. Ja, företagen och fackförbund ska följa kollektivavtalen
3. När det är extraordinära situationer så krävs det extraordinära insatser av alla.
4. Det är inte förbjudet att använda sunt förnuft. Om det snöar så att vägar och järnvägar inte är framkomliga och det finns möjligheter att lösa den situationen - då gör man det.
5. Seko borde inte försöka utnyttja naturkatastrofer till att då kräva skadestånd av företag.