Sidor

fredag 27 april 2018

M, L och KD begär att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget om ensamkommande

M, L och KD begär att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget om ensamkommande

Sverige behöver en genomtänkt och hållbar migrations- och integrationspolitik. Därför stödjer Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd för gymnasiestudier för vissa ensamkommande ungdomar.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kommer att begära att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig över förslaget vid finansutskottets sammanträde torsdag den 3 maj.

- Förslaget är inte bara olyckligt i sak utan brister även i form, vilket framgår av den tunga kritik som såväl remissinstanser som Lagrådet framfört, säger Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) 

- Lagrådet går så långt som att tala om att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Trots det har regeringen bortsett från stora delar av Lagrådets skarpa kritik, säger Svantesson.

- Mycket talar för att finansutskottet bör erbjuda Lagrådet yttra sig även över förslaget, inte minst mot bakgrund av den kritiserade beredningen och hur förslaget utformats vad gäller bland annat likabehandling, säger Svantesson. 

Lagrådet har i sitt yttrande påpekat att det finns delar i förlaget som över huvud taget inte har varit föremål för någon godtagbar beredning. Det kan bland annat mot den bakgrunden finnas behov av att inhämta ytterligare upplysningar från Migrationsverket under beredningen av förslaget i riksdagen.

torsdag 26 april 2018

Pressträff med Anders Edholm

Pressinbjudan: vice partisekreterare för Moderaterna Anders Edholm besöker Ljusdals kommun!

Fredag den 27 april besöker vice partisekreterare för Moderaterna Anders Edholm och riksdagsledamot Lars Beckman Ljusdal för ett möte med kommunstyrelsens ordförande Lars Molin, företagsbesök och ett öppet medlemsmöte.

Maria Molin regionråd i Gävleborg medverkar också. Syftet med Anders Edholms besök i Ljusdal är att samtala om hur Moderaternas politik har utvecklats för landsbygden och berätta om Moderaternas nationella prioriteringar inför valet 2018.

Ljusdal är en av få kommuner som har en moderat kommunstyrelseordförande norr om Dalälven och under mandatperioden har viktiga steg tagits för att förbättra villkoren för att driva företag och bo i Ljusdal. Ljusdal är beroende av att den nationella regionala och lokala politiken går hand i hand, och det är viktigt med våra goda samarbete inom Moderaterna på alla nivåer.

I samband med besöket så finns det möjlighet för media att träffa våra Moderata företrädare. Välkommen till Ljusdals Golfklubb klockan 13.00 för en pressträff med Anders Edholm mfl.

Datum: 2018 04 27
Tid: 13.00
Plats: Ljusdals golfklubb

För mer information,

Kontakta Riksdagsledamot Lars Beckman, 070 361 36 96


onsdag 25 april 2018

Ulf Kristersson om gårdagens besked

Ulf skriver på Facebook;

Jag har påpekat några gånger att Sverige inte har haft en genomtänkt migrations- och integrationspolitik på decennier. Vi har egentligen aldrig tänkt igenom hur vi kan förena vårt delansvar för utsatta flyktingar i världen, med det fulla ansvaret för hur det sedan också går här i Sverige. Som rikt land har vi ett ansvar att hjälpa till. Men integrationen här i Sverige måste samtidigt fungera. En svår avvägning, men den måste göras.

Så har vi också fått en ohållbar situation där ett ”ja” inte alls innebär att man kommer in i samhället och snabbt lär sig svenska, börjar jobba, blir självförsörjande och bidrar till det gemensamma. Tvärtom förblir många bidragsberoende år efter år. Utanförskapet i våra förorter bär syn för sägen. Det håller inte i längden.

Inte heller betyder ett ”nej” på en asylansökan längre att man rättar sig efter beslutet och snabbt lämnar landet. Tvärtom kommer inom några år 90.000 personer med avslagsbeslut leva under jorden, i ett alltmer destruktivt skuggsamhälle. Det är som en stad av Eskilstunas storlek. Det håller inte heller i längden. När ett ”ja” blir risk för utanförskap medan ett ”nej” blir skuggsamhälle, har staten misslyckats med något fundamentalt.

Till dessa långvariga misslyckanden i migrationspolitiken måste vi nu lägga ännu ett:

Socialdemokraternas och Miljöpartiets hårt kritiserade lagförslag - att låta 9.000 ensamkommande unga i huvudsak män stanna i Sverige trots att de saknar asylskäl - får nu stöd även av Centern, och förslaget vinner därmed majoritet i riksdagen. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna drar dock slutsatsen av att det här är ett mycket dåligt förslag. Vi kommer att rösta nej. Även lagrådet har dömt ut förslaget på rent juridiska grunder, i ett historiskt kritiskt yttrande: ”Gränsen är nådd för vad som är acceptabelt” påpekar juristerna där.

Allt detta är naturligtvis djupt olyckligt. I sak - för att Sverige på nytt skapar osäkerhet om långsiktigheten och hållbarheten i svensk migrationspolitik. Det är inte vad vårt land nu behöver. Men också i form - för att svensk politik devalverar värdet av rättssäkerhet i lagstiftningen. ”Principlösheten är numera den enda kvarvarande principen i migrationspolitiken” som socialdemokraten Widar Andersson rätt träffande uttrycker det.

Detta är självklart också olyckligt för Alliansen. Det är inget att hymla om. Det är väl känt att det finns olika uppfattningar i migrationspolitiken, både inom den röd-gröna regeringen och mellan Alliansens fyra partier. Och just därför ser jag sedan länge behovet av en mycket långsiktig och blocköverskridande migrationspolitik, som i praktiken inkluderar både M och S. Jag tror i grunden att det fortfarande behövs.

Nu får i praktiken Miljöpartiet styra denna del av regeringens migrationspolitik, och Centern väljer att göra den till sin. Centerns beslut är deras och ansvaret för konsekvenserna ligger hos dem. Det betyder dock inte att Alliansen har gjort Centerns migrationspolitik till sin. Jag konstaterar att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har en annan uppfattning än Centern i denna fråga. Och att vår uppfattning inte ändras på grund av Centerns beslut.

Och av samma skäl som jag och Moderaterna naturligtvis aldrig skulle bilda eller ingå i en regering som inte klarar av uppgiften att föra en vettig ekonomisk politik, så kommer vi naturligtvis inte heller bilda en regering som inte kan föra en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Detta är inget hot, det är tvärtom ett löfte.

En röst på Moderaterna är alltså inte en röst på Centerns migrationspolitik. Alliansen är samtidigt mycket större än enbart just detta riksdagsbeslut. Och den saken har inte heller ändrats. Nu är det snart val. Ytterst är det väljarna som bestämmer.

Grattis Maria!

Grattis Maria Molin ! Nu är det valseger som gäller för regiongruppen och dig 😊 Gävleborg behöver verkligen en bättre sjukvård!

https://www.gd.se/gavleborg/hon-vann-ledarstriden-i-moderaterna-angrar-uttalande-om-vita-man-fran-gavle-det-var-ogenomtankt

tisdag 24 april 2018

Min syn på förvaltningsrättens dom angående en tjänstetillsättning i Gävle kommun som har uppmärksammats.

Jag har fått frågor om hur jag personligen ser på förvaltningsrättens dom angående en tjänstetillsättning som har upphävts av förvaltningsrätten i Falun. Jag tycker först att vi ska vara glad och tacksam över att Leif Hållander överklagade domen så att saken fick en rättslig prövning. På det sättet så vet vi ju alla nu vad som gäller - för både den här tillsättningen och för ev. framtida tjänstetillsättningar.

Frågan har fått en mycket stor uppmärksamhet vilket kanske inte är så konstigt eftersom tjänsten inte hade varit utannonserad att söka eller att den förankrades brett bland såväl medarbetarna i Gävle kommun, de fackliga organisationerna eller bland de politiska partierna.

Vad ska Gävle kommun göra nu?

 Enligt min mening så borde självklart kommundirektören agera. Det är han som har personalansvaret i Gävle kommun för ledande tjänstemän.  Förvaltningsrätten har upphävt tjänstetillsättningen och eftersom Sverige byggs med lag- och Gävle kommun följer gällande lagar och regler -  så måste tjänstetillsättningen backas tillbaka.

Det borde till och med vara så att om man har haft ledande uppdrag i kommunen - med ansvar för juridiska frågor - så borde de som berörs av frågan själva vilja backa tillbaka beslutet. Jag tror inte att någon förväntar sig att man retroaktivt ska betala tillbaka en lön men från och med det att domen föll -och 4 veckor framåt så erhåller man lön och titel för att sedan efter 30 dagar efter domslutet återgå till den tjänst man hade tidigare. Om man inte frivilligt kan nå den överenskommelsen så äger arbetsgivaren - Gävle kommun - möjlighet att kalla till en förhandling och om man inte kommer överens i förhandlingen  - så har man möjlighet att varsla en person om uppsägning - från den tjänst som alltså inte finns enligt Förvaltningsrätten.

Jag har ingen som helst insyn i hur Gävle kommun agerar i den här frågan och jag har inte heller pratat med Göran Arnell om det eftersom jag inte längre sitter i kommunstyrelsen men för mig är det självklart att de som berörs av förvaltningsrättens dom och Gävle kommun - ska följa svensk lag.

Sedan är det en komplikation i frågan - som arbetarbladet har skrivit - att tyvärr är det samma personer som har att pröva lagligheten i beslut som själva är berörda av frågan..

En professor i förvaltningsrätt har uttalat sig mycket kritiskt i artikeln:

"Nu har domstol slagit fast att beslutet om att tillsätta den nya topptjänsten var olagligt – ändå gick xx med på den – för henne – förmånliga lösningen. – Hon är jurist. Hon borde ha förstått att det här beslutet inte är korrekt, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Nu riktar Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet skarp kritik mot xx  som tog den här tjänsten trots att hon i sin roll som chefsjurist borde ha känt till att det inte gick rätt till.

– Det borde hon absolut ha förstått. Då är hon inte i god tro. Då knep hon chansen när hon fick den, säger Olle Lundin. "

Den kritiken tycker jag att kommunstyrelsen i Gävle kommun och ytterst vi som sitter i kommunfullmäktige får fundera över. Vilken juridisk kompetens har Gävle kommun och måste den stärkas upp i framtiden? 

Mer och mer frågor blir  ju juridik på olika nivåer i Gävle kommun och vi borde ha de bästa juristerna (eller avtal med de bästa privata juristerna  som finns att tillgå) så att vi som är förtroendevalda alltid kan lita på att vi har den bästa möjliga juridiska informationen som finns att tillgå.

Jag personligen fick ju överklaga ett beslut rörande att Gävle kommunfullmäktige skrev av ett lån till dåvarande köparen av Furuviksparken på 6.5 miljoner. Eftersom det är förbjudet för en kommun att gynna enskilda personer eller företag så var jag ganska säker på att Förvaltningsrätten skulle bifalla överklagan. Tyvärr missledde en ledande jurist ett antal förtroendevalda i Gävle kommun genom att påstå att min överklagan aldrig skulle kunna vinna. Samma sak sak sa juristen till mig personligen. 

Efter det att Förvaltningsrättens dom föll där 6.5 miljoner skulle betalas tillbaka till skattebetalarna i Gävle så gjorde juristen på kommunledningskontoret en egen utredning som kom fram till att Gävle kommun inte skulle driva tillbaka pengarna från den dåvarande köparen - som dessutom sålt parken med 24 miljoner i vinst. Hade man drivit tillbaka pengarna hade vinsten "bara" blivit 18 miljoner. 

Sammanfattningsvis är min uppfattning att det är Göran Arnell som är ansvarig för att säkerställa att tjänsten uppgör i enlighet med Förvaltningsrättens dom och att han borde inleda en process för att det händer. 

OM inte Göran Arnell agerar av någon anledning så måste alliansen i kommunstyrelsen agera men det ska alltså inte behöva hända.

Jag har fullt förtroende för att allianskommunalråden hanterar frågan på det bästa sättet tillsammans med våra ledande tjänstemän och det tycker jag att även Gävleborna kan lita på. Alliansen styr Gävle kommun med en trygg och säker hand. 

fredag 20 april 2018

Varmt välkommen på lunchmöte i Ljusdal fredag den 27/4

Varmt välkommen på ett öppet lunch och medlemslunch med biträdande partisekreterare Anders Edholm, riksdagsledamot Lars Beckman och kommunstyrelsens ordförande Lars Molin fredag den 27 april KL 11:30 Golfrestuarangen.

Maria Molin regionråd i Gävleborg medverkar också på lunchen.

Syftet med Anders Edholms besök i Ljusdal är att samtala om hur Moderaternas politik kan utvecklas för landsbygden och berätta om Moderaternas nationella prioriteringar inför valet 2018.

Ljusdal är en av få kommuner som har en moderat kommunstyrelseordförande norr om Dalälven och under mandatperioden har viktiga steg tagits för att förbättra villkoren för att driva företag och bo i Ljusdal. Ljusdal är beroende av att den nationella regionala och lokala politiken går hand i hand, och det är viktigt med våra goda samarbete inom Moderaterna på alla nivåer.

Vi har inte så många platser kvar (5 ST) så först till kvarn gäller, senast söndag 22/4 kl 17.00 måste jag ha svar

Varmt välkommen på lunch med Moderaterna Ljusdal fredag den 27 april.


mvh

Kennet Hedman

Gruppledare

fredag 13 april 2018

Regeringen har tappat kompassen helt!

Sveriges funktionsnedsatta har fått se sina livsvillkor försämras kraftigt sedan mp/s regeringen tillträdde. @RBU_Riks gör med små resurser ett fantastiskt opinionsbildningsarbete för att belysa hur familjers liv slås sönder när personlig assistans tas bort. Att en kvinna som fick sin assistans indragen dog på toaletten i Malmö är så ovärdigt Sverige.

Regeringen inför istället subvention av - båtmotorer och elcyklar för vuxna arbetsföra personer. Absurt och en regering som har tappat kompassen helt för vad som är viktigt att prioritera i ett samhälle måste bytas ut.

https://www.aftonbladet.se/bil/a/Kvqe44/klart-bidrag-for-kop-av-elmotor-till-baten

torsdag 12 april 2018

Äntligen! Klart för gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige!


Pressmeddelande
2018-04-12

Historiskt besked i Sveriges riksdag!  Majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning

I dag den 12 april togs ett historiskt beslut i Socialutskottet i Sveriges riksdag. Allianspartierna enades om att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin, och lägger nu fram ett gemensamt förslag.
Förhandlingar och diskussioner har pågått under en längre tid mellan allianspartierna om att försöka hitta en gemensam möjlighet att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige. 

Alliansen lägger nu fram ett gemensamt förslag, vilket innebär att man föreslår att en lagstiftning skall framarbetas som möjliggör gårdsförsäljning. Av förslaget framgår att detta skall ske under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas. Då Sverigedemokraterna yrkat bifall till Alliansens förslag finns nu för första gången en majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning.

-          I Gävleborg har det vuxit fram och växer fram många spännande företag som kommer att gynnas av den kommande gårdsförsäljningen av öl och vin säger riksdagsledamot Lars Beckman i en kommentar till beslutet. Mikrobryggerierna av öl kommer att utvecklas än mer och man kan också se framför sig att vi kommer att få vinproducenter i Gävleborg med gårdsförsäljning säger Lars Beckman vidare.  

–     Det är mycket glädjande att vi hittat en väg i samförstånd för att lösa denna fråga i Alliansen. Detta kan komma att betyda mycket för landsbygden och skapa många nya arbetstillfällen inom allt från produktion till turism. För oss Moderater har alltid småföretagarna varit viktiga, och vi kan genom detta förslag nu underlätta och ge många småföretag nya möjligheter, säger Camilla Waltersson Grönvall (M) som är Moderaternas socialpolitiska talesperson.

–     Detta är en lagseger för allianspolitiken och det är ett stort steg för landsbygden och ger nu helt nya möjligheter att utveckla gårdsförsäljningen av öl och vin. Detta kommer att kunna skapa många nya jobb på landsbygden både inom själva produktionen men också inom besöksnäringen, säger Sten Bergheden (M), Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson.


Beslut i frågan kommer tas i riksdagen den 26 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas socialpolitiska talesperson
Telefon: 070-818 25 16

Sten Bergheden, Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson
Telefon: 070-357 47 54

Lars Beckman, Riksdagsledamot M Gävleborg
Telefon: 070-3613696

tisdag 10 april 2018

Sverige är en rättstat!

Sverige är en rättstat och det betyder att man följer domstolsbeslut. Något annat vore otänkbart. Det är bra när frågor prövas av domstol och det är bara att vara tacksam för att en medborgare i Gävle överklagade ett beslut så att det blev klarlagt vad som gäller. Vi moderater som parti i Gävle ifrågasätter inte domstolens beslut vilket tydliggjorts klart och tydligt av kommunstyrelsens ordförande Patrik Stenvard.

måndag 9 april 2018

Besök i Sandviken på Göranssonska gymnasiet med Unionen

Idag blir det besök på Göranssonska gymnasiet i Sandviken på inbjudan av Unionen tillsammans med kollegorna i riksdagen från länsbänken. Rundvandring på skolan med elever på skolan. Därefter samtal med personer från och presentation av arbetsmiljöutbildning. Avslutas med samtal kring Unionens hjärtefrågor.

söndag 8 april 2018

Har socialdemokraterna genom Seko tappat all vett och sans? Borde inte företagen ha snöröjt i vinter?

Jag har nyss suttit i ett långt telefonsamtal med en förtvivlad samhällsentreprenör. Det här företaget utför snöröjning på entreprenad till statliga myndigheter och verk i norra Sverige.

Som alla vet så har det varit en rekordvinter i Sverige med kyla och snö i en omfattning som saknar motstycke. Företagen och deras medarbetare har slitit förtvivlat för att hålla igång vägar och järnvägar och det är närmast heroiska insatser som har gjorts för att vi ska klara denna extraordinära vinter där möbelhus i Norrbotten har rasat av snötyngden liksom ladugårdar över hela Norra Sverige mm.

Vad gör då socialdemokraterna genom sina organisationer LO och Seko? De ser en möjlighet till intäkter för sig själva.

I kollektivavtalen så har man rätt att granska företagens tjänstgöringslistor och övertidsuttagen och andra frågor genom de centrala avtalen. Om en medarbetare har jobbat för mycket (den anställde har självklart fått sin lön) så har fackförbundet rätt till skadestånd för brott mot kollektivavtalet. I vart fall så är det så SEKO i det här fallet har tolkat avtalet. Vad Svenskt Näringsliv och ME tycker om den tolkningen vet jag inte men bara att socialdemokraterna via LO och Seko vill utnyttja närmast naturkatastrofer till att plocka in pengar till verksamheten är stötande. Så panik kan det väl inte vara i valfonden för en socialdemokraterna i höst?

Vad tycker Seko att beställaren och utföraren skulle ha gjort? Struntat i att snöröja järnvägen och vägarna i vinter så att inte allmänheten kunde komma fram?

Efter den här vintern när många entreprenörer har jobbat till max så ska man nu sitta och kopiera tjänstgöringslistor till seko som ska begära ersättning för brott mot kollektivavtalen. Jag hoppas att Svenskt Näringsliv och ME kallar SEKO till möte och försöker hindra detta så långt det går.

I nödsituationer så uppstår det behov av alla viktiga samhällsgrupper att man hjälper och stöttar varandra men uppenbarligen ser sig inte SEKO som en del av det systemet och den svenska modellen utan man ser en möjlighet till intäkter för fackförbundet och arbetarrörelsen. Det känns inte bra helt enkelt.

Så för att vara tydlig så att inte det här blogginlägget kan missförstås:

Företag och medarbetare ska tillsammans se till att det finns en god arbetsmiljö genom en öppen och rak kommunikation. Det verkar fungera också eftersom företag till skillnad från den politiskt styrda offentliga sektorn har mycket låga sjuktal.

1. Ja, företag ska följa arbetstidsregler regler och lagar mm.
2. Ja, företagen och fackförbund ska följa kollektivavtalen
3. När det är extraordinära situationer så krävs det extraordinära insatser av alla.
4. Det är inte förbjudet att använda sunt förnuft. Om det snöar så att vägar och järnvägar inte är framkomliga och det finns möjligheter att lösa den situationen - då gör man det.
5. Seko borde inte försöka utnyttja naturkatastrofer till att då kräva skadestånd av företag.


onsdag 4 april 2018

Ett missat kryss ska inte orsaka att ett helt livs besparingar försvinner!


Ett missat kryss ska inte kunna orsaka att ett helt livs sparande går om intet. Jag ryter i mot försäkringsbolaget Skandia i dagens Arbetarbladet
https://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/orimligt-agerat-av-skandia-nu-blir-stens-forlorade-forsakringspengar-en-fraga-for-riksdagen

måndag 2 april 2018

Dags att lämna Byggnads om du inte är socialdemokrat?

Är du inte troende bokstavstrogen socialdemokrat så bör du alltså lämna Byggnads som tänker arbeta för ett politiskt parti i valrörelsen. I andra länder kallas det korruption när intresseorganisationer försöker påverka valutgång via ekonomiska och personella bidrag.

http://www.gd.se/opinion/insandare/byggnads-gavledala-vi-ska-arbeta-for-en-socialdemokratisk-valseger