Sidor

torsdag 28 januari 2010

Vilket perspektiv har Landstinget Gävleborg? Kundens eller byråkratens?

Arbetarbladet skriver om hur krångligt det har blivit för de som ska ha högkostnadsskydd för besök i sjukvården i Landstinget Gävleborg. (klicka på rubriken)

Byråkraterna på landstinget försvarar förändringen genom att det blir enklare för dem, men glömmer helt bort vem man är till för, oss kunder / patienter som besöker Landstinget Gävleborg. Det krävs en rejäl attitydförändring bland byråkraterna och efter valet ska vi hjälpa dem att förstå för vem man är till.

Så här säger en sann byråkrat i Arbetarbladet:

Varför börjar inte högkostnadsskyddet gälla automatiskt?

– Patienten har rätt att välja från vilket besök frikortet ska gälla, därför kan vi inte skicka ut det automatiskt och vi har inte resurser att ringa runt till alla patienter och fråga, säger Måns Kjerstensson.

Ännu krångligare blir det om patienten tillhör någon av de privat drivna hälsocentralerna. Då blir det svårare att i efterhand få exempelvis ett sjukhusbesök registrerat eftersom de hälsocentralerna inte har tillgång till landstingets datasystem och inte kan se om räkningen är betald.

Då måste patienten själv hålla reda på besöket och på något vis kunna bevisa att räkningen är betald. Eller så får man be personalen där ringa till landstinget och kolla.


Måste det vara så krångligt? Det är ju de äldsta och sjukaste som behöver högkostnadsskyddet mest.

– Det finns säkert de som tycker att det blir krångligare men vi tycker ändå att det är försvarbart eftersom vi får färre betalningsflöden att administrera och det innebär en ganska stor besparing, säger Måns Kjerstensson.

Inga kommentarer: