Sidor

måndag 25 januari 2010

Minst 12 000 nya jobb i Sverige tack vare Rot och Rut avdrag

SVD skriver på nätet (klicka på rubriken) att det har skapats minst 12 000 nya jobb i Sverige tack vare rot och rut avdrag.

SVD skriver:

"Minst 12 000 nya jobb har blivit resultatet av rut- och rot-avdragen för hushållsnära tjänster och byggjobb. Och statskassan har fått ett tillskott på åtskilliga miljarder, enligt en undersökning som Företagarna gjort.Det innebär cirka 20 000 årsarbeten, beräknat på att Skatteverkets utbetalningar för helåret 2009 beräknas bli cirka sju miljarder kronor för rot-avdragen. Intresseorganisationen Företagarna gör sedan antagandet att om hälften skulle varit svartjobb eller inte utförts alls utan avdraget så innebär det totalt 10 000 nya jobb. Med antagandet att 30 procent varit svartjobb eller inte utförts alls blir antalet nya jobb cirka 7 000."

Det är alltså dessa jobb som är hotade om det blir en ny regering som vill avskaffa avdragsrätten för hushållsnära tjänster och försvara vanliga människors livspussel.

Inga kommentarer: