Sidor

tisdag 14 juni 2022

Moderaterna presenterar förslag för att bekämpa släktbaserade kriminella nätverk.

 

Problemen med släktbaserade kriminella nätverk är mångfacetterade. Det handlar om allt från våld i hemmet, penningtvätt, och organiserad brottslighet till ekonomisk brottslighet och systematiskt bidragsfusk. Sverige ska aldrig acceptera parallella samhällsstrukturer. Därför presenterar Moderaterna idag ett 10-punktsprogram för att bekämpa släktbaserade kriminella nätverk.

 Moderaternas förslag: 

 1. Ge BRÅ i uppdrag att kartlägga de kriminella klaner som är aktiva i Sverige idag.
 2. Kriminalisera klanrättegångar och andra otillbörliga parallella rättsprocesser.
 3. Möjliggör preventiv avlyssning av kriminella klaner.
 4. Inrätta ett särskilt nationellt exit-program för medlemmar i kriminella klaner.
 5. Förbjud kusinäktenskap.
 6. Inrätta en särskild klanenhet inom Polisen enligt tysk modell.
 7. Fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas.
 8. Möjliggör anonymitet för tjänstemän vid myndighetsbeslut som riktar sig mot medlemmar av kriminella klaner.
 9. Säkerhetspröva beslutsfattare på utbetalande myndigheter.
 10. Fler kriminella klanmedlemmar ska utvisas.

söndag 12 juni 2022

Kaoset på Arlanda är ovärdigt Sverige som nation! Nu måste Patrik Lundqvist kontakta Morgan Johansson och kräva en lösning!

 

Pressmeddelande: Ta bort länsarresten för dem som bor i Gävleborg! Kaoset på Arlanda är ovärdigt för Sverige som nation!

Sommar- och höstplanerna har förstörts för många av Gävleborgs invånare när den efterlängtade utlandsresan ställts in. Polisen har länge varnat för att köerna för att förnya pass skulle kunna bli långa efter pandemin – ändå har tillräckliga åtgärder för att möta detta uteblivit. Följden har blivit att hela familjer nu tvingas resa tvärs över landet för att kunna förnya sina pass. Enligt Riksdagens utredningstjänst är väntetiderna för nytt pass i genomsnitt 22 veckor i landet. Här i Gävleborg är väntetiden 23,9 veckor. Sedan tillkommer en leveranstid på i genomsnitt 20 arbetsdagar.

Det är oacceptabelt i en liberal demokrati, med en av världens högsta skatter. Möjligheten att förnya sitt pass i rimlig tid är ett minimikrav som Gävleborgs skattebetalare ska kunna ställa på myndigheters servicenivå. En annan aspekt är att det som normalt anses vara polisens kärnuppgifter: att förebygga, ingripa mot och utreda brott, tvingas stå tillbaka. När Polisen borde fokusera på den grova gängkriminaliteten som plågar Sverige, på de grova sexualbrott som drabbar kvinnor och på alla vardagsbrott som drabbar människor med stulna båtmotorer och inbrott, tvingas de istället hantera en passkris. Nu kan inte våra invånare vänta längre – regeringen måste regeringen vidta nödvändiga åtgärder.

Moderaternas krav för att lösa passkrisen:

 • Moderaterna i Gävleborg kräver nu att Socialdemokraternas Patrik Lundqvist kontaktar sin partikollega, justitieminister Morgan Johansson, om en omedelbar handlingsplan för att korta väntetiderna så att länets invånare kan få förnya sina pass.
 • Tillför omgående Polisen de extra 500 miljoner kronor som M, SD, KD och L avsatt i sin budget för att bland annat lösa passkaoset.
 • Renodla Polisens uppdrag så att poliser får vara poliser och ägna sig åt brottsbekämpning istället för att administrera pass. Flytta den hanteringen till Skatteverket.

 Helgens nyheter om kaoset på Arlanda:

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/kaos-pa-arlanda-redan-under-natten

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polisens-uppmaning-undvik-att-ta-bilen-till-arlanda

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/trafiken-till-terminal-pa-arlanda-stoppades-av-brandskyddsskal

https://sverigesradio.se/artikel/fortsatta-koer-pa-terminal-5

https://www.expressen.se/nyheter/polisen-varnar-for-fortsatt-kaos-pa-arlanda/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVPKpk/fortsatt-kaos-pa-arlanda-vag-stangs

söndag 20 februari 2022

Medlemmarna i Hudiksvall har valt det lag som ska vinna valet!

 Moderaterna Hudiksvall fastställt valsedeln till Kommunfullmäktige 2022 så nu önskar vi alla lycka till med att bli största parti även i Hudiksvalls kommun.

💙Här har ni hela laget, som tillsammans ska arbeta för att få ordning på Hudiksvalls kommun:
1. Adam Rydstedt
2. Jonas Holm
3. Peter Weider
4. Emelie Gustafsson
5. Peter Lagerqvist
6. Anita Höglund
7. Håkan Rönström
8. Jan-Erik Skoglund
9. Kerstin Karlsson
10. Christina Träff
11. Jan-Olov Ståhl
12. Sven Forsberg
13. Bibbi Segerbrand
14. Eva-Lena Bergqvist
15. Per Almberg
16. Johan G Karlsson
17. Karl Sjödin
18. Andreas Larsson
19. Ilona Gill
20. Bengt Lilja
21. Robert Ekenberg
22. Tommy Ljung
23. Lena Frankenberg-Glantz
24. Torsten Myrgren
25. Birgitta Medin
26. Agneta Palmqvist
27. Niklas Steding

fredag 18 februari 2022

Nomineringskommittén för Moderaterna Gävle partiförening har överlämnat sitt förslag till valsedel för kommunfullmäktige till nomineringsstämman den 26/2 att besluta om

 

PRESSMEDDELANDE

 

William Elofsson toppar M Gävle nomineringskommitté förslag till valsedel till Gävle kommunfullmäktige!

 Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik. Vi är det trygga stabila och pålitliga borgerliga partiet som söker stöd hos väljarna för att skapa mer ordning och reda – ett bättre företagsklimat så att fler kommer i jobb och att vi löser integrationsfrågan. Gävle har många samhällsutmaningar som kräver kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

 Nomineringskommittén för Moderaterna Gävle partiförening har överlämnat sitt förslag till valsedel för kommunfullmäktige till nomineringsstämman den 26/2 att besluta om.

 De första 10 platserna är följande personer; (Hela förslaget till valsedel bifogas.)

 1. William Elofsson, Centrum

2. Ewa Marja Andersson, Lexe

3. Pekka Seitola, Norrlandet

4. Margareta Larsson, Centrum

5. Pia Jansson, Sörby

6. Julia Söderström, Andersbers

7. Petri Ekorre, Alderholmen

8. William Wigren, Centrum

9. Mikael Hillman, Bomhus

10. Emelie Taimi, Hemlingby

 - William Elofsson vann det interna provvalet som Moderaterna Gävle genomförde och har visat en stor politisk skicklighet under sina år som kommunalråd i opposition. Vi känner en stor tillförsikt att han som blivande kommunstyrelseordförande kommer att leda Gävle in i framtiden säger Lars Beckman ordförande i nomineringskommittén i en kommentar. 

- Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik och det känns roligt att vi har så många duktiga och skickliga kandidater med olika bakgrund som kommer att leda Gävle in i framtiden tillsammans efter valet 2022 avslutar Lars Beckman.

 Nomineringskommittén har bestått av Lars Beckman sammankallande, Anders Fogeus,  Cecilia Ajanovic, Gustav Nyqvist och Emelie Taimi.

 Riksdagsvalseden toppas av Lars Beckman och Regionvalsedeln toppas av Patrik Stenvard sedan tidigare.

 För mer information,

 Lars Beckman

070 361 36 96

 

måndag 30 augusti 2021

Besked från M Sandviken om vindkraftsprojekt i kommunen och ny RUT rapport om vindkraften

 

Pressinbjudan: Moderaterna Sandviken lämnar besked om hur partiet ställer sig till den aktuella vindkraftsutbyggnaden i kommunen!

 

Idag besöker oppositionsråd Jonny Brattberg gruppledare Jonas Klang och Riksdagsledamot Lars Beckman Anders Wiklund, sakägare i samband med Njordr och Sveaskogs planer för Galmsjömyran samt Ledamot av styrelsen för föreningen

"Nej till Vindkraft på Galmsjömyran" (politiskt oberoende). På mötet medverkar även fler närboende som berörs av den föreslagna vindkraftsparken.

 I samband med besöket så kommer Moderaterna Sandviken att tydliggöra hur man anser att kommunen bör fatta för beslut rörande det kommunala vetot. Riksdagsledamot Lars Beckman har även tagit fram en utförlig rapport från Riksdagens utredningstjänst rörande vindkraften i Sverige.

 Frågorna har som har ställts i RUT rapporten är:

 Uppdraget gäller många olika frågor om vindkraft enligt följande:

 1. Hur stora är de ekonomiska avsättningarna för nedmontering i följande länder för havsbaserat vindkraftverk från företagen? Länder; Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrike.
 2. har vindkraftverken blivit större de senaste 10 åren? Hur långt från kusten har de byggts de olika åren de senaste 10 åren? Detta för de ovanstående länderna. Vilken ersättning utgår till markägare för vindkraft respektive havsbaserad vindkraft?
 3. Hur stor kapacitet levererar vindkraften under årets kallaste månader när energibehovet är som störst? Skiljer det sig åt mellan de olika länderna?
 4. Vilka områden i Sverige planeras det för kustnära respektive havsbaserad vindkraft? 
 5. Var är energibehovet som störst i Sverige i förbrukning? Är det samma områden i fråga 4 som man bygger ut vindkraften i förhållande till behovet? 
 6. Hur påverkas djurlivet i områden där det är en omfattande utbyggnad av kustnära och havsbaserad vindkraft? Hur skyddas fåglar för att påverkas av vindkraft?
 7. Vilket krav ställs på ansvarsförsäkring för skador på tredje man mm för vindkraftsbolagen?
 8. Vilken teknik används för avisning vid land/kust respektive havsbaserad vindkraft och med vilken miljöpåverkan sker det?
 9. Vad är den beräknade livslängden för respektive land/kust och havsbaserad vindkraft?
 10. Finns det studier som visar hur vingarna på vindkraftsverken bryts ned och var de resterna (mikroplaster) tar vägen?
 11. Vilka krav ställs på nedmontering och återställande i tillstånden i respektive land? (även kopplat till fråga nummer 1 om ekonomisk avsättning för återställande) 

 


För mer information, kontakta Jonny Brattberg 070 261 15 45 eller Lars Beckman 070 361 36 96

 

måndag 21 juni 2021

Moderaterna är beredda att leda en ny handlingskraftig regeringen

 

Moderaterna är beredda att leda en ny handlingskraftig regeringen


Den moderata riksdagsgruppen har inte förtroende för Stefan Löfven som Sveriges statsminister. I dag gav den stöd till misstroendeförklaring. Stefan Löfven är den förste minister någonsin att fällas i en misstroendeomröstning. Riksdagen anser att statsministern och hans regering har misslyckats med uppgiften att leda landet. Det är ett historiskt underkännande.

Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt. Svenska folket röstade för partier som gick till val på att byta ut Stefan Löfven, men fick istället ett korthus byggt på oförenliga löften. Idag har det fallit samman. Det här är ett stort misslyckande för Stefan Löfven. Han har lett Sverige in i en regeringskris. För detta bär han ansvaret.

Stefan Löfvens regeringsunderlag byggde på att fyra partier av fem kom överens om att stänga ute det femte. Nu har den verkligheten kommit ikapp januaripartierna. Ytterst är det statsministerns ansvar att säkra regeringens förankring i riksdagen. Det har han misslyckats med.

Ett äkta regeringsunderlag måste bygga på partier som har en gemensam färdriktning och vill samarbeta med varandra för Sveriges bästa.  Inte vad man är emot. Moderaterna vill byta misstro mot tillit, polarisering mot samarbete, splittring mot samling. När vi tycker lika gör vi lika, när vi tycker olika gör vi olika. Låt oss respektera landets alla väljare – och låt oss skilja på sak och person.

Om vi samlar ihop oss och gör det som krävs, kan vi gå en mycket hoppfull framtid till mötes. Men då måste vi ta tag i Sveriges problem, och det kräver en ny och handlingskraftig regering.

Moderaterna är beredda att leda en sådan regering, om förutsättningarna finns.

torsdag 17 juni 2021

Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt!

 Idag sammanträdde vår riksdagsgrupp på ett extramöte för att bestämma oss för hur vi ska rösta i en misstroendeförklaring om Stefan Löfven som statsminister. Själva mötet tog mycket kort tid - självklart eftersom vi röstade emot Stefan Löfven när frågan prövades första gången. Löfvens regeringsunderlag består/bestod av V C L MP och S förstås. När nu V säger sig sakna förtroende för Stefan Löfven så är det rimligt att förtroendet för honom prövad i en misstroendeomröstning. V motiv är ju självklart - de vill få regeringen att dra tillbaka sin förslag om förändring av fri hyressättning i nyproduktion - som i sin tur var Centerpartiets krav för att stödja Stefan Löfven. Det är alltså en rödgrön röra som saknar motstycke och sakfrågan är upp till socialdemokraterna att lösa. Är det inte löst före måndag klockan 10 så kommer riksdagen att pröva statsministerns förtroende. Det är helt i enlighet med Sveriges grundlagar och regeringsform. En regering som saknar riksdagens stöd kan naturligtvis inte fortsätta att regera landet. Jag och Moderaterna röstar NEJ till Stefan Löfven i en sådan omröstning. 

Då får Centerpartiet fundera över om de ska vara en del av en V C MP S regering som har majoritet i riksdagen eller om man vill släppa fram en frihetlig M ledd borgerlig regering som kan lösa Sveriges allvarliga samhällsproblem.  Ett annat alternativ är förstås ett extraval. Jag ser i såfall fram emot att möta väljarna i Gävleborg redan nu och ställa frågan till dem - vill ni fortsätta att ge miljöpartiet ett avgörande inflytande över rovdjurspolitiken, brottsbekämpningen, infrastrukturen eller bensin och dieselskatten? Då kan man rösta på de partier som vill ha en socialdemokratisk regering. Vilka de partierna är kommer att klargöras i en valrörelse. 

Jag är sunt skeptisk till att vänsterpartiet på allvar kommer att rösta emot en socialdemokratisk regering och som jag sa till P4 Gävleborg - jag tror att Vänsterpartiet spelar politisk luftgitarr.