Sidor

tisdag 7 januari 2020

Välkommen! Seminarium: Öppna data och Digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet


InbjudanSeminariumÖppna data och Digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet


Tid: Onsdagen den 29 januari 2020 11.00-13.00

Plats:  Riksdagshuset, RÖ – 2:08 • Belysning av pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen
 • Redovisning av behov av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter.Dagordning

 • Inledning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civilutskottet
 • Branschens utmaningar- Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige, Susanne Nellemann Ek, VD BIM Alliance
 • Översyn av PSI- Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, Infrastrukturdepartementet
 • Regeringsuppdrag till Lantmäteriet-Susanne Ås Sivborg, GD Lantmäteriet
 • Regeringsuppdrag till Boverket-Anders Sjelvgren, GD Boverket
 • Kommunernas roll och utmaningar – Gunilla Glasare, SKR, Chef för avd. för tillväxt och samhällsbyggnad
 • Paus med lunchmacka
 • Smart Built Environment-Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad
 • Fastighetsägarnas syn på digital transformation - Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Sveriges Fastighetsägare
 • Byggindustrins syn på den digital transformation -Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
 • IT & Telekomföretagens syn på digital transformation.
 • Avslutning Larry Söder(kd), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman(m), ledamot Civilutskottet

Larry Söder (kd)           Lars Beckman(M) 
Pressinbjudan; INBJUDAN TILL MEDIA ATT NÄRVARA VID SAMTAL ANGÅENDE DEN AKUTA VARGSITUATIONEN. HOS FÅRFARMAREN KJELL ANDERSSON I VALLSTA.


Blir vi INLÅSTA från vår natur när Vargen tar över?INBJUDAN TILL MEDIA ATT NÄRVARA VID SAMTAL ANGÅENDE DEN AKUTA VARGSITUATIONEN.

HOS FÅRFARMAREN KJELL ANDERSSON I VALLSTA.Den stora vargflock som rör sig i den norra delen av Bollnäs kommun skapar allt mer otrygghet och problem för både företagare och det rörliga frislufslivet.

Nu kommer det allt fler exempel på att olika typer av företagare drabbas i sina verksamheter av den stora koncentrationen av vargar i Hälsingland.

De kan inte bedriva sitt företagande som vanligt och är tveksamma till vidare satsningar inom tillexempel turismnäringen. Detta i en region som sätter stort hopp till tillväxt inom turismnäringen!Det som gjort läget så speciellt akut i Bollnäs och västra Hälsingland är den höga koncentrationen av varg inom ett väldigt litet område samt den exceptionellt enskilt stora flocken av vargar.

 • När det är 14 vargar i en flock så blir det en väldigt skrämmande faktor och även en direkt påverkan på den vanliga djurstammen i de skogsområden där den rör sig säger Lars Beckman och fortsätter,

Efter helgerna kommer det nu allt fler berättelser från personer som inte längre vågar vara ute i naturen för ett aktivt friluftsliv i Bollnäs kommun. Att möta en varg kan vara skrämmande, men vad gör man om det kommer en flock på 14 vargar!Lars Beckman, Riksdagsledamot för Moderaterna i Gävleborg kommer på onsdagen den 8 jan att besöka Kjell Andersson på hans fårfarm i Parten i Vallsta för att på plats träffa berörda från flera olika verksamheter för att inhämta information
om de akuta problemen med Vargkoncentrationen i Bollnäs kommun och västra Hälsingland.Det blir ett problem i samhället när vanliga människor som har valt att bo på landsbygden för att t.ex. antingen driva sitt företag där eller för att kunna ha ett aktivt friluftsliv inte vågar vara ute i skogen längre.
Det kan inte vara rätt att vanligt folk skall behöva stänga in sig i sina hus eller bakom stängsel för att skydda sig och vargen skall få ströva fritt. • Då läget blivit än mer akut så vill Jag på plats få höra berättelser från företagare och olika företrädare om hur allvarliga problemen med denna extrema varg koncentration upplevs och hur det påverkar människors vardag och företagande, säger Lars Beckman.

Det finns redan ett tydligt riksdagsbeslut om hur vargstammen i Sverige skall se ut och hanteras. Uppenbarligen efterlevs inte detta beslut och dess konsekvenser blir som mest uppenbara och akuta i västra Hälsingland.Deltar på plats gör bland annat:

Kjell Andersson – Fårbonde

Sigrid Bergåkra – Företagare, NaturLära i Hälsingland AB

Jan Isaksson – Jaktledare

Företrädare för LRF, Skogsnäringen, Friluftslivet och utomhusidrotten.

För kontakt eller mer information ring:Lars Beckman - 070 / 361 36 96

eller

Johan Bång (ordf. Moderaterna i Bollnäs) -  070 – 209 45 25


söndag 29 december 2019

De med borgerliga värderingar som röstade på C och L blev blåsta på borgerlig politik i Gävle och Sandviken

‪I Gävle bytte C och L också block och har blivit lojala stödpartier till socialdemokraterna. Liksom i Sandviken har de med borgerliga värderingar som röstade på C och L inte fått någon borgerlig politik i utbyte mot stödet till s fortsatta styre. Det finns inte några konkreta politiska förslag alls för att förbättra företagsklimatet och därmed minska arbetslösheten. Det som skulle kunna fungera och som fungerar i andra kommuner har C och L gått med på att inte driva politiskt. Det som återstår då som C och L fått i utbyte av s är ett antal arvoderade förtroendevalda men ingenting politiskt utöver det som driver Gävle i rätt riktning avseende förbättrade skolresultat, minskad arbetslöshet, förbättrad integration, ökad trygghet, förbättrat företagsklimat, ökad ekonomisk tillväxt.

‪https://www.gd.se/artikel/ett-ar-vid-makten-sa-har-det-gatt-for-gavles-blockoverskridande-styre-inga-tankar-pa-att-gora-slut‬

söndag 22 december 2019

Låt inte media skrämma dig!

Donald Trump och Boris Johnsson vet att de aldrig kommer att uppskattas av de knallröda medierna men de kommunicerar direkt med väljarna och gör det de sagt och lovat väljarna utan rädsla för samma medier. Det uppskattas uppenbarligen av väljarna också. En enkel lärdom är alltså att inte låta dig påverkas av medias olika vinklingar och utspel utan att man tryggt låter sakpolitiken avgöra hur man ska agera.,

måndag 16 december 2019

Besök på friskola i Gävle

För oss Moderater ska alla barn behandlas lika - oavsett om barnet går i en kommunal skola eller i en fristående. Idag besöker jag och kommunalråd i opposition William Elofsson en av Gävles ledande fristående skolor för att lyssna in hur de tycker L C MP S styret samarbetar med alla skolor i Gävle kommun. Signalerna är att det samarbetet har stora utvecklingsmöjligheter.

fredag 6 december 2019

Helt omöjlig arbetsuppgift för den arbetsförmedlare som ska hjälpa 1000 arbetssökande!

Det är inte rimligt eller önskvärt att en arbetsförmedlare i Gävleborg har ca 1000 arbetslösa kopplade till sig. ” - varje kväll har jag fler på min lista jmf med vad jag hade på morgonen”.
Det är nog bara C MP och S som tycker att det är en önskvärd situation. Vi andra tar ansvar för att statens verksamhet fungerar. Att AF måste göras om i grunden är självklart men då gör man klart modell och tidsplan först. Nu är det bara kaos utan mål och plan vilket drabbar dem som behöver stöd och hjälp. Det påverkar också kommunerna som nu får ett stort antal arbetslösa som går rakt in i försörjningsstödet vilket leder till stora nedskärningar av övrig kommunal verksamhet.

fredag 15 november 2019

Gemensamt besök i Hudiksvall på måndag med Ulla Andersson där vi träffar medarbetare från kronofogden.


Pressinbjudan;Riksdagsledamöterna Ulla Andersson (V) och  Lars Beckman (M) träffar medarbetare från kronofogden i Hudiksvall på måndag den 18/11.  För ca ett år sedan meddelade Kronofogdens ledning att man avser att lägga ned ett antal kontor i Sverige och koncentrera dem till färre orter. Debatten gick het men regeringen gav ledningen sitt stöd till nedläggningarna.  Även om debatten har minskat idag så är beslutet fortfarande lika dåligt för den statliga närvaron i Sverige liksom behovet av kvalificerade jobb i Hudiksvall. Det är viktigt med en god samhällsservice med en närhet till medborgarna.  I två olika interpellationer så frågar riksdagsledamöterna Ulla Andersson och Lars Beckman gemensamt om regeringen anser att beslutet att minska den statliga närvaron i Hälsingland är förenligt med regeringens utlovade satsningar på fler jobb utanför storstäderna. Debatten kommer att ske tisdag den 19/11 kl 13.00 i riksdagen med finansministern.Inför debatten i riksdagen med finansministern besöker riksdagsledamöterna Hudiksvall och träffar medarbetare från kronofogdemyndigheten för att samtala om konsekvenserna av de förändringar som planeras.Media inbjuds att närvara på mötet som sker i Hudiksvall i anslutning till kronofogdens lokaler. 

På mötet närvarar även lokala företrädare för V och M, bl a kommunalråd Jonas Holm.För mer information,Kontakta Ulla Andersson (V) 08- 7864659 eller Lars Beckman (M)  070 361 36 96Ulla Andersson interpellation;
Lars Beckman interpellation;