Sidor

onsdag 31 januari 2018

Pressmeddelande skickat om att regeringen har utsett mig som ledamot av Konsumentverkets insynsråd!

Pressmeddelande; 

Regeringen har utsett Riksdagsledamot Lars Beckman (M ) som ledamot  till Konsumentverkets insynsråd!

Riksdagsledamot Lars Beckman (M)  har utsetts av regeringen som ledamot av Konsumentverkets insynsråd.

-          - Vi är alla konsumenter och konsumentfrågorna blir allt viktigare säger Lars Beckman i en kommentar till utnämningen och genom min plats i Konsumentverkets insynsråd så kan jag bidra med erfarenheter för konsumentverkets viktiga arbete.

-          -  Det är viktigt med upplysta konsumenter så att vi kan göra aktiva val säger Lars Beckman vidare och det kommer att vara min inriktning i arbetet. Här har både staten och kommunerna ett stort ansvar att säkerställa att det finns en effektiv konsumentrådgivning.

-          - En prioriterad fråga för mig är hur vi konsumenter ska kunna ha ett konsumentskydd vid gränsöverskridande handel och tjänsteköp avslutar Lars Beckman.

Från Gävle har även regeringen utsett konsumentvägledare Anna Mähler att fortsätta sitt uppdrag i insynsrådet så vår region är väl representerat i Konsumentverkets insynsråd.


lördag 27 januari 2018

Idag välkomnar vi Anna Maria Corazza Bildt till Gävle och vi gör ett företagsbesök tillsammans!


Pressinbjudan!

Lördag den 27/1 besöker EU parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt Gävle.

I Sverige växer antalet mikrobryggerier kraftigt vilket skapar såväl fler i jobb som en växande besöksnäring. På alla politiska nivåer arbetar Moderaterna för att såväl uppmuntra utvecklingen med mikrobryggerier som att tillåta gårdsförsäljning av alkohol.

I samband med att Anna Maria besöker Gävle så kommer riksdagsledamot Lars Beckman och kommunfullmäktigeledamoten Niclas Bornegrim att besöka det omskrivna och belönade mikrobryggeriet Hopsie Daisy kl. 13.30-14.30 på adressen Kaserngatan 107.
Ägaren Erika Parneborg kommer att berätta om mikrobryggeriet i Gävle och den fantastiska resa företaget är inne i.

Gävle har en växande livsmedelsindustri inom området med Mackmyra Whiskey som det ledande företaget. Utvecklingen skulle stimuleras än mer om man kan kunde köpa produkterna i anslutning till produktionsanläggningen.

Media är välkommen att närvara i anslutning till besöket.

Datum; 2018 01 27
Tid; 13.30 – 14.30
Närvarande; Anna Maria Corazza Bildt, Lars Beckman, Nicklas Bornegrim och Erika Parneborg
Plats; Kaserngatan 107 Gävle

Vänligen

fredag 19 januari 2018

Heldag och kväll i Hudiksvall på måndag!

På måndag kommer jag och kollega Erik Andersson riksdagsledamot från Stockholms län att besöka Hudiksvall för en intressant heldag. Kvällen avslutas med en träff med det moderata företagarrådet i Hudiksvall. Det är Jonas Holm som har bjudit in oss för en intressant studiedag. Jonas är blivande KSO i Hudiksvall efter valet om de som bor i Hudiksvall vill ha en bättre kommun att bo i. 


Dagsprogram företagsbesök / företagarråd 22/1


Samling på Hälsinglands Fastighetsbyrå


Genomgång av dagen samt kort presentation av objekten vi ska se av Ann-Sofie Lundwall och Anki Sulser, Hälsinglands fastighetsbyrå.


Visning av byggprojektet Parkhyllan
Bo Rönnerstrand , Lintorget AB
Diskussioner om bygg och fastighetsmarknaden och dess villkor .


Lunch med Hälsinglands fastighetsbyrås medarbetare .
Diskussioner om bostadsmarknaden och dess utmaningar


Visning av byggprojektet Djupestrand
Robert Fredriksson, Skålbo förvaltning.
Diskussion om bygg och fastighetsmarknaden .


Kattvikskajen
Jan Kroppegård, kommunens platschef informerar om de 60 ha som ska bebyggas inom kort. Visning av området. Vi kommer att då träffa entreprenören som utför arbetet , platschefen samt kommunens personal på platsTräff med det moderata Företagarrådet i Hudiksvall.

Deltagare:

Sveriges Riksdag:
Lars Beckman , civilutskottet
Erik Andersson , arbetsmarknadsutskottet

Mårten Strömberg , ombudsman Gävleborg

Moderaterna Hudiksvall:
Jonas Holm , kommunalråd i opposition, föreningsordförande Peter Lagerqvist, vice ordförande M - Hudiksvall Adam Rydstedt, Länsordförande MUF .

Hälsinglands Fastighetsbyrå:
Ann-Sofie Lundwall
Anki Sulsertorsdag 11 januari 2018

Prao som journalist på GD idag

Fria och oberoende medier är viktigt i en fungerande demokrati. Idag gör jag prao som journalist på Gefle Dagblad för att lära mig om det viktiga yrket och om de privata mediernas villkor i en föränderlig medievärld. Har du ett nyhetstips? Hör av dig 😊

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/lars-beckman-praoar-pa-gd-vi-direktsander

onsdag 10 januari 2018

Usel vinterväghållning kommer att debatteras i riksdagen när mina frågor besvaras!

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att förbättra vinterväghållningen i Sverige? För alla oss som bor utanför tunnelbanenätet i Stockholm är det en väsentlig del av infrastrukturen på vintern

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/brister-i-vintervaghallningen_H510310

fredag 5 januari 2018

Besök på Hemvärnet måndag den 8/1

Pressmeddelande:

Måndag den 8 januari besöker Riksdagsledamöterna Lena Asplund ledamot av Försvarsutskottet och Riksdagsledamot Lars Beckman Hemvärnet i Gävleborg!

Hemvärnet har idag en betydande roll för Sveriges försvarsförmåga och utgör drygt 40 procent av Försvarsmakten. En viktig utmaning som hela Försvarsmakten står inför är hur man bättre rekryterar och behåller personal inom försvaret. Stora antal avhopp kostar Försvarsmakten både pengar och förlorad kompetens. Även svårigheter med rekrytering har varit ett problem under en längre tid. För att lösa de här problemen så måste Försvarsmakten bli en mer attraktiv arbetsgivare vilket i sin tur bland annat innebär bättre löner och en anställning och utbildning som är gångbar på den civila arbetsmarknaden.

Omvärlden ställer idag helt nya och hårda krav på vårt land. Utmaningarna för den svenska Försvarsmakten är många men de kan och måste lösas. Det finns helt enkelt inte något annat alternativ för att värna den frihet och säkerhet som vi alla tar för given efter 200 år utan krig.

Syftet med besöket är att lyssna på vilka behov som Hemvärnet i Gävleborg ser för att fortsätta utveckla Sveriges försvarsförmåga, och vad man anser är viktigast för att skapa trygghet i Gävleborg avseende försvarsförmågan.

Media är välkommen att medverka i delar av programmet mellan 11.00 – 12.00

Medverkande på besöket förutom Lena Asplund och Lars Beckman är Anders Jansson, ordförande för Moderaterna Gävle ( tillika tjänstledig Överstelöjtnant )

För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96


torsdag 4 januari 2018

Vad är Elin Lundgrens roll i IOGT NTO skrupellösa lotteriförsäljning?


Vad är Elin Lundgrens roll (s) i IOGT NTO skrupellösa lotteriförsäljning? Hon har under många år haft ledande positioner inom rörelsen. S har sålt lotter på kredit och IOGT NTO lotteriförsäljning har nu stoppats av domstol. Jag ställer upp på debatt mot henne @P4Gavleborg i ämnet när ni vill. Det är skamligt agerat av såväl s som iogt nto och Elin Lundgren s riksdagsledamot är inblandade i båda rörelserna som finansierar sin verksamhet med den sortens intäkter.