Sidor

fredag 15 januari 2010

Statsskulden 2008 jmf med 2001

Det här hittade jag under kommentarer på Expressen.se angående skattesänkningar och statsskuld:

Lite fakta från rikgälden:

Statskuldens utveckling:

2001 1156,8
2002 1160,3
2003 1228,7
2004 1257,3
2005 1308,6
2006 1270,0
2007 1168,0
2008 1118,9
2005 under sossarnas styre var alltså statsskulden 1 308 572 miljoner.
2008 var statsskulden 1 118 877 miljoner. Så låg har inte statsskulden varit sedan 1992.

Alltså har alliansen SÄNKT statsskulden samtidigt som man lyckats sänka inkomstskatten, fastighetsskatten och ta bort förmögenhetsskatten.
Och detta i den värsta lågkonjunktur världen sett sedan 30-talet.

Inga kommentarer: