Sidor

måndag 25 januari 2010

Helt orimligt av Försäkringskassan!

Expressen skriver om Patric från Åkersberga som är i stort behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring.

Expressen skriver:(klicka på rubriken för hela artikeln)

"Cp-skadade Patric: "De tar ifrån mig mitt liv"
Patric Melin, 37, är gravt cp-skadad och har haft personlig assistent 122 timmar i veckan. Nu kommer Försäkringskassans dom: - Du har bara 4,45 timmars grundläggande behov i veckan. Patric är förtvivlad. - De tar ifrån mig mitt liv, säger han. "

Regeringen har inte förändrat sin lagstiftning på området utan det är Försäkringskassan som numera gör sin egen tolkning över vad som är grundläggande behov. Det är inte rimligt att en svårt sjuk funktionshindrad som behöver en omfattande hjälp med allt ska förnedras genom att man drar in den personliga assistansen på det här sättet enligt min mening. Krävs det lagändringar för att Försäkringskassans personal ska inse att svårt funktionshindrade behöver ett omfattande stöd så borde lagen förändras. Man borde även överväga att ge den funktionshindrade juridisk hjälp mot Försäkringskassan i form av ett rättskydd för den som drabbas på det här sättet ska våga och orka processa mot Försäkringskassan om det krävs. Den som är i beroendeställning gentemot det allmänna brukar sällan våga "bråka" för att få igenom sin rätt och därför borde Regeringen säkerställa en rättsäkerhet för den enskilde.

Inga kommentarer: