Sidor

måndag 25 januari 2010

Hur stor löneökning motsvarar jobbskatteavdraget i Gävleborg?

Nu när januarilönen kommer för de flesta den här veckan så kan man ju undra vilken löneökning som skattsänkningen motsvarar? Eller hur mycket mer löneökning vi har fått tack vare skattesänkningen? Jag har läst en undersökning nyligen som ger svaret.

I Sverige så ger det fjärde steget i jobbskatteavdraget minst en dryg hundralapp mer per månad av lönen efter skatt. Sedan 2006 innebär skattesänkningarna att landets 3,6miljoner löntagare har fått ökade inkomster efter skatt som motsvarar ett lönelyft på 11,6 procent. För varje år motsvarar det en löneutveckling på 2,8 procent - bara i skattesänkningar!

Resultaten för Gävleborg visar att skattesänkningarna motsvarar en årlig löneökning på 2,78 procent. Inom länet finns de största vinnarna i Ljusdals kommun, där man genom skattesänkningarna fått ett lönelyft på 2.85 procent extra. I Ockelbo har man fått 2.53 procent, lägst i länet. I Gävle motsvarar skattesänkningen ett lönelyft på 11,71 % för de senaste 4 åren eller 2,81 per år, ett avdrag som de röd-gröna vill ta bort och ersätta med stora skattehöjningar, oklara hur stora de ska bli för en vanlig barnfamilj.

Inga kommentarer: