Sidor

torsdag 28 december 2017

Pressmeddelande: Otillräcklig vinterväghållning orsakar allvarliga trafikstörningar i Gävleborg!


Pressmeddelande; Otillräcklig vinterväghållning orsakar allvarliga trafikstörningar i Gävleborg!

Veckan före jul hade riksdagsledamot Lars Beckman (M) ett möte med Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna, vars medlemsföretag ofta är de som utför snöröjning och halkbekämpning.  Vid mötet framkom att det finns allvarliga brister i vinterväghållningen i Sverige och Gävleborg. .

Nu på morgonen har det inträffat tre allvarliga olyckor med tunga fordon mellan Ockelbo – Hagsta och de senaste dagarna har det varit många trafikolyckor i Gävleborg. Väglagen säger att ”väg ska hållas i för samfärdsel tillfredställande skick” Det är också Trafikverket som har ansvar för att sköta de statliga vägarna och säkerställa att tillräcklig halkbekämpning och snöröjning sker. Här finns det uppenbarligen stora brister som måste rättas till.

-      I en uppföljning av vinterväghållningen som konsultföretaget WSP utförde åt Sveriges åkeriföretag i mars i år framkom allvarliga brister i vinterväghållningen säger Lars Beckman (M).
-      Det är oacceptabelt att det finns brister i halk och snöröjningen i Sverige då det måste anses vara en mycket viktig del av infrastrukturen i Sverige säger Lars Beckman vidare.
-      Det är ytterst regeringens och infrastrukturministerns ansvar att dels avsätta de resurser som behövs för vinterväghållningen och dels säkerställa att Trafikverket kontrollerar att de avtal som man har tecknat verkligen följs. Uppdrag Granskning visade i ett TV program i höst allvarliga brister hos Trafikverket och här måste det ske en uppstramning avslutar Lars Beckman som nu kommer att vecka frågan om den bristfälliga vinterväghållningen i Sveriges Riksdag i interpellationer till statsrådet.

För ytterligare kommentarer


Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

Trafiksäkerhet i fokus idag

Ser fram emot ett intressant lunchmöte i Norrsundet idag där vi ska prata om trafiksäkerhet och Trafikverkets nollvisionen om antalet döda i trafiken i Sverige. Mer kan och borde göras på området för att vi ska minska antalet döda efter vägarna i Sverige.

onsdag 27 december 2017

Ulf Kristersson har redan störst förtroende av alla partiledare!

Ulf Kristersson har redan störst förtroende hos svenska folket. Valåret 2018 inleds väl men det kommer att krävas hårt jobb 24/7 av alla oss som vill se en ny M ledd alliansregering efter valet för att det här ska gå vägen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oRA0JK/kristersson-gar-som-en-raket

torsdag 14 december 2017

Oroväckande signaler om Capio i Gävleborg

Jag har fått oroväckande signaler om att Capio som driver privata vårdcentraler i Gävleborg - nu gärna vill att funktionsnedsatta ska tryckas bort från deras vårdcentraler genom att behandla de patienterna sämre. Är det någon fler som har fått samma signaler eller till och med upplevt det? Det är några personer som jag känner till som har uppmanats att byta till en av Region Gävleborg driven hälsocentral.

Min erfarenhet sedan många år är dock att de privata välfärdsföretagen är mer än måna om sina kunder just eftersom man som patient kan byta bort - eller byta till - den vårdcentral som man önskar.

Jag har fått två exempel i närtid där personer har känt sig icke önskvärda hos just ett av de privata välfärdsföretagen men jag vet också att även det företaget arbetar oerhört mycket med intern kvalitetsuppföljning och värderingar som inte alls stämmer överens med vad de här personerna har upplevt men jag tar gärna emot synpunkter från dig som patient - oavsett om det är positivt eller negativt. I januari ska jag ha en IP debatt mot statsrådet Shekarabi om just vikten och rätten och att kunna välja privata välfärdsföretag även inom primärvården så dina exempel kan jag använda i debatten.

Skicka gärna mejl till mig på lars.beckman@riksdagen.se

onsdag 13 december 2017

Mp/s regeringen för en bilfientlig politik!

Skriver med kollegor på Aftonbladet debatt om mp/s regeringens bilfientliga politik. Mp/s regeringen driver en politik som gör det omöjligt för bilägare att planera långsiktigt för framtiden

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bK5EVe/regeringen-driver-en-bilfientlig-politik

måndag 11 december 2017

Vilken världsbild och syn på marknadsekonomi har socialdemokraterna i Gävle kommun?

I Gävle kommunfullmäktige bekymrade sig just en socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot för att privata företag konkurrerar med - Gävle kommun. Absurt påstående och uttalande! ( frågan handlade om att en kommun inte ska bedriva gymverksamhet då det finns en väl fungerande - dygnet runt öppen gymverksamhet i Valbo.)
Utmärkt svar till s från Martina Kyngäs i sitt IP svar 😄

Noterar också att ingen socialdemokrat gick upp i talarstolen och sa emot sin partivän. Varför var de mer marknadsinriktade s ledamöterna tysta?

söndag 10 december 2017

Fri handel och konkurrens är avgörande för jobben i Gävleborg och Sverige!


Fri handel och konkurrens är avgörande för jobben och därmed välfärden i Sverige och Gävleborg konstaterar Anna Maria Corazza Bildt och jag i Arbetarbladet idag. Det är inte rimligt att det kan ta 4-5 år för ett tillverkande företag i Hudiksvall att få sin produkt godkänd på den tyska marknaden. Det är bara dolda handelshinder!

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/fri-handel-och-konkurrens-avgorande-for-jobben-och-valfarden-i-gavleborg

fredag 8 december 2017

Trygghetsskapande ordningsvakter borde finansieras av staten!

En bekant i Rörberg som jobbade hemma idag på eftermiddagen upptäckte tre utrikesfödda män som körde en mörkblå Skoda som helt plötsligt befann sig gående på hans gård. De gick omkring runt hans lada/container. Som tur var så råkade han vara hemma så han kunde be dem avlägsna sig från hans gårdsplan. ( Det var så han upptäckte deras bristfälliga språkkunskaper i svenska)

Tyvärr så är det få polisbilar i tjänst i Gästrikland som kan arbeta förebyggande och då återstår grannsamverkan och egna observationer. Vi behöver definitivt fler poliser i Gävleborg och i avvaktan på det skulle staten vara skyldig att finansiera trygghetsskapande ordningsvakter!

Träff med årets ridlärare idag

Idag börjar Birgittha Bjerkén och jag fredagen med ett besök hos utbildningsföretaget Textilskolan och sedan fortsätter vi till ridanläggningen i Lervik hos Gävle RS för ett intressant studiebesök och då får vi också träffa årets ridlärare 😊

https://www.tidningenridsport.se/leif-hall-utsedd-till-arets-ridlarare/

tisdag 5 december 2017

Positiva nyheter för Moderaterna i såväl Sverige som Gävleborg!

På avdelningen positiva nyheter så är det glädjande att vi i M ökar i Norra Mellansverige med +2.3 % och det går åt rätt håll.

Som helhet är det en mycket positiv utveckling för såväl alliansen som för vårt parti. Med det här valresultatet så kommer Löfven att bli bortröstad som statsminister. MP är ur riksdagen vilket vore bra för Sverige och jag är övertygad om att KD i Sverige klarar 4% eftersom de alltid är duktiga i valspurten. MP har gjort alla deras kärnväljare besvikna så vad ska de säga den här gången? De kan ju inte direkt vifta med samma kolbit.

Det återstår ett hårt arbete 24/7 i alla kanaler och personliga samtal för att vinna förtroendet hos en väljare i taget i Gävleborg men vi har fått en bra start på valåret 2018.  


Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. November 2017. Procent
Parti
C
L
M
KD
S
V
MP
SD
Övr

%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
%
±
Sydsverige
9,3
±1,6
5,0
±1,0
19,7
±1,8
1,7
±0,6
30,1
±2,3
5,3
±1,1
4,1
±1,1
20,5
±2,1
4,4
±1,5
Småland med öarna
12,7
±2,2
1,9
±0,9
21,0
±2,4
5,7
±1,1
33,2
±2,8
3,1
±0,9
4,1
±1,4
15,4
±2,3
2,8
±1,4
Västsverige
9,6
±1,3
3,8
±0,9
23,0
±1,6
4,5
±0,9
29,4
±1,9
7,4
±1,0
4,1
±0,9
15,3
±1,5
3,0
±0,8
Stockholms län exkl. Stockholms kommun
8,6
±1,4
6,4
±1,2
31,8
±2,6
2,6
±0,8
25,4
±2,4
6,5
±1,1
4,2
±1,1
13,7
±1,9
0,9
±0,6
Stockholms kommun
8,0
±1,6
6,3
±1,2
25,6
±2,9
3,8
±1,2
27,5
±3,2
12,5
±2,4
3,7
±1,1
8,6
±2,0
4,0
±1,4
Östra Mellansverige
9,7
±1,3
3,8
±0,9
21,3
±1,9
3,0
±0,7
35,6
±2,0
5,9
±0,9
3,4
±0,8
15,8
±1,7
1,5
±0,6
Norra Mellansverige
9,8
±1,5
1,7
±0,8
17,9
±2,3
0,7
±0,5
42,7
±2,7
8,5
±1,4
3,3
±1,1
14,1
±2,0
1,2
±0,8
Mellersta och övre Norrland
9,3
±1,9
4,4
±1,8
15,5
±2,2
2,7
±1,0
42,3
±3,0
8,5
±1,8
3,4
±1,6
10,8
±1,9
3,1
±1,4
Totalt
9,5
±0,6
4,2
±0,4
22,2
±0,8
3,1
±0,3
32,6
±0,9
7,0
±0,5
3,8
±0,4
14,8
±0,7
2,6
±0,4


söndag 3 december 2017

Var tycker du att det ska skäras ned med 50 miljoner i Gävle?

Mp/s regeringens beslut att höja försörjningsstödet utan att skicka med finansiering, kostar Sveriges kommuner cirka 500 000 000. Gävle är cirka 1 % av den kostnaden så 50 000 000 kostar regeringens beslut. Var tycker du att det ska skäras ned på 50 miljoner i den kommunala verksamheten maa mp/s regeringens beslut?

torsdag 23 november 2017

Debattartikel i Hela Hälsingland om hur jag ser på 2018 och vilka frågor som är viktiga för oss att lyfta fram. Håller du med?

Jag skriver i Hela Hälsingland om behovet av en ny M ledd alliansregering 2018. Inte får vår skull - utan för Sveriges!


2018 blir ett viktigt och avgörande år för oss Moderater. Det är nu vi har en stor möjlighet att vinna väljarnas förtroende så att vi både får fler M styrda kommuner i samarbete med våra alliansvänner och ett regionstyre under M ledning i länet.

Vi som bor i Sverige förtjänar en ny M ledd alliansregering. Inte för vår skull utan för medborgarnas skull! Vi kan inte fortsätta med 4 år till av ett rödgrönt kaos där såväl miljöpartiet som vänsterpartiet har fått ett oproportionellt inflytande över regeringens politik. Två ytterlighetspartier där det ena partiet hatar företagsamhet och valfrihet i välfärden och det andra partiet som verkligen ogillar mobilitet och infrastruktursatsningar som är nödvändiga för vårt län. Gemensamt för alla tre röda partier är dock att de vill bestämma hur du ska leva ditt liv.


onsdag 22 november 2017

Debattartikel i Expressen idag om trafiksäkerhet och snöröjning i huvudstaden

Dagens debattartikel i Expressen . Samhällskritiska funktioner som infrastruktur måste självklart fungera även vid lätt snöfall i huvudstaden.

https://www.expressen.se/debatt/det-ni-kallar-snokaos-kallar-vi-andra-latt-snofall/

fredag 17 november 2017

Pressinbjudan - hur påverkar det höga rovdjurstrycket Gävleborg?


Pressinbjudan!

 

På måndag den 20/11 besöker Riksdagsledamot Sten Bergheden tillika M landsbygdspolitiska talesperson Gävleborg på inbjudan av Gävleborgs Riksdagsledamot Lars Beckman (M).

Fokus på dagen ligger på rovdjurssituationen i länet där det är mångas uppfattning att mp/s regeringen inte följer det beslut som togs i Sveriges Riksdag under förra mandatperioden. Det har uppmärksammats i såväl media som i riksdagsdebatter.  Media är välkommen till det hela eller delar av dagen.

Det är tre programpunkter för Sten Bergheden och Lars Beckman besök på måndag 20/11.


13.30

Besök hos Stephanie och Pär Kristoffers i Järvsö. De har en Hälsingegård, nötköttsproduktion och lammproduktion. Hur påverkas de av rovdjurstrycket i Gävleborg och vilka frågor tycker de är viktiga för att vi ska kunna öka den inhemska livsmedelsproduktionen i Sverige?

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) Riksdagsledamot Sten Bergheden och Riksdagsledamot Lars Beckman  besöker.
 

15.30

Besök på Närljus där VD Stefan Wennerstrand kommer att berätta om Ljusdals arbete med att skapa en verksamhet med cirkulär odling av bl a tomater och lax. Ett unikt projekt för Gävleborg och Sverige om det lyckas. Vilka möjligheter och svårigheter ser han och vilket nationellt och regionalt stöd behövs?

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin Riksdagsledamot Sten Bergheden och Riksdagsledamot Lars Beckman  besöker.

 

18.00

Öppet rovdjursmöte med inbjudna från länet på Ljusdals golfklubb. LRF Gävleborg, Jägarförbundet Gävleborg samt Gävleborgs stövarklubb och övrig allmänhet är inbjuden till mötet.  


På mötet kommer Mårten Strömberg ordförande Gävleborgs läns stövarklubb, Johan Lundberg ordförande Jägarförbundet Gävleborg att prata tillsammans med riksdagsledamot Sten Bergheden och Lars Beckman. Det kommer även att finnas ett stort utrymme för deltagarna att ge sin syn på frågan.

 
Bakgrund till mötet i Ljusdal;

Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län som berörs av frågan. Den tilldelning som länsstyrelsen beslutat om för vargjakt i Gävleborg motverkar målet om folklig acceptans.  Riksdagen har alltså beslutat om att utbredningsområdet för varg ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotland. Trots detta har sannolikt inte förekomsten av varg och andra rovdjur minskat i Gävleborg, Dalarna och Värmland, där antalet vargar är som störst. Det är otillfredsställande att riksdagens mål inte följs, och det framstår som helt orimligt med en tilldelning på endast två vargar i Gävleborg.
 
En nyligen gjord inventering pekar på att antalet vargar i Sverige kan vara över 400 stycken, och då är man långt från målet om 270 vargar. Det skulle innebära att det borde vara väsentligt fler vargar som ska minskas i Sverige genom vargjakt och att länsstyrelsernas beslut går emot riksdagens beslut.

 
Datum;

2017 11 20

Plats;  Ljusdals Golfklubb

Tid: 18.00 – 20.30

 För mer information kontakta


Riksdagsledamot Lars Beckman

070 361 36 96


Mårten Strömberg

073 684 40 45

torsdag 16 november 2017

Tyvärr sa Magdalena Andersson (s) att hon skär ned på assistans för att finansiera asylmottagande

Elin Lundgren (s) försöker skapa opinion på twitter kring en bild där assistansersättning ställs mot flyktingmottagande.

Jag hoppas hon tar den debatten internt i (s). Tyvärr sa hon i SVT Nyheter - och sedan har hon gjort det - skurit ned i den för många livsavgörande personliga assistansen för att finansiera Sveriges ökande flyktingmottagande.

https://assistanskoll.se/20151023-Finansministern-vill-spara-assistansersettning.html

onsdag 15 november 2017

Tidningen Svensk Jakt skriver om gårdagens IP debatt om antalet vargar i Sverige.

Tidningen Svensk Jakt skriver om gårdagens IP debatt som vi hade med miljöministern. Grunden till min interpellation - fråga till statsrådet - är att jag inte anser att riksdagens beslut följs om varken antalet vargar som ska finnas i Sverige, eller den regionala spridningen.

Naturligt med starka och upprörda känslor bland M medlemmar eftersom man föreslagit en petning av mig som riksdagsledamot trots det starka stödet från medlemmarna.

Jag har fått många frågor från såväl media som partivänner i hela länet om hur jag ser på att Inger Källgren Sawela, avgående kommunalråd i Gävle tillika ordförande för den nomineringskommitte vill ta bort mig som riksdagsledamot. ( en tredjeplats betyder det i praktiken som alla vet)

Tyvärr har inte Inger valt att kontakta mig personligen för att förklara hur hon tänker utan jag har bara läst vad som står i media.

 Att det blir mycket upprörda känslor från alla de medlemmar och partiaktiva som har röstat på mig i provvalet och sedan ser mig bortplockad från riksdagen med den plats som är föreslagen är naturligtvis fullt naturligt, och jag kan bara beklaga det som nu riskerar att inträffa.

Som född och uppvuxen i Norrbotten så vet jag hur viktigt det är med en politik för hela Sverige, liksom det är viktigt för Gävleborg att vi har en politik för just hela Gävleborg.

Det är därför jag valt att konstatera att jag är hela länets riksdagsledamot. Det betyder att jag representerar dig i riksdagen som är ung/gammal, man/kvinna, anställd/företagare, hästintresserad eller jägare. Jag ser mig som representant i Sveriges Riksdag för hela länet. De frågor som du som medlem tycker är viktiga är just de frågor som jag kommer att driva och driver i riksdagen.

Politik är också att anpassa frågorna som man driver efter hur verkligheten förändras. När jag såg tiggeriet komma så jag väldigt tydligt  - det här är inte acceptabelt i ett välfärdssamhälle, att människor sitter på knä och tigger. Det blev en häftig lokal debatt - men numera anser även S att man måste förbjuda tiggeri (även om de inte har lagt fram eller gjort någonting i frågan)

Just nu är det många människor som känner sig otrygga - och det med all rätt. Det betyder att man som riksdagsledamot måste fokusera på de frågorna till dess att de får en lösning. Det är inte acceptabelt med att så många inte känner sig trygga i vårt län, och att brottsligheten har ökat. Då lägger vi Moderater fram skarpa politiska förslag för att lösa det samhällsproblemet.

En annan fråga som många anser är viktig är integrationen, dvs hur ska vi lösa den och hur ska alla som kommit till vårt län får ett arbete. Det är en fråga som upptar en stor del av min tid, liksom att försöka lösas frågan med en bostadspolitik så att alla kan få en bostad till ett pris som man har råd att betala.

Som riksdagsledamot måste man representera hela länet, man måste kunna vara i fronten av samhällsdebatten och man måste kunna hantera alla de olika frågor som finns att svara på och för. Man är både ett kommunikationsverktyg för partiet dvs att förklara vår politik som vi tar fram i partiet - men ännu viktigare- som jag ser det iaf - är att vara länets röst i riksdagen. Att 24/7 stå upp för vårt län i riksdagen och att bevaka våra frågor. Det kan då handla om rovdjurspolitiken, antalet poliser i länet och den viktiga infrastrukturen - för att nämna några aktuella frågor som jag arbetar med just nu som har en regional prägel.

Självklart måste man kunna stå  i en talarstol och föra en debatt, liksom att kunna uttrycka sig i tal och skrift så att människor begriper vad man säger och vad man menar.

Oavsett hur det går i partiets nomineringsstämma i Bollnäs så är jag glad och tacksam över det starka stöd som jag känner från länets invånare i allmänhet och partiets medlemmar i synnerhet. Jag har aldrig varit med i olika grupperingar eller försök att styra hur listor mm ska se ut utan jag gör ett jobb med full kraft där jag befinner mig.

I ett parti är det medlemmarna som bestämmer och eftersom jag tror på demokrati och har valt att engagera mig i M Gävle sedan 1990 så tror jag på den modellen fullt ut.

Vill du veta vad jag sagt och gjort i riksdagen så hittar du det här!

Att vara riksdagsledamot är att låna en plats i Sveriges högsta demokratiska församling och hålla länets och partiets flagga högt i alla avseenden. Jag är både stolt och nöjd över det jag gör i riksdagen i samarbete med alla våra partimedlemmar och föreningar. Det stödet betyder allt för mig.

Jag har också valt att vara väldigt lättillgänglig via sociala medier. Det är ett sätt att arbeta för som skapar dialog med många i såväl vårt län som i övriga delar av Sverige. Att jag räknas som en av de rikspolitiker som har störst inflytande på sociala medier skäms jag inte för, tvärtom kommer det att vara en styrka i valrörelsen 2018.

Vi måste alla arbeta tillsammans för att byta ut dagens MP/S regering till en ny M ledd alliansregering. Det är där jag lägger mitt fokus - inte på intriger och konflikter. Det borde vi ha lämnat bakom oss för länge sedan och jag ser fram emot den kommande tiden när vi kan arbeta för att maktskifte i Sverige och att behålla ett starkt alliansstyre i Gävle. Det kommer att väljas en ny KSO från M efter jul och det blir förhoppningsvis en nytändning för hela partiet.

Det här är min enda kommentar - skriven i alla hast -  som jag personligen kommer att ge inför nomineringsstämman och jag litar på att våra ombud till stämman respekterar medlemmarnas vilja och önskan att se mig som nummer 1 på listan till Sveriges Riksdag.

tisdag 14 november 2017

Två debatter idag om dels konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar, och dels om antalet vargar i Sverige

Idag har jag två debatter i kammaren. Dels om det svaga konsumentskyddet som gäller vid skönhetsbehandlingar och dels om regeringens oförmåga att styra myndigheterna i Sverige att följa Sveriges Riksdags beslut om antalet vargar i Sverige.

Båda debatterna tror jag kan sändas på SVT Forum, annars kan du följa dem på riksdagens hemsida.

Imorgon arrangerar jag ett seminarium om VA frågor i riksdagen, och har du vägarna förbi Stockholm imorgon hojta till så kan du komma och lyssna klockan 13- 15.

Hur bygger vi hållbara VA-system?
 
Huruvida vi måste investera mer i våra VA-nät är en fråga som ofta diskuteras. Investeringar

behövs för att bygga ikapp ett underhållsbehov, som på sina ställen är rejält eftersatt.

Likaså måste VA-näten klara tätare bebyggelse och den ökade risken för översvämningar

som klimatförändringarna medför. Därför är det viktigt att vi investerar och bygger på ett

hållbart sätt – för att få valuta för skattepengarna och för att näten måste tåla framtidens

bebyggelse.

Hur går vi vidare? Fattas besluten på rätt nivå? Har vi tillräckligt mycket kunskap?
 
 
 
 
 
 
 
Tid: 15 november kl 13.00 – 14.00, fika serveras efteråt

Plats: Riksdagen, seminarielokal RÖ2-08.


Ingång sker via Riksdagshuset Östra, Entré Norrbro 1B. Ta med giltig legitimation.
 
Anmäl dig till Tobias Lodestrand (tobias.lodestrand@riksdagen.se)
 

 
 
Medverkande
 
Kristina Kenning Östling, VA-chef Östersunds kommun

Magnus Nilsson, vice ordf Tekniska nämnden, Solna Stad

Stefan Karvonen, MEAG VA system

Lars-Olof Nilsson, S:t Eriks

Lars Beckman, riksdagsledamot (M)
Moderator Anders Ydstedt

måndag 13 november 2017

Tack för allt stöd!

Tack för alla uppmuntrande telefonsamtal sms och meddelanden på messenger idag. Det känns skönt att ha så många medlemmars starka stöd i ryggen inför nomineringsstämman i Bollnäs där vår riksdagslista fastställs av våra valda ombud.

Som bekant vann jag provvalet mycket klart som hela länets riksdagsledamot men jag är föreslagen till en annan plats av de 4 i nomineringskommitten.

Ser fram emot lördag den 25/11 i Bollnäs ⚽️
Tack ❤️❤️

söndag 12 november 2017

Träff med Unionen imorgon

Ser fram emot att träffa Unionen imorgon förmiddag hos Iggesunds bruk tillsammans med övriga inbjudna riksdagsledamöter från Gävleborg. Det brukar bli intressanta samtal och diskussioner #svpol #unionen #Iggesund

lördag 11 november 2017

Rökgranat kastas in på tåg utan att polisen - 500 meter från tåget - kommer?

Rökgranat slängdes in på tåg i Gävle men det fanns inga polisbilar att skicka. Ska #åsiktsvänstern fortsätta att håna oss som vill använda alla samhällets resurser för att skapa trygghet? Det är ju inte klokt att det här händer utan konsekvenser
http://www.gd.se/gavleborg/gavle/rokgranat-kastades-in-pa-tag-vid-gavle-centralstation-polisen-ryckte-aldrig-ut

fredag 10 november 2017

Är du förberedd för partiell nedsläckning av elnätet i vinter?

Är du personligen förberedd för ev. elbrist i vinter?

Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern Interpellation 2017/18:129 Lars Beckman (M) - Riksdagen http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/partiell-nedslackning-av-elnat-den-kommande_H510129

tisdag 10 oktober 2017

Ett stort varmt tack!

Moderaterna Gävleborg har offentliggjort resultatet av det rådgivande provvalet till Sveriges Riksdag och till regionfullmäktige. I provvalet till Riksdagen så fick jag flest röster och det placerade mig etta i provvalet. För det vill jag rikta ett stort varmt tack till medlemmarna i M Gävleborg.

Det betyder mycket i ett så utsatt uppdrag som riksdagsledamot att få det starka förtroendet från våra medlemmar. Nu är det valberedningen till riksdagen som har att väga samman provvalet med andra kriterier och presentera ett förslag till riksdagslista som sedan ska beslutas på vår nomineringsstämma. Valberedningen har att ta fram en lista som tar hänsyn till förtroende erfarenhet geografi kön och ålder och som innebär att Moderaterna Gävleborg röstoptimerar inför det kommande valet. Att vara riksdagsledamot är ett mycket speciellt politiskt uppdrag och du måste både kunna ta debatter i riksdagens talarstol och vara i fronten av vår opinionsbildning. Du måste känna hela länet och stå upp för hela länet i riksdagen och möta organisationer mm och sätta dig i många olika frågor. Du är i tjänst 24/7 och bokstavligen arbetar du dygnet  runt - inte minst sedan sociala mediers intåg.

Jag är beredd att arbeta 24/7 för att Sverige ska få en ny M ledd alliansregering som kan få Sverige i rätt riktning igen om vår nomineringsstämma föreslår mig som första namn till Sveriges Riksdag och jag ser fram emot att arbeta nära våra medlemmar och förtroendevalda och tillsammans för hela länets och Sveriges bästa.

I valet till regionfullmäktige kom jag 4 efter Patrik Stenvard Maria Molin och Camilla Strömberg och även förra valet kom jag högt i det provvalet men valde efter samråd med nomineringskommitten till regionen att flytta ned mig längre ned på listan eftersom regionfullmäktige äger rum samtidigt som riksdagen har plenum.

Kommunfullmäktige i Gävle sammanträder måndagar och det går att kombinera att vara KF ledamot med riksdagsuppdraget. Jag tycker att det är oerhört värdefullt att kunna vara med vår duktiga M fullmäktigegrupp och lyssna in varje månad vilka frågor som är dagsaktuella i länet.

Om du inte har läst våra handlingar till partistämman som äger rum i Örebro senare i veckan och vår moderata budgetmotion så tycker jag att du ska göra det. Partiet är verkligen på rätt väg i vår politikutveckling och är redo att möta väljarna med en vass politik som tar sig an dagens och morgondagens politiska frågor. Du hittar dem på www.moderaterna.se

Öppen utfrågning på torsdag om barns skuldsättning!

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Den 12 oktober håller civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet är att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta.
Tid: Klockan 9.30-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan
Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.30 Caroline Szyber (KD), civilutskottets ordförande
09.35 Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket
09.45 Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
09.55 Jonas Karlsson, utredare, Barnombudsmannen
10.05 Eva von Schéele, Sveriges Kommuner och Landsting
10.15 Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet
10.25 Paus
10.40 Frågor från utskottets ledamöter
Ca 11.55 Avslutning - Hillevi Larsson (S), ledamot i civilutskottet


fredag 22 september 2017

Sverige ska inte erkänna månggifte!

Pressmeddelande!

Den 22 mars i år riktade riksdagen efter alliansarbete i Civilutskottet ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att stoppa erkännandet av månggiften i Sverige. Än har inte något hänt, varför Alliansen i Civilutskottet gemensamt nu kräver att ansvarigt statsråd Heléne Fritzon samt ansvariga myndigheter Skatteverket och Migrationsverket kallas till utskottet för att svara på om en utredning ska tillsättas och hur myndigheterna bedömer polygamiärenden.

I Sverige är det olagligt att ingå månggifte. Ändå finns idag finns nästan 300 kända fall av bigami eller polygami i Sverige. Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit.
Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om effekten av erkännandet går emot svensk - så kallad ordre public. Svensk doktrin intar dock inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public. Varje myndighet gör sin egen bedömning och kan ta hänsyn till omständigheterna.

Media har nyligen uppmärksammat att såväl Skatteverket som Migrationsverket erkänt månggiften. Alliansen anser att lagstiftningen behöver moderniseras och anpassas så att månggiften som ingåtts i utlandet får samma rättsverkan som i Sverige, dvs. att de inte ska erkännas.

Alliansens syn i frågan är tydlig. Samma lagar ska gälla samtliga som bor i Sverige.

För mer information,


Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

torsdag 14 september 2017

Personlig sorg

Min frustration och personliga sorg över att barn drabbas av obotliga och allvarliga sjukdomar är mycket stor. Den blir inte mindre av att vi har en regering som dessutom sviker barn och familjer när de gett direktiv till Försäkringskassan att minska stödet till just de familjer som behöver stödet som mest samtidigt som man inför en subvention av elcyklar.

söndag 10 september 2017

Besök på Engelska skolan imorgon

Ser fram emot att besöka Engelska skolan imorgon förmiddag med vice ordförande i utbildningsnämnden Lars Widén (M).

Engelska skolan i Gävle är en av Gävle kommuns största grundskolor.

Vilket ansvar tar s i Gävleborg för de som skuldsatt sig via s lottförsäljning?

S har drivit människor till kronofogden genom lottförsäljning på kredit. Vilket ansvar tar socialdemokraterna i Gävleborg för de skuldsatta undrar William Elofsson och jag i GD idag.

http://www.gd.se/opinion/debatt/hur-ska-socialdemokraterna-i-gavleborg-hjalpa-de-skuldsatta

torsdag 7 september 2017

Den av LO beställda myndigheten kommer inte att vända den negativa utvecklingen i Gävleborg

Tänk om Gävle kommun och länet fått en myndighet som bidrog till ökat nyföretagande och entreprenörskap/ innovationer och utveckling istället för en myndighet som är en beställning från LO? Den kommer inte att bidra till att den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden bryts i Gävleborg.

Riksdagsgruppen träffas i två dagar för intensivt möte!

Idag samlas M riksdagsgrupp för två dagars internat där vi fortsätter att ta fram skarpa politiska och genomförbara politiska förslag. Ser fram emot att träffa kollegorna och mer viktigt nu än någonsin att arbeta tillsammans 24/7 för att få bort den här usla regeringen i nästa val.

onsdag 6 september 2017

Tack för ditt stöd i provvalet!

Provvalet till Sveriges Riksdag har gått ut till M medlemmarna i Gävleborg den här veckan.

Som hela länets riksdagsledamot ber jag dig om fortsatt förtroende att få representera vårt fina län i riksdagen.

Gävleborg och Sverige kan bättre och tillsammans med dig så vill jag arbeta 24/7 så att Sverige får en ny M ledd alliansregering efter valet.

söndag 3 september 2017

Vi i M presenterar förslag på samhällsproblem - inte i förhållande till andra partier!

Vi moderater förhåller oss till samhällsproblem när vi lägger fram politiska förslag och lösningar - inte till andra partier. Det är viktigt att se samhällsproblem och presentera lösningar på alla politiska områden, även där det i media kan vara politiskt jobbigt. Desto argare vänstermedia blir - desto bättre är sannolikt förslaget.

fredag 25 augusti 2017

Väldigt olyckligt att Anna inte fick prövas i valet!

Väldigt tråkigt och olyckligt att inte Anna Kinberg Batra fick prövas av väljarna i ett val men nu gäller det att se framåt och enas! Sverige behöver mer av Moderat politik och en ny alliansregering!

Olyckligt att kuppmakare har skadat partiet! #svpol

Pressinbjudan; Lars Beckman och Patrik Stenvard besöker Gävleanstalten idag

Gävle den 25 augusti 2017

Pressinbjudan: Lars Beckman och Patrik Stenvard besöker Gävleanstalten

Under fredagen besöker Moderaternas riksdagsledamot från Gävleborg Lars Beckman Gävleanstalten tillsammans med Patrik Stenvard, regionråd tillika förbundsordförande M Gävleborg.
Besöket är ett led i Moderaternas arbete med att utveckla en ny kriminalpolitik för Sverige.

Vi har en trygghetskris i Sverige. Moderaterna har presenterat en rad reformer för att bryta den negativa utvecklingen. Vi anser att Sverige behöver 5000 fler poliser med högre löner, skärpta straff och en vassare kriminalvård med fokus på återanpassning.

Den svenska polisen har ont om resurser, vilket gör att bland annat utredningsarbetet blir lidande. Samtidigt har media uppmärksammat problemet med att polisen inte har fullgod närvaro på landsbygden. I Gävleborg har exempelvis stöldligor skapat otrygghet och frustation.

Staten har ett ansvar att säkra trygghet för alla medborgare i hela landet där kriminalpolitiken är en viktig del.


måndag 21 augusti 2017

Debattartikel i Aftonbladet idag om Sveriges starka nykterhetslobby

Maria Stockhaus och jag skriver idag på Aftonbladet debatt om den starka nykterhetslobbyn i Sverige som motarbetar gårdsförsäljning av alkohol, alkoholmonopolets avskaffande samt en nödvändig översyn av promillelagstiftningen på sjön.


http://www.aftonbladet.se/debatt/a/aAwMO/orimligt-att-ett-glas-vin-gor-dig-sjooduglig

måndag 14 augusti 2017

Upphäva prickad mark i ett beslut i Sveriges riksdag?

Det här är ett vanligt problem runt om i Sverige, och frågan är om inte vi i riksdagen skulle upphäva all prickad mark i ett beslut? sedan får kommunerna börja om från början om man vill ha prickad mark?

http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/sandviken/anders-far-inte-bygglov-for-sin-inglasade-altan-gammal-detaljplan-hindrar-det-kanns-helt-sjukt

torsdag 10 augusti 2017

Stefan Löfven - svensk säkerhet tar aldrig semester!

Hans Wallmark och jag skriver om statsminister Stefan Löfvens roll i säkerhetsskandalen.

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/svensk-sakerhet-kan-aldrig-ta-ledigt

tisdag 8 augusti 2017

Intressant dag i Bollnäs

Ser fram emot en heldag i Bollnäs onsdag den 9/8 med regionråd Maria Molin. Vi ska göra företagsbesök i Arbrå, besöka Aleris sjukhus i Bollnäs och sedan besöka två hälsocentraler. Det blir en mycket intressant dag

söndag 6 augusti 2017

Rimligt?

Är det rimligt att vi alla som bor utanför Stockholms tunnelbanenät inte ska ha råd att transportera oss när mp/s regeringen avser att chockhöja fordonsskatter - utöver bensinskattechocken!

http://teknikensvarld.se/chockhojd-skatt-for-nasta-alla-bilar-437498/?oddpoll-result=ecf9f29b8caf3cd8ca500bf344310762

onsdag 26 juli 2017

Vi värnar Sveriges säkerhet!

När Stefan Löfven (s) vägrar ta ansvar så är det Riksdagens skyldighet att agera istället. Vi värnar Sverige och svenska medborgares säkerhet!

https://www.svd.se/alliansen-vi-riktar-misstroende-mot-tre-ministrar

måndag 17 juli 2017

Trevlig sommar!

En riktigt glad och skön sommar önskar jag dig och din familj. Jag är också ledig just nu och kommer bara att finnas i sociala medier sporadiskt till och från en tid.

fredag 14 juli 2017

Jag skriver i GD om en av politikens viktigaste frågor!

Hur vi ska få utrikesfödda med låg utbildningsnivå i jobb kommer att kräva många olika insatser och det är absolut värt att titta på den framgångsrika tyska modellen skriver jag i GD idag.

http://www.gd.se/opinion/debatt/hur-ska-en-lagutbildad-50-plussare-fa-ett-jobb-i-sverige-titta-pa-tyskland