Sidor

torsdag 31 maj 2012

Intäkter och kostnader måste gå ihop även för Mediamarkt.

SVD Näringsliv skriver om den miljardförlust som Mediamarkt har gjort i Sverige, men som är gömt i årsboksluten.

Företag måste få plus och minus att gå ihop, i annat fall blir det som för SAAB och ONOFF. Det är ibland lätt att glömma bort känns det som i den politiska debatten.

Ta det här med energikostnader. Om man politiskt höjer kostnaderna kraftigt så slår det stentufft på företagens resultaträkning på sista raden. Då måste företagen ta bort andra kostnader  vilket ofta är personal och så är den onda spiralen igång nedåt.

När det gäller elektronikbranschen så är det ju mycket låga priser och långsiktigt så kan inte ett företag göra miljardförluster - så passa på att köpa en ny tv och dator nu - för billigare är det svårt att se att det kan vara i framtiden..Vindkraft istället för sjukvård... Bra ledare i Ljusnan idag.

Missa inte Ljusnans ledare idag där man skriver om s-styrda landstinget Gävleborgs märkliga ekonomiska prioriteringar. Man säger upp ett avtal om hjärtvård för att spara 3 miljoner men samma landstingsledning prioriterar glatt investeringar i vindkraft på 85 miljoner. Listan skulle kunna göras lång på liknande märkliga prioriteringar som landstingets s-ledning ägnar sig åt.

Debattartikel om vikten av tillgång på el till rätt pris för jobbens skull i Gefle Dagblad.

Idag skriver jag och Riitta-Liisa Björk i Gefle Dagblad om vikten av tillgång till el till rätt pris för jobben i Gävleborg.

Diskussion på Kronofogdens huvudkontor om vräkingarna av barnfamiljer i Gävle.

Idag besökte Skatteutskottet kronofogdens huvudkontor. Där fick vi en gedigen och bra information om myndighetens arbete. En av frågorna jag ställde var hur dialogen går med de 10 kommuner i Sverige som vräker mest barn - och där är Gävle en av dessa kommuner.

Svaret var att Barnombudsmannen och Kronofogden för en dialog men att kommunledningen i Gävle hade skyllt på att KFM hade fel statistik. Har vi hört det förut? Det är inte den faktiska händelsen som är fel utan statistiken. Det vi måste diskutera politiskt är om det krävs en Lex Gävle där vi hindrar hårda och kalla kommuner att vräka barnfamiljer på det sätt som sker i Gävle. Det finns stora skillnader i kommunernas arbetssätt var just en av synpunkterna från kronofogdens ledning.Gävle har haft ungefär samma antal individer som har erhållit försöjningstöd sedan 1990.

Varje person som erhåller försörjningstöd är ett misslyckande för samhället såtillvida att varje person borde kunna klara sin egen försörjning. Å andra sidan är det just därför vi har ett försörjningstöd, socialbidrag, för att vara samhällets yttersta skyddsnät. Där har Gävle legat stabilt de senaste 20 åren med cirka 3300 personer årligen som har erhållit det. Både GD och AB skriver om detta idag men väljer att vinkla siffrorna på ett mycket märkligt sätt som ger en felaktig bild över utvecklingen i Gävle eftersom man väljer 2007 som utgångspunkt istället för exempelvis 1996, då det var som högst. 2007 var det som lägst.

SCB tillhandahåller statistik som är lätt för intresserade medborgare - och journalister - att ta del av.

Jag har mejlat både GD och AB idag och gett dem länkar till SCB sidan som du hittar här:http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/MainTable.asp?yp=dwjtic&xu=C9145001&omradekod=SO&omradetext=Socialtj%E4nst&lang=1

Klicka på den sjätte rubriken "Biståndsmottagare efter region och ålder". År 1983 - 2009.

Välj sedan Biståndsmottagare efter kommun och ålder. År 1983 - 2009.

Välj sedan Gävle, alla 18 + och sedan vilka år du vill ha fram.

Gör man det får man följande resultat och som du ser så ligger Gävle stabilt sedan 1990 på cirka 3200 individer som erhåller försörjningstöd. Av en slump (?) så väljer GD och AB och förvaltningschefen att jämföra sina siffror med just 2007 där det var som lägst - någonsin - i Gävle, och så skyller man resultatet på alliansregeringen.

1990                        3283
1991                         3384
1992                         3251
1993                         3534
1994                         3679
1995                         3293
1996                        4112
1997                         (0) fel statistik uppgift förmodligen
1998                         3556
1999                         3261
2000                         3012
2001                         2858
2002                         2818
2003                         2730
2004                         2798
2005                         2815
2006                         2518
2007                         2371
2008                         2553
2009                         3326

onsdag 30 maj 2012

7/10 journalister röstar på det röd-gröna blocket men de själva ser inte några som helst problem med det..

mediavärldens hemsida är det en intressant debattartikel om det faktum att 7 av 10 journalister röstar på det röd-gröna blocket.

I Gefle Dagblad fick vi se konsekvenserna av det. En journalist som bevakade kommunfullmäktige i Gävle valde att plocka ett helt felaktigt påstående från s om orsakerna till att Gävle har ökat antalet som får försörjningstöd. Detta felaktiga påstående bemöttes av såväl folkpartiet som oss moderater men GD valde i alla fall att bara plocka s citatet. Detta var antingen medvetet - och det är illa - eller så var det omedvetet och då hänger det förmodligen ihop med ovanstående, som belyses i debattartikeln.

Lukas och alla andra som går i 9:an räknas som arbetslösa av socialdemokraterna.

Nästa gång du läser ett inlägg från s där de rasar över den höga ungdomsarbetslösheten, skänk då en tanke till Lukas och hans vänner som går i 9:an. Är det ett problem att en 15 åring går i skolan och utbildar sig eller borde han vara i jobb så att ungdomsarbetslösheten sjunker. DN har en bra artikel i ämnet men du ska inte räkna med att våra regionala statliga medier gör uppföljningar på den artikeln, utan de väljer säkert en s vinkel.

Svensk ekonomi växer starkare än väntat - blir s glada då eller bara bittra över att alliansens politik fungerar så väl?

DN skriver om att svensk tillväxt nu växer över förväntan igen. Det är en konsekvens av alliansens framgångsrika politik. För någon vecka sedan kom det även SCB statistik som gav samma signal, jobben växer till och antalet anmälda platser ökar rekordstort i Sverige.

Frågan är då om s och deras anhängare blir glada och positiva över att det går bra för Sverige eller sura och bittra?

Seminarium om uppföljning av undantag från normalskattesatsen på moms

Henrik von Sydow inleder det..


- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 29 maj 2012

Jan Björklund konstaterar att sd fått med sig de röd-gröna på att försämra hemspråksundervisningen.

I Expressens utfrågning Bar&politik så konstaterar Jan Björklund att sd lyckats att få med sig de röd-gröna på att försämra hemspråksundervisningen i Sverige.

Det är djupt olyckligt att socialdemokraterna ger inflytande till ett parti som sd, som har en enda lösning på alla samhällsproblem. Släng ut våra utrikesfödda ur Sverige.

Expressen skriver:

Kravet på lärarlegitimation ska gälla även för lärare i modersmål. Det slog riksdagen fast i dagarna - tvärtemot vad regeringen och Jan Björklund tyckte.

Nu går utbildningsministern till angrepp på de rödgrönas samarbete med Sverigedemokraterna.

– Det skulle slå sönder den svenska modersmålsundervisningen, och det är precis vad Sverigedemokraterna är ute efter. Jag fattar bara inte varför de rödgröna gått med på det där, sa han till Niklas Svensson i Expressen TV:s "Bar och politik" på tisdagskvällen.

Sd säger i samma artikeln:

Sverigedemokraterna vill avskaffa modersmålsundervisningen helt.

– Men ska vi nu ha sådan undervisning, måste vi kräva att lärarna är legitimerade, sa partiets utbildningspolitiska talesperson Richard Jomshof till Svenska Dagbladet förra veckan.

Sandvikens Annonsblad har en stor artikel om RUT rapporten om kärnkraft.

Sandvikens Annonsblad har en stor artikel om kärnkraftens betydelse för energiförsörjningen i länet. Om man snabbavvecklar kärnkraften så skulle det leda till väldigt stora prishöjningar vilket skulle hota jobben i vår viktiga exportindustri.

Den som läser Gefle Dagblad idag får inte en riktig bild av verkligheten.

För den som enbart läsare Gefle Dagblad idag och inte har sett kommunfullmäktigedebatten så kan det uppstå en demokratiskt märklig situation. Det var en lång debatt på närmare 5 timmar när Revisorernas kritiska rapport debatterades.

Det finns ett skickligt valt citat av journalisten som skrev artikeln där man skulle kunna få uppfattningen om att Gävle kommuns skenande kostnader för försörjningsstöd beror på alliansregeringen. Mot detta påstående gav både m och fp svar på tal men journalisten valde att inte plocka med det i sin artikel. Det betyder att läsarna av GD idag kan få den felaktiga bilden av att det företrädaren för socialdemokraterna sa var sant, vilket det alltså inte är. Per-Åke Fredriksson har också bloggat om det.

GD toppar för övrigt med de glada nyheterna om allt gott som s tänker göra för Gävle. Att samma majoritet tänker skära ned 90 miljoner på förskolan i Gävle - inte ett liten bokstav. Kom GD till vår pressträff där vi träffade förskolepersonal för att lyssna in konsekvenserna av ett sånt beslut? Nej. Kom GD förra veckan till vår pressträff i Sandviken om konsekvenserna för länet av en kärnkraftsavveckling? Nej.

Betyder det att GD har gått in i en tidig valrörelse beroende på att man har bytt ledande befattningshavare på nyhetsredaktionen? Nej, jag vill inte tro det. Det räcker med att vi har några statliga medier som konsekvent och ofta väljer att problemformulera ur ett strikt vänster/mp perspektiv.

Annars är det ett demokratiskt problem att 7/10 journalister röstar på ett rödgrönt alternativ och de senaste två pressträffarna som GD har uteblivit ifrån skulle kunna vara ett exempel på det. Man vill inte berätta för läsarna om hur det påverkar jobben med en snabb kärnkraftsavveckling som mp kräver av s och man vill inte berätta att två moderater lyssnar in konsekvenserna av en nedskärning på förskolan i Gävle med 90 miljoner - men man berättar istället om satsningar som s gör på 15 miljoner. Men förhoppningsvis var det bara brist på journalister som gjorde detta och det finns all anledning att tro att GD kommer att fortsätta vara objektiva i sin nyhetsvärdering fast man har nya befattningshavare på viktiga och tunga positioner på nyhetsredaktionen.

Ingen Loreen i sd:s värld. Missa inte dagens ledare i DN

DN har en läsvärd ledare idag om skillnaden mellan sd och svenska folket. Medan vi andra hade glädjetårar rinnande efter våra kinder så rasade sd på twitter mot den svenska segern. DN beskriver det bra idag.

Den som följer min blogg vet min inställning till sd och rasister. Det man alltid måste komma ihåg är att nazisterna i tyskland på 30-talet tog inte makten genom en statskupp utan de blev valda av det tyska folket. Byt ut ordet jude mot muslim så ser du likheterna mellan argumentationen. Sverige har problem med att integrera nya utrikesfödda lika snabbt som vi gjorde tidigare, men en förklaring är att de som nu kommer till oss har en annan bakgrund än när vi hade enbart arbetskraftsinvandring. Om det skrev jag en debattartikel i början av året tillsammans med utrikesfödda företagare. Där lyfte vi fram frågor som hur viktigt det är att kunna språket i Sverige och att man snabbt anpassar till vår kultur i Sverige för att bli en del av vårt svenska samhälle. Vi skrev också andra konkreta förslag för hur vi kan utveckla politiken på det här området liksom vi gör på andra områden.

måndag 28 maj 2012

Svindlande affärer i s styrda Gävle. Läs om kommunen avskrev lån på 6.5 miljoner och vad revisorerna anser om det!

För dig som vill ta del av socialdemokraternas svindlande affärer i Gävle - läs den här rapporten från revisorerna som finns på Gävles hemsida.
Gunilla de Mare inleder revisorernas berättelse
- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 27 maj 2012

Pressinbjudan: Vilka konsekvenser blir det för förskolan i Gävle med de stora nedskärningar som v, s och mp föreslår i Gävle kommun på Förskolan?

PRESSINBJUDAN:
 
2012-05-28


De stora nedskärningar som s, v och mp föreslår på förskolan i Gävle - vad får det för konsekvenser?
 
Riksdagsledamot Lars Beckman besöker förskolor i Gävle samt Hedesunda på måndag den 28 maj tillsammans med Ewa stenberg Jäderberg, ledamot av Gävle kommunfullmäktige,samt gruppledare i Barn och Ungdomsnämnden. Bakgrunden till besöken är de stora nedskärningar som den styrande majoriteten bestående av s, v och mp föreslår i Gävle och syftet med besöken är att ställa frågor om vilka konsekvenser som större barngrupper får för kvaliten i förskolan i Gävle enligt våra medarbetare i Gävle kommun.

Vidare vill man få inspel till både den nationella och lokala politiken där Nya Moderaterna ständigt arbetar med politikutveckling inom välfärdsområdet. De förskolor som besöks är Uppfinnaren och Hedesundagården.

I samband med besöken så finns det möjlighet för media att närvara i slutet av varje besök.

Tid:
Måndagen den 28/5 kl. 10.00 på Uppfinnaren samt på Hedesundagården kl 11.30

Välkomna!


Kontakt:


Lars Beckman
Riksdagsledamot (M) för Gävleborgs län
070 – 361 36 96
Ewa Stenberg Jäderberg

kommunfullmäktigeledamot Gävle (M)

070 693 13 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osvensk seger enligt rasisterna i sd!

Svenska folket firade vinsten igår och kände stor glädje över Loreens fantastiska vinst, men rasisterna i sd tyckte det var "osvenskt" skriver Dagens Nyheter.

Björn Söder borde skämmas men där ligger också problemet med rasistiska partier som gör skillnad på människor. Det är därför som sd skiljer sig radikalt från andra partier och gårdagens utspel på twitter från sd var inte en slump utan en konsekvens av deras inställning till andra människor och hela deras politiska affärside är att dela in samhället i vi och dom.

Vargkonflikten - hur ser den ut och hur kan den lösas? Intressent seminarium i Riksdagen den 7/6

Vargkonflikten – hur ser den ut och hur kan den lösas?

Ulf Berg (M) och Staffan Anger (M) bjuder in till seminarium

Tid:
torsdagen den 7/6 kl. 13.30- 15.00

Plats:
RÖ2-10 Antal platser begränsade till max 40


Från att ha varit ett litet problem i Värmland har det vuxit till ett mellansvenskt problem och utvecklat sig till en känsloladdad konflikt mellan stad och landsbygd. Många urbana människor ser ofta på skogars skötsel och de vilda djuren så att dessa skall skyddas mot människor, istället för att förvaltas av människor. Känslorna svallade och debatten gick högljudd i de flesta medier.

Karl Hedin. Medförfattare till boken Varg och landsbygsboende. Karl Hedin är såverksägaren och skogsmänniskan som inte drar sig för att säga sanningar. Han ger sin syn på vad han tycker är en bristfällig politik på området.

 
Medverkande

Ulf Berg (M) riksdagsledamot Dalarna,

Staffan Anger (M) riksdagsledamot Västmanland

Karl Hedin Medförfattare till boken Varg och landsbygsboende

Anmälan görs till

Varmt Välkomna!


Eva Solberg
Politisk sekreterare, Moderata Samlingspartiet
Political secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli

+ 46 8 7864684 arb.
+ 46 72 2290076 arb mbl

- Vargkonflikten.doc

Idag firar vi Morsdag så ett stort grattis till alla mammor!

Idag så firar vi Morsdag så ett stort grattis till alla mammor!

Ett stort varmt grattis till en värdig vinnare!
lördag 26 maj 2012

Blir det Euphoria ikväll?
- Posted using BlogPress from my iPhone

Oväntat besök i trädgården.

Har galopperat lite idag med anledning av det..


-Posted using BlogPress from my iPhone

Frågan är om det inte hade varit bättre för Carina Blank att bli åtalad?

Det av Gävle kommuns revisorer mutmisstänkta s kommunalrådet Carina Blank blir inte åtalad då åklagaren i ett pressmeddelande säger att han inte kan styrka brott.

Det betyder att vi med stor sannolikhet inte kommer att få reda på hur en domstol hade dömt i det här fallet. Lagstiftaren kan aldrig ha tänkt sig att ett företag kan bjuda en politiker och två höga tjänstemän på resor för 120 000 för att sedan få en skuld avskriven på 6.5 miljoner.

För att problematisera ytterligare. Tom Widorsson måste ju hela tiden ha vetat att han inte hade fakturerat Carina Blank för USA resan. Varför hade han inte gjort det? Kommer han att bli åtalad eller inte av riksenheten mot korruption?

För Carina Blank hade det kanske varit bättre om ärendet gått till domstol, så att hon hade kunnat bli frikänd ( eller dömd) av en domstol. Nu får vi som sagt var aldrig veta det slutliga juridiska ställningstagandet.

Om det är tillåtet att bjuda höga politiker och tjänstemän på resor i den här omfattningen, utan konsekvenser, måste då lagen ändras?

I grund och botten är det också viktigt att komma ihåg, att även om åklagaren säger sig inte kunna styrka brott, kvarstår självklart kritiken från de opolitiska revisorerna som har gjort ett gediget arbete för att Gävleborna ska kunna ta fel av sanningen i den här härvan.

fredag 25 maj 2012

Debattartikel på SVT Debatt

Jag skriver en debattartikel på SVT Debatt med anledning av en undersökning från Riksdagens Utredningstjänst som tagits fram på mitt uppdrag. Resultatet visar bland annat att Stockholm skulle blir strömlöst vid en kärnkraftsavveckling i Sverige. Hela artikeln går att läsa här: http://debatt.svt.se/2012/05/25/stockholm-blir-utan-el-om-miljopartiet-far-som-de-vill/

Skatteuppror i Danmark

Den socialistiska regeringen höjer nu skatterna för vanliga familjer i Danmark och tidningen har löpsedel och första sida om skattechocken som drabbar danskarna.

Tur att det är alliansen som styr Sverige!


-
Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 24 maj 2012

Förvånande attack på de kommunala tjänstemännen från s-kommunalrådet som är delgiven misstanke om grovt mutbrott.

Carina Blank, det socialdemokratiska kommunalrådet,  som är delgiven misstanke om grovt mutbrott, går till rasande attack i GD idag på de kommunala tjänstemän som har avslöjat den misstänkta korruptionen i Furuviksparkens härva.

Vad säger facket eller är de lojala med s-ledningen? Är det ok att kommunens högsta s-politiker går ut och påstår att tjänstemännen på Gävle kommuns revision är "politiserade" för att de tagit fram alla fakta i härvan? Betyder att även kommunalrådet anser att riksenheten mot korruption också är "politiserad" för att man utreder härvan? Och är polisen som genomför förhören också "politiserade".

Ordet politiserad betyder förövrigt i Gävleborg att håller du med s - så är du opolitisk och har du en annan uppfattning så är frågan "politisk".

Det blir följden av ett parti har styrt Gävle sedan rösträtten infördes och på varje viktig position i det röda Gävle sitter det en lojal tjänstemän. Lägg till det att 7 av 10 journalister genererellt röstar på det röd-gröna blocket så hittar du frågan till varför just politiserad betyder att du inte håller med s problemformulering.

Men att gå till ett så grovt angrepp på kommunala tjänstemän som genom gediget arbete har tagit fram fakta på bordet - det måste vara en Sverigenyhet. Visar inte det också att kommunalrådet är ur personlig balans och skulle behöva hjälp av sitt parti? Finns det inte någon med bättre omdöme i närheten som kan tala om det olämpliga i att agera på det sättet?

Idag besöker Skatteutskottet Skatteverket.

Idag besöker hela Skatteutskottet Skatteverket som en del av utskottets möten med de myndigheter som vi har ansvar för. Det är generaldirektören Ingemar Hansson som är värd för mötet.

Arbetarbladet följer upp artikeln idag om elförbrukningen för industrin.

Arbetarbladet följer upp sin artikel om elförbrukning för industrin, och i artikeln konstaterar man att elpriset har en mycket stor påverkan på kostnaderna på Sandvik. Det är också bra att AB lyfter fram det omfattande arbete som pågår inom hela industrin för att minska elförbrukningen.

onsdag 23 maj 2012

Logistk att LO tappar medlemmar så länge man är en kampanjorganisation för s istället för att arbeta för medlemmarnas bästa.

Aftonbladet skriver om krisen i LO nu när man ska välja ny ordförande. (Ja, det är en fd aktiv socialdemokrat man väljer)

Jag har stor förståelse för att det är många som lämnar LO med tanke på att facket numera är en kampanjorganisation för socialdemokraterna istället för att vara en organisation som ser till nyttan för den som medlem i facket. Att LO aktivt arbetar emot jobbskatteavdraget som har gett kommunals medlem 1500 kronor i månaden, eller att Transport accepterar en kilometerskatt som slår direkt mot jobben, eller att IF Metall inte pratar klarspråk om kärnkraften är bara tre exempel på hur fel det blir när LO anpassar sina förslag till socialdemokraternas bristfälliga politik.

Debattartikel i GD idag..

Jag skriver tillsammans med Tomas Tobe och Margareta B Kjellin i GD idag om det kommunala skatteutjämningssystemet.

tisdag 22 maj 2012

Alliansens fotbollslag. Samlat och spelar enigt mot samma mål

När det här skrivs leder alliansen med 5-2 enligt sms rapporter


- Posted using BlogPress from my iPhone

Ny ordförande i arbetsmarknadsutskottet och utbildningsutskottet..

Tomas Tobe från vårt län lämnar det tunga uppdraget som ordförande i Arbetsmarknadsutskottet och går till Utbildningsutskottet som också är ett tungt och viktigt uppdrag där han ska vara med och forma framtidens utbildningssystem tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund och övriga alliansvänner.

Till ny ordförande i det tunga och viktiga arbetsmarknadsutskottet utsåg vi i Riksdagsgruppen Elisabeth Svantesson, som för övrigt sitter några rum ifrån mig i Riksdagskorridoren. Elisabeth kommer att arbeta tillsammans med arbetsmarknadsministern för att fortsätta utveckla arbetsmarknadspolitiken. Elisabeth har en gedigen och tung civil utbildning bakom sig som passar det uppdraget väl.


Media skriver om utnämningen av Elisabeth:

Utnämningen av Elisabeth Svantesson till ordförande i arbetsmarknadsutskottet kan ses som ett led i den nya M-strategin. Hon ledde tidigare Moderaternas integrationspolitiska arbetsgrupp och har skrivit en avhandling om det första året i Sverige.

– En sak som fattas för nyanlända är nätverk. Vi måste hjälpa utrikesfödda med kontakterna på arbetsmarknaden, säger hon.

Vi i Nya Moderaterna fortsätter att utveckla och förnya vår politik inför valet 2014 men framförallt för att göra ett bra land ännu bättre att bo och verka i.

Tomas känner vi väl till i vårt län men Elisabeth är kanske inte lika välkänd så här är hennes cv, taget från pressmeddelandet som gått ut från partiet idag:

Elisabeth Svantesson är sedan 2006 ledamot i riksdagen och ledamot i finansutskottet och riksdagens EU-nämnd. Under förra mandatperioden var hon ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Hon är Ekonomie licentiat i nationalekonomi 2006 från Örebro universitet, har en magisterexamen i nationalekonomi 2001 vid Uppsala universitet och civilekonomi i företagsekonomi 1991.

Säger mp nej till valallians med s och v? Vilka vill då s bilda regering med?

Expressen skriver om den SVD undersökning som kom i morse som handlar om att mp företrädare ute i landet inte vill göra ett gemensamt valmanifest med s och v. Frågan man då ställer sig är hur ska ett 25-30% parti som s kunna bilda ett trovärdigt regeringsalternativ där väljarna i förväg får reda på vilken gemensam politik som en röd-grön regering skulle föra? 

Vilken energipolitik skulle s v och mp föra tillsammans exempelvis? Hur mycket skulle en sådan regering höja bensin och dieselskatten? Kommer reseavdragen att försvinna som mp kräver? Det går ju bra att tycka det när man har sin väljarbas i Stockholm där tunnelbanan går dygnet runt men vad skulle det betyda för arbetslinjen för hela Sveriges befolkning - inte bara för dom som bor på söder i Stockholm?

Socialdemokraterna skär ned på förskolan i Gävle trots vallöfte om motsatsen!

SR Radio Gävleborg tar upp socialdemokraternas vallöfte som de nu bryter igen. Man gick till val på, och lovade mindre barngrupper i Gävle, men bryter nu det löften. Igen. Det var till och med så att kommunalrådet Carina Blank pressades av GD och AB när man gav löftet, just med hänvisning till att man vilseledde väljarna två gånger tidigare. Vi moderater är tydliga i våra prioriteringar. Vi väljer att lyfta upp och lyfta fram kärnverksamheten och följaktligen så lägger vi ner konstcentrum istället för att lägga ned förskolor exempelvis. Bra jobbat i nämnderna alliansen!


Miljöseminarium med SPN

Bolagsjuristen för Boliden berättade om att det tog 10 för dem att få tillstånd vid en av deras processer


- Posted using BlogPress from my iPhone

Ett stort varmt grattis till prinsessan Estelle!

Runt Riksdagen och Kungliga slottet är det så klart hög säkerhet just nu och från mitt rum i Riksdagen så hör jag en polishelikopter snurra i luften.

Jag vill passa på att framföra mina gratulationer till Estelle på din dopdag och vi som tycker monarkin är ett utmärkt statsskick i Sverige ser fram emot den Drottning era som Sverige står inför.

Att lägga ned två kärnkraftverk som mp kräver skulle påverka industrin mycket negativt i Gävleborg och göra Stockholm strömlöst.

Arbetarbladet skriver om den RUT rapport som jag har tagit fram som beskriver konsekvenserna av en kärnkraftsnedläggning som både v och mp kräver av s, och som s har kongressbeslut på att göra.

måndag 21 maj 2012

Två debattartiklar i Arbetarbladet..

Igår hade jag en debattartikel tillsammans med Anders Jämthagen och Titti Björk i AB där vi svarade den tjänstemän på Gävle kommun som har ansvar för näringslivsfrågor om upphandlingen av ljus och ljud.

Idag skriver jag tillsammans med Tomas och Margareta på nätet att s måste börja lämna besked om sin politik i samma tidning.

Arbetarbladets läsare får alltså stor valuta för sin prenumerationsavgift.

San Juan glasfiber pool utanför Uppsala

Bor man utanför Uppsala och vill se en San Juan Glasfiberpool så kan man göra det mittemot Ica Maxi Uppsala hos Vallgårda Entreprenad.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Statsministern, utrikesministern och försvarsministerns på SVD Brännpunkt idag.

Läs gärna debattartikeln på SVD Brännpunkt där statsministern, försvarsministern och utrikesministern skriver om den partnerskapskonferens som NATO har just nu.

Fredrik var med i SVT Agenda igårkväll, sedan flög han över till USA för att prata idag, och han flyger sedan hem över natten för att vara med på Dopet imorgon. På onsdag är han i Bryssel på EU toppmöte...

Ett högt tempo för en Statsminister som arbetar för hela Sveriges bästa..

Går det att göra en djupare analys än Arbetarbladet gör idag om varför jobben försvinner från länet?

Arbetarbladet startar en ny artikelserie idag om jobben. Det är glädjande och välkommen.

Arbetarbladet skriver:

Arbetslösheten är en ödesfråga. Mot det står marknadskrafter som hela tiden strävar efter ökad lönsamhet. När de järnhårda besluten tas är det lätt att känna sig maktlös. Läkerolarbetarna vet.

--

Går det att göra en djupare analys än Arbetarbladet gör till anledningen av att Läkerol flyttar? Beror det på att ägarna strävar efter högre vinst eller beror det på strukturomvandlingen inom livsmedelshandeln? De senaste 10 åren så har det kommit EMV - egna varumärken till butikerna. Det kombinerat med att livsmedelskedjorna inte har tillåtit prishöjningar från de fabrikanterna har satt branschen under stark prispress. Skulle vi konsumenter välja att INTE köpa ICA eller konsums chokladkaka så skulle det finnas större förutsättningar för att oss att ha kvar våra fabriker i Sverige.

Så det går att göra en djupare analys än Arbetarbladet skriver - att förändringen beror på att marknadskrafterna vill ha ökad lönsamhet. Marknadskrafterna i fallet livsmedelsindustrin är alltså vi som konsumenter som väljer att köpa blåvitt på konsum istället för Cloetta mjölkchoklad.söndag 20 maj 2012

Lysande framtidsutsikter för unga i jobb i den offentliga sektorn skriver SVD.

Svenska Dagbladet skriver om den lysande framtidsutsikter som finns i den offentliga sektorn för Sveriges unga. Som vanligt gäller det dock att ha en utbildning att stå på som grund. Jag har aldrig sett en platsannons där det står vi söker dig som inte kan räkna läsa och skriva..

Pressträff imorgon i Sandviken.

Imorgon kommer jag och Riita-Lisa Björk att presentera en RUT rapport om konsekvenserna för vår exportindustri av en prishöjning på elen och en eventuell avveckling av kärnkraften som mp och v kräver av s för att ingå i en eventuell röd-grön regering.

Statsminister Fredrik Reinfeldt i SVT Agenda ikväll.

Ikväll kommer Statsminister Fredrik Reinfeldt till SVT Agenda så missa inte honom kl 21.15 i Agenda.

lördag 19 maj 2012

Missa inte krönikan i Expressen om Janne Josefsson

I Expressen idag är det en läsvärd krönika av Jenny Strömstedt om publicistklubbens debatt i veckan där Janne Josefsson gjorde vad han kunde för att ta ära och redlighet av några journalistkollegor och då framförallt Ebba Von Sydow.

Jenny skriver pricksäkert:

Jag hör hur överseende lärare i rutiga cowboyskjortor på journalistutbildningarna ser ned på unga kvinnliga studenter med A i alla ämnen (slarvers som kvalat inpå högskoleprov är däremot beundrade för sin kreativa lättsamhet). De som inte går i gång på vapenexport utan målmedvetet satsar på att hitta en egen plattformför att skapa opinion i till exempel jämställdhetsfrågor. RIKTIG journalistik bedrivs av Janne Josefsson.

Naturligtvis finns det många sätt att förmedla ett journalistiskt budskap. Det behövs mer pengar till fristående grävande reporterarbete för att kunna avslöja orättvisor och maktmissbruk.
Men tänk om Ebba von Sydow har förändrat något alldeles själv?

Tänk om det gick att samarbeta mot orättvisor med en Marcus Birro, en Blondinbella eller till och med en Alex Schulman? Tänk om Twitter, Facebook och otal hemsidor där människor träffas för att samtala om sina liv inte är tids­ödande skit utan en del av en konstruktiv samtid?

Jag tänker att om Janne Josefsson liksom en mamma lät blicken följa det nya livet och vädrade ur sitt eget universum, skulle han kunna förändra oändligt mycket mer.

Hårdare. Bättre. Snabbare. Starkare.

Krönika skriven till Företagsbladet.

Då har jag just skrivit färdig min krönika till det kommande numret av Företagsbladet. Ämnet blir enerigpolitik och konsekvenserna av en avveckling av två kärnkraftverk som miljöpartiet men också vänsterpartiet kräver av s vid en eventuell röd-grön regering. I SR Ekots lördagsintervju verkar det som att v börjar få kalla fötter av sitt krav enligt Expressen..

Ryssland vidare till final i hockeyvm och gladast för det är väl Lars Ohly..

Ryssland slår Finland i semifinalen i hockey-vm och det känns inte så roligt att Finland slogs ut så enkelt. Gladast för det är är väl Lars Ohly och andra vänsterpartister som alltid är lojala mot Ryssland och kommunismen.

Hur ska företagen klara av s och Löfvens skattechock?

Hur ska företagen klara av Löfvens och s skattechock mot företagen och på vilket sätt skapar det bättre konkurrenskraft och fler jobb om vi höjer företagens kostnader drastiskt? Den frågan ställer Anna Kinberg Batra och Kent Persson på GP debatt idag.

Debattartikel i Piteå-Tidningen idag. om jobbskatteavdragets positiva effekter.

Jag och min riksdagskollega från Boden Johan Johansson skriver ett inlägg idag på Piteå-Tidningens debattsida som ett svar till socialdemokraten Hannah Bergstedt om jobbskatteavdragets positiva effekter.

Det är uppbarligen så att s saknar all realistiskt jobbpolitik och när SCB nu har presenterat sin kvartstatistik över hur både sysselsättningen ökar kraftigt och antalet lediga jobb växer till tack vare alliansens politik - så verkar det helt enkelt vara så att de gläds inte över det, och de har inte en politik för jobb. All åtgärder som har gett den här fantastiska jobbtillväxten är de emot - vilket jag och Johan konstaterar i Piteå-Tidningen idag.

M lyssnar på Gävleborna
- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 18 maj 2012

Provbada ett Marquisspa i Alfta på lördag

Passa på att ta med badkläder och provbada ett Marquisspa i Alfta imorgon.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Verkställ beslutet om att påbörja arbetet med att förbättra företagsklimatet i Ljusdal.

Nya Moderaternas ordförande i Ljusdal skriver bra om företagsklimatet i kommunen  i Ljusdalsposten idag. Maria förklarar sakligt att ett enigt kommunfullmäktige har ställt sig bakom att förbättra Ljusdals plats på SN rankning men att så länge inte något sker konkret så kommer inte heller resultatet att förbättras. Bra jobbat Maria!

Två hjärntumörer i huvudet är kanske inte så viktigt att bry sig om?

En nära vän till oss har drabbats av en mycket allvarlig sjukdom boende här i Gävle och så har vi en annan bekant som också har drabbats av en allvarlig sjukdom i Kina.

Vår bekant i Gävle blev hemskickad från akuten och tre veckor sedan när hon till slut fick komma på magnetkameraröntgen så konstaterades två hjärntumörer. Hon fick komma till Uppsala förra veckan och väntar nu på besked om resultatet av den biopsi som är genomförd. Igår ringde hon till sjukhuset i Gävle men där visste inte någon ens om att hon var sjuk...Och ännu mindre vad resultatet var av undersökningen i Uppsala... Det har gått nästan två månader sedan detta började utan att det har kommit fram till något resultat eller behandling på Gävle sjukhus.

Tyvärr har en annan bekant drabbats av en allvarlig sjukdom boende i Kina. Där gjordes undersökning  och biopsi samma dag och inom två veckor så var operation genomförd.

De undersökningar som finns om sjukvården i Sverige där sjukvården i Gävleborg hamnar i den absoluta sverigebotten verkar alltså vara mycket rättvisa och speglar verkligheten väl. Så jag längtar till valet 2014 när vi i alliansen kan påbörja det långa och mödosamma arbetet med att få sjukvården att bli bra även i vårt län.

Rut-avdraget ökar kraftigt i Sverige - +28%

GP skriver om att rutavdraget ökar kraftigt i Sverige. Det är en ökning med 28 % jämfört med samma period förra året - eller 50 000 till familjer som får hjälp med att få ihop livspusslet.

Med en rödgrön regering så hade vi inte haft varken rut eller rotavdrag vilket är värt att komma ihåg.

GP skriver:

Skatteverket har för GP:s räkning tittat på hur rot- och rutavdragen utvecklats under årets första fyra månader och jämfört med 2011. Det är en uppskattning men visar ändå åt vilket håll det lutar.

Trenden är tydlig, rutavdraget tar rejäla kliv medan rot verkar ha nått taket för sin tillväxt. Rutavdragen har ökat med 28 procent jämfört med samma period 2011.

– När det gäller hushållstjänsterna under januari till april så är det en ganska stor ökning. Samtidigt verkar det inte vara så att man köper dyrare städtjänster, utan det är antalet köpare som ökar, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Pigdebatten tycks ha tystnat. Nära 50 000 personer fler än under samma period 2011 har upptäckt att de får skattereduktion för städhjälp och andra hemsysslor.

Intressant DN debattartikel om mediakonsumtion.


Intressant debattartikel men slutsatsen är fel. Genom att vi idag har fria medier och ett stort informationsutbud så får vi upplysta invånare, så i grund och botten är det en positiv utveckling. Eller längtar han tillbaka till tiden med enbart statlig radio och tv? Jag tycker att det är både förutsägbart och tråkigt när svenska debattörer alltid hotar med att det är dåligt i USA.

När jag träffade honom i ett sammanhang så passade jag på att fråga honom om hur man följer upp och granskar de lokala SVT och SR kanalerna. Klarar de sin objektivitet och vilka ämnen väljer de osv. Det skrämmande svaret var att det inte sker. De forskar enbart på de stora redaktionerna så ingen oberoende utvärdering sker alltså regionalt. Det är ett samhällsproblem som vi borde lyfta upp.

http://www.dn.se/debatt/darfor-maste-vi-tala-mer-om-hur-medierna-utvecklas


torsdag 17 maj 2012

Debattartikel av finansminister Anders Borg på SVD Brännpunkt med Anna Kinberg Batra

 
Bilden är entydig i den forskning som finns kring jobbskatteavdraget – sysselsättningen ökar. När Socialdemokraterna nu använder forskningen som argument för att kritisera regeringens politik men helt bortser från den när den egna politiken utformas är inte trovärdigt. Det skriver finansminister Anders Borg och Anna Kinberg Batra, ordförande i finansutskottet.


Alliansen har sedan 2006 hållit ett högt reformtempo. Först finanskrisen och sedan skuldkrisen har ställt höga krav på ekonomiskt ansvarstagande. Samtidigt har det varit nödvändigt att återupprätta arbetslinjen för att pressa tillbaka det stora utanförskap som Socialdemokraterna lämnade efter sig.


När vi nu blickar framåt för att möta bland annat problemen med hög ungdomsarbetslöshet och bristande integration är det viktigt med en seriös utvärdering av politiken och en granskning av oppositionens alternativ.


För att stärka arbetslinjen och möta nedgången i ekonomin har regeringen bedrivit en aktiv politik. Jobbskatteavdraget, rut och rot, reformer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, nystartsjobb, instegsjobb, halverade socialavgifter för unga, höjd nedre skiktgräns för den statliga inkomstskatten och halverad restaurangmoms är alla åtgärder som syftat till att öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft.


I arbetet med att nu hitta fler vägar till full sysselsättning är utvärderingar av nationella och internationella bedömare en viktig del. Särskilt viktigt är att hitta fler lösningar för att få unga och utrikesfödda i jobb. Den omfattande reformagendan, det drastiska efterfrågefallet under krisen och den korta tid som gått sedan flera av reformernas införande gör att genomslaget än så länge bara delvis går att mäta.


Jobbskatteavdraget är en av de mest genomlysta skattereformer som har genomförts i Sverige. Utvärderingar från bland annat Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet bedömer jobbskatteavdragets sysselsättningseffekter som stora. Nyligen genomförde Finansdepartementet på riksdagens uppdrag en utvärdering av jobbskatteavdraget där det tydligt framgår att jobbskatteavdraget har effekter i linje med regeringens tidigare bedömningar.


Jobbskatteavdragets effekter är därmed väl belagda och argument emot får mer betraktas som en vilja att höja skatten än att seriöst lyssna till ekonomisk forskning. Jobbpolitiken i dess helhet har utvärderats av institutioner som OECD, IMF, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet. Bilden är entydig, regeringens politik ökar sysselsättningen och minskar jämviktsarbetslösheten. Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens reformer på sikt ökar sysselsättningen med 160 000 personer.


I forskningen finns också kritik mot regeringens politik. I huvudsak vilar den på tre ben: Politiken borde vara mer expansiv och ha mindre säkerhetsmarginaler, större skattelättnader borde riktas till dem som är mest produktiva och skattesystemet borde vara mer enhetligt. Från ett politiskt perspektiv är dock bilden mer komplicerad. Att ta ner säkerhetsmarginalerna när mörka moln präglar konjunkturhimmelen är inte ansvarsfullt. Vi ska kunna upprätthålla kvaliteten i skola, sjukvård och omsorg oavsett svängningar i konjunkturen. Att avskaffa värnskatten skulle innebära stora skattelättnader för dem som tjänar mest men inte ge något alls till människor med normala inkomster. Större enhetlighet i skattesystemet skulle göra det svårare att rikta insatser mot grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Därmed är det inte alltid önskvärt att göra praktik av teorin.


Att däremot göra som Socialdemokraterna och bara använda forskningen för att kritisera regeringen och helt bortse ifrån den när den egna politiken utformas är inte trovärdigt. Trots stor enighet kring jobbskatteavdragets effekter motsatte sig Socialdemokraterna varje steg. Rut-avdraget är enligt Konjunkturinstitutet den mest kostnadseffektiva jobbreformen som dessutom varaktigt ökar sysselsättningen men samtidigt en skattelättnad som Socialdemokraterna varit angelägna om att ta bort.


Socialdemokraternas föreslagna avtrappning av jobbskatteavdraget är så skadlig för ekonomin att om den genomfördes så skulle statens intäkter minska trots att det handlar om en skattehöjning, enligt en tidigare SNS-rapport.


I sin iver att kritisera regeringen är Socialdemokraterna snabba med att dra slutsatser. Till exempel pågår just nu ett utvärderingsarbete av den halverade socialavgiften för unga. Även om det finns kritik mot reformen så är det inte liktydigt med att Socialdemokraternas riktade skattehöjningar med 16 miljarder mot ungas anställningsmöjligheter skulle vara utan stora konsekvenser för jobben.


Socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna har en lång resa framför sig för att få ordning på sin ekonomiska politik. Att sila mygg och svälja kameler från den ekonomiska forskningen är inte ett trovärdigt första steg.


ANDERS BORG (M)


finansminister


ANNA KINBERG BATRA (M)


ordförande i Finansutskottet

Tyvärr är inte Ahlgrens bilar som läggs ned det enda exemplet. Vad kommer nästa gång?

Gävle styrs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. En kommunlednings viktigaste uppgift är att skapa en bra lokal arbetsmarknad för sina kommuninvånare och det är bara att konstatera att företag efter företag flyttar från staden. Arbetarbladet skriver om den lokala socialdemokraten, tillika fackordföranden, som nu arrangerat en protestresa till Stockholm. Tyvärr är det inte det enda företaget som har valt att lämna Gävle, och tyvärr är inte förmodligen inte heller det sista.

En starkt bidragande orsak till det är det usla företagsklimatet som många företagare signalerar via olika undersökningar. Så den socialdemokratiska politikern kanske ska börja med att titta sig själv i spegeln och fundera öven vilken egen roll han har haft i att företaget nu väljer att lämna Gävle.

Det känns både tomt och tungt att Ahlgrens bilar lämnar Gävle. Både för de som arbetar på företagen men även för oss andra, som nu tappar en viktig del av Gävles identitet.

Ulla Andersson v ska tydligen tala i Stockholm - samma politiker som i egenskap av kommunalråd i Gävle skattetrixat undan närmare 200 miljoner i statlig skatt genom räntesnurror.Grattis hela Norge på er nationaldag!

Idag firar hela Norge sin nationaldag 17 maj. För några år sedan var vi i Norge på deras nationaldag och det var en verklig upplevelse så ett stort varmt grattis till vårt grannland och systrar och bröder i Norge.

Pressträff om energikostnader för industrin på måndag i Sandviken.PRESSINBJUDAN:
2012-05-21

Vad innebär en prishöjning med 1 öre/kWh för industrin i Gävleborg?

Riksdagens Utredningstjänst har på uppdrag av riksdagsledamot Lars Beckman (M) för Gävleborgs län tagit fram en ny rapport om energianvändningen inom industrin i Gävleborgs län, samt vad en höjning av elpriset skulle innebära för industriföretagen. Socialdemokraternas Stefan Löfven ger inga besked om han är för eller emot kärnkraft. Den nya rapporten från Riksdagens Utredningstjänst visar även vad en avveckling av Forsmark 1 och 2 skulle innebära för elmarknaden i Sverige. Är det ens möjligt? Miljöpartiet förespråkar vindkraft, men hur mycket klarar vindkraftverken av att producera jämfört med andra energikällor?

Media inbjuds till en pressträff med Beckman samt Riita-Liisa Björk, oppsotionsråd i Sandviken i samband med att RUT-rapportens resultat presenteras.

Kontakt:

Tid:
Måndagen den 21/5 kl. 10.00

Plats:
Moderaternas kansli, Linggatan 21, Sandviken

Välkomna!

Kontakt:

Lars Beckman

Riksdagsledamot (M) för Gävleborgs län

070 – 361 36 96

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med vänliga hälsningar
Emilie Schelin
Politisk sekreterare
070 - 817 64 86
08 - 786 45 57
emilie.schelin@riksdagen.se

TV 4 News uppmärksammar fackets agerande mot personen som nu blir utvisad för 216 kronor för lite i månadslön..

TV4 News uppmärksammar föredömligt att en person som är utrikesfödd nu blir utvisad för att personen tjänat 216 kronor för lite per månad. Det är självklart så att man måste fundera över om en frivillig förening som facket är ska få ett sådant stort inflytande i dessa frågor, när de inte är mogna att ta sitt ansvar. Notera också att det är TV 4 som uppmärksammar detta och inte statliga SVT där 8/10 journalister röstar rött.

Jag tycker att vi ska ha ett rimligt regelverk där inte oseriösa företagare ska kunna ta hit människor från andra länder och arbeta för låga löner. Där är nog alla partier överens men det får inte bli ett absurt regelverk som leder till att någon utvisas för 216 kronor. Var tog fackets solidaritet vägen?

Idag börjar hockey-vm på riktigt!

Ikväll börjar hockey-vm på riktigt. Det är tur att inte den svenska ledningen ger så många motstridiga besked till spelarna som Löfven ger i olika frågor till svenska folket. Då skulle spelarna bli förvirrade och de skulle inte vinna en match..onsdag 16 maj 2012

Ny SCB statistik visar kraftig ökning av antalet lediga jobb i Sverige och en ökning av sysselsättningen.

SCB har nyligen gett ut sin kvartalsstatistik och för oss i alliansen som älskar när det går bra för Sverige är det en imponerande läsning.

SCB skriver i sitt pressmeddelande:

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 2,3 procent till 4 140 800 under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal 2011. Lönesumman ökade totalt med 4,2 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 3,1 procent och lönesumman med 4,3 procent. I offentlig sektor ökade anställda med 0,6 procent.

I tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 1,2 procent medan lönesumman ökade med 1,4 procent. Både lönesumman och antalet anställda inom den privata byggindustrin ökade med 8,2 procent under perioden. Antalet anställda inom de privata tjänstenäringarna ökade med 3,6 procent. Inom branschen enheter för vård och omsorg, i privat sektor, ökade lönesumman med 8,8 procent och antalet anställda med 11,7 procent.

Fler anställda i offentlig sektor
Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,6 procent under perioden. Statlig sektor ökade med 1,6 procent och kommunal sektor med 0,5 procent. Antalet anställda inom landstingen ökade med 0,3 procent och lönesumman ökade med 2,4 procent. Lönesumman i kommunal sektor ökade med 2,5 procent medan statlig sektor ökade med 8,5 procent. Statlig sektor har under första kvartalet 2012 haft stora utbetalningar enligt lönegarantilagen och retroaktiva löneutbetalningar.

Antalet lediga jobb i privat sektor ökade med 10,4 procent under första kvartalet 2012 till 55 500 jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Totalt fanns 77 400 lediga jobb vilket var en ökning med 16,8 procent.

Inom tillverknings- och utvinningsindutrin minskade antalet lediga jobb med 10,8 procent.

Offentlig sektor ökade med 37,1 procent till 21 900. Den akuta arbetskraftsbristen i privat sektor, antalet vakanser, uppgick till 22 300 vilket var en ökning med 6,6 procent.

Fullständigt oacceptabelt om uppdrag har rätt i sitt program ikväll.

Det är fullständigt oacceptabelt att inte alla religioner accepterar alla människors lika värde och svensk lag- om uppdrag granskning har rätt i sitt program ikväll.

Vad vill s göra för att minska utanförskapet bland utrikesfödda?

Socialisternas ledare har gått till skarpt angrepp mot statsministern för hans konstaterande att det är många utrikesfödda som är arbetslösa. Man kan se på den frågan från några olika perspektiv men i grund och botten handlar det om att se problemet och att ha politiska lösningar för att åtgärda det vilket statsministern förklarade lugnt och sakligt i SVT Aktuellt igår.

I Gävleborgs län är det över 8 000 utrikesfödda som går till jobbet varje vecka. För att ännu fler ska få möjlighet att ha ett jobb att gå till så har vi infört RUT och ROT avdrag, jobbskatteavdrag, halverad arbetsgivaravgift för unga, och en halvering av restaurangmomsen.

I restaurangbranschen i Gävleborg jobbar det närmare 3000 personer varav cirka 1000 är under 26 år och 850 av dessa är också utrikesfödda. Genom att utveckla restaurangnäringen i länet så skapar vi alltså fler jobb i en bransch där redan många arbetar som är unga och utrikesfödda.

Den stora konflikten är vad s vill göra istället? Vi vet att de vill fördubbla restaurangmomsen och att de vill fördubbla arbetsgivaravgiften men de måste också svara på frågan om hur det skapar jobb?

Vad vill de med energipolitiken? För ett starkt energiberoende län så spelar kärnkraften en stor roll för jobben och mp kräver avveckling av två kärnkraftverk. Hur skulle det påverka jobben i Gävleborg?Bristande kvalite på Högskolan i Gävle visar oberoende utvärdering!

Högskoleverket har utvärderat kvaliten i Högskolan Gävle ekonomiutbildningar och tyvärr blir omdömet att det är bristande kvalité. Det betyder att Högskolan i Gävle har ett år på sig att åtgärda de brister som det anmärks på, annars kan examensrätten dras in.

Högskoleverket skriver:

Av de 67 utvärderade utbildningarna i företagsekonomi har nära 40 procent så pass stora kvalitetsbrister att de får omdömet bristande kvalitet. Samtidigt finns det många goda exempel på bra företagsekonomiska utbildningar runt om i landet, konstaterar Högskoleverket i en utvärdering som publiceras i dag.
Företagsekonomi är det enskilt största ämnet på universiteten och högskolorna. På många håll i landet har de företagsekonomiska utbildningarna ett konstant högt söktryck. För närvarande läser över 53 000 studenter företagsekonomi och till höstens kurser och program är det nära 43 000 sökande.

Högskoleverket har nu utvärderat sammantaget 67 utbildningar i företagsekonomi. Utbildningarna som ingår i granskningen ges på kandidat-, magister respektive masternivå.

Följs upp om ett år

Varje utbildning som Högskoleverket utvärderar får ett omdöme på en tregradig skala. Sammantaget får 25 utbildningar i företagsekonomi omdömet bristande kvalitet. Därmed kommer de att följas upp inom ett år för att se om de kommit till rätta med problemen. I de fall som bristerna kvarstår beslutar Högskoleverket om indraget examenstillstånd.
Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och 8 stycken, eller 12 procent, får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Dessa finns vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet.

RUT rapporten om ökade kostnader för länets kommuner värd att komma ihåg..

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill höja arbetsgivaravgifterna för alla unga under 26 år enligt deras utspel tidigare i veckan. Det skulle slå hårt mot Gävleborgs kommuner och landstingets ekonomi, enligt en rapport från Riksdagens Utredningstjänst.
- Den ökade lönekostnaden för landstinget i Gävleborg skulle för år 2012 bli 12 miljoner kronor, säger Lars Beckman (M) som är riksdagsledamot och verksam i Skatteutskottet i en kommentar till rapporten.

- För Gävle kommun skulle lönekostnaderna öka med 18 miljoner kronor och för hela länets kommuner skulle den ökade lönekostnaden innebära en förhöjd arbetskostnad med hela 61 miljoner kronor årligen bara för den offentliga sektorn, fortsätter Beckman. Frågan man måste ställa sig är vilka nedskärningar som i så fall måste till i länets kommuner och landsting med anledning av detta.

- Det är djupt olyckligt att de vill höja arbetsgivaravgiften för unga och det är inget annat än en ren och skär straffskatt på jobb för våra ungdomar. Skattehöjningen på att anställa unga blir totalt 16 miljarder kronor, vilket hotar många ungdomsjobb i länet.

- I ett läge då ungdomsarbetslösheten är hög är detta helt fel väg att gå, utan istället ska vi utveckla politiken och hjälpa fler unga till riktiga jobb i riktiga företag, avslutar Beckman

Svar skickat till Gävle kommuns tjänsteman med ansvar för näringslivsfrågor.

Vi har nyss skickat vårt svar till Arbetarbladet på Gävle kommuns tjänsteman som hade ett svar till oss om upphandling av ljus och ljud...

tisdag 15 maj 2012

Trafikverket informerar länets riksdagsledamöter om kapacitetsutredningen
- Posted using BlogPress from my iPhone

Lagstiftning krävs för att nå en jämställd arbetarrörelse och fackliga organisationer?

LO, v och s brukar kritisera det fria näringslivet för bristande jämställdhet. Nu leds v av två män, s av män och LO förmodligen av två män. Kvoteringsfrågan måste lyftas ur ett nytt perspektiv? Lagstiftning om jämställdhet i fackliga organisationer och arbetarrörelsen?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14828376.abmåndag 14 maj 2012

SVT inslaget med Fråga Doktorn och Juholt fälldes för opartiskhet.

På den här bloggen kan du läsa en analys av fällningen av programmet Fråga Doktorn med sitt inslag med Håkan Juholt hos Granskningsnämnden för Radio och TV som SVD skriver om. Som bekant röstar 8 av 10 journalister på SVT och SR på det röd-gröna blocket och det senaste halvåret verkar man ha släppt alla hämningar för att ens försöka vara opartiska.

Nyss sändes ett inslag i SVT Rapport om sänkningen av restaurangmomsen där det bara konstaterades att Finanspolitiska rådet anser att det är ett stöd av en bransch men Finansministerns syn fick inte komma till tals - eller vad Finanspolitiska rådet vill istället - nämligen höja livsmedelsmomsen kraftigt - vilket alliansen inte vill. Det var också ett exempel på hur SVT håller på just nu.

Lyssna på SR Ekot lördagsintervju med s-ledaren.

I lördags intervjuvades s-ledaren Stefan Löfven. Jag tycker att du ska lyssna till inslaget på Ekots hemsida via SR play.

Fundera sedan över på vilket sätt det blir fler jobb om man höjer kostnaderna för att anställa unga med 20 miljarder. Den frågan kunde/ville inte Löfven svara på.

Fundera vidare över vilken energipolitik som det skulle bli med en eventuell röd-grön regering. Eller börja att fundera över vad s vill.

Fundera sedan över hur många gånger Löfven säger att han inte har några besked om s politik där han ber att få återkomma senare - någon gång i framtiden.

Fundera sedan över om du verkligen skulle vilja byta ut det trygga säkra alternativet i svensk politik - alliansen - mot något osäkert där inte ens statsministerkandidaten kan ge besked i någon tung väsentlig politisk frågan. Man förstår att Raimo Pärssinen och Elin Lundgren inte har några besked att ge heller, s riksdagsledamöter från Gästrikland. De har helt enkelt inte någon politik att föra ut - eller att tala om.

Debattartikel i Hallans Nyheter idag om alliansens arbetet för att skapa jobb för unga.

Hallands Nyheters debattplats skriver vi moderater i Skatteutskottet om det arbete som alliansen gör för att minska trösklarna för unga att få jobb.Vi vill sänka trösklarna för att anställa unga, betonar vi Moderata ledamöter i riksdagens skatteutskott som var på besök hos företag i Halland,  Henrik von Sydow, Lena Asplund, Fredrik Schulte, Maria Abrahamsson och jag.Debattartikel om vikten av det kommunala skatteutjämningssystemet i HT idag.

Tomas Tobe Margareta B Kjellin och jag skriver i HT idag om vikten av ett funktionellt kommunalt skatteutjämningssystem.

söndag 13 maj 2012

Fast i bilköer på E4:an

En buss har kraschat längre fram..


- Posted using BlogPress from my iPhone

San Juan glasfiberpool som ska till Uppsala

Den här poolen går som bred transport till Uppsala till veckan. Närmsta veckorna är det 9 stora San Juan Glasfiberpooler som levereras över hela Sverige..


- Posted using BlogPress from my iPhone

MP vill ta bort reseavdragen och kommer att ställa det som krav till s!

MP vill ta bort reseavdragen. Det är inte så konstigt eftersom majoriteten av deras väljare bor i Stockholm där det finns tunnelbana dygnet runt. Mp kommer självklart att ställa det kravet på s. Behöver jag tillägga att alliansen är för att hela Sverige ska leva och att reseavdragen blir kvar efter valet 2014 när alliansen vinner valet?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5104723lördag 12 maj 2012

Snart på ett köpcentrum nära dig!

Socialdemokraterna skickar fram tjänsteman att besvara vår kritik mot att upphandling inte har skett för sommarkvällar

S skickar fram en tjänsteman att besvara vår debattartikel att inte en upphandling har skett av ljus och ljud och om att vissa företag har gräddfil med Gävle kommun. Utan att tänka på det (?) bekräftar den tjänsteman som skriver under s svar all vår kritik. Svar på väg till AB.


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 11 maj 2012

Gästrike Återvinnares ordförande Roger Persson inleder träff med riksdagsledamöterna
- Posted using BlogPress from my iPhone

Börje Leidhammar inleder seminariet om dubbelbestraffning på skatteområdet

På Högskolan i Gävle.- Posted using BlogPress from my iPhone

Är Sveriges Radios VD Mats Svegfors helt ur balans?

Har Mats Svegfors helt tappat fattningen? Läs hans debattartikel om Kent Asp undersökning om röda journalister här! Kent Asp svarar dock klokt i inlägget under.

 Uppenbarligen är Mats Svegfors ur balans och vet inte hur han ska förhålla sig till det faktum att Sveriges främsta mediaforskare konstaterar att valet 2010 kan ha påverkats av journalisternas personliga sympatier. För oss som dagligen ser hur media selekterar nyheter regionalt och lokalt är inte Asp slutsatser för långtgående. Tvärtom.

Skatteseminarium idag på Högskolan i Gävle

Idag håller Börje Leidhammar sitt första seminarium på Högskolan i Gävle om dubbelbestraffning i skattemål. Börje är ny adj professor i skatterätt vid Högskolan i Gävle och jag känner honom sedan tiden vid Svenskt Näringsliv. Till vardags är Börje advokat vid Wistrands advokatbyrå i Stockholm.

Det känns bra att Högskolan stärker upp sin verksamhet med ännu bättre kompetens på det här området och vem vet - det kanske kan bli så att Högskolan i Gävle blir Sverigeledande på det här området med hjälp av Börje mfl.

Varför fångar inte media upp DN skandalen?

Dagens Nyheter skrev många och omfattande artiklar om Carema. Media ägnade sig åt spaltkilometer och timslånga reportage i både SVT och SR. Nu har tidningen Dagens Samhälle på ett förtjänstfullt sätt granskat DN artiklarna och då kommer en helt annan bild och historia fram.

Varför är SR Dagens Eko tyst - knäpptyst i frågan? Varför tiger SVD? Borde inte någon fler mediaaktör faktiskt ta upp det här och visa sina läsare/lyssnare en helt annan bild av privata vårdföretag?

Eller hänger det ihop med att 8/10 journalister röstar rött? Det är rätt intressant att läsa den Nordiska Mediaundersökningen där många journalister ger uttryck för att de inte litar på nyheter och vem skulle väl vara bättre än de som arbetar som journalister att bedöma att man inte kan lita på hur nyheter presenteras?

Ny mediaundersökning från Norge som visar vilka partier som journalister röstar på..

Det har kommit en ny undersökning från Norge den här gången som visar hur journalister röstar. Den skiljer sig från den svenska eftersom det är väsentligt fler som röstar på v och s än den svenska undersökningen. Det är  journalister som har svarat på undersökningen inför de Nordiska Mediadagarna.

Dersom det var riksdagsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Svenske journalister 2012
Vänsterpartiet 27 %
Socialdemokraterna 24 %
Miljöpartiet 26 %
Centerpartiet 2 %
Folkpartiet 4 %
Kristdemokraterna 2 %
Moderaterna 10 %
Sverigedemokraterna 1 %
Annat parti 3 %
Antall spurte 465

s styrda Gävle kommun delade ut Kexchoklad fast de lägger ned fabriken i Gävle..

Arbetarbladet skriver om s styrda Gävle kommun som delade ut chokladbitar från Cloetta igår. Av alla märken som finns väljer man alltså att just köpa in Cloetta - som har bestämt sig för att lägga ned Ahlgrens bilfabriken i Gävle. Det verkar ju lite märkligt faktiskt.

torsdag 10 maj 2012

Moderaterna och alliansen har arbetat hårt för att få till en lösning för Gävle Hamn och den muddring som måste till.

Tomas Tobe är med i Radio Gävleborg där han berättar om moderaternas arbete och alliansens för att vi ska få till stånd en ändring av lagen så att vi kan möjliggöra en muddring av Gävle Hamn. Den här frågan var bla uppe på Regionfullmäktiges möte nyligen och då sa jag att jag inte kände någon oro för att inte frågan skulle hitta en lösning och ännu en gång leverar vi i alliansen en lagstiftning som gynnar länets invånare.

Intressanta diskussioner på Bevakningsföretagens årsmöte.

Jag och Carl-Oskar Bohlin har just kommit tillbaka från Bevakningsbranschens årsmöte hos Almega. Vi höll ett föredrag där vi berättade om alliansens politik och om oppositionens skattechock på över 80 miljarder riktade både mot företag och svenska folket.

Eftersom bevakningsbranschen har många anställda under 26 år så skulle den skatthöjning som oppositionen föreslår på 16 miljarder slå mycket hårt mot den branschen, och det skulle leda till färre anställda och högre priser, och därmed minskad säkerhet i Sverige.

Tomas Margareta och jag skriver om vikten av att vi har ett fungerade skatteutjämningssystem i Sverige.


Arbetarbladets debattsida skriver Tomas Tobe Margareta B Kjellin och jag om det förslag som finns för ett bättre kommunalt skatteutjämningssystem som har lämnats i ett enigt betänkande.

 I sedvanlig ordning bereds frågan på Regeringskansliet.

Debattartikeln i Arbetarbladet idag om sommarkvällarna i Gävle.

I Arbetarbladet skriver jag tillsammans med Titti Björk och Anders Jämthagen om sommarkvällarna i Gävle.Enligt den information vi har så har man inte ens försökt att upphandla exempelvis ljus och ljud från lokala företag i Gävle utan valt att köpa det från ett företag i Uppsala. Det vi vänder oss emot är alltså att man inte upphandlar tjänsterna.

Kulturministern skriver på Aftonbladet debatt om radion i Sverige.

Aftonbladet debatt idag skriver kulturministern tillsammans med övriga alliansvänner om public service utredningen och den framtida radion i Sverige.

Arbetarbladet skriver om en bilist som skulle bötfällas för att han körde dubbfria däck!

Arbetarbladet har en artikel om en bilist i Sandviken som skulle bötfällas för att han körde dubbfria däck. Nu vet vi inte om det är här hela historien, även om AB brukar göra en ordentlig research, men hela frågan om böter för dubbdäck och ett tidigt datum i mitten av april för just dubbdäcksförbud borde ses över. Bilister i Norrbotten fick böter förra veckan för samma sak - de hade dock dubbdäck - men det var också vinterväg i Gällivare just då. För bilisternas skull, men även för Polisens skull som borde få lägga sin arbetstid på riktiga brott - så borde man fundera på om man behöver en datumgräns för dubbdäcksförbud.

Dagens Samhälle artikeln om Carema..

Hittar du här! Det är kanske värt att påminna om att tidningen Dagens Samhälle ägs av Sveriges kommuner och landsting och har alltså inte några privata ägare...

Dagens Samhälle skriver:

Inte en krona har lämnat Carema. Vinster har inte förts över till skatteparadis. Alla överskott har återinvesterats i äldreomsorg och sjukvård, visar en unik redovisning till Dagens Samhälle.  

--

Det vore naturligtvis klädsamt om samm journalister som medverkade i drevet mot Carema nu också riktade sina blickar mot DN och framförallt hjälper till att sprida en annan bild av privata företag som hjälper till att förbättra välfärden.

Ny Landshövding i Skåne!

Jag fick just ett mejl från en kollega i riksdagsgruppen som ska bli Landshövding i Skåne. Tråkigt för Riksdagsgruppen och den nationella politiken men ett stort varmt grattis till Skåne som får en mycket duktig Landshövding i Margareta Pålsson
P4 Gävleborg har en intervju med mig idag.

P4 Gävleborg har en intervju med mig idag som sänds i förmiddag. Jag har inte lyssnat på intervjun än men inslaget finns här!

Dagens Samhälle fortsätter att belysa DN:s journalistiska haveri i Carema affären som visade sig vara en DN affär

Övriga medier verkar inte vilja haka på Dagens Samhälles granskning av hela historien, och då särskilt hur DN hårdvinklade det som hände, och man belyste inte heller alla omständigheter.

Beror det på att 7/10 journalister röstar på det röd-gröna blocket?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Debattartikel i Arbetarbladet om hur lokala företag får vara med och lägga anbud eller inte på ljus och ljud mm
- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 9 maj 2012

Sveriges Radio och SVT skickar nu fram budbärare på Expressen debatt

Expressen debatt är det ett märkligt inlägg idag där man skriver att demokratin hotas om den statliga radion och tv får ett annat uppdrag. Det är Jean-Paul Philippot är ordförande för Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, som företräder 85 public service-företag i Europa som skriver inlägget.

Återigen påstår en företrädare för de statliga mediabolagen att journalister anställda i privata mediaföretag skulle vara sämre än motsvarande i statliga bolag. Det är helt enkelt inte sant och det är möjligt att det finns någon på den yttersta vänsterkanten som påstår att journalister anställda på DN, Expressen Aftonbladet mm skulle ta hänsyn till sina ägare när de skriver sina artiklar. Annars är fakta i målet att 7/10 journalister röstar på ett röd-grönt regeringsalternativ och 8/10 röstar motsvarande i på SVT SR och UR. Är det om den andelen minskas som Jean-Paul Philippot menar att demokratin hotas?

Skriv det i så fall.

Tänk om s politikern Per Johansson kommunalråd i Gävle engagerade sig lika mycket i företag i Gävle som han vill göra i Serbien.

Arbetarbladet skriver om att Gävle kommun ska engagera sig i ett Sidaprojekt i Serbien.

Det är Gävle Energis vd Per Laurell, Gästrike Återvinnares förbundsdirektör Tomas Nylund och kommunalråd Per Johansson (S) och Roger Persson (MP) har uttalat intresse för och vilja att delta i projektet.

Som bekant är arbetslösheten i Gävle högst i Sverige och företagsklimatet är också bland de lägst rankade i Sverige. Tänk om samma engagemang fanns för att stärka företagsamheten och företagsklimatet i Gävle från socialdemokraterna innan man sätter sig på planet till Serbien. Det är bra att vi hjälper andra länder - det är därför vi har Sida och andra myndigheter - men det är djupt olyckligt att s kommunledning lägger sin tid på fel saker.

Prioritera att stärka det lokala företagsklimatet och minska arbetslösheten hemma först - sedan kan ni åka jorden runt till Florida, Sydafrika och Serbien. Låt UD / Regering och Riksdagsledamöterna sköta kontakterna med omvärlden helt enkelt.

Stora affärsmöjligheter med Indien för svenska företag.

Arbetarbladet skriver idag om vilka affärsmöjligheter för svenska företag som finns i Indien.

Arbetarbladet skriver:

För några månader sedan kom han hem till Sverige efter att ha varit chef för Sandvik Asia Ltd, med ansvar för Indien, i drygt sju år.

Förra veckan utsågs han till ordförande i Svensk-indiska handelskammaren (SIBC).
– Min uppgift blir att sprida kunskaper, bygga nätverk, hjälpa till med studieresor med mera och möta delegationer från Indien till Sverige.

Förra veckan träffade han indiske ambassadören och tog emot en grupp med chefer för indiska underleverantörer till bilindustrin.

– Indien börjar ta fart, säger Håkan Kingstedt och berättar om nya vägar, hus, flygplatser, hamnar, järnvägsnät och nya jobb.

Medelklassen består av drygt 500 miljoner som har ungefär samma standard som snittet i Europa.
– De driver på konsumtion och service. Har du en tvåhjuling så vill du köpa bil. Har du en lägenhet med ett rum så vill du ha två rum, säger han.

Nyligen presenterade Tillväxtverket en undersökning som visar att bara 4 procent av de små och medelstora företagen i Gävleborgs län exporterar utanför Europa.

Håkan Kingstedt pekar på att antalet svenska företag som etablerar sig i Indien ökar med två per månad.
– Det är alldeles för låg takt. Det borde vara betydligt fler. Det finns potential som kan rädda arbetstillfällen i Sverige. Om man satsar i Indien så behövs stöd, ledning, forskning och utveckling och investeringar på hemmaplan.

Vilken politik ska s föra med v och mp?

Vilken eventuell politik skulle en s v och mp regering föra? De tre partierna tävlar ju inbördes med att ta avstånd från varandra...Jämför det med alliansen som styr Sverige tryggt och säkert in i framtiden.

Hans Wallmark skriver på Newsmill i ämnet. Kärnfrågan är: Hur ser ett eventuellt s regeringsalternativ ut?

tisdag 8 maj 2012

Slipp otrevliga överraskningar med en San Juan Glasfiberpool..

Med en San Juan Glasfiberpool som är vit och vacker med ljusblått vatten slipper man otrevliga överraskningar som kan finnas i liner och betongpooler..
socialdemokraterna och vänsterpartiet vill minska intäkterna för den fria radion!

Radionytt skriver om socialdemokraterna och vänsterpartiet som vill ta bort 1/3 del av intäkterna för den privata lokalradion i Sverige. Det är märkligt att socialistiska partier har så svårt för fria medier i Sverige. Som bekant var vi nästan sist i Europa att få fri radio och tv men nu har s kommit på att man kan minska intäkterna för de fria kanalerna genom att minska den sändningtid som får vara reklam.

Var statliga Sveriges Radio på samma utfrågning som mig?

SR Ekot har ett inslag från skatteutskottets hearing om jobbskatteavdraget i förmiddags. I stort var alla överens om att jobbskatteavdraget har haft en stor betydelse för att skapa jobb i Sverige och den enda i panelen som var kritisk var just Almega. Gissa vem som SR Ekot lyfter fram?

Att man dessutom inte vet att Roger Mörtvik var från TCO och inte något annat gör väl inte saken bättre? (Roger Mörtvik råkar vara tidigare socialdemokratisk statssekreterare vilket möjligtvis påverkar hans inställning till jobbskatteavdraget)

Har det att göra med att 8/10 på SR och SVT röstar på det rödgröna blocket i svensk politik?  Gå gärna in och se hela utfrågning på Riksdagens hemsida eller SVT Play (om den finns där) för att bilda dig egen uppfattning om vad jag skriver.

Även statliga SVT (där också 8/10 röstar på det röd-gröna alternativet) har en liknande vinkling men titta själv på riksdagens hemsida på hela utfrågningen så funderar du över om SVT och SR har tolkat vad som sagts rätt. Om du kommer fram till slutsatsen att de har hårdvinklat inslaget till förmån för v som vill avskaffa jobbskatteavdraget - fundera över varför det är så.Anna Kindberg-Batra inleder dagens utfrågning om Jobbskatteavdraget

Som sänds just nu på SVT Forum
- Posted using BlogPress from my iPhone

Arbetarbladet toppar med björn-attacken idag!

Och frågan är vad det var för djur som anföll mannen?- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 7 maj 2012

Cecilia Garme analyserar klokt partiledardebatten på SVT debatt.

Den välmeriterade politiska journalisten Cecilia Garme analyserar partiledardebatten på SVT debatt och konstaterar att alliansen vann debatten.

Stort reportage i Aftonbladet med Marcus Morf som blev attackerad av en björn eller ngt annat djur.

I Aftonbladet idag så är det en stor intervju med den man, Marcus Morf, som blev attackerad av ett djur, och han själv är övertygad om att det var en björn. Polisen och Länsstyrelsen gick först ut och talade om att han ljög, men har nu backat igen, och konstaterar att han har blivit attackerad av ett djur.

Det är lätt att förstå och känna sympati för Marcus ilska mot polisen. Han är helt övertygad om att han har blivit attackerad av en björn medan Polisen tog heder och ära av honom igår. Det känns som att inte sista ordet är sagt i den här historien?

Alliansen Gävleborg skriver i Gefle Dagblad om s budget som är en direkt attack på jobben för de unga.

I Gefle Dagblad skriver vi i alliansen Gävleborg tillsammans om s-budget och den attack på ungdomsjobben som s vill göra.

Det finns en opposition i Sveriges Riksdag bestående av 4 partier och en vilde. När du såg du senast något försök att skriva eller göra ngt tillsammans mellan något eller flera av oppositionspartierna?

Efter gårdagens partiledardebatt så kan media sluta samredovisa ett "röd-grönt" alternativ i svensk politik. De har inte några gemensamma förslag eller ens en skuggbudget tillsammans. MP verkar konkurrera med vänsterpartiet om att ligga längst till vänster i svensk politik.KG Bergström konstaterar i Expressen idag att de röd-gröna är mer splittrade än någonsin.

Min snabbanalys efter gårdagens partiledardebatt var att de 4 oppositionspartierna är väldigt splittrade, och att de röd-gröna inte hade några ideer eller förslag tillsammans. Varken om energipolitiken, ordning och reda i statsfinanserna eller på något annat område.

Det konstaterar också KG Bergström i Expressen idag.

Expressen skriver:

Expressens politiske kommentator K-G Bergström säger att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står påtagligt långt ifrån varandra.

- Det rödgröna blocket var mer splittrat än vad jag tror att jag någonsin har sett dem.
Alliansen kom till debatten i samlad trupp - men de mötte en splittrad opposition. Det är Expressens politiske kommentator K-G Bergströms analys av söndagskvällens partiledardebatt.

– På oppositionssidan så fanns det fyra enskilda partier. Det fanns inte en tillstymmelse till samverkan och jag undrar om de ens hade pratat ihop sig i förväg, säger han.

söndag 6 maj 2012

Samma gamla socialdemokrater med samma gamla politik men en större splittrad opposition än någonsin.

Samma gamla socialdemokrater som vill höja skatten för dem som arbetar och ge bidrag till dem som inte jobbar. Det är det bestående intrycket av partiledardebatten ikväll. Ett annat intryck är att de 4 oppositionspartierna är mer splittrade än någonsin. Det sas i debatten att s vill höja skatterna och mp vill göra av dem pengarna och det är också sant. Det är svårt att se några gemensamma linjer i oppositionen och mot det står en välspelt och samspelt allians som tar gemensamt ansvar för Sverige.

Varför skulle svenska folket chansa att byta ut den framgångsrika alliansen mot en djupt splittrad opposition som inte har några gemensamma förslag annat än att i varierande grad höja skatterna för svenska folket?

Rörberg leker storstad..
- Posted using BlogPress from my iPhone

8 av 10 journalister röstar på det röd-gröna blocket på SR och SVT och ett exempel på det finns här..

Statliga Radio Gävleborg sände ett inslag idag där man vill skuldbelägga bilister som kör bil i Gävleborg. Det är ett utmärkt exempel på konsekvenserna av att 8 av 10 journaliser röstar röd-grönt. Ingen problematisering över varför en barnfamilj har två bilar och för att få sitt livspussel att gå ihop använder bilen. En ytterligare problematisering är att lilla Sverige har ett mycket högt bensinpris och stora och långa avstånd. I Kina Brasilien Indien och USA kör man mycket bil med hög bensinförbrukning och där är bensinpriset mycket lågt. Det säger sig själv att de stora länderna med flera miljarder i befolkning släpper ut mer än ett litet land med 9.5 miljoner i befolkning i norra europa.

Men syftet är självklart att bilda opinion för en politisk ideologi (röd-grön) och då passar det bara att försöka skuldbelägga bilisterna i länet.

Vi i alliansen tar miljöfrågan på stort allvar men vi vill inte skuldbelägga bilister och familjer som använder bilen. Genom att vi får lägre förbrukning på bilarna och mer modern teknik så kommer även utsläppen att minska men den stora avgörande frågan är hur vi får andra länder -med väsentligt större utsläpp - att minska sina utsläpp. Det påverkar miljön på riktigt men om det problemformulerar inte de statliga journalisterna på SR.

Alliansens partisekretare skriver på Aftonbladet debatt idag..

 
Alliansen: I kväll möter vi en splittrad opposition utan nya idéer


Ikväll är det dags för mandatperiodens första partiledardebatt med alla åtta partiledare i SVT:s Agenda. Alliansen har lotsat vårt land genom den största globala ekonomiska krisen sedan 30-talet. Idag finns det inget samlat politiskt alternativ till alliansregeringen.


För två år sedan presenterade de rödgröna sitt politiska program inför valet 2010. Gensvaret från väljarkåren var obefintligt. Alliansen fick ökat väljarstöd i valet och de rödgröna gick bakåt. Nu finns inte det rödgröna alternativet längre.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i sina respektive ekonomiska vårmotioner klart visat att man drar åt helt olika håll.

Socialdemokraterna presenterar mycket få egna politiska förslag. S har ändrat retorik med sin nya ledning, men står inte för något reellt politiskt nytänkande. Retoriken består till stor del av ordridåer där fördubblade arbetsgivaravgifter för unga kallas att vara "sparsam med skattebetalarnas pengar". Bland de förslag som finns märks kraftiga skattehöjningar på arbete som föreslås för att finansiera stora bidragshöjningar. Dessutom återanvänds förslag från den gamla S-politiken eller reformer som Alliansregeringen redan genomfört eller är på gång med.

Miljöpartiets höjda skatter skulle slå hårt mot både jobb och välfärd, inte minst på landsbygden. Med Miljöpartiets politik skulle det bli rejält mycket dyrare för vanligt folk att tanka bilen eller betala flygbiljetterna på semestern. Trots dessa skattehöjningar saknar Miljöpartiet realistisk finansiering av sina förslag. Det är glädjande att Miljöpartiet, till skillnad från de andra oppositionspartierna, nu ändrat sig och håller med om att Alliansens momssänkning på restaurang- och cateringtjänster är bra. Men oppositionen är inte enig om detta.


Vänsterpartiet lägger största kraften vid att höja skatter för företag och vanligt folk som arbetar. Sammanlagt innebär Vänsterpartiets förslag höjda skatter med över 76 miljarder kronor. De populära ROT- och RUT-avdragen ska enligt Vänsterpartiet slopas, trots att de skapar arbetstillfällen och gör tidigare svarta jobb vita. Vänsterpartiets ledning har gjort klart att de inte kommer att agera stödparti åt en socialdemokratisk regering och har dessutom ställt ultimativa krav för att ingå i en sådan.

 
Det finns dessutom ett annat orosmoln i oppositionspartiernas vårmotioner. Det handlar om att tumma på det finanspolitiska ramverk som lagt grunden för att Sverige kunnat klara sig så bra genom global finanskris och kunnat undvika skuldkris. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inrätta nya mål och Vänsterpartiet vill slopa överskottsmålet och öppna för högre inflation. Detta är inte vad ekonomin och jobben i Sverige behöver i en turbulent tid.


Sverige har klarat sig väl genom den djupa ekonomiska krisen. Men vi i Alliansen är inte nöjda. Vi vill minska utanförskapet och arbetslösheten. Trösklarna in på arbetsmarknaden ska sänkas, inte höjas. Därför motsätter vi oss kraven på att höja skatten för att anställa unga, höja restaurangmomsen och slopa eller försämra RUT- och ROT-avdragen. Vi vill göra ytterligare ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser och fortsätta att stärka välfärden och ta socialt ansvar.


Det går att bedriva en aktiv reformpolitik utan att äventyra statsfinanserna. Detta kommer att vara tydligt i kvällens debatt när en enig Allians står mot en splittrad opposition.


Kent Persson

Nina Larsson

Michael Arthursson

Acko Ankarberg Johansson