Sidor

måndag 19 december 2022

7 miljarder i subventioner av elbilar som nu kan användas betydligt bättre!

Började dagen med en debatt mot Anders W Jonsson Centerpartiet om subventioner av elbilar i SR P4 Gävleborg. Regeringen har föreslagit riksdagen att ta bort subventionerna som kostar 7 miljarder per år. Det är ett klokt förslag eftersom 7 miljarder då kan användas på ett bättre sätt i statens budget än att subventionera Tesla köpare. Alla vet ju också att bilarna som har subventionerats i stor utsträckning har exporterats till bl a Norge. Men att debattera hur fler ska kunna köra elbil - utan att konstatera att det behövs el till bilarna blir ju mer än konstigt. Som du vet har C tillsammans med V MP och S avvecklat väl fungerande kärnkraft vilket har orsakat dagens elkaos. 

Det som behövs nu är är mer el till lägre kostnad och att staten och kommuner säkerställer att det byggs fler laddplatser. I Gävle borde även det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna upplåta plats för bolag som kan sätta upp laddstolpar för hur ska annars hyresgäster kunna byta bil? Det som också krävs är att Gävle kommun snarast ordnar en detaljplan för tankstation för gas för den tunga trafiken. Någonting som har efterfrågats i flera år utan att kommunen har kommit till skott. Regeringen tar nu ett helhetsgrepp om elekrifieringen vilket är nödvändigt. 

Vill man snabbt ställa om bilparken så är sänkt förmånsvärde för tjänstebilar det snabbaste sättet man kan göra det på. Då kommer företagen att byta bil oftare och fler begagnade bilar kommer ut på marknaden. Väsentligt billigare än 7 miljarder i subventioner av bilar som exporteras till andra länder.

onsdag 14 december 2022

Det är ingen politisk fråga hur barn unga studenter eller andra väljer att organisera sitt luciatåg

 Det har uppstått en debatt efter det att ordförande i regionfullmäktige nekade ett luciatåg att uppträda i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Bollnäs. För egen del så sitter jag inte i regionfullmäktige och vet naturligtvis inte mer än vad som har stått i media om det inträffade. 

När kommunfullmäktige i Gävle sammanträdde så uppträdde Gävles lucia med tärnor som vanligt. Det är ett fantastiskt arrangemang av Lions i Gävle som har som syfte att samla in pengar till välgörande ändamål. Det var så vackert och fint som ett luciatåg ska vara. 

Tyvärr så verkar det ha gått troll i luciafirande runt om i Sverige på olika sätt och det är numera en debatt som uppstår årligen. I år hamnade debatten i Bollnäs. 

Jag tycker att det aldrig kan vara en politisk fråga vem som är lucia. Vill eleverna i en klass välja en lucia så väljer man den personen oavsett ålder kön eller bakgrund. På samma sätt får samma elever bestämma vem som är tärna, stjärngosse eller pepparkaksgubbe i luciatåget. Av den anledningen så borde inte politikerna ha nekat luciatåget utan njutit av uppträdandet i Bollnäs. Eller ska man ha en ordning där varje person i förväg ska godkännas av politikerna? Det blir ju helt orimligt. 

Varje person har rätt att leva sitt liv som man vill och med vem man vill. Det är en moderat utgångspunkt och det finns inte något "rätt eller fel" i det. Det är bara ett konstaterande och en livshållning. 

Vi Moderater tror på den enskilda människan. Punkt.
tisdag 13 december 2022

Frispråkiga Hans Wahlström sparkas från alla politiska uppdrag av Åsa Wiklund Lång

Hans Wahlström (s) har stått upp för Gävle Hamn företagsamhet och infrastruktur i Gävle - även i kommunfullmäktige. Nu petas han av Åsa Wiklund Lång och S KF grupp från alla politiska uppdrag. Det verkar vara lågt i tak hos socialdemokraterna? Eller är det Miljöpartiet som har krävt att han ska sparkas nu när bilhatet har fått fullt genomslag i det nya socialistiska styret i Gävle? 

fredag 9 december 2022

Många duktiga moderata ledamöter i nämnder styrelser och bolag kommer att ge det socialistiska styret i Gävle en blå vägg! Här är våra ledamöter och ersättare i Gävle kommun.

 Som du vet röstade Gävleborna blått i årets val även till kommunfullmäktige men trots det kommer socialdemokraterna att styra kommunen. Det beror på att Per-Åke Fredriksson Liberalerna och Lili Andre Kristdemokraterna i Gävle ger bort sina mandat till Socialdemokraterna och därmed makten. 

Varje parti är ansvarigt för sina vägval och sin politik framåt men nu får vi arbeta för ett maktskifte i Gävle utan partier som hellre ger bort sina mandat i kommunfullmäktige än för en borgerlig politik. 

Socialdemokraterna och deras stödpartier kommer att möta en blå vägg i kommunfullmäktige nämnder bolag och styrelser. Det är skickliga pålästa och engagerade moderater som kommer att göra allt för att vrida politiken i rätt riktning i kommunen.

Jag har haft förmånen att vara sammankallande i valberedningen och vårt förslag antogs i sin helhet av kommunfullmäktigegruppen häromkvällen.

1.     Valberedningen

 

Valberedningens sammankallande Lars Beckman föredrog valberedningens arbete med att tillsätta representanter i nämnder, bolag, stiftelser och revision.

 

Fullmäktigegruppen valde att välja följande personer till följande uppdrag:

 

Kommunstyrelsen

 

Ledamöter:

 

William Elofsson tillika andre vice ordförande        

Pekka Seitola, tillika andra kommunalråd

Margaretha Larsson

 

Ersättare:

 

Zarah Asgari

Anders Hemlin

Julia Söderström

 

Utbildningsnämnden

 

Ledamöter:

 

Mikael Hillman tillika andre vice ordförande          

Peter Hallgren Stjerndorff

Lotta Söderström

 

Ersättare:

 

William Wigren

Paula Larsson

 


Samhällsbyggnadsnämnden

 

Ledamöter:

 

Mikael Brodin tillika andre vice ordförande            

Bengt Nises

Maria Lundin

 

 

Ersättare:

 

Henrik Ahlstedt

Ulf Björn

 

  

Kultur- och fritidsnämnden

 

Ledamöter:

 

Niclas Bornegrim tillika andre vice ordförande       

Maria Makbule Colak

Birgitta Bienitz

 

Ersättare:

 

Göran Lindström

Mars Chikhmous

 

 

Socialnämnden

 

Ledamöter:

 

Ewa Marja Andersson tillika andre vice ordförande

Petter Mörck

Cecilia Ajanovic

 

Ersättare:

 

Lise Lotte Vanler

Christina Brolin

 

Omvårdnadsnämnden

 

Ledamöter:

 

Anders Jansson Gladh tillika andre vice ordförande                    

Eva Enmarker

Gun Lundberg

 

Ersättare:

 

Artan Dhiblawe

Eiran Cooper

 

 

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

 

Ledamöter:

 

Peter Johansson tillika andre vice ordförande       

Patrik Carlsten

Christina Wilkensson

 

Ersättare:

 

Daniel Aprili

Kerstin Brannerydh

  

 

Jävsnämnden

 

Ledamöter:

 

Gun Lundberg tillika andre vice ordförande           

 

Ersättare:

 

Christian Gruffman

 

 

Valnämnden

 

Ledamöter:

 

Roland Nilsson tillika andre vice ordförande          

Birgittha Bjerkén

 

Ersättare:

 

Barbro Frid

 

 

Överförmyndarnämnden

 

Ledamöter:

 

Birgitta Bienitz tillika andre vice ordförande           

 

Ersättare:

 

Andreas Sjöberg

 

 

Gävle Stadshus AB samt Gävle parkeringsservice

 

Ledamöter:

 

Pekka Seitola tillika andre vice ordförande

William Elofsson

 

Suppleant:

 

Margaretha Larsson

 

 

Gavlegårdarna

 

Ledamöter:

 

Petri Ekorre tillika andre vice ordförande              

Solveig Nilsson Osséen

 

Suppleant:

 

Lisa Norling

 

 

 

 

Gävle Energi

 

Ledamöter:

 

Anders Fogeus tillika andre vice ordförande         

Roland Nilsson

 

Suppleant:

 

Ewa Marja Andersson

 

 

Gavlefastigheter

 

Ledamöter:

 

Michael Agerbring tillika andre vice ordförande     

Jonas Brindmark

 

Suppleant:

 

Birgitta Juhlin

 

 

Gävle Hamn

 

Ledamöter:

 

Alexander Lindqvist tillika andre vice ordförande   

Birgittha Bjerkén

 

Suppleant:

 

Michael Schilling

 

 

Gävle vatten

 

Ledamot:

 

Ola Nilsson

 

 

Gästrike Återvinnare

 

Ledamot:

 

Mikael Hillman

 

Ersättare:

 

Julia Söderström

 

  

Gästrike Räddningstjänst

 

Ledamot:

 

Niclas Bornegrim

 

Ersättare:

 

William Wigren

 

 

Svenska kommunförsäkrings AB

 

Ersättare:

 

Pekka Seitola

 

 

Revisorer för revisorskollegiet

 

Ledamot:

 

Anders Fogeus

 

 

Fonden för mindre arbetarbostäder

 

Ledamot:

 

Thomas Söderlund

 

 

Fonden för större arbetarbostäder

 

Ledamot:

 

Jimmy Berggren

 

 

Kommunrevisionen

 

Ordförande:

 

Eva-Karin Caisa Hamilton

 

Revisor:

 

Kenneth Levin