Sidor

lördag 31 juli 2010

Hur mycket dyrare blir skorna i höst om det skulle gå så olyckligt att de tre röda partierna vinner valet?

En stor del av de skor vi köper i Sverige kommer från andra länder. Miljöpartiet vill införa nya skatter på sjöfrakter och en kilometerskatt på 14 kronor per mil för transporter inom Sverige, så frågan är hur mycket dyrare skorna skulle bli med en röd regering?

Idrotten är viktig för hela länet!

Det finns tusentals ideellt arbetande funktionärer inom idrottsrörelsen i länet. Det är en viktig rörelse, både för fostran av ungdomar, men även för att alla ska kunna vara med i ett lag och känna delaktighet. För funktionshindrade måste verksamheten utvecklas i länet men det finns många alternativ för ungdomar i länet som inte är funktionshindrade.

Elitverksamheten är en viktig förutsättning även för ungdomsverksamheten i föreningarna. Det finns inte något motsatsförhållande mellan ungdomsverksamhet och elitverksamhet utan verksamheterna är lika viktiga. I Brynäs kommer nu både Janne Larsson och Ove Molin att vara viktiga förebilder för ungdomshockeyn i hela länet, och motsvarande förebilder finns i andra idrotter.

Alliansen har en långsiktig och viktig politik för idrottsrörelsen och inte minst i Gävle så vore det önskvärt med ett maktskifte så att vi kan prioritera upp idrotten till förmån för exempelvis kultur där vuxna kan bära en större andel av de faktiska kostnaderna, till förmån för idrottsrörelsen.

Vi behöver en riktigt funktionell arena för Gefle IF så att man kan få de nödvändiga intäkterna som kan skapa ett bra lag, så att man inte behöver sälja sina spelare för att få plus och minus att gå ihop.

Alliansregeringen har gett miljoner till vindkraftsplanering i Gävleborg enligt GD.

GD har en artikel om att Alliansregeringen har gett ett antal miljoner till vindkraftsplanering i Gävleborg. Det är bra och ännu bättre är att det finns en långsiktig och trovärdig energiöverenskommelse i Alliansen som säkerställer säker, trygg och konkurrenskraftiga elpriser, vilket gynnar hushållen i länet, och företagens konkurrenskraft och därmed jobben.

Mot det står ett splittrat rött alternativ där miljöpartiet kräver att en reaktor ska stängas under nästa mandatperiod, vilket skulle leda till kraftigt höjda elpriser, vilket skulle påverka hushållens köpkraft men även hota jobben i länet på de konkurrensutsatta företagen.

Alliansen leder och Nya Moderaterna fortsatt Sveriges största parti enligt ny opinionsundersökning idag.

Nya Moderaterna är Sveriges största parti enligt dagens opinionsundersökning som Expressen skriver om och alliansen leder över de tre röda partierna.

När ska den statliga radion informera sina lyssnare om att Moderaterna är Sveriges största parti just nu?

MEN det finns bara en opinionsundersökning som räknas, valdagens resultat men uppenbarligen vill svenska folket och de som bor i Gävleborg ha en fortsatt framgångsrik alliansregering även efter valet. Mona eller Statsminister Fredrik Reinfeldt? Valet är enkelt.

Skickliga Moderater i Hudiksvall som kampanjar på 3 ställen samtidigt

Dags att spela V75 idag? Kan Lutti vinna pengar så är det kanske dags att spela en Harry Boy!

Kennet Lutti har tydligen vunnit pengar på ATG skriver han i en ledare idag, så jag måste prova lyckan med Harry Boy och se om även jag kan vinna lite pengar ,inte minst därför att travet går i Bollnäs idag.

Ulla Andersson Vänsterpartiet går till angrepp mot sig själv i dagens Arbetarbladet om stora barngrupper!

Som vanligt försöker nu vänsterpartiet och socialdemokraterna gå i opposition mot sig själva. Idag är det Ulla Andersson som har synpunkter på barngruppernas storlek i förskolan i Gävle. Det märkliga är alltså att Ulla Andersson har synpunkter på hur vänsterpartiet har styrt Gävle kommun de senaste 100 åren, när hon själv är en del av makten i Gävle.

Det är helt upp till kommunpolitikerna i Gävle att prioritera i Gävle kommuns budget för att prioritera upp skolan och förskolan i Gävle, och eftersom Alliansen i Gävle vill ge mer pengar till skolan är vänsterpartiet så blir alltså slutsatsen att Ulla Andersson vänsterpartiets riksdagskandidat i kommunvalet i Gävle tänker rösta på det nya Arbetarpartiet Moderaterna? På annat sätt går inte hennes inlägg att tolka.

fredag 30 juli 2010

Företagare över hela Sverige säger nej till Kilometerskatt enligt ny undersökning.

Stoppakilometerskatten.se har genomfört en undersökning över vad Sveriges företagare anser om kilometerskatt på tung trafik och hela 8 av 10 företagare säger blankt nej till en sådan skatt skriver man på sin hemsida.

Man skriver: (hela artikeln och undersökningen, klicka på rubriken)

Den rödgröna oppositionen föreslår att det utöver dagens fordons- och bränsleskatter ska införas en kilometerskatt för tunga biltransporter och att dieselskatten ska höjas med 60 öre per liter. En ny SKOP-undersökning riktad till 700 företagare visar att 80 procent av företagarna tycker att detta är ett dåligt eller mycket dåligt förslag. Förslaget bedöms som dåligt både i storstadsområden och utanför storstäderna och i samtliga de regioner av Sverige som kan särredovisas i SKOP:s undersökning.Starkast är motståndet mot förslagen i Småland och Östergötland där hela 96 procent av företagarna avvisar förslagen om ökade transportkostnader. Därefter kommer Skåne med 88 procent och Norrland med 83 procent. Skillnaderna mellan storstadsområden och landsbygd är mindre än väntat. I landsbygd är 82 procent negativa till förslagen, vilket kan jämföras med 76 procent i storstadsområden.
- Undersökningen visar att företagare över hela landet ser ökade transportkostnader som ett hot mot företagens konkurrenskraft. De geografiska undantagen som de rödgröna talar om är ingen lösning, eftersom företag i hela Sverige är beroende av transporter. Ett intressant resultat av undersökningen är att motståndet är så starkt i Småland, Östergötland och Skåne där det finns mycket tillverkande industri, säger Marcus Brunskog VD och ägare till Brunskoggruppen AB i Ljungby.

Fartkameror är en del av ett övervakningssamhälle. Det vore bättre med synliga poliser efter vägarna!

DN och GD skriver om att fartkameror har blivit en kassako för staten. Det är inte rimligt att fartkamerorna ska vara en intäktskälla på det sättet. Jag tycker att vi har en för liten diskussion i Sverige om vilket samhälle vi vill leva i, och hur övervakade vi vill vara.

Lägger man samman all övervakning som staten kan göra av mig som medborgare så borde man enligt min mening börja backa bandet.Med fartkameror, trängselskatter mm så kan "storebror" se mig och följa mig dygnet runt. Lägg därtill att det går att spåra mobilen på ett enkelt sätt så är vi nästan framme vid ett chips som kan opereras in i varje svensk vid födseln.

De tre röda partierna vill ha en kilometerskatt med någon form av regional anpassning, vilket innebär att varje lastbil skulle utrustas med en spårning, så att varje liten paus en lastbilschaufför tar, skulle spåras av staten.

För mig vore det bättre att vi hade synliga och visuella poliser efter vägarna, istället för digitala skåp som övervakar medborgarna.

Tråkigt att Orhalla går i konkurs.

Enligt Helahalsingland.se så ställs årets Orhalla in, och bolaget bakom lämnar in en konkursansökan nästa vecka.

Tråkigt för hela länet att det inte gick att bedriva den verksamheten på kommersiella villkor.

Bra att Ove Molin stannar i Brynäs IF som resurs!

Härligt att Brynäs IF tar tillvara trotjänaren Ove Molin och för hans talang och kreativitet vidare i föreningen.

Det har stor betydelse vem som leder Sverige! Debattartikel i Arbetarbladet.

Vem som är Statsminister i ett land och tar ansvar för hela Sveriges utveckling, och vilka partier som har majoritet i Sveriges Riksdag, har stor betydelse för ett lands utveckling. Under den djupaste internationella lågkonjunktur som varit i världen på 100 år, har vi i Sverige klarat oss väsentligt bättre än andra länder skriver jag tillsammans med Tomas Tobe, Margarehta Berg Kjellin och Ziita Eriksson i Arbetarbladet idag som ett svar till Elin Lundgren mfl. Gävleborg behöver ansvarsfull regeringsallians som har en politik för hela Sverige, inte minst vad gäller ekonomi, gott näringslivsklimat och fler jobb. Nu när vi sakta är på väg från lågkonjunkturen till en mer normal situation så har det stor betydelse för Sverige att vi inte riskerar uppgången med en återgång till en politik som så skulle drabba länet hårt. En röst på Moderaterna och alliansregeringen säkrar svensk ekonomi, en sund arbetsmarknad och den svenska välfärden.

Klicka på rubriken för hela artikeln.

Kampanj i Ljusdal idag med stort intresse på vårt parti

Idag är det kampanj med Moderaterna i Ljusdal och det är många som kommer fram och är nyfiken på partiet.

Arbetarbladet; Gävle - storstaden som försvann!

Ulf Ivar Nilsson har skrivit en krönika i Arbetarbladet som handlar om att Gävle tillhörde Sverigetoppen till mitten av 50-talet, men i takt med att företagsklimatet försämrades försvann företagen, och därmed befolkningen. Klicka på rubriken för hela krönikan i AB.

Ulf Ivar Nilsson avslutar krönikan på det här sättet;

Vad beror då det här raset på? Vad var det som fick Gävle att så snabbt tappa greppet efter fyra-femhundra år på toppen?

Vart tog alla fabriker vägen med sina kända varumärken? Av de 26 företag i Gävle som hade minst hundra anställda 1950 återstår i stort sett bara Korsnäs, Gevalia och Ahlgrens. Och varför blev inte Gävle den framgångsrika tjänstemannastad man drömde om när Lantmäteriverket och Byggforskningen flyttade hit på 1970-talet?

Jag har inga svar på de frågorna. Och det har dessvärre inte kommunledningen heller. För trots att man började oroa sig för sysselsättningen redan i mitten av 1960-talet har man inte haft kraft och förmåga att bryta den nedåtgående trenden.

Och Ericssons pågående nedläggning visar att eländet fortsätter.

Insiktsfull ledare i Gefle Dagblad om opinonsmätningar.

Gefle Dagblad skriver en ledare idag om opinionsmätningar och om alliansens medvind i de mätningar som varit de senaste månaderna.

MEN som GD mycket riktigt påpekar, det finns bara en mätning som räknas och det är valdagens resultat. I vårt län kommer säkert Socialdemokraterna att kasta in allt man har, med sin medvänner, så det kommer att bli ett hårt tryck på Alliansen att stå emot alla attacker. Med tanke på att socialdemokraterna styrt så länge i länet så sitter det en aktiv eller fd aktiv socialdemokrat på många viktiga samhällspositioner och de brukar kliva fram när det blir valrörelse med budskap som passar socialdemokraterna så nästa gång du ser eller hör en nyhet, fundera över vem som är avsändare, i vilken media budskapet kommer, och vad syftet är med budskapet. Med stor sannolikhet är det socialdemokraterna som ligger bakom i länet för att påverka dig att rösta socialistiskt. Problemformuleringsrätt heter det på ett finare språk, men vill du ha en annan mer positiv utveckling i länet, så rösta på Alliansen, så kan vi få det bättre i länet.

Socialdemokraterna har haft 100 år på sig, och resultatet är väl känt. Vi ligger sist på alla nationella rankinglistor oavsett område. Det är inte en naturlag utan det mönstret går att bryta, med en ny politik för hela länet.

torsdag 29 juli 2010

Filminspelning för Glada Hudikteatern

Gatorna är avspärrade för filminspelning i Hudiksvall. Det är Glada Hudikteatern som spelar in ngt.

Olyckligt att de röda partierna inte vill debattera med Alliansen i Gävleborg.

Inför ett val är det viktigt att alternativen synliggörs i politiken, för det har stor betydelse för vem som leder landet och länet.

Därför bjöd Alliansen i Gävleborg in de tre röda partierna till fria och öppna debatter över hela länet, men igår så kom då ett nej från de tre röda partierna. De vill inte medverka i fria och öppna debatter runt om i hela länet!

Det är ytterst anmärkningsvärt att man inte vill debattera politik i ett val, och väljarna bör ställa sig frågan om varför de tre röda partierna inte vill ha debatter. Man litar förmodligen på att få fri tillgång till fackens medlemmar och att man istället för en fri debatt kan få ägna sig åt ensidigt propaganda.

Vad säger den statliga radion om de rödas agerande? Vore det inte bra att den statliga radion nu snarast bjuder in till en debatt mellan de två regeringsalternativen för att visa vad blocken vill göra tillsammans?

onsdag 28 juli 2010

Statsminister Fredrik Reinfeldt frågas ut i Expressen idag och Fredrik delar också uppfattningen att alla jobb är lika mycket värda!

Statsminister Fredrik Reinfeldt frågas ut i Expressen idag och han delar min och Birgitthas Bjerkens uppfattning att alla jobb är lika mycket värda.

Klicka på rubriken för hela intervjun.

Offras Gävleborgarnas jobb för att socialdemokraterna ska kunna komma överens med miljöpartiet om energipolitiken? Debattartikel av Lennart Sjögren.

Lennart Sjögren (kd) ställer frågan i en debattartikel i Arbetarbladet - offrar socialdemokraterna jobben medvetet i länet för att komma överens med miljöpartiet nationellt. Klicka på rubriken för hela artikeln.

Frågan är berättigad och förmodligen känner sig Mona Sahlin säker på en vinst i länet, och därför gör det inte något att man så aktivt driver en politik mot länets intressen men till skillnad från Mona Sahlin så lever och bor vi i länet här, och känner i mötet med många människor att man inte vill ha en politik som saboterar möjligheterna för företag och länsinvånare att bo här.

Bära ved i stugan och röja tomten. Varför vill de röda partierna ha skatt på vedledning?

Idag håller vi på att bära lite ved i stugan och röja tomten och då funderar man självklart på varför de tre röda partierna överväger en skatt på vedeldning.

Vad ska det vara bra för?

Fullt på Lillbabs Café

Det är allsång för barn på Lillbabs café och som vanligt är det fullt hus

Hur mycket dyrare kommer gurkorna att bli med en röd regering?

Grönsaker skickas till Sverige med flyg och båt, och en eventuell röd regering vill göra alla transporter dyrare. Enligt en statlig undersökning är det just livsmedel som kommer att öka i pris mest med alla pålagor på transporter så frågan är hur mycket dyrare gurkan blir med en eventuell röd regering? Skatt på sjöfrakt och kilometerskatt på tung trafik på 14 kronor per mil kommer att göra all mat dyrare.

När kommer GD konsumentavdelning att ta upp det på nyhetsplats?

Sveriges dyraste blixtlås på Stortorget i Gävle!

I Gävle känner sig många otrygga i att bli gamla enligt en undersökning av TV4. I Gävle levererar skolorna sämre resultat än riksgenomsnittet men vi har Sveriges dyraste blixtlås på Stortorget enligt Arbetarbladet och Gävle har också en stor reklam och eventbyrå, i kommunal regi.

Politik handlar om att prioritera och direkt efter alliansens valseger i Gävle så måste arbetet starta upp med att prioritera om verksamheten, och satsa på en ren och snygg kommun, med en skola och äldreomsorg som kommuninvånarna får förtroende för.

Det är inte en naturlag att Gävle och Gävleborg ska hamna långt ner på alla nationella rankinglistor. Det innebär att det kommer att bli mindre resurser till blixtlås på stortorget och gasklockor, och eventverksamheten, men å andra sidan kommer vi att få en bättre skola och äldreomsorg.

Alliansen leder i ny Skopmätning, socialdemokraternas ras fortsätter och Nya Moderaterna är Sveriges största parti enligt samma mätning.

SVT Text publicerar en ny Skopmätning ikväll och enligt den är Nya Moderaterna Sveriges största parti, Alliansen leder och Socialdemokraternas ras fortsätter och man ligger nu under 30 % i opinionsmätningen.

SVT skriver;

Det borgerliga blocket är i ledning
inför riksdagsvalet, enligt en ny
opinionsmätning från Skop. Mätningen
visar också att Sverigedemokraterna
precis skulle klara riksdagsspärren.
Alliansen leder med 3,9 procenheter,
48,6 proc mot 44,7, enligt mätningen
som genomfördes mellan den 30 juni
och den 15 juli.

Resultatet tyder på att opinions-
kantringen från tidigare mätningar
håller i sig. Socialdemokraterna
minskar för andra mätningen i rad och
ligger nu på 29,2 procent. Moderaterna
är störst med 33,3 procent.

Ett säkert tecken på att svenska folket inte vill ha kraftigt höjda bensinskatter, höjda elskatter, införd kilometerskatt på tung trafik, återinförd fastighetsskatt, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och höjd skatt för tre miljoner löntagare.

MEN det finns bara ett resultat som räknas, och det är valdagens.

tisdag 27 juli 2010

Hur dyra kommer kommer kläderna att bli med en röd regering?

En stor del av Sveriges kläder importeras från andra världsdelar och mijöpartiet och en eventuell röd regering vill göra alla frakter dyrare. Dels frakten från främmande länder med dyrare sjöfrakt, och dels med en kilometerskatt på 14 kronor per mil för transporten inom Sverige.

Så frågan är, hur mycket dyrare kläder blir det med en röd regering?

SVD debatt från s och m företrädare;Syndikalisterna ägnar sig åt utpressning!

Syndikalisterna ägnar sig åt utpressning skriver KRISTINA ALVENDAL (M) Polisstyrelsens ordförande i Stockholms län,HARALD ULLMAN (S) Vice ordförande City polisnämnd och YVONNE SÖRENSEN BJÖRUD vd Berns i Svenska Dagbladet idag.

Syndikalisterna bedriver sedan flera månader en blockad mot restaurang Berns i Stockholm, en blockad med tydliga paralleller till organiserad brottslighet med inslag av utpressning, och de borde behandlas som de brottslingar de är, skriver de gemensamt.Organiserad brottslighet och utpressning har ingen plats i Sverige. Men samtidigt som polisen agerar kraftfullt mot kriminella nätverk är reaktionen slapphänt mot gäng som maskerar sin utpressning som facklig aktivitet.

Man skriver;

"Sedan fyra månader bedriver syndikalisterna en blockad mot restaurangen Berns trots att det inte existerar någon konflikt mellan arbetsgivare och de fack med vilka Berns har kollektivavtal. Syftet är att tvinga företaget att betala pengar. Utpressning och organiserade trakasserier mot företagare sker allt som oftast i det tysta. Med hot om skadegörelse eller våld försöker kriminella ligor tvinga till sig pengar. Polisen arbetar målmedvetet och framgångsrikt mot denna typ av brottslighet. Nu har en ny typ av utpressningssituation sett dagens ljus genom att syndikalister blockerar ingångar till företaget och skrämmer anställda och besökare. Aktioner av detta slag har tidigare skett i bland annat Malmö, Solna och Stockholm. "

Frågan är hur det ser ut i vårt län? Finns det fackliga organisationer som kräver skadestånd från företagare, som betalar för att slippa facket?

Hur dyra blir apelsinerna med en eventuell röd regering?

Sverige odlar som bekant inte apelsiner utan de kommer till Sverige med flyg och sjöfrakt, för att sedan köras ut till butikerna där vi konsumenter kan köpa dem.

Miljöpartiet vill införa skatter på både sjötransporter och landtransporter så frågan är hur dyra apelsinerna skulle bli med en eventuell röd regering.

3 blåljugande socialdemokrater!

Tre stycken kandidater till Riksdagen har ett inlägg i Arbetarbladet idag, som nu också verkar ha ställt om till en del av socialdemokraternas valrörelse. För ett par veckor sedan skrev jag och Birgittha Bjerken ett svar till samma tre sossar, men det ville inte tidningen ta in, och på redaktionell plats jagar man nu ikapp varje enskilt fall som kan väcka sympati för de tre röda partierna, istället för att sakligt granska de förändringar som har skett i sjukförsäkringen för att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden igen.

I sak så är det en inte en lögn att s vill bygga ut rotavdraget för att gälla hyresrätter, men det man inte skriver och säger i artikeln är att för s är rotavdraget tillfälligt, och ska bort så snart lågkonjunkturen är borta medan det för alliansen är en permanent åtgärd för att hjälpa människor i det vardagliga livet, och dessutom behåller alliansen rutavdraget vilket har skapat många jobb i länet.

Uppenbarligen är s i panik för varför skulle annars de tre sätta sitt namn under en artikel som är så uppenbart falsk?

måndag 26 juli 2010

Miljöpartiet vill isolera förorterna skriver kristina Alvendal Borgarråd i Stockholm. (och hela Gävleborgs län)

Det stopp mot köpcentrum som MP vill införa hotar småföretagarna i Stockholms växande ytterstadsdelar, skriver Kristina Alvendal. Kristina skriver vidare;

"Sveriges stortstadsregioner växer. Med en klok planering kan de stora städerna lösa flera av de utmaningar Sverige står inför. Men istället för att bejaka den växande staden och planera för bättre trygghet och service går Miljöpartiet till val på ett ”storstadsstopp”.Under fem år vill Miljöpartiet lägga en död hand, ett så kallat moratorium, över ytterstadsområdena. Inga nya köpcenter ska byggas. Men i Stockholm handlar inte detta om några stora externa köpcentrum utan utveckling av lokala butiker i exempelvis Vällingby, Högdalen eller Farsta. Butiksstoppet kommer att slå sönder det starka engagemang som småföretagare i många av stadens växande ytterstadsdelar visar upp." För hela artikeln klicka på rubriken.

Miljöpartiets politik skadar storstaden, men där finns det trots allt en utbyggd tunnelbana och man kan klara sig hyfsat utan bil, men i Gävleborgs län har vi inte någon tunnelbana och här är vi liksom i övriga Sverige beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. De tre röda partierna har gjort ett angrepp samtidigt på både stad och land och det måste anses som fullkomligt unikt, att man går till val på en politik som drabbar så många samtidigt.

Bodil Ceballos vill höja bensinpriset med 2 kronor per liter i dagens Arbetarblad.

Pigga och glada Lotta Engberg i TV4

Ser Lotta Engberg i TV 4 och det är bara att konstatera att hon är mycket piggare och gladare än flåsiga Anders Lundin i SVT.

Livskvalité och tillväxt med Alliansen i Nordanstig.

Hudiksvalls Tidning hade en artikel häromdagen om vad Alliansen vill göra för att utveckla Nordanstigs Kommun.

Klicka på rubriken för att komma till artikeln.

I s-styrda Gävleborg är man rädd för att bli gammal enligt ny Novusundersökning i TV4.

Förtroendet för äldrevården är lågt i Gävleborg. Det visar en undersökning som TV 4 låtit opinionsinstitutet Novus göra. Av 500 tillfrågade är det en stor del som inte tror på en bra äldrevård i framtiden, när de själva behöver den. (klicka på rubriken för att komma till inslaget)

Det är ännu en anledning till att länet måste byta inriktning på politiken.

Hur dyra blir tomaterna med en röd regering på grund av ökade transportskatter?

Hur dyra skulle tomaterna bli med en röd regering? Mp kräver med stöd hos s och vänsterpartiet att alla frakter ska bli dyrare, både sjöfrakt och landfrakt, med en kilometerskatt på 14 kronor per mil på tung trafik. En stor del av priset på en tomat är transportkostnader, så höjs fraktpriserna så stiger butikspriserna.

Så frågan är, hur mycket kommer tomaterna att stiga i pris med en röd regering? 20 % eller 30 %? När kommer GD´s aktiva konsumentreporter att ta upp ämnet med dyrare mat med en eventuell röd regering?

Socialdemokraterna sviker de psykiskt sjuka i länet (också).

Statliga Radio Gävleborg uppmärksammar idag att socialdemokraterna dragit ner kraftigt på vården av de psykiskt sjuka i länet. (klicka på rubriken) Sedan tidigare har det uppmärksammat att socialdemokraterna är ensam i Sverige om att tolka lagen så att de allra sjukaste inte får tekniska hjälpmedel som elrullstolar och sänglyftar, om man använder ett assistansföretag. Det kommer nu regeringen att ändra på i en kommande lag så att även de allra sjukaste får hjälp i Gävleborg.

Vi går förmodligen mot en mer och mer statlig styrning av sjukvården eftersom vissa landsting inte förmår prioritera bättre. Att bygga nya entreér och dyra gym istället för att prioritera sjukvård, är att prioritera fel, och det behövs ett skifte till alliansstyre även i Landstinget Gävleborg.

SVD; Sverige klättar på frihetsindex.

När årets upplaga av det så kallade Index of Economic Freedom presenterats hamnar Sverige på en 21:a plats av 179 utvärderade länder. Den ekonomiska friheten har ökat och Sverige klättrar glädjande nog hela fem placeringar sedan förra gången mätningen gjordes.

Svenska Dagbladet; Vården skiljer sig kraftigt över landet, och Gävleborg ligger i botten enligt SKL.

SVD skriver idag; Den svenska folkhälsan är i världsklass, vilket SvD skrev om igår. Men det finns skillnader även här, i genomsnitt lever man längre i Halland än i Gävleborg och själva sjukvården är ojämlik. I jämförelser som SKL - Sveriges kommuner och landsting - redovisar finns många exempel, ett sådant är den palliativa vården.

Klicka på rubriken för hela artikeln.

2 kronor per liter i bensinskattehöjning om miljöpartiet får bestämma enligt Bodil Ceballos!

Miljöpartiets kandidat till riksdagen Bodil Ceballos intervjuvas i AB idag och ger ett klasklart besked om inriktningen på ett bensin och dieselpris med en eventuell röd regering;

Hur hög ska bensinskatten vara? – Vi vill höja med två kronor litern, men så mycket har vi inte fått igenom i våra förhandlingar med Socialdemokraterna och Vänstern. Men den kommer att höjas om de rödgröna vinner valet i höst.


Klicka på rubriken för hela intervjun.

Hur mycket dyrare blir kaffet med en eventuell röd regering?

Miljöpartiet och de två andra röda partierna vill införa skatt på sjöfrakter och man vill införa en kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik.

Det vore intressant att veta hur mycket dyrare som kaffet kommer att bli med en eventuell röd regering. Kaffebönorna ska fraktas till Sverige (dyrare sjöfrakt med nya skatter) och sedan ska det fraktas till butikerna runt om i Sverige från Gävle.

Dessutom vill de tre röda partierna höja skatten på el, så det blir ytterligare lite dyrare kaffe då.

Vem vill ha dyrare mat och kaffe? Det finns ett bra alternativ. Alliansen.

DN ledare; Sämre pension för kvinnor som är långtidssjukskrivna.

Långtidssjukskrivning ger mindre egenmakt och sämre pension skriver DN i en bra ledare idag. Klicka på rubriken för hela ledaren.

DN skriver;

"De svenska kvinnorna i studien är kanske inte maktlösa, men känner sig maktlösa. De har ju trots allt makten att utbilda sig och/eller skaffa sig ett nytt jobb, att gå upp i arbetstid och kräva att den andra parten hemma tar ett större ansvar för familjen.Men i stället blir alltså många av dem sjukskrivna för ospecifik värk eller under lättare psykiska diagnoser – de två diagnosstaplar som majoriteten av alla sjukskrivna befinner sig i. Ökar det egenmakten? Gör det att kvinnor lär sig mer nytt, känner att de utvecklas, får mer uppskattning för sina insatser? Ger det ett större eller mindre manöverutrymme i kvinnornas liv? Om man ser ekonomisk frihet som en viktig förutsättning för egenmakt är svaret definitivt nej. Monica Renstig presenterar i sin bok siffror på hur den ekonomiska friheten krymper för kvinnor som fastnar i sjukskrivningsfällan. Hon har utgått från genomsnittsåldern för förtidspension, 45 år, och tittat på hur mycket en långtidssjukskriven undersköterska respektive civilekonom förlorar fram till ålderspensionen. Det rör sig om miljoner (1,6 för undersköterskan och 3,7 för ekonomen).Men det är inte slut där. Den förtidspensionerade undersköterskan får i ålderspension 9.000 kronor i månaden mot 15.400 om hon arbetat. Civilekonomen tappar drygt 10.000 kronor och får nöja sig med 13.000 kronor i stället för 23.800. Det är för denna ”rättvisa” de rödgröna slåss när de kämpar för att människor ska kunna vara sjukskrivna hur länge som helst."

Är det inte det som debatten som sjukskrivningar borde handla om? Att den största orättvisan faktiskt är att det gamla systemet skapade stora ekonomiska orättvisor och att allt måste göras för att få tillbaka människor i jobb igen.

söndag 25 juli 2010

Oppositionsledaren Mona jämför rutavdrag med att äta pizza i Expressen.

När Mona (s) får frågan i Expressen om rutavdrag jämför hon rutavdraget med att det skulle vara samma sak som att subventionera pizzaätande. Det är inte undra på att förtroendet för henne är så lågt. Menar hon då att alla i länet som har startat företag inom hushållsnära tjänster är att likna vid pizzabagare, och vad är det för fel i såfall på pizzabagare?

Klicka på rubriken för att komma till hela intervjun i Expresesen med Mona.

Bra att olika kulturer kan mötas på Fjärran Höjder. Tänk om man dessutom gjorde badet tillgängligt för funktionshindrade i kommunen?

Arbetarbladet (klicka på rubriken) har en artikel om att kvinnor från andra kulturer kan låna ett klädesplagg som heter burkinin när de ska bada. Av religiösa skäl får de inte visa sin kropp för andra män. Det är bra att den möjligheten finns så att alla kan bada på samma plats på sina villkor.

Det vore även bra om baden i länet handikappanpassades så att även funktionshindrade kan bada utomhus. Det krävdes bara en pressträff så lovade socialdemokraterna att det ska vara ordnat till nästa år, men det har de lovat förut, så för att vara säker på att vi verkligen får ett samhälle för alla, så måste alliansen i Gävle vinna valet, och inte bara i Gävle, utan i hela länet och landet.

Finns det någon insamling för Gefle IF så att de kan köpa in en ny målgörare?

Finns det någon kreativ fotbollsälskare i länet som har startat upp en insamling för Gefle IF så att de kan köpa in en ny målgörare?

Hur dyr skulle bensinen bli med miljöpartiet vid makten?

Tankade just på Statoil i Bollnäs och en tank med en röd regering skulle bli cirka 50 kronor dyrare, minst.

Hur mycket dyrare blir exotiska frukter och grönsaker med de tre röda partierna?

De tre röda partierna vill straffbeskatta transporter till och från Sverige, med en hög skatt på sjöfrakt, och man vill även straffbeskatta transporter inom Sverige med 14 kronor per mil på tung trafik.

Vad skulle det betyda för priserna på tomater, gurkor, sallader, äpplen, apelsiner och inte minst vattenmeloner. Hur mycket dyrare kommer det att bli? 20 % 30 %? Lägg därtill att miljöpartiet kräver förbud mot externa köpcentrum vilket leder till dyrare logistik för handeln, vilket gör produkterna ännu dyrare.

Vem har råd med miljöpartiet och de två andra röda partierna?

Miljöpartiet vill förbjuda köpcentrum vilket är ett hot mot handelns utveckling i länet.

Arbetarbladet.se har lagt ut min debattartikel om att Miljöpartiet vill förbjuda externa köpcentrum vilket skulle hota handelns utveckling i länet, och därmed jobben.

Sedan tidigare står det klart att miljöpartiet och de två andra röda partierna vill höja drivmedelspriserna kraftigt och införa kilometerskatt för tung trafik på 14 kronor per mil, vilket skulle leda till höjda priser på alla varor. Lägg därtill att de tre röda partierna vill höja elskatten också för oss vanliga konsumenter.

MP politik kanske är bra för den som bor på Söder i Stockholm men de tre röda partiernas politik är en ren attack på Gävleborg och övriga landsbygden. Å andra sidan är det inte realistiskt att tro att man kan köra gods i tunnelbanan på nätterna som miljöpartiet vill för att lösa godstransporterna i Sverige.

Svenskt Näringsliv Dalarna: Vi ser början på en vändning i ekonomin.

Carl Ström regionchef för Svenskt Näringsliv har blivit intervjuvad av SVT Gävle-Dala och du kommer till intervjun genom att klicka på rubriken.

Carl konstaterar klokt att de stora företagens framgång är de små och medelstora företagens framgång.

Gefle IF måste vinna idag.

Idag känns det som en riktig måste match för Gefle IF mot Trelleborg.

Det är djupt olyckligt att inte Gefle IF har en funktionell arena som kan ge föreningen de nödvändiga intäkter som krävs för att spela i Allsvenskan i fotboll, och när alliansen har tagit över ledarskapet i Gävle så kommer det att bli möjligt att ordna det. Med kombinationen s v och mp så kommer det inte att skapas möjligheter för en bra anläggning som ger de kommersiella intäkter som är nödvändiga på den nivån där Gefle IF är, och tränaren Pelle Olsson beskriver det bra i GD och AB i sporten i dagens tidningar.

SVD ledare; Sänk momsen på dansbandsbesök. Bra ide!

SVD har en ledare idag om skillnaden i moms mellan dansband där man dansar och rör sig, och sittande besökare där det är en lägre moms.

SVD skriver;

"Varför ska musikevenemang som syftar till att få besökarna att röra på sig beläggas med 25 procents moms när musikevenemang med sittande besökare endast är belagd med sex procents moms?Ett band som spelar på både konserter med sittande publik och på dansevenemang får olika momssatser eftersom det i det ena fallet finns stolar utplacerade framför scenen. Det är svårt att hitta någon som försvarar skillnaden med genomtänkta argument."

Det är som SVD skriver ologiskt och det borde förändras så att det blir samma låga momssats.

Expressens ledare uppmärksammar den dåliga sjukvården i Gävleborg idag.

Expressen skriver idag om den dåliga sjukvården i länet idag;

"Det bor nio miljoner människor i Sverige. Det motsvarar Tokyos befolkning, drygt. Man tycker att en så liten folkgrupp, i ett så rikt land som Sverige, skulle klara en grundläggande välfärdsuppgift: att ge alla medborgare lika bra vård oavsett i vilken "Tokyoförort" de bor.Men så är icke fallet. Larmen kommer med jämna mellanrum. Exempelvis har patienter med lymfcancer som behandlas i Lund dubbelt så stor chans att överleva som sina olyckssyskon i Blekinge. Och det är åtta gånger vanligare att man behandlas med allergivaccin i Halland än i Gävle, avslöjade Dagens Medicin tidigare i år.Denna grundläggande ojämlikhet beror på att Sverige har en politisk-medicinsk nivå som heter "landsting". Landstingen skiljer sig åt beträffande hur de organiserar och prioriterar inom vården."

Tyvärr har inte den statliga radion tagit upp det ämnet, men det kanske inte är så konstigt att man inte gör det ett valår- men sjukvårdsdebatten i länet borde handla om varför länet har så dålig sjukvård i förhållande till borgerligt styrda landsting.

Jag är helt övertygad om att vi sakta men säkert måste röra oss emot ett system där vi har en tydlig statlig finansiering men utförandet av vården får ske i en mångfald där jag som patient väljer det alternativ som passar mig bäst, och ja - det ska vara offentligt finansierad sjukvård, men vem som utför det är legitimt för mig, så länge vården håller hög kvalite.

Regnet det bara öser ner...

Det är nästan (!) skönt med lite regn och kyla nu ett par dagar så att man får sova lite bättre på natten och gräsmattorna får tillbaka lite grönska, men det får gärna blir varmt igen så fort som möjligt.

lördag 24 juli 2010

Förbifart Stockholm är en viktig angelägenhet för hela Gävleborg också!

Ljusdalsposten har en ledare idag (klicka på rubriken) om att Förbifart Stockholm är en viktig angelägenhet för hela länet också. Världen stannar inte vid Arlanda utan tvärtom så är det viktigt för både oss som privatpersoner, men inte minst för våra transporter av gods och personer i näringslivet, att enkelt kunna ta sig förbi huvudstaden. Det är lika viktigt för oss i länet, som Förbifart Uppsala var för oss.

Socialdemokraterna vill ha en folkomröstning för att tvinga mp att acceptera Förbifart Stockholm,men det märkliga är att de som berörs mest, alla vi utanför Stockholm inte ska få rösta, utan det ska bara de som bor i innerstan i Stockholm få göra, och vad är det som säger att MP sedan accepterar resultatet av omröstningen?

NEJ, det finns en enkel lösning. Rösta på Alliansen i höstens val.

Hur många socialistiska kampanjsånger hinner den statliga radion spela före valet?

På Socialism.nu finns det en diskussionsgrupp om socialistiska kampsånger. (klicka på rubriken för att komma dit).

Tänk nu efter vilken musik som den statliga radiokanalen i länet brukar spela, och vilken musik man inte spelar.

Gå gärna in här och jämför spellistorna mellan vad som är socialistisk kampanjmusik enligt socialist.nu och vilka artister den statliga radion spelar.

Här är ett utdrag från hemsidan socialist.nu;

Låt - Artist

Working class hero - John Lennon eller Ozzy Osbourne
(Klassisk låt som handlar om livet i arbetarklassen)

Spanish Bombs - The Clash
(Låt om spanska inbördeskriget och Clash behöver jag inte säga något om)

Folkets vind - Cornelis Vreeswijk
(Låt av Victor Jara tolkad av Cornelis)

Die for the Government - Anti-Flag
("Fjortis"punk som verkligen gormar ut sitt hat mot allt som är fel)

Smygfascist - KSMB
(Bland Sveriges mest inflytesrikaste punkband förutom Ebba Grön)

Police Truck - Dead Kennedys
(Låt som handlar om några snutar som gör lite klassiskt övervåld)

Police state - Dead Prez
(Lite hip-hop a la Dead Prez som handlar om samhället och övervakningen)

Alltid rött, alltid rätt - Imperiet
(Imperiet, Thåström - behöver jag ens nämna något? Låt namnet säger allt.)

Maggie's Farm - Bob Dylan eller Rage Against The Machine
(Grym låt skriven av Dylan som även RATM gjort cover på)

Den ena handen vet vad den andra gör - Blå tåget
Staten och Kapitalet - Ebba Grön
(Behöver ej nämna någon av dessa.)

Solidarity Forever - Joe Glazer
(Joe Glazer sjunger om arbetarklassen, en klassisk trubadur)


__________________

På wikepedia finns det också ett antal rubriker på socialistiska och kampsånger;

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Socialistiska_s%C3%A5nger

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Socialism

2 sommarböcker inköpta idag

2 sommarböcker inköpta idag. Det blev två deckare, Pansarhjärta och Mörkermannen.

Lars Ohly borde prata allvar med sina partivänner i Nordkorea!

Pyongyang har trappat upp ordkriget inför Sydkoreas och USA:s gemensamma flottmanöver på söndag. Kommunistregimen hotade via sin statliga nyhetsbyrå på fredagen med ”kraftfull kärnvapenavskräckning” enligt Svenska Dagbladet.

Det är läge för Lars Ohly att utnyttja sina diplomatiska kontakter med sina kommunistvänner i Nordkorea och tala om att deras agerande är fullständigt fel, eller i varje fall offentligt ta avstånd från Nordkoreas agerande.

Motion 2008/09:35 kan låta riktigt tråkig men är en rysare för den som vill ha en politik för hela Sverige och med drivmedelspriser som är rimliga!

Motion 2008/09:35 som du kommer till om du klickar på rubriken är inte vilken motion som helst, utan det kan bli Miljöpartiets politik efter valet, om det skulle gå så olyckligt att de tre röda partierna kommer till makten. Det finns så mycket begränsande och socialistiska ideer i motionen så att det går inte av utrymmesskäl plocka med allt men vad sägs om följande; Kraftiga höjningar av drivmedelspriser, Bromma Flygplats läggs ner, inga nya motorvägar får byggas, kilometerskatt införs på tung trafik, osv, osv.

När du har läst en deckare så passa på att läsa den här rysaren genom att klicka på rubriken. Varning utfärdas för känsliga personer!

Miljöpartiet kräver följande;

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast avveckla Bromma flygplats.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att icke prissatta effekter, såsom påverkan på biologisk mångfald och andra exploateringseffekter, bör få större politiskt genomslag vid alla typer av beslut som berör infrastruktur.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prognoser för bränslepriset i den fortsatta åtgärdsplaneringen bör bygga på realistiska antaganden om oljans och alternativa bränslens prisutveckling.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ASEK-värdet för koldioxid bör uppdateras utifrån tvågradersmålet inför den kommande åtgärdsplaneringen.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kilometerskatt bör införas på tunga lastbilstransporter med en geografisk differentiering från den 1 januari 2011.

- Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om en beskattning av koldioxid som leder till att de klimatpolitiska målen nås.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inte bör investera mer i nya motorvägar som ökar kapaciteten för vägtrafiken och därmed leder till ökad klimatpåverkan.

PJ Anders Linder SVD intervjuvar Schlingmann idag på ledarsidan, som anser att Alliansen kan fördjupa sitt samarbete än mer inför valet 2014

SVD PJ Anders Linder skriver idag på ledasidan; (klicka på rubriken för hela artikeln)

Med mindre än två månader kvar till valdagen säger Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann att han vill se en fördjupning av Alliansen: nationellt, regionalt, organisatoriskt.Efter valet bör partierna ta upp en förutsättningslös diskussion om formerna för ett närmare samarbete. Schlingmann tillbringar sin semester i familjens sommarhus på södra Gotland, dit regnet har kommit till sist. Vi talas vid på telefon.
Det går väldigt bra för Moderaterna i mätningarna men inte alls lika bra för de andra borgerliga partierna. Kan de verkligen vara lika angelägna som ni om ännu mer samarbete?

– Det är klart att de vill få ökat stöd och mycket talar också för att det blir så när valet kommer närmare och alla partier får stor exponering. Just nu är det trots allt opinionssiffror och inte valresultat som vi talar om. Moderaterna har inga ambitioner att växa på de andra allianspartiernas bekostnad. Vi vill vinna väljare direkt från Socialdemokraterna. Vad gäller Alliansen är våra samarbetspartner mycket tydliga med att de gillar den och ser dess värde.

Kul test i Expressen om man hänger med i chattspråket..

Expressen har ett test där man se om hänger med i chattspråket. Klicka på rubriken för testet. Jag hade alla rätt...10 av 10...

Sjukgymnastförbundet vill effektivisera patientflödet i debattartikel i HT idag. Bra idé!

Att matcha patienter direkt till rätt vårdprofession medför snabbare hjälp, minskat lidande och frigör onödiga kostnader för hälso- och sjukvården skriver sjukgymnastförbundet i en debattartikel i HT idag. Detta sker inte i dag skriver man vilket drabbar medborgarna dubbelt. Dels som skattebetalare genom misshushållning, dels som patienter genom sämre vårdkvalitet.

Jag delar deras uppfattning i frågan och med ett allianstyrt landsting i Gävleborg så kan detta bli verklighet där patienterna står i fokus och där vårt landsting kan börja toppa nationella rankinglistor från rätt håll, istället för att som idag, ligga i botten i SKL olika jämförelser.

Nu har smutskastningen börjat även i vårt län från socialdemokraterna. Ledande s-företrädare sprider nidbilder på statsministern på Facebook.

En ledande facklig företrädare, och ledande s-företrädare i sin partiförening, i länet har idag spridit de omtalade nidbilderna som SSU och socialdemokraterna spred i förra årets valrörelse på Facebook idag.

Det är ett säkert tecken på att socialdemokraterna är i panik. Man har skällt och skällt på regeringen och verkligen ägnat sig åt opposition, men inte något biter på opinionen, och det beror självklart på att partiet inte har någon politik för framtiden, och att man inte har några ideer om vad man ska göra åt den höga arbetslösheten bland ungdomar. Svenska folket har sett att alliansregeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga för att de ska bli lättare att anställa, och att man infört jobbcoacher för alla för att hjälpa till att matcha jobben bättre,och detta vill socialdemokraterna ta bort.

Jag tycker att man ska ha en öppen och fri debatt, gärna här på bloggen, men den debatten ska föras om sakpolitiken. Det är helt ok att olika uppfattningar i frågorna, det är det som är poängen med politik, men att sprida nidbilder och gå till personangrepp, det är inte ok enligt min mening och Moderaternas. Men tydliga konflikter i sakfrågor hoppas jag att vi kan ha en valrörelse om.

Ska vi ha ett Sverige där man kan bo och verka i hela landet eller ska det föras en politik där storstaden gynnas? Miljöpartiet har föreslagit att manska köra gods i tunnelbanan på nätterna som ett alternativ till tung trafik - men kanske någon kan tala om för det partiet att vi inte har någon tunnelbana i Gävleborg?

SVT; Högt förtroende för Alliansregeringen.Två av tre svenskar, 65 procent, anser att regeringen gör ett mycket bra eller bra jobb

SVT (klicka på rubriken för hela artikeln) skriver om att 2 av 3 svenskar tycker att regeringen gör ett mycket bra eller bra jobb. Det är en ökning sedan den förra mätningen.

SVT skriver också att 30 procent tror att en rödgrön regering skulle vara bättre än den borgerliga, en uppgång med två procentenheter. Samtidigt tror 42 procent att de rödgröna skulle göra ett sämre jobb, en svag minskning från 43 procent.

De röda partierna har presenterat ett förslag om införda kilometerskatter för tung trafik på 14 kronor per mil, kraftigt höjda drivmedelsskatter, höjda elskatter, snabbavveckling av kärnkraften, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga under 26 år, återinförd fastighetsskatt för villaägare, och höjda skatter för tre miljoner löntagare.

Det är inte så konstigt att det är 42 % som tror att de skulle göra ett sämre jobb och att det är 2 av 3 väljare som anser att Regeringen gör ett bra jobb.

Finns Lena Mellin Aftonbladet kvar i Sverige?

Lena Mellin verkar helt ha försvunnit från samhällsdebatten. Smider man nya planer med Sveavägen eller varför är man tyst?

fredag 23 juli 2010

Varning för ficktjuvar i Gävle!

Min syster var på stan idag i Gävle och när hon kom till bilen så upptäckte hon att någon hade stulit hennes sminkväska ur handväskan i tron att det var hennes plånbok, så varning för ficktjuvar i Gävle just nu.

Ökat intresse för RUT avdrag i Ljusdal enligt Ljusdalsposten och 6 684 individer har använt RUT avdrag i länet.

Allt fler betalar för hushållsnära tjänster i Ljusdals kommun. Bara det senaste året har andelen köpare tredubblats. – Det är både gammal och ung, såväl barnfamiljer som ensamstående, säger Laila Ekh som driver egen städfirma.Skatteverkets siffror är tydliga. Från den 1 juli i fjol till den 30 juni i år köpte 361 ljusdalingar hushållsnära tjänster enligt fakturamodellen. Det kan jämföras med 2008, då det "endast" var 96 stycken. Ökningen i Ljusdals kommun går hand i hand med ökningen i resten av Gävleborgs län. Där uppgick köparna det senaste året till 6684 stycken, medan 2445 personer ansökte om skattereduktion för köp av tjänsterna året innan skriver Ljusdalsposten idag.

Det är alltså 6684 länsbor som fått ett litet bättre liv tack vare att man nu har råd att köpa tjänster till hemmet med vanliga inkomster. Det är faktiskt svårt att förstå varför socialdemokraterna är emot en reform som hjälper människor att klara sin vardag lite bättre och som skapar jobb för den som är arbetslös.

Klicka på rubriken för hela artiklen.

Elin Lundgren mfl får svar på tal i Arbetarbladet av mig och Birgittha Bjerkén.

Arbetarbladet har publicerat svaret till de tre socialdemokraterna på sin hemsida www.arbetarbladet.se och här finns hela svaret till dem;

För oss som är aktiva i Nya Arbetarpartiet Moderaterna så är det självklart att se varje människas lika värde i samhällsbygget. För oss är alla jobb lika viktiga och värdefulla men uppenbarligen delar inte socialdemokraterna den uppfattningen. På annat sätt går det inte att tolka de tre (s) kandidaterna till Riksdagen Lundgren Eriksson och Blomkvist. Om man inte ser ett samhällsproblem så kan man inte heller lösa det.
Sverige och världen har gått igenom den värsta ekonomiska kris sedan 30-talet. Den framgångsrika Alliansregeringen har vidtagit många konkreta och handfasta åtgärder för att mildra krisen på arbetsmarknaden. Man har stärkt välfärdens kärna med ett mycket stort ekonomiskt stöd till Sveriges kommuner och landsting. Man har infört rut och rotavdrag för att hjälpa människor att få livspusslet att gå ihop men det innebär också att det skapas många nya jobb. I Gävle är rot och rutavdraget en stor succé enligt en artikel i AB den 14/7. Man har sänkt arbetsgivaravgiften för unga under 26 år för att den som är ung lättare ska få ett jobb. Inte minst i vårt län har vi många företag som har många unga anställda i Hofors Gävle Söderhamn Ljusdal Bollnäs och Hudiksvall. Ett företag i Söderhamn anställer just nu närmare 100 personer. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga är ett mycket viktigt och strategiskt beslut som har inneburit att det är lite lättare för den som är ung att få ett jobb i både privata företag men sänkningen gäller även för de offentliga arbetsgivarna.
Allt detta är socialdemokraterna emot. I debattartikel efter debattartikel argumenterar socialdemokraterna mot sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga. Det är sant att s vill sänka arbetsgivaravgifterna för vissa unga med 1 miljard men man tar samtidigt bort sänkningen för alla unga vilket innebär att kostnaderna stiger med 10 miljarder för de offentliga och privata arbetsgivarna och hur det kan bidra till att skapa jobb för landets unga är en gåta. För någon vecka skrev en ledande socialdemokrat en debattartikel i Hudiksvalls tidning att det är självklart att hushållen ska ha rotavdrag (även om han glömde skriva att s vill ta bort även det avdraget) eftersom det krävs utbildning för att utföra byggtjänster men att städa krävs det ingen utbildning för, så rutavdrag ska det inte finnas.
Vi delar inte alls den människosynen utan alla människor utför varje dag ett viktigt arbete. I det län som under många år toppat alla listor över arbetslöshet från fel håll är varje enskilt jobb viktigt. Det finns få frågor som är så viktiga i årets valrörelse som att bryta länets höga arbetslöshet. Ser man inte det samhällsproblemet så kan man inte heller lösa det. Vi har samma nationella lagstiftning i hela Sverige, men i det län som har styrts av socialdemokraterna sedan rösträtten infördes är arbetslösheten som allra högst. De åtgärder som socialdemokraterna vill genomföra skulle med kirurgisk precision slå mot jobben. S vill ta bort rutavdraget och rotavdraget, fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga, införa en kilometerskatt på tung trafik som försämrar företagens konkurrenskraft och fördyrar priserna på alla produkter för hushållen. Ni vill höja elpriserna vilket påverkar både hushållens elräkningar men det försämrar också företagens konkurrenskraft och ni vill också höja drivmedelspriserna vilket slår mot hushållens köpkraft.
Men en sådan politik skulle krisen förvärras och mindre jobb skapas i vårt län. Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte har en politik för jobb utan er politik leder till det resultat vi har i Gävleborg. Massarbetslöshet.
Lars Beckman
Riksdagskandidat (M)
Birgittha Bjerken
Riksdagskandidat( M)
Publicerad 21 juli 2010
Tex

Kilometerskatt på 14 kronor per mil riskerar att avfolka Gävleborg än mer..

Kilometerskatten leder till avveckling i Gävleborg

Fyra företagsledare inom länets åkerinäring har i en insändare i Arbetarbladet den 17 juli gett uttryck för stor oro över vad en införd kilometerskatt för dieseldrivna fordon skulle betyda för Gävleborgs län. Vi inom Nya Moderaterna delar den oron. En införd kilometerskatt för tung trafik, kombinerat med de röd-grönas förslag om ökade drivmedelspriser för alla, skulle påverka vårt län mycket negativt. Ett län som har stora och långa avstånd, och där företagen och människor ofta har långt till såväl kunder och arbetsplatser som idrottsplatser, förskolor och matbutiker skriver jag tillsammans med Tomas Tobé, Margareta B Kjellin och Ziita Eriksson på Arbetarbladet.se

Klicka på rubriken för hela artikeln.

I Polen är det numera förbjudet att bära kommunistiska symboler - liksom Nazistiska.

Glöm t-tröjan med Che Guevara när du reser till Polen skriver Kjell Albin Abrahamson i en krönika i expressen. (klicka på rubriken för hela krönikan).

Kjell Albin skriver;

Straffet har skärpts. Den person som innehar, producerar eller säljer kommunistiska symboler kan nu dömas till två års fängelse. Nazism, fascism och antisemitism hamnar i samma pestgrupp som kommunism. Den nya strafflagens paragraf 256 har ännu inte prövats men det kan mycket väl vara förbjudet att bära en t-tröja med bild av Che Guevara, Lenin, symboler som hammaren och skäran eller texten CCCP. Den nya strafflagen är en förlängning av grundlagens paragraf 13 som förbjuder politiska partier och organisationer som förhärligar totalitära metoder, i praktiken nazism, fascism och kommunism.Polen och Sverige är grannländer. Polen bär på historiska erfarenheter som Sverige förskonats ifrån. Våra länder ligger båda vid Östersjöns bräckta vatten men ändå långt ifrån varandra. Polackerna har alltid färdats på en bräcklig farkost, svenskarna på en räkmacka. Det som är sanning i Stockholm och Uppsala är bara dåligt skämt i Kraków.

Ung vänsters ordförande Ida Gabrielsson har i en intervju sagt:" Jag är kommunist för jag tycker att vi har en stolt historia." I Polen skulle ett sånt uttalande leda till fängelse. För människorna i öst är kommunism liktydigt med terror, diktatur, deportationer, nackskott och ekonomisk katastrof. Polackerna har, i motsats till Ida Gabrielsson, tvingats praktisera planekonomi och enpartistat och vill därför skydda sig mot de virrpannor och pajasar som propagerar för totalitära system. Enligt den nya lagen får inte heller gator eller statyer hylla personer med odemokratiska åsikter.

När tänker det s-styrda fackförbundet kommunal kräva kollektivavtal för de ungdomar som arbetar i de s-styrda kommunerna i Gästrikland?

Det har gått ytterligare ett par veckor utan att det s-styrda fackförbundet kommunal vill kräva kollektivavtal med riktig lön för de 16-17 åringar som sommarjobbar i Gävle kommun och de andra s-styrda kommunerna i Gästrikland. Facket i sommarland har inte heller hjälpt ungdomarna utan facket i sommarland verkar främst vara intresserade av att bedriva s-propaganda genom att besöka arbetsplatser men att hjälpa ungdomar som utnyttjas av kommunerna till låg lön, det struntar man helt enkelt i.

Ynkligt sa Bill, ynkligt sa Bull.

I s-styrda Gävle är det tufft för ensamstående föräldrar (också) enligt en ny rapport som GD skriver om.

I en färsk rapport har organisationen Sveriges Makalösa Föräldrar sammanställt hur bra Gävle kommun är att bo i för ensamstående föräldrar skriver Gefle Dagblad om idag.
– Jag tror kommunen lovar mycket som de inte håller, och det är lång väntetid på allt, säger ensammamman Josefine Landström till tidningen. (klicka på rubriken för hela artikeln)

Som vanligt är verkligheten Socialdemokraternas värsta fiende och partiet har sedan länge tappat greppet om Gävle, som toppar de allra flesta rankinglistor från fel håll, men det är inte naturlag utan med ett nytt alliansstyre i Gävle ska vi vända den negativa utvecklingen åt rätt håll. Men det finns Gävle kommun anställda som kommer att påverkas, och det är den stora reklam och marknadsavdelningen som istället kommer att få andra arbetsuppgifter, där vi istället ska fokusera på kärnverksamhet till gagn för kommuninvånarna.

DN debatt; Hur tänker de rödgröna med en kilometerskatt på tung trafik på 14 kronor per mil?

De rödgröna måste lämna klara besked om kilometerskatten skriver VD för Skogsindustrierna på DN Debatt. Vilka omfattas? Hur stor blir den? Är den över huvud taget genomförbar? De rödgröna partierna har lagt en rad bra infrastruktur­förslag som är viktiga för näringsliv och export. Men dessa hamnar helt i skuggan av kilometerskatten. EU:s regler sätter troligen stopp för geografiska undantag och att hänsyn tas till skogsindustrin. Vad gör de rödgröna då? Vilka satsningar stryks först? skriver alltså Marie S Arwidson på DN debatt. (klicka på rubriken för hela artikeln).

En kilometerskatt för tung trafik på 14 kronor per MIL skulle vara en ren straffskatt på alla som bor i Gävleborg och på alla företag som ska frakta sina tillverkade varor för länet. Vad skulle det betyda för konkurrenskraften för Sandvik, Korsnäs, Bergmans pepparkakor i Ljusdal, Iggesund, Hassela Skogsprodukter, Edsbyverken osv?

För ett parti som har sina väljare på Söder i Stockholm (miljöpartiet) kanske det är en klok ide att straffbeskatta övriga Sverige, men för oss som valt att leva utanför storstaden är det en ren straffskatt.

onsdag 21 juli 2010

Stockholms skärgård

Helsingforskryssning

Årets semester blir en båtkryssning till Helsingfors med familjen. 

Behöver vi en rörelse för hyfs? Bra ledare i SVD.

PJ Anders Linder har skrivit en bra krönika om att vi behöver mer vänlighet och hyfs mot varandra i samhället. Klicka på rubriken för hela krönikan.

För oss som reser till USA då och då så vet vi skillnaden i beteende mot varandra. I USA hälsar man på varandra och hjälper varandra även om man inte känner personen sedan tidigare..

Vem har sagt; ”Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen

I dagens Expressen är det en stor intervju med Lars Ohly, som om det går riktigt illa i valet, kan vara minister i en svensk regering.

Klicka på rubriken för hela texten med Lars Ohly i Expressen. Läs och fasa över vad som skulle kunna bli verklighet om Lars Ohly får ett politiskt inflytande. Min farfar tillhörde det gamla arbetarpartiet men han hatade kommunister. Han var med och försvarade Sverige under andra världskriget och visste vad kommunister stod för.

Det är varje mans och kvinnas plikt, att arbeta aktivt mot kommunismen. Demokrati är ett begrepp som måste erövras varje dag - och här har Lars Ohly en mycket smutsig historia - vilket hans inlägg på Vänsterpartiets kongress visade. Att det finns en svensk partiledare som har sagt; ”Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen, är ytterst anmärkningsvärt och borde följa honom i media varje dag.

Socialdemokrater lovar att handikappanpassa bad i Arbetarbladet och samma dag i TV 4 har man inte pengar...

Arbetarbladet (klicka på rubriken) har en artikel från min och Anders W Jonsson pressträff från Valbobadet där vi konstaterar att badet inte är handikappanpassat. Nu har Socialdemokraterna råkat i panik och lovar helt plötsligt att man ska köpa in en handikapplift till våren.

Samma dag i TV 4 säger dock chefen över verksamheten att man inte har pengar?

Uppenbarligen har något hänt under eftermiddagen, och förmodligen har s råkat i panik över den pinsamma uppgiften att man stänger ute funktionshindrade från de kommunala baden.

Den stora skillnaden är att socialdemokraterna har haft närmare 100 år på sig att göra de kommunala baden tillgängliga för funktionsnedsatta och att man inte har gjort något, och att vi i alliansen kommer att göra baden tillgängliga efter valet, när vi tar över ledarskapet i kommunen.

Här är inslaget i TV 4 där Gävle kommuns tjänstemän konstaterat att man tidigare prioriterat fel och att man nu överväger att ordna baden. Med en alliansseger så blir det gjort också;

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/gavle?videoId=1.1720325

tisdag 20 juli 2010

Uranet kan räcka i 1000-tals år med ny teknik enligt SVD.

Jordens urantillgångar kommer att räcka i 100 år om förbrukningen ligger på samma nivå som det gjorde 2008 enligt en artikel i Svenska Dagbladet.

SVD skriver däremot om ny teknik;

Men med förbättrad teknik kan tillgångarna förlängas till tusentals år, enligt en studie som gjorts av samarbetsorganisationen OECD:s kärnkraftsorgan (NEA) och FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) och som publicerades på tisdagen.- Uran är lika vanligt som tenn, sade Peter Waggitt, konsult vid IAEA. Trots den globala ekonomiska och finansiella krisen har många företag satsat miljarder på uranbrytning i hopp om en ökad efterfrågan. Kärnkraften har ökat i popularitet eftersom den ses som ett koldioxidfritt alternativ till andra energislag. Och högre efterfrågan ger högre priser, trots att tillgången alltså är bättre än väntat.Dessutom väntas prospekteringsvågen leda till att nya fynd påträffas.

I Sverige bryts ingen uran, men flera företag prospekterar i landet.

Kommunerna har däremot vetorätt mot brytningen.

Socialdemokraterna prioriterar i Gävle; Antalet lediga lärarjobb minskar med 27 % enligt lärarfacken i Gefle Dagblad.

Politik handlar om att prioritera rätt. Är det viktigt att ha en rosa rondell bil för en miljon så kommer man att prioritera det, eller är det viktigare att man hjälper samhällets mest utsatta personer? Är det viktigt att prioritera gasklockor eller ska man prioritera att satsa på utbildning för våra unga i kommunen?

Socialdemokraterna minskar nu antalet lediga lärarjobb med 27 % i Gävle kommun och lärarfacket rasar i Gefle Dagblad.

Gefle Dagblad skriver;

"Antalet nya lärarjobb i landet ökar. Men inte i Gävle. Här fortsätter antalet utannonserade lärarjobb att minska.En stor del av förklaringen till minskningen i Gävle är de besparingskrav från kommunstyrelsen som alla kommunala förvaltningar har fått på grund av lågkonjunkturen. De minskade elevkullarna har också lett till att lärare har sagts upp. Besparingar som Lärarförbundet tycker att skolan borde att skonats från. - Vi tycker att man kunde ha haft fler lärare under ett antal år för att få behålla de unga kompetenta lärare som nu har sagts upp, säger Anna Söderlund, vice ordförande för Lärarförbundet i Gävle. "

Politik handlar om att prioritera rätt i den kommunala budgeten och uppenbarligen har något gått alldeles snett i Gävle kommun. Det är viktigt att vi får en lokal alliansregering också.

TV 4 Novus; Majoriteten av dem som bor i Gävleborg är nöjda med Alliansregeringen och upplever att man fått det bättre!

TV 4 har låtit Novus opinion göra en undersökning i Gävleborg om man anser sig ha fått det bättre med alliansregeringen och glädjande nog är det många som upplever att man har fått det bättre under den här mandatperioden och riktigt bra kommer det att bli nästa mandatperiod när alliansen tar över ledarskapet i Gävle. (klicka på rubriken för hela inslaget)

Nationell, regional och lokal politik ska gå hand i hand.

Gävle kommun uppfyller inte lagen om kommunala bad tillgängliga för den som är funktionsnedsatt. Inslag i TV4.

TV 4 har ett inslag om att s-styrda Gävle kommun inte har något kommunalt bad anpassat för den som är funktionsnedsatt. Klicka på rubriken för länk till inslaget.

När Alliansen har tagit över ledarskapet i stadshuset så får det bli ändring på frågan om tillgänglighet för alla i kommunen. Det handlar ytterst om vilken syn man har på sina medmänniskor. Enligt min mening så är alla lika värda, och ska kunna vara med i samhället.

Snart kommer de svårast sjuka att få hjälp även i Gävleborg, tack vare alliansregeringen.

Inom kort kommer Regeringen att i lag ge de allra svårast funktionshindrade rätt till de hjälpmedel som svårt sjuka har i andra län. I Gävleborg har socialdemokraterna tolkat lagen så att man inte ska ge hjälpmedel i form av rullstolar, sänglyftar etc till de som använder privata assistansföretag. Det är inte något olycksfall i arbetet utan Tommy Berger (s) har aktivt gått ut i både media och landstingsfullmäktige och talat om att han är både nöjd och stolt över beslutet att vägra ge de allra svårast sjuka tekniska hjälpmedel.

Nu kommer alltså alliansregeringen att komma med en lag, "Lex Gävleborg" där man lagstiftar om att landstinget Gävleborg är tvungen att ge de sjuka hjälpmedel även i vårt län, vilket jag och Anders W Jonsson har haft pressträff om idag.

S har fel i sak om höjda arbetsgivaravgifter för unga. Det leder inte till fler jobb.

De tre socialdemokraterna som kandiderar till Riksdagen för socialdemokraterna har gått i opposition mot sig själva, som vanligt. Man vill inte ta ansvar för den politik som förs i Gävle och Gävleborg där länet tyvärr toppar alla rankinglistor från fel håll. Gävle har rekordhög arbetslöshet på grund av det dåliga företagsklimatet i länet och staden, och ansvaret för det har partiet som styr, socialdemokraterna.

På nationell nivå så vill man höja arbetsgivaravgifterna för unga med 10 miljarder för att sedan sänka dem för vissa unga med 1 miljard. S tror alltså att arbetsgivarna ska anställa fler unga om man höjer kostnaden med 9 miljarder?

På det ska man sedan i länet införa en kilometerskatt för tung trafik som innebär att allt som ska säljas till och från länet blir dyrare. På vilket skapar det fler jobb i länet?

Listan kan göras lång för allt tok de vill göra, som innebär att det blir färre jobb för alla men i synnerhet för unga.

Tv 4 på pressträff med mig och Anders Jonsson centerpartiet

Pressträff på Valbobadet med Anders W Jonsson

Pressträffen var bra på Valbobadet. Både TV 4 och Arbetarbladet tyckte frågan om de funktionsnedsattas villkor i länet var viktiga för deras läsare.

Pressträff idag om funktionshindrades villkor i länet!

Jag och Anders W Jonsson Centerpartiet kommer att ha en pressträff idag klockan 14.30med anledning av de funktionshindrades villkor i länet.

Socialdemokraterna är ansvarig för den höga ungdomsarbetslösheten i Gävle och Gävleborg!

Idag är det en artikel i AB och GD med tre kandidater till Riksdagen för socialdemokraterna där man pekar ut problemet med ungdomsarbetslösheten som ett av de stora problemen i regionen.

Jag delar helt den uppfattningen men ansvarig för ungdomsarbetslösheten i Gävle är Socialdemokraterna och som vanligt går man nu i opposition mot sig själv ett par månader före valet och media spelar tyvärr med dem. Vi har samma nationella lagstiftning och regering i hela landet men hos oss är arbetslösheten som värst. Vad beror det på?

Det beror på att vi har ett uselt upplevt företagsklimat i vår region vilket gör att vi inte får tillräckligt många som vågar och vill starta företag, och det betyder också att befintliga företag inte vågar och vill expandera tillräckligt mycket i Gävle jämfört med i andra län.

Att i det läget fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar är så dumt att klockorna stannar - och tyvärr så de tre riksdagskandidaterna inte några kritiska frågor från media, men svara gärna här på bloggen;

- Hur kan det leda till fler jobb att man fördubblar arbetsgivaravgiften för unga? Det är en ren och skär ungdomsskatt som socialdemokraterna inför!

måndag 19 juli 2010

Aftonbladet är JK anmäld och ansvarige utgivaren Lena Mellin riskerar att fällas för grovt förtal.

SVD (klicka på rubriken) skriver om att Aftonbladets ansvarige utgivaren har anmälts till JK och nu riskerar åtal för grovt förtal av den fd ministern.

Det vore bra om detta prövades rättsligt så får Aftonbladet presentera det material man hade för sin publicering.

Badplatser i Gävleborg är inte handikappanpassade!

Den statliga Radio stationen Radio Gävleborg har ett nyhetsinslag idag om badplatser i länet inte är handikappanpassade. Det betyder rent praktiskt att barn, ungdomar och vuxna som sitter i rullstol inte kan besöka Valbobadet eller andra badplatser och få sig ett bad. Tänk tanken att du själv satt i rullstol en varm dag och inte kan besöka ett bad och få välbehövlig svalka, och gemenskap och andra familjer.

Det här är helt oacceptabelt och handlar om att kommunerna inte har prioriterat rätt i sin budget. Det handlar också om en människosyn. Ska vi ha ett samhälle där alla kan vara med? Uppenbarligen har socialdemokraterna svarat nej på den frågan, eftersom han inte har handikappanpassat baden i de kommuner man styr.

Anders W Jonsson kommenterar s debattartikel i SVD idag om skatten på pensioner.

Anders W Jonsson kandidat för centerpartiet till riksdagen kommenterar Mona Sahlins debattartikel i SVD idag. Klicka på rubriken så kommer du till hans blogginlägg.

Det är nog bara den statliga radion som tror på s och som gör allt man kan för att problemformulera ur ett vänsterperspektiv.

Anders skriver på sin blogg;

På SvD Brännpunkt försöker Mona Sahlin med hjälp av Ingvar Carlsson dra igång debatten kring ”pensionärsskatt”.

Återigen kommer man med samma osanningar.Skriver att ”Idag är Sverige ett av få länder i världen där pension beskattas högre än lön”. När det i finanspolitiska rådets rapport 2010 skrivs: ”Jobbskatteavdraget har successivt kommit att tillmätas allt större intresse i den internationella sysselsättningspolitiska diskussionen. Ett stort antal länder har infört jobbskatteavdrag, 16 av 30”.

Socialdemokraterna påstår att regeringen infört en särskild pensionärsskatt när sanningen är den att skatten för pensionärer sänkts tre gånger sedan 2006. Under sossarnas 12 år vid makten sänktes den inte en enda gång.
Socialdemokraterna skriver sen att ett budgetöverskott har förvandlats till ett stort underskott. Man berättar inte att Sveriges statsskuld sen 2006 har minskat med 6%. Kan jämföras med Storbritannien som under samma period, under socialdemokratisk ledning, fått en ökad statsskuld med 36,5%.Slutligen påstås ånyo att 25 000 jobb försvunnit inom vård, skola och omsorg. Det är sant bara om man har inställningen att det arbete som alla de lärare på friskolor, personal i privata äldreboenden och sjuksköterskor och läkare på privat drivna vårdcentraler inte alls räknas.
Jag kan ibland förvånas över socialdemokraters förmåga att upprepa osanningar gång på gång på gång. Det kan bara den göra som utgår ifrån att mottagaren av budskapet är mindre vetande. Märklig och något riskabel syn på väljarna.

Köp Expressen istället!

Det finns en enkel lösning för att visa vad man tycker om den Aftonbladet. Det är att konsekvent köpa Expressen. Det är marknadsekonomi när det är som bäst, och är man i den situationen att man ska annonsera så väljer man självklart att göra det i Expressen och inte i den andra kvällstidningen.

Många väljare lutar åt höger även i årets val.

Betydligt fler svenskar känner sig höger än vänster på den politiska skalan rapporterar den statliga tv kanalen. Det visar en undersökning som Sifo gjort åt Rapport.Snart är det dags för Sverige att rösta - och frågan är var svenskarna står politiskt. Enligt en undersökning från Sifo så är det mer blått än rött.De deltagande fick berätta var de befann sig på en skala mellan 1 och 10, där ett var mest vänster och 10 mest höger.33 procent av de deltagande anser sig vara i den politiska mitten, en femma eller sexa på skalan.24 procent tyckte snarare att de är vänster, och 35 procent tycker att man är höger om mittlinjen.Resten, 8 procent, var osäkra.

Bland unga under 29 år tyckte mindre än var femte person att de var vänster.34 procent av de som svarade ansåg såg stå i mitten. 19 procent fanns på vänsterkanten och 29 procent till höger.-Jag är inte särskilt förvånad. I min skola är nästan alla höger, jag tror det handlar mycket om att man vill tjäna pengar utan att bli straffad för det, säger Julie Fossi, 19 år.

Det är förmodligen därför vi kommer att få se stora utspel från rörelsens medier Aftonbladet och statliga radiokanaler där allt kommer att vara tillåtet för att svartmåla alliansen och dess företrädare men Aftonbladet gick för långt och det har nu slagit tillbaka mot Sveavägen och Mona Sahlin. Svenska Folket vill veta vad de politiska partierna vill sakpolitiskt och inte se våldsamma personangrepp.

För vårt län skulle det vara sabotage mot jobben att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga, att höja drivmedelspriserna kraftigt och att införa en kilometerskatt för tung trafik på 14 kronor per mil. Vi behöver en politik som skapar jobb i hela länet.

Raimo Pärssinen(s) toksågar Göran Persson i Arbetarbladet idag!

Raimo Pärssinen distriktsordförande för socialdemokraterna beskrivs som den hetlevrade person han är i dagens Arbetarbladet. (klicka på rubriken) Kanske är det just därför som han inte har något stort inflytande i det Socialdemokratiska partiet, trots att det tidigare val har varit så många som har röstat på s i länet. Nu blåser vindarna åt ett helt annat håll i länet, eftersom s inte har någon politik för företagande och arbete. Man vill chockhöja bensinskatten och elpriserna och man vill införa en kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik, vilket skulle kosta länet cirka 225 miljoner i höjd skatt, eller 1 000 kronor för varje länsinvånare. En barnfamilj skulle alltså få höjd skatt med cirka 4 000 kronor per år, bara i kilometerskattehöjning.

Men det mest intressanta i intervjun är den totala sågning Raimo gör av Göran Persson. Raimo säger; Han är nöjd om han får vara med där resultat uppnås – i vilken roll är mindre viktigt. Skulle han åka ur riksdagen i höst finns andra politiska arenor att driva frågor i – men inte som lobbyist. Frågan får honom att rynka bistert på pannan.– För mig är politik något som måste komma inifrån, det är inget jobb.

Tydligare än så kan inte Raimo kritisera tidigare s-partiledaren Göran Persson, som nu är framgångsrik lobbyist. Å andra sidan kanske inte Raimo har en så stor karriär framför sig som lobbyist med tanke på hans heta temprament och bristande inflytande i partiet?

I vårt län är båda de moderata riksdagsledamöterna talespersoner för partiet i viktiga frågor så Nya Arbetarpartiet Moderaterna i Gävleborg har ett väsentligt större inflytande i partiet än vad socialdemokraternas ledamöter har, och det är inte oväsentligt när viktiga sakpolitiska områden ska förhandlas fram i riksdagen, och det är förmodligen därför som s har hamnat så fel i sin politik, som i stora delar är en direkt straffbeskattning av Gävleborg.

söndag 18 juli 2010

Sommarmat i Linköping

Sommarmat i Linköping

Krisen för Aftonbladet - som alla upptäckt utom Lutti på Arbetarbladet.

DN har en bra och saklig ledare idag om krisen för Aftonbladet, som alla upptäckt utom Kennet Lutti Arbetarbladet och den statliga radion.

DN skriver; (klicka på rubriken för hela artikeln)

Krisen för Aftonbladet
Uppdaterat i dag. 06:32. Publicerat i dag. 06:31

Att söka sanningen måste vara varje journalists första budord. I boken ”The elements of journalism” beskriver de amerikanska publicisterna Tom Rosentiel och Bill Kovach denna strävan som ett slags resa i förståelse.

För den enskilde reportern handlar det inte om att slå fast absoluta sanningar, utan om att försöka nå så nära verkligheten som möjligt. Man kontrollerar fakta, ger utrymme för motargument, förkastar hypoteser som visar sig felaktiga.

I denna jakt på sanningen påminner journalistiken om vetenskapen, även om det finns många skillnader mellan reportrar och forskare.

Vilka budord som vägleder de ansvariga på Aftonbladet är oklart, men i den så kallade Littorinaffären har tidningens pressetik befunnit sig i fritt fall.

Aftonbladets uppmärksamhet kring det påstådda sexköpet har varit massiv och pågått i över en vecka. Publiceringarna kan delas in i tre faser.

1) Oblyga antydningar. Dagen efter Sven Otto Littorins avgång skriver Aftonbladet att arbetsmarknadsministern lämnat regeringen på grund av frågor om ett påstått brott som kan ge fängelse. Tidningen ägnar förstasidan samt tre uppslag åt avslöjandet, men berättar frustrerande nog inte vad anklagelserna handlar om.

Enligt den tillförordnade ansvariga utgivaren Lena Mellin är skälet till detta ”enkelt”: Sven Otto Littorin är inte längre en offentlig person.
Argumentet är orimligt. Självklart har det ett stort allmänintresse om orsaken bakom hans avgång kan hänföras till ett brott.

Aftonbladets publicering får sannolikt upplagan att skjuta i höjden. Men den utlöser samtidigt en tsunami av spekulationer och rykten som sveper över den förre arbetsmarknadsministern. Ingen vet med säkerhet vad Littorin gjort, men bilden av en kriminell person suggereras fram. På Aftonbladets ledarsida är skuldfrågan redan avgjord. Eva Franchell skriver att Fredrik Reinfeldt ”måste undanröja varje misstanke om att han, statsministern, skyddat en brottsling”. Hon ska återkomma till beskyllningen kommande dagar.

2) Direkta anklagelser. På lördagen preciserar Aftonbladet plötsligt sina bevis mot Littorin, trots att tidningen två dagar tidigare sagt att man inte ska göra det. En 30-årig kvinna träder fram anonymt, det talas om ett tidigare telefonnummer till Littorin och en dator med kunduppgifter.

Under rubriken ”Därför skriver vi om Littorins sexköpsbrott” – en formulering som för tankarna till ett konstaterat brott – förklarar Lena Mellin sin kovändning i publiceringsfrågan med att det frodas rykten när en tidning tiger. Hon förbigår helt att det är Aftonbladet som med sin tidigare oetiska publicering orsakat vågen av spekulationer.
I samma tidning finns inte en tillstymmelse till dementi från Sven Otto Littorin. Lena Mellin förklarar detta med att Littorin i 3,5 dygn valt att inte kommentera tidningens uppgifter.
Snart ska det visa sig att detta inte stämmer.

3) Genanta reträtter. På onsdagen framträder Sven Otto Littorin i en e-postintervju i Dagens Nyheter. Han avvisar bestämt Aftonbladets anklagelser och förnekar att han någonsin köpt sexuella tjänster. Han säger vidare att han via sin pressekreterare gav samma besked till Aftonbladet redan den 6 juli, det vill säga dagen före avgången.

I Aftonbladet kommenterar Lena Mellin intervjun. Hon meddelar plötsligt att Aftonbladet skulle ha avstått från att publicera sexanklagelserna om Littorin bara förnekat dem för tidningens reporter. Men Mellin hävdar återigen att arbetsmarknadsministern inte ville ge några kommentarer, trots upprepade förfrågningar. Men Mellin hävdar återigen att arbetsmarknadsministern inte ville ge några kommentarer, trots upprepade förfrågningar.

Problemet är bara att Littorins dementi är dokumenterad. I torsdags redovisade Expressen en bandinspelning som bekräftar hans version. Via sin pressekreterare kontaktade Littorin Aftonbladets nyhetschef den 6 juli och förnekade två gånger att han någonsin betalat för sex.När Lena Mellin konfronteras med bandupptagningen säger hon först att hon inte känner till dementin. Sedan skriver hon i sin egen tidning under den vilseledande rubriken ”96 timmar utan svar”. Inte med ett ord informerar hon sina läsare om Expressens dementiuppgifter.Däremot skriver hon att Aftonbladet ”av naturliga skäl” inte ville ha kommentarer via ombud i denna känsliga fråga.

Det är ett nonsensargument. Bland tidningar i hela världen är det vedertaget att acceptera ministeruttalanden via pressekreterare, även om direkta kommentarer alltid är att föredra.

Hur vill politikerna i Gävle stärka företagsklimatet? Debattartikel av nätverket företagarnätverket Släpp in framtiden.

Politiker, hur vill ni främja företagsklimatet i Gävle kommun?
Hur vill politikerna främja företagsklimatet här i kommunen, undrar Richard Häll, en av initiativtagarna till företagarnätverket Släpp in framtiden.se, med flera i Gefle Dagblad idag (klicka på rubriken för hela artikeln).Tre frågor vi företagare vill diskutera med er politiker skriver man:

Låt oss först dra en liknelse. Tänk dig att du är en elitidrottare, med ambitioner att ta upp kampen med de bästa i världen i din gren. Det är bara det att du inte är en av spelarna i t ex Brynäs eller Gefle IF, utan du är företagare. Dina medarbetare är ditt lag och resultatet av ditt arbete kan bidra till utveckling av din region och resurser för vår välfärd. Men varför är det nästan ingen som hejar på, varför känns det ibland som att något bromsar?Som spelare med spellust kan det kännas frustrerande att hållas från att spela så bra som man vet att man kan! Kan vi trimma alla delar av vår region så att vi möjliggör för företagen att spela så bra som möjligt?

lördag 17 juli 2010

Högt förtroende för Statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona rasar ännu mer..

Turbulensen kring Sven Otto Littorins avgång tycks inte ha påverkat förtroendet för statsminister Fredrik Reinfeldt. Över 77 procent av svenskarna tycker att han är lämpligast att leda landets regering, visar en ny mätning från Skop som DN redovisar.

Som framgår av artikeln så är det 49 % av de röda väljarna som anser att han är bäst på att leda landet. Sahlin rasar under samma tid till 22.9 % av väljarna som har förtroende för henne.

DN skriver;

Fredrik Reinfeldt har ökat sitt försprång gentemot Sahlin sedan den förra mätningen, i juni. Då ansåg 75,5 procent av de tillfrågade att han är skickligast på att leda en regering, mot 77,1 procent i julimätningen. Mona har däremot tappat, från 24,5 procent till 22,9 procent.Reinfeldt har solitt stöd hos borgerliga sympatisörer; 98 procent av dem tycker att han är bästa statsministerkandidaten.
Han har även ökat sitt förtroende hos rödgröna väljare. Av dem anser 49 procent att han är skickligast på att leda en regering, vilket är en ökning med tre procentenheter sedan i juni.

Vad ska nu Aftonbladet och den statliga radion hitta på för att försöka hjälpa Mona?

Aftonbladet nya pravda? Arbetarbladets Lutti i samma division?

Sverige har förmodligen fått sin egen version av Pravda, den bokstavstrogna tidningen som ger läsare sin version av den socialistiska makten i Moskva. Efter Aftonbladets agerande, där ledarredaktionen både åtalat och dömt den tidigare ministern, utan vare sig utredning, bevis eller rättegång, så är det uppenbart att man är i panik på Sveavägen, s högkvarter, och att man inte drar sig för något för att försöka vinna ett val åt "partiet".

Men varför Kennet Lutti, som brukar vara självständig i förhållande till partiet i en del frågor, så lydigt följer Sveavägens direktiv är lite mer svårförståeligt....

I dagens ledare vidhåller han att den tidigare ministern har gjort sig skyldig till oegentligheter. Han skriver; "Till de fifflande, lättviktiga moderata ministrarna som tvingades bort kan läggas Sven Otto Littorin. Han väger tyngre, men för partiet var det märkligt lätt att sudda ut hans gärningar."

Jag tycker att Kennet Lutti, för sin och Lena Mellins trovärdighet skull, borde i vart fall kunna presentera några fakta i det som hänt. Annars måste vi konstatera att Lutti är partiets megafon, utan trovärdighet och integritet. Varför säljer han sig och Lena Mellin så billigt till rörelsen?

Docent i juridik i debattartikel; Aftonbladet hotar rättsäkerheten.

Docent i juridik: Aftonbladet har satt rättssäkerheten ur spel.

"Tänk om "Anna" inte ens finns? Tänk om "Anna" finns men ljuger? Allt detta är i alla fall möjligheter. I juridiken så hade sådana möjligheter tagits till intäkt för att Littorin skall betraktas som oskyldig. Det finns överväldigande skäl som talar för denna inställning. Men i mediernas domstol så är presumtionen omvänd. En skuldpresumtion." Det skriver juridikdocenten MÅRTEN SCHULTZ på debattsidan Newsmill. (klicka på rubriken för hela artikeln)

Ja, tänk om Anna inte finns? Tänk om Sverige har fått den ryska varianten av Pravda i Sverige i form av Aftonbladet? När paniken breder ut sig på Sveavägen med låga opinionsiffror kan tydligen vad som helst hända. Lena Mellins förtroende som en av Sveriges tyngsta opinionsbildare har iaf fått sig en mycket kraftig knäck.

Kilometerskatten kostar en kvarts miljard bara i Gävleborg! Oroliga företagare i Hudiksvalls tidning idag.

Med en rödgrön valseger i september kommer förutsättningarna för den svenska åkerinäringen att försämras radikalt. Då införs nämligen en kilometerskatt på 1,40 för fordon tyngre än 3,5 ton. Åkerierna enbart i Gävleborg får extrakostnader på uppåt en kvarts miljard kronor skriver 4 välkända företagsledare inom åkerinäringen i ett debattinlägg i HT idag.

För oss konsumenter skulle alltså varor vi behöver köpa, kläder skor mat osv, bli väsentligt dyrare och för företagen skulle det leda till mycket sämre konkurrenskraft. MP vill lösa transporterna genom att köra gods i tunnelbanan (!) på nätterna men som bekant har vi ingen tunnelbana i Gävleborg. Förslaget om gods i tunnelbanan kommer inte att fungera i Stockholm heller men det är sådana förslag som åker i luften från de tre röda partierna.

Det finns en enkel lösning. Rösta på en fortsatt framgångsrik alliansregering.

fredag 16 juli 2010

Vilka längtar mest efter ett ledarskapsskifte i Gävleborg?

Vilka är det som skulle tjäna mest på ett ledarskapsskifte i länet från ett mörkrött län till ett ljusblått? Är det studenterna? Ja, de skulle få bättre kunskap i skolan. Är det de äldre? Ja, de skulle få en väsentligt bättre äldreomsorg? Är det de som driver företag och skapar jobb åt andra? Ja, de skulle få det lättare att driva företag med ett bättre företagsklimat. Idrottsföreningarna? Ja, de skulle få en bättre samarbetspartner i kommunerna med ett bättre bemötande från kommunerna. Patienter som besöker sjukvården i länet? Ja, de skulle få det bättre med tillgänglighet och bemötande i sjukvården. Men den största vinnaren av alla skulle förmodligen de offentliganställda vara. De skulle få uppleva ett bättre ledarskap som skulle ge en stor arbetsglädje på jobbet, vilket kommer att smitta av sig på sättet att utföra sitt jobb, och därmed blir det roligare att gå till jobbet!

Det ska vara roligt att gå till jobbet, vilket de kommun och landstingsanställda i länet är värda att uppleva.

Mellberg övertygade Zlatan till comeback enligt Expressen.

Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i landslaget. Och han erkände att han fått ett och annat samtal både från Erik Hamrén och landslagskompisarna. - Mellberg har ringt och förklarat hur läget är nu med Hamrén, säger Zlatan till Expressen.

Erik Hamrén har något på gång.

Gävle kommuns socialdemokrater har landat helt fel i frågan om kommunalt vatten och avlopp i Norrlandet!

Socialdemokraterna vill med en avgift på 400 - 500 000 per hushåll tvinga alla boende på Norrlandet att skaffa kommunalt vatten och avlopp. Det är med maktens arrogans man säger att det är frivilligt att ansluta sig men avgiften måste alla vara med och betala.

Det är fruktansvärt okänsligt och arrogant beteende man visar mot de boende i Norrlandet och förmodligen räknar s iskallt med att man inte har några väljare i dessa områden, vilket man säkert inte har heller efter den här hanteringen.

Det finns en enkel lösning för att vi ska få ett bättre Gävle efter valet - välj Nya Moderaterna och Alliansen i valet.

Sensationskåta journalister - debattartikel av Advokat Tord Krokström i Hudiksvall.

Advokat Tord Krokström i Hudiksvall skriver ett inlägg i HT idag där han belyser sin uppfattning om hur kvällstidningen Aftonbladet hanterat sanningen om den f.d ministern. Klicka på rubriken för hela artikeln.

Tord skriver;

Med avsmak har jag tagit del av sensationslystna journalisters redovisning av vad som hänt. Man har tagit heder och ära av Littorin och dessutom häcklat vår statsminister Fredrik Reinfeldt på ett mer än märkligt sätt.Personligen tycker jag att Reinfeldt visat stor respekt för den enskilda människan och att han ska hedras härför. Folktribunalen Aftonbladet påstår att det finns ovedersägliga bevis för Littorins övertramp – bevis som knappast närmare kan granskas eftersom det inte kan bli någon rättslig prövning på grund av preskription. Aftonbladet är under inga förhållande någon lämplig utredningskanal.

Zlatan tillbaka i landslaget som lagkapten!

Zlatan verkar vara på väg tillbaka till landslaget igen och han blir lagkapten. Mer info kommer på en pressträff under dagen.

De tre röda partierna vill införa en internetskatt också!

Vi känner till förslag om högre skatt för unga som arbetar, högre skatt för alla som kör bil och nu en särskild skatt för alla som surfar på Internet skriver HENRIK von SYDOW (M) Riksdagsledamot och talesman i Internet- och teknikutvecklingsfrågor på Svenska Dagbladets debattsida.

Det är Vänsterpartiet som under Almedalsveckan återlanserade förslaget om att införa en särskild bredbandskatt. Internetskatten syftar till att straffskatta alla bredbandsabonnenter för den del av nedladdning som rör upphovsrättsskyddat material. Oavsett vad vi använder Internet till ska alla vara med och betala bredbandsskatten.

Stolligheterna staplas på varandra. Internetskatt och godstransporter i tunnelbanan...

När kommer den statliga radion att belysa de här förslagen och ställa vänsterpartiet och miljöpartiet till svars för en politik som skulle drabba länet hårt?

Miljöpartiet vill lösa godstransporter med tunnelbana (!). Kan någon tala om för de tre röda partierna att Gävleborgs län saknar tunnelbana..

Svenska Dagbladet (klicka på rubriken) skriver om Miljöpartiets förslag om att köra gods i tunnelbanan på nätterna. Nu blir deras politik lite mer logisk. Som bekant vill de chockhöja bensin och dieselskatten och dessutom införa kilometerskatt på tung trafik. Vi som bor i Gävleborgs skulle drabbas hårt av de tre röda partiernas gemensamma politik. Dels genom att varje tank skulle bli mellan 30-50 kronor dyrare per tillfälle, men också på grund av att kilometerskatten skulle kosta länet cirka 225 miljoner kronor, eller 1 000 kronor per invånare. En barnfamilj skulle alltså få sin disponibla inkomst minskad med 4 000 kronor per år, + bensinskattehöjningen + inkomstskattehöjningen.

Men när man hör förslagen från miljöpartiet om att man ska köra gods i tunnelbanan så förstår man att det är det perspektiv som partiet har. Man utgår från sin politik att alla bor i Nacka eller på Söder. Vi andra som inte bor i storstaden lämnas därhän.

Det är djupt olyckligt att de tre röda partierna är så fientligt inställda mot oss som inte bor i storstaden.

torsdag 15 juli 2010

Journalistförbundets ordförande hoppas att Aftonbladet blir PO anmäld skriver Dagens Media.

Dagens Media skriver på nätet;

Allt fler kritiska röster höjs mot Aftonbladets publicering. Nu säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén att hon hoppas att tidningens publicering prövas av PO.Agneta Lindblom Hulthén säger till Dagensmedia.se att hon välkomnar en prövning av Aftonbladets publicering.– Journalistförbundet kan inte uttala sig om publiceringsbeslutet, det är enligt grundlagen ett beslut som bara ansvarig utgivare kan ta, säger hon och fortsätter:– Att pröva publiceringen överlåter jag till PO och PON, och jag hoppas att någon anmäler detta dit. Men det är bara den eller de som har lidit publicitetsskada som kan anmäla.

Per-Arne Jigenius, före detta PO, var kritisk till Aftonbladets publiceringar i går i Sveriges Radios Studio Ett.– Jag tyckte att det var mycket märkligt att Aftonbladet först valde att publicera rykten och antydningar en dag, och först några dagar senare publicera underlaget för sin artikel.– I detta fall har Aftonbladet skjutit från höften.

Vad blir fotsättningen på Afton-gate?

Morden i Midsomer lockade fler tittare än en flåsande Anders Lundin i Allsång på Skansen.

Tidningen Resume skriver att Morden i Midsomer lockade fler tittare än den Anders Lundin på Allsång på Skansen. Förmodligen ser många fler Lotta på på måndagar, och får då en folklig allsång, och ser sedan deckaren på tisdagar. Klokt val.

Stockholmspool som monteras i Stockholm

Expressen om Aftonbladets ledare; En smutsig kampanj!

Expressen skriver, det jag också gjort på bloggen tidigare, att Aftonbladet s.k oberoende socialdemokratiska ledarsida ägnat sig åt en smutsig kampanj mot en tidigare minister.

Expressen skriver; (hela ledaren finns om du klickar på rubriken)

Aftonbladets så kallat "oberoende" socialdemokratiska ledarsida har under en veckas tid kampanjat stenhårt mot både Littorin & Reinfeldt.Det är inte så märkligt: ledarsidan är i praktiken LO-ägd. I egenskap av arbetsmarknadsminister och ansvarig för a-kassepolitiken har Littorin varit LO:s och ledarsidans mest kritiserade minister.
Och Littorin-affären öppnade förstås möjligheten att försöka dra ner förtroendesiffrorna för Reinfeldt. Kort sagt har AB:s ledarsida fungerat som den lojala torped åt Wanja Lundby-Wedin och Mona Sahlin man vanligen är. Fullständigt fixerad vid Littorin har man sprutat ut insinuanta angrepp och tvärsäkert agerat domstol.

Har Aftonbladet ljugit om om dementier från fd minister? Expressen avslöjar bandat samtal idag där just dementierna ges före publicering.

Bandindspelning bevisar att Littorin talade sanning om dementin skriver Expressen på nätet.
Aftonbladet har gång på gång uppgett att de aldrig skulle ha publicerat sexköpsanklagelsen mot den fd minisern om han bara hade dementerat den.
Men Expressen kan nu publicera samtalet, ord för ord, när ministerns pressekreterare dementerar påståendet redan dagen före ministerns avgång. -Ministern säger att han aldrig någonsin har betalat för sex, säger Littorins pressekreterare Agnes Palinski till Aftonbladets nyhetschef.

Klicka på rubriken för hela artikeln i Expressen. Vad har Aftonbladet haft för syften med sin publicering och kan man ta sig ur det här med den publicistiska hederna i behåll? Är man valarbetare åt ett parti?

Debattartikel skickad till AB som svar på den som var publicerad idag från tre sossar.

Jag och Birgittha Bjerkén har skickat in ett svar till AB på den sosseartikel som var publicerad i Arbetarbladet idag. Uppenbarligen har s svårt med retoriken och jobben men det kan ju bero på att de inte har någon politik för arbete utan s pratar mest om högre a-kassa.

När ska nationella media granska konsekvenserna av ett röd-grönt samarbete? De skulle kunna börja med att titta på Gävle kommun som har ett uselt upplevt företagsklimat och en rekordhög arbetslöshet, inte minst bland unga under 30 år. Skolorna ligger i Sverigebotten vad gäller resultat och kunskaper och staden har gått från att vara i topp i Sverige vad gäller befolkningen till att ligga i botten i Sverige.

Facket och sanningen. Bra insändare i HT idag.

Örjan Norling i Bollnäs skriver i en insändare; (klicka på rubriken för hela artikeln)

"Arbetsolyckor med dödlig utgång ökade mellan åren 2005 och 2007. Ökningen fortsatte under första halvåret 2008 för att därefter avta och hamna på en lägre nivå än 2007. Under 2009 har minskningen fortsatt till en ny lägstanivå".RelateratDetta är text från Arbetsmiljöverkets hemsida. Att den överensstämmer med sanningen utgår jag från.
Rolf Blomquist skriver i sin insändare (13/7): "Vidare en försämrad arbetsmiljö med en kraftig ökning av arbetsplatsolyckor".Facket har förhoppningsvis spelat ut sin allför dominerande roll i svenskt arbetsliv. Kopplingen till politiska partier är ju helt odemokratisk, förlegad och världsunik.

Jag delar den uppfattningen. Facket skulle få betydligt större trovärdighet om man företrädde alla medlemmars uppfattning och inte i första hand såg sig som politiska företrädare. I Gävle får det konsekvensen att kommunal inte kräver kollektivavtal för feriearbetande unga, för man vill inte kritisera sina partivänner som styr kommunen.

Göran Persson skickas fram av Socialdemokraterna i Dagens Industri..

Häromveckan ställde jag frågan när Socialdemokraterna skulle skicka fram Göran Persson(!) som valarbetare med tanke på de låga opionionsifforna för partiet, och idag skickas han fram i Dagens Industri. Panik var ordet sa Bull, Panik är det sa Bill.

onsdag 14 juli 2010

Gefle Dagblad har slagit alla rekord i att kräva en snabb betalning - vad säger deras konsumentreporter?

Jag har fått min årsfaktura för Gefle Dagblad och de har slagit alla rekord i att kräva en snabb betalning. Fakturan är utskriven den 7 juli men de vill ha betalt den 6 juli. Visserligen kanske det är någon på fakturaavdelningen som sett Tillbaka Till Framtiden men det är svårt att betala en faktura innan den ens är utskriven.

Tidningskris i Gävle? Vad säger den annars pigge och alerte konsumentreportern? Törs han kritisera den egna tidningen?

Sköter Aftonbladet sin roll i valrörelsen åt "partiet"?

Att den här valrörelsen skulle bli ovanligt smutsig har stått klart en längre tid med tanke på att s har gått från en "säker" valvinst till att nu gå mot en förlust.

Då kommer man också att ta alla till buds stående medel för att valet inte ska handla om sakfrågor utan om andra saker. Jag ställde frågan här på bloggen i början av året när personangreppen och smutskastningen skulle börja och förra veckan fick vi svaret när Aftonbladet, med socialdemokratisk ledarsida, mycket skickligt byggde upp en kampanj mot en tidigare minister.

Nu är det faktiskt Aftonbladet som har bevisbördan. Den tidigare ministern har gett sin version i DN idag, vilket också var rimligt att han skulle göra. Ni måste visa att ni verkligen har stöd för de påståenden ni har publicerat. I avvaktan på det så köper jag Expressen.

Aftonbladets publicistiska trovärdighet och Lena Melins trovärdighet hänger på en skör tråd om man inte kan visa att man faktiskt har rätt, vilket förnekas av den tidigare ministern, som säger sig inte ens veta vem det är som framträtt anonymt.

När börjar den lokala smutskastningen mot enskilda politiker och personer?

Landstingets personalpolitik försämrad och läkarna flyr Landstinget Gävleborg!

Statliga Radio Gävleborg har en nyhet om läkarna som flyr Landstinget Gävleborg. Det är 6 familjeläkare som slutar i Hudiksvall för att börja på en privat vårdcentral och istället för utnyttja läkarnas kompetens så omplacerar man läkarna så att de inte ska träffa patienter. Det innebär alltså att det blir patienterna som blir lidande av Landstingets agerande.

En av läkarna uttalar sig så här i artikeln;

Thomas Walan tycker att landstingets personalpolitik har försämrats de senaste åren.
– Det är vi nog överens om de flesta som jobbar i landstinget.

Det behövs en ny personalpolitik i Landstinget Gävleborg och ett nytt ledarskap, för patienternas och personalens skull.

Rut och Rot enormt populära i Gävle enligt Arbetarbladet och det vill Socialdemokraterna avskaffa.

Rut och rot enormt populärt skriver Arbetarbladet.
90 miljoner kronor. Så mycket har Gävleborna dragit av när de rustat sina hem det senaste året visar Skatteverkets statistik över rotavdraget. Rot-avdragets systeravdrag rut har utnyttjats till en kostnad av närmare 8 miljoner kronor i Gävle.

– Vi har fått in långt fler ansökningar än vad någon hade räknat med, uppger Daniel Hedin Edlund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Alliansen vill ha kvar båda avdragen och utveckla dem medan de tre röda partierna vill avskaffa både rot och rutavdraget om det skulle gå så olyckligt att de vinner valet.

Man kan flyga till månen men SJ kan inte hjälpa passagerare i ett x 2000 tåg på 6 timmar!

Alla vi som regelbundet åkt tåg med SJ vet att det finns mycket att önska när det gäller både priser tider och service men frågan är om inte det här tar priset. Att låta passagerade sitta i ett tåg utan AC i 6 timmar utan att hjälpa dem - hur är det möjligt? Klicka för artikeln i Expressen där man berättar om skräckresan med SJ.

Till och med ett statligt bolag borde kunna bättre.

Greken blir turk för två miljoner!

I åtta år har mannen med den generösa mustaschen brytt omslaget på Lindahls turkiska yoghurt. Ett bekymmer bara. Han är grek skriver Aftonbladet men nu har man nått en överenskommelse om ersättning för att slippa en rättsprocess. Mannen får cirka 2 miljoner i ersättning för att kallas turk även i fortsättningen.Företaget som använt mannen i sin marknadsföring kommer att kräva motsvarande ersättning från bildbyrån som sålde bilden.

Det s-märka fackförbundet Kommunal sviker sommarjobbande ungdomar i Gästrikland genom att inte kräva kollektivavtal!

Det s-märkta fackförbundet Kommunal vill inte hjälpa ungdomar som sommarjobbar i Gävle kommun att få en rimlig kollektivavtalsenlig lön. En 16 åring som jobbar inom den privata handeln har cirka 72 kronor per timme medan samma ungdom som arbetar i s-styrda Gävle kommun har en lön som ligger runt 56 kronor per timme. Det är alltså en lön som är 28 % lägre...

Mot detta borde Kommunal rasa och man man borde verkligen hjälpa de ungdomar som utför ordinarie arbete men med en lön som är mycket lägre än för motsvarande ungdomar i den privata sektorn.

Men det s-märkta fackförbundet är tysta som små möss. Man vill inte kritisera sina partivänner som styr kommunen. Samma fackförbund hjälper heller inte sina medlemmar som blir stoppade för att jobba mer i kommunen för att den enskilde har nått tillräckligt många lasdagar för att bli fastanställd. Då får personen inte jobba mer utan får bli heltidsarbetslös istället. De magiska 700 dagarna känner alla till, och det har blivit in kultur i s-styrda Gävle kommun, men även i fler kommuner i länet, att helt enkelt stoppa individerna som berörs att jobba mer.

När ska den statliga radiokanalen ta upp problemet med s-styrda kommuner som kringgår LAS på det sättet?

Hudiksvall kan bättre! Utmärkt debattartikel i HT av de blivande kommunalråden.

Hudiksvall kan bättre skriver de blivande kommunalråden Sven Bergström (C) Håkan Rönström (M) Ann Berg (FP) Kent Sjöberg (KD) i HT idag.

Man skriver följande: (klicka på rubriken för hela artikeln)

Det går bra för Sverige. Allt fler rapporter bekräftar att Sverige ligger mycket väl till jämfört med många andra länder när vi nu lämnar en av de djupaste världsvida ekonomiska kriserna bakom oss. Ekonomin stärks och allt fler människor har ett arbete att gå till. Vi menar att ett bättre företagsklimat för fler jobb och människor i arbete bör bli en huvudfråga i höstens val.I svenskt näringslivs senaste rankning av företagsklimatet i olika kommuner ser det inte alls bra ut för hälsingekommunerna. Endast Nordanstig fick ett litet plus i kanten, men ligger långt ner. Mest dystert är årets betyg för Hudiksvall. Med ett maktskifte i Hudiksvall i höst kan hela den potential som Hudiksvall, våra invånare och företag har, utvecklas och blomstra.

tisdag 13 juli 2010

7 tips för bättre sömn i värmen!

Aftonbladet (klicka på rubriken för hela artikeln) listar 7 sätt att förbättra sömnen när det är varmt ute.

Ta en kall dusch innan du lägger dig.
Se till att ha svala sängkläder. Ett tips är att lägga in lakanen i kylen eller frysen en stund.
Ha svalt i rummet. Idealet för att kunna sova är att ha en temperatur på ungefär 18 grader. För att få ner den dit kan en fläkt eller ett öppet fönster hjälpa till. En dyrare lösning är portabla luftkonditioneringsaggregat.
Har du ändå fått en dålig nattsömn kan den kompenseras med en tupplur mitt på dagen.
Tips som är gångbara året runt är att varva ner före läggdags. Gör saker som är avkopplande, som att läsa en bok, gå en kvällspromenad eller titta på tv.
Undvik däremot kaffe och hård fysisk aktivitet för nära inpå sovdags.
Var tionde svensk lider av allvarliga sömnproblem. Siffran blir ännu högre, mellan 30 och 40 procent, om man även räknar in dem som haft sömnsvårigheter under någon period under ett år.