Sidor

torsdag 31 januari 2013

Justitieminister Beatrice Ask pratar om arbetsgruppen bekämpa alla brott

På Riksdagsgruppens internat- Posted using BlogPress from my iPhone

Skatteutskott, vallagsutredning och sedan riksdagsgruppens internat

Idag är det Skatteutskott på förmiddagen där motioner från allmänna motionstiden kommer att behandlas. Efter lunch ska jag och Mats Gerdau och Ann-Britt Åsebol fortsätta vårt arbete i vallagskommitten och så snart det är slut så skyndar jag och Ann-Britt vidare till riksdagsgruppens internat som pågår torsdag och fredag. Det är då vi arbetar tillsammans med statsråden för att lägga grunderna för årets politik.

Debattartikel i Expressen idag om dubbdäck.

I Expressen idag konstaterar jag i en replik till mp att i Polen har man ett dubbdäcksförbud i hela landet men den stad i Europa som har högst partikelnivå är Warszawa. Jag ställer den enkla frågan till mp om hur det kan vara dubbdäckens fel. Det är också problemet med den svenska debatten. Det är rätt frågeställning -hur ska vi minska partikelnivåerna- men fel lösning. Partiklarna kommer inte att minska med dubbdäcksförbud eller hur förklarar annars mp nivåerna i Polen?

s fortsätter att tappa väljare och alliansen går framåt

Expressen och TV4 Nyheterna redovisar dagens opinonsundersökning och glädjande nog går alliansen framåt och de rödgröna går tillbaka, och mest tappar s.

Det är inte så konstigt med tanke på den politik s driver. Vilka väljar har man sett vill ha kraftigt höjda skatter i Sverige med färre jobb som följd? För den som bor i Gävle så är det bara att slå upp GD och AB för att se vad ett rödgrönt styre skulle betyda för Sverige...

Arbetarbladet redovisar en mycket viktig konsumentnyhet idag!
- Posted using BlogPress from my iPad

onsdag 30 januari 2013

Seminarium om vattenkraftens roll i energisystemet i Sverige

Ikväll är det ett intressant seminarium om vattenkraftens roll i det svenska energisystemet- Posted using BlogPress from my iPhone

Ta ert ansvar eller avgå säger alliansen i Gävle om skandalen med de 20 miljoner som försvunnit!

Alliansen i Gävle kräver ansvar av s i Gävle om 20 miljoner förskingringen. Mycket bra!

http://gd.se/nyheter/gavle/1.5533823-oppositionen-kraver-att-ansvariga-politiker-avgar


- Posted using BlogPress from my iPhone

Alliansen arbetar med en intensiv politikutveckling.

Alliansen är inne i en intensiv politikutvecklingsperiod och idag kommer vi i alliansen i de berörda utskott som hanterar frågan om miljöbilar att mötas för interna diskussioner och överläggningar.
 
Programmet enligt nedan. Har du någon fråga som du vill skicka med mig i frågan, mejla till lars.beckman@riksdagen.se


Miljöbilar är en fråga som blir alltmer aktuell, ju närmare vi kommer år 2030, då vi enligt målet ska ha en fossilfri fordonsflotta. Det är ett komplext ämne, med flera olika departement och utskott som bidrar till en större helhet. Därför bjuder Alliansen i Riksdagens trafikutskott in allianskollegorna i NU, MjU och SkU samt statssekreterarna/stabsledningarna från de ansvariga departementen till seminarium om miljöbilar, för att byta kunskaper och erfarenheter.
 

Tid: onsdag 30 januari, kl. 13.00-16.00

Plats: Riksdagen,

Program

13.00 Jan-Evert Rådhström hälsar välkomna

13.10 Daniel Johansson, statsekreterare hos it- och energiminister Anna-Karin Hatt, berättar om alternativa bränslen, tillgång till sådana och övergången till fossilfri fordonsflotta

13.45 Mikael Lundholm, statssekreterare hos finansminister Anders Borg, berättar om skatter och andra ekonomiska styrmedel för att nå transportsektorns miljömål

14.10-14.20 Kaffe

14.20 Mattias Johansson, stabschef hos miljöminister Lena Ek, berättar om miljömålen, transportsektorns klimatpåverkan och reglerna för miljöfordon

14.40 Ingela Bendrot, statssekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, berättar om hur infrastrukturen och samhällsplaneringen kan bidra till att uppnå målet om fossilfri fordonsflotta 2030

15.00-16.00 Diskussion och frågor

Ingen varg får skjutas i vinter i Gävleborg vilket jag beklagar i ett prm.

PRESSMEDDELANDE:


2013-01-30

Lars Beckman beklagar Naturvårdsverkets beslut om att ingen varg får skjutas i Gävleborg!

Idag kom beslutet från Naturvårdsverket att bedriva en selektiv, riktad jakt på inavlade vargar. Denna selektiva jakt är ett led i att minska inaveln och därmed förbättra genetiken hos den svenska vargpopulationen. Selektiv jakt tillsammans med exempelvis utsättning av djurparksvalpar kan påskynda arbetet med den genetiska förstärkningen. Den selektiva riktade jakten ska inte blandas ihop med den licensjakt som utfördes år 2010 och 2011. Det är alfadjur i de revir med sämst genetik som kommer att beröras av den selektiva riktade jakten, eftersom då utrymme bereds för vargar med lägre inavelsgrad. Jakten kommer att ske i Dalarnas, Värmlands, Örebros och Västmanlands län men
ingen varg får dock skjutas i Gävleborgs län.
 
- Jag i välkomnar beslutet som är ett steg i rätt riktning. Det är däremot beklagligt att vårt län inte omfattas av beslutet eftersom det finns många som upplever problem med varg och rovdjur här, säger Lars Beckman i en kommentar till beslutet.
- Sverige har uppfyllt de krav som EU-kommissionen ställt på oss för att presentera en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen, och med en vetenskapligt underbyggd förvaltningsplan redogjort för hur art- och habitatdirektivet ska uppfyllas, fortsätter Lars Beckman.
-
Det gäller nu att vi jobbar vidare med att få till en regelrätt förvaltningsjakt. Vid exempelvis älgjakten tar vi hänsyn till olika faktorer om vilken stam vi vill ha. Det borde inte vara svårare när det gäller vargen, men då skall besluten ligga hos folkvalda i Sverige och inte i Bryssel hos en kommissionär som inte valts av svenska folket, säger Beckman vidare.
- Det samlade rovdjurstrycket påverkar livet på landsbygden och om hela Sverige ska leva måste man kunna bo och verka i hela landet. Varg medför dödade eller rivna tamboskap, attacker mot hundar och en generell oro. Därför hade jag gärna sett att beslutet omfattat även Gävleborg, avslutar Beckman.
Kontakt:

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

070 – 361 36 96

Utegångsförbud för unga efterfrågas av rättsväsendet i Gävleborg

PRESSMEDDELANDE:

2013-01-29

Utegångsförbud för unga brottslingar som efterfrågats av rättsväsendet i Gävleborg kan bli moderat politik

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterar idag ett förslag om att unga i åldern 15 - 17 år som begår brott ska kunna dömas till utegångsförbud på helgkvällar och helgnätter. Det var ett av önskemålen som lyftes fram när riksdagsledamot Lars Beckman (M) besökte rättsväsendet i Hudiksvall för knappt ett år sedan.

- När jag besökte polisen och tingsrätten i Hudiksvall hade vi en diskussion kring ungdomsbrottsligheten och hur den kan minskas. Då framfördes förslaget om utgångsförbud på helgkvällar och helgnätter, vilket man infört i andra länder, säger Beckman i en kommentar.
- Det är glädjande att Reinfeldt tar det här initiativet eftersom förslaget efterfrågas inom rättsväsendet, fortsätter Beckman.
- Så kallad helgavskiljning ska kunna kombineras med, eller ersätta, mindre ingripande påföljder som ungdomstjänst, böter och villkorlig dom. Det som händer nu är att förslaget ska behandlas på Moderaternas partistämma senare i år, avslutar Beckman.

Kontakt:

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

070 – 361 36 96

tisdag 29 januari 2013

Hofors Rotaryklubb arrangerar en debatt den 11/2 kl 18.30 - 21 om Hofors och regionens framtid
- Posted using BlogPress from my iPad

Mycket bra med förslag om utegångsförbud för unga

Statsminister Fredrik Reinfeldt talar om just det i SR Ekot idag. För något år sedan besökte jag rättsväsendet i Hudiksvall och det var ett konkret förslag som man spelade in till oss.

http://m.sverigesradio.se/artikel/5424979?programId=83


- Posted using BlogPress from my iPhone

65-14 mellan statsministern och socialistledaren..

Dagens Industri har gjort en enkät om vem svenska jobbskapare - företagarna - har störst förtroende för, och Statsminister Fredrik Reinfeldt vinner den jämförelsen med 65-14 mot socialistledaren.

http://www.di.se/artiklar/2013/1/28/naringslivet-tror-pa-reinfeldt/

S har föreslagit i sin skuggbudget fördubblade arbetsgivaravgifter på unga under 26 år, höjd bolagsskatt, fördubblad restaurangmoms, införande av kilometerskatt på tung trafik på 14 kronor per mil. Utöver det vill mp snabbavveckla all kärnkraft och v vill införa gruvskatter. Mp kräver en flygskatt i Sverige och mp vill även höja momsen på flygresor. V kräver ett återinförande av dödsskatt i Sverige - arvs och gåvoskatt, och även förmögenhetsskatten. V vill ta bort jobbskatteavdraget och s vill försämra det. V vill ta bort Rut och rutavdraget och s vill delvis ta bort avdragen.

Tillsammans skulle det vara en giftcocktail och en skattechock, som skulle leda till högre arbetslöshet i Sverige. Sedan 2006 har över 200 000 fler fått jobb men med skattehöjningar från 30 miljarder till 90 miljarder som v kräver så vore det direkt förödande för arbetslinjen i Sverige. Det är alltså en rättvis bild som DI ger idag om förtroendet för statsministern jämfört med socialistledaren.


- Posted using BlogPress from my iPad

måndag 28 januari 2013

Torneå stad tekniska chef berättar om samarbetet med Haparanda
-Posted using BlogPress from my iPhone

Kollega Johan Johansson har räknat ut vad v förslag på gruvskatt skulle innebära för företaget vi besökte!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Svar skickat till mp om dubbdäck som besvarar mig i dagens Expressen.

I dagens Expressen svarar mp mig om dubbdäck. Bakgrunden till vår debatt är att miljöpartiet föreslagit att det ska införas en årlig dubbdäcksavgifter per bil på 1000 kronor per år. För en tvåbarnsfamilj skulle det alltså betyda 2000 kr per år eller 8 000 per mandatperiod.

Jag har skrivit ett svar och skickat till Expressen.

Kommunalrådet i Pajala hälsar välkommen!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Politik spelar roll! Grattis Hudiksvall till alla förbättringar av företagsklimatet

Alla pilar pekar uppåt i mp och alliansstyrda Hudiksvall när det gäller mätbara faktorer i företagsklimatundersökningen.

Det visar att politiken gör skillnaden. Arbetslösheten har också sjunkit i Hudiksvall det senaste året.

Ps. Gävle fortsätter att harva i botten och Ockelbo sjunker som en sten.DN ledarsida och mp vill ha dubbdäcksavgifter. Båda har lika fel!

Sveriges Riksdag har antagit en nollvision om antalet döda i trafiken och det målet går inte att förena med ett dubbdäcksförbud. Det man med säkerhet vet är att risken för att dö i en trafikolycka ökar med 40% för bilister med dubbfria däck. Dessutom har Tyskland och ett antal andra länder dubbdäcksförbud men trots det har man väsentligt högre partikelhalter än Sverige.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Polcirkeln passeras i buss på väg till Pajala

På Skatteutskottets resa i Norrbotten..
- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 27 januari 2013

På Residenset i Luleå- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 26 januari 2013

Bilder från elhockeyn idag..- Posted using BlogPress from my iPhone

Elhockeyturneringen i full gång i Nynäshallen
- Posted using BlogPress from my iPhone

Nej till köttskatt skriver jag på GD debatt på nätet idag


http://gd.se/ledare/debatt/1.5517615-svara-problem-loses-inte-med-kottskatt

- Posted using BlogPress from my iPad

fredag 25 januari 2013

Programmet för Skatteutskottets resa till Norrbotten söndag - tisdag

Vi ska bl a gruvnäringen i Pajala och då ska det bli intressant att fråga dem om vilka negativa konsekvenser det skulle bli för jobben med den gruvskatt som delar av de rödgröna föreslår.-Posted using BlogPress from my iPhone

Kom till Nynäshallen imorgon kl 13 och se när alliansen kör över de rödgröna i elhockey.

Imorgon är det en stor elhockeyturnering i Gävle på Nynäshallen som startar kl 10. Klockan 13-14 så är det en match mellan alliansen och de rödgröna, där bl a Niklas Bornegrim Kennet Bognesand Inger Källgren Sawela och jag själv mfl deltar.

SVT hade ett inslag när Kronprinsessan Victoria och Peter "Foppa" Forsberg provade elhockey första gången och titta gärna på det inför morgondagen.Gävle har faktiskt 4 heltidsarvoderade kommunalråd men likafullt skickar de fram budbärare på GD debatt.

GD debatt idag så kommer skickar s fram en budbärare istället för kommunledningen. Det är faktiskt så att Gävle har 4 (!) heltidsarvoderade politiker + politiska sekreterare som ska arbeta med att föra fram s politik men istället för att själv kliva fram i debatten och berätta hur s ser på den rekordhöga arbetslösheten i Gävle skickar man fram en budbärare som dessutom driver sitt företag i Stockholm enligt allabolag. se. Det är fegt och visar på att kommunledningen inte tar ansvar för framtiden. Jag väntar med mitt svar till kommunalrådet Carina Blank har svarat på min första artikeln. Den som skriver under artikeln arbetar nära arbetarkommunstyrelsens styrelse med strategisk kommunikation har Elin Lundgren s skrivit i en kommentar på Arbetarbladets debattsida, i en kommentar till en debattartikel.
Debattartikel i Expressen idag av mig och Ulf Berg om dubbdäck och trafiksäkerhetJag och Ulf Berg skriver i Expressen idag att frågan om dubbdäck och trafiksäkerhet får inte bli en klassfråga. Bakgrunden till vår artikel är mp utspel där de kräver dubbdäcksavgifter i Sverige.


torsdag 24 januari 2013

Minnesstund för förintelsens offer i Sveriges Riksdag
- Posted using BlogPress from my iPhone

Två intressanta nyheter från SCB idag - sysselsättningen ökar i Sverige och kvinnor över 75 år använder RUT avdraget mest.

Det är en tung dag för socialisterna i Sverige idag. Först talar SCB om att sysselsättningen har ökat i Sverige mellan december 2011 och december 2012.

SCB skriver;

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 697 000 i december 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,4 procent och för kvinnorna var den 63,2 procent. Säsongrensade data visar en svagt positiv trend för antalet sysselsatta, vilket främst förklaras av utvecklingen bland männen.

Nästa tunga slag för socialisterna är SCB statistik över vilka som använder RUT avdraget. Enligt SCB är det kvinnor + 75 år som är den stora användaren. Det är 12 % av äldre kvinnor som använder RUT avdraget - ett omtyckt avdrag som v mp och s vill ta bort helt eller försämra avdraget.

SCB skriver;

År 2011 hade drygt 920 000 personer ROT-avdrag (Skattereduktion för byggnadsarbete). Det motsvarar 12,3 procent av befolkningen 20 år och äldre. Året innan var andelen 11,4 procent. Drygt 410 000 personer, eller 5,5 procent, hade RUT-avdrag (Skattereduktion för hushållsarbete). Det var en ökning från 4,3 procent 2010. Preliminära uppgifter från Skatteverket visar att ökningen fortsatte år 2012.

ROT-avdrag är vanligare i åldrarna mellan 35 och 70 år än bland dem som är yngre eller äldre. Det beror på att man måste äga sin bostad eller bostadsrätt för att kunna göra ROT-avdrag. Det är mindre vanligt bland unga och äldre personer.

RUT-avdrag är vanligast bland befolkningens äldsta. I gruppen över 75 år var andelen 12 procent bland kvinnor och 8 procent bland män. Även i åldersgruppen 35–39 år var avdraget vanligt, där var andelen 7 procent.

--

Vi som är stolta över Sverige och ägnar oss åt politik för att förbättra för enskilda människor gläds självklart över statistiken. Det är fler och fler som får arbete och RUT och ROT avdraget förenklar vardagen för enskilda människor, samtidigt som det skapar viktiga jobb. Alliansfritt Sverige har redan ägnat hela förmiddagen åt att förneka verkligheten och tyvärr så kommer inte s v och mp att glädjas åt förbättringarna och hela retoriken om att det bara är de rika som använder ROT och RUT har nu fallit platt till marken för så många äldre rika damer finns det väl inte i Sverige? 410 000 äldre damer?

socialdemokraterna i Gävle faller sakta sönder

Idag tar Per Schönnings bladet från munnen på redaktionell plats i Arbetarbladet. Det hedrar honom och andra socialdemokrater att de kliver fram och konstaterar att de inte är nöjda med det sätt som Gävle kommun styrs på idag. Gävle har Sveriges högsta arbetslöshet och arbetsgivare efter arbetsgivare lämnar kommunen, och kvar blir arbetslösa Gävlebor.

Föga oväntat säger Elin Lundgren arbetarkommunens ordförande och den resglada Carina Blank att de inte känner igen sig i kritiken. Det säger alltid s i Gävle när de får kritik för äldreomsorgen, skolan, idrottsklimatet och företagsklimatet. Det är alltid fel på kritiken och aldrig politiken men det är bara för Gävleborna att läsa statistik så ser de att s har fel och kritikerna rätt. Gävleborna förtjänar en bättre politik som tar Gävle framåt.

Förändringarna av Riksdagens regelverk för pensioner kommer inte att beröra alliansens ledamöter nämnvärt då s v och mp ledamöter tar emot ca 90% av ersättningarna..

SVT har en nyhet idag om att regelverket kommer att förändras gällande fd politikers pensioner. Jag tog fram en rapport från riksdagens utredningstjänst tidigare i år och den visar att det är v mp och s politiker som tar emot ca 80-90 % av ersättningarna. Den undersökningen rapporterade
 Radio Gävleborg om före jul. Samma undersökning visar att landstinget Gävleborg betalade ut mest i ersättning till fd politiker och efter det var det Gävle kommun. Fd vänsterpartistet är det parti som tar emot mest pengar från Riksdagen i Gävleborg

Varför verkställde inte kommunledningen sitt eget beslut om skärpt betalningskontroll?

Nu börjar den ekonomiska härvan med den förskingrande tjänstemannen närma sig den rödgröna kommunledningen. GD avslöjar idag att revisorerna redan 2005 slog larm om den bristfälliga kontroll som förelåg utbetalningarna från Gävle kommun.

GD skriver;

Handlingar som Gefle Dagblad tagit del av visar att kommunrevisionen redan 2005 slog larm om säkerhetsluckor i hanteringen av fakturor från företag och organisationer som kommunen köpt ­varor och tjänster av.
Olika system användes för ­elektroniska fakturor och pappersfakturor som regist­rerades manuellt ute i orga­nisationen.

Revisorerna menade att det första systemet var säkrare.

– Det systemet tvingar fram dubbla attester, alltså godkännanden, av en faktura. Det ska alltid finnas två personer som godkänner, men vid ­manuell registrering går det att ­kringgå, säger revisionschefen ­Gunilla Beckman Ljung.

Därför menar hon att ­elektroniska fakturor är säkrare. Då skickas fakturan ­automatiskt till två olika personer som godkänner den.

Efter revisorernas larmrapport lovade kommunledningskontoret i ett skriftligt svar att ­införandet av elektroniska fakturor skulle vara klart den 31 december 2006. Kommunstyrelsen ställde sig bakom svaret

onsdag 23 januari 2013

Debattartikel i Arbetarbladet om att arbetslösheten i Gävle hade varit lägre med alliansstyre

Den debattartikel hittar du här!

DI skriver om fackets krav på socialism för deras företrädare


DI skriver om fackets krav - företrädarna ska arbeta för socialism.

Mitt twitterinlägg citeras i artikeln...


NSD skriver om Skatteutskottets resa till Norrbotten nästa vecka

NSD skriver om Skatteutskottets resa till Norrbotten söndag - tisdag nästa vecka.

s sk affärsplan är i själva en skattechock skriver vi i Arbetarbladet.

S har lagt fram en affärsplan där man vill höja skatterna med över 30 miljarder och förslagen är med kirurgisk precision riktade mot sveriges jobbskapare och sveriges unga skriver jag tillsammans med Tomas och Margareta i Arbetarbladet

s har sökt samarbete med sd även i skatteutskottet idag..

Idag så debatterades förslaget om personalliggare i Riksdagen. Det är ett ärende som har sin hantering i Skatteutskottet och här har s förhandlat och sökt samarbete med sd v och mp och då får man en majoritet i Riksdagen. I sak så handlar det om att regeringen har lagt en utredning som ska ta fram ett förslag om hur man ska kunna ha personalliggare även på byggarbetsplatser. Det är en svår och komplicerad fråga som kräver en noggrann utredning men s tycker att man kan beställa lagstiftning av regeringen utan utredning, vilket är högst anmärkningsvärt.

Det är också ett bekymmer att s söker samarbete med sd trots att man före valet lovade väljarna att man aldrig aldrig aldrig skulle göra detta. Vi andra håller rasister utan inflytande i svensk politik men v mp och s håller inte rent. Vad blir nästa steg? Att s samarbetar med sd om integrationspolitiken?

S hade inte behövt göra detta idag eftersom regeringen redan utan s påverkan har lagt fram konkreta förslag om hur man går vidare med dessa frågor rörande personalliggare i byggbranschen.

Sveriges Byggindustrier skrev ett pressmeddelande igår i ämnet och läs det här!

Debattinlägg om den höga arbetslösheten i Gefle Dagblad.

Idag skriver jag en replik på två socialdemokrater som har bemött min första debattartikel om den höga arbetslösheten i Gävle i GD. Jag konstaterar liksom Per Schönnings gjorde i sitt inlägg i Arbetarbladet igår att de 4 kommunalrådet lyser med sin frånvaro i samhällsdebatten i Gävle.

Tidningen Resume skriver om mitt och Carl-Oskar Bohlins krav på att man ska lägga ned Radiotjänst.

Resume skriver om mitt och kollega Carl-Oskar Bohlins krav på att man ska lägga ned Radiotjänst. Det är Nya Moderaternas bestämda uppfattning att det är bättre att ta in avgiften för den statliga radio och tv på annat sätt och att då Radiotjänst kan läggas ned. Vi tycker inte att det är acceptabelt att SVT anser att man kan ta betalt för den som har en surfplatta eller dator gällande tv och radioavgiften.

Frukostseminarium om underhåll av infrastruktur

Madelene Falk planeringschef Trafikverket inleder frukostmötet med Riksdagens Järnvägsgrupp.- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 21 januari 2013

Världsrekordförsök i Tampa..

Festival of chocolate - Världens största chokladkopp som är sponsrad av San Juan glasfiberpooler.

- Posted using BlogPress from my iPad

Gävle ungdomsråd inleder debatten i kf
- Posted using BlogPress from my iPhone

Ännu en tongivande socialdemokrat i Gävle lämnar partiet skriver han på Arbetarbladets debattsida..

På Arbetarbladets debattsida skriver en tidigare ledande socialdemokrat uppgivet om den nuvarande kommunledningen. Det är den tidigare Folkets Hus chefen i Gävle Per Schönning som konstaterar att s i Gävle har tappat greppet, och det är bara att hålla med honom om det.

Priset för det betalar alla arbetslösa som om vi hade en kommunledning med fart och fläkt och framåtanda skulle locka hit företag och jobb, och då slippa sin arbetslöshet.

Ikväll kommer ungdomsförbunden att debattera arbetslösheten i Gävle i kommunfullmäktige!

Det är väldigt passande att de politiska ungdomsförbunden ska debattera ungdomsarbetslösheten ikväll i Gävle kommunfullmäktige. Jag kommer att vara med en stund för att lyssna till vad de kommande allianskommunalråden har att säga i ämnet och vad de blivande oppositionspolitikerna i s och v har att säga.. S vill höja skatterna i riksdagen med över 30 miljarder och v med 90  miljarder och ungdomsförbundens företrädare på vänstersidan brukar vara mer radikala så det blir väl 60 och 180 miljarder ssu och ung vänster vill höja skatterna med...

Elrullstolsturnering i Gävle på lördag!

Missa inte det!
- Posted using BlogPress from my iPad

Hur göra en bred skatteöversyn över blockgränsen när s mp och v vill chockhöja skatterna i Sverige?

Svenskt Näringsliv efterlyser en bred skattereform skriver Urban Bäckström på föreningens hemsida. Frågan är på vilken nivå som SN vill ha skatterna i Sverige? S föreslår skattechock med över 30 miljarder, mp med ca 50 miljarder och v vill inte vara sämre utan drämmer till med 90 miljarder i årliga höjningar beroende på hur man räknar. Alla tre oppositionspartier vill alltså kraftigt öka skattetrycket i Sverige. Jag förutsätter att inte SN vill det så tala då om för mig hur man i den politiska miljön ska få till en bred skatteöversyn med oppositionen om målet är att man ska fortsätta att sänka skattetrycket i % men fortfarande öka skatteintäkterna som alliansen har gjort?

Ny minister på en viktig post!

Idag meddelade den tidigare jämställdhetsministern att hon hade lämnat sitt uppdrag och kort efter det så presenterades den nya ministern. Det är Maria Arnholm som tar över efter Nyamko Sabuni skriver Expressen.

Alliansregeringen har haft en helt annan stabilitet på ministerposterna jämfört med regeringen Persson. Göran Persson s utnämnde ofta ministrar utan förankring i socialdemokraterna vilket gjorde ministrarna lojala då de saknade egna politiska plattformar. I alliansregeringen så utses personer som har en stor förankring i de olika partierna och kan då känna av respektive parti väl och lägga fram förslag därefter. Jag känner inte alls Maria men ser i pressklippen att hon har en genuin förankring i folkpartiet och har en lång skicklig näringslivskarriär så här långt så det är ett gott val som folkpartiet har gjort och som bidrar till att utveckla hela alliansregeringens kompetens.

Jag vill även passa på att lycka till till Nyamko Sabuni som har varit en engagerad och skicklig minister.

Artikel från förra veckans besök i Småland!
- Posted using BlogPress from my iPhone

S i Gävle står handfallna inför de utmaningar som finns för framtiden!

Idag är det återigen en ny socialdemokrat som konstaterar att s står handfallna med ideer för framtiden på GD debatt. Frågan som ställs till mig är vad kommunledningen borde ha gjort för att arbetslösheten ska vara lägre i Gävle.. Det är dock inte något av de 4 kommunalråden som  ställer frågan utan återigen skickar man fram en budbärare. När ska kommunledningen i Gävle - som styr Gävle - kliva fram i debatten?

Grattis Anders Franck!

Anders Franck fyller 60 år idag och GD har en stor trevlig artikel om honom. Ett stort varmt grattis Anders!
- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 20 januari 2013

fredag 18 januari 2013

Besök i Tullen vid ED och Grense Tjänsten

Mycket bra studiebesök vid Tullen där vi diskuterade konkreta handelshinder mellan Sverige och Norge.
- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 17 januari 2013

Vem som styr ett land eller en kommun gör stor skillnad!

Sverige har sedan 2006 amorterat ned sin statsskuld ordentligt, vi har stabila statsfinanser och 200 000 har kommit i jobb sedan 2006. Svenska folket har fått ordentligt mer i plånboken tack vare jobbskatteavdragen, rut och rotavdragen och alla andra reformer som alliansregeringen har gjort.

På samma sätt som det har stor betydelse vem som styr Sverige så spelar det stor roll vem som styr i en kommun. Det senaste året har arbetslösheten sjunkit i alliansstyrda Hudiksvall. Alliansen och mp som styr Hudiksvall har arbetat hårt för att stärka det lokala företagsklimatet och genom det så har också företagen vågat investera och utveckla sina företag. I Gävle så går utvecklingen åt helt fel håll. I SVT Agenda i söndags så tog man fram den stad i Sverige som har högst arbetslöshet - v mp s styrda Gävle. Närliggande städer Uppsala Falun och Sundsvall har 40-50 % lägre arbetslöshet än Gävle. Tyvärr verkar det som att kommunledningen i Gävle helt har loggat ut och man verkar invänta det kommande maktskiftet i Gävle 2014. Det är ca 20 månader kvar till dess att alliansen tar över kommunen och det verkar som att det är 20 förlorade månader.

Den som drabbas av ett uselt företagsklimat är inte företagen utan det är invånarna. Företagen kan välja att flytta från kommunen eller att inte flytta hit. Det är vi som bor i Gävle som själva måste ta tag i situationen. Kommunen måste inse vilken roll de har, och det är inte att driva företag - utan att verka för att villkoren blir så goda i kommunen så att företagen står på kö för att flytta hit.

I GD så är det en socialdemokrat som skriver ett svar till mig på förra veckans debattartikel, och i dagens Arbetarblad svarar jag honom, och han svarar mig.

Jag har skickat ett svar till GD idag som skiljer sig från svaret i dagens Arbetarblad men grunden är densamma, dvs politiken spelar roll och kan påverka samhällsutvecklingen. Det verkar som att v mp och s har glömt bort det.

Gränshandelsproblematik med icke EU landet Norge..

EU medlemskapet har tjänat Sverige och svenska intressen väl. När jag var på Åland och besökte politiker där så lyfte man fram problemet med att göra affärer mellan Sverige och Åland eftersom Åland är en egen ekonomisk frizon. Motsvarande problem finns mellan Sverige och Norge där svenska företag tycker att det är krångligt besvärligt och ibland omöjligt att göra affärer med Norge.

På fredag ska jag och min kollega i Skatteutskottet Ulf Berg besöka Värmland efter inbjudan från vår riksdagskollega Pia Hallström för att få konkreta exempel på åtgärder som man skulle kunna vidta för att förbättra rörligheten av både människor och affärer över gränsen ur skattesynpunkt. Norge är en viktig handelspartner för Sverige, och Sverige är viktigt för Norge, så det borde ligga i både Sveriges och Norges intressen av att få till en bättre och enklare gränshandel.


Eda 18 januari.

Pia Hallström, Lars Beckman, Ulf Berg

Tema gränshinder

Företag via Sverige och Norge

 
09.00-10.10

Tullen

Klareringsexpedition

Eda Besöksadress: Kungsvägen 39 A

 

10:30-12:00

Grensetjänsten – Ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge

Norra Ämterud Morokulien

Kontaktperson: Kikki Lindset, tel: 0571- 239 03

 

Fakta: Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Vår huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.

 

Kl 13.30

Företagsträff

Folkes Hus

 

Debatten om arbetslöshet och företagsklimat fortsätter i Arbetarbladet idag och GD..
- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 16 januari 2013

Några fakta ur nationella trygghetsundersökningen för Gävleborg!

* Andelen utsatta för brott mot enskild person varierar mellan 9 - 14 procent. Gävleborg är ett av länen som har en nivå på nio procent, vilket är den lägsta siffran i landet.

* När det gäller förtroende för rättsväsendet, så är Gävleborg ett av de län i undersökningen som återkommer som län med lågt förtroende för rättsväsendet och dess olika myndigheter.

* När det kommer till otrygghet känner sig lite drygt 12 procent sig otrygga i Gävleborg. Det är lägre än rikssnittet som ligger på 15 procent.

* När det gäller förtroendet för rättsväsendet som helhet hamnar Gävleborg på 55,9 procent, vilket är bland de lägsta siffrorna i landet. Bara i Skåne och i Blekinge är siffran lägre. Rikssnittet ligger på 59,8 procent.

Länk till Nationella trygghetsundersökningen:

Det är egentligen helt ologiskt att vi har bland det bästa resultat i konkreta uppklarade brott men medborgarna känner sig otrygga..

Statsministern ställer frågan till mp om s politik

Statsministern ställer den berättigade frågan om vilken gemensam politik som mp har med s och v. Fridolin vägrade svara på frågan.- Posted using BlogPress from my iPhone

Splittrad opposition i partiledardebatten idag.

I partiledardebatten ser vi en trygg stabil Statsminister tillsammans med övriga allianspartiledare i talarstolen idag. Mot det står 4 splittrade oppositionspartier! Ingen gemensam budget eller gemensam politik från oppositionen. Hur ska svenska folket kunna veta i förväg vilken politik det skulle bli med en olycklig rödgrön regering?

S pratar om miljoner från talarstolen men undviker att tala om skattechocken på miljarder som s föreslår med kirurgisk precision riktade mot jobb och sysselsättning i Sverige. För den som såg SVT Agenda i söndags så tog man fram den kommun i Sverige som har högst arbetslöshet - det rödgrönt styda Gävle, så facit för en rödgrön regering kan svenska folket få från just Gävle. Nivåerna på arbetslösheten borde förskräcka den mest trogna socialist.

Djupt olyckligt att organisationer överdriver barnfattigdomen i Sverige!

Uppdrag Granskning avslöjar ikväll att Rädda Barnen mfl har överdrivit hur stor barnfattigdomen är i Sverige. Det är djupt olyckligt - inte minst eftersom det finns barn som växer upp i familjer med låga inkomster och under knappa förhållanden. Genom att överdriva ett problem och förvanska statistik finns det risk för att problemet nu när den falska statistiken avslöjas kommer att tas på mindre allvar.

Det bästa botemedlet mot att minska andelen barn som växer upp under knappa förhållanden är alliansens arbetslinje. Inte minst är det viktigt att utrikesfödda som kommer till Sverige med barn snabbt får ett jobb. Jag brukar ta följande exempel; Om det kommer 400 somaliska barnfamiljer till Gävle så har inte de barn som fanns i Gävle från början blivit fattigare. De somaliska barnen som har flytt från krig och elände och kommer till en lägenhet i Valbo kommer säkert inte heller att betrakta sig som mer fattiga än de var i sitt hemland - men i Rädda Barnens statistik så har barnfattigdomen ökat i Gävle. Det är den största kritik jag tycker att man kan rikta mot deras begrepp. Tyvärr har även vänsterpartiet socialdemokraterna och miljöpartiet använt begreppet vårdslöst i debatten och vi som har stått upp för linjen att statistiken är missvisande har närmast hånats...

Kommer Radio Gävleborg nu att följa upp sina debattprogram om barnfattigdomen och ställa de partier till svars som har använt statistiken fel? Nej, förmodligen inte men med dagens uppdrag granskning i minnet - gå gärna in på SR play och lyssna på programledarnas frågor och de rödgrönas argumentation.

Vilka krav ställer v och mp på s inför en eventuell olycklig regeringsförhandling mellan de röd-gröna? Blir det avveckling av kärnkraften som mp kräver eller avveckling av rut och rotavdrag som v kräver?

Anna Kinberg Batra och Kent Persson ställer berättigade frågor inför dagens partiledardebatt i Sveriges Riksdag idag på Expressens debattsida.

Anna och Kent ställer följande frågor till socialdemokraterna och idag är det viktigt att svenska folket får klara besked från v mp och s;

Vill Stefan Löfven och Magdalena Andersson med trovärdighet utmana Fredrik Reinfeldt och Anders Borg om stats- och finansministerposterna krävs det att de talar om hur de ska skapa ett parlamentariskt underlag större än alliansens. Väljarna förtjänar att veta dels hur Miljöpartiets och Vänsterpartiets kravlistor ser ut och dels vilka av dessa krav som Socialdemokraterna är redo att lägga till sina egna.

Vilka blir Miljöpartiets krav? Blir det höjda bensinskatter som innebär att de dagliga resorna för en barnfamilj med två bilar blir uppemot 2 000 kronor dyrare per år? Blir det slagen mot jobb och företagande på landsbygden där exempelvis höjda skatter på transporter riskerar att öka kostnaderna för det lilla åkeriet, med tre lastbilar, med cirka en halv miljon kronor?

 Blir det flygskatten som innebär att den hopsparade semesterresan för en barnfamilj kan bli uppemot 3 000 kronor dyrare?

Vilka blir Vänsterpartiets krav? Blir det avskaffandet av RUT-avdraget, något som skulle hota jobben för tusentals människor och leda till fler otrygga svartjobb? Blir det höjningen av inkomstskatten vilket ger mindre i plånboken för exempelvis akutsjuksköterskan och småföretagaren?

 Blir det avskaffandet av lagen om valfrihetssystem och kömiljarden med ökade köer och minskad tillgänglighet i välfärden som följd?

tisdag 15 januari 2013

Alliansens ledamöter i Skatteutskottet som besökte Småland
- Posted using BlogPress from my iPhone

Pressmeddelande om resultatet i nationella trygghetsundersökningen 2012 för Gävleborg.

PRESSMEDDELANDE:

2013-01-15

Dåligt resultat för Gävleborg i den Nationella trygghetsundersökningen för 2012!

Idag presenterade Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) den Nationella trygghetsundersökningen för 2012. I undersökningen återkommer Gävleborg som ett av de län som har allra lägst förtroende för rättsväsendet och dess olika myndigheter.

- Det är viktigt att alla medborgare oavsett kön och ålder ska ha rätt att känna sig trygg var man än rör sig eller vilken tid på dygnet det handlar om säger Riksdagsledamot Lars Beckman i en kommentar till undersökningen.

- Det finns en stor förbättringspotential för Gävleborg enligt undersökningen och jag förutsätter att de rättsvårdande myndigheterna i länet tar till sig undersökningens resultat och analyserar vad man kan göra regionalt för att förbättra resultatet till nästa års undersökning avslutar Lars Beckman.

Länk till Nationella trygghetsundersökningen:
http://bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2013-01-15-ntu-2012.html

Gävleborg placerar sig dock bra när det kommer till andelen utsatta för brott mot enskild person där Gävleborg placerar sig på en nivå på 9 procent, vilket är bland de lägsta i landet.

Kontakt:

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län
Mob: 070 – 361 36 96
e-mail: lars.beckman@riksdagen.se

Fackförbundet Kommunal ska utreda vad som hände i Stenungsund med fackombudet som fick sparken för att hon inte var bokstavstrogen socialist.

GP skriver om att fackförbundet Kommunal ska utreda vad som hände i Stenungsund när det fackliga arbetsplatsombudet fick sparken för att hon inte var bokstavstrogen socialist. Det verkar helt ha gått kommunal förbi att vi har grundlagar i Sverige som garanterar föreningsfrihet och rätten att engagera sig politiskt. Fackförbundet ska skämmas för sitt agerande och säger en hel del om vilken kultur som finns inom arbetarrörelsen. LO ombud Viktor Rasjö - tillika s ordförande i Hofors - sa i ett inlägg på Facebook att det var ett helt korrekt agerande av Kommunal. Tänk nu tanken att en arbetsgivare skulle avskeda någon för att personen var aktiv i ett fackförbund eller politiskt parti på vänsterkanten? skulle SVT och Sveriges Radio vara tysta då? Skulle DN och Svenska Dagbladet inte haka på GP nyheten? Märkligt att vänstersidan i svensk politik kan få begå brott mot Sveriges grundlag utan att någon reagerar nämnvärt på det.

Varför flyttar företagen om Gävle har bra företagsklimat?

Den frågan ställer Åke Bror, Gävle Rörmontage, på Arbetarbladets debattsida idag. Åke Bror som dessutom fyller 50 år idag! Firar alltså genom att vara med i samhällsdebatten - ett föredöme som företagare och Gävlebo!- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 14 januari 2013

Besök på Korrö vandrarhem i Linneryd

Ola Abrahamsson berättar om verksamheten och särskilt vad den halverade restaurangmomsen och halveringen av arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år har betytt för dem.-Posted using BlogPress from my iPhone

Besök på Sveriges Åkeriföretag Småland

Regionchef Magnus Gunnarsson informerar om branschen.- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 13 januari 2013

Min farfar berättade att beredskapen var allt annat än god!

Min farfar var en av dom alla unga svenska män som under andra världskriget låg i skogarna för att försvara Sverige om ryssen skulle komma. Farfar berättade om de vedermödor som mötte de unga soldaterna och den dåvarande socialdemokratiska statsministern som offentligt berättade att Sveriges beredskap var god talade inte sanning.

Frågan är om vad vi kan lära av historien när vi nu ska blicka framåt? Om det skriver utrikesministern och försvarsministern på DN debatt idag, och om deras artikel skriver Expressen.

Grunden för att få kallas ett land är att man har kontroll över sitt eget landområd och det har självklart Sverige men vad händer om vårt stora grannland i öster skulle få för sig att utvidga sitt land som man gjorde med de baltiska länderna? (tänk att det trots det finns kommunister i Sverige och vänsterpartister)

Ska vi då ha en egen försvarsförmåga som skapar ett motstånd eller ska vi förlita oss på att Nato hjälper oss? Om vi begär hjälp av Nato - vad är det då som säger att de ska hjälpa oss? Varför ska deras unga män och kvinnor riskera livet för Sverige och svenskar om vi inte är beredda till motsvarande insats?

Därför är det klokt som utrikesministern och försvarsministern skriver idag att söka allianser inom ramen för de nordiska länderna. Vi skulle kunna utveckla vår egen förmåga att försvara oss på ett betydligt mer framgångsrikt sätt om vi hade ett mer formellt samarbete med de nordiska länderna.

För om det olyckliga skulle inträffa att det blir ofred i vårt närområde vill jag inte att vi ska kalla in unga svenska män och kvinnor med lika dålig beredskap som det var i skogarna i Norrbotten under andra världskriget när farfar var soldat.

Tänk nu tanken att vänsterpartiet och miljöpartiet skulle ingå i en olycklig svensk regering. Vem tror på fullt allvar att vänsterpartiet och miljöpartiet skulle vilja satsa på att ha en god försvarsförmåga i Sverige? Drömmen för aktiva vänsterpartiet på den yttersta vänsterkanten har ju snarast varit att Sverige ska vara en del av sovjetunionen och fick mp bestämma skulle vi inte ha något försvar alls, eftersom de har den naiva tanken att det aldrig kommer att bli krig igen.

Så med alliansen vid regeringsmakten så finns förutsättningarna för ett försvar som förmår att stå emot en yttre fiende, och det är dessa frågor som försvarsberedningen nu tittar på för att bedöma framtida hotbilder mot Sverige.

Kommunal verkar ha stora interna problem..

Igår var det Kommunal som stoppade en moderat sympatisör för att engagera sig fackligt och idag är det kommunal i Sundsvall som vägrar att låta personer som behöver praktik att få genomföra det skriver Sundsvalls Tidning.. Vad är det med LO och Kommunal som gör att de landar så fel i sina ståndpunkter? Solidariteten gäller bara dem som är socialister?

Alliansen i Skatteutskottet besöker Växsjö! Besöket belyser också konflikterna i svensk politik..

På Måndag så kommer alliansen i Skatteutskottet att besöka Växjö under värdskap Karin Nilsson, centerpartiet, som står för inbjudan. Det är ett spännande program som Karin har satt ihop som också belyser konflikterna i svensk politik. Ibland brukar man höra att alla partier tycker lika och då brukar jag påminna om vad oppositionen vill göra på skatteområdet. S vill höja skatterna med 30 miljarder per år, mp vill inte vara sämre utan föreslår skattehöjningar på ca 40 miljarder och vänsterpartiet vill hålla vänsterflygeln ren och föreslår årliga skattehöjningar med ca 70 miljarder. Det skulle betyda ett rent dråpslag för jobben i restaurangnäringen när momsen fördubblas, för alla företag som har anställda under 26 år när arbetsgivaravgiftena fördubblas och för svenska hushåll när RUT och ROT avdragen försvinner och jobbskatteavdragen tas bort.

Ett annat mycket skadligt förslag som de rödgröna partierna föreslår är att man ska införa en kilometerskatt på tung trafik i Sverige på 14 kronor per mil. Det skulle betyda att alla varor i Sverige blev dyrare för oss konsumenter och det skulle betyda försämrad konkurrenskraft för svenska företag när de blir dyrare att skicka iväg.

Här är programmet för vårt besök i Växsjö;
9:00

företagsbesök på Sveriges Åkeriföretag Småland-Ölands kontor i Växjö med lastbilsskatten som tema. Regionchef Magnus Gunnarsson tar emot oss.11:00
företagsbesök och lunch på Korrö vandrarhem i Linneryd, med restaurangmomsen och den halverade arbetsgivaravgiften för unga som tema. 2012-års turistentreprenör i södra Småland, Ola Abrahamsson, tar emot oss.
http://www.korro.se/


13:00
företagsbesök på Nelson Garden i Tingsryd, med entreprenörskap och den halverade arbetsgivaravgiften för unga som tema.
 http://www.nelson.se/

14:30
Städ & Miljö HB i Tingsryd. Steve Frost berättar om sin syn på RUT-reformen


15:30
fika på Börjes hylla i Tingsryd. Sveriges mest prisvärda fika finner vi i Småland.
http://www.borjes-tingsryd.se/CM.php?PageID=122661För en bra start på dagen..
- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag 12 januari 2013

GP skriver om vallagskommittens arbete och ger arbetet godkänt!

Göteborgsposten skriver om vallagskommitten på ledarsidan och konstaterar att kommitten landat rätt. Det tackar vi för! Som läsaren av den här bloggen vet så vann inte s v och mp valet i Gävle 2010 utan s fick två mandat för mycket i förhållande till valresultatet i kommunfullmäktige. Över 50 % röstade på m fp c kd och mp.

Det är alltså viktigt för demokratin att vi får proportionella val i Sverige i alla demokratiska församlingar.

RUT och ROT avdrag skapar jobb i Gävleborg skriver Ljusnan i en ledare.

RUT och ROT avdraget skapar jobb liksom sänkningen av restaurangmomsen skriver Ljusnan i en ledare häromdagen. Vi ska också komma ihåg att alliansen har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna leder till att det blir lägre kostnader för arbetsgivare att anställa unga och då blir det också färre arbetslösa.

Motsatsen till detta är s politik. De vill höja skatterna på jobbskaparna - sveriges företagare - med 30 miljarder. Nästa gång du träffar en socialist - fråga hur det kan leda till fler jobb med högre kostnader för den som ska anställa.

Fackförbundet sparkade fackligt ombud för att hon inte var bokstavstrogen socialist


GP skriver om fackförbundet kommunal som sparkade facklig förtroendevald för att hon inte var bokstavstrogen socialist. Det är inte undra på att LO tappar medlemmar och gör sig själva irrelavanta i samhällsdebatten. Det är också ett brott mot kollektivavtalet att kalla till facklig utbildning när det i själva verket är ett socialdemokratiskt medlemsmöte. Det är mycket illa hanterat av LO och kommunal och det är en gåta varför det socialdemokratiska partiet ställer upp på något liknande.fredag 11 januari 2013

Arbetsförmedlingen borde få använda sina resurser friare!

Under mina år på en näringslivsorganisation har jag mött många frusterade arbetsgivare i Gävleborg.

Trots att vi under många år har haft högst arbetslöshet i Sverige så har vi också toppat den lista som visar i vilket län som det är svårast att hitta arbetskraft. Svenskt Näringsliv har sedan början av 2000-talet gjort regelbunda rekryteringsenkäter och där finns det alltså signaler sedan 10 år tillbaka om att företagen inte hittar rätt arbetskraft.

Det är ett viktigt matchningsproblem som måste åtgärdas och många viktiga steg har tagits sedan 2006 för att förbättra situationen och det viktigaste är att regeringen har renodlat AF uppdrag till att förmedla jobb. Trots det så finns det många stuprör inom AF om hur man får använda sina resurser och här tycker jag att det borde vara en friare användning av resurserna så att den enskilda arbetsförmedlare i samråd med den arbetsökande kan sätta in rätt åtgärder. Utöver det så är det är det bra att det finns kompletterande aktörer och den modell som man prövar med stor framgång i Australien borde även vi titta närmare på i Sverige. Om detta uttalar jag mig kort i GD idag.

torsdag 10 januari 2013

Lite dålig timing på konsum i Valbo köpcentrum
- Posted using BlogPress from my iPhone

Idag presenteras delbetänkandet i 2011 års vallagskommitte

Ordföranden i vallagsutredningen presenterar utredningen på en pressträff som du kan följa här:

http://www.regeringen.se/sb/d/16891/a/206843måndag 7 januari 2013

Debattartikel i Gefle Dagblad

I Gefle Dagblad har jag en debattartikel idag om resultatet av s v och mp politik.

söndag 6 januari 2013

Snart kan man ringa med Facebook skriver Expressen.

Facebook har förändrat våra möjligheter till sociala kontakter och nu skriver Expressen att man snart förmodligen kommer att kunna ringa enkelt - gratis - med Facebook.

Det kommer att fortsätta press på Telia och andra företag att förändra sin prisbild. Om man snabbt och enkelt kan ringa från sin smartphone - varför ska man då ha en fast telefoni? Det skapar också en bild hos oss konsumenter att allt ska vara gratis. Det är den krisen som tidningarna är inne i. Vi som mediakonsumenter har vant oss vid att allt ska vara gratis på nätet - så varför ska vi då betala för en prenumeration? Nu har också landstinget Gävleborg under ledning av c mp och s höjt skatten med ca 2000 kronor per år för en barnfamilj i Gävleborg så då kommer självfallet hushållen att titta över även dagstidningen som kostnad. Det betyder att fler kommer att säga upp tidningen vilket kommer att innebära att fler journalister tappar jobbet i Gävleborg och så fortsätter den onda cirkeln för media nedåt.

Är det modernt med tidningsfria dagar 2013?

Idag så kommer det inte ut några morgontidningar i Sverige. Märkligt att konkurrensverket har godkänt att alla tidningar i en kartell kommit överens om just det?!

Men vi är bortskämda i Gävle med morgontidningar som kommer 7 dagar i veckan men jag tror att det finns en kommersiell marknad för tidningar även söndagar runt om i Sverige eftersom vårt konsumentmönster har förändrats drastiskt. Idag har man tid att åka till butiker på söndagar och då borde det finnas annonser i den lokala morgontidningen.

Igår så var det två moderatera kollegor i Riksdagsgruppen Hans Wallmark och Mats Johansson som prövade ideén med att ta bort presstödet på DN debatt eftersom staten inte har samma behov av att hålla s-pressen under armarna ekonomiskt längre. I Gävle stämmer det mycket bra eftersom s och arbetarrörelsen har sålt sin andel i Arbetarbladet och på den affären tjänade man över 100 miljoner som nu kan användas i politiska kampanjer. Det märkliga är att under samma period som man har ägt  Arbetarbladet har man mottagit 100-tals miljoner i presstöd. Det betyder alltså att skattebetalarna har betalt socialdemokraterna 100 miljoner extra i partistöd via presstödet. Det talar för att Hans och Mats har rätt - presstödet har överlevt sig självt. Å andra sidan är det viktigt att vi politiskt verkar för att det finns en aktiv dagspress över hela Sverige men om verkligheten har sprungit förbi presstödet tycker jag den utredning som pågår får visa.

När det gäller reklamskatten så tycker jag att den ska tas bort omgående liksom straffskatten på privat lokalradio som staten får in över 100 miljoner kronor på. Överhuvudtaget så finns det en utvecklingspotential i alliansen för att utveckla mediapolitiken som enligt uppfattning är näringslivspolitik och inte kulturpolitik.

lördag 5 januari 2013

Grattis till JVM silvret!

Det var en riktigt spännande final i JVM och även om det känns som att Sverige förlorade ett guld så vann vi faktiskt ett silver så ett stort grattis Sverige!

Nya Moderaterna i Gävle tar nu fram sitt kommunala handlingsprogram för perioden 2014-2018 så gå med i partiet om du vill vara med och påverka utvecklingen i Gävle!

Nya Moderaterna har skickat ut en inbjudan i veckan till alla medlemmar i Gävle där vi bjuder in till arbetet med att ta fram det kommunala handlingsprogrammet i Gävle för perioden 2014- 2018. Det första mötet är den 19 januari på kansliet.

Att vara med i ett politiskt parti är just att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen så om du har goda ideer om hur du vill utveckla Gävle så passa på att bli medlem i partiet nu och var med och tag fram det kommunala handlingsprogrammet. Kontakta ordförande Anders Fogeus så hjälper han dig att bli medlem eller mejla mig på lars.beckman@riksdagen.se så skickar jag din intresseanmälan vidare.

3 unga får jobb via Arbetsförmedlingen per år visar ny rapport!

Expressen skriver om en ny rapport som visar att 3 unga får jobb per år via Arbetsförmedlingen. Här finns det uppenbarligen en stor förbättringspotential.

Skickar s fram Per Falk igen på insändarsidorna?

Igår hade jag en debattartikel publicerade i Arbetarbladet om det usla företagsklimatet i Gävle och idag har Per Falk en insändare i samma tidning mot mig. Per Falk "glömmer" bort i sitt svar att Sundsvall som är en utpräglad industristad har 40 % lägre arbetslöshet än Gävle. Jag kommer att svara s samtidigt när väl kommunledningen i Gävle skrivit sitt svar till mig - eller tänker man bara skicka fram Per Falk? Så feg är väl inte s?

Upprörda känslor i centern när idegruppen föreslagit fri invandring, månggifte och platt skatt...

Centerpartiet är inne i en spännande resa i den politiska världen. Man har problem med att fånga upp tillräckligt många väljare från s v och mp och man har istället tagit tag i sin situation och tagit fram ett nytt ideprogram. Programmet föreslår bl a fri invandring, månggifte, avskaffande av skolplikten, platt skatt och mer makt till EU genom att man vill ha en direktvald president. Jag har inte läst hela ideprogrammet utan har tagit del av det via media, och de omfattande diskusioner som pågår i sociala medier, och då främst mellan olika centerpartister. Uppenbarligen rör de många nya ideerna upp känslor inom centerpartiet vilket många medier rapporterar om idag, bl a Expressen Aftonbladet och DN och SR Ekot.

Ingen kritik finns dock i Gävleborg mot programmet enligt Magnus Svensson ordförande för centerpartiet i Gävleborg enligt uppgifter från honom själv i sociala medier.

Det kan ju vara så att centerpartiets idegrupp har upptäckt en stark väljargrupp som förespråkar just månggifte, fri invandring och platt skatt. Då ska man självfallet pröva sina ideer i ett allmänt val. Platt skatt skulle betyda att de rikaste i Sverige fick kraftiga skattesänkningar och de med låga och medelinkomster fick kraftiga skattehöjningar. Fri invandring törs jag inte ens tänka på konsekvenserna av, och mer makt till EU med en direktvald president skulle förmodligen försvaga det svenska politiska systemet.

Tidigare har centerpartiet under hösten drivit frågor som försvårande av vedeldning för privatpersoner, chockhöjda bensinskatter och förbjudande av dubbdäck, frågor som har stark förknippning med människor som bor på landsbygden och som nu c lämnar bakom sig?

Det ska bli spännande att se hur centerpartiet- som är en viktig del av alliansen - utvecklar sin politik. Lyckas man med sin omvandling från ett utpräglat landsbygdsparti till att attrahera nyliberala väljare i framförallt Stockholm så är det en stark bedrift som kommer att omvandla det politiska landskapet när mp tynar bort. Om man inte lyckas med det så har man tagit en stor risk. I värsta fall tappar man kärnväljarna utan att få några nya och då har världens rikaste parti med en kassa på 1.8 miljarder mycket pengar men få väljare. Jag tror för egen del att det kan vara möjligt för c att på allvar utmana mp och s men frågan är om man då har valt rätt frågor den här gången?fredag 4 januari 2013

PRM om den glädjande ökningen av antalet anställda i restaurangnäringen i Gävleborg!


PRESSMEDDELANDE


2013-01-04

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

lars.beckman@riksdagen.se

Tel. 070 - 361 36 96

Sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen i Gävleborg har ökat med 7,4 procent!

Idag offentliggjorde Visita siffror som visar att sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen i Gävleborg ökade med 7,4 procent under de tre första kvartalen år 2012. Ökningen motsvarar 183 heltidsanställningar. Det är den tredje största ökningen i Sverige.

En undersökning från Riksdagens Utredningstjänst, som tidigare beställts av Lars Beckman, visar att hotell- och restaurangbranschen är en viktig arbetsgivare i Gävleborgs län. Totalt arbetade närmare 3000 personer inom restaurangbranschen år 2010.

- Det är mycket glädjande att sysselsättningen ökar i hotell- och restaurangbranschen, vilket visar att Alliansregeringens politik gör skillnad. De här siffrorna visar att sänkningen av restaurangmomsen samt sänkta arbetsgivaravgifter för unga är reformer som redan gett positiva effekter, säger Beckman i en kommentar.
 
- Alla jobb behövs och det är förvånande att det finns partier som vill fördubbla restaurangmomsen, och fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Det vore ett dråpslag mot Gävleborg, som behöver fler i jobb - inte färre säger Lars Beckman.

- Att sysselsättningen ökar i hotell- och restaurangbranschen är mycket positivt för länet, då branschen är en viktig arbetsgivare för unga och utrikes födda. Enligt RUT-rapporten var 35 procent av de anställda år 2010 unga under 26 år. Nästan 30 procent var utrikes födda. Det är också i den här branschen som många får sitt allra första jobb, avslutar Beckman.


Fler jobb i hotell och restaurangbranschen rapporterar SR Gävleborg

Gävleborg är det län som vuxit tredje mest i Sverige över antalet jobb i hotell och restaurangbranschen rapporterar SR P4 Gävleborg. Det är självfallet positiva och glädjande nyheter och tänk om alla branscher i länet hade ökat sina anställda med 7.4 % under 2012 första tre kvartal?

Visste du att..

Grattis på namnsdagen Rut!

Idag har Moderaterna i minikampanj i sociala medier där vi gratulerar Rut på namnsdagen och den viktiga rutreformen som har betytt så mycket för så många. Jag kommer särskilt ihåg ett möte vi hade i länet där en utrikesfödd kvinna deltog och hon föll i gråt när hon berättade om det jobb som hon hade fått via rutreformen. För henne var det ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden och det är viktigt att komma ihåg att alla jobb är lika mycket värda och att alla människor behövs på arbetsmarknaden.Viktigt iniativ med en Raul Wallenberg dag!

DN debatt idag skriver bl a kulturministern om att man nu inrättar en Raul Wallenberg dag, och det är ett utmärkt iniativ.

Undertecknarna skriver bl a;

Det är djupt symboliskt att Raoul Wallenberg offrade sig i kampen mot en av 1900-talets onda ideologier, nazismen, och blev ett offer för Stalins kommunism. När Raoul Wallenberg uppmärksammats under 2012 har det naturligtvis handlat om hans öde i Sovjet, men främst om hans gärning och vad den kan lära oss i dag.
Det internationella gensvaret för Raoul Wallenberg har varit mycket stort. Raoul Wallenberg är sannolikt mer välkänd i många andra länder än i Sverige. En undersökning som gjordes 2012 visar att Raoul Wallenberg inte ens nämns i de flesta relevanta läroböcker för gymnasiet och grundskolan. Att denne store svensk inte varit mer känd i sitt eget hemland kan möjligen förklaras av den berättigade svenska skammen över att så litet gjordes för att få honom fri ur sovjetisk fångenskap.

Det Raoul Wallenberg stod för är inte historia, utan tyvärr aktuellt. Antisemitismen är inte en smärtsam historisk erfarenhet, utan en levande verklighet. Historien må aldrig upprepa sig på exakt samma sätt, men ekot från historien ringer i vår tid. De nya medierna har inte alltid blivit kunskapsspridare. Internet svämmar över av sidor som förnekar Förintelsen och försöker knyta varje illdåd – må det vara vid World Trade Center eller på Utøya – till en förment judisk konspiration. Just konspirationsteorier om judars makt och hemliga anslag är klassiska i antisemitismen.

Raoul Wallenberg-året har handlat om att mani­festera individens ansvar gentemot förtryck och främlingsfientlighet, att peka på ­Sveriges traditionella ställning som ett öppet och tolerant land. Så länge minnet av Förintelsen och avståndstagande från diktaturer är centrala delar av vårt demokratiska budskap kommer också minnet av Raoul Wallenberg att spela en central roll för Sverige.

Mycket sevärd dokumentär om Jan Stenbeck med mycket Korsnäs och Sandvik..

Jag satt som klistrad framför SVT igår och såg dokumentären om den stora entreprenören Jan Stenbeck. Det borde vara ett obligatorisk inslag i skolorna i Gästrikland för att kunna se och förstå en viktig del av vår näringslivshistoria.

Det blir en spännande fortsättning och Expressen skriver om programmet här. Utan Jan Stenbeck kanske vi fortfarande bara hade haft Televerksmonopol, och statlig radio och tv i Sverige. Socialdemokraterna motarbetade de fria medierna så mycket som man bara orkade men tack vare den borgerliga regeringen i början av 90-talet så försvann ett antal monopol men utan Jan Stenbeck så hade det inte funnits en marknad.

På samma sätt ska man se andra valfrihetsreformer som LOV - lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Om inte politiken i Ockelbo ger förutsättningarna så blir det inte heller företag som växer fram. Företag som sedan kan växa långt utanför kommungränsen och i bästa fall - långt utanför Sveriges gränser. Politiken spelar en stor roll i hur det skapas jobb i privata företag.

Ett uselt upplevt företagsklimat i Gävle är en starkt bidragande orsak till arbetslösheten i Gävle skriver jag i Arbetarbladet idag.

I Arbetarbladet skriver jag i en debattartikel idag vad en av förklaringarna till den höga arbetslösheten i Gävle är, det upplevt usla företagsklimatet i kommunen.

Jag konstaterar också att i tre närliggande städer Uppsala Falun och Sundsvall är arbetslösheten ungefär hälften av vad den är i Gävle.

onsdag 2 januari 2013

En majoritet av svenska folket är nöjda med alliansregeringen"

SVT berättade igår att en majoritet av svenska folket är nöjda med alliansregeringen och att stödet för ett eventuellt rödgrönt alternativ sjunker. Det som är mest intressant med de rödgröna är att det är en av få saker de faktiskt är överens om - att de inte vill ha något samarbete. Så när media pratar om rödgröna fundera då över varför de inte har någon gemensam politik eller budget och hur en politik skulle påverka dig. Blir det vänsterpartiets skattechock med 70 miljarder eller miljöpartiets krav på chockhöjda drivmedelsskatter? Osv osv..Landstingets politiker vill ha utökat ansvar i Gävleborg men de har själva bevisat att de inte är mogna det ansvaret

Idag skriver Eva Tjernström socialdemokratiskt landstingsråd under en debattartikel i GD där hon ber om ökat ansvar från Regeringen. Det är rätt intressant eftersom det Eva Tjernström, s, bevisligen inte fokuserar på är att förbättra sjukvården, då hon nu ber om andra ansvarsområden. Enligt SKL öppna jämförelser ligger också Gävleborg i botten när det gäller sjukvård i Sverige.

Det medborgarna däremot efterfrågar är just bättre sjukvård i länet. Vi Moderater i Gävleborg motsätter oss att föra över mer ansvar till landstinget och bilda region, och vi riksdagsledamöter från Gävleborg från m kommer att motverka detta så mycket vi bara orkar. Vi anser att landstinget ska fokusera på sjukvård och istället förbättra den istället för att bilda ett nytt politiskt organ med nya tjänstemän och politiker. Det kommer inte att leda till en mer effektiv verksamhet som skapar nytta för medborgarna i Gävleborg, utan det blir bara en ny politisk amöba som kommer att ta värdefulla resurser från kärnverksamheten.

tisdag 1 januari 2013

Välkommen till Gästrikland NRJ!


Idag har en av Europas största radiostationer kommit till Gästrikland och man sänder på frekvensen 106.7! Välkommen!