Sidor

fredag 15 januari 2010

Skolinspektionen granskar kvaliten inom gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar

Skolinspektionen kommer under 2010 att granska kvaliteten inom gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar. Fokus kommer att riktas mot skolornas systematiska kvalitetsarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, kvaliteten i den arbetsplatsförlagda utbildningen samt elevens rätt till likvärdig bedömning och betygssättning vid lärande på en arbetsplats. Skolinspektionen kommer att granska 40 skolor med olika yrkesförberedande program och besöka 120 arbetsplatser där elever genomför en del av sin utbildning.

Det är bra att skolinspektionen granskar just det systematiska kvalitetsarbetet och en del av alliansens politik är att förstärka granskningen av skolan och att utveckla densamma.

Inga kommentarer: