Sidor

måndag 30 augusti 2021

Besked från M Sandviken om vindkraftsprojekt i kommunen och ny RUT rapport om vindkraften

 

Pressinbjudan: Moderaterna Sandviken lämnar besked om hur partiet ställer sig till den aktuella vindkraftsutbyggnaden i kommunen!

 

Idag besöker oppositionsråd Jonny Brattberg gruppledare Jonas Klang och Riksdagsledamot Lars Beckman Anders Wiklund, sakägare i samband med Njordr och Sveaskogs planer för Galmsjömyran samt Ledamot av styrelsen för föreningen

"Nej till Vindkraft på Galmsjömyran" (politiskt oberoende). På mötet medverkar även fler närboende som berörs av den föreslagna vindkraftsparken.

 I samband med besöket så kommer Moderaterna Sandviken att tydliggöra hur man anser att kommunen bör fatta för beslut rörande det kommunala vetot. Riksdagsledamot Lars Beckman har även tagit fram en utförlig rapport från Riksdagens utredningstjänst rörande vindkraften i Sverige.

 Frågorna har som har ställts i RUT rapporten är:

 Uppdraget gäller många olika frågor om vindkraft enligt följande:

 1. Hur stora är de ekonomiska avsättningarna för nedmontering i följande länder för havsbaserat vindkraftverk från företagen? Länder; Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrike.
 2. har vindkraftverken blivit större de senaste 10 åren? Hur långt från kusten har de byggts de olika åren de senaste 10 åren? Detta för de ovanstående länderna. Vilken ersättning utgår till markägare för vindkraft respektive havsbaserad vindkraft?
 3. Hur stor kapacitet levererar vindkraften under årets kallaste månader när energibehovet är som störst? Skiljer det sig åt mellan de olika länderna?
 4. Vilka områden i Sverige planeras det för kustnära respektive havsbaserad vindkraft? 
 5. Var är energibehovet som störst i Sverige i förbrukning? Är det samma områden i fråga 4 som man bygger ut vindkraften i förhållande till behovet? 
 6. Hur påverkas djurlivet i områden där det är en omfattande utbyggnad av kustnära och havsbaserad vindkraft? Hur skyddas fåglar för att påverkas av vindkraft?
 7. Vilket krav ställs på ansvarsförsäkring för skador på tredje man mm för vindkraftsbolagen?
 8. Vilken teknik används för avisning vid land/kust respektive havsbaserad vindkraft och med vilken miljöpåverkan sker det?
 9. Vad är den beräknade livslängden för respektive land/kust och havsbaserad vindkraft?
 10. Finns det studier som visar hur vingarna på vindkraftsverken bryts ned och var de resterna (mikroplaster) tar vägen?
 11. Vilka krav ställs på nedmontering och återställande i tillstånden i respektive land? (även kopplat till fråga nummer 1 om ekonomisk avsättning för återställande) 

 


För mer information, kontakta Jonny Brattberg 070 261 15 45 eller Lars Beckman 070 361 36 96