Sidor

måndag 28 november 2016

En flygskatt är direkt farlig för Sverige!

I helgen berättade miljöpartiet att man avser att gå vidare med en flygskatt i Sverige trots att den vore direkt skadlig för Sverige.

Det finns många rapporter och utredningar som visar att den har en mycket liten klimatnytta utan istället blir ytterligare en skattechock riktad mot svenska folket på cirka 3.5 miljarder.

WSP har på uppdrag av Svenskt Flyg gjort en samhällsekonomisk beräkning av en flygskatt som visar följande:


Potentiell vinst av en flygskatt:

 0,2% minskning av totala utsläpp

3,5 miljarder kr i skatteintäkter


Potentiell förlust av en flygskatt:

5,4 miljarder kr minskad BNP

3 miljarder kr i minskade skatteintäkter

5000 -10 000 färre arbetstillfällen

Försämrad tillgänglighet

Försämrad konkurrenskraft

Det betyder alltså att en flygskatt är betydligt mer skadlig för Sverige än vad man kanske kan tro vid en första anblick. Sedan kan man ju fundera över varför miljöpartiet och socialdemokraterna ogillar så mycket att vi kan transportera människor och gods i Sverige. Först har man chockhöjt drivmedelsskatterna i Sverige, och man planerar att införa såväl en kilometerskatt för tung trafik, som nu en flygskatt. Det är inte rimligt att en sekt från Södermalm - miljöpartiet - så allvarligt försvårar förutsättningarna för att bo och leva, och driva företag utanför 08 området.

Moderaterna säger nej till miljöpartiets och socialdemokraternas landsbygdsfientliga skatter, och ur miljösynpunkt borde även v mp och s göra detsamma.

Fruktansvärt onödigt att Julbocken inte får stå kvar!

Det här är så fruktansvärt onödigt! Varför kunde inte @Gavlebocken få stå hela december? #Gävle
http://www.gd.se/blaljus/brander/bocken-brinner-forsta-jubileumsdagen

söndag 27 november 2016

En sekt från södermalm tillåts förstöra Sverige av s!

Att s låter en sekt från södermalm - mp - förstöra levnadsvillkoren utanför storstäderna är oförlåtligt! #svpol

http://www.expressen.se/nyheter/fragan-som-splittrar-socialdemokraterna/

lördag 26 november 2016

Ännu en skattechock planeras

Det är absurt om s tillåter en sekt från södermalm - som hatar allt som rör sig - att förstöra möjligheterna att bo utanför 08 området. Den mörkröda regeringen har chockhöjt drivmedelskatterna och tänker införa både en kilometetskatt och en flygskatt.

fredag 25 november 2016

Klokt av majoriteten i Sveriges Riksdag att stoppa s kuppartade försök att rita om Sveriges kartor

Igår meddelade socialdemokraterna att de ännu en gång åker på en stor och tung förlust i Sveriges Riksdag. Den här gången stoppade majoriteten i riksdagen s och mp kuppartade försök att rita om Sveriges kartor. En konsekvens hade varit att avstånden till såväl tjänstemän som politiker hade blivit längre. S hade en plan för att lägga ned sjukhus runt om i landet vilket nu stoppas. En annan konsekvens hade varit att kartorna var ritade så att s hade gynnats vid allmänna val. Det var sannolikt också den egentliga drivkraften för den tidigare SSU fuskaren från Gävle som har varit den i regeringen som har varit ansvarig för frågan.

Jag har aldrig mött en väljare som vill ha längre avstånd till beslutsfattare eller som har bekymrat sig över kartgränser. Det väljarna vill ha är en regering som anstränger sig för att förbättra skolan äldreomsorgen och sjukvården, inte att ägna sig åt ett parlamentariskt spel.

Det var alltså en glädjens dag igår när frågan avskrevs från dagordningen trots de krokodiltårar som fälldes i framförallt de statliga medierna.

torsdag 24 november 2016

Spärren sänks i Gävle för att komma in i kommunfullmäktige - den höjs inte. Missvisande i lokaltidningen.

Om du läser lokaltidningen i Gävle så kan du ha fått uppfattningen om att spärren till kommunfullmäktige införs eller höjs med anledning av att Gävle får en valkrets efter det kommande valet.

Jag har full respekt för att enskilda journalister inte kan sätta sig in i alla frågor som man skriver om, men just i demokrati och politikfrågor så tycker jag att man kan ställa kraven högre.

I Sverige så har vi haft en naturlig småpartispärr i Sverige i valen till landstings och kommunfullmäktige. Det skrev vi om i 2010 års vallagsutredning, som jag var ledamot i. En kompromiss mellan partierna när vi förhandlade om hur vi skulle agera när vi kom överens om att införa proportionella val var att vi skulle införa en procentspärr för mindre partier. Den linje som hade varit mest naturlig var att man hade haft 4 % i alla val. Det hade sannolikt väljarna accepterat som mest logiskt för det är få som tycker att valet till Sveriges Riksdag inte är demokratiskt. Det fanns dock inte någon majoritet för det i kommitten så kompromissen blev att 2 % införs som spärr i kommuner med en valkrets och 3 % i kommuner med valkretsar. Oavsett det så går det inte längre att dupera valresultatet genom att rita konstiga kartor som man hade gjort i exempelvis Gävle historiskt för att försöka påverka mandatfördelningen till kommunfullmäktige.

Det kommer därför att bli väsentligt lättare för (mindre och kanske helt nya partier i Gävle att komma in i kommunfullmäktige efter nästa val när den naturliga småpartispärren försvinner och gränsen för att komma in i kommunfullmäktige blir 2 %.

Så här står det ordagrant i propositionen;

För kommuner som i dag är indelade i valkretsar skulle en spärrnivå på 2 procent i vissa fall innebära
en påtaglig ökning av möjligheterna för små partier att ta plats i kommunfullmäktige. En nivå på 3 procent medför för dessa kommuner en mindre  förändring av dagens nivå och innebär enligt regeringens mening en bättre avvägning av spärrnivån för dem.
 
Det räcker med några tusen röster och knappt det för att få ett mandat i nästa val i KF så sannolikt kommer det in fler partier i kommunfullmäktige. Det kommer också att betyda att det blir än svårare att bilda majoritet i kommunfullmäktige om väljarna vill att det kommer in fler partier. Den tiden när det fanns ett stort parti som styrde och ställde är förbi. Vi i de politiska partierna - och inte minst media - har att vänja sig vid en helt ny tid när partierna kommer att samarbeta och förhandla i olika frågor och där makten kommer att innehas av de partier som förmår anpassa sig till den nya tiden, med hoppande majoriteter och kompromisser.
onsdag 23 november 2016

Olyckligt samarbete mellan s v mp och sd som stoppar angeläget och viktigt integrationsprojekt i Gävle

På kommunstyrelsen i Gävle den 22/11 stoppades ett viktigt och angeläget integrationsprojekt i Gävle kommun av sd i samarbete med v mp och s. Med tanke på det höga tonläget som socialdemokraterna har haft på riksplanet om politiken i Gävle så är tystnaden nu öronbedövande när s ger ett avgörande inflytande över integrationspolitiken till sd.

Sverige och Gävle behöver en bättre integrations och migrationspolitik. Det är nog de flesta överens om. Om det skrev bl a Anna Kinberg Batra igår på Aftonbladet debatt där hon redovisade såväl sina personliga ståndpunkter för hennes förändring av synen på den politik som måste föras, liksom Moderaternas politikutveckling som lett till en förnyelse av politiken.

Igår på kommunstyrelsen fanns det ett mycket viktigt projekt som alliansen ville stödja som heter Kompis Sverige. Det handlar kort och gott om att vi ska matcha nyinflyttade Gävlebor med oss som har bott en längre tid i Gävle. (Jag personligen flyttade till Gävle från Boden 1989 exempelvis).


Gefle Dagblad skrev om Kompis Gävle koncept;

" Kompis Sveriges koncept är enkelt. Den som är intresserad av att lära känna någon från en annan kultur får svara på frågor om sina intressen och matchas därefter ihop med någon annan. Man förbinder sig att träffas ett visst antal gånger under en viss tid och därefter är det fritt att avsluta sitt engagemang. Hittills har majoriteten valt att fortsätta. Det är ett enkelt sätt att göra en stor insats och samtidigt berika sig själv. Många kändisar är med i Kompis Sverige och i vintras gick Björn Ulvaeus ut och berättade om sin nyfunna vän.
 
Om Kompis Sverige kommer till Gävle skulle det kräva ett visst ekonomiskt stöd från Gävle kommun under tre år, därefter räknar föreningen med att bli självförsörjande. Ett argument bland motståndarna är att man tvivlar på att man når rätt personer för att kunna använda sig av kommunstyrelsens bostadssociala medel."

Gefle Dagblad ledarskribent skriver om frågan här!
 
Gävle behöver alla goda krafter som finns för att skapa en ännu bättre integration och det är än mer anmärkningsvärt att v mp och s använder ett sd samarbete för att stoppa ett integrationsprojekt. Det är ju inte okänt för någon att sd ogillar allt som handlar om integration. Det är i sig olyckligt att inte sd  vill förbättra integrationen för vad är alternativet? Att inte förbättra integrationen av den som har valt att flytta till Gävle kommun? Skulle vi misslyckas i Gävle med att få de nya Gävleborna in i jobb så riskerar vi förutom många andra negativa saker ett livslångt och dyrt utanförskap. Det finns mig veterligt inte något parti som vill ta ifrån utrikesfödda svenskar deras medborgarskap och sparka ut dom från Sverige (och det vill självklart inte jag heller) . Då måste vi lägga kraften både riks regionalt och lokalt på att få människor i jobb och att komma in i det svenska samhället. Gävle kommun har ofta haft attityden "kan själv" och varit rädda för att pröva nya ideer och erfarenheter för att lösa ett samhällsproblem. Jag kommer ihåg hur vi fick kämpa för att få Ung Företagsamhet etablerat i Gävle kommun på den tiden det begav sig. Den som kommer ihåg historien för många år sedan så var det faktiskt Helene Åkerlind - då som s politiker - som var nämndsordförande i den nämn som sköt till de första pengarna från Gävle kommun till UF. Nu är det Helene som än en gång tillsammans med alliansen som vill introducera ett nytt arbetssätt för att förbättra integrationen.

Den fråga som man måste ställa sig är hur v mp och s tänker när man ger ett direkt avgörande inflytande till sd i deras enda fråga - att stoppa och förhindra integration i Gävle? Den fråga jag ställer till sd är - hur vill ni förbättra integrationen i Gävle kommun? Är det inte viktigt för er att människor snabbt kommer in i det svenska samhället, blir etablerade och får jobb? Är det inte det som till och med är en av de viktigaste utmaningarna för Gävle de närmsta åren? Här borde alla partier lyfta blicken och arbeta tillsammans konstruktivt för att få ett ännu bättre Gävle att bo i och verka i men då duger det inte att säga nej till allt.

Tänk nu tanken att alliansen tillsammans med sd hade stoppat ett integrationsprojekt. Hur tror du då det hade låtit hos medievänstern? Var är nu de upprörda SVT och SR reportrarna som var ofta i Gävle när alliansen tog över styret efter det att v mp och s tog sitt beslut att avgå? Var är den upprörda studioreportern i SR P1 morgon? Det finns tydligen två agendor hos media. Röstar sd på alliansens politik är de dumma enligt media men när de röstar med v mp och s är de goda. Det om något är en slutsats att dra än så länge av alliansens styre i Gävle.

Politik handlar om att förbättra för människor i vardagen i stort och smått och att ta ansvar. Här brister det uppenbarligen för den rödgröna oppositionen för det kan väl inte vara så att ni inte vill förbättra integrationen i Gävle? Ni vill väl också förbättra vardagen för många Gävlebor?
 Ert agerande väcker många frågor och kräver svar. Men från och med nu behöver inte media bry sig om anklagelser om "brunt" samarbete och allt annat Seppo Laine vänsterpartiet brukar anklaga oss för eftersom v mp s har gett sd ett direkt inflytande över integrationspolitiken.


 

måndag 21 november 2016

Apropå kommunister!

Enkel huvudregel;

"En kommunist är en som läst Marx, en antikommunist är en som förstått honom."

Idag tar vi bort det kommunala stödet till Rörberg

KF sammanträder i Gävle idag. På agendan bl a borttagande av det kommunala stödet till Rörbergs flygplats. Ett historiskt beslut som kommer att spara många miljoner till Gävleborna.

lördag 19 november 2016

Rösta i tävlingen Årets Gävlebo!

Glöm inte bort att rösta i Arbetarbladets event Årets Gävlebo. Personligen stödjer jag handikappidrotten och röstar då på Christer Ring men alla 5 kandidater är värdiga mottagare av den fina utmärkelsen!
http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/vem-ska-bli-arets-gavlebo-2016

fredag 18 november 2016

Oacceptabelt språkbruk!

Det är ett helt oacceptabelt språkbruk som uppenbarligen har förekommit på M centrala partikansli, och som ytterst partiets ledande tjänstemän är ansvariga för.

Jag har varit engagerad i M sedan 1989 i Gävle - och har aldrig någonsin mött liknande uttryck i något sammanhand där jag har verkat.Inte heller under min tid som riksdagsledamot 2010-2014 har jag mött någonting liknande. Tydligen finns det uppenbarligen individer på kommunikationsavdelningen som har brustit i omdöme och där nu Tomas Tobe som partisekreterare har sagt att det ska bli förändringar. Som far till två underbara döttrar och som make till min underbara fru så kan jag bara konstatera att okvädesord mot kvinnor ( och män) är helt oacceptabelt! Där kan det bara råda en sak. Nolltolerans!

måndag 14 november 2016

Ett stort grattis till eldsjälen Christer Ring!

I Arbetarbladets utmärkelse årets Gävlebo är Christer Ring nominerad. Utan Christer skulle varken föreningen Heros eller elhockey finnas, så det är en mycket värdig nominering! Läs mer om Christer och hans arbete i dagens Arbetarbladet


http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/arets-gavlebo-kandidat-christer-ringh


Lyssna på det vänstervridna inslaget i SR när Paolo visar hur de med sina frågor försöker (s)tyra dig och ditt liv

Vill du börja veckan med ett litet skratt när Paolo Roberto visar hur vänstervridet statliga SR är? Här finns också en förklaring till hur avståndet växer mellan de mörkröda medierna, södertörn högskola och deras ideer och vi som bor utanför Stockholm

https://youtu.be/CEZ7uta14nw

onsdag 9 november 2016

Debattartikel på Nyheter24 om det amerikanska presidentvalet

Jag skriver på Nyheter24 debattsida om min syn på utfallet i det amerikanska presidentvalet;

http://nyheter24.se/debatt/866970-lofvens-politik-mer-skadlig-for-sverige-an-trump-som-president


För Sveriges vidkommande är Löfven ett större hot mot SE än Trump

För Sveriges vidkommande spelar Löfvens usla politik i princip större roll för utvecklingen för oss, än vem som är president i USA. Jag tänker på hetsjakten på företagsamhet, försöken att stoppa de fria valen i välfärden och skattechocken som är riktad mot alla som arbetar. Då har jag inte ens nämnt nedskärningarna i LSS för de som behöver samhällets stöd mest #svpol

måndag 7 november 2016

Spana in Expressen TV ikväll klockan 19-20

Då är jag med och pratar om det amerikanska valet. Oavsett vem som vinner så väntar en tuff utmaning att dels få igenom förslag för den blivande presidenten  och dels att försöka skapa en stabilitet  trygghet och förtroende för det politiska systemet i USA. För oss i Sverige är frihandel mycket viktigt eftersom ett handelsutbyte skapar tillväxt och jobb. Vem som vinner? Jag hoppas att Hillary vinner men det är fullt tänkbart att det blir Trump. Hur det kommer att sluta i så fall vet självklart ingen, men sannolikt bidrar det till att skapa en stor osäkerhet under en längre period. Men vad händer om Hillary vinner? Hur ska hon kunna driva igenom sin politik? Kommer hon att vara en frihandelsvän eller slå an en mer protektionistisk ton? Hur lösa konflikter i mellanöstern där tyvärr nuvarande administration har misslyckats. Frågorna är många men svaren är få. Osäkerhet för många oavsett vem som vinner är min gissning.

 Ett val måste kunna skapa "goda förlorare" också och även här finns det en stor utmaning för alla politiker i USA att bidra till ett lugn oavsett utfall i valet. Besvikelsen kommer att vara stor oavsett vem som vinner, och misstron vara stor mot valresultatet, i alla fall hos de som röstat på Trump imorgon.

söndag 6 november 2016

Återtåget till allsvenskan började idag Gefle If!

Tyvärr förlorade Jönköping idag så det spelade ingen roll att Gif vann borta mot Östersund. Niklas Bornegrim besvikna vrål hördes ända till Valbo från Östersund. Nu börjar återtåget mot allsvenskan via superettan och vi är många Gävlebor som hoppas att det blir allsvensk fotboll igen i Gävle redan 2018.

Mp är alltid emot framtiden avslöjar GD idag

Oavsett vad miljöpartisterna heter så är de alltid emot ekonomisk tillväxt, framtiden och nya jobb avslöjar GD idag.
http://www.gd.se/gavleborg/gavle/gavles-nya-mp-ledare-vill-slass-for-kommunens-ytteromraden-externa-kopcenter-tar-jobben-ifran-oss

torsdag 3 november 2016

Vad beror det på att de statliga medierna vinklar som de gör gällande privat sjukvård?

Nära vän behöver akut sjukvård av sitt öga. Får remiss till ögonkliniken på Gävle sjukhus. Brev skickas från det landstingsdrivna sjukhuset om att väntetiden är mer än 3 månader. Under tiden ringer han sin privata sjukförsäkring, får omedelbart tid på Sophiahemmet som nu har hittat ett allvarligt fel som ska undersökas vidare inom kort. Han får alltså snabb och adekvat vård tack vare sin privata sjukförsäkring på ett väl fungerande privat sjukhus. Var lägger då den mörkröda mp/s regeringen sitt fokus? På att förbättra den offentliga vården som inte fungerar, eller på att försöka förhindra och försvåra för de privata företagen, och de privata sjukförsäkringarna. Fråga Åke med sitt öga vad han tycker är bäst? Snabb hjälp med sitt öga, eller tre månaders kö för att få träffa en stafettläkare? Jag vägrar tro att de statliga journalisterna på SVT och SR har så dålig koll på verkligheten att de inte har hört talas om alla de här exemplen, men de väljer Jonas Sjöstedt retorik och vinkling. Vad tror du att det beror på?

tisdag 1 november 2016

Förbjud tiggeri är en bra ide konstaterar även Expressen ledare numera

När Ulf Berg från Dalarna och jag ville utreda hur lokala tiggeriförbud skulle kunna införas blev vi uthängda i media, inte minst av tyckarvänstern i Gävle. Sedan dess har Göran Persson Stefan Löfven och ansvarig s minister sagt att tiggeri borde förbjudas. ( då är självklart regimtrogna P4 Gävleborg och SVT Gävleborg tysta)

Nu några år senare skriver Expressen ledare om samma sak. Debatten går framåt men olyckligtvis tappade vi några år där handling från M hade varit möjlig. Det hade inte missgynnat oss om vi hade agerat i frågan när vi hade regeringsinnehavet.

http://www.expressen.se/ledare/majoriteten-har-ratt-om-tiggeriet/

Arbetarbladets artikel med mig från 2014;

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/beck-m-an-darfor-vill-jag-forbjuda-tiggeri