Sidor

tisdag 31 juli 2018

Stärk Sveriges civila beredskap! Alliansen levererar konkret politik!

Alliansen: Stärk Sveriges civila beredskap


I dag presenterade Alliansens partiledare Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, ett samlat paket med tio reformer att öka Sveriges civila beredskap och krishanteringsförmåga. Det handlar om mer resurser, tydligare mandat och ansvar - både för att förebygga kriser, men även för att snabbt kunna hantera dem. Det måste människor i hela Sverige kunna lita på.

Det är fortfarande för tidigt att dra skarpa slutsatser om hanteringen av sommarens omfattande bränder. Men det står klart att både räddningstjänsten och ett stort antal frivilliga har gjort, och fortsätter göra, enorma insatser. Den här kraften behöver tas tillvara och förvaltas.

Oavsett vilka slutsatser som kommer att dras om bränderna, måste vi redan nu se till att vårt samhälle är bättre rustat inför framtiden. Vi har sett hur till exempel Tsunamikatastrofen, skogsbranden i Västmanland 2014 och IT-skandalen vid Transportstyrelsen visat på brister i statens, kommunernas och myndigheternas förmåga att förebygga och hantera kriser.

Vägen framåt handlar både om att förebygga kriser och att vara förberedd när krisen väl kommer. Det kräver bland annat en modern lagstiftning som möjliggör att krissituationer kan hanteras utan dröjsmål. Det innebär också att vi måste ha rätt resurser på rätt ställen – och en organisation för krishantering som är erfaren och kompetent.

Alliansen föreslår tio reformer för att stärka Sveriges civila beredskap och öka krishanteringsförmågan:

1. Inrätta ett nationellt säkerhetsråd under statsministern.

2. En snabbare och tydligare statlig krisledning.

3. Etablera en nationell krisfond.

4. Förstärk hemvärnet.

5. Bygg ut utbildning av räddningstjänstpersonal.

6. Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.

7. Satsning på nationell brandbekämpningsförmåga från luften.

8. Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser.

9. Inför särskild lagstiftning om hur civila kriser ska hanteras.

10. Ökat statligt stöd för skogsbrandsbevakning.måndag 16 juli 2018

Mp/s regeringen har även raserat bilstödet

Först raserade mp/s regeringen LSS - personlig assistans för funktionsnedsatta. Sedan har man även raserat bilstödet. Mp/s solidaritet i praktiken. ( samma regering subventionerar elcyklar för fullt friska med 1.75 miljarder)läs mer om bilstödet i den här artikeln och den framtagna rapporten från riksdagens utredningstjänst.
http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/ny-rapport-visar-pa-stora-brister-i-bilstodet-for-funktionsnedsatta

lördag 14 juli 2018

Det är polisens ansvar att skapa lugn och ordning i Sätra!

Jag får (tyvärr) många signaler om att det är oroligt i Sätra igen. Jag förutsätter att polisen sätter in de resurser som krävs för att skapa lugn ordning och reda! Behöver de hjälp av andra av samhällets resurser så borde de avropa det. Staten har ett våldsmonopol som är till för att skapa trygghet.

Socialtjänsten behöver också agera kraftfullt om det är minderåriga barn som inte kan uppföra sig och begår brott. Samhället ska ha nolltolerans för det. Punkt!

https://www.gd.se/artikel/gavleborg/gavle/brak-utanfor-ica-i-satra-personal-tryckte-pa-overfallslarmet

torsdag 12 juli 2018

Fråga efter svenskt kött på restaurangen! Du har hela makten i din hand för att hjälpa Sveriges bönder just nu!

Det svenska jordbruket och våra svenska bönder behöver ditt stöd idag! När du går på en restaurang - ställ frågan om de serverar svenskt kött. Gör de inte det - byt restaurang. När du handlar - köp svenskt kött. ( vår familj gör det alltid)
Det är det bästa du som aktiv konsument kan göra just nu för att mildra den akuta krisen av torkan. Det politiken kan göra i höst med en ny M ledd regering på plats är att bättra konkurrenskraften genom att minska kostnaderna för såväl bönderna som åkerinäringen så att svenskt kött och livsmedelsproduktion förbättras. Din röst på M den 9/9 kan hjälpa svensk livsmedelsindustri men redan idag kan du hjälpa det krisande lantbruket! Ditt och mitt och alla andras stöd behövs idag! 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
https://www.svd.se/jag-erkanner--jag-ar-kottnationalist