Sidor

torsdag 30 september 2010

Erik Johan Ljungberg upphängd på en ceremoni i Näringslivets hus i Falun ikväll

Upphandlingen av sjukhuset i Bollnäs måste göras om enligt kammarrätten.Inkompetent landstingsledning?

En styrelses viktigaste uppgift i ett företag, eller i en politisk styrd verksamhet, är att se till att man har rätt kompetens på rätt plats. Nu har kammarrätten i Sundsvall beslutat att upphandlingen av driften av Bollnäs sjukhus måste göras om. Det visar på en stor inkompetens hos landstingets politiska ledning, att man fattar ett beslut som sedan inte håller rättsligt. Det skapar onödig oro både hos patienter och personal.

Klicka på rubriken för nyheten i statliga Radio Gävleborg.

Många bönder lämnar nu Milko till förmån för Arla. Vad betyder det på sikt? Välj Gefleortens så blir de också kvar i Gävle.

För något år sedan la Milko ner mejeriet i Bollnäs och nu lämnar bönderna i Hälsingland Milko till förmån för Arla eftersom de betalar bättre för produkten. Gefleortens Mejeri verkar vara en trygg och stabil lokal leverantör som genom att man är litet mejeri med närhet till både kunder och bönder kan klara sig kvar på marknaden.

Personligen väljer jag alltid Gefleortens om det finns deras produkt i hyllan.

Middag i Falun ikväll med kollegorna i Svenskt Näringsliv.

Ikväll blir det middag i Falun med kollegorna i Svenskt Näringsliv. Carl Ström har valt restaurang så då brukar det bli god mat. Det känns lite konstigt att det är sista träffen nu på 4 år som man träffar kollegorna i den här formen.

I Dalarna på möte

onsdag 29 september 2010

Arbetsgivarorganisationen Almega skriver ett ovanligt fränt inlägg mot Fastighetsanställdas förbund. Har man tröttnat på fackförbundets agerande?

Man måste nästan undra vad Fastighetsanställdas förbund har emot kvinnliga företagare i Gävle. Den minnesgode kommer ihåg hur samma fackförbund i Gävle gick till AD under buller och bång mot en annan kvinnlig företagare i Gävle, och man förlorade stort. Nu använder man samma buller och bång mot en annan kvinnlig företagare, och man har också bett om sympatiåtgärder för ett helt annat avtalsområde, det det enligt det gällande kollektivavtalet råder fredsplikt. Varför ska företagen i Sverige teckna kollektivavtal om inte facket vidtar stridsåtgärder som står i rimlig proportion till det konflikten handlar om, och innan man har uttömt alla möjligheter till förhandlingar? Det kan vara så att facket genom sitt agerande undergräver det man allmänt kallar den svenska modellen. Det är faktiskt viktigt att parterna tar ansvar för jobben i Sverige och svenska företags konkurrenskraft.

Almega skriver: (klicka på rubriken för hela artikeln)

Fastighets konfliktvarsel är ensidigt riktade mot ett företag i Gävle trots att Almega erbjudit lösningar på de frågor som facket har rest. Nu hotar en onödig och skadlig konflikt som drabbar svensk exportindustri. På arbetarbladet.se (27/9) kommer sen Fastighets med grova anklagelser om Almegas hederlighet.

Den 24 september aktiverades fackförbundet Fastighets konfliktvarsel mot Almegas företag inom området Fönsterputsning och andra serviceföretag. Nu trappar Fastighets upp med varsel om total arbetsnedläggelse och blockad. Fastighets kräver att fönsterputsföretagen inte längre ska få utföra traditionell städning inom detta avtalsområde.

Att det utförs städningsarbete på Fönsterputsavtalet kan inte vara en nyhet för Fastighets. Det fanns givetvis skäl till att avtalet har döpts om till "Fönsterputs och andra serviceföretag". Efterhand har företagen utökat sin affärsverksamhet för att bli mindre sårbara för årstidernas och konjunkturers växlingar. De företag som utvecklats till att bli renodlade städföretag har normalt överförts till det kollektivavtal som gäller städföretagen. Detta helt i motsats till Fastighets logiska vurpa att Almega skulle spela ut sina egna branscher mot varandra.

Fastighets beteende visar också att konflikten snarare verkar handla om förbundets egna relationer till ett enskilt företag i Gävle än om hela branschen. Fastighets i Gävle har under årens lopp systematiskt utsatt företaget för ovanligt många förhandlingar och begäran om skadestånd. Gällande Städtjänst Westlund i Gävle vill vi för ordningens skull också informera om att de omfattas av det så kallade städavtalet.

När Fastighets nu höjer tonläget kan ett antal klargöranden vara på plats. Almega Tjänsteföretagen har, till att börja med, aldrig tagit in ett städföretag på fönsterputsavtal. Fastighetsanställdas Förbund har, vad vi kunnat finna, aldrig behövt kalla till förhandling för att ett fönsterputsföretag tillämpat fel kollektivavtal.

Ska du söka ett av länets mest spännande och viktiga jobb?

Svenskt Näringsliv har nu lagt ut tjänsten som Regionchef för Svenskt Näringsliv Gävleborg och är du sugen på att jobba med viktiga samhällsfrågor, tveka inte att söka!

Svenskt Näringsliv skriver på sin hemsida: (klicka på rubriken för att komma till ansökan)

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Svenskt Näringsliv företräder drygt 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerna utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

Regionchef i Gävle

Regionchefen är ansvarig för den regionala och lokala dialogen om företagandets betydelse och villkor. Ett arbete som Svenskt Näringsliv vill bredda och fördjupa. Rollen som regionchef förutsätter många och frekventa kontakter med företagare, andra näringslivsorganisationer, med politiker respektive tjänstemän i kommuner och landsting samt med företrädare för skola och högskola. Kontakter med representanter för media är ett vardagligt inslag i uppdraget.

Regionchefen skall vara väl förtrogen med företagandets vardag och ha ett engagerat intresse för samhällsfrågor i vid mening. Intresse för och förmåga att bygga förtroendefulla relationer liksom att ha egen drivkraft är av avgörande betydelse för arbetsresultatet. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är centralt. Arbetet förutsätter många resor i regionen.

Regionkontoret i Gävle är i första hand inriktat på arbete i Gävleborgs län men genom projektarbete kan också arbetsinsatser göras i andra regioner. Regionkontoret i Gävle ingår i samarbetsområde Norr tillsammans med kontoren i Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall och Falun.

Första besöket i Riksdagen idag!

Idag var jag ner till Stockholm för att hämta mitt tillfälliga passerkort till Riksdagen och ta kort för det riktiga passerkortet mm som man får efter det att man är formellt uppropad på måndag.

Det var mycket trevliga och hjälpsamma människor i Riksdagen som hjälpte till så att man hamnade rätt.

Moderaternas partisekreterare lyfter fram framgångarna i Gävleborg i sitt nyhetsbrev!

Per Schlingmann, Moderaternas partisekreterare skriver i sitt nyhetsbrev att alliansen har vunnit stort över socialdemokraterna, och han lyfter även fram Gävleborgs län som ett exempel där vi nått stora framgångar. Valet i Gävleborg var en mycket stor framgång där vi nådde 9500 nya väljare i länet och i Gävle är numera var tredje röstberättigad person Moderat. Intressant är också att endast 22 % av socialdemokraternas väljare är förvärvsarbetande.

Schlingmann skriver;

För det första blev moderaterna största parti bland förvärvsarbetande. Enligt SVT:s vallokalsundersökning (Valu) röstade 32 % på moderaterna, medan endast 22 % röstade på socialdemokraterna. Ett tydligare bevis på att vi är Sveriges enda arbetarparti går inte att få. Att vi dessutom är större än socialdemokraterna bland TCO:s medlemmar stärker denna bild. Det är också intressant att notera att vi är starkare bland TCO-medlemmar än SACO-anslutna vilket pekar på ett starkt stöd från samhällsbärare, kvinnor och breda grupper av tjänstemän.

För det andra har förtroendet för svenska politiker ökat kraftigt i Sverige. 2006 uppgav 54 % enligt Valu:n att de hade mycket eller ganska stort förtroende för svenska politiker. 2010 var andelen 70 %! Detta är en dramatisk förändring som är mycket positiv och skapar förutsättningar för att locka fler till partipolitiken och göra den mer relevant i människors vardag. En helt avgörande förklaring till detta återfinns i moderaternas förnyelse där vi öppnat upp oss som parti och mött människor med frågor om hur de upplever Sverige. Att vi förmått hantera efterkrigstidens tuffaste finanskris på ett ansvarsfullt sätt och genom att ge hopp om framtiden förstärker denna bild. I arbetslinjen, den ansvarsfulla ekonomiska politiken och att välfärden fredats genom krisen finns viktiga förklaringar till att förtroendet för politiken ökar.

För det tredje har moderaterna nu etablerat sig som ett stort och relevant parti i hela Sverige. En viktig del i vår förnyelse var att se hela Sveriges utmaningar och valet ger ett glasklart stöd för denna inriktning. Medan vi generellt håller en hög nivå i de delar av Sverige där vi varit starka, så ökar vi kraftigt i delar av Sverige där vi tidigare varit väsentligt svagare. Exempel på detta är Västernorrland och Gävleborg.

För det fjärde så lyckades vi med det som var vår avsikt – nämligen att vinna väljare direkt från socialdemokraterna. Den enorma ökning vi gör som parti beror på att vi vunnit väljare direkt från S eller väljare som tidigare inte röstat. Detta var bärande i vår strategi och förnyelsen av moderaterna gjorde detta möjligt.

För det femte ser vi hur väljarna belönat oss i viktiga sakfrågor. Enligt såväl Valu:n som den undersökning Novus gjort har vi ett mycket tydligt övertag mot de Rödgröna när det gäller Sveriges ekonomi och sysselsättning, dvs kärnan i den politik som gör det möjligt att utveckla Sverige. Det är också tydligt att vi upplevdes som mest framtidsinriktade, ansvarstagande och med förmågan att se hela Sverige.

Ska varje nyfött barn i Gävleborg få en låda med ett frö i?

Enligt uppgifter från en konferens i början på veckan, som jag tyvärr inte kunde vara med i, planerar Regionförbundet Gävleborg att ge en liten låda till varje nyfött barn med ett kit att man är välkommen och tydligen ska det innehålla någon form av frö som ska planteras.

Jag vet inte om det är ett grovt missförstånd från dom som var där men det verkar ju vara på gränsen till löjeväckande om Regionförbundet Gävleborg ägnar sig åt såna verksamheter istället för att på allvar jobba med det som är viktigt i länet.

Innehållet i skolan i länet är av mycket stor betydelse. Hur förbättras skolresultaten så att våra barn i länet får en bättre konkurrensförmåga i och med att betygen och kunskaperna förbättras. Det är viktigare än frön.

Hur vi ska förbättra matchningen så att fler företag hittar medarbetare med rätt kompetens är också en viktig fråga för länet. Det är viktigare än frön.

Hur vi kan få fler kvinnor (och män) att starta företag. Det är viktigare än frön.

Hur vi kan få ett bra grundskolekoncept, ungefär som Ung Företagsamhet på Gymnasiet, där unga får en bättre insyn i entreprenörskap. Det är viktigare än frön.

Om det är så att Regionförbundet Gävleborg lägger ner värdefulla resurser för att skapa lådor till nyfödda, så tror jag att man på allvar ska diskutera öppet och ärligt om vi behöver ett Regionförbund i länet.

tisdag 28 september 2010

Företagen inom rutbranchen anställer nu på löpande band medan facket motarbetar företagen så mycket det bara går...

I Arbetarbladet på nätet hittar jag en debattartikel från ett antal företagare inom rutbranschen som nu skriver om att jobben strömmar till, tack vare att rutavdraget blir kvar. Är det här vi hittar förklaringen till att Fastighetsanställdas förbund vill ha en konflikt mot företagen, så att inte jobben ska bli så många? Som bekant var det fack (Fastighetsanställdas förbund) som organiserar dem som nu får jobb i rutföretagen emot avdraget!

Klicka på rubriken för hela artikeln och ett utdrag ur artikeln följer här:

Fem dagar har gått efter valet.

Med lättnad konstaterar vi att Rut-avdraget blir kvar. Nu behöver vi inte oroa oss längre, för vi behöver inte säga upp duktiga medarbetare som behöver och vill ha kvar sitt jobb. Nu tittar vi istället framåt med tillförsikt. Det är lätt att göra det just nu.

Telefonen ringer som aldrig förr. På mailen kommer förfrågningarna från alla nya kunder som väntat på valresultatet innan de vågat höra av sig.

*På Home Maid har vi – veckan efter valet – redan anställt en person som bara tar hand om hembesök hos de nya människor som är intresserade av våra tjänster. Vi rekryterar nu tre personer i veckan och kommer vid jul att ha växt med cirka 25 personer i Gävle-Dala-regionen.

*På Städtjänst har vi på fyra dagar fått in tio nya – regelbundna – hemstädningar, både pensionärer och barnfamiljer. Vi tror inte längre att vi måste anställa fler medarbetare, vi är övertygade om det.

*På Mellansvenska Städ har vi fler förfrågningar än någonsin tidigare. Vi tittar redan nu på att bredda våra tjänster till att även innefatta snöskottning, trädgårdsskötsel med mera. Det betyder att även vi måste anställa fler medarbetare för att möta efterfrågan från kunderna.

Svenska folket har sagt sitt och de vill ha Rut-avdraget kvar. Vår önskan är nu att vi i framtiden slipper pig- och låglönedebatter kring städ- och hemservicetjänster. Istället vill vi titta på Rut-avdraget ur folkhälsoperspektiv.

Våra pensionärer lever längre och vill också bo kvar hemma så långt det är möjligt. Med Rut-avdraget har de råd att ta hjälp med de sysslor hemtjänsten inte hinner med eller FÅR göra.

Susanne Moffat, COO samt regionchef, Home Maid
Annsofie Orrsten, äger och driver Städtjänst i Gävle och Sandviken
Monica Lundin, driftledare Gävlekontoret, Mellansvenska Städ

Vem betalar konfliktersättning till den som inte är med i facket?

Fastighetsanställdas förbund, det fackförbund som kampanjade aktivt för socialdemokraterna och därmed emot rutavdraget och sina egna medlemmars bästa, driver just nu en ganska obegriplig konflikt. I den konflikten så vill man att även den som inte är med i facket ska strejka, men vem ska då betala konfliktersättningen till den medarbetaren i företaget?

Det är ganska självklart för de allra flesta att för att få lön måste man arbeta, och om man inte arbetar kan man inte få lön. Att då strejka utan att få ersättning från facket, om man inte är medlem, verkar säkert för de allra flesta väldigt främmande men inte för facket i Arbetarbladet, som enligt en artikel "vädjar" till den som inte är med i facket att inte arbeta.

Det som vore intressant är att facket ställer sig frågan, varför så många väljer att inte vara med i facket? Förmodligen vill de allra flesta inte stödja att facket betalar ut miljoner i stöd till socialdemokratiska partiet, och medlemmar i fastighetsanställdas förbund, måste ju vara särskilt ointresserade av det, eftersom s vill ta bort rutavdraget, som skapar så mycket jobb för de som jobbar i branschen.

Så här säger facket till Arbetarbladet, som nu driver en politisk kampanj på redaktionell plats mot företagen i regionen:

"Även de som inte är med i facket har rätt att respektera och följa stridsåtgärderna utan att drabbas av påföljder från arbetsgivarens sida.
– Men facket kan bara vädja till deras solidaritet. Facket kan inte gå till domstol om de bryter mot stridsåtgärderna, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.
Arbetarbladet ställer frågan med anledning av arbetsgivarorganisationen Almegas uppfattning att Fastighets övertids- och mertidsblockad bara skulle omfatta medlemmarna i facket.Arbetsgivaren kan försöka mildra verkningarna av åtgärderna, konstaterar Dan Holke. Men om arbetsgivaren låter oorganiserade medarbetare jobba som vanligt löper man risken att facket trappar upp konflikten."

Det vore klädsamt om även Arbetarbladet ställer frågan vem som ska betala ut ersättning till den som inte arbetar? Betalar facket ut ersättning till ickemedlemmar?

Tittat till stugan ikväll..

Vi tog en biltur ikväll till Stugan i Iste för att kolla till den, och passade på att bära undan lite sommarmöbler mm. Det känns att vintern är på väg med stormsteg, kändes riktigt kyligt ikväll i Hälsingland.

Vår granne i stugan tackade för allianssegern och såg fram emot att rotavdraget blir kvar och utvecklas ännu mer.

Vackert diplom!

Studentinformation för Framför - Framgångsrika Företag i Gästrikland.

Idag är det studentinfo för alla studenter som ska ut och intervjuva studenter inför den kommande utmärkelsen Framför - Framgångsrika Företag i Gästrikland.

Det är ett gemensamt projekt mellan Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan, Länsstyrelsen Gävleborg, Aktiv Revision och kommunerna i Gästrikland.

Det går till så att studenterna går ut och intervjuvar de 100 företag i Gästrikland som växt snabbast med högst lönsamhet under de senaste 5 åren enligt följande kriterier;

- Funnits som AB i 5 år
- Minst 4 miljoner i omsättning
- Minst 4 anställda.

I år är det 10 års jubileum så alla nominerade företag kommer att bjudas till en träff med Landshövdingen nästa fredag i Sandviken i samband med Företagarforum.

Allt fler vill starta eget!

Antalet unika besökare har ökat med 50 procent under första halvåret skriver tidningen Affärer på nätet.NyföretagarCentrum förstärker därför på rådgivarsidan skriver samma tidning.– Regeringen investerade resurser i kvinnligt företagande när de kom till makten 2006 och det är nog dessa investeringar vi ser resultatet av idag, säger han. När det gäller skälet till ökningen av de nysvenska klienterna är det inte lika enkelt att finna svaret. – Jag tror dock att varumärket NyföretagarCentrum har blivit mer känt, säger Lars Eldh.För att kunna ta om hand den ökande skaran av blivande företagare har Nyföretagarcentrum kontrakterat två rådgivare på deltid.– Antalet heltidstjänster uppgår därför i dags läget till tre, säger Lars Eldh.

Nyföretagarcentrum Gästrikland drivs och finansieras till stor del av näringslivet. Det är riktiga företagare som ger råd till nya företagare, och inte kommunala byråkrater eller offentligt anställda tjänstemän, vilket är en stor del av förklaringen till att Nyföretagarcentrum har så stor trovärdighet och kompetens i de här viktiga frågorna.

Fastighetsanställdas förbund i blåsväder igen! Har förlorat alla förhandlingar i Domstol mot Almega men ger sig inte!

Samma lagstiftning gäller i Gävle som i hela riket i övrigt. Det kan vara värt att komma ihåg för den som läser Arbetarbladet idag (klicka på rubriken) och ser hur fackförbundet Fastighetsanställdas förbund nu attackerar enskilda företag och påstår att de bryter mot lagen. Det är för övrigt samma fackförbund som arbetat aktivt för att rutavdraget ska avskaffas i valet, trots att det skulle drabba deras medlemmar hårt genom att medlemmarna hade tappat jobbet.

Jag har sett hur Fastighetsanställdas förbund har förlorat tvist efter tvist mot arbetsgivarparten Almega genom åren, och om hur facket istället kontaktar media för att driva upp en stämning mot enskilda företag, som en förhandlingsmetod,och ett mycket märkligt sätt att agera på. Tyvärr går ofta media i den fällan istället för att kritiskt faktiskt granska om Fastighetsanställdas förbund har rätt. Jag kommer särskilt ihåg hur man attackerade en annan framgångsrik kvinnlig företagare i samma branch som det nu aktuella företaget, och där förlorade man med minst 10-0 i Domstolen, om man hade jämfört det med idrottsvärlden.

Frågan är varför fackförbundet agerar som man gör? Vems intressen går man? Knappast medlemmarnas i alla fall.

måndag 27 september 2010

Hur ska Gefle IF vända det här och hålla sig kvar i Allsvenskan?

Nu verkar det vara en rejäl uppförsbacke för Gefle IF, efter kvällens förlust hemma mot Halmstad. Å andra sidan har Gefle IF vänt underlägen förut men nu verkar det mycket tungt. Ska man vända sig till Svenska Kyrkan och be att de är matchvärd nästa hemmamatch? Tyvärr blir det såhär när man har fått rädda sin ekonomi genom att sälja spelare. Dagens moderna idrottsvärld kräver intäkter och då krävs det en modern och funktionell anläggning.

IT fiasko i Gävle kommun!

Gävle kommuns arbete med att effektivisera IT-arbetet i kommunen har hittills blivit ett fiasko berättar Radio Gävleborg. De 12 000 datorer som har hyrts in fungerar nämligen inte med verksamheternas gamla program och filer. Delar av undervisningen i grundskolan och gymnasiet har inte kunnat gå att genomföra.

Vem är förvånad?

Sund eftervalsdebatt om de politiska banden mellan s och TCO och LO!

Nu startar en sund eftervalsdebatt om hur facken i Sverige ska förhålla sig till de politiska partierna. Det blev ju närmast absurt när Fastighetsanställdas förbund var emot rutavdrag, transport skulle kampanja för kilometerskatter, och restaurangfacket ena veckan var emot sänkt moms på restaurangbesök, för att veckan efter vara för när s ändrade uppfattning.

På DN debatt skriver idag TCO chefen förra talskrivaren en debattartikel i ämnet; (klicka på rubriken för hela artikeln)

TCO-chefens tidigare talskrivare: LO:s och TCO:s bindning till Socialdemokratin hind­rar fackföreningsrörelsen att utveckla och renodla sin framtida roll. Den politiska symbiosen mellan fackföreningsrörelsen och Socialdemokratin omfattar inte endast LO utan även TCO. Detta trots utfästelser från tjänstemännen att de är partipolitiskt obundna. Jag är för den svenska modellen med kollektivavtal som ger fred på arbetsmarknaden. Men en fortsatt politisk bindning mellan LO/TCO och Socialdemokratin bidrar till fackens minskande relevans och hindrar försöken till nytänkande. Bindningen till Socialdemokraterna är också ett demokratiskt problem eftersom allt färre LO- och TCO-medlemmar röstar på partiet i valen, skriver Ulf Öfverberg.

söndag 26 september 2010

KG Bergström skriver om SD i Expressen.

KG Bergström skriver i Expressen:

Sverigedemokraterna är ett fanatiskt enfrågeparti. Praktiskt taget alla samhällsproblem skylls på invandrarna. Att dessa i hög grad bidrar till Sveriges höga levnadsstandard förtigs. Det är invandrare som utför jobb, som vi andra anser oss för fina att göra.Det är utlandsfödda, som trots svårigheter att få låna pengar, startar och driver småföretag mot alla odds. Invandrarhatet hos Sverigedemokraterna förtjänar att fördömas. Men det får ändå inte leda till att det politiska och mediala etablissemanget tappar förnuftet.Lyndon Johnson, USA:s president på 1960-talet, lär ha formulerat en grov men klok maktstrategi gentemot motståndare så här :"Bättre ha dem inne i tältet och låta dem pissa ut, än att de står utanför och pissar in."

Så bör nog också Sverigedemokraterna behandlas. Till skillnad från Ny demokratis representanter, tror jag, sverigedemokraterna i högre grad är outsiders i samhället. De har inte varit framstående industriledare, skivbolagsdirektörer eller hjärtkirurger. De torde komma till Sveriges riksdag med sämre självförtroende. Utfrysning och isolering gör dem bara mer hatiska.Det betyder inte att de ska ges politiskt inflytande. Det bästa är naturligtvis att deras enögda politik inte får något genomslag. Men de ska behandlas med all den formella rätt och mänskliga respekt som uppdraget medför. Att inte kunna vistas i samma sminkloge som dess ledare är bara barnsligt och omoget. För alliansen kan det också finnas taktiska skäl till en värdig behandling. Erfarenheten från populistiska partier är att partidisciplinen inte alltid håller. Alliansen behöver bara två mandat till för majoritet. Det ska inte uteslutas att någon eller några sverigedemokrater hoppar av sitt parti under mandatperioden. Det blir lättare att vinna över dem, om de inte behandlas som något katten släpat in.

---

Vi har alla ett ansvar att lyfta fram fördelarna för ett litet land långt uppe i europa med att vi har fri handel och fritt utbyte med andra länder. Tänk tanken att alla andra länder stängde gränserna mot Sverige. Var skulle då Sandvik sälja sitt stål? Var skulle Korsnäs sälja sitt papper men det finns också ett oändligt antal företag i länet som lever på handel med omvärlden. SD har skickligt sålt sitt budskap att allt utanför Sverige är främmande, och man är också emot arbetskraftsinvandring och man är mycket skeptiskt till globalisering, som har gjort Sverige så rikt.

Jag tycker att vi ska bemöta SD med politiska argument på samma sätt som vi har mött vänsterpartiet. Tyvärr lyckades vänsterpartiet behålla sin plats i Riksdagen, vilket också är allvarligt för oss som tror på ett samhälle som står på marknadsekonomisk grund. Så under mandatperioden så får vi alltså bemöta SD och Vänsterpartiet med politiska argument.

Domaren ändrade sig när Hardy skällde på dem... har det hänt förut?

Expressen skriver om hur domarna ändrade ett domslut när tränaren Hardy Nilsson skällde på dom i matchen mellan Skellefteå och Djurgården. Är det dags för publiken i Läkerol Arena att höja tonen mot domarna? Eller kanske tränarna i Brynäs ska börja argumentera lite mer och visa lite mera känslor?

Klicka på rubriken för hela artikeln i Expressen.

Solen skiner äntligen! Gräsklippning på programmet..

Skönt att se solen igen, så då blir det klippning av gräsmattan idag. Ser på Expressens hemsida hur det har snöat rejält norrut, men det förtränger vi idag..

lördag 25 september 2010

Widing vägrade svara på lönefrågor av Boork idag...

Expressen skriver om den fråga som Widing vägrade svara på till Leif Bork rörande hans lön i Djurgården. (klicka på rubriken). Enligt Expressen har Widing fått cirka 300 000 per månad (!) för att spela hockey i Djurgården men det vill alltså inte Widing kommentera.

Det är helt folkligt accepterat att idrottsstjärnor tjänar stora pengar, i och för sig under kort tid, men de som har en högre lön än genomsnittet, framförallt företagsledare, har inte alls samma folkliga stöd. Detta trots att de i många fall har skapat massor av jobb för andra, och som arbetar väsentligt mer timmar per dygn än de allra flesta. Hur kan det komma sig?

Vad ska min krönika handla om?

Jag har fått en förfrågan om att skriva en krönika till en tidning som kommer ut om ett par veckor. Förslag på innehåll i krönikan?

Vilken fantastisk människa i Här är ditt liv - Lena Maria Klingvall, som föddes utan armar.

Jag ser på Här är ditt liv och vilken fantastisk kvinna som är med, Lena Maria Klingvall, som är född utan armar men har ändå valt att leva sitt liv som hon själv vill utifrån hennes förutsättningar. Det här programmet borde varje svensk se!!

SVT skriver på sin hemsida;

Kvällens huvudgäst är Lena Maria Klingvall! Född utan armar och med ett av benen bara hälften så långt som det andra har Lena Maria med en obändig vilja gång på gång bevisat att hennes handikapp inte behöver vara ett handikapp utan att det går att leva utan begränsningar.

Musiken spelade tidigt en stor roll i hennes liv men det var svallvågorna från hennes simkarriär med både EM och VM-guld, som förde henne till andra sidan jordklotet - och den stora berömmelsen där.

Trots att hon fortfarande är relativt okänd i de breda folklagren här i Sverige har böckerna om hennes liv översatts till femton språk, hennes föreläsningar tagit henne jorden runt och hennes sång fyllt alla Japans större konserthallar till brädden.

I studion överraskas Lena Maria av gästande vänner och kollegor från när och fjärran med berättelser ur hennes liv.

Kämpainsats av Brynäs mot Frölund borta även om det inte räckte hela vägen.

Brynäs vände ett underläge borta mot Frölunda till att få till straffar och det måste man väl ändå tycka är bra! Vilken kämpainsats borta mot Frölunda. Tyvärr missade jag matchen på tv men följde utvecklingen i matchen via Svenska Spels applikation till telefonen. Nu borde det bli riktigt mycket folk nästa hemmamatch i Läkerol Arena.

Akvariet rengjort idag. Nu ser man fiskarna igen!

Jag tar inte åt mig äran utan det är helt Helens förtjänst.

Välkommen till Riksdagen brev har nu kommit

I ett masskopierat brev så har nu första brevet kommit från Riksdagen med ett program för den första tiden. 

Kan Brynäs vinna borta idag?

Brynäs spelade tydligt riktigt bra enligt dom som var på Läkerol Arena i torsdags och det vore ju riktigt härligt om man kunde visa Brynäs fans i Göteborg att man åker dit för att vinna. Kör över Frölunda idag Brynäs!

Skytte i SVD: Monas bygge stod i lös sand..

Göran Skytte skriver vasst som vanligt i SVD på ledarsidan om skillnaden mellan Statsminister Fredrik Reinfeldt allians och Monas försök till att göra en rödgrön motsvarighet:

Reinfeldt byggde den borgerliga alliansen med integritet och styrka, Sahlin byggde den rödgröna alliansen med svag vilsenhet. Den ene byggde sitt hus på fast berggrund, den andre på lös sand, som det står i Bibeln. Och då går det som det står om den som bygger på sand:”Vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, det rasade och raset blev stort” (Matt 7).

Denna svaghet upplevdes säkert som något helt nytt av socialdemokrater som vant sig vid att se partiets ledare – ni vet, allt från Branting till Palme och Persson – som starka byggmästare av folkhemshuset. En plågsam pinsamhet.

Och än värre blev det i valrörelsens slutskede, när man i panik kallade in en rad gamla partitoppar för att uttala sitt stöd för ”vår partiledare”. Något liknande hade aldrig någonsin hänt i partiets långa historia.

Och rent genant var det när Göran Persson – han som tidigare på olika sätt hånat Mona Sahlin – visade upp sig på Stockholms Central för att därmed på gammalt godsägarmanér mana undersåtarna att rösta rätt.

Klicka på rubriken för hela artikeln. Om de nationella medierna hade velat ta del av hur illa det kan gå med mp v och s styre hade man med fördel kunnat lyfta fram Gävle. Som SVT Gävle-Dala mycket riktigt konstaterade häromdagen: Tag vilken rankinglista du vill, så hamnar länet och Gävle i botten. MEN den goda nyheten är att det här går att ändra på. Det är inte en naturlag att länet och Gävle ska hamna sist överallt. Det skulle underlättas dramatiskt om mp såg till stadens och länets bästa och anslöt sig till frihetsalliansen.

fredag 24 september 2010

En helg utan politik?

Det känns lite tomt att valrörelsen är slut men också lite skönt, sakta men säkert kommer vardagen tillbaka. Nu är det ett antal praktiska frågor att lösa innan arbetet i Riksdagen börjar den 4 oktober.

Jag kommer att vara tjänstledig från Svenskt Näringsliv och föreningen kommer att utlysa en ledig tjänst som regionchef. Håll utkik i GD och AB om du känner dig sugen på att söka!

S håller extrakongress enligt Baylan. Förbereds Monas avgång?

Enligt Expressen (klicka på rubriken) kommer s att hålla en extrakongress. Mycket talar för att det är Monas avgång som nu planeras. Nu ska man komma ihåg att det inte är en enskild persons betydelse att partiet rasar utan bristen på en politik för framtiden.

Tack Brynäs för att ni slog Djurgården!

Jag har tillbringat det senaste dygnet i Sundsvall tillsammans med cirka 40 personer från hela Norrland som arbetar inom Svenskt Näringsliv olika medlemsorganisationer så jag missade tyvärr Brynäs hemmamatch mot Djurgården, men jag satt uppkopplad med Svenska Spels app till telefonen och följde matchen.

Härligt att Brynäs slog Djurgården!

torsdag 23 september 2010

SVT Gävle-Dala har gjort en kort intervju med mig inför det kommande riksdagsuppdraget.

Klicka på rubriken så kommer du till ett SVT inslag i nyheterna Gävle-Dala där man gjort ett kort porträtt av mig inför det kommande riksdagsuppdraget.

I inslaget så tar jag upp att jag tycker att matchningen måste fungera bättre mellan de som söker arbete och företagen som vill anställa. Det är en mycket viktig fråga för länet nu när vi med rask takt går in i en uppgång i ekonomin.

Är jag ett borgarsvin tillsammans med var tredje Gävlebo som röstat på Nya Moderaterna?

Ewa Jansson, tung Socialdemokrat i Gävle, har en ung vänster film på sin blogg. Där sjunger man om "borgarsvin" och jag kan inte tolka det annat som att Socialdemokraterna i Gävle anser att alla de som röstat på alliansen i Gävle är "borgarsvin".

Det här hög nivå på den intellektuella sidan hos s i Gävle. I sakfrågan försöker alltså Ewa visa att Nya Moderaterna inte tror på kollektivavtal och jämställda parter på arbetsmarknaden, vilket självklart är fel. Det är det parti som istället för förhandlingar begär lagstiftning (S och LO) som svikit kollektivavtalen.

Klicka på rubriken för att komma till Ewa Janssons blogginlägg.

Vinner Brynäs ikväll och hur tas Widing emot?

Ikväll möter Brynäs Djurgården, ett av de lag jag har svårast för i elitserien, och lite surt är det också att man fick Widing att spela med dem, istället för i Brynäs. Borde inte Danske Banks lokala chefer med sina kontakter kunnat påverka Widing att fatta ett klokare beslut?

Jag hoppas att Brynäs vinner ordentligt ikväll. (också)

S klarar sig kvar vid makten i Gävle tack vare sitt samarbete med kommunisterna!

Alliansen i Gävle får sammanlagt 28 mandat och s får 24. Tack vare att s söker stöd från kommunisterna i vänsterpartiet i Gävle får man 28 mandat. MP som i många kommuner runt om i Sverige samarbetar med borgerliga partier fick 5 mandat i Gävle. Skulle mp välja att stödja alliansen i Gävle skulle alltså man tillsammans få 33 mandat och Gävle skulle kunna få full utväxling på den nationellt förda politiken.

Till Arbetarbladet säger Carina Blank:– Vi har gjort ett dåligt valresultat, men samtidigt var inte alliansen ens nära att få en egen majoritet.

Frågan är vem hon försöker att lura. S och V rasar i mandat i Gävle kommunfullmäktige, och enda anledningen till att s eventuellt kan sitta kvar, är att man söker aktivt stöd hos kommunisterna i vänsterpartiet och att inte mp söker största möjliga nytta för sitt parti. Genom att ingå med alliansen i Gävle skulle mp få större utväxling för sin politik på familjeområdet där mp står väsentligt närmare frihetsalliansen än kommunisterna i vänsterpartiet.

onsdag 22 september 2010

Invigning av EM i Valbo

Statliga SR P1 kallar M i Täby för envåldshärskare för att man styrt ett par perioder - vad ska man då kalla S för i Gävle och andra s-kommuner?

Statliga Radio P1 skriver på sin hemsida:

"Moderaterna gjorde ett rekordval i söndags och gick fram med nästan 4 procent i riksdagsvalet. Men - i flera kommuner där moderaterna haft majoritetsstyre backar partiet nu kraftigt; till exempel i Fredrik Reinfeldts egen hemkommun Täby och i Vellinge kommun, där moderaterna varit envåldshärskare i flera decennier."

Om den statliga radion kallar M för envåldshärskare för att man styrt ett 10-tal år i Täby, vad ska då statliga Radio Gävleborg kalla S i Gävle och i de kommuner man styrt sedan rösträtten infördes? Jag kommer inte på något starkare ord, men det får väl Radio Gävleborg fundera på.

Sorgligt att sista radiobasstationen har tillverkats...

GD och AB skriver om att nu har en epok gått i graven i Gävle i och med att Ericsson har tillverkat sin sista radiobasstation på sin fabrik.

Det känns verkligen sorgligt och vemodigt. För att råda bot på den stora arbetslösheten i Gävle krävs det ett krafttag för att förbättra det lokala företagsklimatet i kommunen. För att det ska hända krävs det ett ny kommunledning som tror på företagandet i allmänhet men småföretagandet i synnerhet.

Klicka på rubriken för att läsa artikeln i AB och där finns min gode vän Lolita på bild.

Miljöpartiet i Kalix vill ha alliansstyre med förklaringen att s och v tappat så mycket av väljarnas förtroende. Känns det igen?

I Kalix verkar ansvarsutkrävandet fungera skriver Norrbottens kuriren på nätet. Skolkaoset under Socialdemokraterna gör att partiet backar med fyra mandat i kommunen och tappar sin majoritet. Moderaterna och Miljöpartiet går starkt framåt.

Tidigare kommunalrådet Kenneth Sandberg (MP) hoppas på en ny regnbågsallians. Det är precis så det politiska systemet ska fungera. I Gävle rasar s och v men försöker nu sitta kvar vid makten tack vare att mp har ökat ett par mandat. Det logiska vore att mp tar sitt ansvar och lyssnar på Gävleborna. Man vill uppenbarligen styras under röda fanor utan istället ha den frihet över sitt liv. Hur kan mp stödja att man inte inför LOV, lagen om valfrihet i Gävle? Hur kan man stödja att alla friskolor numera motarbetas av vänsterpartierna?

Det finns många frågor där alliansen och mp kan komma överens om lokalt i Gävle.

Handlar den självkritiska eftervalsanalysen i Arbetarbladet om Moderata flaggor?

Ledarsidan i AB skriver två korta ledarstick om de moderaterna flaggorna, som sattes upp på på valdagen i enlighet med det tillstånd som finns för partier för affischering. De är nu också nedplockade.

Det vore nog bättre för partiet om Arbetarbladets ledarsida funderar över varför S och V gör ett katastrofval, ur deras perspektiv. Uppenbarligen vill inte Gävleborna ha ett socialistiskt styre i Gävle, med alla de inskränkningar som det innebär för den enskilde lilla människan. OM man kan sitta kvar vid makten beror det i såfall på miljöpartiet, som istället skulle kunna bidra till ett nödvändigt maktskifte i Gävle, genom att ansluta till frihetsalliansen.

tisdag 21 september 2010

Röda vantar..

Mina goda vänner Åke och Marina har gett mig en rolig present. Åke som är rörmockare brukar få besöka mig när jag försökt fixa något själv, så vantarna ska användas som förebyggande syfte, så att jag inte får för mig att prova själv. Hm.

S styrda Landstinget Gävleborg skämmer ut sig igen när det gäller hjälpmedel till de allra svårast sjukast i länet.

TV 4 Nyheterna i Gävle har ett inslag ikväll som visar hur det påverkar de allra sjukaste i länet, att Landstinget Gävleborg har en helt horribel hjälpmedelspolicy. Mamman till den funktionsnedsatta pojken jämför med Landstinget i Kalmar där familjen tidigare bott och fått hjälp.

Det här kommer alliansregeringen att åtgärda i höst genom att komplettera lagstiftningen så att alla har rätt till hjälpmedel, även om man råkar bo i Landstinget Gävleborg, där s politikerna prioriterar andra saker i sin budget, än hjälpmedel till de allra sjukaste.

Klicka på rubriken för att komma till inslaget i TV 4 Gävle.

Stort reformbehov i Sverige enligt Urban Bäckström.

Urban Bäckström VD Svenskt Näringsliv skriver på föreningens hemsida:

"Reformbehovet i svensk ekonomi har inte minskat". Det säger Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar till valet. Han tycker inte att det finns anledning till överdriven oro trots att Sverigedemokratera fått en vågmästarroll.

– Under de senaste fyra åren har en bred, engagerad företagarrörelse i dialog med medborgare och politiker arbetat för att öka förståelsen för betydelsen av ett gott företagsklimat. Svenskt Näringsliv är i ständig dialog med många aktiva företagare landet runt. Det arbetet kommer att fortsätta under de närmaste fyra åren. Reformbehovet i svensk ekonomi har inte minskat, säger Urban Bäckström.
Sverige har under sin tid som demokrati nästan aldrig haft majoritetsregeringar, argumenterar han.

– Det finns ingen anledning till överdriven oro för de närmaste årens politiska utveckling. Allianspartiernas stöd från nästan hälften av väljarna är en stabil grund att stå på även om den parlamentariska situationen förändrats.

Klicka på rubriken för hela artikeln.

I Gävle borde man respektera valresultatet och bilda en ny lokal regering!

I Gävle gör den nuvarande kommunledningen med s v och mp ett uselt val. Det enda rimliga borde vara att Blank avgår och att man diskuterar förutsättningslöst över hur man skulle kunna få till en ny majoritet i Gävle som på allvar tar tag i alla de frågor som Gävleborna vill ska förändras.

Här har miljöpartiet ett särskilt ansvar. MP som på nationell nivå är för friskolor och LOV och valfrihet, skulle lokalt få större inslag av sin politik i ett allianssamarbete.

Moderaterna har tagit ansvar och städat Gävle efter valet..

Arbetarbladet skriver om att nu har Moderaterna städat upp Gävle efter valet. Jag har också åkt och letat skyltar där min bild satt uppsatt, och tror att jag hittat alla.

Klicka på rubriken för att komma till AB artikeln.

Gävle kommun avser att starta ett naturbruksgymnasium hösten 2011

Frågan är om det är lämpligt med tanke på att det finns ett väl fungerande regionalt naturbruksgymnasium i Hälsingland?

Frukostmöte med praohandledare i Gävle kommun

måndag 20 september 2010

Tack för ditt förtroende!

Som det ser ut just nu så får Moderaterna i länet tre mandat, men det blir helt klart först senare i veckan. Oavsett vilket så har vi fått över 9 000 fler röster och jag vill skicka ett varmt tack till dig för din röst. Nu ska vi fortsätta ta ansvar för Sverige och hela länet och göra allt vi kan för att bedriva en ansvarsfull politik.

TACK!

Ett särskilt varmt tack till MUF Gävle och Gävleborg. Vi hade aldrig fått ett sånt starkt valresultat utan ert idoga arbete dygnet runt för en valseger. Det är också den stora skillnaden mellan S och M. S har köpta valarbetare i form av fackliga tjänstemän som kampanjar för att de utför ett betalt arbete medan vi Moderater tror på ett bättre Sverige och arbetar med ideerna som inspiration.

Tack till Sveriges största frihetsrörelse!

söndag 19 september 2010

Gun Lundberg tackas för hennes insats som ansvarig för valstugan i Gävle!

Gävle flaggar för valseger!!!!!

Klicka på rubriken för att komma till Youtube filmen som visar att hela Gävle flaggar för M seger.

MUF - Ni är Sveriges största frihetsrörelse!!!!

Genom att rösta på Alliansen får vi en stabil majoritetsregering och håller SD utan inflytande!

Svenska Folket gillar alliansen och alla de förbättringar som vi gjort under den senaste mandatperioden, men utvecklingen av Sverige måste fortsätta. Inte minst inom området näringspolitik.Fler måste starta upp och driva företag så att arbetslösheten minskar för alla.

Det är viktigt för Sverige att vi får en majoritetsregering och du som någon gång har röstat på ett vänsterparti kan nu välja att stödja ett alliansparti. Då hjälper du till att hålla SD utan något som helst inflytande, och Sverige får en stabil majoritetsregering.

I Gävle är det också hög tid för ett skifte, så att vi får ett alliansstyre i Gävle. Det förtjänar Gävleborna.

Bornegrim rasar mot den havererade idrottspolitiken i Gävle i GD och AB! Rösta för en idrottspolitik i Gävle.

Niklas Bornegrim rasar mot Socialdemokraterna i dagens GD och AB när det gäller deras havererade idrottspolitik. Det är samma känsla som jag har fått när jag mött länets idrottsföreningar under valrörelsen. Man är inte nöjd med att kultur prioriteras före barn och ungdomsidrotten.

IDAG är dagen som det går att ändra på. Rösta på Nya Moderaterna så att vi får en tydlig fokus på idrotten i länet.

Klicka på rubriken för att komma till artikeln.

lördag 18 september 2010

Tack alla ni som röstade på Nya Moderaterna i skolvalet! Äntligen blir Gävle borgerligt imorgon!

Tack alla ni som röstade på Nya Moderaterna i skolvalet i Gävle och hela länet. Nya Moderaterna är största parti på flera skolor och det känns bra.

Tack!

Skolvalet på Borgarskolan för de etablerade Riksdagspartierna:

Borgarskolan enligt Gefle Dagblad.

Valdeltagande 74,69 %

M 24,37%

S 23,97%

Mp 7,33 %

V 4,27%

Fp 4,27%

C 3,50%

Pp 2,14

Kd 1,98%

SD fick ett antal röster men det är inte ett riksdagsparti.

Kampanj i Valbo, nu vinner vi val!

Populär valstuga i Gävle!

Victor LO ombudsman kampanjar för Vänsterpartiet!

Kampanj i Gävle

Arbetarbladet spekulerar i valutgången i Gävle - och föga märkligt tror man att s vinner valet...Vad skulle husse säga annars?

Igår frågade jag här på bloggen vad s-märkta tidningar skulle hitta på för att försöka hjälpa partiet, och nu handlar det tydligen om att gjuta mod i stukade s valarbetare, genom att tidninge påstår att s kommer att vinna valet. Helt utan någon som helst substans i form av en genomförd opinonsmätning eller liknande i botten.

OM s skulle ha skött Gävle så bra, att man bara tappar hälften av stödet som man gör på riksplanet, och om i i M skulle ha genomfört en valrörelse där vi bara ökar hälften så mycket som vi gör på riksplanet, så blir Gävle borgerligt efter valet enligt mina enkla beräkningar.

Nu vet vi att det kokar av missnöje över S i Gävle, och det panikutspel som s gör idag, där man lovar nya idrottsarenor 24 timmar (!!) före valet, visar att man är i fullständig panik.

Nu är förmodligen inte syftet i Arbetarbladet att spekulera i valutgången, för det gör man varje dag på ledarsidan, utan att peppa s valarbetare. Synd att den annars så skickliga redaktionen lånar ut sig till sådana artiklar.

Läsvärd personlig krönika om Kilometerskattens konsekvenser i Gestrike Magasinet.

Torbjörn Edlund, som medverkat på alla möten som arrangerats i länet om kilometerskattens konsekvenser har skrivit en personlig betraktelse över vad företagen sagt.

Klicka på rubriken för hela artikeln. Torbjörn inleder såhär:

De förslag från de rödgröna som väckt mest debatt bland företagare handlar om kilometerskatt, att ta bort sänkt arbetsgivaravgift för människor under 26 år (ersätts med sänkt arbetsgivaravgift om man anställer en långtidsarbetslös) samt att RUT-avdraget skall tas bort och även ROT-avdrag ”när konjunkturen vänder uppåt”.Jag har haft förmånen att följa fyra möten med företagare i Gävleborgs län, Gävle, Ljusdal, Alfta och Hudiksvall. Dessutom har jag träffat många företagare som verkar inom de områden som omfattas av RUT- och ROT-avdrag. Oron kanske inte är så stor för att de rödgröna skall ta makten, men som företagare är man van att bedöma risker och förbereda sig för konsekvenserna. Det är bara att konstatera att de här rödgröna förslagen väcker en mycket stor oro och ilska. ”Förödande”, ”politiskt självmord”, ”ökad ungdomsarbetslöshet”, ”skattechock” är bara några av omdömena.

NEJ till kraftigt höjd bensinskatt och ett införande av kilometerskatt.

Det är mycket märkligt att partier som påstår sig värna hela Sverige och hela länet vill höja bensinskatten med 49 öre per liter. Det skulle betyda att varje tank blir 30-40 kronor dyrare, varje gång du tankar.

Att samma partier också vill införa en kilometerskatt för tung trafik är ett direkt sabotage mot möjligheterna att bo och leva i hela Sverige. Jag har under de senaste veckorna haft förmånen att möta cirka 140 företagare från hela länet som alla är djupt bekymrad över konsekvenserna för jobben i länet om det skulle bli verklighet.

Svenskt Näringsliv har lagt ut artiklar från respektive möte på sin hemsida. Gå gärna in där och ta del av företagens berättelser:

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/skattechock-med-kilometerskatt_117480.html

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/unga-arbetslosa-om-arbetsgivaravgiften-hojs_117512.html

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/kilometerskatten-hotar-landsbygden_116998.html

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/hur-paverkas-foretagen-i-gavleborg-av-de-politiska-utspelen_116856.html

Även ett avskaffande av rut skulle påverka jobben kraftigt i länet, förutom att det skulle ge sämre livskvalite för många pensionärer:

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/rundabordssamtal-om-rut_117202.html

DN: Alliansen i ledning och Nya Moderaterna Sveriges största parti!

Några dagar före valet har de borgerliga partierna stort försprång i alla opinionsmätningar. Historiskt har det inte skett några stora förändringar i opinionen de sista dagarna före ett riksdagsval skriver DN idag. (klicka på rubriken för hela artikeln)

Det är viktigt nu att vi håller SD borta och det bästa sättet att ge den framgångsrika alliansregeringen möjlighet att styra Sverige tryggt är att den som någon gång funderat på att rösta på något av de tre röda partierna väljer Nya Moderaterna istället. Då får vi ordning och reda - lugn och ro. Sverige mår bäst av att ha en tydlig majoritetsregering.

fredag 17 september 2010

Lena Melin i Aftonbladet om kvällens debatt: S tog inte chansen.

Kennet Lutti i Arbetarbladet har redan utsett Mona som vinnare. Förmodligen skrev han den snabba ledaren före debatten för publicering omedelbart efteråt. Lena Melin i Aftonbladet skriver däremot:

Enligt Aftonbladets politiske expert var det inget av blocken som verkligen utnyttjade de två timmarna av direktsänd tv.

– Argumenten har ju slipats, men inte dök det upp något nytt. De körde sina invana angreppssätt. De som redan lutar åt ett håll hittar bekräftelser under en sådan här tillställning, men man vinner inte över någon från andra blocket, säger Lena Mellin.

Klicka på rubriken för hela artikeln i Aftonbladet

Retorikexpert; Alliansen vann debatten och Mona var för spydig.

Expressen har låtit en retorikexpert avgöra debatten ur retoriksynpunkt och hon konstaterar att Alliansen vann även den här debatten. Omdömet om Mona blev att hon är för spydig.

Klicka på rubriken för hela artikeln i Expressen.

10-000-tals ungdomsjobb står på spel enligt företagare!

Johan Talenti, känd företagare som har många unga anställda har en artikel på Gestrike Magasinets hemsida. Artikeln inleds enligt nedan;

Ungas möjlighet att få ett arbete börjar med företagens möjligheter att anställa. Genom att göra det dyrare att anställa skapar man inte fler jobb.De rödgröna vill stoppa ”ungdomsrean”. Men det är inte höjda ungdomslöner man utlovar. Istället tänker man fördubbla arbetsgivaravgiften – det skall bli mycket dyrare att anställa. Regeringens halvering av arbetsgivaravgiften är ett bidrag till företag med många unga anställda, som McDonalds, påstår man, och har nästan inte skapat några jobb alls.Det är nog inte många företagare som ställer upp på den verklighetsbeskrivningen. Och om man räknar på saken är det dessutom svårt att föreställa sig att oppositionens politik skulle resultera i fler ungdomsjobb.

Klicka på rubriken för hela artikeln i Gestrike Magasinet.

Medierna rapporterar inte vad s vill - då vill man förbjuda medierna att publicera det man vill...

Expressen (klicka på rubriken för artikeln) skriver om att s nu vill förbjuda opinonsundersökningar före valet. Det vore ett allvarligt ingrepp i demokratin att förbjuda vad fria medier ska publicera eller inte.

Att s föreslår det här nu beror självklart på att partiet är helt i fritt fall i opinionen vilket inte kan beskyllas de medier som publicerar resultatet utan på att partiets politik så tydligt angriper svenska folket med sin politik. För varför skulle svenska folket vilja ha kraftiga bensinskattehöjningar, införd kilometerskatt, avskaffat rut och rotavdrag, återinförd fastighetsskatt, höjd skatt för studenter som jobbar med ett par hundra kronor i månaden, ofiansierade skattesänkningar för landets pensionärer och en fördubblad arbetsgivaravgift för unga under 26 år med 10 miljarder.

Lösningen för s är alltså att förbjuda fria medier att publicera vad de vill, när det istället är partiets politik som borde förändras.

Vad är det som säger att inte miljöpartiet lyckas med sitt mål att höja bensinskatten till 20 kronor per liter?

Miljöpartiet vill höja bensinskatten kraftigt. Så kraftigt att det skulle innebära att många många familjer skulle påverkas mycket negativt. Redan det förslag som de tre röda partierna är överens om som innebär att en tank blir 30-40 kronor dyrare per tillfälle är att ta ett konsumtionsutrymme från svenska folket och oss i Gävleborg.

Tänk nu tanken att Peter Eriksson verkligen hamnar i regering. Vilka garantier har du för att inte miljöpartiet kräver av s, med stöd av v, att bensinskatten ska höjas kraftigt?

Det är bara att titta på hur mp agerat tidigare med krav på höjda drivmedelsskatter och höjda elskatter för hushållen, för att förstå att det är precis vad de kommer att kräva av en socialdemokratisk regering. Mona Sahlin har stängt väl fungerande kärnkraft tidigare, med kraftigt pris som följd, och kommer säkert att göra det igen. Pappers och Transport är de två fackförbund som borde protestera våldsamt tillsammans med Metall mot den här politiken, men man viker sig för lojaliteten till makten och partiet istället för att bry sig om medlemmarnas bästa och jobb.

Det är beklagligt och jag tror att både LO och S skulle tjäna på att klippa sina band. Om inte det blir fallet så blir det bara en liten politisk gren kvar som blir en facklig verksamhet, medan de som vill inte vill stödja s lämnar facket.

Vad ska s-märkta tidningar hitta på för att hjälpa partiet under helgen?

Vi kommer alla ihåg att Aftonbladet klev över alla gränser i somras och nu är frågan vad den lokala s-märkta tidningen ska hitta på i helgen för att hjälpa partiet?

Vilka lokala Moderater och alliansföreträdare ska redaktionen använda som exempel för att hjälpa socialdemokraterna att sätta den önskade bilden av alliansen, och självklart följer då den s-märkta ledarsidan upp det inslaget med den politiska agitationen. Man kommer säkert att ta upp frågor som man tror gynnar socialdemokraterna på redaktionell plats.

Det är beklagligt om redaktionerna under helgen går politiska partiers ärenden, och ett av veckans värsta exempel var nog när den statliga radion var i Norrsundet och knackade dörr med socialdemokraterna med ett inslag som lika gärna hade kunnat sändas i den kommersiella radion. Samma radiostation som istället för att ta upp handfast problem för länets invånare vad gäller sjukvård och arbetslöshet valde att starta upp ett inslag man kallar "nu räddar vi världen" på tema miljöområdet. För oss som läser Fokus så insåg man snart att det är ett av de enda politikområden där de tre socialistiska partier, obegripligt nog, har högre trovärdighet än alliansen och genom att försöka påverka väljarna att tänka miljö istället för framtid företagande arbete och sysselsättning så vill man nog påverka väljarna att tänka på den fråga som gynnar vissa politiska partier.

Tänk om man istället hade startat, och det är inte för sent än, ett progam som kunde heta jobbakuten där arbetslösa och företagare matchas ihop och så gör man en god samhällsinsats för att hjälpa människor till arbete, samtidigt som man hjälper företagen i länet att hitta nya medarbetare. De allra flesta jobben som är lediga i länet är inte anmälda till Arbetsförmedlingen, med tanke på den dåliga erfarenhet företagen har av den statliga jobbförmedlingen.

En av Sveriges mest kända fackliga ledare arg så han kokade när jag frågade varför han är för kilometerskatt som drabbar Transports medlemmar!

Årets praktgräl inträffade förmodligen i valstugorna i Gävle idag när en av Sveriges mest kända fackliga ledare blev mycket arg på mig när han fick frågan av mig hur han kan vara för kilometerskatter trots att det drabbar Transports medlemmar.

Det visar tydligen på en stor frustration från de fackliga socialdemokraterna över att s har en så usel politik för fackets medlemmar och jag återupprepar gärna vad jag sa till de forne fackpampen vid valstugan: Ni borde skämmas som är för en kilometerskatt som drabbar Transports medlemmar så hårt!

Alliansen har en stabil majoritetsregering i dagens opinionsundersökining i Expressen.

Expressen skriver om den senaste opinonsundersökningen som visar på en stabil majoritetsledning för alliansen. Välj det trygga före det osäkra - välj Nya Moderaterna.

S får det sämsta resultatet någonsin i en opinonsundersökning i samma tidning.

Klicka på rubriken för hela undersökningen.

Slutdebatt i Radio Gävleborg. Alliansen vann solklart!

Lars Ohly fick ett sms innan det ens fanns! Ljuger alltså igen.

Nu har Lars Ohly slirat med sanningen igen. I SVT:s "Uppdrag granskning" uppgav han att han fått "glädje-sms" av en vän när Prag befriades från kommunismen 1989.
- Min bästa kompis stod på Pragtorget och var med i befrielsen av Prag och skickade glädje-sms till mig, säger han till programledaren Janne Josefsson.
Det finns bara ett problem: det första sms:et skickades 1992.

Vill verkligen väljarna ha en person som om och om igen beslås med lögner i en svensk regering?

Klicka på rubriken för hela artikeln i Expressen.

Länsstyrelsen Gävleborg stort hinder för utvecklingen i länet enligt kommunalråd i Nordanstig.

Kommunledningens ansträngningar att lyfta Nordanstig ur svackan möter oväntat motstånd både från handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg och hos mäktiga Ålökoncernen skriver Hudiksvalls Tidning idag. (klicka på rubriken för hela artikeln)

Kommunalrådet Stig Eng, C, gav på torsdagens näringslivspolitiska debatt en osminkad skildring av sin kamp med väderkvarnarna.Länsstyrelsens utredare har stoppat ett planerat villabygge som byggnadsnämnden gett strandskyddsdispens. En företagare fick sitt bygglov upprivet. Han skulle uppföra en villa på egen jordbruksmark intill Grängsjön mellan Bergsjö och Gnarp.– Så här får det inte fortsätta, dundrade Stig Eng.

Det här är konkreta frågor som jag hoppas att jag kan hjälpa till med att påverka i Riksdagen efter valet. Lokala och nationella politiken måste gå hand i hand, och det är den lokala nivån som vet bäst vad som ska utvecklas i den egna kommunen.

Gillar man Moderaterna så röstar man på Moderaterna..

Under de senaste dagarna så har jag mött väljare som är Moderater men som tänker rösta på ett annat parti som stödröstning. Jag tycker att man ska rösta Moderat om man är Moderat.

Sveriges Radio utfrågare har inte sett eller hört om finanskrisen? De delar därmed de rödas problemformulering.

Jag sitter och slölyssnar på den statliga radiokanalens utfrågning och det är rätt intressant att en programledare ställer frågan om hur det kan komma sig att ungdomsarbetslösheten idag 2010 efter en djup finanskris är lika hög som 2006 då Sverige befann sig i en extrem högkonjunktur.

En problemformulering skulle kunna vara; Alliansen har varit skickliga på att ta Sverige och länet genom en svår kris och ni röda partier - varför var arbetslösheten så hög 2006 när vi befann sig i en högkonjunktur? Men det passar inte i den statliga radions problemformulering.

Länet har högst nyföretagande i Sverige och sysselsättningsutvecklingen ökade också mest i Sverige förra året - men det är viktigt att vi får borgerligt styrda kommuner som inte går emot den nationella politiken. Därför har vi ett viktigt val framför oss på söndag i länet.

Mycket bra artikel i DN om konsekvenserna av SD och deras politik.

Sverige behöver fler invandrare om landets befolkning i yrkesverksam ålder inte ska minska skriver DN idag. Rekryteringen till vården skulle inte fungera utan tillgång på utlandsfödda. Detta är viktigt när Sverigedemokraterna, som vill strypa invandringen, kan vara på väg in i riksdagen. Sverigedemokraternas ekonomiska tänkande kan sammanfattas så här: de vill likna Socialdemokraterna när det gäller välfärdspolitiken och Moderaterna beträffande skattepolitiken skriver DN vidare. För dem finns det utrymme både för höjda ersättningsnivåer i sjukförsäkringen och a-kassan liksom för jobbskatteavdrag och rutavdrag för hushållsnära tjänster. Pensionärerna ska dessutom ha samma skatt som yrkesarbetande.

Sammanlagt leder detta till ett stort gap mellan högre offentliga utgifter och lägre skatteinkomster.

klicka på rubriken för hela artikeln i DN.

torsdag 16 september 2010

Alliansen får egen majoritet i två mätningar idag skriver SVD.

Alliansen får egen majoritet i två färska opinionsmätningar. Hos Novus/TV 4 får regeringspartierna över 51 procent och ökar försprånget till de rödgröna. I United Minds mätning för Aftonbladet minskar däremot gapet något men i båda mätningarna har alliansen en egen majoritet. Det är bra för då hålls SD utanför allt inflytande i politiken. Du som av någon anledning har röstat på något av de tre socialistiska partierna tidigare bör nu överväga att rösta på Moderaterna för att hålla SD borta. Sverige förtjänar en stabil majoritetsregering.

Det är nog bara några få på vissa redaktioner som fortfarande tror/hoppas/kampanjar för en s-regering men även dom bör överväga att inte välja det bästa för Sverige - en stabil majoritetsregering som håller SD borta.

Nja Brynäs - det krävs bättre spel resten av säsongen.

Jag var på Läkerol Arena ikväll och kampanjade och passade på att se matchen. Första 5 minuterna var riktigt kul och underhållande och det såg så bra ut men sedan tog Modo över resten av matchen. Det kändes som att Brynäs åkte i uppförsbacke. Nu är det ju som tur är alldeles för många omgångar kvar, men det krävs ett betydligt bättre spel Brynäs!

Handelsministern och justitieministern i Gävle idag.

Idag besökte handelsministern och justitieministern Gävle och jag var och gick med handelsministern och träffade företagare runt stortorget och efter det åkte vi till Läkerol Arena och träffade besökare till hockeyn. Många var mycket positivt överraskad av att få möta en minister i anslutning till hockeyn. Det var också många ryggdunkar med glada tillrop över den förda politiken.

Två tunga valarbetare i Gävle på Läkerol Arena ikväll med mig!

Sveriges enda arbetarparti utanför Läkerol Arena!

Handelsministern på besök i Gävle

Kampanj på Ica Maxi

Kampanj på Öster!

Kampanj i Sätra

Lars Ohly var mycket snabb och skicklig i att publicera debattartiklar med hänvisning till gårdagens Uppdrag Granskning.

Vänsterledaren Lars Ohly har två debattartiklar publicerade idag i olika tidningar där han refererar till gårdagens uppdrag granskning om vinst i skolor mm. Man måste beundra honom. Samtidigt som han satt i TV 4 i direktsändning så skrev han alltså debattartiklar där han refererade till innehållet i SVT Uppdrag Granskning, och inte nog med det. Han hann dessutom få dom publicerade i morgonens tidningar, för inte kan väl Ohly ha haft något förhandstips om innehållet i SVT som är fria och oberoende? Häromveckan så skickade S ut en pressinbjudan FÖRE det att SVT sänt sin tittarfråga med just den personen som 40 minuter senare skulle ställa sin fråga till Statsministern.

Den här veckan så var SR Radio Gävleborg med s och knackade dörr i Norrsundet och så fick s helt utan invändningar framföra sin politik. När jag hörde inslaget så trodde jag att det var radioreklam för s innan jag såg att det var den statliga kanalen på radio.

hm...

När ska Transport, Fastighetsanställdas förbund och Byggnads samt Pappers ge sig in i debatten om rutavdrag och kilometerskatt?

Det finns ett antal förslag från de tre röda partierna som slår direkt mot LO medlemmarna i Fastighetsanställdas förbund, Transportarbetarförbundet, Byggnads och Pappers och Skogs och Träfacket.

Jag tänker då på kilometerskatten för tung trafik, ett avvecklat rut och rotavdrag, liksom snabbavvecklingen av kärnkraften som de röda partierna vill genomföra.

Det här skulle slå mycket tufft mot jobben i länet och man måste ändå ställa sig frågan varför facken i länet är så tysta i frågor som påverkar deras medlemmar så negativt.

Miljöpartiet tydligt med stöd av s och v: Det blir en kilometerskatt på minst 14 kronor per mil för tung trafik rapporterade Dagens Eko häromdagen.

Miljöpartiet har nu bekräftat med stöd av s och v att det blir en kilometerskatt för tung trafik på minst 14 kronor per mil. (klicka på rubriken för nyheten i Dagens Eko.)

Det här skulle vara ett hårt slag mot jobben i Gävleborg och påverka alla företag och alla invånare i länet. Den varugrupp som skulle öka mest i pris för oss konsumenter är livsmedel och alla företag skulle få sin konkurrenskraft kraftigt påverkat.

En företrädare för åkerinäringen uttalade följande till Företagsbladet:

Bengt Fahlander, Bengt Fahlanders Åkeri & Återvinningsanläggning:

Det kommer att bli väldigt svårt för oss att få tillbaka det vi skulle tvingas lägga ut på kilometerskatten på 14 kronor milen, vilket främst drabbar närtransporter där det inte finns några alternativ. Det blir katastrof för åkerinäringen!

Vi betalar redan 21 kronor milen i dieselskatt och totalt 400 000 per år på vissa bilar. Kilometerskatten skulle öka kostnaden med 350 000 för en bil som kör cirka 25 000 mil per år och det i en bransch som har en marginal på 3 procent. Varför inte satsa resurser i stället på att ta fram mer miljövänliga motorer?

Jag var nyligen på Volvo Lastvagnar och där har de försökt få besked från myndigheterna i vilken riktning de skall arbeta. De har utvecklat flera nya miljömotorer men får inga besked. Åkerinäringen har på de senaste 20 åren minskat utsläppen av koldioxid med 85 procent!

Bra ledare i Gefle Dagblad om LOV - lagen om valfrihet som införs i många kommuner nu - men inte i Gävle!

Gefle Dagblad skriver;

I en artikel i Gefle Dagblad häromdagen om de viktigaste valfrågorna hade turen kommit till äldreomsorgen och frågan om Lov, Lagen om valfrihetssystem, togs upp. Kerstin Mellberg, 76 år, berättade att hon för ett par år sedan bytte den kommunala hemtjänsten mot hushållsnära tjänster av företaget Gästriklands privata hemtjänst. Ägaren Camilla Persson berättar att en hel del äldre anlitar hennes företag som ett komplement till den vanliga hemtjänsten.

Med Lov skulle även privata aktörer kunna erbjuda sina tjänster inom hemtjänstens regi. Lov handlar inte om pengar utan om att människor själva ska få välja och få inflytande över sin egen vardag.

Kommentarerna från de lokala politikerna till GD-artikeln var talande. De borgerliga politikerna är helt överens om att Lov ska införas. Socialdemokraterna vill utreda det vidare för att ta beslut under nästa mandatperiod. Vänsterpartiets svar är väntat: nej! Enligt kommunalrådet Marita Engström, V, vore det ”att lägga för stort ansvar på den enskilde”.

Får alliansen majoritet i Gävle kommer Lov att införas. Med den sittande majoriteten är det tveksamt om det någonsin blir av, inte med vänsterpartister i stadshuset som vill bestämma vad som är bäst för medborgarna.

Kerstin Mellberg vet vad hon vill ha och för henne passade inte den kommunala hemtjänsten. Men det ska inte hon få bestämma för med Vänsterpartiets resonemang vet hon inte sitt eget bästa.

Klicka på rubriken för hela ledaren i Gefle Dagblad.

Förtroendet för Statsminister Fredrik Reinfeldt ökar och Mona tappar ännu mer i förtroende enligt ny undersökning i DN.

Fredrik Reinfeldt drar ifrån i statsministermatchen mot Mona Sahlin, som även tappar i stöd bland de rödgröna väljarna, enligt DN/Synovates mätning.

– Sammantaget med tidigare mätningar som visat att många väljare tycker att de borgerliga varit mer tydliga och pratat mer om sin egen politik än motståndaren pekar det mot att de rödgröna har haft svårt att nå ut med vad de står för i valet, säger Synovates opinionsanaly­tiker Nicklas Källebring till DN.

Allra mest har Fredrik Reinfeldts ledning ökat när det gäller vem som är bäst på att ”skapa en ­majoritet för sin politik i riksdagen”, där han nu leder med 66–19.

Klicka på rubriken för hela artikeln i DN. Välj det säkra före det osäkra.

I vårt län skulle en fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga under 26 år påverka jobben mycket negativt, ett införande av kilometerskatt för tung trafik, en chockhöjd bensinskatt, snabbavveckling av kärnkraften. Alla dessa förslag skulle påverka jobben negativt.

Politikerkollen: S har gjort en hemlig mätning och där knappar s in på alliansen. Förmodligen har de frågat sina egna s medlemmar vad de ska rösta på.

Opinionsmätningarna duggar tätt just nu. Och avståndet mellan blocken är hela tiden stor och till alliansens fördel skriver Politikerkollen.se

Men det finns en mätning som avviker från övriga - nämligen de rödgrönas egen, som har utförts av Novus opinion i går och i förrgår. I mätningen knappar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet in på alliansen.


I mätningen har 600 personer fått svara på vem de ska rösta på.

Resultatet blev så här:

Alliansen: 47,9 procent

Rödgröna: 45,8 procent

Övriga: 6,3 procent

Alla: 100,0


Jag misstänker att det är så enkelt som att man frågat 600 s medlemmar vad de ska rösta på, och då är alltså alliansen även störst i den gruppen.

onsdag 15 september 2010

Det är uppenbart att de tre röda partierna saknar all trovärdighet som ett gemensamt regeringsalternativ.

TV 4 utfrågningen ikväll visar tydligt att de tre röda partierna inte är mogna att ta ansvar för Sverige. De ägnar sig åt klasskampsretorik men saknar en politik för hela Sverige.

Lars Ohly var ledsen över att Berlinmuren föll. S borde skämmas som vill ha en kommunist i en svensk regering.

Uppdrag granskning visade ikväll hur Lars Ohly ljugit vid ett antal tillfällen om hans uttalande om att han var ledsen att Berlinmuren föll.

Det är direkt ansvarslöst att s vill ha en kommunist i en svensk regering som inte har en ren demokratisk historia. Det människor dog för, att få leva i ett fritt liv, kallar alltså Ohly att han är ledsen för.

Klicka på rubriken för inslaget i SVT Uppdrag Granskning.

Kampanj i Valbo!

Radiodebatt i Gävle med pigga MUF på plats

Frihetens hjältar på Högskolan

Kampanj på Högskolan i Gävle

Socialdemokrat vädjar till Mona Sahlin i öppet brev att hon ska kliva av som statsministerkandidat!

Nu kokar det i leden hos socialdemokraterna och vädjar medlemmar öppet om att Mona Sahlin ska avgå som statsministerkandidat.

Klicka på rubriken för det öppna brevet som publiceras idag.

Ett utdrag är här;

Den stora frågan är dock: Om det nu handlar om att människor inte vill se dig som statsminister, är det verkligen värt det, fyra år till av alliansstyre, bara för att du och partitoppen inte kan göra det som måste göras? Stanna gärna som partiledare. Det arbete du har påbörjat under din tid som partiledare har inneburit en demokratisering och en nystart för partiet, men gå ut och meddela att det inte är du som kommer att bli statsminister vid en rödgrön seger på söndag! För vår politiks skull, för vårt partis skull och för vår skull, vi som kämpar för att hålla modet uppe och inte minst för dem som hamnar utanför i Alliansens Sverige: Meddela att du hoppar av statsministerracet! Det finns goda krafter som kan ta vid med kort varsel: Thomas Bodström, Sven-Erik Österberg, Veronica Palm eller Jan Eliasson! Men Mona: Gör det enda rätta!

Aftonbladet: Nya Moderaterna fortsatt största parti till Riksdagen och alliansen får egen majoritet.

Alliansen får egen majoritet i dagens opinonsundersökning i Aftonbladet. Det är bra för då håller vi SD utan något som helst inflytande. Du som någon gång tänkt tanken på att rösta på s - gör klokt i att istället välja det nya arbetarpartiet Moderaterna. Då får Sverige en stabil majoritetsregering och ett fortsatt politiskt lugn. Välj det trygga före det osäkra.

Det är nog bara de statliga medierna i länet som tror på s-seger och som knackar dörr tillsammans med s och sänder ut det i radio som en nyhet, men det är i själva verket mycket nära politisk reklam.

Socialdemokraterna vill höja skatten för alla studenter som jobbar extra och som inte är med i en a-kassa.

Socialdemokraterna går till val på att höja skatten för studenter som arbetar extra och som inte är med i en a-kassa. Det rör sig om en eller ett par hundralappar i månaden och det går helt i linje med s politik. Man ska straffa den som arbetar med extra skatt, och då blir det också logiskt att man börjar redan med studenterna.

Många unga i länet riskerar att bli arbetslösa om arbetsgivaravgifterna höjs för alla under 26 år.

Magnus Lodin, Teleperformance: Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar skulle kosta oss 6-7 miljoner per år. Vi ser ingen möjlighet att lägga det på våra kunder vilket innebär att vi tvingas till personalnedskärningar på 10-11 procent. Det leder i sin tur till att vi får svårare att klara servicen till våra kunder. Sverige är ändå den dyraste arbetsmarknaden i Europa och det är bara tack vare våra gods språkkunskaper i svenska och övriga nordiska språk som vi kan konkurrera med utländska konkurrenter. Den dag våra kunder går över till engelska som servicespråk blir det omöjligt för oss att konkurrera. Vi har 420 anställda varav produktionen har en medelålder på 27-28 år. Cirka 70 procent av våra anställda är alltså under 26 år!

Det här framkom på gårdagens möte i Ljusdal. Klicka på rubriken för hela artikeln i Företagsbladet. Det är fullständigt vansinne att fördubbla arbetsgivaravgifterna för alla unga under 26 år och därmed höja skatterna med cirka 10 miljarder för Sveriges arbetsgivar. Det leder till uppsägningar i hela länet och i Sverige.

Att ta bort rut är politiskt självmord enligt företagare i Hälsingland.

- RUT-avdraget gör att människor får jobb och vågar starta egna företag. Men den sociala aspekten är lika viktig. Många av våra kunder är pensionärer som nu fått en chans till ett både tryggare och trivsammare liv.Svenskt Näringsliv träffade några av Hälsinglands RUT-företag för att prata om deras vardag. Och det var många intressanta aspekter på skatteavdraget som diskuterades.

Alla förstår ju att man inte kan sänka en kostnad för att sedan höja den igen och tro att människor ska fortsätta betala, det är orimligt, sa Wanja Sköld från Nyckelpigans Hemservice AB i Söderhamn.
Hon har drivit sitt företag i tretton år, men har tack vare RUT-avdraget kunnat växa och utvecklas starkt.- De allra flesta av mina nya kunder är pensionärer som anlitar oss som alternativ till den kommunala hemtjänsten. Alla mina medarbetare har en bakgrund inom vård och omsorg vilket är en enorm trygghet för våra kunders anhöriga. RUT-avdraget har breddat vår bransch till långt mer än städningen. Det handlar om trygghet, säkerhet, trivsel och ett socialt möte, sa Wanja Sköld.


Klicka på rubriken för hela artikeln på Företagsbladets hemsida.

tisdag 14 september 2010

Egen majoritet för alliansen i Novus mätning i TV 4 ikväll. Det är bra för då hålls SD borta.

Uppmärksamheten kring Lars Ohly och hans uttalande om bröstpump verkar inte gått hem hos väljarna skriver TV4 på sin hemsida. Vänstern backar med två procentenheter till 5,7 procent, i den senaste Novusmätningen som publiceras av TV4Nyheterna. Alliansen har fortfarande egen majoritet och det bästa svenska folket kan göra nu för att hålla SD borta är att rösta på Alliansen och Nya Moderaterna. Att rösta på något av de röda partierna i det här läget kan vara att indirekt stödja SD. Sverige behöver en stabil regering och det sker bäst genom en majoritetsregering så välj alliansen.

Läget just nu i siffror enligt TV 4.


M 31,1 (-0,1)
Fp 7,3 (0,3)
C 6,1 (0,5)
Kd 5,8 (0,2)
Alliansen 50,3 (0,9)

S 29,0 (1,7)
V 5,7 (-2,0)
Mp 9,1 (0,2)
Rödgröna 43,8 (-0,1)

SD 4,1 (-1,1)

Statistiskt säkerställd är även Vänsterns nedgång med två procentenheter till 5,7 procent. Undersökningen är gjord efter att ledaren Lars Ohly blev utfrågad i Sveriges television. Uttalandet om att en bröstpump kan användas för att få en mer jämställd föräldraledighet fick stor uppmärksamhet,

Kennet Lutti ledarskribent på Arbetarbladet är nöjd med de statliga mediernas rapportering i länet. Jag förstår det.

Kennet Lutti beklagar sig i en ledare idag där han tycker att nyhetsredaktionerna inte har behandlat socialdemokraterna korrekt i årets valrörelse. Han är dock mycket nöjd med de statliga medierna i länet och han skriver;

När mediernas innehåll summeras lyfts skevheterna, bara radion och SVT, och de flesta lokaltidningarna, är relativt opartiska och objektiva.

Jag antar att Lutti då tänker på att Radio Gävleborg knackade dörr med socialdemokraterna i Norrsundet igår och sände det som en nyhet med socialdemokratisk propaganda, eller att SVT Gävle-Dala gav vänsterpartiet stort utrymme förra veckan när man kritiserade Svenskt Näringsliv istället för att rapportera om sakfrågan, som handlade om hur kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik påverkar jobben i länet, eller hur den fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga påverkar antalet jobb. Den landsortstidning som Lutti tänker på är kanske Ljusdalsposten som inte vill föra nyheten vidare att ett av Ljusdals största företag måste varsla 10 % av de anställda om arbetsgivaravgifterna fördubblas med den röda politiken. Att inte publicera en nyhet är också att ta ställning på redaktionell plats. Det är säkert därför som de statliga medierna, som Lutti gillar, inte har bevakat ett av de 4 lunchmöten som näringslivet arrangerat för att ge jobbskaparna i länet möjlighet att berätta om hur de skarpa förslagen påverkan jobben i deras företag. Jag förstår att Lutti är mer än nöjd.

I sak så handlar inte s kris om att medierna inte rapporterat om förslagen från de röda partierna, utan om att förslagen har varit så usla. Jag är mer förvånad att s har så höga opinionssiffor med tanke på hur dålig politiken är för både stad och land.

Socialdemokraterna och Tomas Bodström bjöd 15 åringar på alkohol - vad säger Elin Lundgren om det? Tar hon avstånd?

Expressen skriver om att Tomas Bodström och Socialdemokraterna bjöd 15 åringar på alkohol. Vad säger Elin Lundgren riksdagskandidat från vårt län om det? Har hon tagit kraftfullt avstånd från Tomas Bodström idag?

Expressen skriver:

Här bjuder Socialdemokraterna minderåriga på alkohol under ett öppet möte i valrörelsen, kan Expressen avslöja. På bilden sitter förra justitieministern Thomas Bodström några meter från 15-åriga Amilia som serveras rosévin.

Klicka på rubriken för hela artikeln.

Ett av Ljusdals största företag riskerar att behöva varsla 10 % av personalen om arbetsgivaravgifterna fördubblas. En icke nyhet?

Idag på lunchmötet i Ljusdal berättade platschefen för Teleperformance i Ljusdal att om arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas riskerar man att få ökade kostnader på ett antal miljoner och då kan man endast spara pengar genom att minska personalen. I ett tjänsteproducerande företag finns det inte några maskiner som kan ersätta människor.

Om detta vill inte de statliga medierna rapportera till sina lyssnare och tittare. Det må så vara med tanke på den nyhetsvinkling de har i sina sändningar, men varför inte Ljusdalsposten tycker att det är en nyhet att 60-100 personer riskerar sina jobb i Ljusdal med fördubblade arbetsgivaravgifter är faktiskt lite svårt att förstå. Jag hoppas verkligen att informationen kan spridas i alla fall.

Lägg till detta att det skulle få mycket stora konsekvenser om man inför den kilometerskatt för tung trafik för både tillverkande företag och skogsnäringen i Ljusdal. Det framkom mycket tydligt på mötet idag. Företagsbladet fanns på plats så när artikeln läggs ut så återkommer jag här på bloggen med en länk till artikeln.

Rundabordssamtal i Hudiksvall om rutavdrag

Moderaterna dominerar Ljusdal!

Teleperformance i Ljusdal skulle påverkas mycket negativt med fördubblad arbetsgivaravgift för unga

ExTe VD berättar om hur kilometerskatten påverkar deras kunder och jobben i länet.

ExTe VD berättar om hur kilometerskatten påverkar deras kunder och jobben i länet på lunchmöte i Ljusdal.

Resning av tält i Ljusdal

San Juan pool i Ljusdal

Pacific pool i Ljusdal

Nu är det bara ett par dagar kvar - till elitserien startar!

Gävle blir alliansstyrt, den framgångsrika alliansregeringen fortsätter styra Sverige och Brynäs tar SM guld? Kan det bli en trippel i år? Jag har lite dåligt koll på Brynäs lag, men läste att Expressens expert dömt ut målvakterna. Vi får hoppas att han har fel.

Alliansen utökar ledningen i dagens opinonsundersökning - men inget är klart förrän på söndag!

Den borgerliga alliansen ökar försprånget till de rödgröna i en ny Skop-mätning skriver Svenska Dagbladet. Alliansen får 51,1 procent och egen majoritet. S-V-MP får 41,8 procent.

Nu är det dags att återupprepa en enkel sanning - det är avlagda röster på valdagen som räknas - så gå och rösta för alliansen! Den som någon gång tänkt tanken att rösta på s skulle göra klokt i att välja alliansen istället så att vi får en stabil majoritetsregering och håller sd borta.

Kilometerskatt snedvrider konkurrens anser företagare i artikel i Ljusnan.

Det rödgröna regeringsalternativets förslag på höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar, högre drivmedelspriser och kilometerskatt på tyngre fordon upplevs som ett allvarligt hot bland flera lokala företagare. Det här framkom vid ett möte i Alfta i måndags skriver Ljusnan idag.

måndag 13 september 2010

Strippchock när vänsterpartiet hade familjedag(!)

Strippchock under Vänsterns familjefest skriver Aftonbladet på nätet..Erik Karlsson och hans vänner fick en chock när de bänkade sig på Vänsterpartiets söndagsshow i Järna i går. Plötsligt kom en kvinna ut på scenen och började ta av sig kläderna. – Då gick vi, säger Erik Karlsson.Vänsterpartiets söndagsfest var en öppen tillställning där alla var välkomna, stora som små. Temat var ”Rocka röven av högern” och ett ”smaskigt” program utlovades. Men det blev i smaskigaste laget för Erik Karlsson som var där med tre vänner för att lyssna på musiken. – Det blev ett strippnummer. Det var en kvinna som gick från kortkort och blus till bara trosor och små klistermärken med Vänsterpartiets logga på bröstvårtorna, säger Erik Karlsson.

Feministiskt parti eller politisk desperata åtgärder? Mycket svårt att förstå vad strippshow har med politik att göra eller var det bröstpumpar man ville visa?

Seppo Laine och Ulla Andersson - ni får gärna förklara hur man tänkte här på bloggen.

Vet hut LO och kommunal! Bra debattartikel av Marina Alfredsson Bror, centerpartiet i Gävle.

Enligt en undersökning som presenterats i helgen så är det en majoritet av LO medlemmarna som vill ha en Alliansregering med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen och det är inte konstigt med tanke på den politik som alliansregeringen fört som gynnar oss som jobbar i den offentliga sektorn skriver Marina Alfredsson Bror, centerpartiet på Arbetarbladet.se.

Marina fortsätter;

Jag har tidigare skrivit om varför jag gick ur fackförbundet kommunal, som är en socialdemokratisk kampanjorganisation. Kommunal ser inte till medlemmarnas bästa utan enbart till socialdemokraternas bästa och det är därför det är så många som lämnar LO och kommunal. Det är synd för facket i Sverige spelar en viktig roll- men bara då man arbetar för medlemmarnas bästa och inte för socialdemokraterna. Varför ska en dyr fackavgift gå till sossarna när man inte röstar på dem?


Klokt Marina! Klicka på rubriken för hela artikeln på Arbetarbladets hemsida.

Imorgon är det lunchmöte i Ljusdal om kilometerskatt och fördubbling av arbetsgivaravgifter och efter det besöker jag A-assistans i Hudiksvall.

Imorgon är det lunchmöte i Ljusdal med rundabordssamtal om kilometerskatt och arbetsgivaravgifter för unga under 26 år! Den senare frågan är mycket viktig för företag i Ljusdal eftersom det finns en stor tjänstesektor i Ljusdal.

Efter lunchmötet besöker jag A-assistans i Hudiksvall för att lyssna på hur Försäkringskassan fungerar för funktionshindrade i Gävleborg, och hjälpmedelsfrågan för de allra svårast sjuka, där Landstinget Gävleborg har sin egen policy som går rakt emot tanken i den nationella lagstiftningen.

Före lunchmötet hoppas jag hinna med ett företagsbesök i Ljusdal och en liten stund i "valvagnen".

Helt orimligt att försäkringskassan drar in personlig assistans för att svårt funktionsnedsatta kan föra sin mat till munnen.

Statliga SVT Rapport har ett inslag ikväll om konsekvenserna av Försäkringskassans tolkning av regelverket runt assistansersättning. Inslag (klicka på rubriken för inslaget) visar ett inslag med Arne som har fått sin assistansersättning indragen för att han kan föra maten till munnen, och därmed klarar han inte försäkringskassans regelverk runt 20 timmar grundläggande behov.

Det är helt oacceptabelt att det är ett så strikt regelverk och som inslaget med Arne visar så måste antingen Försäkringskassan ompröva sitt strikta regelverk med 20 timmar eller så måste vi ändra lagen efter valet. Jag har nära exempel med försäkringskassan och regelverket runt 20 timmar - och där man varit tvungen att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten, där handläggningen har varit extremt långt. Jag har också sett exempel på hur tre olika handläggare har gjort helt felaktiga bedömningar och som har bett om ursäkt för den usla handläggningen, men det hjälper inte för den skada man orsakat.

SVT skriver;

Arne Ivarssons fall är ett av de mest uppmärksammade. Det handlar mycket om kvällsmaten. Arne har Parkinsons sjukdom och det är med största ansträngning som han kan röra sig tillräckligt för att äta sin kvällsmat.

Men han klarar det, om än med stor möda. Så långt är det bra. Men just Arne Ivarssons förmåga att föra en korv till munnen har inneburit att Försäkringskassan dragit in hans rätt till personlig assistans.

-Försäkringskassan är omöjlig att ha att göra med, säger Arne Ivarsson själv.

Försäkringskassan bedömer de grundläggande hjälpbehoven: Att gå på toa, klä på sig och äta. Om de hjälpbehoven uppgår till minst 20 veckotimmar beviljas personlig assistans, annars inte.Arne, som på grund av sin sjukdom har svårt att kontrollera sin rörelser eller ibland är helt förlamad i armar och ben, passerade 20-timmarsgränsen och fick alltså personlig assistans via Försäkringskassan.

Företagsbladet har redan lagt ut en artikel från företagarmötet i Alfta idag.

Klicka på rubriken för att komma till artikeln från företagarmötet i Alfta idag om konsekvenserna i länet med kilometerskatt och fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga under 26 år.

Artikeln inleds såhär;

Om kilometerskatten införs blir det en skattechock för många företag. Den här varningen och många andra synpunkter kom fram på ett företagarmöte på Alfta Quren i Alfta den 13 september.

Mycket relevant möte idag i Alfta om konsekvenserna för jobben i länet om man inför en kilometerskatt för tung trafik.

Idag möttes ett antal företagare i Alfta för att ha runda bordssamtal om konsekvenserna för det förslag som finns från de röda partierna om en kilometerskatt för tung trafik och en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år.

De förslagen skulle innebära ökade kostnader för näringslivet med cirka 500 miljoner kronor per år och på vilket det kan skapa fler jobb är en gåta....

Alla 5 arrangörer bjöd in till pressträff där företagen berättade om hur förslagen påverkar dem och jobben i länet. Ljusnan var på plats och artikel kommer imorgon. Den statliga radiokanalen kom inte till pressträffen, man hade fullt upp med att knacka dörr med socialdemokraterna i Norrsundet. Klicka på rubriken för nyhetsinslaget om socialdemokraterna.

Stort intresse för M i Bollnäs!

Vilken slump att statliga Radio Gävleborg knackar dörr med socialdemokraterna?

Nyss var det ett inslag som jag först trodde var radioreklam men det visade sig vara nyheterna i radio gävleborg som följde med s och knackade dörr i Norrsundet. Fri och oberoende radio?

Företagsmöte i Alfta!

Idag blir det Alfta!

Idag blir det ett stort lunchmöte med företagare i Alfta som kommer att ha ett rundabordssamtal om hur kilometerskatten påverkar deras företag, liksom en fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år.

Är det inte konstigt att s har så höga opinionssiffror med tanke på den politik man går till val på?

Idag så får s rekordlågt stöd i Aftonbladets dagliga undersökning. Frågan är bara hur de kan ha så höga siffor med tanke på den politik man går till val på.

1. Man vill införa en kilometerskatt för tung trafik som gör allt vi köper dyrare, och som försvårar företagens konkurrenskraft.
2. Man vill höja bensinskatten kraftigt.
3. Man vill återinföra en fastighetsskatt.
4. Man vill höja skatten för alla som jobbar.
5. Man vill ta bort rutavdraget.
6. Man vill ta bort rotavdraget.
7. Man vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år.
8. Man vill snabbavveckla väl fungerande kärnkraft vilket slår både mot jobben och hushållens köpkraft när elräkningarna blir dyrare.

Man ska vara ärlig också med vad s vill.

1. Man vill införa skattesubventionerade butlers i stockholms tunnelbana.
2. Man vill införa clowner i äldreomsorgen.
3. Man vill införa bröstpumpslagen genom att föräldraförsäkringen ska delas strikt.

Man har inte heller ett samlat regeringsalternativ klart vilket blev tydligt i utfrågningen av Lars Ohly. Så frågan är - hur kan de ha så höga opinionssiffror?

Mona Sahlin blir som bagdag bob och förnekar sanningen!

När Sahlin hävdar att skattelättnaderna för vanliga löntagare inte lett till ett enda jobb blir hon lite som en Bagdad Bob, som förnekar sanningen mot bättre vetande skriver Marie Söderqvist i Expressen idag. Att säga tvärtemot ledande ekonomer och forskningsinstitut tyder antingen på stor politisk insikt eller på lätt desperation skriver hon vidare.

Klicka på rubriken för hela krönikan.