Sidor

torsdag 13 december 2018

3-4 timmars väntan på färdtjänst i Gävle kommun är helt oacceptabelt!

Idag är det 3-4 timmars väntan på färdtjänst i Gävle kommun. Det är faktiskt helt absurt. Vem skulle tycka att det är acceptabelt att vanliga lokalbussen gick med 4 timmars mellanrum i stadstrafiken?

lördag 8 december 2018

Här är M och KD alliansbudget

Välkomna, C och L – här är vår budget

Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram en reformagenda i riksdagen, med utgångspunkt i Alliansens gemensamma politik – som vi föreslår blir statsbudget för 2019. Vi ser de överväganden som våra vänner i Centerpartiet och Liberalerna gör, och hoppas att de så snart som möjligt vill göra gemensam sak med oss - skriver Elisabeth Svantesson tillsammans med Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed på Aftonbladets debattsida.
Samhällsproblemen har inte tagit paus för att Sverige saknar regering. Konjunkturnedgången förskjuts inte i väntan på ny statsminister. Därför kan Sverige inte heller vänta på reformer. Vår budget stärker svensk ekonomi, jobbskapande och grundfunktioner i samhället. 
De som kan och vill jobba ska också göra det. Långvarig försörjning av bidrag leder till utanförskap, men också till lägre tillväxt. 
Vi utökar jobbskatteavdraget med tio miljarder kronor så att det lönar sig bättre för fler att gå från bidrag till arbete. Taket i RUT höjs så att fler jobb med lägre kvalifikationer kan skapas. Färre får betala statlig inkomstskatt. Då lönar det sig bättre att utbilda sig och ta de jobb som kräver högst kvalifikationer. Det gör också att många lärare och sjuksköterskor slipper betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. 
Skatten på pension sänks mer än i regeringens förslag, så att alla över 65 år får sänkt skatt, och bostadstillägget höjs.
Det offentliga ska upprätthålla lag, ordning och vården och omsorgen ska finnas där när man behöver. 
Bland våra satsningar finns en välfärdssatsning om fem miljarder kronor i tillskott till Sveriges kommuner och landsting. Därutöver en fördubblad kömiljard för kortare köer i vården. En stor primärvårdsreform påbörjas. Och en äldreboendemiljard avsätts per år för att fler boenden för äldre ska byggas. Det är också ett led i att uppnå en äldreboendegaranti där alla som är över 85 år och som är beviljade hemtjänst ska kunna erbjudas plats i ett anpassat boende. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en viktig frihetsreform som ska värnas.
Vi satsar 18 miljarder kronor mer på försvaret under perioden 2019 – 2021. Och vi tar viktiga steg mot 10 000 fler polisanställda år 2024. 
Ett land med långa avstånd måste hålla samman. De som är beroende av bilen för jobb ska inte missgynnas för att de bor utanför storstäderna. Samtidigt är det viktigt att stärka jord- och skogsbrukets förutsättningar, inte minst med tanke på sommarens torka och bränder. Vi sänker därför dieselskatten för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk med 50 öre. Därutöver föreslår vi en tillfällig sänkning av skatten på diesel för dessa branscher under andra halvåret 2019 med 50 öre per liter som ett särskilt stöd i sviterna efter torkan. 
Äganderätten behöver stärkas. De värdefulla marker som undantas från bruk existerar ofta som en följd av ett långsiktigt, ansvarsfullt ägande. Exempelvis behöver tillståndsplikten för avverkning förenklas. Därför är det allvarligt att se hur äganderätten och rätten för markägare att bruka sin skog och mark har angripits under S/MP-regeringen. Vi tar bort flygskatten, som inte innebär någon större klimatnytta samtidigt som den försvårar möjligheterna till bra kommunikationer utanför storstäderna.
Att nyanlända integreras i det svenska samhället är centralt för att mota utanförskap. Jobb och språk är avgörande delar, men det måste också vara tydligt hur vårt samhälle fungerar och vilka värden det bygger på. 
Vi förbättrar jobbmöjligheterna för nyanlända, utökar samhällsorienteringen och inför obligatorisk språkförskola för nyanlända barn. Vi stärker undervisningstiden i skolan och föreslår fler kvalificerade lärare till utsatta områden. Skolan ska vara en språngbräda för social rörlighet som gör att alla barn får samma livschanser. 
Vår budget erbjuder en ny riktning för Sverige. Nu har Sverige möjlighet att få på plats viktiga reformer för jobb och tillväxt. Nu kan vi få fler poliser och ett rejält tillskott till välfärden. Nu kan pensionärer som byggt landet få den skattesänkning de så väl förtjänar. Nu får riksdagen chansen att ta ställning för kortare vårdköer och bättre integration. Nu kan Sverige rustas inför att konjunkturen vänder. 
Vi gör det vi lovat våra väljare och lägger fram en budget för ett Sverige som håller ihop. 
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M) 
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)

torsdag 6 december 2018

Moderaterna står alltid upp för individens frihet och företagsamhet!

Socialism kan ta sig många olika uttryck och skepnader. Gemensam nämnare är att de vill begränsa individers frihet och företagsamhet. Oavsett vem och i vilken skepnad socialism uppträder så är Moderaterna din trygga röst för en stabil och pålitlig borgerlig motkraft som värnar just individers rätt att leva sin liv. Samhället ska finnas där som stöd när du behöver det, men staten ska inte uppfostra dig hur du ska leva ditt liv, eller begränsa dina möjligheter.