Sidor

fredag 28 januari 2011

GD ledare kritisk mot alkohol och idrott på ledarsidan idag och mot mitt blogginlägg men jag har betydligt mer bakgrundsinformation än ledarskribenten om relationerna mellan branchen i Gävle och Gävle kommuns alkoholhandläggare.

GD ledare tycker att idrott och alkohol inte hör ihop och har också synpunkter på det sätt jag uttryckt mig här på bloggen. Vore det så att Gävle kommuns ansvariga tjänstemän för alkoholfrågor hade en utmärkt relation med näringslivet i Gävle och löste frågor smidigt i sin dagliga gärning, så hade man förmodligen aldrig hamnat i den här situationen, men om man trots det hade fattat det här beslutet så hade man säkert kunnat respektera det bättre.

Nu har jag en bakgrundsinformation som förmodligen inte David Nyström har. Under våren har jag i mitt gamla jobb haft flera krismöten med branchen i Gävle där jag fått många mycket märkliga exempel på hur Gävle kommuns tjänstemän på alkoholavdelningen uppträtt ute hos företagen. Tyvärr så har inte ett enda företag velat gå ut offentligt och berätta om dessa exempel eftersom man, förmodligen på goda grunder, varit rädd för de reprimander som man som företagare kan råka ut för. Jag vet att företagare kontaktat journalister i Gävle och berättat om olika exempel men de har säkert inte heller kunnat skriva om det som inträffat eftersom företagen inte offentligt vill berätta om händelserna.

Jag är helt övertygad om att en kommun i sin tjänsteutövning måste ha goda relationer med branchen för att nå de resultat man vill uppnå och uppenbarligen finns det svåra samarbetsproblem mellan branchen och Gävle kommuns avdelning för alkoholhandläggning och precis som jag skrev på min blogg igår så är det faktiskt politiken som är ansvarig för det.

1 kommentar:

Anonym sa...

Men Du har uppenbarligen ingen kontakt med verkligeten, även Dina (och mina) partikollegor sågar Dig längs med fotknölarna.